Вы находитесь на странице: 1из 10

ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM PENGGAL 1 TAHUN 2016

SMK DATO' KAMARUDDIN, 34500 BATU KURAU, PERAK

PAM BM SEJ EKO PP GEO SENI V


BIL ANGKA GILIRAN NO KAD PENGENALAN NAMA PELAJAR NGMP PURATA JUM. SUB
900/1 NGMP 910/1 NGMP 940/1 NGMP 944/1 NGMP 946/1 NGMP 942/1 NGMP
1 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 GRED NGMP
2 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 A 4.00
3 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 A- 3.67
4 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 B 3.00
5 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 B- 2.67
6 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 B+ 3.33
7 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 C 2.00
8 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 C- 1.67
9 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 C+ 2.33
10 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 D 1.00
11 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 D+ 1.33
12 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 F 0.00
13 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
14 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
15 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
16 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
17 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
18 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
19 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
20 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
21 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
22 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
23 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
24 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
25 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
26 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
27 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
28 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
29 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
30 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
31 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
32 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
33 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
34 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
35 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
36 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
37 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
38 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
39 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
40 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
41 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
42 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
43 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
44 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
45 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
46 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
47 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
48 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
49 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
50 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
51 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
52 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
53 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
54 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
55 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4
56 SA6023 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4

P. AM BM SEJ EKO PP GEO SV


A 0 0 0 0 0 0 0
A- 0 0 0 0 0 0 0
B+ 0 0 0 0 0 0 0
A B 0 0 0 0 0 0 0
N B- 0 0 0 0 0 0 0
A C+ 0 0 0 0 0 0 0
L
I C 0 0 0 0 0 0 0
S C- 0 0 0 0 0 0 0
A D+ 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0

LULUS PENUH ( A - C ) 0 0 0 0 0 0 0
LULUS SEBAHAGIAN ( C- HINGGA D ) 0 0 0 0 0 0 0
GAGAL ( F ) 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0
ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM PENGGAL 1 TAHUN 2016-GRED
SMK DATO' KAMARUDDIN, 34500 BATU KURAU, PERAK

BIL ANGKA GILIRAN NAMA PELAJAR PAM BM SEJ GEO EKO PP SV


1 GRED NGMP
2 A 4.00
3 A- 3.67
4 B 3.00
5 B- 2.67
6 B+ 3.33
7 C 2.00
8 C- 1.67
9 C+ 2.33
10 D 1.00
11 D+ 1.33
12 F 0.00
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

P.AM BM SEJ GEO EKO PP SV


A 0 0 0 0 0 0 0
A- 0 0 0 0 0 0 0
B+ 0 0 0 0 0 0 0
A B 0 0 0 0 0 0 0
N B- 0 0 0 0 0 0 0
A C+ 0 0 0 0 0 0 0
L
I C 0 0 0 0 0 0 0
S C- 0 0 0 0 0 0 0
A D+ 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0
LULUS PENUH ( A - C ) 0 0 0 0 0 0
LULUS SEBAHAGIAN ( C- HINGGA D ) 0 0 0 0 0 0
GAGAL ( F ) 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0
ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PRA PERCUBAAN STPM PENGGAL 2 TAHUN 2017 MENGIKUT RANKING
SMK SIMPANG 34700 JLN MATANG SIMPANG TAIPING

PAM BM SEJ/EKO PP MAT KIMIA BIO


BIL ANGKA GILIRAN NO KAD PENGENALAN NAMA PELAJAR NGMP PURATA JUM. SUB
NGMP NGMP NGMP NGMP NGMP NGMP

1 SA6009 1001(17P1)980603086939 PAUL TAN THENG THONG B+ 3.33 A 4.00 A- 3.67 A- 3.67 3.67 4 GRED NGMP
2 SA6009 1002(17P1)980420385071 LEE KIA SENG B- 2.67 B+ 3.33 A- 3.67 A 4.00 3.42 4 A 4.00
3 SA6009 1003(17P1)981022086812 CHEW SHU YUI B- 2.67 B+ 3.33 B- 2.67 B 3.00 2.92 4 A- 3.67
4 SA6009 1004(17P1)980601025278 NUR ATIQAH BINTI ABDUL MUTALIB B 3.00 B- 2.67 B- 2.67 B- 2.67 2.75 4 B 3.00
5 SA6009 1006(17P1)981228086025 TAN CHAN HONG C 2.00 A- 3.67 B- 2.67 B- 2.67 2.75 4 B- 2.67
6 SA6009 1006(17P1)980922086414 LIM QI WEN C 2.00 C 2.00 C+ 2.33 A- 3.67 2.50 4 B+ 3.33
7 SA6009 1012(17P1)981113088522 TEOH PEH THENG C+ 2.33 C 2.00 A- 3.67 C 2.00 2.50 4 C 2.00
8 SA6009 1009(17P1)980126085086 UMMU FATIHAH BINTI ADNAN C+ 2.33 C+ 2.33 B 3.00 C+ 2.33 2.50 4 C- 1.67
9 SA6009 1011(17P1)980326085734 SITI NURFATEHAH BT MD MAHAZIR C 2.00 B 3.00 B- 2.67 C 2.00 2.42 4 C+ 2.33
10 SA6009 1013(17P1)980416086394 MURSYIDATUNNAJWA BINTI MAHAMAD RAZI B- 2.67 B- 2.67 C+ 2.33 C 2.00 2.42 4 D 1.00
11 SA6009 1015(17P1)980508145670 NOR AISYAH BINTI MAT ISA C- 1.67 C 2.00 B 3.00 C+ 2.33 2.25 4 D+ 1.33
12 SA6009 1016(17P1)981126086534 NOR SARAH ALISA BUNTI ALIAS C 2.00 C 2.00 B- 2.67 C 2.00 2.17 4 F 0.00
13 SA6009 1018(17P1)981209055506 NOR HIDAYAH BINTI HANAPI C+ 2.33 C 2.00 C 2.00 C 2.00 2.08 4
14 SA6009 1019(17P1)980403085616 LOO KE YING D+ 1.33 C+ 2.33 C+ 2.33 C+ 2.33 2.08 4
15 SA6009 1021(17P1)980715135512 NUR AINI HUSNA BINTI NORHISHAM C 2.00 C 2.00 C 2.00 C 2.00 2.00 4
16 SA6009 1023(17P1)980112085130 NUR AFIFAH FITRI BT ZOLKARNAIN C 2.00 C 2.00 C 2.00 C 2.00 2.00 4
17 SA6009 1024(17P1)981213085900 CHOO WAN HUI C+ 2.33 D 1.00 C+ 2.33 C+ 2.33 2.00 4
18 SA6009 1026(17P1)980420086020 AINI SOLILIHAH BINTI AZLAN D+ 1.33 C+ 2.33 C 2.00 C+ 2.33 2.00 4
19 SA6009 1027(17P1)981022087399 ZULHUSNI BIN MOHD ISA C 2.00 C- 1.67 C 2.00 C 2.00 1.92 4
20 SA6009 1028(17P1)981113088442 AIN SOLEHAH BT YUSRI C+ 2.33 C 2.00 C+ 2.33 D 1.00 1.92 4
21 SA6009 1029(17P1)981106086350 TEH WAN YEE C+ 2.33 C 2.00 C 2.00 D 1.00 1.83 4
22 SA6009 1030(17P1)981218086611 YENG JIAN WUEI C 2.00 F 0.00 C 2.00 B+ 3.33 1.83 4
23 SA6009 1031(17P1)980925085656 NOR NABILAH BINTI MAT YUSOP F 0.00 C+ 2.33 C 2.00 B 3.00 1.83 4
24 SA6009 1032(17P1)981029085978 AHDA SYAMIMI BINTI AZMI F 0.00 C+ 2.33 C+ 2.33 C+ 2.33 1.75 4
25 SA6009 1035(17P1)980709045414 NUR WAHIDAH BT JAPRE C+ 2.33 D+ 1.33 C 2.00 D+ 1.33 1.75 4
26 SA6009 1037(17P1)980118085270 SITI MARDHIAH BT ABD MANAP B 3.00 C+ 2.33 F 0.00 D+ 1.33 1.67 4
27 SA6009 1040(17P1)980313085110 NORIZAN BINTI MOHAMAD SHAFIAI D 1.00 C 2.00 D+ 1.33 C 2.00 1.58 4
28 SA6009 1041(17P1)980422086294 NURHALIMAH BT HUSAIN C 2.00 C- 1.67 D+ 1.33 D+ 1.33 1.58 4
29 SA6009 1042(17P1)980614085640 FARIHAH NADIA BINTI AHMAD HASHIM C 2.00 C 2.00 F 0.00 C 2.00 1.50 4
30 SA6009 1043(17P1)981027086520 NURUL AYUNI HASANAH BT MOHD SABERI F 0.00 C 2.00 B- 2.67 D+ 1.33 1.50 4
31 SA6009 1045(17P1) 980719085436 NUR FARHANA BT MOHD RAZALI C 2.00 D+ 1.33 D+ 1.33 D+ 1.33 1.50 4
32 SA6009 1046(17P1) 980912086414 KWEK SEOK FANG C 2.00 F 0.00 C- 1.67 C 2.00 1.42 4
33 SA6009 1048(17P1) 980913025680 NUR ANIS NABILA BT OMAR NAZRI C- 1.67 C 2.00 F 0.00 C 2.00 1.42 4
34 SA6009 1049(17P1) 980428065494 NURSYAMIMI BINTI MOHD ZULKAFLI C 2.00 D+ 1.33 F 0.00 C 2.00 1.33 4
35 SA6009 1050(17P1) 980201085458 SYAFIQAH ATHIRAH BINTI MAHAMAD SABERI C+ 2.33 D+ 1.33 F 0.00 C- 1.67 1.33 4
36 SA6009 1051(17P1) 980414046497 MUHAMMAD ZIKRI B ZULHISHAM C 2.00 C 2.00 D 1.00 F 0.00 1.25 4
37 SA6009 1052(17P1) 980225085132 NURUL NUR ATIQAH BT AHMAD SABRI C+ 2.33 D 1.00 C- 1.67 F 0.00 1.25 4
38 SA6009 1053(17P1) 980501146320 FATIN ANIS SUZANA BT ROSLI C 2.00 D+ 1.33 F 0.00 D+ 1.33 1.17 4
39 SA6009 1054(17P1) 980831086236 ANIS SURAYA BINTI RAMLI D+ 1.33 C 2.00 F 0.00 D 1.00 1.08 4
40 SA6009 1055(17P1) 980109085279 MOHAMAD HAIRUL BIN SHAARI C+ 2.33 C 2.00 F 0.00 F 0.00 1.08 4
41 SA6009 1056(17P1) 980629086558 SITI NUR ASYIRA BT MOHAMAD ZAINAL C+ 2.33 F 0.00 C 2.00 F 0.00 1.08 4
42 SA6009 1057(17P1) 980319085680 NOR AZMAZIHA BINTI ABDUL HALIM C 2.00 F 0.00 F 0.00 C 2.00 1.00 4
43 SA6009 1058(17P1) 980924075002 NOR RAFISAH BINTI HAMZAH C- 1.67 D 1.00 F 0.00 D+ 1.33 1.00 4
44 SA6009 1059(17P1) 980122085409 THEVA SARMA A/L GOPALA KRISHNAN C 2.00 C 2.00 F 0.00 F 0.00 1.00 4
45 SA6009 1060(17P1) 981128087370 NOOR SYAMIMI BT MOHD NAZRI 2.33 1.33 0.00 F 0.00 0.92 4
C+ D+ F
46 SA6009 1061(17P1) 982328025540 NURASYKIN BT ZAIZUL SHAHRAN D 1.00 D+ 1.33 F 0.00 D 1.00 0.83 4
47 SA6009 1063(17P1) 980601086409 MOHAMAD HISYAM BIN HASHIM C- 1.67 F 0.00 F 0.00 D+ 1.33 0.75 4
48 SA6009 1064(17P1) 980427086293 MUHAMMAD FARHAM B FAIZUL C 2.00 F 0.00 F 0.00 F 0.00 0.50 4
49 SA6009 1065(17P1) 980504086239 MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN HARON 1.33 0.00 0.00 D 1.00 0.58 4
D+ F F
50 SA6009 1066(17P1) 970412085264 GAYETHRI A/P MURUGAN D+ 1.33 F 0.00 F 0.00 F 0.00 0.33 4
51 SA6009 1067(17P1) 981101086271 MOHAMAD AZEEM BIN ZAINOL ABIDIN D+ 1.33 D+ 1.33 F 0.00 F 0.00 F 0.00 0.33 4
52 SA6009 1068(17P1) 980516086172 VINCELINA A/P HERALD F 0.00 F 0.00 F 0.00 D+ 1.33 0.33 4
LULUS PENUH ( A - C ) 0 0 0 0 0 0
LULUS SEBAHAGIAN ( C- HINGGA D ) 0 0 0 0 0 0
GAGAL ( F )
JUMLAH 0 0 0 0 0 0
ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM PENGGAL 2 TAHUN 2017

NO PUSAT : SA6009 DAERAH : LARUT MATANG DAN SELAMA


NAMA SEKOLAH : SMK SIMPANG 34700 JLN MATANG SIMPANG TAIPING PERAK LOKASI : LUAR BANDAR

BIL. CALON LULUS PENUH LULUS SEBAHAGIAN GAGAL


KOD MPMATA PELAJARAN GMP
DAF TH HDR A A- B+ B B- C+ C JUM % C- D+ D JUM % F % 0
900 PENGAJIAN AM 52 0 52 0 0 1 2 3 12 18 36 69.23 4 6 2 12 23.08 4 7.69 1.88
910 BAHASA MELAYU 43 0 43 1 1 1 0 2 6 13 24 55.81 2 8 2 12 27.91 7 16.28 1.68
940 SEJARAH 33 1 32 0 0 0 2 3 1 7 13 40.63 1 2 1 4 12.50 15 46.88 1.11
964 BIOLOGI 6 0 6 1 0 0 0 3 1 0 5 83.33 0 0 1 1 16.67 0 0.00 2.56
962 KIMIA 6 0 6 1 0 0 0 0 2 3 6 100.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 2.44
942 MAT (T) 6 0 6 1 0 0 0 0 1 2 4 66.67 0 0 0 0 0.00 2 33.33 1.72
944 EKONOMI 13 0 13 0 1 0 3 3 2 2 11 84.62 0 1 0 1 7.69 3 23.08 2.36
946 P. PERNIAGAAN 46 0 46 0 2 0 2 3 6 11 24 52.17 1 9 3 13 28.26 9 19.57 1.61
950 MAT (M) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0 0 1 33.33 2 66.67 0.56
6 15.93
6AST 6AEK1 6AEK2 6ASB JUMLAH
PRINSIPAL
BIL % BIL % BIL BIL % BIL % PERATUS LULUS: 100%
4P 2 33.33 2 66.67 9 42.86 1 4.55 14 26.92
3P 3 50.00 1 33.33 7 33.33 0 0.00 11 21.15
2P 1 16.67 0 0.00 3 14.29 8 36.36 12 23.08
1P 0 0.00 0 0.00 2 9.52 6 27.27 8 15.38
LULUS PENUH 6 100.00 3 100.00 21 100.00 15 68.18 45 86.54
LULUS SEBAHAGIAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 31.82 7 13.46
GAGAL 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
JUMLAH CALON 6 100 3 100 21 100 22 100 52 100

PERATUS KELULUSAN SEKURANG-KURANGNYA 1 PRINSIPAL = 92.98 % PNGK : 2.28


Tarikh
09.05.2017
: 04.04.2017

BIL NAMA PAM BM SEJ EKO MAT(T) PP MAT (M)BIO KIMIA PURATA
1 PAUL TAN THENG THONG(6AEK2) 3.33 4.00 3.67 3.67 3.67
2 LEE KIA SENG (6AST) 2.67 3.33 4.00 3.67 3.42
3 CHEW SHU YUI ( 6AEK2) 2.67 3.33 2.67 3.00 2.92

BIL NAMA PAM BM SEJ EKO MAT(T) PP MAT (M)BIO KIMIA PURATA
1 LEE KIA SENG ( 6AST) 2.67 3.33 4.00 3.67 3.42
2 PAUL TAN THENG THONG(6AEK2) 3.33 4.00 3.67 3.67 3.67
3 NUR ATIQAH BINTI ABDUL MUTALIB (6AEK2) 3.00 2.67 2.67 2.67 2.75
4 AHDA SYAMIMI BINTI AZMI (6AEK2) 0.00 2.33 2.33 2.33 1.75
5 CHEW SHU YUI (6AEK2) 2.67 3.33 2.67 3 2.92
ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM PENGGAL 2 TAHUN 2017 BAGI KELAS 6AST
SMK SIMPANG, 34700 SIMPANG, PERAK

KAD PAM MAT (T) BIO KIMIA GRED NGMP


BIL ANGKA GILIRAN NAMA PELAJAR PURATA JUM. SUB
PENGENALAN 900/1 NGMP 942 NGMP 964 NGMP 962 NGMP A 4.00
1 SA6009 1001(17P1) 981213085900 CHOO WAN HUI C+ 2.33 D 1.00 C+ 2.33 C+ 2.33 2.00 4 A- 3.67
2 SA6009 1002(17P1) 980912086414 KWEK SEOK FANG C 2.00 F 0.00 C 2.00 C- 1.67 1.42 4 B 3.00
3 SA6009 1003(17P1) 980420385071 LEE KIA SENG B- 2.67 B+ 3.33 A 4.00 A- 3.67 3.42 4 B- 2.67
4 SA6009 1004(17P1) 980922086414 LIM QI WEN C 2.00 C 2.00 A- 3.67 C+ 2.33 2.50 4 B+ 3.33
5 SA6009 1006(17P1) 981106086350 TEH WAN YEE C+ 2.33 C 2.00 D 1.00 C 2.00 1.83 4 C 2.00
6 SA6009 1006(17P1) 981218086611 YENG JIAN WUEI C 2.00 F 0.00 B+ 3.33 C 2.00 1.83 4 C- 1.67
C+ 2.33
D 1.00
PAM MAT BIO KIMIA D+ 1.33
A 0 0 1 0 F 0.00
A- 0 0 1 1
B+ 0 1 1 0
A B 0 0 0 0
N
A B- 1 0 0 0
L C+ 2 0 1 2
I C 3 2 1 2
S
C- 0 0 0 1
I
S D+ 0 0 0 0
D 0 1 1 0
F 0 2 0 0
JUMLAH 6 6 6 6

P. AM MAT BIO KIMIA


LULUS PENUH ( A - C ) 4 3 5 5
LULUS SEBAHAGIAN ( C- HINGGA D ) 2 1 1 1
GAGAL ( F ) 0 3 0 0
JUMLAH 6 7 6 6
ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM PENGGAL 2 TAHUN 20167 BAGI KELAS 6AEK1
SMK SIMPANG , 34700 JALAN SIMPANG,TAIPING, PERAK

PAM MAT SEJ EKO PP


BIL ANGKA GILIRAN NAMA PELAJAR PURATA JUM. SUB
900/1 NGMP 910/1 NGMP 940/1 NGMP 944/1 NGMP 946/1 NGMP
1 SA6009 1012(17P1) 981113088522 TEOH PEH THENG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 GRED NGMP
2 SA6009 1009(17P1) 981113088442 AIN SOLEHAH BT YUSRI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 A 4.00
3 SA6009 1011(17P1) 980326085734 SITI NURFATEHAH BT MD MAHAZIR #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 A- 3.67
4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 B 3.00
5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 B- 2.67
6 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 B+ 3.33
7 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 C 2.00
8 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 C- 1.67
9 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 C+ 2.33
10 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 D 1.00
11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 D+ 1.33
12 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 F 0.00

PAM MAT EKO PP


A 0 0 0 0 0
A- 0 0 0 0 0
B+ 0 0 0 0 0
A B 0 0 0 0 0
N B- 0 0 0 0 0
A C+ 0 0 0 0 0
L
I C 0 0 0 0 0
S C- 0 0 0 0 0
A D+ 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0

P. AM MAT SEJ EKO PP


LULUS PENUH ( A - C ) 0 0 0 0 0
LULUS SEBAHAGIAN ( C- HINGGA D ) 0 0 0 0 0
GAGAL ( F ) 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0
ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN STPM PERCUBAAN PENGGAL 2 TAHUN 2017 BAGI KELAS 6AEK2
SMK SIMPANG, 34700 JALAN SIMPANG, TAIPING,PERAK

PAM BM SEJ EKO PP


BIL ANGKA GILIRAN NAMA PELAJAR PURATA JUM. SUB
KAD PENGENALAN 900/1 NGMP 910/1 NGMP 940/1 NGMP 944/1 NGMP 946/1 NGMP
1 SA6009 1013(17P1) 981029085978 AHDA SYAMIMI BINTI AZMI F 0.00 C+ 2.33 C+ 2.33 #N/A C+ 2.33 1.75 4
2 SA6009 1015(17P1) 980420086020 AINI SOLILIHAH BINTI AZLAN D+ 1.33 C+ 2.33 C 2.00 #N/A C+ 2.33 2.00 4 GRED NGMP
3 SA6009 1016(17P1) 980831086236 ANIS SURAYA BINTI RAMLI D+ 1.33 C 2.00 F 0.00 #N/A D 1.00 1.08 4 A 4.00
4 SA6009 1018(17P1) 981022086812 CHEW SHU YUI B- 2.67 B+ 3.33 #N/A B- 2.67 B 3.00 2.92 4 A- 3.67
5 SA6009 1019(17P1) 980614085640 FARIHAH NADIA BINTI AHMAD HASHIM C 2.00 C 2.00 #N/A F 0.00 C 2.00 1.50 4 B 3.00
6 SA6009 1021(17P1) 980403085616 LOO KE YING D+ 1.33 C+ 2.33 #N/A C+ 2.33 C+ 2.33 2.08 4 B- 2.67
7 SA6009 1023(17P1) 980109085279 MOHAMAD HAIRUL BIN SHAARI C+ 2.33 C 2.00 #N/A F 0.00 F 0.00 1.08 4 B+ 3.33
8 SA6009 1024(17P1) 980416086394 MURSYIDATUNNAJWA BINTI MAHAMAD RAZI B- 2.67 B- 2.67 #N/A C+ 2.33 C 2.00 2.42 4 C 2.00
9 SA6009 1026(17P1) 980508145670 NOR AISYAH BINTI MAT ISA C- 1.67 C 2.00 B 3.00 #N/A C+ 2.33 2.25 4 C- 1.67
10 SA6009 1027(17P1) 981209055506 NOR HIDAYAH BINTI HANAPI C+ 2.33 C 2.00 C 2.00 #N/A C 2.00 2.08 4 C+ 2.33
11 SA6009 1028(17P1) 980925085656 NOR NABILAH BINTI MAT YUSOP F 0.00 C+ 2.33 C 2.00 #N/A B 3.00 1.83 4 D 1.00
12 SA6009 1029(17P1) 981126086534 NOR SARAH ALISA BUNTI ALIAS C 2.00 C 2.00 B- 2.67 #N/A C 2.00 2.17 4 D+ 1.33
13 SA6009 1030(17P1) 980313085110 NORIZAN BINTI MOHAMAD SHAFIAI D 1.00 C 2.00 #N/A D+ 1.33 C 2.00 1.58 4 F 0.00
14 SA6009 1031(17P1) 980715135512 NUR AINI HUSNA BINTI NORHISHAM C 2.00 C 2.00 #N/A C 2.00 C 2.00 2.00 4
15 SA6009 1032(17P1) 980601025278 NUR ATIQAH BINTI ABDUL MUTALIB B 3.00 B- 2.67 B- 2.67 #N/A B- 2.67 2.75 4
16 SA6009 1035(17P1) 980428065494 NURSYAMIMI BINTI MOHD ZULKAFLI C 2.00 D+ 1.33 #N/A F 0.00 C 2.00 1.33 4
17 SA6009 1037(17P1) 980603086939 PAUL TAN THENG THONG B+ 3.33 A 4.00 #N/A A- 3.67 A- 3.67 3.67 4
18 SA6009 1040(17P1) 980201085458 SYAFIQAH ATHIRAH BINTI MAHAMAD SABERI C+ 2.33 D+ 1.33 F 0.00 #N/A C- 1.67 1.33 4
19 SA6009 1041(17P1) 981228086025 TAN CHAN HONG C 2.00 A- 3.67 #N/A B- 2.67 B- 2.67 2.75 4
20 SA6009 1042(17P1) 980126085086 UMMU FATIHAH BINTI ADNAN C+ 2.33 C+ 2.33 B 3.00 #N/A C+ 2.33 2.50 4
21 SA6009 1043(17P1) 981022087399 ZULHUSNI BIN MOHD ISA C 2.00 C- 1.67 C 2.00 #N/A C 2.00 1.92 4

P.AM BM SEJ EKO PP


A 0 1 0 0 0
A- 0 1 0 1 1
B+ 1 1 0 0 0
A B 1 0 2 0 2
N B- 2 2 2 2 2
A C+ 4 5 1 2 5
L
I C 6 8 4 1 8
S C- 1 1 0 0 1
A D+ 3 2 0 1 0
D 1 0 0 0 1
F 2 0 2 3 1
JUMLAH 21 21 11 10 21

P. AM BM SEJ EKO PP
LULUS PENUH ( A - C ) 14 18 9 6 18
LULUS SEBAHAGIAN ( C- HINGGA D ) 5 3 0 1 2
GAGAL ( F ) 2 0 2 3 1
JUMLAH 21 21 11 10 21
ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN STPM PERCUBAAN PENGGAL 2 TAHUN 2017 BAGI KELAS 6ASB
SMK SIMPANG, 34700 JALAN SIMPANG, TAIPING,PERAK

PAM BM SEJ PP GRED NGMP


BIL ANGKA GILIRAN NAMA PELAJAR PURATAJUM. SUB
900/1 NGMP 910/1 NGMP 940/1 NGMP 946/1 NGMP A 4.00
1 SA6009 1045(17P1) 980501146320 FATIN ANIS SUZANA BT ROSLI C 2.00 D+ 1.33 F 0.00 D+ 1.33 1.17 4 A- 3.67
2 SA6009 1046(17P1) 970412085264 GAYETHRI A/P MURUGAN D+ 1.33 F 0.00 F 0.00 F 0.00 0.33 4 B 3.00
3 SA6009 1048(17P1) 981101086271 MOHAMAD AZEEM BIN ZAINOL ABIDIN D+ 1.33 D+ 1.33 F 0.00 F 0.00 0.67 4 B- 2.67
4 SA6009 1049(17P1) 980504086239 MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN HARON D+ 1.33 F 0.00 F 0.00 D 1.00 0.58 4 B+ 3.33
5 SA6009 1050(17P1) 980601086409 MOHAMAD HISYAM BIN HASHIM C- 1.67 F 0.00 F 0.00 D+ 1.33 0.75 4 C 2.00
6 SA6009 1051(17P1) 980427086293 MUHAMMAD FARHAM B FAIZUL C 2.00 F 0.00 F 0.00 F 0.00 0.50 4 C- 1.67
7 SA6009 1052(17P1) 980414046497 MUHAMMAD ZIKRI B ZULHISHAM C 2.00 C #N/A D 1.00 F 0.00 #N/A 4 C+ 2.33
8 SA6009 1053(17P1) 980319085680 NOR AZMAZIHA BINTI ABDUL HALIM C 2.00 F 0.00 F 0.00 C 2.00 1.00 4 D 1.00
9 SA6009 1054(17P1) 981128087370 NOOR SYAMIMI BT MOHD NAZRI C+ 2.33 D+ 1.33 F 0.00 F 0.00 0.92 4 D+ 1.33
10 SA6009 1055(17P1) 980924075002 NOR RAFISAH BINTI HAMZAH C- 1.67 D 1.00 F 0.00 D+ 1.33 1.00 4 F 0.00
11 SA6009 1056(17P1) 980112085130 NUR AFIFAH FITRI BT ZOLKARNAIN C 2.00 C 2.00 C 2.00 C 2.00 2.00 4
12 SA6009 1057(17P1) 980913025680 NUR ANIS NABILA BT OMAR NAZRI C- 1.67 C 2.00 F 0.00 C 2.00 1.42 4
13 SA6009 1058(17P1) 980719085436 NUR FARHANA BT MOHD RAZALI C 2.00 D+ 1.33 D+ 1.33 D+ 1.33 1.50 4
14 SA6009 1059(17P1) 980709045414 NUR WAHIDAH BT JAPRE C+ 2.33 D+ 1.33 C 2.00 D+ 1.33 1.75 4 C+
15 SA6009 1060(17P1) 982328025540 NURASYKIN BT ZAIZUL SHAHRAN D 1.00 D+ 1.33 F 0.00 D 1.00 0.83 4
16 SA6009 1061(17P1) 980422086294 NURHALIMAH BT HUSAIN C 2.00 C- 1.67 D+ 1.33 D+ 1.33 1.58 4
17 SA6009 1063(17P1) 981027086520 NURUL AYUNI HASANAH BT MOHD SABERI F 0.00 C 2.00 B- 2.67 D+ 1.33 1.50 4
18 SA6009 1064(17P1) 980225085132 NURUL NUR ATIQAH BT AHMAD SABRI C+ 2.33 D 1.00 C- 1.67 F 0.00 1.25 4
19 SA6009 1065(17P1) 980118085270 SITI MARDHIAH BT ABD MANAP B 3.00 C+ 2.33 F 0.00 D+ 1.33 1.67 4
20 SA6009 1066(17P1) 980629086558 SITI NUR ASYIRA BT MOHAMAD ZAINAL C+ 2.33 F 0.00 C 2.00 F 0.00 1.08 4
21 SA6009 1067(17P1) 980122085409 THEVA SARMA A/L GOPALA KRISHNAN C 2.00 C 2.00 F 0.00 F 0.00 1.00 4
22 SA6009 1068(17P1) 980516086172 VINCELINA A/P HERALD F 0.00 F 0.00 F 0.00 D+ 1.33 0.33 4
P.AM BM SEJ PP
A 0 0 0 0
A- 0 0 0 0
B+ 0 0 0 0
A B 1 0 0 0
N B- 0 0 1 0
A C+ 4 1 0 0
L
I C 8 5 3 3
S C- 3 1 1 0
A D+ 3 6 2 9
D 1 2 1 2
F 2 7 14 8
JUMLAH 22 22 22 22

PAM BM SEJ PP
LULUS PENUH ( A - C ) 13 6 4 3
LULUS SEBAHAGIAN ( C- HINGGA D ) 7 9 4 11
GAGAL ( F ) 2 7 14 8
JUMLAH 22 22 22 22