Вы находитесь на странице: 1из 2

Disediakan oleh Mika’s Tuition

5
9) 3  1 
8
Salin dan jawab soalan-soalan berikut di
dalam buku anda.
1 1
1) Nyatakan nilai pecahan yang diwakili 10) 5 3 
oleh gambarajah di bawah.
4 2

3
11) 1  64 
8

2
12)   400
5

Apakah nombor yang mesti ditulis di


dalam kotak?
2) Tukar pecahan tak wajar berikut
kepada nombor bercampur. 13) Misha membeli 24 biji telur. Dia
7
merebus daripada telur-telur itu
11 23 8
a) b)
2 5 untuk diletakkan di dalam bungkusan
nasi lemak jualannya. Berapa
3) Permudahkan pecahan berikut. banyakkah telur yang telah direbus?

6 35 14) Sebuah bekas mengandungi 300 biji


a) b) guli. 144 biji guli adalah berwarna biru
18 28
dan selebihnya berwarna merah.
3 2
4) Yang mana satukah pecahan yang Sebanyak guli biru dan guli
lebih besar? 4 3
merah telah dikeluarkan. Berapakah
2 4 jumlah guli yang masih tinggal di
a) atau dalam bekas?
3 9
2 5
b) atau 5
3 8 15)  10 
6
1 7
5)   5 3
2 12 16) 1 
8 10
2 3
6) 1  2  17) Norman membeli 6 kg daging lembu.
3 4 Dia menyuruh isterinya menggunakan
1
1 2 4 kg daging itu untuk dibuat sate. Cari
7) 1  1  2  4
2 3 9 baki daging yang tinggal.

8) 2 
1
 18) Susun pecahan berikut mengikut
5 urutan menurun.
Disediakan oleh Mika’s Tuition

1 3 5 1
, , ,
3 8 6 4

19) Haiza ada RM100. Dia menggunakan


2
daripada wangnya untuk membeli
5
4 helai T-shirt sama harganya tapi
berlainan warna. Berapakah harga
sehelai T-shirt itu?

20) Rajah menunjukkan kotak-kotak yang


sama besar.

2
Melissa mewarnakan daripada
9
kotak-kotak itu. Berapa banyakkah
kotak yang tidak diwarnakan?

21) Rajah di bwah menunjukkan satu garis


nombor. Apakah nilai Y?

13 2
22) Hitung 2 
15 3

23) Panjang reben kuning ialah 5 meter.


Panjang reben ungu pula ialah kurang
1
daripada reben kuning. Berapakah
4
panjang reben ungu itu?

1
24) Aina mengambil masa 1 jam untuk
4
menyiapkan kerja sekolah Matematik
5
dan jam lagi untuk menyiapkan
6
kerja sekolah Bahasa Inggeris.
Berapakah jumlah masa yang diambil,
dalam jam, untuk Aina menyiapkan
semua kerja sekolahnya?

Оценить