You are on page 1of 5

OBEZBEDJENJE JAME 1/5

Šipke - specifikacija

ozn. oblik i mere Ø lg n lgn


[cm] [m] [kom] [m]

sipovi tip 1 (29 kom)

15

1 18 10.04 290 2911.60

989

2 30 14 1.09 116 126.44

15
15 4 15
4
5

3 12 0.55 464 255.20


5

15 4 4

10

4 30 8 90.59 29 2627.11
9.

954

sipovi tip 2 (3 kom)


15

1 18 9.55 30 286.50

940

2 30 14 1.09 12 13.08
15

15 4 15
4
5

3 12 0.55 48 26.40
5

15 4

10

4 30 8 85.95 3 257.85
9.

905

naglavna greda (1 kom)

1141

1 18 11.76 16 188.16
35

35

2 18 4.19 16 67.04

384

ArmCAD 2005 [Build 1763] Registered to pedja Radimpex - www.radimpex.rs


OBEZBEDJENJE JAME 2/5
Šipke - specifikacija

ozn. oblik i mere Ø lg n lgn


[cm] [m] [kom] [m]

35

35
3 18 9.05 10 90.50

835

4 835 18 8.35 4 33.40

247

5 18 2.82 10 28.20

35
6 247 18 2.47 4 9.88

7 1004 18 10.04 4 40.16

8 484 18 4.84 4 19.36


35

35
9 18 1.85 12 22.20

115

10 115 18 1.15 4 4.60

55

11 12 2.35 24 56.40
35

35

55

9. 55

12 8 2.33 164 382.12


35

35

9. 55

zid zavesa (1 kom)

15
1 14 0.45 738 332.10
10

11 30

ArmCAD 2005 [Build 1763] Registered to pedja Radimpex - www.radimpex.rs


OBEZBEDJENJE JAME 3/5
Šipke - rekapitulacija

Ø lgn Jedinična težina Težina


[mm] [m] [kg/m'] [kg]

B500b

8 3267.08 0.41 1336.24

12 338.00 0.92 310.96

14 471.62 1.25 590.47

18 3701.60 2.05 7588.28

Ukupno 9825.94

ArmCAD 2005 [Build 1763] Registered to pedja Radimpex - www.radimpex.rs


OBEZBEDJENJE JAME 4/5
Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B L n Jedinična težina Ukupna težina


[cm] [cm] [kg/m2] [kg]

zid zavesa (1 kom)

I-1 Q-188 54 400 20 2.96 128.10

I-2 Q-188 54 300 7 2.96 33.63

I-3 Q-188 54 350 3 2.96 16.81

Ukupno 178.53

ArmCAD 2005 [Build 1763] Registered to pedja Radimpex - www.radimpex.rs


OBEZBEDJENJE JAME 5/5
Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B L n Jedinična težina Ukupna težina


[cm] [cm] [kg/m2] [kg]

Q-188 215 605 9 2.96 346.52

Ukupno 346.52

ArmCAD 2005 [Build 1763] Registered to pedja Radimpex - www.radimpex.rs