You are on page 1of 3

EDUCAŢIE.

PEDAGOGIE

Nr. Locul Anul Nr.


Autor Titlul cărţii Editura
crt. apariţiei apariţiei buc
Cucoş Teoria şi metodologia
6 Iaşi Polirom 2008 2
Constantin evaluării
Şerbănescu Formarea educatorilor: repere Academica
11 Târgu Jiu 2008 1
Laura normative şi teoretice Brancusi
Sisteme de instruire
15 Cergit Ioan alternative şi complementare: Iaşi Polirom 2008 2
structuri, stiluri şi strategii
Învăţarea integrată:
16 Ciolan Lucian fundamente pentru un Iaşi Polirom 2008 2
curriculum transdisciplinar
Negreţ- Didactica nova sau arta de a-i
18 Bucureşti Aramis 2005 15
Dobridor Ion învăţa pe toţi (aproape) totul
Negreţ-
Ştiinţa învăţării: de la teorie
19 Dobridor Ion, Iaşi Polirom 2008 2
la practică
Pânişoară Ion
Panţuru, S., Teoria şi metodologia
Universitatea
21 Voinea M., instruirii: Teoria şi Braşov 2008 1
Transilvania
Necşoi D. metodologia evaluării
Fundamentele pedagogiei:
Panţuru S., Teoria şi metodologia
Universitatea
22 Voinea M., curriculum-ului: Aspecte de Braşov 2008 1
Transilvania
Niculescu R.M. management al curriculum-
ului
Didactica : fundamente şi
27 Frumos Florin Iaşi Polirom 2008 3
dezvoltări cognitiviste
Stănculescu
30 Psihologia educaţiei Bucureşti Universitară 2008 3
Elena
Niţulescu Pedagogie : instruire şi Eftimie
31 Reşiţa 2010 25
Lavinia evaluare Murgu
32 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Iaşi Polirom 2010 3
Instruirea şcolară :
34 Iucu Romiţă perspective teoretice şi Iaşi Polirom 2008 3
aplicative
Pragmatica predării :
39 Albulescu Ion activitatea profesorului între Piteşti Paralela 45 2008 3
rutină şi creativitate
Didactica disciplinelor
40 Bocoş Muşata Piteşti Paralela 45 2008 3
pedagogice
Ionescu M.,
41 Tratat de didactică modernă Piteşti Paralela 45 2009 3
Bocoş M.
Teoria şi metodologia
Bocoş M.,
42 instruirii şi teoria şi Piteşti Paralela 45 2008 3
Jucan D.
metodologia evaluării
Bocoş M.,
43 Fundamentele pedagogiei Piteşti Paralela 45 2010 3
Jucan D.
Psihopedagogie pentru
Cucoş
50 examenele de definitivare şi Iaşi Polirom 2009 3
Constantin
grade didactice
Nr. Locul Anul Nr.
Autor Titlul cărţii Editura
crt. apariţiei apariţiei buc
Evaluarea şi intervenţia
51 Gherguţ Alois Iaşi Polirom 2011 3
psihoeducaţională
Voiculescu E.,
52 Timpul ca resursă a educaţiei Alba Iulia Aeternitas 2011 1
Voiculescu F.
Ilie V., Vlad M., Pedagogie şi elemente de
54 Bucureşti Arves 2011 3
Frăsineanu E. psihologie şcolară
Casa
Vișan Mihai,
61 Istoria pedagogiei Iași Editorială 2013 3
Martin Mihaela
Demiurg
Nițulescu Pedagogia învățământului Eftimie
62 Reșița 2013 25
Lavinia primar și preșcolar Murgu
67 Sabin Ionel Şcoală şi spirit Timişoara Politehnica 2016 1
Prodan Gianina,
Pedagogie si elemente de Eftimie
68 Niţulescu Resita 2016 40
psihologie scolara Murgu
Lavinia
69 Sabin Ionel Şcoală şi spirit Timişoara Politehnica 2016 1
Universitatea
72 Ilica Anton Pedagogia comunicării Arad 2009 1
Aurel Vlaicu
Cucoş
75 Pedagogie Iaşi Polirom 2014 3
Constantin
Finalitatile educatiei. Volumul Didactica
81 Cristea Sorin 3 din Concepte fundamentale Bucureşti Publishing 2016 1
in pedagogie House
Didactica
Instruirea / Procesul de
82 Cristea Sorin Bucureşti Publishing 2016 1
invatamant
House
Formele de organizare a Didactica
83 Cristea Sorin instruirii / procesului de Bucureşti Publishing 2016 1
invatamant House
Didactica
Obiectivele instruirii /
84 Cristea Sorin Bucureşti Publishing 2016 1
procesului de invatamant.
House
Didactica
Continuturile instruirii /
85 Cristea Sorin Bucureşti Publishing 2016 1
procesului de invatamant
House
Managementul calitatii in
invatamantul preuniversitar.
86 Chină Remus Bucureşti Universitara 2016 1
Referentiale, modele, tehnici,
instrumente
Teoria si metodologia
instruirii. Teoria si
Bocos Musata, metodologia evaluarii. Repere
88 Piteşti Paralela 45 2017 1
Jucan Dana si instrumente didactice
pentru formarea profesorilor
de
Musata-Dacia
Tratat de didactica moderna
89 Bocos, Miron Piteşti Paralela 45 2017 1
(editia a II-a, revizuita)
Ionescu
Metodica si evaluarea pentru
examenele de titularizare si
Vasile, Cristina Rovimed
90 definitivare in invatamant Bacău 2017 1
Ene, Denisa Publishers
(Editia a III-a adaugita si
revizuita) de
Nr. Locul Anul Nr.
Autor Titlul cărţii Editura
crt. apariţiei apariţiei buc
Potolea, D.,
Neacșu, I. Iucu, Pregătirea pedagogică.Mnual
91 Iași Polirom 2008 1
R.B., Pânișoară pentru definitivat și gradul II
I.O.
Psihopedagogie pentru
95 Cucos, C. examenele de definitivare si Iasi Polirom 2009 1
grade didactice
96 Pânișoară I.O. Ghidul profesorului Iasi Polirom 2017 1
Jinga, I., Istrate,
97 Manual de pedagogie Bucuresti ALL 2008 1
E.
Pedagogie si elemente de Cluj-
98 Ortan, F. Risoprint 2014 1
psihologie Napoca