You are on page 1of 2

Lista finaliştilor proiectului

„Burse pentru formare profesională”

Ediţia 2018 – 2019

Tinerii – aplicanţi noi

n/o Numele, prenumele Instituţia de învăţământ curentă


1. Cucerenco Silvia Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
2. Rotaru Timon Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
3. Busuioc Ciprian Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
4. Țărnă Elena Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
5. Gîrlea Ion Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
6. Chirtoca Veronica Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
7. Gînju Ion Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
8. Stașcu Ana Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
9. Mihailiuc Alexandra Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul
10. Romanenco Alexandrina Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul
11. Munteanu Dumitrița Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul
12. Ungureanu Mihaela Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat
13. Bîzîcci Elena Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat
14. Cernioglo Inna Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat
15. Tătaru Dionisie Colegiul Național de Comerț al ASEM
16. Toma Marin Colegiul Național de Comerț al ASEM
17. Iabanji Ion Colegiul Național de Comerț al ASEM
18. Nicorici Anastasia Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"
19. Gațapuc Natalia Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din
20. Ziliborș Cristina Bălți
21. Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din
Popa Eugenia Bălți
22. Talmaci Veronica Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
23. Gheceanu Gabriela Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
24. Slobodeniuc Iana Colegiul Agroindustrial din Ungheni
25. Dudai Elena Colegiul Agroindustrial din Ungheni
26. Macarova Anna Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor
27. Chirsanov Elena Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
28. Oglindă Constantin Centrul de Excelență în Educație Artistică "Ștefan Neaga"
29. Railean Daniel Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
30. Florea Corina Centrul de Excelență în Industria Ușoară
31. Enișevschi Diana Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău
32. Chirsanov Maria Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău
33. Busuioc Laura Colegiul Cooperatist din Moldova
34. Căpățînă Atanasie Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală"
35. Plămădeală Anastasia Colegiul Național de Coreografie
36. Popa Rita Școala Profesională nr. 2 din Chișinău
37. Berliba Alina Școala Profesională nr. 2 din Chișinău
38. Ceban Radu Școala Profesională nr. 4 din Bălți
39. Simcenco Constantin Școala Profesională nr. 6 din Chișinău
40. Plotnic Ion Școala Profesoinală din Criuleni
41. Ciocan David Școala Profesională din Ungheni
Tinerii re-aplicanţi
1. Chilian Alexei Colegiul Tehnologic din Chișinău
2. Tătaru Adrian Colegiul Tehnologic din Chișinău
3. Cara Victoria Colegiul Tehnologic din Chișinău
4. Bulgaru Maria Colegiul Tehnologic din Chișinău
5. Guja Evelina Colegiul Tehnologic din Chișinău
6. Prodan Valeria Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
7. Barbăneagră Evelina Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
8. Cobzaru Elena Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
9. Armaș Andrei Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
10. Lăcătuș Mihaela Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
11. Oprea Corina Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
12. Dintiu Alexia Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
13. Gonța Ion Centrul de Excelență în Construcții
14. Sandu Alexandru Centrul de Excelență în Construcții
15. Șamurai Galina Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău
16. Cibotari Adriana Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău
17. Cojocaru Marina Colegiul "Mihai Eminescu" din Soroca
18. Istrati Maria Colegiul "Mihai Eminescu" din Soroca
19. Gavrilenco Serghei Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
20. Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din
Demedaș Sanda Bălți
21. Buraga Adriana Centrul de Excelență în Viticultura și Vinificație din Chișinău
22. Paruș Constantin Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul
23. Curdoglo Natalia Colegiul "Mihail Ceachir" din Comrat
24. Coca Vasilița Colegiul "Mondostud-Art"
25. Colegiul Agroindustrial "Gheorghe Răducan" din s. Grinăuți, r.
Maranciuc Natalia Ocnița
26. Popovici Emanuela Colegiul Agroindustrial din Rîșcani
27. Croitor Mihaela Colegiul Cooperatist din Moldova
28. Melnic Virsavia Colegiul de Medicină din Bălți
29. Radeanu Iuliana Colegiul de Medicină din Ungheni
30. Gherghelegiu Luminița Colegiul Politehnic din Bălți
31. Negru Dumitru Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă
32. Pulbere Victoria Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă
33. Costin Laurenția Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă
34. Vremere Vlad Școala Profesională nr. 11 din Chișinău
35. Vînaga Dumitru Școala Profesională nr. 11 din Chișinău
36. Borodin Natalia Școala Profesională com. Alexăndreni, r. Sîngerei
37. Petcova Victoria Școala Profesională din Căușeni
38. Arman Lilia Școala Profesională din Ștefan Vodă
39. Dorogan Nicolae Academia de Studii Economice a Moldovei

Notă! Deciziile finale în cadrul concursului sunt stabilite de comun acord, de către Consiliul Donatorilor
şi Comisia de Experţi, nominalizată în cadrul programului, în urma evaluării dosarelor de aplicare.
Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.