You are on page 1of 2

BAHAGIAN A (20 markah) 5.

“_____________ harus cinta akan tanah


air kita.” kata Mina kepada kawan-
kawan sekelasnya.
Arahan: Bulatkan jawapan yang betul.
A. Dia
B. Kita
C. Awak
Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

6. Kelakuan baik selalu mendapat


______________ .

A. pujian
B. hinaan
C. kritikan

Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.

1. Amelia memberikan _______________


itu makanan.

A. lembu
B. burung
C. kucing

2. Cuaca pada hari ini sungguh


__________. 7. Anjing itu berlari sambil _______________
tulang.
A. baik
A. menggigit
B. keruh
B. membawa
C. kencang
C. menggonggong
3. Beg kepunyaan Harpita itu diperbuat
_______________ kulit kayu. 8. “________, berani kau menghina
keturunanku ! ” tempik Baro kepada
A. dari Tatai.
B. kepada
A. Eh
C. daripada B. Cis
C. Amboi
4. Murid-murid Tahun 3 Unik _____________
berlatih di padang. 9. Sementara ________________ padi
masak, petani itu menanam jagung.
A. lalu
B. tetapi A. tunggu
C. sedang B. menunggu
C. tunggukan

1
10. Pegawai keselamatan melaporkan Pilih ayat yang sama maksud dengan
________________ keadaan banjir ayat yang diberikan.
dapat dikawal.
14. Lawatan ke Thailand pada tahun
A. oleh
lalu sungguh seronok.
B. bahawa
C. walaupun
A. Pada tahun lalu sungguh seronok di
11. Jurucakap mereka sedang Thailand.
_____________ anggota rombongan.
B. Di Thailand sungguh seronok
A. kenal lawatannya.
B. diperkenalkan
C. memperkenalkan C. Sungguh seronok lawatan ke
Thailand pada tahun lalu.
Soalan 12 berdasarkan gambar di
bawah.
Pilih ayat-ayat yang menggunakan
perkataan bergaris dengan betul.

15. A. Teman dekat saya ialah Azhar.

B. Banglo yang dekat dengan tasik


itu rumah Christy.
12. Pak Harun menangkap ikan
menggunakan __________ jala. C. Acara larian jarak dekat itu
amat memenatkan para peserta.
A. sebuah
B. serawan
C. sekeping Pilih ayat yang betul.

13. Pemuda di tepi tasik setiap petang 16. A. Dia berlagak laksana orang
__________________ Sameon. pandai.

A. ialah B. Patuhilah peraturan demi untuk


B. iaitu keselamatan diri.
C. yakni
C. Semua murid-murid sekolah itu
dibenarkan pulang awal.