You are on page 1of 4

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun.

Chişinău
Facultatea de Istorie şi Geografie
PROIECT DE LECȚIE LA ISTORIE

Data: 20.03.17
Clasa:V-D
Instituția: L.T.Hyperion
Profesor:Șaptefrați Dumitru
Subiectul: Sfîrșitul Imperiului Roman de Apus
Tipul lecției: mixtă
Subcompetențe: Recunoaşterea termenilor istorici cu referire la preistorie şi civilizaţiile antice
Obiective operaționale:
La sfîrșitul acestei lecții elevul va fi capabil să:
O1 să definească termenii cheie a lecției
O2 să identifice cauzele invaziilor Barbare
O3 să analizeze cauzele căderii imperiului

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: explicația, discuția dirijată, conversația euristică, fim
documentar
b) Mijloace de învăţământ:
c) Forme de organizare a activităţii didactice: frontal, individual, in grup.

Desfășurarea activității:
Etapele Obiective Metode, Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp
lecției procedee

-Bună ziua, -salută profesorul


Evocarea -întreb cine apsentează astăzi, -răspund tema pentru 7min
-întreb lucrul pe acasă acasă
-la lecția de astăzi vom studia -notează tema nouă
căderea Imperiuluiu roman de
apus.

Explicația - cine ne poate să definească -elevii dau un răspuns


O1 termenii: declin, migratori, ex:declin-sfirsitul 5min
barbari, coloniști? imperiului roman de
- apoi rog un elev să dea citire apus
definițiilor din carte pag.101 Migratori-persoane
nomade care se muta din
loc in loc
Barbari-erau considerate
toate popoarele care nu
erau origine romana si
greacă
Colonisti-persoane care
sau mutat inalte tinuturi
- elevii scriu în caiete
definiția
Realizarea
sensului -elevii ascultă cu atenție
-Acum haideti să vedem
primele invazii barbare dela
pagina 107, un elev dă citire -hunii, vandalii, alanii,
-care erau popoarele migratoare sarmatii, goții.vizigotii
ce atacau Im.Roman? 10min
O2 Discuția
dirijată -erau net inferior, si
-cum erau dezvoltate popoarele duceau un mod de viată
barbare fașă de imperiul nomad.
roman? -erau recrutati soldati din
-ce reforme a facut imparatii rindurile migratorilor
romani? asezati în imperiu
Constantin a dat ordin
de-ai lega pe colonisti de
pamint pe care il lucrau
si pe mestesugari de
meseria lor

-pentru a controla
-cum credeti cu ce scop au fost populatia colonistă
infaptuirei aceste reforme?
-Vizigotii in 410
-Cine si in ce an asediat roma? -elevii ascultă cu atenție
-acum haide-ti sădam citire la
documentul dela pag.107 -asculta cu atentie
Sa aflam cite ceva interesant
despre huni
asculta
-citim cadera imperiului roman
de apus pag.107
-cum credeti care a fost -Afectat de invazii și
motivele caderii im. Roman de nesiguranță, perturbat
apus? econo mic, cu o conducere
lipsită de autoritate și
aproape fără armată,
Imperiul Roman de Apus
nu mai putea funcționa.

Conversați -Distrug(jefuiesc),
O3 a euristică -dece a cazut imperiul roman de omoară, își iau titluri
apus? istoricul Tacitus(56-117) ne false și îi spun imperiu,
oferă răspunsul. unde transformă totul în
deșert îi spun pace”.
Expresia “îi spun pace”
face referire directă la
faptul că sintagma “am
dat pace tututror” era
des folosită de romani,
era chiar înscrisă pe
monezi. Statul roman a 20min
fost condamnat la
O3 dispariție cum a depășit
granițele Italiei. Roma
devenise un stat prea
întins, dificil de
administrat și pe măsură
ce supunea diferite
popoare își făcea
numeroși dușmani care
vor ataca în multe
rânduri, ducând în final
la circumstanțe
complexe ce au
determinat disoluția
Imperiului fondat de
Cezar, Augustus și
Traian.
-elevii își notează tema
pentru acasă

-privesc cu atentie
film -acum vreu sa va prezint ul film
despre Ottila Hunul

-cum erau hunii raspund


-cum imeriul roman isi asigura
Reflecția securitatea?
-ce rol a jucat hunii in caderea
im. Roman de apus? -4 septembrie 476
înseamna căderea
-cind cade imperiul ? Imperiului Roman de
Apus.

Extensia

Notez elevii, dau lucrul pe 2 min


acasa -noteaza tema pentru
acasa