You are on page 1of 2

Tajuk :

Faktor – Faktor Peningkatan Lumba Haram

Pendahuluan - Kini, masalah _______________ semakin


meningkat di negara kita.
Isi Pertama - Faktor yang pertama ialah masalah
_____________.
- Masalah keluarga menyebabkan remaja mengalami
tekanan.
- Mereka cuba melupakan masalah mereka dengan
___________________.
Isi Kedua - Faktor yang kedua ialah
_____________________.
- Golongan remaja mudah terpengaruh dengan
_____________ rakan-rakan.
- Mereka lebih percaya rakan ______________
dengan ibu bapa mereka sendiri.
Isi Ketiga - Faktor yang ketiga ialah
_____________________.
- Media massa banyak menayangkan drama yang
ada babak perlumbaan haram.
- Hal ini menyebabkan remaja ingin ____________
aksi tersebut.
Isi Keempat - Sebagai intiha, kita haruslah _________________
menangani masalah ini.

 Salah satu faktor ialah…. / Faktor yang seterusnya ialah…. / Di


samping itu, _______________ turut menjadi puncanya.
 Bak kata pepatah, usaha tangga kejayaan.