You are on page 1of 99

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Rancangan Pelajaran Harian (RPH)

MINGGU 1A HARI DAN TARIKH Wednesday 02-01-2019


KELAS 1 ARIF 7.40 AM HINGGA 8.40 AM MATAPELAJARAN MATEMATIK

BIDANG NOMBOR DAN OPERASI KEMAHIRAN 1.1 Kuantiti secara intuitif.

UNIT/TAJUK NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kuantiti secara intuitif.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui Perbandingan

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui Perbandingan

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks ms 1-2
Perkembangan /Latihan:
4.Guru meminta murid bercerita tentang gambar
5. murid diBimbing untuk menentukan kumpulan objek yang banyak dan sedikit
6. guru meminta murid menyebut objek-objek yang terdapat di persekitaran mereka dan
AKTIVITI mengaitkannya dengan banyak dan sedikit
7. Guru menjelaskan maksud banding dan membimbing murid mengenal pasti kumpulan banyak
atau sedikit
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

KECERGASAN PELBAGAI
Interpersonal ✘ Muzikal Kinestatik Naturalis
Intrapersonal verbal Linguistik Logik Matematika Visual Ruang
ELEMEN MERENTAS KOKURIKULUM

Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi ✘ Keusahawanan ✘

Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

kelestarian Global Pendidikan Kewangan


KEMAHIRAN BERFIKIR/ABAD 21
Membanding Beza Menjana Idea Menginteprestasi ✘ Membuat Keputusan

Mengkategori ✘ Menghubung kait ✘ Mencipta Analogi ✘ Membuat Rumusan ✘

Mengnferens Komunikasi ✘ mentafsir ✘ Menilai ✘

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Lembaran Kerja ✘ Pemerhatian ✘ Lisan ✘ Tugasan
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
PDPC ABAD 21 CATATAN/ PDPC ditangguhkan kerana :

Gallery Work ✘ Group Presentation ✘ Mesyuarat ✘ Program Sekolah ✘

Hot Seat ✘ Brainstorming ✘ CRK/MC ✘ Cuti Umum/Peristiwa ✘

Traffic Light Tthink pair-Share Mengiring Murid KURSUS


KEHADIRAN IMPAK / REFLEKSI

/
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
/
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


1 2 3

MINGGU BIDANG TAJUK

1A NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

1B NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

1C NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100


2A NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 101

2b NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

2c NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 1000


3a NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

3b NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

3c NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100


4a NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

4b NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

4c NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100


5a NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

5b NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

5c NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100


6a NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

6b NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

6c NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100


7a NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

7b NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

7c NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100


8a NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

8b NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

8c NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100


9a NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

9b NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

9c NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100

10a NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT SEHINGGA 100


10b NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

10c NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

11a NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS


11b NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

11c NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

12a NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

12b NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS


12c NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

13a NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

13b NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS


13c NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

14a NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

14b NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

14c NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS


15a NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

15b NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

15c NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

16a NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

16b NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS

16c NOMBOR DAN OPERASI OPERASI ASAS


17a NOMBOR DAN OPERASI PECAHAN

17b NOMBOR DAN OPERASI PECAHAN

17c NOMBOR DAN OPERASI PECAHAN

18a NOMBOR DAN OPERASI PECAHAN

18b NOMBOR DAN OPERASI PECAHAN


18c NOMBOR DAN OPERASI WANG

19a NOMBOR DAN OPERASI WANG

19b NOMBOR DAN OPERASI WANG

19c NOMBOR DAN OPERASI WANG

20a NOMBOR DAN OPERASI WANG


20b NOMBOR DAN OPERASI WANG

20c NOMBOR DAN OPERASI WANG

21a NOMBOR DAN OPERASI WANG

21b NOMBOR DAN OPERASI WANG

21c NOMBOR DAN OPERASI WANG


22a SUKATAN DAN GEOMETRI MASA DAN WAKTU

22b SUKATAN DAN GEOMETRI MASA DAN WAKTU

22c SUKATAN DAN GEOMETRI MASA DAN WAKTU

23a SUKATAN DAN GEOMETRI MASA DAN WAKTU

23b SUKATAN DAN GEOMETRI MASA DAN WAKTU

23c SUKATAN DAN GEOMETRI UKURAN DAN SUKATAN

24a SUKATAN DAN GEOMETRI UKURAN DAN SUKATAN


24b SUKATAN DAN GEOMETRI UKURAN DAN SUKATAN

24c SUKATAN DAN GEOMETRI UKURAN DAN SUKATAN

25a SUKATAN DAN GEOMETRI UKURAN DAN SUKATAN

25b SUKATAN DAN GEOMETRI UKURAN DAN SUKATAN

25c SUKATAN DAN GEOMETRI UKURAN DAN SUKATAN

26a SUKATAN DAN GEOMETRI RUANG


26b SUKATAN DAN GEOMETRI RUANG

26c SUKATAN DAN GEOMETRI RUANG

27a SUKATAN DAN GEOMETRI RUANG

27b SUKATAN DAN GEOMETRI RUANG

27c SUKATAN DAN GEOMETRI RUANG

28a SUKATAN DAN GEOMETRI RUANG


28b SUKATAN DAN GEOMETRI RUANG

28c SUKATAN DAN GEOMETRI RUANG

29a STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN PENGURUSAN DATA

29b STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN PENGURUSAN DATA

29c STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN PENGURUSAN DATA

30a
30b

30c

30c

31a

31b

31c
32a

32b

32c

33a
4 5
MT TAHUN 2
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui


1.1 Kuantiti secara intuitif. Perbandingan

1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui


Perbandingan
1.1 Kuantiti secara intuitif. 1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:
1.2 Nilai Nombor (iii) Membandingkan kuantiti dua kumpulan
objek.

1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:


(i) Membilang objek dalam kumpulan.
(ii) Menamakan nombor bag kumpulan objek
sebagai mewakili kuantiti.
1.2 Nilai Nombor 1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi Nombor yang
diberi.
(ii)Memadankan kumpulan Objek dengan
nombor.
1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:
(i) Membilang objek dalam kumpulan.
(ii) Menamakan nombor bag kumpulan objek
sebagai mewakili kuantiti.
1.2 Nilai Nombor 1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi Nombor yang
diberi.
(ii)Memadankan kumpulan Objek dengan
nombor.

1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:


(i) Membilang objek dalam kumpulan.
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
1.2 Nilai Nombor (ii)Memadankan kumpulan Objek dengan
1.3 Menulis nombor. nombor.
1.3.1 Menulis nombor dalam angka dan
perkataan.

1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:


(i) Membilang objek dalam kumpulan.
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
1.2 Nilai Nombor (ii)Memadankan kumpulan Objek dengan
1.3 Menulis nombor. nombor.
1.3.1 Menulis nombor dalam angka dan
perkataan.
1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:
(i) Membilang objek dalam kumpulan.
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
1.2 Nilai Nombor (ii)Memadankan kumpulan Objek dengan
1.3 Menulis nombor. nombor.
1.3.1 Menulis nombor dalam angka dan
perkataan.

1.2 Nilai Nombor 1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:

1.4 Kombinasi nombor. 1.4.1 Menyatakan kombinasi nombor satu digit.


1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:
(i) Membilang objek dalam kumpulan.
(ii) Menamakan nombor bag kumpulan objek
sebagai mewakili kuantiti.
1.2 Nilai Nombor 1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi Nombor yang
diberi.
(ii)Memadankan kumpulan Objek dengan
nombor.

1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:


(i) Membilang objek dalam kumpulan.
(ii) Menamakan nombor bag kumpulan objek
sebagai mewakili kuantiti.
1.2 Nilai Nombor 1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi Nombor yang
diberi.
(ii)Memadankan kumpulan Objek dengan
nombor.

1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:


(i) Menunjukkan kuantiti bagi Nombor yang
1.2 Nilai Nombor diberi.
1.3 Menulis nombor. 1.3.1 Menulis nombor dalam angka dan
perkataan.
1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:
(i) Membilang objek dalam kumpulan.
(ii) Menamakan nombor bag kumpulan objek
sebagai mewakili kuantiti.
1.2 Nilai Nombor 1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi Nombor yang
diberi.
(ii)Memadankan kumpulan Objek dengan
nombor.

1.6.1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit


1.6 Nilai tempat. bagi sebarang nombor.

1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:


(i) Membilang objek dalam kumpulan.
1.2 Nilai Nombor (ii) Menamakan nombor bagi kumpulan objek
sebagai mewakili kuantiti.
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(iv) Menyusun kumpulan objek mengikut tertib
1.2 Nilai Nombor menaik dan tertib menurun.
1.5 Rangkaian nombor. 1.5.1 Membilang nombor.
1.5.2 Melengkapkan sebarang rangkaian
nombor.

1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:


(iv) Menyusun kumpulan objek mengikut tertib
1.2 Nilai Nombor menaik dan tertib menurun.
1.5 Rangkaian nombor. 1.5.1 Membilang nombor.
1.5.2 Melengkapkan sebarang rangkaian
nombor.

1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:


(iv) Menyusun kumpulan objek mengikut tertib
menaik dan tertib menurun.
1.2 Nilai Nombor 1.5.1 Membilang nombor.
1.5 Rangkaian nombor. 1.5.2 Melengkapkan sebarang rangkaian
nombor.
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(iv) Menyusun kumpulan objek mengikut tertib
1.2 Nilai Nombor menaik dan tertib menurun.
1.5 Rangkaian nombor. 1.5.1 Membilang nombor.
1.5.2 Melengkapkan sebarang rangkaian
nombor.

1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:


(iv) Menyusun kumpulan objek mengikut tertib
1.2 Nilai Nombor menaik dan tertib menurun.
1.5 Rangkaian nombor. 1.5.1 Membilang nombor.
1.5.2 Melengkapkan sebarang rangkaian
nombor.

1.9.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor


yang diberi.
1.9 Pola nombor. 1.9.2 Melengkapkan pelbagai pola nombor
yang mudah.
1.9.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor
yang diberi.
1.9 Pola nombor. 1.9.2 Melengkapkan pelbagai pola nombor
yang mudah.

1.7.1 Memberi anggaran bilangan objek yang


1.7 Menganggar. munasabah.

1.8.1 Membundarkan nombor bulat kepada


1.8 Membundarkan nombor. puluh terdekat.
1.8.1 Membundarkan nombor bulat kepada
1.8 Membundarkan nombor. puluh terdekat.

1.10.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


1.10 Penyelesaian masalah situasi harian.

1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:


(iii) Membandingkan nilai dua nombor.
1.2 Nilai Nombor. 1.3.1 Menulis nombor dalam angka dan
1.3 Menulis nombor. perkataan.
1.6 Nilai tempat. 1.6.1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit
1.8 Membundarkan nombor. bagi sebarang nombor.
1.8.1 Membundarkan nombor bulat kepada
puluh terdekat.

1.2 Nilai Nombor. 1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:


(iii) Membandingkan nilai dua nombor.
2.1.1 Menggguna dan perbendaharaan kata
2.1 Konsep tambah dan tolak. yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.

2.2 Tambah dalam lingkungan 100.


2.2.1 Menambah dalam lingkungan fakta asas.

2.2 Tambah dalam lingkungan 100. 2.2.1 Menambah dalam lingkungan fakta asas.
2.2 Tambah dalam lingkungan 100. 2.2.1 Menambah dalam lingkungan fakta asas.

2.2 Tambah dalam lingkungan 100. 2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

2.2 Tambah dalam lingkungan 100. 2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

2.2 Tambah dalam lingkungan 100. 2.2 Tambah dalam lingkungan 100.
2.2 Tambah dalam lingkungan 100. 2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

2.2 Tambah dalam lingkungan 100. 2.2 Tambah dalam lingkungan 100.

2.1.1 Menggguna dan perbendaharaan kata


2.1 Konsep tambah dan tolak. yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.
2.3 Tolak dalam lingkungan 100. 2.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas.

2.3 Tolak dalam lingkungan 100. 2.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas.

2.3 Tolak dalam lingkungan 100. 2.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas.

2.3.2 Menolak dua nombor dalam lingkungan


2.3 Tolak dalam lingkungan 100. 100.
2.3.2 Menolak dua nombor dalam lingkungan
2.3 Tolak dalam lingkungan 100. 100.

2.3.2 Menolak dua nombor dalam lingkungan


2.3 Tolak dalam lingkungan 100. 100.

2.3.2 Menolak dua nombor dalam lingkungan


2.3 Tolak dalam lingkungan 100. 100.

2.4.1 Mereka cerita masalah tambah dan tolak


2.4 Penyelesaian masalah. dalam lingkungan 100.

2.4.1 Mereka cerita masalah tambah dan tolak


2.4 Penyelesaian masalah. dalam lingkungan 100.

2.6.1 Menulis ayat matematik tolak berturut-


2.6 Tolak berturut-turut. turut dua-dua, lima-lima, sepuluh sepuluh dan
empat-empat.
3.1.1 Mengenal pasti satu perdua, satu
3.1 Konsep perdua dan perempat pecahan wajar. perempat, dua perempat dan tiga perempat.

3.1.1 Mengenal pasti satu perdua, satu


3.1 Konsep perdua dan perempat pecahan wajar. perempat, dua perempat dan tiga perempat.

3.1.1 Mengenal pasti satu perdua, satu


3.1 Konsep perdua dan perempat pecahan wajar.
perempat, dua perempat dan tiga perempat.

3.2.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


3.2 Penyelesaian masalah. situasi harian.

3.1.1 Mengenal pasti satu perdua, satu


3.1 Konsep perdua dan perempat pecahan wajar. perempat, dua perempat dan tiga perempat.
3.2 Penyelesaian masalah. 3.2.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
situasi harian.
4.1.1 Mengenal pasti mata wang Malaysia
4.1 Wang kertas dan duit syiling. dalam bentuk syiling dan wang kertas.

4.1 Wang kertas dan duit syiling. 4.1.2 Mewakilkan nilai wang:

4.1 Wang kertas dan duit syiling. 4.1.2 Mewakilkan nilai wang:

4.1.3 Menukar wang:


4.1 Wang kertas dan duit syiling. (i) Syiling hingga RM1.
(ii) Ringgit hingga RM10.

4.2.1 Mengenal pasti sumber kewangan dan


4.2 Sumber kewangan dan simpanan. simpanan.
4.2.2 Merekod simpanan dan perbelanjaan
daripada sumber kewangan.
4.2.1 Mengenal pasti sumber kewangan dan
4.2 Sumber kewangan dan simpanan. simpanan.
4.2.2 Merekod simpanan dan perbelanjaan
daripada sumber kewangan.

4.3.1 Menyelesaikan masalah harian


4.3 Penyelesaian masalah. melibatkan penambahan dan penolakan wang.

4.3.1 Menyelesaikan masalah harian


4.3 Penyelesaian masalah. melibatkan penambahan dan penolakan wang.

4.3 Penyelesaian masalah. 4.3.1 Menyelesaikan masalah harian


melibatkan penambahan dan penolakan wang.

4.3.1 Menyelesaikan masalah harian


4.3 Penyelesaian masalah. melibatkan penambahan dan penolakan wang.
5.1.1 Menyatakan waktu dalam sehari.
5.1 Hari dan bulan 5.1.2 Menyatakan dalam urutan peristiwa
dalam sehari.

5.2.3 Menyebut dan menulis waktu dalam jam,


5.2 Muka jam. setengah dan satu perempat jam sahaja dengan
menggunakan jam analog.

5.1 Hari dan bulan 5.1.3 Menamakan hari dalam seminggu.

5.1 Hari dan bulan 5.1.4 Menamakan bulan dalam setahun.

5.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


5.3 Penyelesaian masalah. situasi harian.

6.1.1Mengggunakan dan
mempelbagaikanperbendahaaan kata ukuran
panjang, jisim dan isi padu cecair dalam
6.1 Unit relatif untukmengukur panjang, jisim dan konteks.
isi padu cecair. 6.1.3 Membanding dua atau lebih ukuran, jisim
dan isi padu cecair objek menggunakan unit
bukan piawai.

6.1.2 Membuat pengukuran, jisim dan


menyukat objek menggunakan unit bukan
6.1 Unit relatif untukmengukur panjang, jisim dan piawai.
isi padu cecair. 6.1.3 Membanding dua atau lebih ukuran, jisim
dan isi padu cecair objek menggunakan unit
bukan piawai.
6.1.1Mengggunakan dan
mempelbagaikanperbendahaaan kata ukuran
panjang, jisim dan isi padu cecair dalam
6.1 Unit relatif untukmengukur panjang, jisim dan konteks.
isi padu cecair. 6.1.3 Membanding dua atau lebih ukuran, jisim
dan isi padu cecair objek menggunakan unit
bukan piawai.

6.1.2 Membuat pengukuran, jisim dan


menyukat objek menggunakan unit bukan
6.1 Unit relatif untukmengukur panjang, jisim dan piawai.
isi padu cecair. 6.1.3 Membanding dua atau lebih ukuran, jisim
dan isi padu cecair objek menggunakan unit
bukan piawai.

6.1.1Mengggunakan dan
mempelbagaikanperbendahaaan kata ukuran
panjang, jisim dan isi padu cecair dalam
6.1 Unit relatif untukmengukur panjang, jisim dan konteks.
isi padu cecair. 6.1.3 Membanding dua atau lebih ukuran, jisim
dan isi padu cecair objek menggunakan unit
bukan piawai.

6.1.2 Membuat pengukuran, jisim dan


menyukat objek menggunakan unit bukan
6.1 Unit relatif untukmengukur panjang, jisim dan piawai.
isi padu cecair. 6.1.3 Membanding dua atau lebih ukuran, jisim
dan isi padu cecair objek menggunakan unit
bukan piawai.

6.2.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


6.2 Penyelesaian masalah situasi harian.

7.1.1 Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon,


7.1 Bentuk tiga dimensi piramid tapak segiempat sama, silinder dan
sfera.
7.1.2 Memperihalkan permukaan, sisi dan
7.1 Bentuk tiga dimensi bucu bagi bentuk tiga dimensi.

7.1 Bentuk tiga dimensi 7.1.3 Menyusun objek mengikut pola.

7.1.4 Menghasilkan bentuk baru dari gabungan


7.1 Bentuk tiga dimensi bentuk tiga dimensi.

7.2.1 Menamakan bentuk segiempat sama,


7.2 Bentuk dua dimensi. segiempat tepat, segitiga dan bulatan.

7.2.2 Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan


7.2 Bentuk dua dimensi. lengkung bagi bentuk dua dimensi.

7.2.3 Menyusun bentuk dua dimensi mengikut


7.2 Bentuk dua dimensi. pola.
7.2.4Menghasilkan corak berasaskan bentuk
7.2 Bentuk dua dimensi. dua dimensi.

7.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


7.3 Penyelesaian masalah situasi harian.

8.1.1 Mengumpul data berdasarkan situasi


8.1Mengumpul, mengelas dan menyusun data. harian.

8.2.1 Membaca dan mendapatkan maklumat


8.2 Piktograf. dari piktograf.

8.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


8.3 Penyelesaian masalah situasi harian.
6
T TAHUN 2
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui Perbandingan

i.Menyatakan kuantiti melalui Perbandingan


ii. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.

(i) Membilang objek dalam kumpulan.


(ii) Menamakan nombor bagI kumpulan objek sebagai mewakili
kuantiti.
(iii) Menunjukkan kuantiti bagi Nombor yang diberi.
(iv)Memadankan kumpulan Objek dengan nombor.
(i) Membilang objek dalam kumpulan.
(ii) Menamakan nombor bagI kumpulan objek sebagai mewakili
kuantiti.
(iii) Menunjukkan kuantiti bagi Nombor yang diberi.
(iv)Memadankan kumpulan Objek dengan nombor.

1.Membilang objek dalam kumpulan.


2. Memadankan kumpulan Objek dengan nombor.
3.Menulis nombor dalam angka dan perkataan.

1.Membilang objek dalam kumpulan.


2. Memadankan kumpulan Objek dengan nombor.
3.Menulis nombor dalam angka dan perkataan.
1.Membilang objek dalam kumpulan.
2. Memadankan kumpulan Objek dengan nombor.
3.Menulis nombor dalam angka dan perkataan.

1. menamakan nombor hingga 100

Menyatakan kombinasi nombor satu digit.


(i) Membilang objek dalam kumpulan.
(ii) Menamakan nombor bagI kumpulan objek sebagai mewakili
kuantiti.
(iii) Menunjukkan kuantiti bagi Nombor yang diberi.
(iv)Memadankan kumpulan Objek dengan nombor.

(i) Membilang objek dalam kumpulan.


(ii) Menamakan nombor bagI kumpulan objek sebagai mewakili
kuantiti.
(iii) Menunjukkan kuantiti bagi Nombor yang diberi.
(iv)Memadankan kumpulan Objek dengan nombor.

1. Menunjukkan kuantiti bagi Nombor yang diberi.


2. Menulis nombor dalam angka dan perkataan.
(i) Membilang objek dalam kumpulan.
(ii) Menamakan nombor bagI kumpulan objek sebagai mewakili
kuantiti.
(iii) Menunjukkan kuantiti bagi Nombor yang diberi.
(iv)Memadankan kumpulan Objek dengan nombor.

Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor.

1. Membilang objek dalam kumpulan.


2. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili
kuantiti.
1. Menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib
menurun.
2. Membilang nombor.
3. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor.

1. Menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib


menurun.
2. Membilang nombor.
3. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor.

1. Menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib


menurun.
2. Membilang nombor.
3. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor.
1. Menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib
menurun.
2. Membilang nombor.
3. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor.

1. Menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib


menurun.
2. Membilang nombor.
3. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor.

1 .Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi.


2 Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.
1 .Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi.
2 Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.

Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah.

Membundarkan nombor bulat kepada puluh terdekat.


Membundarkan nombor bulat kepada puluh terdekat.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.

menjawab soalan tugasan dengan betul

Membandingkan nilai dua nombor.


Menggguna dan perbendaharaan kata yang relevan dalam
konteks tambah dan tolak.

1 Menambah dalam lingkungan fakta asas.


2 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.

2 Menambah dalam lingkungan fakta asas.


2 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100.
Menambah dalam lingkungan fakta asas.

menambah 2 nombor dan 1 nombor dengan betul

menambah 2 nombor dan 1 nombor dengan betul

menambah 2 nombor dan 1 nombor dengan betul


menambah 2 nombor dan 1 nombor dengan betul

menambah 2 nombor dan 1 nombor dengan betul

Menggguna dan perbendaharaan kata yang relevan dalam


konteks tambah dan tolak.
Menolak dalam lingkungan fakta asas.

Menolak dalam lingkungan fakta asas.

Menolak dalam lingkungan fakta asas.

Menolak dua nombor dalam lingkungan 100.


Menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

Menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

Menolak dua nombor dalam lingkungan 100.

Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

Menulis ayat matematik tolak berturut-turut dua-dua, lima-lima,


sepuluh sepuluh dan empat-empat.
Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan
tiga perempat.

Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan


tiga perempat.

Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan


tiga perempat.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.

1. Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan


tiga perempat.
2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.
Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan
wang kertas.

mengetahui gabunagn nilai wang

mengetahui gabunagn nilai wang

menukarkan wang dari syiling ke wang kertas

1 .Mengenal pasti sumber kewangan dan simpanan.


2. Merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber
kewangan.
merekod kan simpanan dan perbelanjaan

menyelesaikan masalah melibatkan wang

murid menjawab soalan penolakan untukmencari baki, beza,


berapa yang kurang

menolak duit syilingdan duit kertas

menambah atau menolak duit syiling dan duit kertas


1. Menyatakan waktu dalam sehari.
2. Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari.

Menyebut dan menulis waktu dalam jam, setengah dan satu


perempat jam sahaja dengan menggunakan jam analog.

1. Menamakan hari dalam seminggu.

2. Menamakan bulan dalam setahun.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.

dapat menyebut perbezaan antara tinggi rendah dan panjang


pendek

1. Membuat pengukuran, jisim dan menyukat objek


menggunakan unit bukan piawai.
2. Membanding dua atau lebih ukuran, jisim dan isi padu cecair
objek menggunakan unit bukan piawai.
1. Mengggunakan dan mempelbagaikanperbendahaaan kata
ukuran panjang, jisim dan isi padu cecair dalam konteks.
2. Membanding dua atau lebih ukuran, jisim dan isi padu cecair
objek menggunakan unit bukan piawai.

mengguanakan unit piawai lain untuk menimbang

memahami isipadu cecair

menjalankan aktiviti menyukat isipadu

Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.

Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak segiempat


sama, silinder dan sfera.
Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk tiga
dimensi.

Menyusun objek mengikut pola.

Menghasilkan bentuk baru dari gabungan bentuk tiga dimensi.

Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga


dan bulatan.

Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkung bagi bentuk


dua dimensi.

Menyusun bentuk dua dimensi mengikut pola.


Menghasilkan corak berasaskan bentuk dua dimensi.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.

Mengumpul data berdasarkan situasi harian.

Membaca dan mendapatkan maklumat dari piktograf.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.


7

AKTIVITI PDPC

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks ms 1-2
Perkembangan /Latihan:
4.Guru meminta murid bercerita tentang gambar
5. murid diBimbing untuk menentukan kumpulan objek yang banyak dan sedikit
6. guru meminta murid menyebut objek-objek yang terdapat di persekitaran mereka dan mengaitkannya dengan
banyak dan sedikit
7. Guru menjelaskan maksud banding dan membimbing murid mengenal pasti kumpulan banyak atau sedikit
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 3-4
Perkembangan /Latihan:
4.Guru mengenal guru membimbing murid mengenalpasti kumpulan lebih atau kurang dengan menggunakan
bahan yang berpasangan seperti Kerusi dengan meja cawan dan piring
5. guru Meminta murid Memberikan contoh objek yang tidak sama banyak di sekitar mereka
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 5-6
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menjelaskan maksud nombor
5. guru membimbing murid Membilang objek dan menyebut nombor dengan betul
6. guru menggunakan kad nombor untuk menunjukkan sesuatu nombor dan murid memadankan dengan
bilangan pengambilan yang sama bagi mewakili nombor yang ditunjukkan
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 7
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing murid memahami konsep sifar
5. Guru meletakkan beberapa pembilang dalam satu tangan genggam kedua-dua tangan dan tanya murid tangan
mana yang mempunyai sifat pembilang
6. Guru memberi latihan dalam bentuk lembaran kerja
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 8
Perkembangan /Latihan:
4.Boleh menjelaskan maksud
5. guru membimbing murid menulis angka dan perkataan dengan teknik yang betul
6.guru tunjukkan murid sejumlah pembilang dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi mewakili
bilangan pembilang tersebut
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 9
Perkembangan /Latihan:
4.Guru meminta seorang murid menulis angka di atas belakang seorang murid lain
5. Murid di depan akan menulis angka tersebut pada kertas
6.kaedah ini dinamakan tactile sense yang dapat membantu murid dalam kemahiran menulis
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 10
Perkembangan /Latihan:
4.Guru meminta seorang murid menyebut dengan kuat bilangan objek yang terdapat dalam gambar.
5.murid menulis dalam angka dan perkataan
6.guru menyediakan latihan dalam buku aktiviti ms 21
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 11
Perkembangan /Latihan:
4. Guru menjalankan aktiviti bernyanyi dengan gaya dan irama lagu “sayang Ibu” sambil memegang kad nombor
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
5. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 12-15
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menunjukkan dua kumpulan kubus iaitu 1 dan 5. Guru meminta murid mengira semuanya
5. Guru mengaitkan bagaimana mereka mendapat 6 kubus semuanya.
6. Guru menjelaskan maksud kombinasi
7.guru bimbing murid melihat kaitan di antara kumpulan dengan keseluruhan
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 17-18
Perkembangan /Latihan:
4.Guru meminta murid Membilang pembilang dengan kuat dan berhenti apabila bilangan menjadi 10 dan
tunjukkan bahawa masih terDapat pembilang yang belum di bilang
5. Guru terangkan bahawa guru Bahaukita boleh membilang dengan membentuk kumpulan 10 dahulu
6. Guru menunjukkan kepada muridjukkan kepada murid cara untuk membuat kumpulan 10 dan minta murid
sebutkan kombinasi kumpulan 10 dan bilangan pengikutnya.
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 19
Perkembangan /Latihan:
4.Guru berbincang dengan murid objek di sekeliling mereka yang mempunyai kuantiti lebih daripada 10. Guru
meminta murid senaraikan dan tulis bilangan objek tersebut
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
5. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms21
Perkembangan /Latihan:
4.Membimbing murid Membilang dalam kumpulan 10 untuk menyatakan Nombor 21 hingga 100
5. murid menjalankan aktiviti menyebut nombor berpandukan kad imbasan
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms22-23
Perkembangan /Latihan:
4.Murid menjalankan aktiviti mewakilkan nombor dengan menggunakan pembilang
5. Guru membimbing murid menunjukkann nombor 30 hingga 100 menggunakan blok puluh dan sa.
6. Murid menjalankan aktivti memdankan pembilang dengan nombor
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 25-26
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing muridMenggunakan abakus untuk menunjukkan nilai tempat
5. Guru membimbing murid memahami nilai tempat bagi suatu nombor dengan meletakkan digit bagi puluh dan
SA dengan betul
6. Guru menegaskan perbezaan guru menegaskannilai tempat dan nilai digit
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 28-30
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menerangkan Bahawa perkataan lebih daripada dan kurang daripada digunakan untuk membanding
bilangan objek dan nombor
5. guru menegaskan bahawa kemahiran Membilang ialah langkah penting untuk kemah
6. murid gunakan pembilang semasa membandingkan sebarang nombor untuk mengukuhkan kefahaman
mereka
7. guru membimbing murid membuat perbandingan antara dua nombor menggunakan nilai tempat dengan
membandingkan nilai puluh dan nilai Shah
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 28-30
Perkembangan /Latihan:
4.lakukan aktiviti menyusun nombor dan hari bulan lahir murid dalam tertib menaik dan tertib menurun
5. Guru membimbing murid mengaitkan konsep lebih 1 daripada dengan membilang secara satu-satu.
6. Murid jalankan aktiviti mengenal pati nombor sebelum, selepas dan nombor di antara dengan menggunakan
petak 100
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 34
Perkembangan /Latihan:
4.guru membimbing murid membilang secara dua-dua.
5.Gunakan tangan, mata dan telinga untuk menguasai kemahiran ini
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 35
Perkembangan /Latihan:
4.guru membimbing murid membilang secara lima-lima.
5.murid gunakan petak 100 untuk membantu murid membilang lima-lima dengan memulakan bilangan
daripada mana-mana nombor
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 36
Perkembangan /Latihan:
4.Murid jalankan aktiviti membilang sepuluh-sepuluh daripada sebarang nombor secara berpasangan.
5. Contohnya: murid pertama sebut bilang sepuluh-sepuluh daripada 40, murid kedua menjawab 40, 50, 60, 70,
80, 90 dan 100
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 37
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid membilang empat - empat menggunakan kalkulator.
5.Guru membincangkan dengan murid perubahan pada nilai tempat sa apabila setiap kali murid membilang
empat-empat
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 39-40
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membantu murid mengesan sesuatu pola nombor dan menerangkannya
5. Guru mulakan dengan satu pola mudah dan apabila murid faham, minta mereka membentuk pola nombor
mereka sendiri
6. Guru menjelaskan maksud pola
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 41-42
Perkembangan /Latihan:
4.murid melayari internet
5. Murid imbas kembali susunan nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun dan kaitkan dengan pola
nombor
6. Guru bimbing murid mengenal pasti pola nombor menggunakan kad gambar dan lengkapkan pola nombor itu.
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 43-44
Perkembangan /Latihan:
4.Guru terangkan kepada murid bahawa anggaran ialah satu proses untuk mendapatkan nilai atau kuantiti yang
bertempat
5. guru membimbing murid membuat anggaran yang munasabah dan bukan untuk tekan
6. guru menjelaskan maksud anggaran
7. guru menerangkan kepada murid semasa membuat anggaran perkataan lebih kurang hampir sama lebih
daripada dan kurang daripada perlu digunakan
8. guru jalankan pertandingan menganggar bilangan gula-gula di dalam satu bekas
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
10. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 43-44
Perkembangan /Latihan:
4.Menjelaskan maksud bundar kepada murid
5. guru menegaskan kepada murid bahawa nombor yang terletak di tengah-tengah Di Antara nombor puluh
berturutan dibundarkan kepada nombor puluh yang lebih besar
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 47
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menegaskan bahawa membundar ialah salah satu daripada cara untuk mendapatkan kuantiti atau nilaian
anggaran
5. guru memberi latihan dalam bentuk lembaran kerja
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 49-52
Perkembangan /Latihan:
4.Membimbing murid membina nombor daripada kad nombor yang berlainan. guru menggalakkan murid
menentukan bentuk jadual mereka sendiri seperti berapa lajur baris dan label yang perlu dibuat.
5. guru membantu murid memahami maklumat dalam soalan
6. guru menekankan kepada murid bahawa mereka hanya perlu melukis satu model yang mempunyai maklumat
penting untuk menyelesaikan masalah
7. guru membimbing murid membundarkan nombor berdasarkan maklumat yang diberikan dalam soalan supaya
murid tidak membuat perkataan secara rambang guru perlu menegaskan langkah demi langkah menyelesaikan
masalah
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 53
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menyediakan jadual tugasan yang mencukupi untuk setiap murid
5. guru meminta murid menyemak jawapan tugasan kawan
6.
Setguru menggunakan contoh untuk membuat tugasan lain
Induksi
Plenari/ Peneguhan/Penutup
1. Pengenalan tajuk :
7. Guru membuat rumusan
Pemula/Pembelajaran : dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 54
Perkembangan /Latihan:
4.Guru sediakan kad nombor yang mencukupi. tugas pengadil adalah untuk memberikan kad nombor kepada
pemain serta mengumpulkan kad nombor yang telah digunakan
5. guru menerapkan nilai murni seperti Amanah dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti
6. murid diberi markah 15 10 dan 5 untuk susunan yang betul. 0 markah jika salah
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 53-54
Perkembangan /Latihan:
4.Bimbing murid memahami konsep tambah dengan melakukan simulasi dan menggunakan perbendaharaan
kata yang berkaitan dengan konsep tambah seperti gabung kumpul kesemua jumlah dan lain-lain
5. guru menjelaskan maksud tambah
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 57-58
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menegaskan kepada murid makna simbol tambah dan simbol sama dengan
5. murid lakukan aktiviti dengan menggunakan bahan konkrit dan Kaitkan dengan kehidupan seharian murid
6. guru mendedahkan kepada murid pelbagai Kaedah untuk menyelesaikan operasi tambah
7. guru membimbing murid menggunakan kombinasi nombor untuk menambah
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 59-61
Perkembangan /Latihan:
4.Guru tegaskan kepada murid apabila menambah dua kuantiti,kuantiti itu akan bertambah atau nilainya akan
menjadi lebih besar
5. guru perkenalkan fakta asas tambah. Guru membimbing murid melengkapkan ayat matematik.
6. Guru jalankan kuiz menjawab sifir secara spontan
7. Guru kaitkan kombinasi nombor untuk memantapkan pemahaman murid dan jalankan aktiviti sebut nombor
secara spontan yang mempunyai nilai yang sama
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 62
Perkembangan /Latihan:
4.guru bimbing murid menjalankan aktiviti membina peta tambah bagi hasil tambah 1 hingga 18
5. Guru banyakkan solan latihan dalam bentuk lembaran kerja atau kad soalan
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 63
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid Membilang terus satu-satu daripada nombor yang lebih bear. Guru biasakan murid
menambah menggunakan pembilang dan abakus
5.Guru bimbing murid meletakkan digit sa dandigit puluh pada ruang yang betul dalam bentuk lazim
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 64
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid menggunakan petak 100 untuk menyelesaikan operasi tambah.
5.Guru bantu murid melihat pola yang terdapat dalam petak 100. Misalnya, nombor di sebelah kanan lebih besar
daripada nombor disebelah kiri
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 65-66
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bantu murid membilang sepuluh-sepuluh dan kaitkan dengan tambah yang melibatkan gandaan 10
5.tekankan langkah yang betul semasa menambah dalam bentuk lazim.
6. Guru gunakan bahan manipulatif dan bahan konkrit untuk membantu kefahaman murid
7. Guru bimbing murid menambah melibatkan anu denganmenggunakan blok asas untuk mengukuhkan
pemahaman
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 68-70
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid mengaittkan tambah dengan proses membilang yang telah dipelajari dalam unit 1
5.guru bimbing murid memahami kaedah yang ditunjukkan. Murid lakukan latihan jadikan pelengkap 10 dengan
menggunakan bahan konkrit dan kombinasi 10
6.guru gunakan peta 1-think untuk menggambarkan kombinassi 10
7. Guru tegaskan kepada murid bahawa digit yang paling besar dalam nilai tempat ialah 8.apabila 10 lakukan
kumpul semula
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
9. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 71-72
Perkembangan /Latihan:
4.guru bimbing murid menambah menggunakan pelengkap 10 dan petak 100 seperti muka surat 66
5.Guru bimbing murid menambah dalam bentuk lazim dengan betul. Tekankan langkah demi langkah
menambah yang betul
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 74-75
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid memahami konsep tolak dengan melakukan simulasi dan menggunakan perbendaharaan
kata yang berkaitan dengan konsep tolak
5. jelaskan maksud beza
6.tegaskan kepada murid maksud symbol tolak dan symbol sama dengan
7.murid lakukan aktiviti dengan menggunakan bahan konkrit dan kaitkan dengan kehidupan harian bagi
mengukuhkan pemahaman murid
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 76-77
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid melakukan simulasi dan menggunakan perwakilan untuk menguasai kemahiran tolak
5.guru kaitkan kefahaman murid dalam operasi tambah dengan operasi tolak
6.Guru bimbing murid menyelesaikan masalah melibatkan anu dengan pelbagai kaedah yang sesuai
7.bimbing murid menggunakan kombinasi nombor untuk menyelesaikan operasi tolak
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 78
Perkembangan /Latihan:
4.guru banyakkan latihan dalam bentuk lembaran kerja
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
5. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 80-81
Perkembangan /Latihan:
4.guru bimbing murid menggunakan bahan konkrit, kad imbasan untuk mengukuhkan pemahaman.
5guru bantu murid memahami dan menggunakan fakta asas tolak. Guru minta murid perhatikan pola fakta asas
tolak dan perkaitannya dengan fakta asas tambah
6. Guru banyakkan soalan latihan dalam bentuk lembaran kerja
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 82-86
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid membilang mnurun daripada nombor yang lebih besar. Guru biasakan murid menolak
menggunakan petak 100. Guru bimbing murid melihat pola nomborpada petak 100
5. Guru bantu murid mengimbas kembali kaedah membilang secara sepuluh-sepuluh.Guru kaitkan dengan
tambah yang melibatkan membilang menaik sepuluh-sepuluh
6. Guru bimbing murid menolak secara bentuk lazim.
7. guru terangkan cara mencari beza dengan menggunakan bahan konkrit seperti blok asas.
8.Guru bimbing murid menolak secara bentuk lazim.
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
9. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 87
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid menulis ayat matematik tolak tanpa kumpul semula dalam aktiviti asas minda.
5.Guru banykkan latihan dalam bentuk lembaran kerja
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 88-89
Perkembangan /Latihan:
4.guru latihan mencari kombinasi nombor dua digit dalam puluh dan sa
5.Guru bimbing murid menolak dengan mengumpul semula dengan menggunakan pembilang
6. guru tegaskan kepada murid supaya menulis digit pada nilai tempat yang ebtul
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 90-92
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid menulis operasi tolak dalam bentuk lazim dengan betul
5. guru bimbing murid menolak menggunakan petak 100.
6.Guru membimbing murid mengira secara tepat dengan menggunakan kombinasi nombor
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 93-95
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid bercerita menggunakan ayat sendiri. Guru lakukan aktiviti secara berpasangan. Seorang
murid menunjukkan kad gambar dan rakan mereka bercerita tentang tambah berpandukan kad gambar.
5. Guru bimbing murid mereka cerita daripada ayat matematik. Guru bantu murid menggunakan perkataan atau
rangkai kata yang sesuai.
Set Induksi
6.Guru bimbing murid mereka cerita yang munasabah berpandukan gambar atau ayat matematik.
1. Pengenalan tajuk
Plenari/ Peneguhan/Penutup
Pemula/Pembelajaran : :
7. Guru menyampaikan
2. membuat rumusan dan kesimpulan
OP kepada murid. berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
3. buka buku teks JILID 1 ms 111-113
97-105
Perkembangan /Latihan:
4.Guru jalankan simulasi
bimbing murid menggunakan
mengenal objek yang
pastimaklumat yangsesuai untuk
diberi menerangkan
dengan betul. Gurubahawa toalk berturut-turut
bantu murid menyelesaikanialah
menolak kuantiti yang sama banyak beberapa
masalah dengan menggunakan kaedah yang sesuai. kali.
5. Gurulatih
5.Guru tegaskan
muridkepada muridmasalah
memahami tentang dengan
kuantiti menggarikan
asal, bilanganmaklumat
kumpulanpenting
dan bilangan yang sama banyak dalam
kumpulan.
6.Guru membimbing murid menyelesaikan masalah dengan bilang menurun dan model.
6.Guru
7.Guru bimbing murid
latih murid menolak
membina ayatberturut-turut dua-dua,
matematik daripada lima-lima,
msalah yangsepuluh-sepuluh
diberikan dan empat-empat dengan
menggunakan pembilang dan
Plenari/ Peneguhan/Penutup : blok asas.
7.Guru
8. Gurulatih muridrumusan
membuat menolak dan
beberapa nombor
kesimpulan yang samaaktiviti
berdasarkan daripada suatu
yang nombor yang diberi
dijalankan.
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 1-3
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid bercerita tentang objek yang menunjukkan dua bahagian yang sama besar dalam gambar
5. Guru bincang situasi harian yang berkaitan pecahan
6.Guru terangkan pecahan ialah sebahagian dariapda satu objek secara simulasi. Setiap bahagian mestilah sama
besar
7.aktiviti mewarna atau melorek satu daripada dua bahagian pelbagai bentuk.
8.Murid memahami satu perdua dan satu perempat menggunakan kad pecahan.
Set Induksi
Plenari/ Peneguhan/Penutup
1. Pengenalan tajuk :
9. Guru membuat rumusan
Pemula/Pembelajaran : dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 4
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid memahami konsep dua perempat dan tiga perempat menggunakan lipatan kertas
5. Guru bandingkan dua perempat dengan satu perdua
6. Guru gunakan pelbagai bentuk untuk murid mengenal pasti nilai pecahan
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7.
SetGuru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 5-6
Perkembangan /Latihan:
4.Guru banyakkan latihan yang boleh mencungkil idea murid
5.Guru banyakkansoalan latihan dalam bentuk lembaran kerja
6.Guru sediakan bahan yang sesuai dan mencukupi untuk aktiviti
7.Guru bimbing murid membahagi biskut kepda bahagian yang samam besar
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 7-8
Perkembangan /Latihan:
4.Guru tunjukkan strategi penyelesaian masalah yang lain seperti simulasi
5,guru gunakan papan geo untuk membentuk satu perempat, satu perdua, dua perempat dan tiga perempat
dariapda satu bentuk asal
6.Guru galakkan murid menyemak jawapan dalam bentuk lembaran kerja
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 9-10
Perkembangan /Latihan:
4.Guru sediakan bahan dan bentuk yang telah dibahagikan sama besar untuk setiap kumpulan
5. Guru bimbing murid melakukan aktivti untuk mengukuhkan konsep pecahan
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 12-13
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bincangkan persamaan dan perbezaan antara empat jeni duit syiling
5.Guru terangkan bahawa wang ialah alat pertukaran dalam urusan jual beli.
6. Guru terangkan bahawa nombor pada wang menunjukkan nilai wang
7. Guru galakkan murid berkomunikasi tentang wang
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 13-14
Perkembangan /Latihan:
4.Guru melakukan aktiviti simulasi gabungan gabungan nilai wang
5. guru menggalakkan murid menunjukkan gabungan nilai wang pada abakus
6. guru tegaskan kepada murid bahawa nilai bagi gabungan wang ialah nilai semua wang itu
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 15
Perkembangan /Latihan:
4.Guru adakan aktiviti berkumpulan
5. murid menunjukkan nilai wang menggunakan wang mainan serta menulis nilai wang yang disebut oleh guru
6. guru banyakkan soalan latihan dalam bentuk lembaran kerja
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 16-19
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid menukar wang dengan pelbagai gabungan duit syiling
5.
Setguru jalankan aktiviti kuiz mencari nilai tukaran Bagi wang syiling
Induksi
6. guru Melakukan
1. Pengenalan tajukaktiviti simulasi untuk mengukuhkan pemahaman murid menggunakan wang mainan
Plenari/ Peneguhan/Penutup
Pemula/Pembelajaran : :
7. Guru membuat rumusan
2. Guru menyampaikan OP kepada dan kesimpulan
murid. berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
3. buka buku teks JILID 2 ms 20-21
Perkembangan /Latihan:
4.Tuan Guru menjelaskan sumber wang
5. penjelas bahawa Merekodkan wang adalah penting untuk ingatan dan rujukan
6. guruMembincangkan cara menyimpan wang dengan selamat dan mengurus wang secara berhemat
7. guru membincangkan cara untuk mendapatkan wang
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 22
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing murid merekodkan simpanan dan perbelanjaan menggunakan perisian MS word
5. guru meminta murid membawa katalog barang. guru sediakan bahan untuk aktiviti
6. aktiviti boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan
Plenari/
Set Induksi
Peneguhan/Penutup :
7. Pengenalan
1. Guru membuat tajukrumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 23-24
Perkembangan /Latihan:
4.Murid lakukan aktiviti jual beli di dalam kelas
5. guru membimbing murid menambah nilai duit Syiling secara simulasi menggunakan wang contoh
6. guru melatih murid membuat pengiraan dengan abakus
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 25
Perkembangan /Latihan:
4.Guru perbanyakkan soalan penolakan berdasarkan gambar dengan mencari baki beza berapa yang kurang
untuk memantapkan kemahiran menolak murid
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
5. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 26
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing murid menolak duit syiling dan wang kertas dengan pelbagai strategi
5. guru menerapkan nilai murni seperti jujur dan berjimat cermat
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6.
SetGuru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 27-28
Perkembangan /Latihan:
4.Murid menjalankan aktiviti simulasi menggunakan wang contoh untuk menambah dan menolak wang
5. guru menerangkan maksud gabungan wang
6. guru pelbagaikan situasi harian yang melibatkan penolakan wang seperti aktiviti jual beli dan simpanan
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 33-34
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid mengenal jarum jam dan jarum minit
5. guru Kaitkan konsep pecahan setengah Suku Tiga Suku untuk membimbing murid memahami konsep
setengah jam suku jam dan Tiga Suku jam
6. guru gunakan jam dinding sebenar untuk aktiviti memahami setengah jam suku jam dan Tiga Suku jam
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
Set Induksi
7. Guru membuat
1. Pengenalan tajuk rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 35-36
Perkembangan /Latihan:
4.Guru bimbing murid menyebut waktu dengan betul berpandukan model jam
5. murid melakukan aktiviti simulasi menggerakkan jarum jam dan jarum minit apabila waktu disebut
6. guru bimbing murid menyebut dan menulis waktu dalam setengah jam dan suku jam
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
Set Induksi
7. Guru membuat
1. Pengenalan tajuk rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 38-39
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing murid menyebut nama hari dalam seminggu mengikut urutan menggunakan kalendar
5. guru menjalankan aktiviti bercerita aktiviti dalam seminggu
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6.
SetGuru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 39
Perkembangan /Latihan:
4.Find murid menyebut nama bulan dalam setahun mengikut turutan yang betul
5. guru membincangkan bulan Bagi perayaan di Malaysia Hari Ibu hari bapa dan sebagainya
6. murid menjalankan aktiviti mendapatkan bulan kelahiran rakan sekelas
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru
Set membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 41-43
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing murid mencari maklumat seperti apa yang diberikan dan apa yang dicari
5. guru menunjukkan pelbagai strategi untuk menyelesaikan masalah seperti membuat simulasi
6. guru memperbanyakkan soalan latihan dalam bentuk lembaran kerja
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
Set Induksi
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 46-47
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menerangkan penggunaan istilah panjang dalam pelbagai situasi harian contohnya membanding objek di
dalam bilik darjah
5.
Setmurid menjalankan aktiviti membina objek yang panjang pendek tinggi rendah jauh dan dekat menggunakan
Induksi
plastisin
1. Pengenalan tajuk
Plenari/ Peneguhan/Penutup
Pemula/Pembelajaran : :
6. Guru
2. Guru menyampaikan
membuat rumusan dan kesimpulan
OP kepada murid. berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
3. buka buku teks JILID 2 ms 48-50
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing murid mengukur panjang objek dengan menggunakan unit bukan piawai yang sesuai
seperti Klip kertas
5. murid lakukan aktiviti mengukur objek objek yang sesuai dengan menggunakan jengkol dan sebagainya. murid
membincangkan sebab ukuran berbeza antara murid-murid
6. murid mengukur objek yang sama dengan menggunakan unit bukan piawai yang berlainan dan kemudian
membincangkannya
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 51
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing murid melakukan aktiviti simulasi mengangkat objek objek di dalam kelas dan
memperkenalkan istilah berat dan ringan
5. guru membimbing murid menaakul bawa berat atau ringan sesuatu objek bergantung kepada muatan
bilangan jenis bahan yang digunakan dan sebagainya
Plenari/
Set Peneguhan/Penutup :
Induksi
6. Pengenalan
1. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 52-53
Perkembangan /Latihan:
4.Terangkan kepada murid maksud jisim
5. guru membimbing murid menggunakan unit bukan piawai yang berlainan untuk menimbang jisim objek dan
membuat perbandingan
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6.
SetGuru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 54
Perkembangan /Latihan:
4.TGuru membimbing murid memahami isipadu cecair dengan menggunakan beberapa bekas yang berbeza
sains
5. guru memberi soalan latihan dalam bentuk lembaran kerja
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 55-56
Perkembangan /Latihan:
4.Menjelaskan tentang isi padu
5. murid menjalankan aktiviti menyukat isipadu cecair didalam bekas yang berbeza menggunakan ukur ukuran
unit bukan piawai yang sama
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 57-58
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menggunakan kaedah simulasi untuk menyelesaikan masalah
5. guru memperbanyakkan contoh soalan yang melibatkan pelbagai isipadu cecair panjang dan jisim untuk
mengukuhkan pemahaman murid
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 62-63
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menjelaskan bentuk 3 Dimensi ialah bentuk yang ada Panjang lebar dan tinggi
5. murid menjalankan aktiviti untuk mengaitkan objek sebenar dengan kubus kuboid dan piramid
6. murid menjalankan aktiviti menamakan objek-objek sebenar yang berbentuk kon silinder dan separa
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 64-65
Perkembangan /Latihan:
4.Murid menjalankan simulasi untuk mengenalpasti permukaan rata bucu dan sisi lurus dengan menggunakan
model 3D
5. murid menjalankan aktiviti memanaskan sekumpulan objek 3D mengikut cirinya
6. guru menggalakkan murid untuk membina peta pemikiran bagi mencirikan objek 3D
7. guru menerangkan kepada murid bahawa bentuk sesuatu objek dibina supaya sesuai dengan kegunaannya
Set Induksi
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
1.
8. Pengenalan tajuk
Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 66
Perkembangan /Latihan:
4.Murid menjalankan aktiviti menyusun objek kecil menjadi pola bentuk 3D
5. murid membina model pola bentuk 3D
6. guru memberi latihan dalam bentuk lembaran kerja
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 67
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menggalakkan murid untuk membina model sendiri menamakan model itu dan seterusnya
mempamerkan hasil kerja dalam kelas
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
5. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 68
Perkembangan /Latihan:
4.Menjalankan aktiviti menyurih keliling satu permukaan rata bentuk 3D untuk mendapatkan bentuk 2 dimensi
5. guru menerangkan maksud bentuk 2D dengan membandingkannya dengan bentuk 3D
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 69
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menjelaskan maksud bentuk 2D
5. guru meminta murid menamakan dan menunjukkan bucu sisi lurus dan sisi melengkung berpandukan kad
gambar bentuk 2D
6. murid menjalankan aktiviti membina bentuk 2D menggunakan papan geo
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7.
SetGuru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 70
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menjelaskan maksud pola kepada murid
5. guru menggalakkan murid melayari internet untuk melihat pelbagai bentuk 2D
6. guru memberi latihan dalam bentuk lembaran kerja
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 71-72
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing murid memahami maksud pola dan corak serta perbezaannya
5. murid menjalankan aktiviti secara berpasangan untuk menghasilkan corak daripada potongan bentuk 2D yang
disediakan
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 72-73
Perkembangan /Latihan:
4Guru membimbing murid menggariskan maklumat penting dalam soalan
5. murid menggunakan strategi simulasi berdasarkan ciri-ciri yang diberikan
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
6.
SetGuru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 76-77
Perkembangan /Latihan:
4Guru mengajukan soalan kepada murid berpandukan gambar untuk mendapatkan maklumat seperti jenis
permainan dan bilangan pemain
5. murid mengumpul data yang lain seperti jantina pemain
6. guru menerangkan kepada murid bahawa gundal ialah tanda yang dibuat semasa Membilang supaya tidak
berlaku kesilapan Membilang
Plenari/
Set Peneguhan/Penutup :
Induksi
7. Pengenalan
1. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 78-79
Perkembangan /Latihan:
4Guru menerangkan kepada murid bahawa piktograf ialah Raja bergambar atau bersimbol
5. murid menjalankan aktiviti membaca maklumat dan menjawab soalan berpandukan piktograf yang diberikan
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
Set Induksi
7. Guru membuat
1. Pengenalan tajukrumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms 80-82
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing murid menyelesaikan masalah dengan menunjukkan langkah penyelesaian yang sistematik
dan menggunakan pelbagai strategi seperti melukis rajah
5. guru membimbing murid menyelesaikan masalah secara simulasi
6. guru kemukakan pelbagai soalan untuk mengukuhkan pemahaman murid
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
1 6 7 8 9 10
TARIKH MINGGU KELAS
Tuesday 01/01/2019 1 1 ARIF
Wednesday 02/01/2019 2 2 BIJAK
Thursday 03/01/2019 3 2CERDAS
Friday 04/01/2019 4 2 DINAMIK
Saturday 05/01/2019 5 2 EFEKTIF
Sunday 06/01/2019 6 2 FALAH
Monday 07/01/2019 7 2 GIGIH
Tuesday 08/01/2019 8
Wednesday 09/01/2019 9
Thursday 10/01/2019 10
Friday 11/01/2019 11
Saturday 12/01/2019 12
Sunday 13/01/2019 13
Monday 14/01/2019 14
Tuesday 15/01/2019 15
Wednesday 16/01/2019 16
Thursday 17/01/2019 17
Friday 18/01/2019 18
Saturday 19/01/2019 19
Sunday 20/01/2019 20
Monday 21/01/2019 21
Tuesday 22/01/2019 22
Wednesday 23/01/2019 23
Thursday 24/01/2019 24
Friday 25/01/2019 25
Saturday 26/01/2019 26
Sunday 27/01/2019 27
Monday 28/01/2019 28
Tuesday 29/01/2019 29
Wednesday 30/01/2019 30
Thursday 31/01/2019 31
Friday 01/02/2019 32
Saturday 02/02/2019 33
Sunday 03/02/2019 34
Monday 04/02/2019 35
Tuesday 05/02/2019 36
Wednesday 06/02/2019 37
Thursday 07/02/2019 38
Friday 08/02/2019 39
Saturday 09/02/2019 40
Sunday 10/02/2019 41
Monday 11/02/2019 42
Tuesday 12/02/2019 43
Wednesday 13/02/2019
Thursday 14/02/2019
Friday 15/02/2019
Saturday 16/02/2019
Sunday 17/02/2019
Monday 18/02/2019
Tuesday 19/02/2019
Wednesday 20/02/2019
Thursday 21/02/2019
Friday 22/02/2019
Saturday 23/02/2019
Sunday 24/02/2019
Monday 25/02/2019
Tuesday 26/02/2019
Wednesday 27/02/2019
Thursday 28/02/2019
Friday 01/03/2019
Saturday 02/03/2019
Sunday 03/03/2019
Monday 04/03/2019
Tuesday 05/03/2019
Wednesday 06/03/2019
Thursday 07/03/2019
Friday 08/03/2019
Saturday 09/03/2019
Sunday 10/03/2019
Monday 11/03/2019
Tuesday 12/03/2019
Wednesday 13/03/2019
Thursday 14/03/2019
Friday 15/03/2019
Saturday 16/03/2019
Sunday 17/03/2019
Monday 18/03/2019
Tuesday 19/03/2019
Wednesday 20/03/2019
Thursday 21/03/2019
Friday 22/03/2019
Saturday 23/03/2019
Sunday 24/03/2019
Monday 25/03/2019
Tuesday 26/03/2019
Wednesday 27/03/2019
Thursday 28/03/2019
Friday 29/03/2019
Saturday 30/03/2019
Sunday 31/03/2019
Monday 01/04/2019
Tuesday 02/04/2019
Wednesday 03/04/2019
Thursday 04/04/2019
Friday 05/04/2019
Saturday 06/04/2019
Sunday 07/04/2019
Monday 08/04/2019
Tuesday 09/04/2019
Wednesday 10/04/2019
Thursday 11/04/2019
Friday 12/04/2019
Saturday 13/04/2019
Sunday 14/04/2019
Monday 15/04/2019
Tuesday 16/04/2019
Wednesday 17/04/2019
Thursday 18/04/2019
Friday 19/04/2019
Saturday 20/04/2019
Sunday 21/04/2019
Monday 22/04/2019
Tuesday 23/04/2019
Wednesday 24/04/2019
Thursday 25/04/2019
Friday 26/04/2019
Saturday 27/04/2019
Sunday 28/04/2019
Monday 29/04/2019
Tuesday 30/04/2019
Wednesday 01/05/2019
Thursday 02/05/2019
Friday 03/05/2019
Saturday 04/05/2019
Sunday 05/05/2019
Monday 06/05/2019
Tuesday 07/05/2019
Wednesday 08/05/2019
Thursday 09/05/2019
Friday 10/05/2019
Saturday 11/05/2019
Sunday 12/05/2019
Monday 13/05/2019
Tuesday 14/05/2019
Wednesday 15/05/2019
Thursday 16/05/2019
Friday 17/05/2019
Saturday 18/05/2019
Sunday 19/05/2019
Monday 20/05/2019
Tuesday 21/05/2019
Wednesday 22/05/2019
Thursday 23/05/2019
Friday 24/05/2019
Saturday 25/05/2019
Sunday 26/05/2019
Monday 27/05/2019
Tuesday 28/05/2019
Wednesday 29/05/2019
Thursday 30/05/2019
Friday 31/05/2019
Saturday 01/06/2019
Sunday 02/06/2019
Monday 03/06/2019
Tuesday 04/06/2019
Wednesday 05/06/2019
Thursday 06/06/2019
Friday 07/06/2019
Saturday 08/06/2019
Sunday 09/06/2019
Monday 10/06/2019
Tuesday 11/06/2019
Wednesday 12/06/2019
Thursday 13/06/2019
Friday 14/06/2019
Saturday 15/06/2019
Sunday 16/06/2019
Monday 17/06/2019
Tuesday 18/06/2019
Wednesday 19/06/2019
Thursday 20/06/2019
Friday 21/06/2019
Saturday 22/06/2019
Sunday 23/06/2019
Monday 24/06/2019
Tuesday 25/06/2019
Wednesday 26/06/2019
Thursday 27/06/2019
Friday 28/06/2019
Saturday 29/06/2019
Sunday 30/06/2019
Monday 01/07/2019
Tuesday 02/07/2019
Wednesday 03/07/2019
Thursday 04/07/2019
Friday 05/07/2019
Saturday 06/07/2019
Sunday 07/07/2019
Monday 08/07/2019
Tuesday 09/07/2019
Wednesday 10/07/2019
Thursday 11/07/2019
Friday 12/07/2019
Saturday 13/07/2019
Sunday 14/07/2019
Monday 15/07/2019
Tuesday 16/07/2019
Wednesday 17/07/2019
Thursday 18/07/2019
Friday 19/07/2019
Saturday 20/07/2019
Sunday 21/07/2019
Monday 22/07/2019
Tuesday 23/07/2019
Wednesday 24/07/2019
Thursday 25/07/2019
Friday 26/07/2019
Saturday 27/07/2019
Sunday 28/07/2019
Monday 29/07/2019
Tuesday 30/07/2019
Wednesday 31/07/2019
Thursday 01/08/2019
Friday 02/08/2019
Saturday 03/08/2019
Sunday 04/08/2019
Monday 05/08/2019
Tuesday 06/08/2019
Wednesday 07/08/2019
Thursday 08/08/2019
Friday 09/08/2019
Saturday 10/08/2019
Sunday 11/08/2019
Monday 12/08/2019
Tuesday 13/08/2019
Wednesday 14/08/2019
Thursday 15/08/2019
Friday 16/08/2019
Saturday 17/08/2019
Sunday 18/08/2019
Monday 19/08/2019
Tuesday 20/08/2019
Wednesday 21/08/2019
Thursday 22/08/2019
Friday 23/08/2019
Saturday 24/08/2019
Sunday 25/08/2019
Monday 26/08/2019
Tuesday 27/08/2019
Wednesday 28/08/2019
Thursday 29/08/2019
Friday 30/08/2019
Saturday 31/08/2019
Sunday 01/09/2019
Monday 02/09/2019
Tuesday 03/09/2019
Wednesday 04/09/2019
Thursday 05/09/2019
Friday 06/09/2019
Saturday 07/09/2019
Sunday 08/09/2019
Monday 09/09/2019
Tuesday 10/09/2019
Wednesday 11/09/2019
Thursday 12/09/2019
Friday 13/09/2019
Saturday 14/09/2019
Sunday 15/09/2019
Monday 16/09/2019
Tuesday 17/09/2019
Wednesday 18/09/2019
Thursday 19/09/2019
Friday 20/09/2019
Saturday 21/09/2019
Sunday 22/09/2019
Monday 23/09/2019
Tuesday 24/09/2019
Wednesday 25/09/2019
Thursday 26/09/2019
Friday 27/09/2019
Saturday 28/09/2019
Sunday 29/09/2019
Monday 30/09/2019
Tuesday 01/10/2019
Wednesday 02/10/2019
Thursday 03/10/2019
Friday 04/10/2019
Saturday 05/10/2019
Sunday 06/10/2019
Monday 07/10/2019
Tuesday 08/10/2019
Wednesday 09/10/2019
Thursday 10/10/2019
Friday 11/10/2019
Saturday 12/10/2019
Sunday 13/10/2019
Monday 14/10/2019
Tuesday 15/10/2019
Wednesday 16/10/2019
Thursday 17/10/2019
Friday 18/10/2019
Saturday 19/10/2019
Sunday 20/10/2019
Monday 21/10/2019
Tuesday 22/10/2019
Wednesday 23/10/2019
Thursday 24/10/2019
Friday 25/10/2019
Saturday 26/10/2019
Sunday 27/10/2019
Monday 28/10/2019
Tuesday 29/10/2019
Wednesday 30/10/2019
Thursday 31/10/2019
Friday 01/11/2019
Saturday 02/11/2019
Sunday 03/11/2019
Monday 04/11/2019
Tuesday 05/11/2019
Wednesday 06/11/2019
Thursday 07/11/2019
Friday 08/11/2019
Saturday 09/11/2019
Sunday 10/11/2019
Monday 11/11/2019
Tuesday 12/11/2019
Wednesday 13/11/2019
Thursday 14/11/2019
Friday 15/11/2019
Saturday 16/11/2019
Sunday 17/11/2019
Monday 18/11/2019
Tuesday 19/11/2019
Wednesday 20/11/2019
Thursday 21/11/2019
Friday 22/11/2019
Saturday 23/11/2019
Sunday 24/11/2019
Monday 25/11/2019
Tuesday 26/11/2019
Wednesday 27/11/2019
Thursday 28/11/2019
Friday 29/11/2019
Saturday 30/11/2019
Sunday 01/12/2019
Monday 02/12/2019
Tuesday 03/12/2019
Wednesday 04/12/2019
Thursday 05/12/2019
Friday 06/12/2019
Saturday 07/12/2019
Sunday 08/12/2019
Monday 09/12/2019
Tuesday 10/12/2019
Wednesday 11/12/2019
Thursday 12/12/2019
Friday 13/12/2019
Saturday 14/12/2019
Sunday 15/12/2019
Monday 16/12/2019
Tuesday 17/12/2019
Wednesday 18/12/2019
Thursday 19/12/2019
Friday 20/12/2019
Saturday 21/12/2019
Sunday 22/12/2019
Monday 23/12/2019
Tuesday 24/12/2019
Wednesday 25/12/2019
Thursday 26/12/2019
Friday 27/12/2019
Saturday 28/12/2019
Sunday 29/12/2019
Monday 30/12/2019
Tuesday 31/12/2019
11 12 13 14 15 16 17 18
MASA MULA MASA TAMAT MINGGU
7.40 AM 8.10 AM 1a 1a
8.10 AM 8.40 AM 1b 1b
8.40 AM 9.10 AM 1c 2a
9.10 AM 9.40 AM 2a 2b
9.40 AM 10.00 AM 2b 3a
10.00 AM 10.10 AM 2c 3b
10.10 AM 10.30 AM 3a 3a
10.30 AM 11.00 AM 3b 3b
11.00 AM 11.30 AM 3c 4a
11.30 AM 12.00 TGH 4a 4b
12.00 TGH 12.30 PM 4b 5a
12.30 PM 1.00 PM 4c 5b
1.00 PM 1.30 PM 5a 6a
1.30 PM 2.00 PM 5b 6b
5c 7a
6a 7b
6b 8a
6c 8b
7a 9a
7b 9b
7c 10a
8a 10b
8b 11a
8c 11b
9a 12a
9b 12b
9c 13a
10a 13b
10b 14a
10c 14b
11a 15a
11b 15b
11c 16a
12a 16b
12b 17a
12c 17b
13a 18a
13b 18b
13c 19a
14a 19b
14b 20a
14c 20b
15a 21a
15b 21b
15c 22a
16a 22b
16b 23a
16c 23b
17a 24a
17b 24b
17c 25a
18a 25b
18b 26a
18c 26b
19a 27a
19b 27b
19c 28a
20a 28b
20b 29a
20c 29b
21a 30a
21b 30b
21c 31a
22a 31b
22b 32a
22c 32b
23a 33a
23b 33b
23c 34a
24a 34b
24b 35a
24c 35b
25a 36a
25b 36b
25c
26a
26b
26c
27a
27b
27c
28a
28b
28c
29a
29b
29c
30a
30b
30c