Вы находитесь на странице: 1из 1

Bil.

Soalan Jawapan murid Catatan

1 Adakah kamu gembira datang ke sekolah setiap hari ?

2 Apakah mata pelajaran yang digemari anda ?

3 Mengapakah anda meminati mata pelajaran tersebut ?

4 Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang


dihadapi dalam pelajaran ?

5 Adakah kamu mengikuti kelas tuisyen ?

6 Adakah kelas tuisyen membantu anda dalam pelajaran


?

7 Apakah aktiviti kokurikulum yang anda sertai ?

8 Adakah peperiksaan memberi tekanan kepada anda ?

9 Apakah cita-cita anda ?

10 Adakah anda berasa bangga belajar di sekolah ini ?