You are on page 1of 1

Aku tidak mengerti mengapa harus berpisah

begini. Bukan mudah untuk mengungkapkan


kata tapi susah untuk jasad bertindak segera.
Kurangnya ilmu tidak ku risau tapi kurangnya
pengalaman menjadi kekangan dan risau
setiap inci tubuh ini. Aku juga tidak mengerti
setiap godaan dan cacian telah bertukar
menjadi sanjungan dan pujaan setiap orang
yang Berjaya. Padahal, setiap kemanisan yang
tercipta hari ini adalah berpunca daripada
kepahitan yang telah dilalui secara
berseorangan dikala mereka ber