Вы находитесь на странице: 1из 2

1. Pas incizionit te Abcesit vendoset Dreni dhe ai qendron ne kete …hapsire..

:
-deri sa ka SUPURACION .

2. Frakturat e Kockes Zygomatike jane : a)ne trupin e saj b)ne vazhdimin e kockes c) ne vazhdimin
dhe trupin e saj .
3. Cilat nga keto Leukoplaki paraqitet me shpesh : Leukoplakia Simplex 50%.
4. Melanoma Malinje lajmrohet :
a)vetem ne lekure b) vetem ne mukozen egojes c)vetem ne mukozen e sinusit maxillar d) te gjitha
5. Frakturat e maxilles Le Forte I jane : Fr.Infrazygomatike
6. Te fraktura e njeanshme te qafes se mandibulles gjat hapjes se gojes :
-Mjekra Devijon kah ana e semure.
7. Fenomeni ???Dypond ??? eshte present te : Kistat e medha .
8. Ulkus terrebrans eshte forme e posacme e rritjes se Ca : Ca. BASO CELULARE.
9. Njera nga shenjat dalluese ne mes Kistes dentogjene dhe ??analoblastomes monocistike …
eshte : Zona e kondenzimit eshte me e shprehur rreth kistes dentogjene .
10. Procesus pterygoid I kockes sfenoidale frakturohet te : (le forte 1,2,3), te gjitha keto
11. Prej Carcinomave qe paraqiten ne lekure prognoz me te keqe ka :
a)planocelulare b ) Bazocelulare c) Mercell cell Ca.
12. Trismusi eshte ma I shprehur tek pacientet me : tek pacientet me Abces te regj.Submandibular.
13. Enofllamusi a paraqitet tek rritja a po tek zvoglimi vellimit te Orbites ?
Tek zvoglimi .
14. Si metastazon Ca e Bazes se Gojes ? perms FAscieve dhe Mushkrive .
15. Indikacionet per hiqjen e dhembit ? rretho te gjitha
16. Cka eshte Ambilloz ?

17. Warthin Tumor – gj.parotide.


18. Ca.Squamoze me cka metastazon ? - Ductus Toracikus.
19. Adenoid cystic carcinoma ? Metastaza te largeta .
20. A paraqitet Melanoma Malinje ne sinusin Maxillar ? PO
21. Metodat e mjekimit te cisteve ? a)Marsupializmi b) Emblucioni c) Cisteotomia d) Cisteoctomia
22. Os zygomatikum me cilet eshtra te neurokraniumit lidhet ?
a)Orbit b)os frontal c) os Nasal ……
23. Carcinoma in situ a e deperton membrannen Bazale ?
24. Osteosakroma ku paraqitet me se shumti ? Maxille
25. Tumoret me te shpeshta jane ne Parotide dhe a te 80%.
26. Mbtjet e duktusit tireoglosal ? cista mediane
27. Frakturat e collum mandibulle jane me shpesh ?
28. Ne cilen jave te shtatzanis veprojne faktoret Teratogjen ? 4-12
29. Cila semundje ka etiologji Ebstain Bar Virus : ? Hodgin Limfoma
30. Cila Ca. perhapet ne ted y anet e gjuhes ??
31. Nevus flomens cilin nerv e prek me shpesh ? a.N Facial b. Trigemin c. ?
32. Foni i hapsirave paranazale ?
33. Rhinoliquorrea tek cili LE FORT ? LE fort II
34. Cka quajm Sarkome ? dhe karakteristikat ?
35. Tu.Odontogjen jane Epiteliale,mezenkimale ______?
36. Melanoma Malinje metastazat I ka ? ___

37. Histocitoza X –a) granulome eozinofile b) gjigandocelulare ????>>

38. Fibroma mund te paraqitet tek ?________________


39. Ameloblastoma ka prejardhje prej ?___________
40. Ankiloze dhe pseudoankiloze cka quajme ? _________

41. Telekantusi cka eshte ?

42. Inflamacionet recidivante jane me simptomatologji te manget dhe ne forme acute .?


a) e sakt ; b )jo e sakt
43. Melanoma AMELANOCITE ka melanim ne qelizat e saj ?
e sakt ; e pa sakt
44. Kush e perhap infeksionin ne fosa canina ?
a.KANINI b.INCIZIONI C .M1
45. Hapsira bukale kufizohet nga prapa me ? a) mukoze orale b) m.buccinator c) m.maseter dhe
pterygoid medial.
46. Frakturat e maxilles jane : a)________________;
b)________________c)___________________dhe ato
1_____________2_______________3_____________
47. Reseksioni I gl.parotide dhe n.facial si quhet ai lloj intervenimi ?
_____________________________
48. Forma me e shpesht e Ca.Bazocelulare
Nodulo ulcerative
49. Analoblastoma - infiltron kockat ;perhapet inde buta
50. Osteosarkoma - te Mandibulla
51. CA.ne dy anet e qafes ?- Ca e gjuhes
52. Stadet e Melanomes ?
53. Imobilizimi I perkohshem ?____________________
54. Ndarjet e tumoreve Odontogjene ?_______________
55. Ca in situ ______ se kalon memb bazale .
56. Tu. gj.parotide ne gj.pshtymore ku sa % .