You are on page 1of 1

Akumencintaimuy angdatangmempor ak-porandakansemest aku.

Akubegitumengagumi
sosokdi
rimu,hinggaakulupabut uhsekuattenagaunt ukmeny at
ukaninsan.Kauyangberani
mengisi
ruang,walaunanti bukanakutempatmupul ang,set
idaknyaakuper nahdengan
semangatjuangmemper tahankanwalapundi akhi
ridengankerelaanuntukkehil
angan.

-
yol
l
aanggi
a