Вы находитесь на странице: 1из 1

Temele grupei C2I2la master

1.Ungureanu Ana –Utilizarea produsului cartezian special la obtinerea quasigrupurilor cu proprietati


prestabilite.

2.Cegorescu Nina –Utilizarea inovatiilor digitale la disciplina informatica în treapta gimnaziala

3.Galben Vasile- Abordările didactice privin utilizarea platformei Moodle în sistemul preuniversitar
de invatamin

https://www.scribd.com/document/248356197/Programare-web

http://team.salvaeco.org/nika/h/e-lerling.php