You are on page 1of 1

SIGURANȚA NEMIJLOCITĂ ÎN DEPLASARE

Orice procedeu de deplasare se întrebuinţează în dependenţă de scop, distanţă, timpul


stabilit pentru deplasare, starea căilor de comunicaţie, existenţa şi posibilităţile mijloacelor de
transport şi de asemenea, de caracterul situaţiei tactice şi de transportare.
În desfăsurarea acțiunilor militare, atât pet imp de pace, în situații de criză dar și în
campanie, un rol determinant în obținerea succesului îl constituie deplasarea, sub diferite forme
și mijloace în locuri și momente oportune. În regulamentele de luptă ale subunităților din forțele
terestre se precizează faptul că marșul “constă în deplasarea organizată a subunităților în coloană,
cu mijloace proprii, pe drumuri amenajate sau neamenajate, în scopul de a ajunge în raionul(pe
aliniamentul) fixat, la timp și cu capacitatea de luptă completă, în vederea îndeplinirii misiunii
de luptă ”. Experienţa războaielor trecute arată, că deplasarea cu succes a subunităţilor
întotdeauna avea o mare importanţă.

BOJAAASCU