You are on page 1of 3

RANCANGAN TAHUNAN BOLA JARING

Perjumpaan Tajuk Isi Kandungan Aktiviti Catatan


1 Mesyuarat Agung 1. Pemilihan AJK 1. Memeperkenalkan barisan
Kelab Bola Jaring guru penasihat.
2. Perlantikan AJK murid
3. Menetapkan aktiviti kelab
sepanjang tahun.
2 Pengenalan 1. Peraturan Permainan 1. Pengenalan Melatih pelajar
Permainan Bola 2. Teknik Kemahiran peraturan permainan bermain bola
Jaring Asas bola jaring. jaring dengan
2. Pengenalan teknik- memiliki
teknik kemahiran pengetahuan
asas dalam dan kemahiran
permainan bola asas yang betul.
jaring.
3 Mengecat Tapak 1. Latihan akan 1. Pelajar dapat melatih Pelajar dapat
Gelanggang di Dijalankan di Tapak pergerakan asas melatih di
Tapak Perhimpunan. (melompat) di Tapak tempat yang
Perhimpunan 2. Pelajar Dapat Bermain Perhimpunan dengan baik.
dengan Selesa. baik.
2. Guru dapat
mengesan kesilapan
yang dilakukan oleh
pelajar dengan
mudah.
4 Latihan 1. Kedudukan Pemain 1. Guru memberitahu Pelajar berlatih
2. Kawasan Permainan tentang kedudukan di tapak
Mengikut Posisi pemain. gelanggang
2. Guru atau pelajar keras. (Tapak
yang berpengalaman Perhimpunan)
menunjukkan cara
bermain mengikut
posisi pemain.
3. Latihan bola jaring.

5 dan 6 Latihan Corak 1. Membuat Hantaran 1. Pelajar membuat Melatih pelajar


Permainan 1 2. Melatih Pergerakan/ latihan kedudukan membuat
Kedudukan Tangan tangan dan bola hantaran
Dengan Kedua-dua semasa membuat dengan teknik
Belah Tangan/ Dengan hantaran. yang betul.
Sebelah Tangan. 2. Guru dan pelajar
yang berpengalaman
menunjukkan contoh-
contoh membuat
hantaran dengan
kedua-dua belah
tangan/ dengan
sebelah tangan.
(Diulangi jika perlu).
3. Pelajar boleh
mencuba membuat
hantaran dengan
pasangan masing-
masing.
7 dan 8 Latihan Corak 1. Menangkap Bola Aras 1. Pelajar berlatih untuk Melatih pelajar
Permainan 2 Dada menangkap bola aras menangkap bola
2. Menangkap Bola Atas dada. dengan teknik
Kepala 2. Pelajar berlatih untuk yang betul.
menangkap bola atas
kepala.
3. Latihan bola jaring.
9 dan 10 Latihan Corak 1. Kemahiran Gerak Kaki 1. Pelajar berlatih Melatih pelajar
Permainan 3 Umum mendarat sebelah dalam imbangan
kaki selepas badan.
menangkap bola
tinggi.
2. Pelajar berlatih
membuat lontaran
dengan
menggunakan
sebelah kaki.
3. Pelajar berlatih
membuat lontaran
daripada kedudukan
kedua-dua belah
kaki.
4. Pelajar membuat
jaringan gol daripada
kedudukan dua belah
kaki.
11 dan 12 Latihan Corak 1. Kemahiran Gerak Kaki 1. Pelajar berlatih Melatih pelajar
Permainan 4 Khusus mendarat di atas dalam imbangan
sebelah kaki. badan.
2. Pelajar berlatih
mendarat di atas dua
belah kaki.
3. Latihan gerak kaki.
13 dan 14 Latihan Corak 1. Kemahiran Asas 1. Pelajar berlatih Melatih pelajar
Permainan 5 Melakukan Hantaran membuat hantaran mahir dalam
aras bahu. melakukan
2. Pelajar berlatih hantaran.
membuat hantaran
lantun.
3. Pelajar berlatih
membuat hantaran di
atas kepala.
4. Pelajar berlatih
membuat hantaran
sisi.
5. Pelajar berlatih
membuat hantaran
bawah tangan.
(Latihan
berkumpulan)
15 dan 16 Latihan Corak 1. Kemahiran Asas: 1. Pelajar berlatih Melatih pelajar
Permainan 6 Menerima dan menangkap bola mahir dalam
Menangkap. dengan sebelah menerima dan
tangan. menangkap
2. Pelajar berlatih bola.
menangkap bola
dengan dua belah
tangan.
(Latihan
berpasangan/
berkumpulan)
17 dan 18 Latihan Corak 1. Cara Membuat 1. Pelajar berlatih Melatih pelajar
Permainan 7 Jaringan membuat jaringan mahir dalam
statik sebelah membuat jaring.
tangan.
2. Pelajar berlatih
membuat jaringan
sambil melompat.
3. Pelajar berlatih
membuat jaringan
dengan satu langkah.
4. Pelajar berlatih
membuat jaringan
sambil berlari.
(Latihan
berkumpulan)
19 dan 20 Latihan Corak 1. Kemahiran Asas: 1. Pelajar berlatih untuk Melatih pelajar
Permainan 8 Mengawal dan mengawal/ mengelak mahir dalam
Mengelak. lawan mengikut mengawal/
2. Strategi Permainan pergerakan lawan: mengelak dan
Menyerang/ Bertahan a. Posisi Hadapan menyerang/
b. Posisi bertahan.
Berhadapan
Lawan
c. Posisi
Bersebelahan
Lawan
d. Posisi di
Belakang Lawan
2. Pelajar berlatih untuk
menyerang/ bertahan
mengikut pergerakan
lawan:
a. Kawalan Satu
Dengan Satu
b. Kawalan
Mengikut
Kawasan
c. Kawalan
Mengikut
Gabungan
Kedua-dua Cara
di Atas.
21 dan 22 Latihan Bola Jaring: 1. Prosedur Pemilihan 1. Pemilihan pemain Pemilihan
Pemilihan dan Pasukan dilakukan apabila pemain bagi
Pembentukan 2. Aktiviti Memanaskan selesai latihan Kejohanan Bola
Pasukan Badan permainan kecil. Jaring MSSD
3. Latihan Menyejukkan 2. Guru bersama pelajar P12.
Badan berpengalaman
menunjukkan cara
untuk memanaskan
badan dan latihan
menyejukkan badan.