Вы находитесь на странице: 1из 368

1

Stimaţi parteneri!

Ghidul Informaţional “ Regiune Deschisă ” este o încercare de a colecta şi sistematiza informaţia şi datele de
contact despre organele publice locale, asociaţiile obşteşti, organizaţiile şi companiile active din localităţile Regiunii
de Dezvoltare economică “NORD” pentru a le oferi, atît organizaţiilor şi întreprinderilor, cît şi consumatorilor de rînd.
Mai mult ca atît, noi am convenit să-l completăm şi să-l reedităm periodic, din 6 în 6 luni. Iar începînd cu luna martie
2015, conţinutul ghidului va fi disponibil şi în variant electronic.
Suntem conştienţi de faptul că nu am reuşit să acumulăm toată informaţia, şi unele companii nu se regăsesc pe
paginile ediţiei. Sunt posibile şi unele greşeli. Fiţi buni şi daţi dovadă de toleranţă. Iar în cazurile cînd:
- dispuneţi de informaţii suplimentare;
- cunoaşteţi companii şi organizaţii noi;
- aţi observat greşeli şi incorectitudini;
- sunteţi cointeresaţi în distribuirea ghidului;
- doriţi să plasaţi publicitatea pe paginile ghidului;
- aveţi careva propuneri în dezvoltarea acestui proiect;
Nu evitaţi să ne contactaţi. Noi vom reacţiona rapid şi vă vom informa despre măsurile întreprinse în cel mai
scurt timp posibil.

Уважаемые партнеры!

Информационный справачник "Открытый регион" является попыткой собрать и


систематизировать информацию и контактные данные местных органов публичного управления бизнес-
асоциаций, предприяций и организаций работающих в городах экономического развития "NORD", и
предлажить их как организациям и предприятиям, так и потребителям. К тому-же, мы намерены,
доробатывать его каждые 6 месяцевю.А начиная с марта 2015 года сделать справачник доступным и в
электронном варианте..
Мы прекрасно панимаем, что мы не сумели собрать всю информацию, и некоторых компаний нет
на странице издания. Вазможны некоторые ошибки и неточности. Будьте добры и снисходительны к нам. А
в тех случаях, когда:
-вы располагаете дополнительной информацией;
-вам известны новые организации;
-вы заметил ошибки и неточности;
-вac интересует сотрудничество по распространению справочника;
- решили разместить на страницах справочника свою рекламу;
-есть пожeлания и предложения по развитию этого проекта;
Cвяжитесь с нами. Мы непременно учтем ваши замечания и сообщим о принятых мерах, в
кратчайшие сроки.

Agenţia de publicitate “Regiunea Deschisă”


MD-3100, Republica Moldova
Mun. Bălţi, str. M.cel Bătrîn, 81, of.4.
Telefon 0 (231) 22 086, Fax: 0 (231) 22 140
E-mail: i.a.implus@mail.ru
2

Cuprins/Содержание

1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRATIVE CENTRALE / ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ --------------------------------------------------------------------------- 5

2. AUTORITĂŢILE ADMINISTRATIVE LOCALE / МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ------------------------------------------------------------------------------------- 6

3. INSPECTORATELE FISCALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

4. AMBASADE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE/ ПОСОЛЬСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ---------------------------------------------- 7

5. Activitate editorială şi de poligrafie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

6. Agenţii de asigurări ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

7. Agenţii de publicitate ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21

8. Agrement,turism şi sport--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
8.1. Organizarea manifastărilor şi spectacolelor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
8.2. Restaurante,baruri,cafenele,cazinouri, discoteci si servicii hoteliere -------------------------------------------------------------------------------------23
8.3. Agenţii turistice -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37

9. Agriciltură şi silvicultură ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39


9.1. Produse agricole ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39
9.2. Seminţe şi material săditor -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------76
9.3. Silvicultură --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78
9.4. Servicii în agricultură -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------79
9.5. Creşterea animalelor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83
9.6. Avicultură ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83
9.7. Apicultură --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------84
9.8. Piscicultură şi pescuit ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------85
9.9. Servicii veterinare. Animale domestice. Mărfuri aferente creşterii animalelor --------------------------------------------------------------------------85
9.10. Preparate farmaceutice de uz veterinar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------86
9.11. Direcţia sănătate animală şi siguranţa produselor de origine animală şi vegetală -------------------------------------------------------------------87
9.12. Întreprinderi de susţinere şi de dezvoltare a businessului agrar -------------------------------------------------------------------------------------------88

10. Alimentarea cu energie electrică, gaze şi apă ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------89


10.1. Alimentarea cu apă şi servicii de canalizare -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------89
10.2. Alimentarea cu energie electrică ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90
10.3. Alimentarea cu gaze ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------92
10.4. Servicii comunale ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95

11. Artă aplicată ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95


11.1. Bijuterii. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95
11.2. Suvenire şi articole decorative ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95

12. Banci--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95

13. Benzinării ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 110

14. Birouri Notariale --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 116


15.1. Cercetări ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 118
15.2. Testarea şi certificarea producţiei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 118

16. Cherestea şi articole din lemn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 118

17. Comerţ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 120


17.1. Centre comerciale şi pieţe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 124
17.2. Comerţ. Articole de parfumerie, cosmetice, preparate chimice de uz casnic ------------------------------------------------------------------------ 127
17.3. Comerţ. Automobile şi piese auto------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 129
17.4. Comerţ. Carburanţi şi produse petroliere -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 133
17.5. Comerţ. Hîrtie, articole din papetărie, birotică -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 135
17.6. Comerţ. Materiale de construcţie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 137
17.7. Materiale pentru industria textilă, a încălţămintei şi de prelucrare a pielii. -------------------------------------------------------------------------- 143
17.8. Comerţ. Metal şi articole din metal---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 143
17.9. Comerţ. Mobilă şi elemente de design interior-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 144
Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
3

17.10. Comerţ. Technică electronică şi de uz casnic --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145


17.11. Comerţ. Utilaje, materiale pentru industria alimentară şi ambalare --------------------------------------------------------------------------------- 151
17.12. Comerţul cu cărţi. Librării. Difuzarea ediţiilor periodice ------------------------------------------------------------------------------------------------- 151
17.13. Magazine de artă, suvenire, bijuterii, ceasuri-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 151
17.14. Magazine de articole de sport, de arme şi muniţii -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 153
17.15. Magazine de mărfuri industriale ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 153
17.16. Supermarkete şi magazine alimentare ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 165
17.17. Alte tipuri de comerţ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 185

18. Construcţii ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 187

19. Reparaţii şi întreţinerea drumurilor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 196

20. Imobile --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 197

21. Închirierea încăperilor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 198

22. Industria alimentară ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 199


22.1. Produse de panificaţie şi patiserie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 199
22.2. Produse de morărit------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 203
22.3. Zahăr şi produse de patiserie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 206
22.4. Produse din carne şi peşte --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 207
22.5. Produse lactate ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 210
22.6. Ulei vegetal --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 211
22.7. Fructe şi legume conservate ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 212
22.8. Băuturi nealcoolizate şi bere ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 213
22.9. Vinuri şi băuturi tari ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 214
22.10. Articole din tutun ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 215

23. Industria textilă ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 216


23.1. Tricotaje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 216
23.2. Haine şi alte confecţii --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 216
23.3. Încălţăminte -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 218
23.4. Piele şi articole din piele ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 219
23.5. Ţesături, fibre textile. Prelucrarea lînii ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 219

24. Învăţămînt şi cultura ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 219


24.1. Universităţi,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 219
academii,institute -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 219
24.2. Colegii si centre ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 219
24.3. Şcoli de meserii ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 220
24.4. Instruirea minorilor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 221
24.5. Scoli auto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 222
24.6. Biblioteci ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 223
24.7. Muzee şi săli de expoziţii ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 224
24.8. Teatre şi săli de spectacole.Case de cultură ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 224

25. Materiale şi structuri de construcţie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 224


25.1. Materiale de construcţie, articole din ciment, ghips şi argilă. ------------------------------------------------------------------------------------------- 224
25.2. Mase plastice, cauciucuri şi articole din acestea. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 229
25.3. Structuri şi construcţii. Ferestre, uşi. Jaluzele. Draperii şi storuri. --------------------------------------------------------------------------------------- 230

26. Metal şi adricole din metal -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 235

27. Mobilă ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 236

28. Oficii poştale -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 238

29.Organizaţii ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250


30.1. Organizaţii De Finanţare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 252
29.2. Organizaţii Obşteşti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 256
29.3. Organizaţii Neguvernamentale --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 260

30. Prestări servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 262


30.1. Autoservice --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 262
30.2. Case de modă. Ateliere de îmbrăcăminte şi incălţăminte la comandă --------------------------------------------------------------------------------- 266
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
4

30.3. Case de prestări – servicii,ateliere de reparaţii ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 267


30.4. Curăţătorii chimice şi spălătorii. Servicii de dereticare ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 268
30.5. Frizerii. Saloane de frumuseţe ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 268
30.6. Saloane de mariaj ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 270
30.7. Saloane foto -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 270
30.8. Servicii funerare --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 271

31. Primării -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 271

32. Securitate şi pază -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 281


32.1 Politie----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 282

33. Servicii de business. Consulting. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 284

34. Servicii de contabilitate şi audit-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 284

35. Servicii de informare---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 285

36. Servicii de translare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 286

37. Servicii juridice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 286

38. Servicii medicale --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 287


38.1. Centre medicilor de familie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 287
38.2. Centre medicale şi diagnostic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 292
38.3. Centre de sănătate publice -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 293
38.4. Spitale --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 294
38.5. Spitale şi dispensare. Instituţii Medico-Sanitare Publice -------------------------------------------------------------------------------------------------- 295
38.6. Cabinete stomatologice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 296
38.7. Azile pentru bătrîni------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 297
38.8. Farmacii ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 298

39. Sticlă şi obiecte din sticlă ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 305

40. Tehnică şi utilaje --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 305


40.1. Utilaje pentru industria alimentară --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 305
40.2. Echipamente şi utilaje pentru comerţ, depozite şi refrigerare ------------------------------------------------------------------------------------------- 306
40.3. Aparate de măsurat şi tehnică electronica------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 306
40.4. Utilaje electrice şi electronice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 307
40.5. Utilaje pentru alte ramuri --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 308

41. Telecomunicaţii. Operatori în domeniul telecomunicaţii. Televiziune ------------------------------------------------------------------------------------- 309


41.1. Telecomunicaţii. Operatori în domeniul telecomunicaţii. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 309
41.2. Teleradiodifuziune ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 311

42. Ţinerea la zi a registrului de acţionari şi obligaţionari ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 312

43. Transporturi şi comunicaţii-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 313

Contacte utile/ Полезные контакты ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 321

Indice alfabetic---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 323

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
5

1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRATIVE www.mc.gov.md Tel.:+(22) 72 99 07


CENTRALE / ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ Fax.:+(22) 73 87 81
ВЛАСТИ MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE www.ms.gov.md
ŞI CONSTRUCŢIILOR
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA MD-2005, mun. Chişinău MINISTERUL TEHNOLOGIEI
MD-2001, mun. Chişinău Str. Cosmonăuţilor, 9 INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR
Str. Ştefan cel Mare, 154 Tel.:+(22) 20 45 69 MD-2012, mun. Chişinău
www.presedinte.md Fax.:+(22) 22 07 48 Str. Ştefan cel Mare 134
www.mdrc.gov.md Tel.:+(22) 25 11 02
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA Fax.:+(22) 25 11 64
MD-2001, mun. Chişinău MINISTERUL ECONOMIEI E-mail: mtic@mtic.gov.md
Str. Ştefan cel Mare, 162 MD-2033, mun. Chişinău www.mtic.gov.md
Tel.:+(22) 26 82 37 Piaţa Adunări Naţionale, 1
www.parlament.md Tel.:+(22) 23 74 48 MINISTERUL TINERETULUI ŞI
Fax.:+(22) 23 40 64 SPORTULUI
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA www.mec.gov.md MD-2004, mun. Chişinău
MD-2001, mun. Chişinău Str. Ştefan cel mare şi Sfînt, 162
Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI Tel./ Fax.: (22) 82 08 61
Tel.:+(22) 24 26 96 MD-2033, mun. Chişinău www.mts.gov.md
www.gov.md Piaţa Adunării Naţionale, 1
Tel.:+(22) 23 33 48 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI
Fax.:+(22)23 35 15 INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
MINISTERE E-mail: viceministra@edu.md MD-2004, mun. Chişinău
www.edu.gov.md Str. Ştefan cel mare, 162
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Tel.: (22) 82 07 12
MD-2012, mun. Chişinău MINISTERUL FINANŢELOR Fax.: (22) 54 65 64
Str. 31 August 1989, 80 MD-2005, mun. Chişinău secretariat@mtid.gov.md
Tel.:+(22) 57 82 06, 57 82 05 Str. Cosmonăuţilor, 7 www.mtid.gov.md
Fax.:+(22) 23 23 02 Tel.:+(22) 22 66 29
E-mail: secdep@mfa.md Fax.:+(22) 24 00 55 AGENŢII
www.mfa.gov.md cancelaria@minfin.moldova.md
www.mf.gov.md AGENŢIA MOLDSILVA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MD-2001, mun. Chişinău
MD-2001, mun. Chişinău MINISTERUL JUSTIŢIEI Str. Ştefan cel Mare, 124
Str. Iacob Hîncu, 3A MD-2012, mun. Chişinău Tel.: (22) 27 03 06
Tel.: +(22) 25 55 17 Str. 31 August 1989,82 Fax.: (22) 27 73 45
Fax.:+(22) 25 56 17 Tel.:+22/23 47 95 E-mail: silvahome@mail.ru
E-mail: dieo@mai.gov.md Fax.:+(22) 23 47 97 www.moldsilva.gov.md
www.mai.gov.md E-mail:
secretariat@justice.gov.md AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI www.justice.gov.md CADASTRU
INDUSTRIEI ALIMENTARE MD-2005, mun. Chişinău
MD-2004, mun. Chişinău MINISTERUL MEDIULUI Str. Puşkin, 47
Str. Ştefan cel Mare, 162 MD-2005, mun. Chişinău Tel.:+(22) 21 22 44
Tel.:+(22) 23 34 27 Str. Cosmonăuţilor, 9 Fax.:+(22) 22 63 73
Fax.:+(22) 21 02 04 Tel.:+(22) 20 45 07 info@agency.cadastre.md
adm_maia@maia.gov.md Fax.:+(22) 22 68 58 www.arfc.gov.md
www.maia.gov.md E-mail: egreta@mediu.gov.md
www.mdiu.gov.md AGENŢIA REZERVE MATERIALE
MINISTERUL APĂRĂRII MD-2012, mun. Chişinău
MD-2021, mun. Chişinău MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI Str. Columna, 118/1
Str. Hînceşti, 84 SOCIALE ŞI FAMILIEI Tel.: (22) 24 33 66
Tel.:+(22) 25 22 22 MD-2009, mun. Chişinău Fax.: (22)24 33 17
E-mail: ministru@army.md Str. Vasile Alecsandri, 1 E-mail: arm@rezerve.gov.md
www.army.gov.md Tel.:+(22) 26 93 01 www.rezerve.gov.md
Fax.:+(22)26 93 10
MINISTERUL CULTURII secretariat@mmpsf.gov.md
MD-2033, mun. Chişinău www.mpsfc.gov.md AGENŢIA TURISMULUI
Str. Piaţa AdunăriI Naţionale,1 MD-2028, mun. Chişinău
Tel.:+(22) 22 76 20 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Str. Hînceşti, 53
Fax.:+(22) 23 23 88 MD-2009, mun. Chişinău Tel/Fax.: (22) 22 66 34
E-mail: office@mc.gov.md Str. Vasile Alecsandri, 2

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
6

069204868 Serviciul inspectoratul de stat. /


2. AUTORITĂŢILE ADMINISTRATIVE Государственная инспекционная
LOCALE / МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ CONSILIUL RAIONAL GLODENI служба
MD-4900, or. Glodeni INSPECTORATUL FISCAL UNGHENI
CONSILIUL RAIONAL BĂLŢI Str. Suveranităţii, 2 MD-3606, or. Ungheni
MD 3100, mun. Bălți. Tel.: ( 249) 2 20 58/ 2 26 50 str. Nationala 17
str. Independenții,1. www.glodeni.md Tel: (236)-23691;
Te.l: 0 (231) 2-31-81 Tel: (236)-22431;
Fax: 0-236-22535
Fax.: 0 (231) 2-23-48 CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA
http://www.fisc.md
www.balti.md MD-7100, or. Ocniţa Serviciul inspectoratul de stat./
CONSILIUL RAIONAL FLOREŞTI Str. Independenţei, 51 Государственная инспекционная
MD-5001, or. Floreşti Tel.: (271) 2 26 50/ 2 20 58 служба
Str. Victoriei, 2 www.ocnita.md
INSPECTORATUL FISCAL OCNIŢA
Fax.: (250) 24 107 MD-7103, or. Ocnita
Tel.: (250) 22 058 CONSILIUL RAIONAL RÎŞCANI str. Mihai Viteazul 72
www.floresti.md MD-5600, or. Rîşcani Tel : (271)-24476;
Str. Independenţei, 44 Tel : (271)-22924;
CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA Tel.: (256) 2 20 58/ 2 20 56 Tel : (271)-22790;
MD-7100, or. Ocniţa www.riscani.md Fax: 0-271-26030;
http://www.fisc.md
Str. Independenţei, 51
Serviciul inspectoratul de stat. /
Tel.: (271) 22 650/ 22 058 CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI Государственная инспекционная
www.Ocniţa.md MD-6200, or. Sîngerei служба.
Str. Independenţei, 111
INSPECTORATUL FISCAL FĂLEŞTI
CONSILIUL RAIONAL SOROCA Tel.: (262) 2 20 58/ 2 26 50
MD-5902, or. Falesti
MD-3001, or. Soroca www.singerei.md str. Moldovei 20
Str. Ştefan cel Mare, 5 Tel: 0-259-23973;
3. INSPECTORATELE FISCALE
Tel.: (230)2 26 50/ 2 20 57 0-259-22791;
www.soroca.org.md Fax: 0-259-23681 0-259-23979;
INSPECTORATUL FISCAL BĂLŢI http://www.fisc.md
MD-3121, mun. Bălţi Serviciul inspectoratul de stat. /
CONSILIUL RAIONAL BRICENI str. Stefan cel Mare 128 Государственная инспекционная
MD-4720, or. Briceni Tel: (231) 27 045; служба.
Str. Independenţei, 50 Tel: (231) 23 278;
Tel.: (247) 2 20 58 Tel: (231) 52 287; INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
www.briceni.md Fax: 0 (231) 23 502;
BRICENI
Serviciul inspectoratul de stat. /
MD-4700,or.Briceni
Государственная инспекционная
CONSILIUL RAIONAL DONDUŞENI Str.Independenţei,28
служба
MD-5100, or. Donduşeni Tel.: (247) 2 22 48
Str. Independenţei, 47 INSPECTORATUL FISCAL EDINEŢ Tel.: (247) 2 27 90
Tel.: (251) 2 20 58/ 2 20 57 MD-4601,or. Edinet
fisc247@briceni.fisc.md
str. Independentei 101
www.donduseni.md Serviciul inspectoratul de stat. /
Tel: (246) 22 747;
Tel:( 246) 23 156; Государственная инспекционная
CONSILIUL RAIONAL DROCHIA Fax: (246) 22 144; служба.
MD-5200, or. Drochia http://www.fisc.md
Str. Independenţei, 15 Serviciul inspectoratul de stat. / INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
Tel.: (252) 2 20 58/ 2 28 68 Государственная инспекционная
DROCHIA
www.drochia.md служба
MD-5201, or. Drochia
INSPECTORATUL FISCAL SOROCA Str. Independenţei, 15
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ MD-3007, or. Soroca Tel. : (252) 2 36 75
MD-4600, or. Edineţ str. General Stan Poetas 10 Serviciul inspectoratul de stat. /
Str. Independenţei, 33 Tel: 0-230-23194; 0-230-23273;
Государственная инспекционная
0-230-23005;
Tel.: (246) 2 20 58, 2 26 50 служба.
Fax: 0-230-30006
www.edinet.md http://www.fisc.md
Serviciul inspectoratul de stat. / INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
CONSILIUL RAIONAL FĂLEŞTI Государственная инспекционная FLORESTI
MD-5902, or. Făleşti служба MD-5003, r-nul Floreşti
Str. Ştefan cel Mare, 50 bd. Victoriei, 2
INSPECTORATUL FISCAL DONDUŞENI Tel.: (250) 22 331
E-mail: info@cr-Făleşti.md MD-2004,Donduseni Fax: (250)25 039
consiliu_Făleşti@yahoo.com Str. Serghei Lazo nr. 48, of. 311, Serviciul inspectoratul de stat. /
www.cr-Făleşti.md Tel.: (22) 22-57-99 Государственная инспекционная
Fax: (259) 22 058 Tel.: (22) 29 57 41 служба.
Tel.: (259) 22 940/ 22 650 Fax: (22) 29 57 97
mail: s.lungu@odimm.md
Gsm.: 069150515
www.odimm.md
Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
7

INSPECTORATUL FISCAL DE STAT Fax: 234287 Tel.: 582151,582284


RÎŞCANI Tel.: 543194 www.mfa.gov.ua/moldova
MD-5600, or Rîşcani www. md.mfa.lt
AMBASADA UNGARIEI
Str.Independentei,44
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt,131
Tel/Fax.: (256) 2 32 87 AMBASADA REPUBLICII POLONE
Fax: 224513
e-mail: www.fisc.md Str. Grenoble, 126 A
Tel.: 223404,228668
Serviciul inspectoratul de stat. / Fax: 289000
www.cac.md
Государственная инспекционная Tel.: 285950,285960,285970
служба. www.kiszyniov.polemb.net
CONSULATUL ONORIFIC AL SLOVACIEI
Str. Gr.Ureche, 14,of. 5
4. AMBASADE ŞI ORGANIZAŢII SERVICIUL CONSULAR
Tel/fax: 260883
INTERNAŢIONALE/ ПОСОЛЬСТВА И Str: V.Alexandri, 101
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Fax: 223852
CONSULATUL ONORIFIC LETONIAN
Tel.: 223850,223851
Str. Mihai Eminescu,40
AMBASADA BRITANICĂ
Tel/fax: 221291,21314
Str. Nicolae Iorga, 18 AMBASADA REPUBLICII POPULARE
Fax: 251859 CHINEZE
CONSULATUL ONORIFIC LIBANEZ
Tel.: 225902, 251872 Str.M-t Dosoftei,124
Str.Bucureşti,60, of.17
www.ukinmoldova.fco.uk Fax: 295960
Tel/fax: 224921,245868
Tel.: 210712
www.n-consulat-lb.net
AMBASADA BULGARIEI www. chinaembassy.md
Str. Bucureşti, 92 CONSULATUL REGATULUI ŢĂRILOR DE
Fax: 237978 AMBASADA ROMÂNIEI JOS
Tel.: 237983, 238910 Str. Bucureşti,66/1 Str: Nicolae Iorga,18
Tel.: 213037,211813 Fax: 238992
AMBASADA FEDERAŢIEI RUSE chisinau.mae.ro Tel.: 238994
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfint,153
Fax: 235107 SERVICIUL CONSULAR REPREZENTANŢA CONSULARĂ A
Tel.: 234941, 234942, 234943 Str.Gr. Ureche, 2 AMBASADEI ISRAELULUI
www.moldova.mid.ru Tel.: 260747 Str. A. Şciusev, 104
Str.Vlaicu Pîrcălab,39 Fax: 544280,544283
SERVICIUL CONSULAR Tel.: 228360 Tel.: 245587,548499
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfint, 153 www.il4u.org.il
Fax: 235109 AMBASADA STATELOR UNITE ALE
Tel.: 235110 AMERICII REPUBLICA AUSTRIA
Str. A.Mateevici,103 BIROUL PENTRU COOPERARE TEHNICĂ
AMBASADA FRANŢIEI Fax: 233044 CHIŞINĂU
Str. Vlaicu Pîrcălab,6 Tel.: 408300 Str. A. Mateevici nr.23B
Fax: 020401 moldova.usembassy.gov Tel.: 739370
Tel.: 200400,200444,200424 Fax: 72 14 11
www.ambafrance.md AGENŢIA STATELOR UNITE PENTRU e-mail: chisinau@ada.gv.at
DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ
AMBASADA REPUBLICII AZEBAIDJAN Str. M-t G. Bănulescu – Bodoni, 57/1, REPUBLICA CEHĂ
Str. M. Kogălniceanu,64 et.5 str. Moara Roşie, nr. 23
Tel/Fax: 227558 Fax: 237277 Tel.: 20 99 42
Tel.: 232277, 214209 Tel.: 201800 Fax: 29 64 37
www.azembassy.md moldova.usaid.gov E-mail: chisinau@embassy.mzv.cv

AMBASADA REPUBLICII BIELORUSĂ AMBASADA SUEDIEI, SECŢIA PENTRU AMBASADA ITALIEI


Str. A. Mateevici, 83/1 COOPERARE CU REPUBLICA MOLDOVA Str.V. Pircalab, 63
Tel/Fax: 238300 Str. Toma Ciorbă,12 Tel.: 266720
Tel.: 602980 Fax: 267330 E-mail: italiaviza@gmail.com
www.belembassy.org/moldova Tel.: 267320
AMBASADA REGATULUI UNIT AL MARII
AMBASADA REPUBLICII FEDERALE AMBASADA TURCIEI BRITANII SI IRLANDEI DE NORD
GERMANIA Str. V.Cupcea, 60 Str.N. Iorga, 18
Str. Maria Ciobotari,35 Fax: 225528,509119 Tel.: 225902
Fax: 234680 Tel.: 509100,509111 Enquiries.chisinau@fco.gov.uk
Tel.: 200600, 200635
AMBASADA UCRAINEI CENTRUL COMUN DE VIZE
AMBASADA REPUBLICII LITUANIENE Str: Vasile Lupu,17 Bd. Stefan cel Mare, 131
Str. Vasilenco, 24/1 Fax: 582108 Tel.: 200078, 228668

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
8

cac.chisinau@gmail.com FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL, REPREZENTANŢA DIN MOLDOVA A


www.cac.md REPREZENTANŢA ÎN REPUBLICA INSTITUTULUI INTERNAŢIONAL
MOLDOVA REPUBLICAN DIN SUA
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE/ Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1,of. 123 Str. Alexandru cel Bun, 126/1
МЕЖДУНАРОД-НЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Fax: 232767 Fax: 220965
Tel.: 233232 Tel.: 222399,225109
ANTENA AGENŢIEI UNIVERSITARE A www.imf.md www.iri.org
FRANCOFONIEI ÎN REPUBLICA
MOLDOVA FUNDAŢIA „SOROS - MOLDOVA” REPREZENTANŢA PERMANENTĂ A
Str.31 August 1989, 78, bl. 2 UTM Str.Bulgară,32 AGENŢIEI EVREIEŞTI „SOHNUT”
Fax: 232345 Fax: 270507 Str. A.Şciusev,104
Tel.: 237535, 233273 Tel.: 270031,270215,270232 www.sohnut.md
www.auf.org www.soros.md
REPREZENTANTUL SPECIAL AL
ARMATA SALVĂRII, MISIUNEA HEKS MOLDOVA, FUNDAŢIA SECRETARULUI GENERAL al Consiliului
CREŞTINĂ DE BINEFACERE ELVEŢIANA, REPREZENTANŢA DIN Europei
Str. M-t Petru Movilă,19 REPUBLICA MOLDOVA Str. A. Puşkin,4
Tel/fax: 235076 Str. M-T G. Bănulescu Bodoni, 57/1, of. Fax: 202305
Tel.: 237972 218,220 Tel.: 202304,212374,212359
Tel/fax: 854644 www.coe.int
BANCA EUROPEANĂ PENTRU Tel:854641
RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE www.heks.ch TRANSPARENCY INTERNATIONAL-
Str. Vlaicu Pîrcălab,63, et. 10 MOLDOVA
Fax: 210011 KULTURKONTAKT AUSTRIA Str. 31 August 1989,98, of. 203, 204, 205
Tel.: 210000,210001 Str.Lazo,48,of.301 Fax: 23 78 76
www.ebrd.com Fax: 232285 Tel.: 203484, 203485,080010000
Tel.: 234000 www.transparency.md
BIROUL DE COOPERARE AL ELVEŢIEI www.k-education.at
PENTRU REPUBLICA MOLDOVA UNAIDS, PROGRAMUL NAŢIUNILOR
Str: A. Mateevici, 23,bloc B OFICIUL COORDONATOR AL UNITE PENTRU HIV/SIDA
Fax: 727279 PROGRAMELOR „TIKA” Str. Bucureşti, 67,et.2
Tel.: 725073,725178,731833 Str. Sfatul Ţării,26/1 Tel/fax: 237241
www.sdc.md Fax: 223304 Tel.: 223771
Tel.: 223554,292465 www.aids.md
COMISIA NAŢIONALĂ A REPUBLICII www.tika.gov.tr
MOLDOVA PENTRU „UNESCO” UNDP. PROGRAMUL NAŢIUNILOR
Str. A. Corobceanu,24 – A ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ UNITE PENTRU DEZVOLTARE
Tel/fax: 235355,235205,235189 PENTRU MIGRAŢIUNE Str. 31 August 1989, 131
Str. Ciuflea, 36/1 Fax: 22 00 41
COMITETUL EXECUTIV MUNICIPAL AL Fax: 232862 Tel.: 22 00 45
„CRUCII ROŞII”CHIŞINĂU Tel.: 232940, 232941 www.undp.md
Str. Andrei Doga, 27 www.migratie.md
Tel/fax: 443103 UNCR. ÎNALTUL COMISARIAT AL
OSCE, MISIUNEA ÎN MOLDOVA NAŢIUNILOR UNITE PENTRU REFUGIAŢI
COMITETUL HELSINKI PENTRU Str.Dosoftei,108 Str. A. Mateevici,68
DREPTURILE OMULUI DIN REPUBLICA Fax: 223496 Fax: 271953
MOLDOVA Tel.: 223495 Tel.: 271853,270865
Str. Mihai Eminescu,63,et.2 www.osce.org/moldova www.unhcr.org.md
Tel/fax: 222618,227429,227396
www.humanrights.md REPREZENTANŢA BĂNCII MONDIALE UNICEF, FONDUL NAŢIUNILOR UNITE
ÎN MOLDOVA PENTRU COPII, REPREZENTANŢA ÎN
CORPUL PĂCII S.U.A.ÎN MOLDOVA / Str. A.Puşkin,20/1 MOLDOVA
PEACE CORPS OF THE UNITED STATES Fax: 237053 Str. 31 August 1989,131
Str: Gr.Ureche,12 Tel.: 200706 Fax: 22 02 44
Fax: 545022 www.worldbank.org.md Tel.: 22 00 34
Tel.: 545020 www.unicef.org

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
9

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
10

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
11

PLAI SÂNGEREIAN Tel.: (230) 2 21 49


5. Activitate editorială şi de poligrafie MD-6200, or. Sîngerei realitatea@rambler.ru
PASUL NOU str. Independenţei, 111 http://www.media-azi.md
MD-5100, or. Donduşeni Tel.: (262) 21 722 Publicaţie periodică/ Издание газеты.
Str. Independeţei, 47 E-mail: plaisg@mail.md Рекламные услуги.
Tel.: (251) 21 136 Издание газеты. Рекламные услуги./
(251) 21 394 Ediţie periodică. Servicii de publicitate OBSERVATORUL DE NORD
pasul_nou@mtc-dn.md MD-3000,Or. Soroca
Ediție periodică. Servicii de CURIERUL Edineţ Str. Independentei, 75
publicitate./Издание газеты. MD-4601,or. Edineţ Tel.: (230)2 40 73
Рекламные услуги Str. Independenţei 33 E-mail.:odn@api.md
Tel.: (246)22 337 Pag. web.: www.odn.info.md
EVENIMENTUL ACTUAL Tel.: (246)22 286 Publicaţie periodică/ Издание газеты.
MD-5600, or-nul Rîşcani Tel./Fax:(246) 2 53 24 Рекламные услуги.
Str. Independeţei, 44 Email: curieruledinet@gmail.com
Tel.: ( 256) 24 584 Ziar. Publicaţie periodică. / Издание MERIDIAN OCNIŢA S.R.L.
Tel.: (256) 23 257 газеты. MD-7100, or. Ocniţa
eveniment_actual@mail.md Str. Independenţei, 51
Ediţie periodică. Servicii de publicitate / PRO-NOI S.R.L.FIL. Edineţ Tel.: (271) 24 493
Издание газеты. Рекламные услуги. MD-4601,or. Edineţ meridian_Ocniţa@mail.ru
Str. Independenţei 106 Ediție periodică. Servicii de
ECOUL NOSTRU Tel.: (246) 24 421 publicitate./Издание газеты.
MD-6201, or. Sîngerei Societate de distribuire de carte. / Рекламные услуги.
Str. Independenţii, 136, of. 18 Распространение книг
Tel.: (262) 22 390 OBSERVATORUL DE NORD S.R.L.
Tel.: (262) 22 675 NORD-INFO S.R.L. MD-5001, or.Floreşti
E-mail: ecoulnostru@mail.ru MD-4601, or. Edineţ Str.Libertăţii 13
Str. Independenţei, 88, et.3 Tel.:(250) 26220
ecoulnostru@gmail.com Tel/Fax.: (246) 22 044 http://odn.info.md
Nordinfo_y@yahoo.com Ediţie periodică. Servicii de publicitate. /
www.ecoul.md www.nordic.info Издание газеты. Рекламные услуги.
Издание газеты. Рекламные услуги./ Publicaţie periodică.. Agenţie de
Ediţie periodică. Servicii de publicitate. publicitate în domeniul financiar./ DRAPELUL S.R.L
Издание газеты. Рекламные услуги. MD 5001 ,or.Floresti
PATRIA MEA Str. Victoriei 2, bir 54
MD-5900, or. Făleşti CÎMPIA GLODENILOR Tel.: (250) 25 976
Str. Ştefan cel Mare, 42 Or. Glodeni Fax: 250 2 41 07
Tel.: (259)22 132 Str, Suveranităţii, 2 of. 40-41, 4901 Ediţie periodică. Servicii de publicitate. /
Ediţie periodică. Servicii de publicitate/ Tel: 0249 23 178 Издание газеты. Рекламные услуги.
Издание газеты. Рекламные услуги. E-mail: glodeniva@mail.ru
Ediţie periodică. Servicii de publicitate/ AGENŢIA DECA – PRESS
GLIA DROCHIANĂ Издание газеты. Рекламные услуги. MD-3121, mun. Bălţi
MD-5202, or. Drochia Str. Mircea cel Batrin
Str. Independenţei, 15 PRO NOI S.R.L., Tel.: (231) 61 176
Tel.: (252) 23 809 MD-3000, or. Soroca http:// www.deca.md
Fax.: (252) 22 909 Str. Ştefan cel Mare, 4 E-mail: info@deca.md
Sait: Tel.: (230) 3 37 87 Agentie de presă. / Агентство новостей.
http://gliadrochiana.info
Ediţie periodică. Servicii de publicitate/
gliadrochiana@api.md
Издание газеты. Рекламные услуги. CERERE ŞI OFERTĂ S.R.L.
Ediţie periodică. Servicii de publicitate/
MD-3129, mun. Bălţi
Издание газеты. Рекламные услуги.
ACTUALITATI NISTRENE SRL Str. Stirii, 1 A
MD-3000, or. Soroca, Tel.: (231)85 750/ 85705
MELEAG NATAL
Str. Mihail Kogalniceanu 23/1 E-mail: reclama.esp.md
MD-4700, or. Briceni
Tel.: (230)9 29 84 www.gazeta-sp.info
Str.Independetei, 42
Publicatie periodică. / периодическое Ediţie periodică. Servicii de publicitate/ /
Tel.: (247) 22 306
издание Издание городской газеты СП.
E-mail: meleag@mail.ru
Производство рекламно-
Ediție periodică. Servicii de
REALIITATEA S.R.L. полиграфической продукции,
publicitate./Издание газеты.
MD-3000,Or. Soroca рекламно-информационного
Рекламные услуги.
Str. Ştefan cel mare, 5

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
12

приложения «Спрос и предложение». продажи техники, ремонт, Site: www.interdoc.biz


Рекламные кампании. обслуживание, заправка Переводы; Юридические услуги;
Авиационные перевозки;
картриджей, установка
DIALOG-MEDIA S.R.L. Страхование; Туризм;
локальных сетей, все для
MD-3100, mun. Bălţi
бухгалтерии (все виды бумаги, PRIMEX-COM S.R.L.
Str. Chisinaului, 72
канцтовары), а так же: запись СDR MD-3100,mun.Bălţi
Tel./Fax: (231) 88 222
дисков, изготовление визиток, Str.Independenţei,30
E-mail: i.vitiuc@gmail.com
www.gzt.md печатная продукция. Tel.: (231)6 06 20
E-mail: primex@dnt.md
Servicii de publicitate/
Рекламные услуги ALEXEENCO EVGHENII Î.I www.primex.md
Tipografie/ Типография.
MD-4601, or. Edineţ
TIPOGRAFIA DONDUŞENI S.A Str. Independenţei, 84/8, MARŞALIUC MC SOFT Î.I
MD-5101, or. Donduşeni Tel.: (246) 21 917 MD-3121, mun. Bălţi
Str. Livezilor, 3 Gsm.: 068/149654 Str. 31 August, 41
Tel.: (251) 22 480 E-mail: Alexeenco9@mail.ru Tel.: (231)23483
Tipografie. Forme de Agenţie de reclamă/ Наружняя и E-mail: tipografia1998@gmail.com
imprimare./Типография. Печать внутренняя реклама. Продажа Tipografie.Poligrafie/
бланков. оргстекла, самоклеющихся плёнок, Типография.
пластика. Типография.
TIPOGRAFIA RÎŞCANI S.A NEGA S.R.L.
MD-5601, or-nul Rîşcani TIPOGRAFIA HÎRTIE S.A MD-3123, mun. Bălţi
Str. Independenţei, 18 MD-4601, or. Edineţ Str. Victoriei, 72
Email: roman958@mail.ru Str. Independenţei, 3 Tel.: (231)32517
Tel.: (256) 23 757 Tel.: (246) 22 576 Fax: (231)30130
Tel.: (256) 23 533 Tel.: (246) 22 153 tipografianega@mail.ru
Бланки, газеты, этикетки, брошюры. E-mail: tipografie@mail.ru Servicii tipografice./
Poligrafie/ Полиграфия. Бланки, Полиграфическая продукция.
ORIZONT S.R.L. газеты, этикетки, визитки, книги,
MD-5200, or.Drochia журналы. TIPOGRAFIA DIN BĂLŢI S.R.L.
Str.31 August, 1B
MD-3121, mun. Bălţi
Tel.: (252) 26 490 CARTEA GLODENI SA Str. 31 August, 22
Produse poligrafice / Полиграфическая MD-4900,or.Glodeni Tel.: (231)22131
продукция. Str.Suverinităţii, 6 Fax: (231)22559
Tel.: (249)2-63-12 E-mail: info@tipograf.md
SURSA INFORM SRL Magazin librarie www.tipograf.md
MD-4701, or. Briceni
Tipografie, servicii poligrafice/
Str.Prieteniei, 4 TIPOGRAFIA MONOTIP S.A Полиграфия: бланки, газеты, этикетки,
Tel.: (247) 22 768 MD-3006, or. Soroca брошюры, буклеты, журналы,
Tel.: (247) 22 775 Str. Kogălniceanu, 9 плакаты, книги, визитки. Переплетные
Fax: (247) 22 768 Tel.: (230)2 36 63, 2 30 60 работы.
sursainform@rambler.ru E-mail: 23104@mail.ru
Интернет-услуги Tipografie poligrafie, blancuri / CREATIV MEDIA S.R.L.
Типография. MD-3121, mun. Bălţi
TIPOGRAFIA BRICENI S.A
str. Stefan cel Mare, 26
MD-4701, or. Briceni MAKLER-PLUS S.R.L.
Tel /Fax: (231 )9 25 47
Str.28 martie, 1 MD-3121, or. Bălţi
www.creativmedia.md
Tel.: (247) 23 209 Str. Pacii,26
gutuleac@creativmedia.md
Бланки;Типография и полиграфия; Tel.: (231) 22451
Agenţie publicitară, servicii poligrafice/
Канцтовары (канцелярские товары); Tel.: (231) 22305
Полиграфия: бланки, газеты, этикетки,
Tel.: (231) 20536
брошюры, буклеты, журналы,
Tel.: (231) 22462
плакаты, книги, визитки. Переплетные
ACCORD OXANA EDINAC II Publicaţie periodică. Servicii reclamă. /
работы.
MD-4601, or. Edineţ Издание газеты. Рекламные услуги.
str. Independentei, 88 of 33
Tel.: (246) 21 000 CRIJEVITCHI OXANA I.I. / INTERDOC
MD-3100, mun. Bălţi
Fax: (246) 22 158
str. Decebal, 14A 6. Agenţii de asigurări
Servicii de tipărire pe maşini plane:
Tel/Fax: (231) 9 23 28
maşini de tipar înalt şi fotolitografie GSM: 069 349 200/ 069 829 829 ASITO SA
ofset./ Полиграфические услуги E-mail: interdoc@mail.ru FIL. Donduseni
Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
13

MD-5101, r-nul Donduşeni E-mail: dir22@asito.md www.artas.md


Str. Elena Sirbu, 7 A Web site: www.asito.md Companie de asigurări. / Страховая
Tel.: (251) 22 067 Companie de asigurări. / Страховая компания.
E-mail: dir19@asito.md компания.
ARTAS S.R.L. BĂLŢI
Asigurări generale./ Общее
MD-3121,mun.Bălţi
страхование. ASITO SA BRICENI
Str. 31 August 63/A
MD-4700, or.Briceni
ASITO SA FIL. FĂLEŞTI Tel.: (231)26 215
Str.Independenţei, 58
MD-5902, or. Făleşti, Mob: 069 07 88 26
Tel.: (247) 22 305
Str. Mihai Eminescu, 9 E-mail: asigurari@artas.md,
E-mail: asito@asito.md
Tel.: (259) 22 202 asigurari.artas@gmail.com
Fax: (259) 22 202 Web site: www.asito.md
www.artas.md
Tel.: (259) 22 833 GSM: 79405643
Companie de asigurari. Страховая
www.asito.md Companie de asigurari. / Страховая
компания.
Asigurari sociale. / Агентство компания.
социального страхования
DONARIS VIENNA INSURACE GRUP SA/
ASITO SA EDINEȚ
ASITO SA DROCHIA Bălţi
MD-4601,or. Edineţ
MD-5200, or. Drochia MD-3112, mun.Bălţi
str. Vasile Roşca, 2
Str. Independenţei, 34A Str.Alexandru cel Bun,6/2
Tel.: 222 26 212
Tel./Fax: (252) 22 077 Gsm: 079 912 032
Fax: (246)22 604
E-mail: dir20@asito.md Tel.: (231) 70091
E-mail: asito@asito.md
Web site: www.asito.md E-mail: balti@dg.md
Web site: www.asito.md
Asigurari sociale. / Агентство http:// www.donaris.md
Companie de asigurari. / Страховая
социального страхования Companie de asigurari. /Страховая
компания.
компанияю
ASITO SA SOROCA
MD-3001 or. Soroca ASITO SA OCNIŢA
DONARIS VIENNA INSURACE GRUP SA/
str. Stefan cel Mare, 20 MD-7101, or. Ocniţa,
Făleşti
Tel.: (230) 23053 Str. Independentei, 47/3
Fax: (230) 230 23127 MD-5900, or.Făleşti
Tel.: (271) 23 420
E-mail: asito@asito.md Str. Prieteniei, 2a
Fax: (271) 23 420
Web site: www.asito.md Tel.: (259) 24 470
E-mail: asito@asito.md
Companie de asigurare medicala . E-mail: office@donaris.md
Web site: www.asito.md
Медицинская страховая компания http:// www.donaris.md
Societate de asigurare de viaţă, asigurări
Companie de asigurări. /
ASITO S.A. SINGEREI generale. / Страховая компания по
Страховаякомпания
MD-6201, or. Sîngerei страхованию жизни.
Str. Presei DONARIS VIENNA INSURACE GROUP SA
Tel.: (262) 22 305 ARTAS S.R.L. BĂLŢI
Donduşeni
E-mail: dir33@asito.md MD-3121,mun.Bălţi
MD-5200, r-nul Donduseni
Web site: www.asito.md Str. Strii 17/A
Str. Feroviarelor, 7
FIL. Companiei de Asigurari. / Страховая GSM: 069 12 65 51
Tel.: (251) 21 851
компания. E-mail: asigurari@artas.md
www.donaris.md
E-mail: asigurari.artas@gmail.com
Companie de asigurari. / Страховая
ASITO SA BĂLŢI www.artas.md
компания.
MD-3100, mun. Bălţi Companie de asigurări. / Страховая
Str. Stefan cel Mare 6/2 компания.
DONARIS VIENNA INSURACE GRUP SA/
Tel.: (231) 26 206 Drochia
Tel: (231) 88 080 ARTAS S.R.L. EDINEŢ
MD-5201, or. Drochia
GSM: 79405641 MD-5600,or. Edineţ
Str.bd. Independentei, 36/3
E-mail: asito@asito.md Str. Independenţei, 14
Tel.: (252) 20 096
Web site: www.asito.md Tel: (246) 21 141
E-mail: office@donaris.md
Companie de asigurări. / Страховая GSM. 068 77 08 85
http:// www.donaris.md
компания. Companie de asigurări. / Страховая
Companie de asigurări. /
компания.
Страховаякомпания
ASITO SA FLOREŞTI
MD-5001, or.Floreşti ARTAS S.R.L. BĂLŢI DONARIS VIENNA INSURACE GRUP SA/
Str. Victoriei, 11 A MD-3121,mun.Bălţi Soroca
Tel.: (250) 25 805 Str. I. Franco 1 MD-3000,or.Soroca
Mob: 069 53 97 70 Str.Ştefan cel Mare,16/2
Tel.: (250) 26 328
E-mail: asigurari@artas.md, Tel.: (230)3 06 39
GSM: 79405604 E-mail: office@donaris.md
asigurari.artas@gmail.com
http:// www.donaris.md
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
14

Companie de asigurari. / Страховая Tel.: (250) 93 283 Companie de asigurari. / Страховая


компания E-mail: office@donaris.md компания.
http:// www.donaris.md
DONARIS GRUP SA/ Sîngerei GRAWE CARAT ASIGURĂRI SA /Soroca
Companie de asigurări. / Страховая
MD-6201, or. Sîngerei MD-3006, or. Soroca
компания.
Str. Independenţei 113 Str. Ion Creanga 17/ 1
Tel. /Fax: (230)32 544
Tel.: (262) 2 19 16 DONARIS GRUP SA/ Sîngerei E-mail: office@grawe.md
E-mail: office@donaris.md MD-6201, or. Sîngerei http://www.grawe.md/
http:// www.donaris.md Str. Independenţei, 113 Companie de asigurari. /Страховая
Companie de asigurări. / Страховая Tel.: (262) 21 916 компания.
компания. E-mail: office@donaris.md
http:// www.donaris.md GRAWE CARAT SA/ Edineţ
DONARIS GROUP SA, Ocniţa MD-4601, or. Edineţ
Companie de asigurari. / Страховая
MD-7101, or. Ocniţa, Str. Octavian Cirimpei, 114
компания.
Str. Biruintei, 166 Tel.: (246) 21 222
Tel.: (271) 24 355 Fax: (246) 25 809
GRAWE CARAT SA Drochia
Fax: (271) 24 355 E-mail: iberliba@transeli.md
MD-5200, or. Drochia
E-mail: office@donaris.md http://www.grawe.md/
Str. Gudavon, 13 A
http:// www.donaris.md Companie de asigurări. / Страховая
Tel.: (252) 20 146
Companie de asigurari. / Страховая компания.
E-mail: office@grawe.md
компания.
http://www.grawe.md/
Companie de asigurări./
DONARIS GRUP SA/ Briceni
Страховаякомпания. GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A.,
MD-4700, or. Briceni
Str. Prieteniei, 2 BĂLŢI BRANCH 1
GRAWE CARAT SA/Drochia
Tel.: (247) 2 55 91
MD-5200, or. Drochia MD-3100, mun. Bălţi
Fax: 0(247)2 55 91
Str. 31 August Str. M. Sadoveanu 2/ 48
GSM: 079912064
Tel.: (252) 20 401 Тel/fax.: (231)2 54 44
E-mail: office@donaris.md
E-mail: office@grawe.md E-mail: office@grawe.md
http:// www.donaris.md
http://www.grawe.md/ www.grawe.md
Companie de asigurări. / Страховая
Companie de asigurări./ Companie de asigurari ./ Страховая
компания.
Страховаякомпания. компания.

DONARIS GRUP SA/ Făleşti


GRAWE CARAT SA / Briceni GRAWE CARAT S.A. FIL. BĂLŢI 2
MD-5900, or.Făleşti MD-3102, mun. Bălţi,
MD-4700, or. Briceni
Str. Prieteniei, 2a str. Kiev, 122/ 3
Str. Prieteniei, 18
Tel.: (259) 24 470 Tel/Fax: (231)29 688
Тel.: 0(247)25666
E-mail: office@donaris.md E-mail: office@grawe.md
Fax: 0(247)25666
http:// www.donaris.md www.grawe.md
E-mail: office@grawe.md
Companie de asigurări. / Companie de asigurari. /Страховая
http://www.grawe.md/
Страховаякомпания. компания.
Companie de asigurări. /Страховая
компания.
DONARIS GRUP SA/ Făleşti MOLDASIG S.R.L./ Drochia
MD-5900,or.Făleşti MD-5202, or. Drochia,
GRAWE CARAT ASIGURĂRI SA/ Ocniţa
Str.Prieteniei,2a Str. Independenţii, 30, of.12
MD-7100, or. Ocniţa
Tel.: (259)2 44 70 Tel: (252) 20 646
Str. 50 Ani Biruinţei, 62
Companie de asigurări. / Страховая GSM: 078 330 302
Tel.: /Fax: (271) 24 721
компания. E- MAIL: drochia@moldasig.md
E-mail: office@grawe.md
http://www.grawe.md/ www.moldasig.md
DONARIS GRUP SA/ Edineţ Companie de asigurări. / Страховая
Companie de asigurari. /Страховая
MD-4600,or. Edineţ компания.
компания.
Str. Independenţei, 82/21
Tel.: (246) 23 206 MOLDASIG S.R.L./ Ocniţa
GRAWE CARAT ASIGURĂRI SA/ Sîngerei
E-mail: office@donaris.md MD - 7101, or. Ocniţa,
MD-6201, or. Sîngerei
http:// www.donaris.md Str. 50 ani ai Biruintei, 82-B
Str. Independenţei, 111
Companie de asigurări. / Страховая Tel.: (271) 26 011
Tel:: (262) 2 20 58
компания GSM: 078 329 090
Fax: (262) 2 63 53
E-mail: office@grawe.md http://www.moldasig.md
DONARIS GRUP SA/ Floreşti Companie de asigurări. / Страховая
http://www.grawe.md/
Str.31 August, 59 компания

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
15

Tel./fax: (231)2 84 96
MOLDASIG S.R.L. MOLDCARGO SA /Briceni
E-mail:: Bălţi@moldasig.md
MD - 3000, or. Soroca, MD-4723, or.Briceni
http://www.moldasig.md
str. Stefan cel Mare ,16 s. Criva
Companie de asigurări. / Страховая
GSM: 078 392 000 GSM: 068 954 433
компания.
E-mail: soroca@moldasig.md www.moldcargo.md
http://www.moldasig.md
MOLDASIG S.R.L. Companie de asigurări./ Страховая
Companie de asigurări. / Страховая
MD-3101, mun. Bălţi, компания.
компания
str. Decebal, 131
GSM: 078 197 778 MOLDCARGO SA /Briceni
MOLDASIG SRL/ Briceni
E-mail: balti@moldasig.md MD-4700, or. Briceni
MD-4701, or. Briceni,
http://www.moldasig.md Vama Briceni- Rosoceni
Str.Independenţii, 19
Companie de asigurări. / Страховая Str.Cantemir, 23
Tel.: (247) 25 622
компания. GSM: 068 680 530
Fax: (247) 25 479
E-mail: www.moldcargo.md
GSM: 079 923 265
MOLDASIG S.R.L. Companie de asigurări. / Страховая
E-mail: briceni@moldasig.md
MD-3129, mun. Bălţi, компания
http://www.moldasig.md
Companie de asigurări./ Страховая str. Stirii, 17 A
GSM: 069 683 636 MOLDCARGO SA/ Bălţi
компания
E-mail: balti@moldasig.md MD-3100,or.Bălţi
http://www.moldasig.md Str.Ştefan cel Mare, 76A
MOLDASIG SRL/ Floreşti
Companie de asigurări. / Страховая Tel.: (231) 201 72
MD 5000, or.Floreşti
компания. office@moldcargo.md
Str.Victoriei 57
www.moldcargo.md
Tel.: (250) 25 848
MOLDASIG S.R.L. Companie de asigurări. / Страховая
E-mail: floresti@moldasig.md
MD-3102, mun. Bălţi, компания.
http://www.moldasig.md
Companie de asigurări. / Страховая str. Kiev, 122
E-mail: balti@moldasig.md MOLDCARGO SA /Briceni
компания.
http://www.moldasig.md MD-4700, or.Briceni
Companie de asigurări. / Страховая Str.Cantemir, 23
MOLDASIG SRL/ Floreşti
компания. GSM: 68/68 05 30
MD 5023, or.Floreşti
www.moldcargo.md
s. Gura Camencii
MOLDASIG S.R.L. office@moldcargo.md
E-mail: floresti@moldasig.md
MD-3112, mun. Bălţi, Companie de asigurări. /Страховая
http://www.moldasig.md
str. Ivan Franko, 1 компания.
Companie de asigurări. / Страховая
компания. Tel: 0(231) 28 492
GSM: 069 837 809 MOLDCARGO SA/ Edineţ
E-mail: balti@moldasig.md MD-4600,or.Edineţ
http://www.moldasig.md Str.O.Cirimpei,68
MOLDASIG S.R.L./Sîngerei
Companie de asigurări. / Страховая Tel.: (246) 24 012
MD-6201, or. Sîngerei
компания. office@moldcargo.md
Str. Independenţei 102/ 1
www.moldcargo.md
Tel.: (262) 269 81 997
Companie de asigurări. / Страховая
GSM: 079 620 386
MOLDCARGO S.R.L./ Drochia компания.
E- mail: singerei@moldasig.md
http://www.moldasig.md MD-5201, or. Drochia MOLDCARGO SA/ Donduşeni
Societate de asigurari. / Страховая Str. Independenţei, 45, of 7 MD-5100, or.Donduşeni
компания. Tel.: (252) 20 747 Str.Feroviarilor, 62
office@moldcargo.md Gsm.69/16 19 87
MOLDASIG S.R.L.Reprezentanta 2 www.moldcargo.md www.moldcargo.md
MD-3121, mun. Bălţi, Companie de asigurări./ Страховая Companie de asigurări. / Страховая
str. 31 аugust, 47A компания. компания
Tel./fax: (231) 63 3 26,
E-mail: balţi@moldasig.md MOLDCARGO SA/ Floreşti MOLDCARGO SA /UNGHENI
http://www.moldasig.md MD-5000, or.Floreşti MD-3652 or. Ungheni
Companie de asigurări. / Страховая Str. V. Lupu, 60 Com. Zagarancea
компания. Tel.: (250) 23 525 Tel: 0 (236) 29 954
E-mail: office@moldcargo.md E-mail: www.moldcargo.md
MOLDASIG S.R.L. Reprezentanta 1 www.moldcargo.md Companie de asigurări. / Страховая
MD-3100, mun. Bălţi, Companie de asigurari. Страховая компания
str. Ştefan cel Mare,11/2 компания.

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
16

MOLDCARGO SA /UNGHENI Tel.: (271) 21 846 Companie de asigurări. /


MD-3644, or. Ungheni Gsm.: 0688 188 39 Страховаякомпания.
Com. Sculeni astrovaz.dru@gmail.com
Tel: 0 (236) 63 771 www.astrovaz.md MOLDOVA-ASTROVAZ SRL/ Ungheni
E-mail: www.moldcargo.md Companie de asigurări. / Страховая MD-3644, or.Ungheni
Companie de asigurări. / Страховая компания. s. Sculeni
компания GSM: 069 200 526
MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L./ Soroca
astrovaz.dru@gmail.com
MD-3600,or.Soroca
MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L./BĂLŢI Str.Independeţei,48/2 www.astrovaz.md
MD-3100,mun.Bălţi Tel.: (230) 2 36 33 Companie de asigurări. /
Str. M.Viteazul,67 Gsm.: 069 200 524 Страховаякомпания.
Tel.: (231)2 21 97 astrovaz.dru@gmail.com
Gsm.: 68/02 01 03 http:// www.astrovaz.md / CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI
E-mailastrovaz.dru@gmail.com Companie de asigurări. / Страховая SOCIALE/ Bălţi
компания. MD-3100, mun. Bălţi
www.astrovaz.md
str. 31 August, 47
Companie de asigurari. Страховая
MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L. Drochia Tel: (231) 290 52
компания.
MD-5200,or.Drochia Fax: (231) 225 48
Str.31 August, 33 E-mail: info@cnas.gov.md
MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L / FĂLEŞTI
Tel./Fax.: (252) 20 202 www.cnas.md
MD-5902, or.Făleşti
Mob.: 069 313 344 Companie de asigurari. / Страховая
Str. Ştefan cel mare, 93 A astrovaz.dru@gmail.com компания.
Tel/Fax: (259) 24 580 www.astrovaz.md
Gsm: 069254795 Companie de asigurări. / Страховая CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI
astrovazFăleşti@gmail.com компания. SOCIALE/ Drochia
Companie de asigurări. /
MD-5201, or. Drochia
Страховаякомпания. MOLDOVA-ASTROVAZ SRL/Briceni Str. Independenţei, 15
MD-4723, r-nul Briceni Tel.: (252) 26 940
MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L./Glodeni PUNCTUL VAMAL s. Criva Fax: (252) 26 393
MD-4900,or.Glodeni GSM.: 069 200 527 www.cnas.md
Str.Ştefan cel Mare,5/2 astrovaz.dru@gmail.com Asigurari sociale./ Страховая компания.
Tel.:(249) 2 36 97 www.astrovaz.md
Gsm.: 0 6811 52 26 Companie de asigurări. / Страховая CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI
astrovaz.dru@gmail.com компания. SOCIALE/ .Briceni
www.astrovaz.md
MD-4700, or.Briceni
Companie de asigurări. / Страховая MOLDOVA-ASTROVAZ SRL Briceni Str.Independenţei, 44
компания. MD-4700, r-nul Briceni Tel.: (247) 23 536
PUNCTUL VAMAL ROSSOSENI Fax: (247) 235 38
MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L/ Sîngerei
GSM: 069 200 527 Asigurari sociale./ Страховая компания.
MD-6200, or.Sîngerei
astrovaz.dru@gmail.com
Str.Independenţei, 94 A
www.astrovaz.md CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI
Tel.: (262) 21 620
Companie de asigurări. / Страховая SOCIALE/ Rîşcani
Gsm.: 0 693 40 015
компания. MD-5600, or. Rîşcani
astrovaz.dru@gmail.com
www.astrovaz.md Str. Neculce Ion
MOLDOVA-ASTROVAZ SRL/ Briceni Tel.: (256) 240 43
Companie de asigurări./ Страховая
MD-4700, or.Briceni Fax: (256)225 48
компания.
Str. Prieteniei, 1 B Asigurari sociale./ Страховая компания.
Tel.: (247) 23 299
MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L/ Floreşti
GSM: 069 200 527 CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI
MD-5000, or.Floreşti
astrovaz.dru@gmail.com SOCIALE/ Făleşti
Str.Victoriei, 11/1
www.astrovaz.md MD-5902, or. Făleşti
Tel.: (250)21 752
Companie de asigurări. / Str. Moldovei, 27
Gsm.: 069 82 71 71
Страховаякомпания. Fax.: (259) 244 87
astrovaz.dru@gmail.com
www.astrovaz.md Tel.: (259) 22 229
MOLDOVA-ASTROVAZ SRL/ Ungheni Asigurari sociale./ Страховая компания.
Companie de asigurări. /
MD-3602, or.Ungheni
Страховаякомпания.
Str. Ion Creanga, 7/3 CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI
Tel.: (236) 259 872 SOCIALE/ Soroca
MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L./ Ocniţa
GSM: 069 200 526 MD-3001 or. Soroca
MD-7100, or.Ocniţa
astrovaz.dru@gmail.com
Str.Independenţei, 51 of 519
www.astrovaz.md
Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
17

str. Stefan cel Mare, 20, Companie de asigurări. / Страховая


Tel.: (230) 224 37 компания KLASSIKA ASIGURĂRI SA/ PV Soroca
Fax.: (230) 301 64 MD-3004, or. Soroca
E-mail: info@cnas.gov.md CASA TERITORIALA DE ASIGURARI
str. Independentei 63/1
www.cnas.md SOCIALE / Ungheni
Tel.: (230) 26 493
Asigurari sociale./ Страховая компания. MD-3600, r-nul Ungheni
office@klassikaasig.md
Str. Gh. Meniuc, 8
http://www.klassikaasig.md
CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI Fax.: (236) 26 992
Companie de asigurări. / Страховая
SOCIALE/ Ocniţa Tel.: (236) 28 438
компания.
MD-7101, or. Ocniţa, Companie de asigurări. / Страховая
Str. Independenţei, 47 компания
KLASSIKA ASIGURĂRI SA/ PV
Tel.: (271) 242 33
Donduseni
Fax: (271) 224 37 MICROINVEST S.R.L./ DROCHIA
MD-5101, or. Donduseni
Asigurari sociale./ Страховая компания. MD-5202, or. Drochia
str. Feroviarelor, 2
Str. 31 August 1989, 2
Tel.: (251) 24 567
CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI Tel. (252) 20 799
GSM: 69 330 623
SOCIALE/ Floreşti microinvest@microinvest.md
office@klassikaasig.md
MD-5000, r-nul Floreşti http://www.microinvest.md
http://www.klassikaasig.md
Str.Victoriei, 2 Agenţie de asigurare. / Страховая
Companie de asigurări. / Страховая
Fax.: (250) 242 03 компания
компания.
Tel.: (250) 260 31
Asigurari sociale./ Страховая компания. SILVIA I.I.
KLASSIKA ASIGURĂRI SA/ PV Ungheni
MD-5202, or. Drochia
CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI MD-3602, r-l. Ungheni
Str. Mitropolit Varlaam
SOCIALE/ Floreşti s. Sculeni
Tel.: (252) 25 774
MD-6648, r-nul Floreşti GSM: 069 161 987
Agenţie de asigurare auto. / Страховая
s.Sanatauca office@klassikaasig.md
компания.
Tel.:(250) 66 464 http://www.klassikaasig.md
Asigurari sociale./ Страховая компания. Companie de asigurări. / Страховая
CARAT S.A.
компания.
CASA TERITORIALA DE ASIGURARI MD-4601,or. Edineţ
SOCIALE / Donduseni Str. Independenţei
KLASSIKA ASIGURĂRI SA/ OT Drochia
MD-5101, r-nul Donduşeni Tel.: (246) 94 444
MD-5201, or. Drochia
Str. Komarov, 12 Companie de asigurări. / Страховая
str. Independetei, 6
Fax.: (251) 21 135 компания.
GSM: 079 003 614
Tel.: (251) 24 421 office@klassikaasig.md
Companie de asigurări. / Страховая TRANSELIT SA IM
http://www.klassikaasig.md
компания MD-4601, or. Edineţ
Companie de asigurări. / Страховая
str. O. Cerempei, 114
компания.
CASA TERITORIALA DE ASIGURARI Tel.: (246) 21 222/ 25 809
SOCIALE / Glodeni E-mail.: iberliba@transelit.md
KLASSIKA ASIGURĂRI SA/ PV Balti
MD-4900, r-nul Glodeni www.transelit.md
MD-3001, or Balti
Str. Stefan cel Mare, 26 Companie internationala de asigurari. /
str. I. Franco 19/ 6
Fax.: (249) 25 700 Страховая компания
Tel.: (231) 70 894
Tel.: (249) 22 548
GSM: 078 302 026
Companie de asigurări. / Страховая KLASSIKA ASIGURĂRI SA/ OT Edinet
office@klassikaasig.md
компания MD-4601, or. Edineţ,
http://www.klassikaasig.md
str. O. Cerempei, 68
CASA TERITORIALA DE ASIGURARI Companie de asigurări. / Страховая
069 161 987
SOCIALE / Edineţ компания.
office@klassikaasig.md
MD-4601, r-nul Edineţ
http://www.klassikaasig.md
Str. Independenţei, 101 KLASSIKA ASIGURĂRI SA/ OT Balti
Companie de asigurări. / Страховая
Fax.: (246) 21 053 MD-3001, or Balti
компания.
Tel.: (246) 25 895 str. Sf. Nicolaie , 3
Companie de asigurări. / Страховая Tel.: (231) 22 066
KLASSIKA ASIGURĂRI SA/ PV Briceni
компания GSM: 069 472 220
MD-4701, or. Briceni
office@klassikaasig.md
CASA TERITORIALA DE ASIGURARI s. Criva
http://www.klassikaasig.md
SOCIALE / Singerei GSM: 069 161 987
Companie de asigurări. / Страховая
MD-6201, r-nul Singerei office@klassikaasig.md
компания.
Str. E. Voinitchii, 2 http://www.klassikaasig.md
Fax.: (262) 24 740 Companie de asigurări. / Страховая
KLASSIKA ASIGURĂRI SA/ PV Balti
Tel.: (251) 24 348 компания.
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
18

MD-3001, or Balti www.exim-asint.md Mob: 078343310


str. Puskin, 27 Companie de asigurari. / Страховая Companie de asigurări. / Страховая
Tel.: (231) 28 404 компания. компания.
GSM: 069 322 203
office@klassikaasig.md MOLDGRE S.A. TRANSELIT S.R.L.FIL. Bălţi
http://www.klassikaasig.md MD-3000, or. Soroca MD-3100, mun. Bălţi
Str. Feofania Budde str. 31 August, 20-B, of. 1206
Companie de asigurări. / Страховая
Tel.: (230) 23074 Tel.: (231)-26136
компания. Tel.: (230) 28114 E-mail: office@transelit.md
Tel.: (230) 31801
www.transelit.md
KLASSIKA ASIGURĂRI SA/ PV Balti Societate pe Acţiuni . / Акционерное
общество. Companie de asigurari. / Страховая
MD-3001, or Balti
компания.
str. A. cel Bun, 2, ap.30
Tel.: (231) 86 722 INTERAGROINVEST S.A.
MD-7124, r-nul Ocniţa TRANSELIT S.R.L.FIL. Edineţ
GSM: 068 877 755 MD-4601, or. Edineţ
office@klassikaasig.md s. Hadarauti
str. Independentei
http://www.klassikaasig.md Tel.: (271) 93 733
Tel.: (246) 212 22
Companie de asigurări. / Страховая Tel.: (271) 93 934
E-mail: iberliba@transelit.md
компания. Tel.: (271) 93 709
www.transelit.md
interagroinvest@mail.md
Companie de asigurari. / Страховая
KLASSIKA ASIGURĂRI SA/ PV Balti Societate pe actiuni. / Акционерная
компания.
MD-3001, or Balti компания.
str. I. Franco, 26 ACORD GRUP S.A. / Balti
GSM: 069 089 899 KELLY GRAINS IMPEX S.R.L MD-3100, mun. Bălţi,
office@klassikaasig.md MD-3101, or. Bălţi str. Pușkin 21/2
http://www.klassikaasig.md Str. Ostrovschi, 17 Tel.: (231) 891 10
Companie de asigurări. / Страховая Tel.: (231) 39636 GSM: 069 457 640
компания. Fondul de investiţii. / Fax: (231) 891 10
Инвестиционный фонд. E-mail: balti@acordgrup.md
KLASSIKA ASIGURĂRI SA/ PV Balti www.acordgrup.md
MD-3001, or Balti GARANTIE S.A. Companie de asigurări. / Страховая
str. M. Viteazu 34 A MD-3001, or. Bălţi компания.
Tel.: (231) 27 241 Str. Dostoevschi, 63
GSM: 069 472 200 Tel.: (231) 297 85 ACORD GRUP S.A. / Donduseni
GSM: 061 055 514 MD-5101, or. Donduseni
office@klassikaasig.md
www.garantie.md str. Independentei, 25
http://www.klassikaasig.md
balti@garantie.md Tel.: (251) 21 200
Companie de asigurări. / Страховая
Compania de asigurări. /Страховая GSM: 078 303 764
компания.
компания. Fax: (251) 21 200
E-mail: donduseni@acordgrup.md
EXIM-ASINT S.A. FIL. SOROCA
MD-3000, or. Soroca DELTA ASIGURARI S.A. www.acordgrup.md
Str. Independenţei, 1 MD-3110, or. Bălţi Companie de asigurări. / Страховая
Tel.: (230) 26493 Str. Mircea cel Bătrîn, 81 компания.
exim-asint@starnet.md Tel.: 794-058-75
www.exim-asint.md ACORD GRUP S.A. / Donduseni
Tel.: (231) 26856
Companie de asigurari. / Страховая MD-5100, or. Donduseni
www.ipb-delta.md str. Stefan cel Mare, 1
компания.
Companie de asigurări. / Страховая Tel.: (251) 21 200
компания. GSM: 078 303 764
EXIM-ASINT S.A.FIL. OCNITA
DELTA ASIGURARI S.A. /BĂLŢI Fax: (251) 21 200
MD-7101, or.Ocniţa
MD-3121, or. Bălţi E-mail: donduseni@acordgrup.md
Str. Independenţei
Str. Dostoevschi, 12 www.acordgrup.md
Tel.: (271) 21 224
Tel.: (231) 61381 Companie de asigurări. / Страховая
Email: info@exim-asint.md
Mob.: 068122446 компания.
www.xprimm.md
Compania de asigurări./Страховая
Companie de asigurari. / Страховая
компания. ACORD GRUP S.A. / Donduseni
компания.
MD-5131, or. Donduseni
EXIM ASINT SA BĂLŢI VINCOASIG S.R.L. s. Pocrovca
MD-3100, mun. Bălţi Tel.: (251) 21 200
MD-3121,mun.Bălţi
str. 1 Mai, 117 GSM: 078 303 764
str. Hotin 26, ap.3
Tel.: (231) 29545 Fax: (251) 21 200
Tel : ( 231) 6 08 07
E-mail: exim-asint@starnet.md E-mail: donduseni@acordgrup.md

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
19

www.acordgrup.md str. Alexandru Boico, 2-A


Companie de asigurări. / Страховая Tel.: (236) 95 190 VITORIASIG SA/ Bălţi
компания. GSM: 069 279 443 MD-3100,mun.Bălţi
Fax: (236) 951 90 str. I. Franco 19/a
ACORD GRUP S.A. / Drochia E-mail: ungheni@acordgrup.md Tel. (231)7-16-39
MD-5202, or. Drochia www.acordgrup.md Gsm.: 69/15 91 81
str. 31 august 1989, 33
Companie de asigurări. / Страховая E-mail: cavic@mtc.md
Tel.: (252) 20 096
компания. Companie de asigurări. /
GSM: 069 084 384
Страховаякомпания .
Fax: (252) 20 096 ACORD GRUP S.A. / Ungheni
E-mail: drochia@acordgrup.md MD-3606, or. Ungheni VITORIA ASIGURĂRI S.R.L.
www.acordgrup.md str. Nationala, 19 MD – 3100, mun. Bălţi
Companie de asigurări. / Страховая Tel.: (236) 84 188 Str. Hotin 26
компания. GSM: 078 634 903 Tel./Fax. (231)6 12 02
Fax: (236) 84 188 Gsm.: 68/11 12 56
ACORD GRUP S.A. / Edinet E-mail: ungheni@acordgrup.md E-mail: bl@va.md
MD-4601, or. Edinet www.acordgrup.md Companie de asigurari. /Страховая
str. Alexandru cel Bun, 60 ap.2
Companie de asigurări. / Страховая компания.
Tel.: (246) 25 695
компания.
GSM: 60 601 172 VITORIASIG SA/ Soroca
Fax: (246) 25 695 ACORD GRUP S.A. / Ungheni MD-3000,or.Soroca
E-mail: edinet@acordgrup.md MD-3621, or. Ungheni Str.Independenţei,55/1
www.acordgrup.md s. Cornesti Gsm.:69/16 45 62
Companie de asigurări. / Страховая Tel.: (236) 84 188 E-mail: cavic@mtc.md
Companie de asigurari. / Страховая
компания. GSM: 078 634 903
компания .
Fax: (236) 84 188
ACORD GRUP S.A. / Edinet E-mail: ungheni@acordgrup.md VITORIASIG SA/ Briceni
MD-4601, or. Edinet www.acordgrup.md
str. Independentei, 176 MD-4700, or.Briceni
Companie de asigurări. / Страховая Str.Prietenie, 4
Tel.: (246) 25 695
компания. GSM: 69/54 62 77
GSM: 060 601 172
Fax: (246)25 695 www.vitoriasig.md
ACORD GRUP S.A. / Ungheni
E-mail: edinet@acordgrup.md Companie de asigurari. / Страховая
MD-3644, or. Ungheni
компания .
www.acordgrup.md Vama Sculeni
Companie de asigurări. / Страховая GSM: 060 295 119 Alliance Insurance Group SA/ Floresti
компания. Fax: (236) 84 188 MD-5000, or. Floresti
E-mail: ungheni2@acordgrup.md Str. 31 August, 34, ap 4
ACORD GRUP S.A. / Ocnita www.acordgrup.md Tel: (250) 263 28
MD-7101, or. Ocnita Companie de asigurări. / Страховая
str. 50 ani Biruintei, 5A, ap.1 E-mail: lucia.volenschi@aig.md
компания. www.aig.md
Tel.: (271) 26 054
GSM: 069 246 512 Companie de asigurări. / Страховая
ACORD GRUP S.A. / Ungheni
Fax: (271)26 054 компания.
MD-3603, or. Ungheni
E-mail: ocnita@acordgrup.md str. Bernardazzi, 8/37
Alliance Insurance Group SA/ Drochia
www.acordgrup.md GSM: 060 210 410
MD-5201, or. Drochia
Companie de asigurări. / Страховая Fax: (236) 841 88
Str. 31 August, 12/5
компания. E-mail: ungheni2@acordgrup.md
Tel: 069 703 434
www.acordgrup.md
ACORD GRUP S.A. / Soroca E-mail: veaceslav.budeci@aig.md
Companie de asigurări. / Страховая
MD-3006, or. Soroca www.aig.md
компания.
str. Alexandru cel Bun, 31 Companie de asigurări. / Страховая
Tel.: (230) 306 02 ACORD GRUP S.A. / Falesti компания.
GSM: 079 701 586 MD-5903, or. Falesti
Fax: (230) 306 02 str. Stefan cel Mare, 129, ap.1 Alliance Insurance Group SA/ Balti
E-mail: soroca@acordgrup.md Tel.: (259) 23 673 MD-3100, mun. Balti
www.acordgrup.md GSM: 060 601 139 Str. Stefan cel Mare 6/2, of. 38
Companie de asigurări. / Страховая Fax: (259) 23 673 Tel: 079 405 641
компания. E-mail: falesti@acordgrup.md E-mail: nicolae.racu@aig.md
www.acordgrup.md www.aig.md
ACORD GRUP S.A. / Ungheni Companie de asigurări. / Страховая Companie de asigurări. / Страховая
MD-3603, or. Ungheni компания. компания.

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
20

Alliance Insurance Group SA/ Falesti CASA TERITORIALA DE ASIGURARI ÎN CASA TERITORIALA DE ASIGURARI ÎN
MD-5900, or. Falesti MEDICINA BĂLŢI MEDICINA Singerei
Str. Eminescu, 9 MD-3100, mun. Bălţi MD-6201, or. Singerei
Tel: (259) 222 02 str. Sf. Nicolae, 5-A str. Independentei, 126
GSM: 079 405 494 Tel.: (231) 63 316; (231) 633 99 Tel.: (262) 262 31
E-mail: maria.gutul@aig.md E-mail: at.nordvest@cnam.gov.md GSM: 060 301 936
www.aig.md www.cnam.md E-mail: ion.grajdieru@cnam.gov.md
Companie de asigurări. / Страховая Compania Natională de Asigurări în www.cnam.md
компания. Medicină. / Медицинская страховая Compania Natională de Asigurări în
компания. Medicină. / Медицинская страховая
Alliance Insurance Group SA/ Ocnita компания.
MD- 7100, or. Ocnita CASA TERITORIALA DE ASIGURARI ÎN
Str. Independentei, 47 MEDICINA Edineţ CASA TERITORIALA DE ASIGURARI ÎN
Tel: (271) 234 20 MD-4601, or. Edineţ MEDICINA Soroca
GSM: 079 405 659 MD-3000,mun.Soroca
str. Independenţei, 81 bir. 341
Str.Alexandru cel Bun,19
E-mail: ludmila.nemitchi@aig.md Tel.: (246) 250 87 Tel.:( 230) 2 64 18
www.aig.md GSM: 060 301 946 E-mail: at.nordest@cnam.gov.md
Companie de asigurări. / Страховая E-mail: svetlana.rotari@cnam.gov.md www.cnam.md
компания. www.cnam.md Compania Natională de Asigurări în
Compania Natională de Asigurări în Medicină. / Медицинская страховая
Alliance Insurance Group SA/ Soroca Medicină. / Медицинская страховая компания.
MD-3000, or. Soroca компания.
Str. Stefan cel Mare, 20 CASA TERITORIALA DE ASIGURARI ÎN
Tel: (230) 231 27 MEDICINA Donduşeni
CASA TERITORIALA DE ASIGURARI ÎN MD- 5101, or. Donduşeni
GSM: 069 393 077/ 079 405 664 MEDICINA Briceni str. M. Eminescu, 26 bir.23
E-mail: igor.ojog@aig.md MD- 4701, or. Briceni Tel.: (251) 212 57
www.aig.md str. Eminescu 48 E-mail:
Companie de asigurări. / Страховая Tel.: (247) 257 64 aurelia.zaplitnaia@cnam.gov.md
компания. GSM: 060 301 944 www.cnam.md
Compania Natională de Asigurări în
E-mail: axenia.rosu@cnam.gov.md
Alliance Insurance Group SA/ Ungheni Medicină. / Медицинская страховая
www.cnam.md компания.
MD-3600, or. Ungheni Compania Natională de Asigurări în
Str. Vasile Lupu, 8 Medicină. / Медицинская страховая CASA TERITORIALA DE ASIGURARI ÎN
Tel: (236) 229 54 компания. MEDICINA Drochia
GSM: 079 061 218
MD-5201, or. Drochia
E-mail: alexandru.maler@aig.md CASA TERITORIALA DE ASIGURARI ÎN Bd. N. Testemiteanu 4, bir. 112
www.aig.md MEDICINA RÎŞCANI Tel.: (252) 245 09
Companie de asigurări. / Страховая MD-5600, r-l Rîşcani E-mail:
компания. Str. Testemiţeanu, 6 et. 3 larisa.gusacinscaia@cnam.gov.md
Tel.: (256) 216 80 www.cnam.md
Alliance Insurance Group SA/ Edinet E-mail: valentin.dodita@cnam.gov.md Compania Natională de Asigurări în
MD- 4601, or. Edinet www.cnam.md Medicină. / Медицинская страховая
Str. Valentin Rosca, 2 Companie naţională de asigurari in компания.
Tel: 069 261 090 medicină. / Национальная компания
E-mail: victor.butusan@aig.md медицинского страхования CASA TERITORIALA DE ASIGURARI ÎN
www.aig.md
MEDICINA Floreşti
Companie de asigurări. / Страховая CASA TERITORIALA DE ASIGURARI ÎN MD 5001, or.Floreşti
компания. MEDICINA Glodeni Str.Ştefan cel Mare 33, bir. 36
MD-4901, or. Glodeni Tel.: (250) 21 992
Alliance Insurance Group SA/ Glodeni str. Tricolorului 2, bir. 1 GSM: 060 301 938
MD-4901, or. Glodeni Tel.: (249) 247 63 E-mail: valeriu.zahlistnii@cnam.gov.md
Str. Stefan cel Mare, 18 GSM: 060 301 933 www.cnam.md
Tel: (249) 226 57 E-mail: victor.surduleac@cnam.gov.md Companie naţională de asigurari in
GSM: 078 858 513 www.cnam.md medicină. / Национальная компания
E-mail: iurii.patrascu@aig.md Compania Natională de Asigurări în медицинского страхования
www.aig.md Medicină. / Медицинская страховая
Companie de asigurări. / Страховая компания. CASA TERITORIALA DE ASIGURARI ÎN
компания.
MEDICINA Ocniţa
MD- 7101, or. Ocniţa

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
21

str. Independenţei 61, bir. 20 Dezvoltare IT. Design/ Развитие


Tel.: (271) 222 03; 260 52 SARPELIA S.R.L информационных технологий. дизайн
E-mail: olga.cojocaru@cnam.gov.md MD-6200, or. Sîngerei
www.cnam.md Str. Independenţei, 111 BEJVALCOM-NORD S.R.L.
Compania Natională de Asigurări în Tel.: (262) 22 675 MD-3121, mun. Bălţi
Medicină. / Медицинская страховая Tel.: (262) 22 390 Str. Ştefan cel Mare, 76 A
компания. Ediţie periodică. Servicii de publicitate / Tel: (231) 60 295
Издание газеты. Рекламные услуги Gsm: 079 915 150
CASA TERITORIALA DE ASIGURARI ÎN Дизайн. topmediamd@mail.ru
MEDICINA OCNIŢA Publicitate vizuală. Reclama pe panouri
MD-7101, or.Ocniţa GUTULEAC SERGIU I.I. video./ Рекламное агенство
Str. Mihai Viteazul, 14 MD-3110, or. Bălţi
Tel.: (271) 22 342 Str. Decebal 5/1 CALATANCIUC-SPECTRU Î.I.
Tel.: (271) 23 854 Tel.: (231) 925 47 MD-3100, mun. Bălţi
Tel.: (271) 26 051 Agentie de publicitate./ Рекламное Str. Independenţei, 35-1
Companie naţională de asigurari in агенство. Tel.: (231)60707
medicină. / Национальная компания E-mail: fotosalon@list.ru
медицинского страхования TCACIUC ALEXANDR-PUBLICITATE I.I. www.fotobime.ru
MD-3121, mun. Bălţi Film video, produse audio. Servicii foto.
AGENTIA DE ASIGURARI IN MEDICINA, str. M. Sadoveanu, 17 Tehnica foto, video, audio/ Фильм
Tel/Fax: (231) 2 13 24
FĂLEŞTI видео, аудио продукции. Фото услуги.
GSM: 079 517 169
MD- 5902, or. Făleşti, E-mail: alina-alex.md@mail.ru Фото, видео, аудио
Str. Ştefan cel Mare 38, bir 8 Publicitate vizuala. Tipar de format
Tel.: (259) 258 23 larg./ Рекламное агенство CĂRĂRUŞ VEACESLAV Î.I.
GSM: 060 301 934 MD-3110, mun. Bălţi
E-mail: MAGITERRA-NORD S.R.L. Str. Mihai Viteazu 18, of. 207
arcadie.neguleanu@cnam.gov.md MD-3121, mun. Bălţi Fax: (231) 21 538
str. Hotin, 17
www.cnam.md Gsm: 079 955 120/ 079 955 129
Tel/Fax: (231) 6 31 41
Compania Natională de Asigurări în GSM: 079 248 811 E-mail: vilstarcom@mail.ru
Medicină. / Медицинская страховая E-mail: magiterra@rambler.ru Agenţie de publicitate./ Рекламное
компания. Publicitate vizuala. Reclama pe panouri агенство.
video./ Рекламное агенство
CREATIV MEDIA S.R.L.
SERVINTERLUX S.R.L., S.C. MD-3121, mun. Bălţi
MD-3100, mun. Bălţi
7. Agenţii de publicitate Str. Stefan cel Mare, 26
Tel: 069 360 440
E-mail: servinterlux@yahoo.com E-mail: info@creativmedia.md
ALEXEENCO EVGHENII Î.I Reclama exteriara, tipografie si www.creativmedia.md
MD-4601, or. Edineţ poligrafie, produse Agenţie de publicitate. Tipografie /
Str. Independenţei, 84/8, publicitare/Рекламное агенство Рекламное агенство.Типография.
Tel.: (246) 21 917
RTTH-GRUP S.R.L.
Gsm.: 068/149654 DV-STUDIO S.R.L.
MD-3100, mun. Bălţi
E-mail: Alexeenco9@mail.ru Str. 31 August, 22 MD-3101, mun. Bălţi
Agentie de publicitate, publicitate Tel.: (231)2 50 43 Str. Independenţei, 33,
exterioară. / Наружняя и внутренняя Publicitate vizuala. Reclama pe panouri of. 403
реклама. Продажа оргстекла, video./ Рекламное агенство Tel.: (231)6 13 34
самоклеющихся плёнок, пластика. Agenţie de publicitate./ Рекламное
Полиграфия. Типография.
ASTA ,cooperativă агенство.
REC STUDIO MD-3121,mun.Bălţi
MD-3000, or. Soroca Str.31 August , 20 B, et. 9 GRUPDINERO S.R.L.
Str. Stefan cel Mare 32 Tel.: (231) 2 71 60 MD-3100, mun. Bălţi
Tel.: 079555676 E-mail: asta@mail.ru Str. Puşkin, 56
Agenţie de publicitate. Poligrafie. / Tel.: (231)2 74 37
Agentie de publicitate. / Рекламное
агентство, наружная реклама Рекламное агенство Полиграфия. GSM: 0799 27 437
E-mail: info@dinero.md
CAPRICORN PR-DESIGN S.R.L. ART IDEEA STUDIO S.R.L. www.dinero.md
str. M. Kogalniceanu, 9 MD-3112, mun. Bălţi Agenţie de publicitate./ Рекламное
MD-3001 Soroca, Str. Bulgara, 39 of.32 агенство.
Tel.: (230) 204 06 GSM: 079 000 814
Agentie de publicitate, publicitate MEDIA PRO BUSINESS S.R.L.
E-mail: office@artidea.md
exterioară. / Рекламное агентство,
www.artidea.md MD-3100, mun. Bălţi
наружная реклама
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
22

Str. Kiev , 74/6 E-mail: reclaminvest@mail.ru Casă de rugăciuni. / Дом молитвы


Tel. /Fax: (231)42645 Agentie de publicitate./ Рекламное CALEA CREDINŢEI B.C.C.E
E- mail: deleurodica@yahoo.com агенство. MD-5600, or. Rîşcani
Agenţie de publicitate. Рекламное Str. 31 August
агентство. VIP DESIGN S.R.L. Tel/ Fax.:(256) 24 514
MD-3100, mun. Bălţi Biserică. Creştinii credinţei evanghelişti
MAGITERRA-NORD S.R.L. Str. Miţchevici, 13 /Церковь
MD-3100, mun. Bălţi Gsm: 79/43 67 76 CASA DE CULTURĂS. COTIUJENI
Str. Hotin, 17 Agentie de publicitate./ Изготовление MD-4722, r-nul Briceni
Tel./ Fax.: (231)6 31 41 наружной рекламы. s. Cotiujeni
Gsm.: 079248811 Tel.: (247)46 331
magiterra@rambler.ru Casa de cultură. / Дом культуры.
Agenţie de reclamă. Publicitate vizuala.
/ Рекламное агентство 8. Agrement,turism şi sport CASA DE CULTURĂ S. TEŢCANI
MD-4739, r-nul Briceni
MONITOR MEDIA 8.1. Organizarea manifastărilor şi s. Teţcani
MD-3121, mun. Bălţi spectacolelor Tel.: (247) 3 93 84
Str. Sf. Nicolai, 1/4 Casa de cultură. Casa de creatie a
GSM.: 069 335 657 MOLDCINEMA S.A. FĂLEŞTI copiilor. / Дом культуры. Дом детского
E-mail: monitor.press@gmail.com MD-5902, or. Făleşti творчества
Agenţie de Motorizare a Presei. Str. Ştefan cel Mare şi Sfînt
/Агентство по мониторингу прессы. Tel.: (259) 22 792 ONFIDAN S.R.L.
Cinematograf./ Кинотеатр MD-4634,r-l Edineţ
NOTOTENIA S.R.L. S. Hlinaia
MD-3121, mun. Bălţi POIENIŢA ÎNSORITĂ Tel.: (246) 50 101
Str. Libertăţii, 14 MD-5202, r-nul Drochia Internet Club. / Интернет-клуб
Tel./ Fax: (231)2 35 65 s. Miciurin
E-mail: hitfm@strimmt.md Tel.: (252) 92 574 NASTEREA MAICII DOMNULUI
Agenţie de reclamă. Рекламное Tabără de odihnă. /База отдыха. MD- 4646, r-l Edineţ
агенство. /Рекламная компания на S. Zabriceni
радио. Разработка и проведение. CASA DE CULTURĂ S. BULBOACA Tel.: (246) 94 190
MD-4716, r-nul Briceni Manastirea /Mонастырь.
OLYMPUS COMPANY S.R.L./FIL. Bălţi s. Bulboaca
MD-3100, mun. Bălţi Tel.: (247) 49 405 EPISCOPIA DE EDINET SI BRICENI
Str. Eminescu, 16/8 Casa de cultură. / Дом культуры MD- 4601, r-l Edineţ
Tel./ Fax.: (231)2 64 86 Str. Soseaua Bucovinei 35/4
E-mail: filiala.olympus@mail.ru CASA DE CULTURĂ S. COLICĂUŢI Tel.: (246) 23 450
www.colop.md MD-4701, r-nul Briceni E-mail: episcopia@yandex.ru
Agenţie de reclamă. Продажа печати и s. Colicăuţi Manastirea / Mонастырь.
штампы канцилярские Tel.: (247) 422 32
Casa de cultură. / Дом культуры DAAC-ZIMBRU S.A.
OPTINARIA-FOTO S.R.L. MD-3000, or. Soroca
MD-3101, mun. Bălţi BISERICA CU HRAMUL "SFINTA Str.Stroescu Vasile 2/1
Str. Decebal, 31 TREIME" Tel.: (230) 93 211
Tel.: (231)6 10 73 MD-5924, r-nul Făleşti Tel.: (230) 93 210
Agenţie de reclamă. / Рекламное s. Glinjeni Clubul Sportiv. / Cпортивный клуб.
агенство. Tel.: (259) 71 777
Biserica. /Церковь MANASTIREA MAICII DOMNULUI
ROSTEST S.R.L. MD-3035, or. Soroca
MD-3107, mun. Bălţi BISERICA PENTICOSTALA EMANUIL. s. Inundeni
Str. Decebal , 101-A MD-5902, or. Făleşti Tel.: (230) 46387
Gsm: 069 101 999/ 0797 01 999 Str. Bucovinei Mănăstire. / Mонастырь.
E-mail: rostest05@mail.ru Tel.: (259) 23 747
Agenţie de reclamă. Design / Наружная Biserica. /Церковь MANASTIREA ACOPERAMITUL MAICII
реклама. Дизайн. DOMNULUI
CASA DE RUGACIUNI "PILIGRIMS MD-3016, or. Soroca
RECLAMINVEST S.R.L. INTERNATIONAL" s. Cosauti
MD-3121, mun. Bălţi MD-5600, or. Rîşcani Tel.: (230) 26 368
Str. Puşkin, 27/4 Str. Tatarbunar GSM: 069 131 116
Tel.: (231)9 38 38 Tel/Fax. : (256) 93171 Mănăstire. / Mонастырь.

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
23

Club de fotbal. / Футбольный клуб. Str. Independentei, 181


Tel.: (246) 28 601
VICTORIA JUNIORI TEMERARI S.A. E-mail.: office@grinvitas.md
MD-3013, or. Soroca MD-3121, or. Bălţi www.grinvitas.md
s. Balinti Str. Ştefan cel Mare, 125 Centru cultural și turistic. Complex
Tel.: (230) 92 192 Tel.: (231) 23121 hotelier./ Культурно-туристический
Club Sportiv./ Cпортивный клуб. Club de fotbal. / Футбольный клуб. комплекс. Кафе –ресторан, гостиница.

VENIVIDIS S.R.L. VICON PRIM S.R.L. ALITAN-LUX S.R.L.


MD-3050, r-nul Soroca MD-3121, or. Bălţi MD-4601, or. Edineţ
s. Voloviţa str. Stefan cel Mare, 88/10 Str. Soseaua Bucovina 25/7, ap 10
Tel.: (231) 21 553
E-mail: Office@venividis.md Tel.: (246) 22 767
GSM: 079 536 547
http://www.venividis.md E-mail: vdrnv@mail.ru Cafenea-Bar / Кафе- Бар.
Club Sportiv./ Cпортивный клуб. www.new-vicon.com
Organizarea nuntilor. Filmari video, PARADIS S.R.L.
NISTRU-OTACI S.R.L. foto. / Организация свадеб. Фото- MD-4601, or. Edineţ
MD-7106, r-nul Ocniţa видео услуги Str. Independenţei, 65
Str. Libertăţii, 64 Tel.: (246) 93 223
Tel.: (271) 93 158 FEDERATIA DE TENIS DE MASA M. Tel.: (246) 24 850
BĂLŢI
Club de fotbal. / Футбольный клуб. Hotel, restaurant. / Гостиница.
MD-3101, mun. Bălţi,
str. Decebal, 13-A Ресторан
CLUB SPORTIV LUCEAFARUL Tel.:069 027 931 / 079 027 931
NICA S.R.L.
MD 5001, or.Floresti E-mail: crudumd@gmail.com
Federatia sportiva. / Футбольный клуб. MD-4601, or. Edineţ
Str. C. Porumbescu, 4
Str. Independenţei, 32
Tel.: (250) 21 422
PANCRATION ,club sportiv Tel.: (246) 22 104
Complex sportiv. /Спортивный ,
MD-3112, mun. Bălţi Servicii hoteliere. / Гостиничные
омплекс.
Str. Konev, 1 услуги.
DUMBRAVA ALBA S.R.L. Tel.: (231)75575
Gsm.: 079 510 811 PNEUS-NOPRD S.R.L.
MD-3121, or. Bălţi
Complex sportiv. / Спортивно- MD-4601, or. Edineţ
str. Salcimilor, 1
оздоровительный клуб Str. Independenţei, 228
Tel.: (231) 2 65 31
Tel.: (246) 84 126/ 84 125
Tabără de odihnă. /База отдыха
PLAZA FITNESS CLUB SRL Fax.: (246) 24 575
MD-3101, or. Balti E-mail: hoteledinet@mail.ru
BOJCO PRASCOVIA I.I.
Str. N. Iorga 11/3 www.florentinahotel.md
MD-3114, or. Bălţi
Tel.: (231) 47 611 Hotel, restaurant. / Гостиница.
Str. Calea Iesilor,107
Sala de forta./ спортивный зал. Ресторан
Tel.: (231) 3 89 92
Magnolia, clubul de fitness./
IACHIMOV-PANCRATION II PATEO I.I.
Фитнес клуб.
MD-3101, or. Balti MD-4601, or. Edineţ
Str. Conev, 1 str. 31 August 8
LUMINA LUMII
Tel.: (231) 75 575 Or. Edineţ
MD-3107, or. Bălţi
Club Sportiv./ Cпортивный клуб. Tel.: (246) 24 982
Str. Decebal, 144
Cafenea-Bar. / Кафе- Бар.
Tel.: (231) 75109
Biserica. /Церковь
8.2. ARINA S.R.L
Restaurante,baruri,cafenele,cazinou MD-4601, or. Edineţ
FILADELFIA
MD-3112, or. Bălţi ri, discoteci si servicii hoteliere str. 31 August, 31
str. Miron Costin, 83 Tel.: (246) 23 702
Tel.: (231) 72 308 IVILIUS S.R.L. Restaurant. / Ресторан
Biserica crestinilor evangheliști. / MD-4601, or. Edineţ
Евангелическая христианская Str. Morosanu Nicolae SALCIOARA S.R.L.
церковь. Tel.: (246) 21 530 MD-4601, or. Edineţ
Tel.: (246) 25 234 Str. Independenţei, 14
MANOSPORT S.R.L. Cafenea-Bar. / Кафе- Бар. Tel.: (246) 25 406
MD-3129, or. Bălţi Cafenea-Bar. / Кафе- Бар.
Str. Mihai Eminescu, 12 GRINVITAS S.R.L./POCROVSKAIA
Tel.: (231) 277 22 USADIBA BARSELONA S.R.L.
MD-4601, or. Edinet MD-4601, or. Edineţ
Str.Şoseaua Bucovinei,9
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
24

Tel.: (246) 22 065 Tel.: (246) 68 254 s. Arionesti


Cafenea-Bar. / Кафе- Бар. Servicii hoteliere. / Гостиничные Tel.: (251) 46 340
услуги. Tel.: (251) 46 352
SEMENIUC M.I. I.I. Tel.: (251) 46 565
HOTELUL OR.FĂLEŞTI
MD-4601, or. Edineţ Fax: (251) 46 340
MD-5902, or. Făleşti,
Str. Independenţei, 52 Bar. /Бар.
Str.Ştefan cel Mare şi Sfînt
Tel.: (246) 25 705
Tel.: (259) 22 294
Cafenea-Bar. / Кафе- Бар. CIOBANAŞ ÎI
Tel.: (259) 94 404
MD-5100, or. Donduşeni
Servicii hoteliere. / Гостиничные
SIUZANA I.I. Str. Independenţei, 64
услуги.
MD-4601, or. Edineţ Tel.: (251) 24 191
Str. Independenţei, 1/12 Alimentaţie publică. /Общественное
SELGRINA SRL
Tel.: (246)28 508 питание.
MD-5902, or. Făleşti,
Cafenea-Bar. / Кафе- Бар.
Str. Pietei
GRINVITAS S.R.L./POCROVSKAIA
Tel.: (259) 22 402
CLEOPATRA S.R.L. USADIBA
GSM: 600 550 71
MD-4601, r-nul Edineţ MD-5131, r-nul Donduşeni
Servicii hoteliere. Bar / Гостиничные
Str. Independentei s. Pocrovca
услуги.
Tel.: (246) 25 070; 21 057 Tel.: (251) 53 330
Complex hotelier. Restaurant. / E-mail.: office@grinvitas.md
ATIL S.A.
Гостиница. Ресторан www.grinvitas.md
MD-5600, or.Rîşcani
Centru cultural și turistic. Complex
Str. Independenţei
CLASSIC S.R.L. hotelier./ Культурно-туристический
Tel.: (256) 24 789
MD-4601, or. Edineţ комплекс. Кафе –ресторан, гостиница.
Tel.: (256) 24 759
Str. Independenţei, 65
Internet Salon. /Интернет салон.
Tel.: (246) 21 323 OLESEA GUŢU ÎI
Restaurant. / Ресторан MD-5101, or. Donduşeni
NETCOMAX- NORD S.R.L
Str. Independenţei, 16
MD- 5902, or. Făleşti
LICOM S.R.L. Tel.: (251) 23 793
Str. Ştefan cel Mare, 12
MD-4601, or. Edineţ Cafenea-bar. /Кафе-бар.
Tel.: (259) 24 484
Str. Independenţei 32
Restaurant, pizza. / Ресторан, пицца
Tel.: (246) 22 104 OLIMP ÎI
Hotel.Restaurant. / Гостиница. MD-5101, or. Donduşeni
TROPIC S.R.L
Ресторан Str. Lazo, 5/1
MD-5903, or. Făleşti,
Tel.: (251) 23 777
Str. Ştefan cel Mare, 21
MAVICOM-NORD S.R.L., S.C Alimentaţie publică. / Общественное
Tel.: (259) 22 839
MD-4600, or. Edineţ питание.
Bar."Fedolina". /Бар.
Str. Independenţei, 24
Tel.: (246) 24 460 MOLDOVA S.R.L.
LOTERIA MOLDOVEI S.A.
Servicii hoteliere. / Гостиничные MD-5902, or. Făleşti
MD- 5902, or. Făleşti
услуги. Общественное питание. Str. Ciorba Toma, 1
Str. Pieţii
Туризм GSM: 079 948 587/ 600 70 808
Tel.: (259) 24 307
E-mail: @RestaurantMoldovaFalesti
Loterie. / Лотерея
ALITAN-LUX S.R.L. Restaurant. / Ресторан.
MD-4601, or. Edineţ
POPOT SEREMETA II
Str. Grigore Vieru, 22 Selgrina SRL/ Restaurant Basarabia
MD-5600,r-l Rîşcani
Tel.: (246) 2388 MD-5902, or. Făleşti,
Str. Independenţei, 18
Servicii hoteliere. / Гостиничные Str. Pietei,1
Tel. : (256)22288
услуги. Tel.: (259) 22 402
Alimentaţie publică. / Обшественное
GSM:L 0600 550 71
питание.
DIDIC ÎI Restaurant. / Ресторан
MD-4600, r-nul Edineţ
s. Brătuşeni ANDRIEŞ COTOREA ÎI GUGUŢĂ S.R.L.
Tel.: (246) 75 252 MD-5100, r-nul Donduşeni MD-5902, or. Făleşti,
Servicii hoteliere. / Гостиничные s. Baraboi Str. Ştefan cel Mare şi Sfînt
услуги. cofetarie Tel.: (251) 45 698 Tel.: (259) 22 443
Bar. /Бар. Cafenea. / Кафе.
DIMAX ÎI
MD-4641, r-nul Edineţ ARMOS S.R.L ELITA-5-ALTEPI S.R.L.,
s. Sofricani MD-5111, r-nul Donduşeni MD-5902, r-nul Făleşti

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
25

Str. Ştefan cel Mare şi Sfînt Tel.: (252) 40 249 Tel.: (252) 26 609
Tel.: (259) 24 054 Cafenea-Bar. / Кафе-бар Cafenea-Bar. / Кафе-бар
Internet-Club. / Интернет-клуб
CRISMA LUI MIHAI/ JAMBA I.I. ALADIN/ CEPOI GALINA Î.I.
CORSAR S.R.L. MD-5202, or. Drochia MD-5202, or. Drochia
MD-5902, r-nul Făleşti Str. Lermontov Mihail, 21 Str. Independenţei, 23
Str. Mihai Eminescui Tel.: (252) 24 077 Tel.: (252) 25 522
Tel.: (259) 22 164 Cafenea-Bar. / Кафе-бар Cafenea-Bar. / Кафе-бар
Cafenea-bar. / Бар- Кафе
CLUB FORTUNA S.R.L. AMBASADOR/ CEPOI GALINA II
VANDESA-EXIM S.R.L. MD-5234, r-nul Drochia MD-5202, or. Drochia
MD-5902, or. Făleşti s. Zgurita Str. 31 August, 38
Str. Ştefan cel Mare Tel.: (252) 44 201 Tel.:(252) 22 551
Tel.: (259)23 249 Internet-club. / Интернет-клуб Restaurant. / Ресторан
Cafenea-bar. / Бар- Кафе
CLUB GENERATIA TA ANASTASIA/ VEMIM-TEL Î.I.
DRUM BUN/ NICONOV ÎI MD-5230, r-nul Drochia MD-5201, or. Drochia
MD-5900, or. Făleşti s. Popestii de Sus Str. Mitropolitul Varlaam, 16
Str. Mihai Eminescu, 49 B Tel.: (252) 79 009 Tel.: (252) 22 981
Tel.: (259) 93 946 Internet Club. / Интернет-клуб Cafenea-Bar. / Кафе-бар
Gsm: 069004201
Cafenea-bar. / Бар- Кафе HAIDUCEL S.R.L. ANA REZNIC Î.I.
MD-5202, or. Drochia MD-5202, or. Drochia
OAZIS/ AVIMENDA S.R.L. Str. Ghica-Voda, 42 Str. Independenţei, 13
MD-5902, or. Făleşti Tel.: (252) 25 037 Tel.: (252) 23 092
Str. Stefan cel Mare si Sfint Cafenea-Bar. / Кафе-бар Alimentaţie publică. / Общественное
Tel.: (259) 22 653 питание
Gsm.: 0690077592 IAMAL S.R.L.
vladelenaternai@mail.ru MD-5233, r-nul Drochia ANDRIEŞ COTOREA Î.I.
Cafenea-bar. / Бар- Кафе s. Tarigrad MD-5100, r-nul Donduşeni
Tel.: (252) 71766 s. Baraboi
GUŢU Î.I. Cafenea-Bar. / Кафе-бар Tel.: (251) 45 698
MD-5900, or. Făleşti Cafenea-Bar. / Кафе-бар
Str. Eminescu OLIMP/ TARPANI.I.
Tel.: (259) 22 164 MD-5202, or. Drochia ANGHEL HOUSE/ NIVORI UNIC S.R.L.
Cafenea-bar. / Кафе-Бар Str. Ureche Grigore, 13 MD-5202, or. Drochia
Tel.: (252) 24 301 Str. 31 August, 27
IRINA BURDUJA I.I Cafenea-Bar. / Кафе-бар Tel.: (252) 20 060
MD-5900, r-nul Făleşti Disco-bar. / Дискотека
Str. Stefan cel Mare, 43/1 SODROMER / MOLTOV IGOR S.R.L.
Tel.: (259) 93 300 MD-5202, or. Drochia AURA/ RAISA S.R.L
Gsm: 067138717 Str. Cecal Cuzima MD-5201, or. Drochia
Restaurant. / Ресторан Tel.: (252) 22 339 Str. 27 august, 36
Cafenea-Bar. / Кафе-бар Tel.: (252) 23 703
MAMALIGUŢA S.R.L. Cafenea-Bar. / Кафе-бар
MD-5900, or. Făleşti VALENTIN PINZARU I.I.
Str. Ştefan cel Mare MD-5212, r-nul Drochia BACALOV VALERIU Î.I.
Tel.: (259) 23 224 S. Baroncea MD-5200, r-nul Drochia
Comerţ produse alimentare. / Торговля Tel.: (252) 33 234 s. Sofia
продуктами питания. Cafenea-Bar. / Кафе-бар Tel.:(252) 30 000
Alimentaţie publică. / Общественное
питание.
REVENANT S.R.L. VERBONA-GRUP S.R.L.
MD-5202, or. Drochia MD-5200, or. Drochia BOICO NINA Î.I.
Str. Independenţei, 14 Str. Independenţei, 15 MD-5201, or. Drochia
Tel.: (252) 26 606 Tel.: (252) 24 688 Str. Independenţei, 28
Internet Club. / Интернет-клуб Servicii hoteliere. / Гостиничные услуги Tel.: (252) 25 522
Cafenea-Bar. / Кафе-бар
BALAN PETRU-COMERŢ I.I. AIVENGO/ MARIA RUSNAC Î.I.
MD-5235, r-nul Drochia MD-5202, or. Drochia BUDEGA Î.I.
s. Sofia Str. Cecal Cuzima, 9 MD-5235, r-nul Drochia
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
26

s. Sofia Str. Gheorghe Asachi, 15 Servicii hoteliere. / Гостиничные услуги


Tel.: (252) 30 390 Tel.: (252) 20 276
Cooperativa de consum/ Sauna/ Cауна BUZDUGAN TATIANA II
потребительский кооператив. MD-4725, r-ul Briceni
NUCARII S.R.L. s. Beleavinţi
COLIBRI/ DEMENTEVA Î.I. MD-5629, r-nul Drochia Tel.: (247) 45 613
MD-5201, or. Drochia s. Pelinia Tel.: (247) 45 694
Str. 27 August, 36 Tel.: (252) 58 007 Cafenea. / Сеть кафе
Tel.: (252)24 210 Alimentaţie publică. / Общественное
Alimentaţie publică. / Общественное питание. AVIA- DOMBRAVOV II
питание MD-4723, r-ul Briceni
SEVA NORD S.R.L./ RESTAURANT s. Criva
DARIC IU ŞI S Î.I. CETATE Tel.: (247) 47 408
MD-5200, r-nul Drochia MD-5200, or. Drochia Bar/ Бар
s. Sofia Str. Mitr.Varlaam, 10
Tel.: (252) 30 130 Tel.:(252) 22 180 CETATE/ BANARIUC II
Alimentaţie publică. / Общественное Restaurant. / Ресторан. MD-4701, r-ul Briceni
питание Str. Borbovitchi
USTRIŢA Î.I./ BONI_SERVIS Tel.: (247) 25 970
GLAVAN EUGENIA Î.I. MD-5202, or. Drochia Bar/ Бар
MD-5228, r-nul Drochia Str. 31 August, 35
s. Petreni Tel.: (252) 24 460 CODRU/ VENITA II
Tel.: (252) 70 878 Alimentaţie publică. / Общественное MD-4731 , r-ul Briceni
Alimentaţie publică. / Общественное питание. S. Larga
питание Tel.: (247) 51 289
VALENTIN PÎNZARU Î.I. Bar/ Бар
HAIDUCEL Î.I. MD-5212, r-nul Drochia
MD-5202, or. Drochia s. Baroncea ARSENAL SIMAC II
Str. Ghica Vodă, 6 Tel.: (252) 33 234 MD-4701, r-ul Briceni
Tel.: (252) 25 037 Alimentaţie publică. / Общественное Str. M. Eminescu
Alimentaţie publică. / Общественное питание. Tel.: (247) 25 215
питание Bar/ Бар
VOLEANSCHI DIANA Î.I./ STEAUA
IKEBANA S.R.L. NORDULUI IMPULS/ MARIA CARCIMARIUC II
MD-5201, or. Drochia MD-5200, or. Drochia MD-4706, or. Lipcanii
Str. 27 august, 36 Str. Independenţei, 35 Str. Jucovschi
Tel.: (252) 28 189 Gsm: 069103842, 079027640 Tel.: (247) 62 600
Restaurant / Ресторан. E-mail: v.cornel@mail.ru Bar/ Бар
Restaurant. / Ресторан
FLORA Î.I. IUCON/ OMEGA- MINCIUN II
MD-5201, or. Drochia Cafenea Brig BONI_SERVIS SRL MD-4701, r-ul Briceni
Str. Gudanov Eugeniu, 32 MD-5202, or. Drochia Str. Prieteniei
Tel.: (252) 24 506 Str. 31 August Tel.: (247) 23 538
Cooperativa de consum/ Tel.: (252) 26 537 Bar/ Бар
потребительский кооператив Cafenea-Bar. / Кафе-бар
LA PESCAR/ RUSNAC I.V. ÎI
NATALVIT COM S.R.L. RESTAURANT PIINE CALDA S.R.L MD-4719, r-nul Briceni
MD-5200, r-nul Drochia MD-5202, or. Drochia s. Colicăuţi
s. Sofia Str. Independentei, 42 Tel.: (247) 92 072
Tel.: (252) 30 021 Tel.:(252) 23 693 Alimentaţie publică. / Общественное
Cafenea-Bar. / Кафе-бар GSM: 068 809 488 питание
Restaurant. / Ресторан.
NOSIMIR S.R.L./ OSCAR PASCARI OLEG ÎI
MD-5200, or. Drochia CONFORT HOTEL S.R.L MD-4725, r-nul Briceni
Str. Independenţei, 2 A MD-5200, or.Drochia s. Beleaviniti
Tel.: (252) 22 457 Str. Independenţei, 34 Tel.: (247) 45 090
Restaurant. / Ресторан Tel./Fax:(252) 25 617 Internet – Café. / Интернет кафе
Gsm: 069557108
NOSTALGIE/ GHERMAN Î.I. E-mail:hotelconfortdr2008@rambler.ru CEBAN ALIONA ÎI
MD-5202, or. Drochia www.drochiahotel.com MD-4740, r-nul Briceni

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
27

s. Trebisauti str. Independenţei, 32


Tel.: (247) 41 683 MISAN S.R.L Tel.: (247) 22 308
Internet – Café. / Интернет кафе MD-4701, r-nul Briceni Tel.: (247) 22 672
Str. Independentei Fax: (247) 23 339
CLIC/ VLADIMIR MINCIUN ÎI Tel.: (247) 22 503 Hotel. Bar. Restaurant. / Отель. Бар.
MD-4701, r-nul Briceni Internet – Café. / Интернет кафе Ресторан
Str. Prieteniei
Tel.: (247) 25 393 SANASPRIM SRL/Hotel VESTA
Internet – Café. / Интернет кафе MD-4701, or. Briceni
VENITA S.R.L/ PRUT
MD-4706, or.Lipcani
str.Bobrov, 9
Tel.: (247) 61 734/ 61 348
Hotel. / Отель.

LA PARIS
MD-4720, or. Briceni
s. Corjeuti
Tel.: (247) 58 111
GSM: 079 774 343/ 79 770 606
Fax: (247) 58 111
E-mail: laparis2013@gmail.com
Restaurant. / Ресторан

AIST/ COOP SERVICE II


MD-4701, or. Briceni
str. Independenţei
Tel.: (247) 22 942
Restaurant. / Ресторан

NADEJDA-81 II
MD-4701, or. Briceni
str. Olimpica
Tel.: (247) 23 732
Bar. Restaurant/ Бар. Ресторан

TRACHIMAX S.R.L
MD-4911 or. Glodeni
Str. Zgîrcea, 4
Mob: 078917876
Cafenea-Bar. Pizerie. / Кафе-Бар

BARCUHNEŞTI S.R.L
MD-4911 r. Glodeni
s. Cuhneşti
Tel.: (249) 58 180
Gsm: 060285456
Cafenea-Bar. / Кафе-Бар

SALA DE CEREMONII S.R.L


MD-4911 r. Glodeni
s. Sturzovca
Mob.: 068163747
Sala de ceremonii, bar. Cafenea-Bar. / Кафе-Бар

MARIANLUX GRUP S.R.L


MD-4911 or. Glodeni
Str. Vasile Lupu, 18
Tel.:(249) 25 230
Gsm: 069060694

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
28

Terasa de vara. Cafenea-Bar. / Кафе-Бар

BUTOIAS S.R.L.
MD-4901, or. Glodeni
Str. Mihai Eminescu, 12
Tel.: (249) 22 595
Cafenea-Bar. / Кафе-Бар

CASA MARE S.R.L.


MD-4924, r-null Glodeni
s. Hijdieni
Tel.: (249) 92 057
Cafenea-Bar. / Кафе-Бар

DANULISCHII S.R.L.
MD-4920, r-nul Glodeni
s. Danu
Tel.: (249) 71 578
Cafenea-Bar. / Кафе-Бар

IZVORAS I.I.
MD-4901, or. Glodeni
Str. Suveranitaţii, 4
Tel.: (249) 23 280
Restaurant al Intreprinderii Cooperatiste de Panificatie Panifcoop. / Ресторан

LA RASCRUCE/ IURANAT I.I.


MD-4901, or. Glodeni
Str. Suveranitaţii
Tel.: (249) 22 439
Cafenea-Bar. / Кафе-Бар

PROZOROVCHII S.R.L.
MD-4901, or. Glodeni
Str. Suveranitaţii
Tel.: (249) 22 464
Cafenea-Bar. / Кафе-Бар

ALEXEI BORDEA ÎI
MD-4900, or. Glodeni
Str. Livezelor, 4/2
Tel.:(249) 22 823
Cafenea-Bar. Jocuri de noroc. / Кафе-Бар .Азартные игры

ARMONIA RELEVAŢIEI S.R.L. SC


MD-4911, r. Glodeni
s. Balatina
Tel: 069104014
Cafenea-Bar. / Кафе-Бар

COLECT –SERVICE S.R.L.


MD-4900, or. Glodeni
Str. M. Eminescu, 21
Tel.:(249)2-25-95
Cafenea-Bar. / Кафе-Бар

CORTISAU NATALIA ÎI
MD-4919, r. Glodeni
s. Cuhneşti
Tel.:(249) 58 564

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
29

Cafenea-Bar. / Кафе-Бар

CUPAVA S.R.L./ PROZOROVSCHI


MD-4901, or. Glodeni
Str. Suveranitatii
Tel.:(249) 22 464
Bar/ Бар

CURCUBEU OJOG ÎI
MD-4900, or. Glodeni
Str. Decebal
Tel.: (249) 22 520
Sauna. / Сауна

CURICHERU VICTOR ÎI
MD-4923, r. Glodeni
s. Fundurii Vechi
Tel.: (249) 73 201
Agrement, filme video, pariuri, jocuri de noroc. / Видетека, игровые аппараты

DAVIDCLUB S.R.L. SC
MD-4901, or. Glodeni
Str. Suveranităţii, 2/2
Tel.:(249) 24 134
Cafenea-Bar. / Кафе-Бар

DEMCIUCOV RITA ÎI
MD-4900, or. Glodeni
Str. Zgîrcea, 14/14
Tel.:(249) 23 155
Cafenea-Bar. / Кафе-Бар
(Koroliova, 9) TEOPOG PRIM S.R.L./ CASA MARE
DOLINSCHI SERGHEI ÎI Tel.: (249) 23 361, 22 447 MD-4924, r-nul Glodeni
MD-4911, r. Glodeni Cafenea-Bar. / Кафе-Бар s. Hijdieni
s. Balatina Tel.: (249) 92 057
Tel.:(249) 41 494 MATVIENCOVA ÎI Cafenea-Bar. / Кафе-Бар
Cafenea-Bar. / Кафе-Бар MD-4900, or. Glodeni
Str. Suveranităţii, 1 TICUXON S.R.L.
GAVRILIUC –V.I.S. ÎI Tel.:(249) 71 4 91 MD-4901, or .Glodeni
MD-4931, r. Glodeni Alimentara, bar. / Str. V. Zgîrcea ,3
s. Sturzovca Магазин, бар Tel: 069 643 301
Tel: (249) 45 100 Alimentaţie publică. / Общественное
Agrement, cinevideo, pariuri, jocuri de ARMONIA RELEVAŢIEI S.R.L. питание
noroc. / Игровые аппараты MD-4911, r. Glodeni
s. Balatina TICUXON S.R.L.
GROSU EUGENIA ÎI Tel.: 069104014 MD-4911, r-nul Glodeni
MD-4900, or. Glodeni Alimentaţie publică. / Общественное s. Balatina
Str. Decebal, 57/26 питание Tel.: (249) 41 532
Tel.: (249) 25 923 Alimentaţie publică. / Общественное
Cafenea-Bar. / Кафе-Бар HOTEL ŞARM питание.
MD-4901, or. Glodeni
IUARANT ÎI Str. Suveranităţii, 16 ADVISA S.R.L.
MD-4900, or. Glodeni Tel.: (249) 23 399 MD-4921, r-nul Glodeni
Str. Suveranităţii, 50 Hotel/ Атель s. Duşmani
Tel.: (249) 23 108 Tel.: (249) 74 696
SERVIS-DIANA ÎI
Cafenea-Bar. / Кафе-Бар Cafenea-Bar. / Кафе-бар
MD-4920, r-nul Glodeni
s. Danu
MAROLSVET S.R.L. GURMAN BAR/ DAAC-OREOL SA
Tel.: (249) 71 931
MD-4900, or. Glodeni MD-4901, r-nul Glodeni
Cafenea-Bar. / Кафе-Бар
Str. M. Eminescu, 2 A Str. Suveranitatii

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
30

Tel.: (249) MD-3000, or. Soroca Cafenea-bar/Кафе-бар


Cafenea-Bar. / Кафе-бар Str. Ocolirii, 12
Tel.: (230) 3 26 92 VELES-COM S.R.L.
LUPASCU EUGENIA II Internet -cafe/ Интернет-кафе MD-3000, or. Soroca
MD-4901, r-nul Glodeni Str. Dmitri Cantemir 2/13
str. Suveranitatii CENTRAL HOTEL S.R.L. Tel.: (230) 29712/ 30 664
Tel.: (249) 23 361 MD-3000, or. Soroca Cafenea-bar/Кафе-бар
Cafenea-Bar. / Кафе-бар Str. Mihail Kogalniceanu, 4/2
Tel.: (230) 2 34 56 ROSALINDA S.R.L.
ROMANTIC/ ENCELADIS-PRIM S.R.L Tel.: (230) 2 62 75 MD-3000, or. Soroca
MD-4901, r-nul Glodeni Tel.: (230) 2 36 16 Str.Stroescu Vasile. 4
Str. 300 Ani Servicii hoteliere/ Гостиничные услуги. Tel.: (230) 23313
Tel.: (249) 26 272 Cafenea-bar. / Кафе-бар
Cafenea-Bar. / Кафе-бар CETATEA OR. SOROCA
MD-3000, or. Soroca STAVITA ELENA I.I.
VENDESA- EXIM/ADMIRAL S.R.L. Str.Independenţei, 5 MD-3000, or. Soroca
MD-4901, r-nul Glodeni Tel. : (230) 30 430 Str.Stroescu Vasile, 12
str. Suveranitatii Monument architectural/ Памятник Tel.: (230) 30982
Tel.: (249) 22 189 архитектуры Cafenea-bar. / Кафе-бар
Cafenea-Bar. / Кафе-бар
LEGENDA/ LA CETATEA VECHE S.R.L. PLESCO VASILE I.I.
CAFENEA BISTRO /CEREALE GLODENI MD-3000, or. Soroca MD-3000, or. Soroca
SA Str.Stroescu Vasile 24 Str. Calea Bălţului, 2
MD-4, r-nul Glodeni Tel.: (230) 22 291 Tel.: (230) 32188
str. Suveranitatii Restaurant / Ресторан Cafenea-bar. / Кафе-бар
Tel.: (249) 26 312
Cafenea-Bar. / Кафе-бар NISTRU HOTEL/ TANIDA S.R.L NOROC / CMV S.R.L.
MD-3000, or. Soroca MD-3000, or. Soroca
MILENIUM/ ROALVIVO S.R.L. Str. Alecu Russo 13 Str. Banulescu-Bodoni 19
MD-4901, r-nul Glodeni Tel.: (230) 23 783 Tel.: (230) 26306
str. Suveranitatii Servicii hoteliere. / Гостиничные услуги Cafenea-bar. / Кафе-бар
Tel.: (249) 22 392
Cafenea-Bar. / Кафе-бар NISTRU RESTAURANT/ TALVIS S.R.L PAPIMERE MIHAIL S.R.L.
MD-3000, or. Soroca MD-3000, or. Soroca
SOROCA RESTAURANT Gavrilita E. Str. Alexandru Cel Bun 14
MD-3000, or. Soroca Tel.: (230) 27007 Tel.: (230) 22426
Str. Stefan cel Mare, 113/1 Restaurant. / Ресторан Cafenea-bar. / Кафе-бар
Tel.: (230) 33 877
Mob.: 060119115 TOMAC-IMPEX S.R.L. MILENIUM S.R.L.
E-mail: restaurant.soroca@mail.ru MD-3000, or. Soroca MD-3000, or. Soroca
www.restaurantsorocajimdo.com Str. Ştefan cel Mare, 12 Str.Independenţei 3
Restaurant. / Ресторан Tel.: (230) 22871 Tel.: (230) 23360
Internet -cafe/ Интернет-кафе Cafenea-bar. / Кафе-бар
HOTEL CENTRAL
MD-3000, or. Soroca TOMAC-IMPEX S.R.L. FELMAXOR S.R.L.
Str. M. Kogalniceanu, 20 MD-3000, or. Soroca MD-3000, or. Soroca
Tel.: (230) 23 456/ 26 275 Str. Dimitri Cantemir Str. Hasdeu Bogdan Petriceicu, 4 a
Fax: 230 23 6156 Tel.: (230) 29419 Tel.: (230) 28220
Mob.: 0600 23 456 Internet -cafe/ Интернет-кафе Cafenea-bar. / Кафе-бар
E-mail: info@soroca-hotel.md
www.soroca-hotel.md PARADIS S.R.L./ NATALIA BATIR GRIFF S.R.L.
Restaurant. Hotel/ Ресторан Атель MD-3000, or. Soroca MD-3000, or. Soroca
Str.Independenţei 4 Str. Petru Rareş
BARRUS S.R.L. Tel.: (230) 24153 Tel.: (230) 24044
MD-3000, or. Soroca Cafenea-bar/Кафе-бар Cafenea-bar. / Кафе-бар
Str. Dmitri Cantemir, 12/2
Tel.: (230) 30 683 CARIERA-CLUB S.R.L. BRIZ S.R.L.,
Cafenea-bar. / Кафе-бар MD-3000, or. Soroca MD-3000, or. Soroca
Str. Vasile Alecsandri 13 Str. Ştefan cel Mare 22
BILENCU ALEXANDRA S.R.L. Tel.: (230) 23221 Tel.: (230) 20203

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
31

Cafenea-bar. / Кафе-бар IVANCIC SERGHEI S.R.L. IMPERIAL S.R.L


MD-7101, or.Ocniţa MD 5001, r-nul Floresti
BARAJAN I.I., Str.Burebista 76 Str.31 August, 12
MD-3000 , or. Soroca Tel.: (271) 23 155 Tel.: (250) 22 932
Str.Stroescu Vasile 13 Internet-Club. / Интернет-клуб Cafenea-Bar. / Кафе-бар
Tel.: (230) 31 193
Cafenea-bar. / Кафе-бар CIOCIRLIA I.I. CEBOTARU ANGELA S.R.L.
MD-7101, or. Ocniţa MD 5001, or.Floresti
BELICOV IURIE I.I. Str. 50 Ani ai Biruinţei, 2/14 Str. Ştefan cel Mare 4
MD-3000, or. Soroca Tel.: (271) 21 210 Tel.: (250) 24 873
Str. Ştefan cel Mare, 13 Cafenea –Bar. / Кафе-бар. Sauna. / Сауна
Tel.: (230) 30 804
Cafenea-bar. / Кафе-бар MOARA-CORESTAUTI S.R.L. CENTRU S.R.L.
MD-7118, r-nul Ocniţa MD 5001, r-nul Floresti
LA CETATEA VECHE S.R.L.
s. Corestauti Str. Lupu Vasile 81
MD-3000, or. Soroca
str. Independentei, 76 Tel.: (271) 76 307/ 77 150 Tel.: (250) 24 276
Tel.: (230) 23141 Cafenea-Bar. / Кафе-бар Cafenea-Bar. / Кафе-бар
Fax: (230) 22387
Restaurant. / Ресторан ZDRAGUS S.R.L. AREOPAGUS A.O.
MD 5001, or.Floresti MD 5001, or.Floresti
GALAXIA VIRTUALA S.R.L. Str.Lupu Vasile 59 Str.Libertatii 14
MD-3051, or. Soroca Tel.: (250) 20 665 Tel.: (250) 26 196
S. Zastinca Cafenea-Bar. / Кафе-бар Servicii Internet. / Интернет-услуги
Tel.: (230) 334 35
Internet -cafe/ Интернет-кафе QUEEN S.R.L. MOSCALICIUC Î.I.
MD 5001, or.Floresti MD-5001, or.Floreşti
NAVA I.I. Str.Victoriei, 59 Str.C.Porumbescu, 3
MD-7101, or.Ocniţa Tel.:(250) 20 389 Tel.: (250) 23 921/ 22 000
Str. Burebista Cafenea-Bar. / Кафе-бар Cafenea-Bar. / Кафе-бар
Tel.: (271) 22 970
Cafenea-Bar. / Кафе-бар REV & GEN S.R.L. CUDALB A.V. Î.I.
MD 5001, or.Floreşti MD-5012, r-nul Floreşti
MIROSLAVA PETRISIN I.I. Str. 31 August 14 s.Bahrinesti
MD-7101, or.Ocniţa Tel.: (250) 94 426 Tel.: (231) 45 305
Str. 50 Ani ai Biruinţei Internet- Cafe / Интернет-салон http://cudalbav.hq.md
Tel.: (271) 22 345 Cafenea-Bar. / Кафе-бар
Tel.: (271) 24 228 ROMANIC I.I. INTERNET-CLUB
Frizerie, Internet-Cafe. / MD 5001, or.Floreşti GOLAN Î.I.
Парикмахерская, Str.Victoriei, 6 MD-5001, or.Floreşti
Интернет-кафе Tel.: (250) 20 971 Str.31 August, 47
Internet-club. / Интернет-услуги Tel.: (250) 23 921
MISS/ SCORENCO-SPROS I.I. Imobile. Supermarket / Недвижимость.
MD-7101, or.Ocniţa NATASA S.R.L. супермаркет
Str. Rapid MD 5001, r-nul Floreşti
Tel.: (271) 21 875 Str.Porumbescu Ciprian 91 FLOR-FAR S.A.Hotel
Cafenea-Bar. / Кафе-бар. Tel.: (250) 22 000 MD-5001, or.Floreşti
Cafenea-Bar. / Кафе-бар Str.Gării, 6
COVALI ILONA PATENTA Tel.: (250) 22 128/ 21 424
MD-7106, or.Ocniţa PENTABIT S.R.L. E-mail: ax5555@mail.ru
Str. Prieteniei 14 MD 5021, r-nul Floreşti Servicii hoteliere. / Гостиничные услуги
Tel.: (271) 79 232 s. Ghindesti
Prestari servcii jocuri la calculator. / Tel.: (250) 70 115 MILENIUL-I I.I.
Поставщики услуг компьютерных игр. Cafe Internet. / Интернет-услуги MD-6216, r-nul Sîngerei
s. Chiscareni
IULIA/ AURA STEBNITCHII I.I. POHILA S.R.L Tel.: (262) 41 888
MD-7101, or.Ocniţa MD 5001, or.Floresti Club-Internet. / Интернет- клуб
Str. Stamati Constantin, 2 Str. Eminescu Mihai, 35
Tel.: (271) 21 748 Tel.: (250) 21 217 BAR NR 1 S.R.L./ CONSUMCOOP
Cafenea-Bar/ Кафе-бар. Cafenea-Bar. / Кафе-бар DRAGANESTI
MD-6237, r-l Sîngerei

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
32

s. Radoaia MD-3112, or.Bălţi Tel.: (231)45139


Tel.: (262) 37 882 str. Alexandr Cojedub, 31 Cafenea-Bar. / Кафе- Бар
Cafenea-Bar. / Кафе-бар Tel.: (231) 92 800
Saună. / Cауна GALANT/ COCIERU VALERIU II
ACORD BAR/ USATII IN C MD- 3129, or. Bălţi
MD-6201, or. Sîngerei DOCCA-PIZZA/ LANDAN-LIN S.R.L. Str. Suceava,3
Str. B. Glavan, 2A MD-3121, or. Bălţi Tel.: (231)47544
Tel.: (262) 24 436 str. Independenţei, 15 Saună. /Сауна
Alimentaţie publică. / Общественное Tel.: (231) 26067
питание. Cafenea-Bar. / Кафе- Бар ZALUJNII SERGIU I.I./ BAR LUDMILA
MD-3129, or. Bălţi
CAFENEA AGROREGINA/ CONSULADO DARURILE MOLDOVEI Str. Nicolae Iorga,22
MD-6200, or. Sîngerei MD-3121, or. Bălţi Tel.: (231) 46 113
Str. Independenţei, 146 str. Libertatii, 2 Cafenea-Bar / Кафе- Бар
Tel.: (262) 21 122 Tel.: (231) 28065
Pizzerie/ пиццерия. Cafenea-Bar. / Кафе- Бар PILIPENCO I.I.
MD-3129, or. Bălţi
USATÎI & Co Î.I. AURICA CAFENEA S.R.L. Str. Ştefan cel Mare şi Sfînt,
MD-6201, or.Sîngerei MD-3114, or. Bălţi Tel.: (231) 43 902
Str. Malinovschii, 2
Str.B.Glavan, 2 Cafenea-Bar. / Кафе- Бар
Tel.: (231) 32453
Tel.: (262) 23 494 Cafenea-Bar. / Кафе- Бар
Cafene-Bar. / Бар. Кафе. BAR IVOLGA/ KRIJANOVSKAIA GALINA
ALAID S.R.L. S.R.L
USATÎI IN C/ SAIGON MD-3121, or. Bălţi MD-3101, or. Bălţi
MD-6201, or.Sîngerei Str. Ştefan cel Mare, 95 A Str. Colesov,6
Str. Nicolaie Testimiteanu Tel: (231) 61 131/ 60 323 Tel.: (231) 30 158
GSM: 079 460 323
Tel.: (262) 21 691 Cafenea-Bar. / Кафе- Бар
E-mail: alaidsrl@gmail.com
Cafene-Bar. / Бар. Кафе.
Internet-salon. / Интернет-салон
BAR LA RASCRUCE/ SPRIDITIS S.R.L.
GRINVITAS S.R.L./POCROVSKAIA ALIANS I.I./ OLENSCAIA- ALIANS MD-3121, or. Bălţi
USADIBA MD-3121,or. Bălţi Str. Ştefan cel Mare si Sfînt, 16
MD-3100, or. Balti Str. Kievului, 153 Tel.: (231) 21 475
Str. Traian, 2 cladirea Agropiese Tel: (231)21423 Cafenea-Bar. / Кафе Бар
Cafenea-Bar. / Кафе- Бар
Tel.: (231) 94 072
E-mail.: office@grinvitas.md CAFENEA LA FRATI/ CALCHEI I.I.
BAR ISCRA/ V.L.TATARCIUC I.I.
www.grinvitas.md MD-3101, or. Bălţi
MD-3107, or. Bălţi
Centru cultural și turistic. Complex Str. Decebal, 132
Str. Conev, 2
hotelier./ Культурно-туристический Tel.: (231) 77 301
Tel.: (231) 93830
комплекс. Кафе –ресторан, гостиница. Cafenea-Bar. / Кафе Бар
Tel.: (231) 93823
Cafenea-Bar. / Кафе- Бар
DOSUG/ NATAGALIA-COM S.R.L. ORLOVSKAIA S.I.I.
MD-311, or. Bălţi MD-3110, or. Bălţi
GREEN-STAYL S.R.L.
str.Colesov, 21 Str. Heciului,4
MD-3129, or. Bălţi
Tel.: (231) 36788 Tel.: (231) 92 205
Str. Ştefan cel Mare şi Sfint,1
Tel.: (231) 34309 Cafenea-Bar. / Кафе- Бар
Tel.: (231) 42894
Saună. / Сауна
Cafenea-Bar. / Кафе- Бар SNEJCA S.R.L.
IGRO-SERVICE/ PARNAVEL IGOR I.I. MD- 3100, mun. Balti
GREEN-CAFÉ, RASARIT S.R.L. Str. Sorocii, 3
MD- 3121, or. Bălţi
MD-3121, or. Bălţi Tel.: 079437691
Str. Ştefan cel Mare 26 Mob.: 079211761
Str. Decebal,5
Tel.: (231) 2 33 11 E-mail.: romalser@mail.ru
Tel.: (231) 22417
Cazino. / Казино Organizarea sarbatorilor, oformarea
Tel.: (231) 26470
manifestarilor. / Украшение шарами,
Cafenea-Bar. / Кафе- Бар пригласительные открытки, подарки
EXPRES BAR S.R.L.
MD-3121, or. Bălţi
GARANTA S.R.L. PARADIS-BIZNES-SHOW
str. Mihail Sadoveanu, 1
MD- 3102 , or. Bălţi MD-3100, mun. Bălţi
Tel.: (231) 69009 Str. Ştefan cel Mare, 35/23
Str. Kievului,15
Bar / Бар Tel.: (231) 29 129
Tel.: (231)45139
GSM.: 79/918483
FREGAT I.I.

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
33

Exploatarea aparatelor de joc cu cîştig MD-3121, mun. Bălţi KOSEVOI şi CO S.R.L.


bănesc. / Эксплуатация игровых str. Stefan cel Mare, 20 MD-3129,mun.Bălţi
автоматов Tel.: (231) 85 777 Str.Ştefan cel Mare,1A
Cafenea-Bar / Кафе- Бар Tel./ Fax.: (231)4 75 86
STANI VADI S.R.L.
MD-3100, mun. Bălţi E-mail: kosevoi@mail.ru
PLAZA FITNESS CLUB/ BEST FITNESS Cafenea-Bar / Кафе- Бар
Str. Ştefan cel Mare, 14
S.R.L.
Tel.: (231)9 32 72
MD-3100, mun. Bălţi
Servicii saună. / Сауна LA PAMINTENI/ LANVES-LUX S.R.L.
str. Nicolae Iorga, 11/3, C.C. PLAZA
Tel.: (231) 47611; 0-231-46891 MD-3101,mun.Bălţi
PIZZA CELENTANO Str.M-t Petru Movilă ,41
Centru de fitness. Masaj. Salon de
MD-3100, mun. Bălţi
cosmetologie. Bar. / Фитнес-центр. Tel.: (231) 36 726
str. Independentei, 15-A
Массаж. Косметология . Бар salon de E-mail: lanves.lux@mail.ru
Tel.: (231)22 111
cosmetologie Restaurant./ Ресторан.
http://www.celentano.md
E-mail: r10@uniresto.md
Pizzerie. Restaurant./ Пиццерия. ULTRAPLUS S.R.L. SC
PLOVDIV/ LARSIV-EXIM S.R.L.
Ресторан. MD-3100, mun. Bălţi
Str. Eminescu, 14 MD-3101,mun.Bălţi
GSM.: 68/819008 Str. Independenţei 91
ANDY'S PIZZA BĂLŢI
Alimentaţie publică. / Общественное Tel.: (231) 25 176/ 27 713/ 93 311
MD-3129, mun. Bălţi
str. Stefan cel Mare, 8/4 питание Fax: 0231 24 510
Tel.: (231) 20 210 Restaurant./ Ресторан.
Pizzeria. Restaurant. / Пиццерия. GRIVEAL S.R.L.
Ресторан. MD-3100, mun. Bălţi
MAXBOLL
Str. V. Lupu, 20
Tel.: (231)2 52 03 MD-3100,mun.Bălţi
ANDY'S PIZZA BĂLŢI/ TRABO- PLUS SRL
Cafenea-Bar / Кафе- Бар Str.N.Iorgi,11/3
MD-31121, mun. Bălţi
str. Independentei, 39 Tel.: (231)6 79 83
Tel.: (231) 20 210 GRUP X TENDER S.R.L. Cafenea-Bar / Кафе- Бар sport
Pizzeria. Restaurant. / Пиццерия. MD-3100, mun. Bălţi
Ресторан. Str. Libertăţii, 13/1 N.C.SVITENCO Î.I.
Restaurant / Ресторан
MD-3100,mun.Bălţi
ANDY'S PIZZA BĂLŢI/ TRABO- PLUS SRL Str.Puşkin,8
MD-3121, mun. Bălţi TUDOR ŞI COMPANIA S.R.L.
MD-3100, mun. Bălţi Gsm.: 079/73 89 56
str. Alexandru cel Bun, 5
Tel.: (231) 20 210 Str. Industrială, 4 Alimentaţie publică. / Общественное
Pizzeria. Restaurant. Restaurant de Tel.: (231)8 50 35 питание.
deservire rapidă. / Пиццерия. Alimentaţie publică. / Общественное
Ресторан. питание NISTRU S.A.,RESTAURANT
MD-3121, mun.Bălţi
LILANGHELI S.R.L. / Restaurantul R.C-GRUP S.R.L.
Str.Independenţei , 52
VSTRECHA MD-3100, mun. Bălţi
Str. Hotin, 17 Tel.: (231) 6 04 15
MD-3101, mun. Bălţi
str. Cicikalo, 2-A Tel.: (231)6 69 76 Tel.: (231) 6 05 02
Tel.: (231) 30545/ 30 542 Cafenea-Bar. / Кафе- Бар Tel.: (231) 6 10 30
E-mail: vstrecea@mail.ru E-mail: sanistru@mail.ru
Restaurant. / Ресторан. ANIT – SISTEM S.R.L. Restaurant. Cafenea. /Ресторан. Кафе.
MD-3100, mun. Bălţi
GOTUR TRANS GRUP S.R.L. Str. Nicolae Iorga, 10/34 ALLIANS BAR/ OLEANSCAIA ALLIANS
MD-3100, mun. Bălţi Tel.: (231)6 69 76
str. Nicolae Iorga, 11/3, C.C. PLAZA et.2 S.R.L.
Cafenea-Bar / Кафе- Бар
Mob. Tel: +373(799)73424 MD-3121, or. Bălţi
www.gotur.md IUTOSANIX S.R.L. Str. Kiev 5
E-mail: goturtrans@rambler.ru MD-3100, mun. Bălţi Tel.: (231)21 423
Inchirieri de masini. Faetoane de nuntă, Str. Ştefan cel Mare, 1/66 Cafenea-Bar. / Кафе- Бар.
inchiriere. Servicii de inchiriere a Tel.: (231)6 69 76
apartamentelor in regim Cafenea-Bar. / Кафе- Бар RANTEA SCEVTALANA
hotelier./ Прокат автомобилей.
Фаэтоны свадьбы, аренда inchirierea MD-3100, or. Bălţi
ISIDA LUX S.R.L./ BAR OSCAR
automobilelor Str. Boris Glavan 41
MD-3100, or. Bălţi
Tel.: (231)37 48
CRASTEIA-AURICA S.R.L. Str. Ştefan cel Mare 9/8
Cafenea-Bar / Кафе- Бар
MD-3114, mun. Bălţi Tel.: (231) 2 40 40
str. Academic Tadeus Malinovschi, 2 GSM: 068181888
REAL-MEGA S.R.L.
Tel.: (231) 32453; (231) 31 470 E-mail: crislex@mail.ru
MD-3100,mun.Bălţi
Cafenea./ Кафе... Alimentaţie publică. / Общественное
Str.Conev,34
питание.
CAFE GRANDE S.R.L. Tel.: (231)7 79 80

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
34

Cafenea-Bar. / Кафе- Бар Cafenea./ Кафе . TINEREŢEA-MODERN S.R.L.


MD-3129,mun.Bălţi
RÎNDUNICA RESTAURANT MEGAPOLIS/ DARVIT PRIM S.R.L. Str.Nicolae Iorga ,10-A
MD-3121, or. Bălţi MD-3121,mun.Bălţi Tel./Fax.: (231)46775
Str. N. Iorga 11/3 Str.Strîi, 3 Complex hotelier. Restaurant. Sauna. /
Tel.: (231)6 42 43 Tel.: 060 106 100 Гостиничный комплекс. Ресторан.
GSM: 069300217 (231) 92 413 Сауна
www.rindunica.md Restaurant. Bar. / Ресторан. Бар.
Restaurant, cafenea-bar, sala pentru COLAJ S.R.L./PATRIA BĂLŢI
banchete./ Ресторан, кафе-бар, CUHARISEN ELIZAVETA Î.I. MD-3121,mun.Bălţi
банкетный зал MD-3121,mun.Bălţi Str.Independenţei,24
Str.Ştefan cel Mare ,18 Tel.: (231) 6 08 90
SLAVIS TRANS S.R.L. Tel.: (231)22392 Tel.: (231) 2 32 06
MD-3101, mun.Bălţi Cafenea-Bar. / Кафе- Бар Tel.: (231) 2 50 60
Str. Calea Iesilo,156 A Cinema. Bar / Кинотеатр .Бар
Tel.: (231) 37 631 ERAMIDA GRUP S.R.L.
Cafenea-Bar / Кафе- Бар. MD-3100, mun. Bălţi HOTEL BĂLŢI
Str. Decebal 13A MD-3121,mun.Bălţi
TAVERS-HIRJAU Î.I. Tel.: (231)6 28 78 Str.M.Sadoveanu,1
MD-3121,mu.Bălţi GSM: 0795 07 258 Tel.: (231)61 219
Str.Ştefan cel Mare,90 E-mail: adrian@mtc-bl.md E-mail: hotelbalti@mail.ru
Tel.: (231) 20 424 Discotecă / Дискотека. Servicii hoteliere. / Гостиничные услуги
Alimentaţie publică. / Общественное
питание. EUVILIAS S.R.L./GLEANEŢ LIDOLUX S.R.L.
MD-3100,mun.Bălţi MD-3107, mun. Bălţi
VALERIU AVRAMENCO Î.I. Str.Bulgară,74A Str.Decebal, 139
MD-3129,mun.Bălţi Tel.: (231)7 06 76 Tel.: (231) 75 302
Str.Ştefan cel Mare,2A Alimentaţie publică. / Общественное Tel./ Fax.: (231)78 405
Tel.: (231)4 37 67 питание E-mail: info@lidolux.md
Alimentaţie public. / Общественное www.lidolux.md
питание. FALEM ÎI Servicii de hotel. / Гостиничные услуги
MD-3100, mun. Bălţi
BAR DIBAS/ VATRA-NORD S.R.L Str. Bulgară 23/30 VARIANTA S.R.L./ HOTELUL CONSUL
MD-3121,mun.Bălţi Cafenea-Bar / Кафе- Бар MD-3100,mun.Bălţi
Str.31 August, 67 Str.Mircea cel Bătrîn, 81
Tel.: (231)22084 FANTEZIE S.R.L. Tel.: (231) 691 02 807
Gsm.: 079 540 201 MD-3129,mun.Bălţi Fax.: (231) 252 15
060 320 200 Str.Mihai Eminescu,10 www.hotelkonsul.md
Cafenea-bar./ Кафе-бар. Tel.: (231) 44 868 E-mail: hotelkonsul@mail.ru
Fax.: 231 47 559 Servicii hoteliere. / Гостиничные
IACHIMOV –PANCRATION Î.I. Cafenea, produse de panificaţie. / Кафе. услуги.
MD-3112,mun.Bălţi Кондитерские изделия. Пиво.
Str.Konev,1 Безалкогольные напитки. magazin VARIETUR S.R.L.
Tel.: (231)75575 MD-3100, or. Bălţi
Gsm.: 079/510811 FARNA S.R.L. Str. M. Sadoveanu, 2
E-mail: pankration25@mail.ru MD-3129, mun.Bălţi Tel. (231)6 05 45
Sport Str. N. Iorga 11/3, C.C. Plaza GSM: 079960545
Tel.: (231) 23 053 Servicii hoteliere. / Гостиничные
BODRUG E.A. Î.I. (231) 67 985 услуги.
MD-3121,mun.Bălţi (231) 60 253
Str.Ştefan cel Mare,18 E-mail: srlfarna@yandex.ru ALI BABA/ WIDEMOND S.R.L
Tel.: (231)2 23 92 Cafenea-Bar / Кафе- Бар MD-3121, or. Bălţi
Alimentaţie publică / Общественное Str. Ştefan cel Mare 17
питание. DASTILIUS S.R.L./club PLATINUM Tel. (231) 93 635
MD-3107,mun.Bălţi Cafenea-bar. / Кафе-бар
CRASTEIA-AURICA S.R.L. Str.Decebal,124
MD-3114,mun.Bălţi Tel.: (231) 39 935 AMIDAREA PRIM S.R.L.
Str.Academic Tadeus Malinovschi, 2 Club pentru distracţii. / MD-3111, or. Bălţi
Tel.: (231) 32 453 Развлекательный клуб. Str. Ac. Dubinovschi, 2
(231) 31 470 Tel.: (231) 93 196

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
35

Alimentatie publica. / Общественное www.casa-gustului.md


питание. E-mail: brutarul@cuptorul.md Restaurant/ Ресторан
Cafenea-bar. / Кафе.
RESTAURANT MAESTRO/ BAICURIN ANGEL S.R.L
S.R.L. RESTAURANT NIAGARA S.R.L. MD-3100, mun. Bălţi
MD-3129, mun.Bălţi MD-3100, mun.Bălţi Str. Alexandru cel Bun, 5
Str.1 Mai, 21 Str. Coneva, 34 Tel.: (231) 700 77
Tel.: (231) 49 924 Tel.: (231) 88 230 Cafenea-bar. / Кафе.
Gsm.: 69 116 912 Restaurant/ Ресторан
www.maestro_restaurant.md CITY PARK S.R.L
Restaurant./ Ресторан . RESTAURANT NUNTA S.R.L. MD-3100, mun. Bălţi
MD-3100, mun.Bălţi Str. Independentei, 15A
I.A. BALICA Î.I.
Str. Stirii, 13A Tel.: (231) 260 16
MD-3129, mun.Bălţi
Tel.: (231) 457 95 Cafenea-bar. / Кафе.
Str.Ştefan cel Mare,7A
Restaurant/ Ресторан
Tel.: (231) 664 40
Alimentatie publica. / Общественное NOSTALGY S.R.L.
RESTAURANT AVALANCHE S.R.L. MD-3100, mun. Bălţi
питание. MD-3100, mun.Bălţi
Str. Decebal, 124
Str. Sorocii, 1/1
BAR-EXPRES S.R.L. Cafenea-bar. / Кафе.
Tel.: 068 366 603
MD-3121,mun.Bălţi Restaurant/ Ресторан
Str.M.Sadoveanu,1 CASCAD S.R.L.
Tel.: (231) 600 09 MD-3100, mun. Bălţi
RESTAURANT ARISTOCRAT S.R.L.
Cafenea-Bar / Кафе- Бар Str. Independentei, 34
MD-3100, mun.Bălţi
Tel.: (231) 706 10
Str. Kiev, 145
BELÎI AIST Cafenea-bar. / Кафе.
Tel.: (231) 444 56
MD-3100, or. Bălţi Restaurant/ Ресторан
Str. Independenţei 3 GOLD- NIGHT S.R.L.
Tel.: 069016890 MD-3100, mun. Bălţi
RESTAURANT PRESIDENT S.R.L.
Alimentaţie publică. / Общественное MD-3100, mun.Bălţi Str. 26 Martie
питание. Str. N. Iorga, 11 Tel.: (231) 232 81
Tel.: 068 888 881 Cafenea-bar. / Кафе.
CLASICUS NORD/ BEREZCA S.R.L. E-mail: contact@presidentbalti.md
MD-3121, mun. Bălţi Restaurant/ Ресторан PRESTIJ S.R.L.
Str. Moscovei, 4 MD-3100, mun. Bălţi
Tel: (231) 85 288 RESTAURANT MOLDOVA S.R.L. Str. Stefan cel Mare, 28
Mob.: 069142983 MD-3100, mun.Bălţi Tel.: (231) 429 260
076 788 288 Str. Babinschi, 2 Cafenea-bar. / Кафе.
E-mail: restaurant_beriozca@mail.ru Tel.: 068 888 881
www.beriozca.md E-mail: contact@presidentbalti.md AMURG S.R.L.
Restaurant/ Ресторан Restaurant/ Ресторан MD-3100, mun. Bălţi
Str. Kiev, 113
RESTAURANT UIUT RESTAURANT OSCAR S.R.L. Tel.: (231) 858 85
MD-3112, mun. Bălţi MD-3100, mun.Bălţi Cafenea-bar. / Кафе.
Str. Bulgară, 78 Str. Sadoveanu, 1
Tel.: (231) 73 451 Tel.: 068 888 881 CLONDAIC S.R.L.
Restaurant/ Ресторан E-mail: contact@presidentbalti.md MD-3100, mun. Bălţi
Restaurant/ Ресторан Str. Alexandru cel Bun, 1
CALCHEI Î.I. Tel.: (231) 650 50
MD-3101, mun. Bălţi RESTAURANT NOROC S.R.L. Cafenea-bar. / Кафе.
MD-3100, mun.Bălţi
Str. Decebal ,132
Str. Decebal, 131 MELODIA S.R.L.
Tel.: (231) 77 301
Tel.: 068 888 881 MD-3100, mun. Bălţi
Alimentaţie publică. / Общественное
E-mail: contact@presidentbalti.md Str. Dostoevschi, 2
питание.
Restaurant/ Ресторан Tel.: (231) 293 21
CASA GUSTULUI S.R.L. Cafenea-bar. / Кафе.
MD-3100, mun. Bălţi RESTAURANT OLIVA S.R.L.
MD-3100, mun.Bălţi PARADIS S.R.L.
Str. Independenţei, 1
Str. Independentei, 15 A MD-3100, mun. Bălţi
Tel.: (231) 262 65
Tel.: (231) 22 111 Str. Parcul Central Andries
GSM: 079 404 630
www.oliva.md Tel.: (231) 452 47

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
36

Cafenea-bar. / Кафе. Str. Independentei, 33 MD-3107, mun. Bălţi


GSM: 069 755 252 Str. Decebal, 134/A
ELDORADO S.R.L. www.carlsberg-pub.md Tel.: (231) 73 623
MD-3100, mun. Bălţi Cafenea-bar. / Кафе. (231) 726 51
Str. Stirii, 3A (231) 74 954
Tel.: (231) 744 48 STAR KEBAB (231) 74 948
Cafenea-bar. / Кафе. MD-3100, mun. Bălţi E-mail: srlcentar-balti@mail.ru
Str. Independentei, 24 Cafenea-bar. / Кафе.
VICTORIA S.R.L. Tel.: (231) 80 777
MD-3100, mun. Bălţi E-mail: office@starkebab.md AGROCOOP BALTI/ MOLDCOP
Str. Bulgara, 17/3 www.starkebab.md/balti MD-3128, mun. Bălţi
Tel.: (231) 479 52 Restaurant Fast Food/ Ресторан Str. LA Sofiei, 4
Cafenea-bar. / Кафе. фастфуд Tel.: (231) 479 71
(231) 442 65
MALIS S.R.L. TERASA OBJORA Fax: 231 442 68
MD-3100, mun. Bălţi MD-3100, mun. Bălţi E-mail: agrocoopbalti@gmail.com
Parcul Central Andries Str. Stefan cel Mare, 73 Cafenea-bar. / Кафе.
Tel.: (231) 290 66 Tel.: (231) 60 912
Cafenea-bar. / Кафе. Restaurant Fast Food/ Ресторан STORE GULIVER/ D-INVEST-62
фастфуд MD-3100, mun. Bălţi
OHOTNICII DVOR S.R.L. Str. Ivan Franco, 35
MD-3100, mun. Bălţi K.O. ANAPURNA-GRUP S.R.L./ Tel.: (231) 72 155
Str. Decebal, 131 TALISMAN E-Mail: vladimirdublenco@gmail.com
Tel.: (231) 929 33 MD-3129, mun. Bălţi Cafenea-bar. / Кафе.
Cafenea-bar. / Кафе. Str. Stefan cel Mare, 5
Tel.: (231) 23 407 VISSCOP-PRIM SRL
LA VALERIU S.R.L. E-mail: 1112230174@mail.ru MD-3110, mun. Bălţi
MD-3100, mun. Bălţi Cafenea-bar. / Кафе. Str. Ghecevscaia, 4
Str. Stefan cel Mare, 2A Tel.: (231) 422 70
Tel.: (231) 437 67 POLTIER S.R.L. (231) 422 72
Cafenea-bar. / Кафе. MD-3100, mun. Bălţi Fax: 231 430 55
Str. Aerodromului, 3 E-Mail: olycafe@mail.ru
NEBO S.R.L. Tel.: (231) 468 92 Cafenea-bar. / Кафе.
MD-3100, mun. Bălţi (231) 417 40
Centrul Comercial ELITE 2, et.5 Fax: 0231 41 746 CAROLINA/ ARTRAI LUX S.R.L.
GSM: 069 163 099 E-mail: poltier@mail.ru MD-3112, mun. Bălţi
Cafenea-bar. / Кафе. Cafenea-bar. / Кафе. Str. Bulgara, 72
Tel.: (231) 755 79?
K.O. AVENS GRUP S.R.L./ PIZZERIA SIPUS S.R.L. (231) 762 57
PIZZA MANIA MD-3121, mun. Bălţi Cafenea-bar. / Кафе.
MD-3129, mun. Bălţi Str. Decebal, 123
Str. Nicolae Iorga, 11/3 Tel.: (231) 355 85 CUPTORUL FERMECAT S.R.L.
GSM: 068 900 377 (231) 399 23 MD-3112, mun. Bălţi
E-mail: adminbalti@pizzamania.md E-mail: sipus@yandex.ru Str. Bulgara, 55
Pizzeria. Restaurant. / Пиццерия. Cafenea-bar. / Кафе. Tel.: (231) 764 75
Ресторан. (231) 793 87
VATRA NORD S.R.L./ BAR VATRA Fax: 231 767 98
TELIUS-C.C.C. S.R.L./ LOUNGE CAFE NEAMULUI E-mail: brutarul@cuptorul.md
MALINA MD-3102, mun. Bălţi www.cuptorul.md
MD-3101, mun. Bălţi Str. Sorocii Cafenea-bar. / Кафе.
Str. Decebal 126/4 Cafenea-bar. / Кафе.
GSM: 069 747 676 P.T.C. GRAP S.R.L.
www.malina.md ARTINICA-CV S.R.L. MD-3129, mun. Bălţi
Cafenea-bar. / Кафе. MD-3112, mun. Bălţi Str. Stefan cel Mare, 1A
Str. Ivan Franco, 7A Tel.: (231) 457 08
TELIUS-C.C.C. S.R.L./ SPORT BAR Tel.: (231) 752 19 (231) 529 15
CARLSBERG GRILL PUB (231) 720 10 Fax: 0231 434 42
MD-3121, mun. Bălţi Cafenea-bar. / Кафе. E-Mail: grap_srl@mail.ru
Cafenea-bar. / Каф
CENTAUr S.R.L.

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
37

8.3. Agenţii turistice MD-4601, or. Edineţ Agenţie de turism, organizarea


Str. Independenţei, 103 excursiilor, cazare de scurtă durată. /
VARIETUR S.R.L. Tel./Fax. ( 246) 22 838 Туристическое агенство
MD-3128, or. Bălţi Gsm.: 0-60-099973
Str. Kiev, 124 E-mail: edinet_tur@mail.ru SCUTELINICIUC SERGHEI ÎI
Tel. (231)6 05 45 Agenţie de turism, organizarea MD-49014, r. Glodeni,
GSM: 079960545 excursiilor, cazare de scurtă durată. / s. Cajba
www.varietur.com Туристическое агенство Tel.:(249)5-26-78
E-Mail: varietur.balti@gmail.com Agenţie de turism, organizarea
Servicii hoteliere. / Гостиничные GRÎU MARIA ÎI
excursiilor, cazare de scurtă durată. /
услуги. MD-4919, r. Glodeni
Туристическое агенство
s. Cuhneşti
PĂDUREA DOMNEASCĂ Tel.: (249)5-81-10
SIMANOVSCHI VERA ÎI
MD-4901, r-nul Glodeni Agenţie de turism, organizarea
MD-4911, r. Glodeni
Ac. A Saharov, 4 excursiilor, cazare de scurtă durată. /
s. Balatina
Gsm.:076770431 Туристическое агенство
Tel.:(249)4-15-52
Rezervaţie turistică. / Туристический Agenţie de turism, organizarea
заповедник GULUI TUDOR ÎI
excursiilor, cazare de scurtă durată
MD-4923, r. Glodeni
/Туристическое агенство
SPERANŢA s. Fundurii Vechi
MD-5915, r-nul Făleşti Tel.: (249)7-33-75
STEJĂREL S.R.L.
s. Catranic Agenţie de turism, organizarea
MD-4929, r. Glodeni
Tel.:(259) 93 462 excursiilor, cazare de scurtă durată. /
s. Petrunea
Tabară de odihnă/ Туристический Туристическое агенство
Tel.:(249)2-69-66,5-32-26
лагерь. Agenţie de turism, organizarea
HROPAC VIORICA ÎI
excursiilor, cazare de scurtă durată
TABĂRĂ DE ODIHNĂ Făleşti MD-4911, r. Glodeni
/Туристическое агенство
MD-5900, r-nul Făleşti s. Balatina
s. Călineşti Tel.: (249)4-11-93
TIGHINEANU PETRU ÎI
Tel.:(259) 93 460 Agenţie de turism, organizarea
MD-49023, r. Glodeni,
Tabară de odihnă. / Туристический excursiilor, cazare de scurtă durată
s. Fundurii Vechi
лагерь /Туристическое агенство
Tel.:(249)7-32-83
Agenţie de turism, organizarea
EXPRES–BANDALAC ÎI ILINIUC ION ÎI
excursiilor, cazare de scurtă durată
MD-4911, r. Glodeni MD-4926, r. Glodeni
/Туристическое агенство
s. Balatina s. Limbenii Noi
Tel.: (249)4-12-55 Tel.: (249)7-07-20
VALDELAN S.R.L.
Agenţie de turism, organizarea Agenţie de turism, organizarea
MD-4933, r. Glodeni
excursiilor, cazare de scurtă durată. / excursiilor, cazare de scurtă durată. /
s. Viişoara
Туристическое агенство Туристическое агенство
Tel.:(249)5-72-70
Agenţie de turism, organizarea
FANTAZIA - BUJOR ÎI OLEG CURICHERU ÎI
excursiilor, cazare de scurtă durată
MD-4926, r. Glodeni MD-4923, r. Glodeni
/Туристическое агенство
s. Limbenii Noi s. Fundurii Vechi
Tel.: (249)2-38-23 Tel.: (249)7-35-21
VATAMANIUC ANA ÎI
Agenţie de turism, organizarea Agenţie de turism, organizarea
MD-4911, r. Glodeni
excursiilor, cazare de scurtă durată. / excursiilor, cazare de scurtă durată. /
s. Balatina
Туристическое агенство Туристическое агенство
Tel.:(249)4-10-55
Agenţie de turism, organizarea
VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. POCIUMBAN ION ÎI
excursiilor, cazare de scurtă durată
MD-3100,mun.Bălţi MD-4918, r. Glodeni
/Туристическое агенство
Str.Hotin,26/1 s. Cobani
Tel.: (231)6 36 33 Tel.:(249)7-27-29
ANDRIEŞ
Tel.: (231)6 12 02 Agenţie de turism, organizarea
MD-4924, r-l Glodeni
Agenţie de turism,bronarea şi vînzarea excursiilor, cazare de scurtă durată. /
s. Hijdieni
biletilor de avion. / Туристическое Туристическое агенство
Tel.: (249)56 726
агенство, бронирование и продажа Tabara pentru copii. / Туристический
авиабилетов. SAFTIUC VALERIU ÎI
Лагерь.
MD-4900, or. Glodeni,
EDINEŢ-TUR S.R.L. Str. Democraţiei 1a/ap.9
DUMBRAVA

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
38

MD-3000, or. Soroca Tel.: (230)2 34 34 REAL-PRIM S.R.L.


s. Volovita Cafenea-bar/Кафе-бар. MD-3100,mun.Bălţi
Tel.: (230) 46111 str. Independentei, 33
Tel.: (231) 61071
Tel.: (230) 24 065 VICTORIA S.R.L
Agenţie de turism /Туризм внутренний
Tabară de odihnă pentru copii. / Летний MD -3003,or.Soroca и международный . Пассажирские
лагерь для детей Str.Traian,1 перевозки.
Tel.: (230)2 40 18
VALENTINA-TUR S.R.L. Tel./Fax:.(230) 2 32 28 AERODACIA S.R.L.
MD-3000,or. Soroca Servicii Hoteliere. Alimentatie publica/ MD-3100,mun.Bălţi
str. Stefan cel Mare, 11 A
Дом отдыха. Гостиничные услуги. Str.Ştefan cel Mare,6/3
Tel.: (230) 94 220
E-mail: turvalentina@mail.ru Общественное питание. Туризм. Tel.: (231)4 93 75
Servicii de turism. Servicii hoteliere./ Tel./ Fax.: (231)4 95 59
Туристические услуги. Гостиничные VICTORIA S.R.L Agenţie de turism /Туризм внутренний
услуги. MD-3001, r-l Soroca и международный . Пассажирские
s. Baltinti перевозки.
CENTRAL-TUR S.R.L. Tel.: (230) 92 192
MD-3006 or. Soroca Sport, turism / Спорт. Туризм. AZENTA GRUP S.R.L.
str. M. Kogalniceanu, 20 MD-3129,mun.Bălţi
Tel.: (230) 2 34 56 SERGIU S.R.L./hotelul CENTRAL Str.1 Mai,1/2
Fax: (230) 2 36 16 MD-3001,or.Soroca Tel.: (231) 41 919
Servicii de turism. Servicii hoteliere. /
Str.M.Kogălniceanu ,20 Fax.: (231)67 319
Туристические услуги. Гостиничные
Tel.: (230)2 34 56 E-mail: azentagrup@yahoo.com
услуги.
E-mail: info@soroca-hotel.com http://www.azentatravel.com
Servicii hoteliere, restaurant / Agenţie de turism /Туризм внутренний
ORIENT S.R.L.
Гостиница. Ресторан. и международный . Пассажирские
MD- 3001, or. Soroca,
str. Calea Baltului, 108 перевозки.
Tel.: (230) 30103 CAMAGENTUR S.R.L.
Fax: (230) 26439 MD 6648, r-nul Floreşti DAFNIS INTERNATIONAL S.R.L.
Complexe turistice, Închirierea s.Sanatauca MD-3100,mun.Bălţi
birourilor, localurilor comerciale şi Tel.: (250) 66 508 Str.Sf.Nicolae ,61/2
industriale Servicii de turism. Servicii Agentie turistica / Туристическое Tel.: (231) 9 25 99
hoteliere./ Туристические услуги. агентство Agenţie de turism /Туризм внутренний
Гостиничные услуги. и международный . Пассажирские
OASIS TOUR перевозки.
MONCASTRO S.R.L. MD-3100,mun.Bălţi
MD-3000,or.Soroca Str. Mihai Viteazul 52/2 EXPRES-AERO S.R.L./ MAGELLAN
s. Varatic Tel.: (231) 6-30-20 MD-3100,mun.Bălţi
Tel.: (235) 9 41 00 Mob.:796-64-005 Str.Independenţei, 24
E-mail: moncasto@mail.ru E-mail: oasistour2012@gmail.com Tel.: (231) 2 99 65
Restaurant/Ресторан, кафе-бар, www.oasistour.md Agenţie de turism /Туризм внутренний
банкетный зал. Agentie de turism/ Туристическое и международный . Пассажирские
агенство перевозки.
DRUM BUN S.A.
MD-3102,mun.Bălţi ROYAL TOUR GEROSINCIUC
Str.Soroca ,117-A MD-3100,mun.Bălţi MD-3100,mun.Bălţi
Tel.: (230)42557 Str. Mihai Viteazul 44 Str.Decebal,136A
Tel./Fax.: (231)4 37 39 Tel.: (231)-6-13-37 Tel.: (231)2 02 73
E-mail: Drum-bun@mail.md Agenţie de turism /Туризм внутренний Gsm.: 069/17 62 80
Restaurant / Ресторан. и международный . Пассажирские Agenţie de turism /Туризм внутренний
перевозки. и международный . Пассажирские
ASCORN S.R.L. перевозки.
MD-3001,or.Soroca SANTANA-TUR S.R.L.
Str.Ştefan cel Mare,12 MD-3100,mun.Bălţi EDINEŢ-TUR S.R.L.
Tel.: (230) 2 25 25 str. Stefan cel Mare, 14/11 MD-4601,or.Edineţ
Restaurant/Рестораны и бары, клубы и Tel/Fax: (231) 42 590 Str.Independenţei,103
дискотеки. E-mail: aboychurina@mail.ru Tel./Fax 246/22838
Agentie de turism/ Туристическое Gsm.: 069/122782
ALCOM NORD S.R.L. агенство Agenţie de turism /Туризм внутренний
MD-3001, or. Soroca
и международный . Экскурсии по
Str. Stroescu Vasile

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
39

Молдове. международный . Пассажирские 9. Agriciltură şi silvicultură


перевозки.
FLORIDA S.R.L. 9.1. Produse agricole
MD-3121,mun.Bălţi TRAVEL AGENCY VACANŢA-TUR S.R.L
Str.Sf.Nicolae ,30 MD-3121, mun. Bălţi MARIXANDRA S.R.L.
Tel./ Fax.: (231)22396 Str. M. Sadoveanu, 2 MD-3101, mun. Bălţi
E-mail: florida-tur@mail.ru Tel.: (231) 60 644 Str. Burebista 17/3
www.floridaturmd.com Fax.: (231) 60 614 Tel.: 079 138 073
Agenţie de turism. Туристическое E-mail: pascal_tanea@mail.ru Fax: (231) 30 190
агентство. Agenţie de turism./Туристическое Produse agricole. / Сельхозпродукты.
агентство.
GLOBAL–TUR S.R.L. SAMOLEX S.R.L.
MD-3128,mun.Bălţi VARIETUR S.R.L. MD-3112, mun. Bălţi
Str.Bulgară,70 MD-3128, mun. Bălţi Str. Nicolae Iorga
Tel.: (231)7 65 28 Str. Kiev, 124 Tel.: (231) 4 21 35
Fax.: (231)7 03 75 Tel.: (231) 60 545 Produse de seminţe de floarea
E-mail: global-tur@yahoo.com GSM: 079 960 545 soarelui,certificarea seminţelor de
www.global-tur.md E-mail: varietur.balti@gmail.com floarea soarelui Produse agricole /
Agenţie de turism / Туристическое www.varietur.com Сельхозпродукты.
агентство. Agenţie de turism . / Туристическое
агентство. CAPITAL IMOBILIAR S.R.L.
MOLDTRANS-TUR S.R.L./FIL. Bălţi MD-3100, mun. Bălţi
MD-3128, mun. Bălţi VACANTA-TUR S.R.L/ BAZA DE ODIHNA Str. Puşkin, 44
Str. Dragomir, 4 DUMBRAVA ALBA Tel.: (231) 6 74 34
Tel.: (231) 42 912 MD-3110, mun. Bălţi Produse de floarea soarelui, certificarea
(231) 44 192 Str. Salcimilor, 1A seminţelor de floarea soarelui Produse
(231) 42 901 Tel.: (231) 26 531 agricole / Сельхозпродукты.
Gsm.: 069 211 414 Agenţie de turism . / Туристическое
Agentie de turism/ Туристическое агентство. KENI COMPANI S.R.L.
агенство MD-3100, mun. Bălţi
CRIJEVITCHI OXANA II/ INTERDOC Str. Burebista, 17
Tel.: (231)
PALMA TOUR S.R.L. MD-3100, mun. Bălţi
Produse de seminte de floarea soarelui /
MD-3100, mun. Bălţi Str. Decebal, 14 A
Сельхозпродукты
Str. Ştefan cel Mare, 77/2 Tel.: (231) 92 328
Tel.: (231)9 34 44 GSM: 069 349 200
RUSU VIOREL ÎI
Tel./ Fax.: (231)6 19 88 069 829 829
MD-5140, r-nul Donduşeni
Gsm: 060/18 80 00 E-mail: interdoc@mail.ru
s. Arioneşti
Agenţie de turism. / Туристическое www.interdoc.biz
Tel.: 079602217
агентство. Agenţie de turism . / Туристическое
Produse de floarea soarelui, certificarea
агентство.
seminţelor de floarea soarelui Produse
ROMANTIC TUR S.R.L.
agricole / Сельхозпродукты.
MD-3110, mun. Bălţi FAITEC-M S.R.L
Str. Decebal, 5-A, of.3 MD-3102, mun. Bălţi
HELIAN AGRO CEREALE ÎCS
Tel.: (231) 60 822 Str. Kiev, 48 A
(Reprezentanta PRUT SA in RM)
Fax.: (231)29394 Tel.: (231) 67 257
MD-5200,or.Drochia
E-mail: romantictur@mail.ru (231) 66 173
Str. Independenţei 48, of.11
http://www.romantictur.com (231) 66 438
Tel.: (252) 27 032
Agenţie de turism. / Туристическое E-mail: faitec@mail.ru
Produse agricole / Сельхозпродукты.
агентство. Agenţie de turism . / Туристическое
агентство.
KANDAS S.R.L.
TITEA S.R.L.
MD-5601, r-L. Rîşcani
MD-3121, mun. Bălţi EUROLINES MOLDOVA S.R.L
Str. Independenţei, 142 E
Str. A.Puşkin, 29/ of. 39 MD-3121, mun. Bălţi
Produse de fructe, certificarea de nuci. /
Tel.: (231) 61 900 Str. Stefan cel Mare, 14/11
Фрукты, сертификация орехoв
Fax.: (231) 61 428 Tel.: (231) 42 590
E-mail: titeatur@land.ru Agenţie de turism . / Туристическое
BRIULET S.R.L.
http://www.titeatu.land.ru агентство.
MD-5945, r-l. Făleşti
Agentie de turism/ Туристическое
s. Rautel
агенство Tel.: (259) 54 153
Produse agricole. / Сельхозпродукты.

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
40

соя, овощи, фрукты. Торговля Tel.: (256) 74 283


POPOCI ALEXANDRU G.Ţ промышленными и Fax: (256) 74 241
MD-5636, r. Rîşcani продовольственными товарами Produse cerialiere. /
s. Recea Cельскохозяйственная продукция.
Tel. : (256)74409 ACINOS-AGRO SRL
AGROGEVIA-SEM SRL
Legume, porumb, griu, floarea-soarelui/ MD-5940, r-nul Făleşti
S. Pinzareni, MD-5624, r-nul Rîşcani
Овощи, кукуруза, пшеница,
Tel.: (259) 57 724 s. Mălăieşti
подсолнечник
Comercializarea produselor agricole./ Tel.: (256) 42 448
LEX-TRANSPORT S.R.L. Маркетинг сельскохозяйственной Productia si vinzarea de culturi
MD-5200, or. Drochia продукции industriale si cereale / Зерновые
Str. Ghica Vodă, 96 культуры и злаки
Legume produse cerialiere/ MIHAI BEJENARI GT
Овощи, кукуруза, пшеница, MD-5941, r-nul Făleşti
s. Pirlita AGROGLORIA C.A.P
подсолнечник MD-5626, r-nul Rîşcani
Tel.: (259) 62 325
Comercializarea produselor agricole. / s. Mihăileni
ASINARIS S.R.L. Маркетинг сельскохозяйственной Tel./Fax: (256) 77 119
MD-5601, or. Rîşcani продукции Tel.: (256) 47 333
Str. Gagarin Iurii, 38
Produse agricole. / Сельхозпродукты.
Tel.: (256) 26 294 TANISERV AGRO SRL
Tel.: (256) 64 505 MD-5947, r-nul Făleşti
s. Sarata Veche ANDRUŞCA ELENA GŢ
Tel.: (256) 94 488
E-mail.: caracas.ds@mail.ru MD-5600, or. Rîşcani
Griu, porumb, floarea-soarelui, soie, Tel.:(259) 64 322 s. Duruitoarea Nouă
legume, fructe. Comerţ cu mărfuri Fax: (259) 64 441 Tel./Fax: (256) 24 584
agricole şi industriale. / Пшеница, Tel.:(259) 64 441 GSM: 067193924
кукуруза, подсолнечник, соя, овощи, Gsm 069187214
Cultivarea fructelor. / Выращивание
фрукты. Торговля промышленными и Creşterea culturilor cerealiere. /
Зерновые культуры фруктов
продовольственными товарами
LIDIA RUSU GT ASINARIŞ SRL
PRINTANA-AGRIA SRL MD-5946, r-nul Făleşti MD-5601, or-nul Rîşcani
MD-5621, r. Rîşcani s.Risipeni, Str. Gagarin, 38
s. Grinăuţi Tel.:(259) 59 235
Tel.: (256) 26 294
Tel. : (256) 46 230 Gsm.: 060423385
E-mail: Lidia.rusu60@ramblermail.ru Tel.: (256) 23 779
Tel: (256) 46 232
Agricultura(cresterea si comercializarea Fax: (256) 23 685
Gsm: 069 238 543
vita de vie.)./ Сельское хозяйство Grâu, porumb, floarea-soarelui, soia,
Griu, porumb, floarea-soarelui, soie, (выращивание винограда) legume şi fructe. /
legume, fructe. Comerţ cu mărfuri
Пшеница, кукуруза, подсолнечник,
agricole şi industriale. / Пшеница, STAJIONAGRO SRL соя, овощи, фрукты.
кукуруза, подсолнечник, соя, овощи, MD-5945, r-nul Falesti
фрукты. Торговля промышленными и s. Rautel
Tel.:(259) 74 230 AVIS-NORD
продовольственными товарами
Fax: (259) 74 230 MD-5601, or. Rîşcani
Cresterea produselor cerealiere/ Str. Şevcenko, 84
VORONETCHI PAVEL GT
зерновые культуры Tel.: (256) 23 080
MD-5901, or. Falesti
Str. Viitorului, 3 Fax: (256) 21 070
VIITORUL AGRICULTURII CAP GSM: 076 711 138
Tel.:+373 671 75722
MD-5939, r-nul Falesti
Comercializarea produselor agricole. / E-mail: serjantu@yahoo.com
s. Pietrosu
Маркетинг сельскохозяйственной Bauturi nealcoolice grine si
Tel.:(259) 56 426
продукции leguminoase, mincare pentru animale/
Produse agricole. / зерновые культуры
Безалкогольные напитки Зерновые и
ASINARIS S.R.L. ABOLITIA SRL зернобобовые культуры, питания для
MD-5600, or. Rîşcani MD-5601, r-nul Rîşcani животных
Str. Gagarin Iurii Str. Sevcenco, 4A
Tel.: (256) 23 685 Tel./Fax: (256) 28 284 BEJAN MIHAI G.Ţ.
Tel.: (256) 64 488 Produse agricole. / Сельхозпродукты. MD-5617, r-nul Rîşcani
Tel.: (256) 93 111
or. Costeşti
Tel.: (256) 94 488 ACORD S.A. Tel./Fax: (256) 32 295
Tel.: (256) 22 148 MD-5636, r-nul Rîşcani
Tel.: (256) 32 630
Grîu, porumb, floarea-soarelui, soie, s. Recea
Tel.: (256) 74 244 Produse agricole. Tehnica agricola/
legume, fructe. Comercializarea
Tel.: (256) 74 247 Сельхозпродукты. Aгротехника
produselor agricole şi industriale./
Tel.: (256) 74 428
Пшеница, кукуруза, подсолнечник,
BENEA SRL
Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
41

MD-5617, r-nul Rîşcani Produse agricole. / Сельхозпродукты. E-mail: cutezatorulagricol@mail.md


or. Costesti Cereale, fructe, legume, carne, seminte.
Tel./Fax: (256) 32 408 COJOCARI ECATERINA GT / Зерновые, фрукты, овощи, мясо,
Produse agricole. / Сельхозпродукты. MD-5612, r-nul Rîşcani семена.
s. Alunis
Tel./Fax: (256)61 288
BINDAGRA –COM S.R.L. AGRO-BARABOIENI SRL
Produse agricole. / Сельхозпродукты.
MD-5613, r-nul Rîşcani MD-5112, r-nul Donduşeni
s. Boroşenii Noi s. Baraboi
COJOCARU TUDOR G.Ţ
Tel.: (256) 48 235 Tel.: (251) 70 230
MD-5612, r-nul Rîşcani
Produse agricole. / Сельхозпродукты. Tel.: (251) 70 210
s. Aluniş
Fax: (251) 70 655
Tel.: (256) 61 288
AVICOLA SA S. CORLĂTENI Gsm: 069/235135
MD-5616, r-nul Rîşcani Tel.: (256) 61 319
Grâu. Floarea-soarelui Legume. Fructe.
s. Corlăteni Legume, rosii, sfecla de
Orez. Cartofi. Carne de porc. Carne de
Tel: (256) 57 010 zahăr, grâu, porumb şi floarea-soarelui.
Tel.: (256) 56 333 vită./ Пшеница. Подсолнечник,
/ Овощи, томаты, сахарная свекла,
Oua, carne, grine si leguminoase. / овощи, фрукты,
пшеница, кукуруза, подсолнечник.
Яйца, мясо, зерновые и бобовые ячмень, картофель. Свинина,
культуры. говядина.
COLIN NICOLAE GŢ
BOTNARU VICTOR ION GŢ MD-5626, r-nul Rîşcani
AGRO-CRISTI M.S. C.A.P
MD-5600, r-nul Rîşcani Tel./Fax: (256) 24 584
MD-5140, r-nul Donduşeni
s. Braniste Produse agricole. / Сельхозпродукты.
s. Tîrnova
Tel./Fax: (256) 24 584 Tel.: (251) 55 575
GSM: 67193924 COMBI-NUTREŢ S.A
Gsm: 069/143992
Produse agricole. / Сельхозпродукты. MD-5601, or-nul Rîşcani
Soia. floarea-soarelui Porumb. Mere. /
Str. Independenţei, 157
Соя. подсолнечник. Кукуруза. Яблоки.
CALEA ZAICANILOR SRL Tel.: (256) 22 096
MD-5644, r-nul Rîşcani Tel.: (256) 28 953
AGROLĂSTAR SRL
s. Zăicani Fax: (256) 22 096
MD-5111, r-nul Donduşeni
Tel.: (256) 72 544 Gsm. : 069 119 922
s. Arioneşti
Tel.: (256) 72 452 Produse de morarit / продукты
Tel.: (251) 46 340
Fax: (256) 72 252 перемола
Tel.: (251) 46 565
Gsm.: 069 119 465 Fax: (251) 46 340
E-mail: boclinca48@mail.ru CRISTIAN MARIA GŢ
Grâu. Floarea-soarelui Porumb. Soia. /
Grine si leguminoase, mincare pentru MD-5600, r-nul Rîşcani
Пшеница. Подсолнечник. Кукуруза.
animale/ Зерновые и зернобобовые s. Sturzeni
соя.
культуры, питания для животных Tel./Fax: (256) 24 584
Produse agricole. / Сельхозпродукты.
AGROMIORUL S.R.L.
CAMENCUŢA-AGRO SRL MD-5140, r-nul Donduşeni
MD-5639, r-nul Rîşcani CROHMALIUC VALERII SRL
MD-5617, r-nul Rîşcani s. Tirnova
s. Sturzeni Tel.: (251) 55 004
or. Costesti
Tel./Fax: (256) 66 342 Tel./Fax: (256) 32 469 Tel.: (251) 55 102
Gsm.: 078 300 340 Produse agricole. / Сельхозпродукты Tel.: (251) 55 790
Porumb, orz, grâu, floarea- Produse agricole. / 3ерновые продукты
soarelui, sfeclă de zahăr, legume. / CUPLAJ SRL
Кукуруза, ячмень, пшеница, MD-5601, or.Rîşcani AGRO-PANFIL GT
подсолнечник, сахарная свекла, Str. Trandafirilor, 7-B MD-5130, r-nul Donduşeni
овощи. Tel.: (256) 28 862 s. Plop
Gsm.: 069 135 528 Tel.: (251) 71 236
CECAN VALERIAN GŢ E-mail: movila.irina@gmail.com Produse agricole. /3ерновые продукты
MD-5626, r-nul Rîşcani Grine si leguminoase, mincare pentru
s. Mihăileni animale/ Зерновые и зернобобовые AGROPLANT S.R.L.
GSM: 069244527 культуры, питания для животных MD-5136, r-nul Donduşeni
Mob.: 067193924 s. Sudarca
Produse agricole. / Сельхозпродукты. CUTEZĂTOR-AGRICOL SRL, S.C. Tel.: (251) 78 214
MD-5636, r-nul Rîşcani Gsm: 079/073836
CEMORTAN CONSTANTIN GŢ s. Recea Fructe. Legume. Mere. Cartofi Cereale
MD-5626, r-nul Rîşcani Tel.: (256) 74 230 Grâu Porumb. Soia. Floarea-soarelui. /
s. Zăicani Fax.: (256) 74 235 Фрукты. Овощи. Яблоки. Картофель.
Tel./Fax: (256) 24 584 GSM: 069 324 320

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
42

Зерновые. Пшеница. Кукуруза. Соя. s. Cernoleuca 5131, r-nul Donduşeni


Подсолнечник. Tel.: (251) 77 214 s. Pocrovca
Telefon:0691 05104 Tel.: (251) 53 288
AGROPOMFRUCT S.R.L. Soia, mere, seminţe de floarea-soarelui. Tel.: (251) 53 288
MD-5140, r-nul Donduşeni / Соевые бобы, яблоки, семена Mere. / яблоки
s. Tîrnova подсолнечника.
Tel.: (251) 55 768 FRUTMOL S.R.L.
Tel.: (251) 55 767 BUGA N. G.Ţ MD-5123, r-nul Donduşeni
Fax.: (251) 55 768 MD-5124, r-nul Donduşeni s. Frasin
info@agropomfruct.com s. Horodişte Tel: (251) 41 395
www.agropomfruct.com Tel.: (251) 40 245 Produse agricole. / 3ерновые продукты
Depozitarea şi vânzarea Tel.: (251) 40 238
de fructe: mere, piersici, cireşe, prune,c Gsm.: 069/222846 GABI MARGINEANU G.Ţ.
oacaze negre. De sortare şi ambalare a Porumb, orz, grâu, floarea- MD-5101, or. Donduşeni
fructelor şi boabe. / Выращивание, soarelui, sfeclă de zahăr. / Кукуруза, Str. Frunze, 31
хранение и реализация фруктов: ячмень, пшеница, подсолнечник, Tel.: (251) 22 131
яблоки, персики, вишня, сахарная свекла. Produse agricole. / 3ерновые продукты
сливы,чёрная смородина. Сортировка
и упаковка ягод и фруктов. CASI-AGRO S.R.L. GLIA FRĂSINENILOR SRL
MD-5121, r-nul Donduşeni MD-5123, r-nul Donduşeni
ARIPRODAGRO S.R.L. s. Elizavetovca s. Frasin
MD-5111, r-nul Donduşeni Tel.: (251) 64 336 Tel.: (251) 41 275
s. Arionesti Produse agricole. / Сельхоз продукты Tel.: (251) 41 585
Tel.: (251) 46 230 Gsm.: 079/430693
Tel.: (251) 46 368 CLIMAUTANUL-AGRO SRL SC Floarea-soarelui, porumb, orz şi soia. /
Fax: (251) 46 230 MD-5117, r-nul Donduşeni Подсолнечник, кукуруза, ячмень, соя.
Produce porumb, griu, floarea soarelui, s. Climauti
soia, sfecla de zahar si produse Tel.: (251) 93 256 LA NUCARI G.Ţ.
animaliere. / Производит кукуруза, Fax: (251) 93 256 MD-5124, r-nul Donduşen
пшеница, подсолнечник, соя, Telefon: 0692 01426 s. Horodiste
сахарная свекла и животноводство. Cereale. / Сельхоз продукты Tel.: (251) 40 295
Produse agricole. / 3ерновые продукты
BRICEVEANU AGRO SRL COSULEAN G.Ţ.
MD-5140, r-nul Donduşeni MD-5136, r-nul Donduşeni MAZRUS SRL
s. Tîrnova s. Sudarca MD-5129, r-nul Donduşeni
Tel.: (251) 55 575 Tel: (251) 78 214 s. Pivniceni
Tel.: (251) 55 484 Produse agricole. / Сельхоз продукты Tel.: (251) 21 414
Tel.: (251) 55 483 Tel.: (251) 92 132
Gsm.: 69/143992 CUBVAS-AGRO SRL Tel.: (251) 21 400
Grâu, soia, porumb, sfeclă de MD-5100, r-nul Donduşeni Grâu, sfeclă de zahăr, floarea
zahăr, hrişcă. / Пшеница, соя, кукуруза, Str. Igor Vieru, 16 soarelui, orz, porumb, soia, rapita. /
сахарная свекла, гречиха. Tel.: (251) 22 180 Пшеница, сахарная свекла,
Tel.: (251) 22 180 подсолнечник, ячмень, кукуруза, соя,
BOTNARI VLADIMIR GRIGORE G.Ţ Tel.: (251) 23 270 рапс.
MD-5136, r-nul Donduşeni Tel.: (251) 23 734
s. Sudarca Tel.: (251) 24 276 MISPEND SRL
Tel/Fax: (251) 78 297 Cereale. / 3ерновые продукты MD-5136, r-nul Donduşeni
Gsm.: 069/267180 s. Sudarca
Mere, floarea-soarelui, grâu, orz şi soia. DONPRODCOM SRL Tel.: (251) 78 213
/ Яблоки, подсолнечник, пшеница, MD-5101, or. Donduşeni Tel.: (251) 78 385
ячмень, соя. Str. Ştefan cel Mare, 3/A Tel.: (251) 78 213
Tel.: (251) 22 180 Gsm.: 068/277177
BRIAGROLIV COOP Tel.: (251) 23 734 Grâu, orz, fructe, legume, floarea-
MD-5115, r-nul Donduşeni Recoltă de fructe şi legume. De soarelui şi soia. / Пшеница, ячмень,
s. Briceva grâu, mere, rapita, floarea-soarelui, фрукты, овощи, подсолнечник, соя
Tel.: (251) 94 218 mazăre. / Заготовка плодоовощной
Cereale. / 3ерно продукции. Пшеница, яблоки, рапс, MOŞANA C.P
подсолнечник, горох. MD-5127, r-nul Donduşeni
BUCURIA SRL Donduşeni s. Moşana
MD-5116, r-nul Donduşeni FRIGO-TERM SRL SC Tel.: (251) 72 244

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
43

Grâu, porumb, orz, soia, sfecla de DIACONI GŢ s. Druţă


zahăr, fructe. / Пшеница, кукуруза, MD-5617, r-nul Rîşcani Tel./Fax: (256) 73 508
ячмень, соя, сахарная свекла, фрукты. s. Costeşti Produse agricole. / Сельхозпродукты.
Tel./Fax: (256) 32 208
MUNTEANU VIORICA GT Produse agricole./ Агропродукты GUŢU VICTOR G.Ţ.
MD-5644, r-nul Rîşcani MD-5612, r-nul Rîşcani
s. Zaicani DRAGUTA VLADIMIR GŢ s. Aluniş
Tel/Fax: (256) 24 584
MD-5600, r-nul Rîşcani Tel./Fax: (256) 61 251
Produse agricole./Агропродукты
s. Duruitoarea Nouă Produse agricole. / Сельхозпродукты.
GSM: 067193924
OGMELIAR-AGRO CAP
Produse agricole./ Агропродукты HILIUŢIANUL SRL
MD-5141, r-nul Donduşeni
MD-5925, r-nul Rîşcani
s. Taul
DRĂGĂLIN-AGRO SRL s. Hiliuţi
Tel.: (251) 62 015
MD-5626, r-nul Rîşcani Tel.: (256) 45 230
Produse agricole. / 3ерновые продукты
s. Mihăileni Tel.: (256) 45 447
Tel.: (256) 76 373 Fax: (256) 45 230
ŞULIARENCO G.Ţ
Grâu, porumb, seminte de floarea Gsm.: 069/160588
MD-5118, r-nul Donduşeni
soarelui, mere. / Пшеница, кукуруза, Creştere de prăsilă.
s. Codrenii Noi
подсолнечник, яблоки. Grâu, porumb, orz, rapita, soia, seminte
Tel.: (251) 41 317
de floarea soarelui, mere. Servicii
Tel.: (251) 41 645
ECOSAN-AGRO SRL maşini agricole./ Племенное
Porumb, floarea-soarelui, grâu şi orz. /
MD-4723, r-nul Rîşcani свиноводство. Пшеница, кукуруза,
Кукуруза, подсолнечник, пшеница,
s. Rămăzan ячмень, рапс, соя, подсолнечник,
ячмень.
Tel.: (256)41 252 яблоки. Услуги сельскохозяйственной
Grâu, orz, sfeclă de zahăr şi floarea- техники.
TEOS-AGRO SRL
soarelui.Пшеница, ячмень, сахарная
MD-3034, r-nul Donduşeni IMIR-AGRO SRL
свекла, подсолнечник.
s. Sudarca MD-5625, r-nul Rîşcani
Tel.: (251) 78 297 s.Lupăria
FIZALIS GŢ
Gsm. :069/267180 Tel./Fax: (256) 54 289
MD-5600, or-nul Rîşcani
Cereale, leguminoase, mere, boabe de Produse agricole. / Сельхозпродукты.
Str.: Tudor Vоnav, 7a
soia, floarea-soarelui. / Зерновые,
Tel.: 69298767
зернобобовые, яблоки, соя, LUNGU E.G. G.Ţ.
Produse agricole. / Сельхозпродукты.
подсолнечник. MD-5600, r-nul Rîşcani
FÎNTÎNA–RECEA GAS s.Dumeni
TUDMACI-AGRO S.R.L. Tel.: (256) 77 367
MD-5600, r-nul Rîşcani
MD-5127, r-nul Donduşeni Produse agricole. / Сельхозпродукты.
s. Recea
s. Moşana
Tel.: (256) 74 380
Tel.: (251) 63 086 MALINOVSCOE S.A
Tel.: (256) 74 235
Tel.: (251) 29 178 MD-5625, r-nul Rîşcani
Produse agricole. / Сельхозпродукты.
Produse agricole./ Сельхозпродукты s. Malinovscoe
FURTUNA ELENA GT Tel./Fax: (256) 65 243
VASCAUTAN NATASA G.Ţ. MD-5643 , r-nul Rîşcani Grâu, porumb, soia şi floarea-soarelui. /
MD-5134, r-nul Donduşeni s. Varatic Пшеница, кукуруза, соя,
s. Scaieni Tel./Fax: (256) 92 497 подсолнечник.
Tel.: (251) 43 428 Produse agricole. / Сельхозпродукты.
Produse agricole./ Сельхозпродукты MARCANT-AGRO S.R.L.
GLADCHII GŢ MD-5600, or. Rîşcani
VASIGRUS S.R.L. MD-5600, or-nul Rîşcani Str. Trandafirilor, 25/8
MD-5139, r-nul Donduşeni Str. Bujorilor, 10 Tel.: (256) 28 963
s. Teleseuca Tel./Fax: (256)28 963 Produse agricole. / Сельхозпродукция.
Tel.: (251) 63 230 Produse agricole. / Сельхозпродукты.
Tel.: (251) 63 201 MIRON ANDREI G.Ţ.
Produse agricole./ Сельхозпродукты GOLOVATIUC GALINA GŢ MD-5600, r-nul Rîşcani
MD-5600, r-nul Rîşcani s. Varatic
VULTURE SRL Tel./Fax: (256) 24 584 Gsm: 069/04 05 77
MD-5101, r-nul Donduşeni GSM: 67193924 Produse agricole. / Сельхозпродукты.
Tel.: (251) 73 230 Produse agricole. / Сельхозпродукты.
GSM: 690 65217 MOLD-VIRRIJA S.R.L. IM
Produse agricole. / 3ерновые продукты GRADIVERGO SRL MD-5600, or. Rîşcani
MD-5633, r-nul Rîşcani
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
44

Str. Independenţei, 201 Fax.: (256) 51253 s. Moşeni


Gsm.: 69/84 46 88 Grâu, porumb, sfeclă de zahăr, floarea- Tel.: (256) 52 240
Produse agricole. / Сельхозпродукты. soarelui, fructe, orz, mere./ Пшеница, Tel.: (256) 52 235
кукуруза, сахарная свекла, Fax: (256) 52 240
MUNTEANU VIORICA GT подсолнечник, фрукты, ячмень, Grâu, porumb, floarea
MD-5644, r-nul Rîşcani яблоки. soarelui, orz, mazăre, soia,
s. Zaicani
fasole, sfeclă de zahăr, legume, rapiţă cu
Tel./Fax: (256) 24 584
TOCARDO-AGRO SRL seminţe oleaginoase. / Пшеница,
Produse agricole./Агропродукты
MD-5626, r-nul Rîşcani кукуруза, подсолнечник, ячмень,
s. Mihăileni горох, соя, фасоль, сахарная свекла,
NORD-LUPACESCU Î.I
Tel.: (256) 76 713 овощи, рапс.
MD-5600, or. Rîşcani
Tel.: (256) 76 314
Str. Maiacovschii, 2
Gsm. :069/265881 CEDRU GT
Tel.: (256) 28 243 MD-5941, r-nul Făleşti
Cereale, seminţe de porumb şi de
Fax: (256) 24 285 s. Pirlita
mărfuri, zahăr sfecla, floarea-
Gsm.: 067/178885 Tel.:(259) 54 232
soarelui,legume si fructe./ Зерновые, Gsm.: 079531814
Legume. /Овощи
кукуруза товарная и семенная, Agricultura (cresterea si comercializarea
сахарная свекла, подсолнечник, vita de vie). / Сельское хозяйство
PĂRJOTEI VALEA S.R.L.
овощи, фрукты (выращивание винограда)
MD-5600, r-nul Rîşcani
s. Pîrjota VASTADUM SRL
TROSOR CT SRL
Tel.: (256) 43 235 MD-5933, r-nul Făleşti
MD-5644, r-nul Rîşcani
Tel.: (256) 43 282 S. Marandeni
s. Zăicani vastadum@gmail.com
Seminţe de porumb, porumb, floarea-
Tel.: (256) 72 235 Tel.:(259) 72 586
soarelui şi soia. / Кукуруза семенная,
Tel.: (256) 72 464 Fax: (259) 72 586
зерновые, подсолнечник, соя.
Fax: (256) 72 235 Gsm: 069212681
Gsm. :069/106918 Gsm: 078822214
PÎRJOTEH-AGRO Agricultura (cresterea plantelor de
Grâu, sfeclă de zahăr,
MD-5631, r-nul Rîşcani cimp). / Полевые растения
porumb, legume, mere ,
s. Pîrjota
floarea-soarelui. / Пшеница, сахарная AGROFERM PLUS SRL
Tel.: (256) 43 475
свекла, кукуруза, овощи, яблоки, MD-5924, r-nul Făleşti
Tel.: (256) 43 281
подсолнечник. s. Glinjeni
Seminţe de porumb, porumb, floarea-
Tel.: (259) 71 379
soarelui şi soia. / Кукуруза семенная, Gsm: 0691158438
VALEA PÎRJOTEI SRL
зерновые, подсолнечник, соя. Agricultura (cresterea si comercializarea
MD-5631, r-nul Rîşcani
vita de vie). / Сельское хозяйство
s. Pîrjota (выращивание винограда)
POPOCI ALEXANDRU G.Ţ
Tel.: (256) 43 230
MD-5636, r-nul Rîşcani
Tel.: (256) 43 235 IZURCANI AGRO SRL
s. Recea
Grâu, orz, porumb, floarea MD-5924, r-nul Făleşti
Tel.: (256)74 409 S. Glinjeni
soarelui şi soia. Seminţe
Gsm.: 069/993422 Tel.:(259) 71331
de porumb. Gâşte.Carne de porc./
Legume, porumb, grâu, floarea-soarelui. Fax: (259) 71975
Пшеница, ячмень, кукуруза,
/ Овощи, кукуруза, пшеница, Tel.:(259) 94171
подсолнечник, соя. Кукуруза Gsm: 079070425
подсолнечник
семенная. Гуси. Свинина. Agricultura(cereale,griu,orz,floarea
soarelui). / Сельское хозяйство
PRINTANA-AGRIA SRL
VARDAN AGRO SRL (зерновые, пшеница, ячмень,
MD-5621, r-nul Rîşcani подсолнечник)
MD-5639, r-nul Rîşcani
s. Grinăuţi
s. Sturzeni
Tel.: (256) 46 230 ITERO-AGRO CA
Tel.: (256) 66 325
Gsm.: 069238543 MD 5930, r-nul Făleşti
Fax: (256) 66 430 S. Iscalau
Cereale, sfecla de zahăr, floarea-
Gsm. :069/158866 R-nul Făleşti
soarelui, porumb. / Зерно, сахарная
Mere, prune. De grâu, floarea-soarelui, Tel.:(259) 77348
свекла, подсолнечник, кукуруза
sfeclă de zahăr. Seminţe de Fax: (259) 77336
porumb. Soia. Canola./ Яблоки, сливы. Tel.:(259) 77362
STÎNCĂUŢI SRL Gsm: 079044357
Пшеница, подсолнечник, свекла
MD-5638, r-nul Rîşcani Producerea si realizarea a produselor
сахарная. Кукуруза семенная. Соя. agricole. / Производство и продажа
s. Şaptebani
Рапс. сельскохозяйственной продукции
Tel.: (256) 51 253
Tel.: (256) 51 230
VILATA-AGRO SRL GAREANCA-AGRO SRL
Tel.: (256) 51 235
MD-5627, r-nul Rîşcani MD-5901, r-nul Făleşti

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
45

Str. Mihai Eminescu, 54 TVINSIACOM S.R.L. Fax.: (259) 54 230


Tel.:(259) 26619 MD-5921, r-nul Făleşti Gsm.:069/184454
Fax: (259) 26619 s. Egorovca Grau, floarea-soarelui şi soia. Carne de
Gsm: 068208718
Tel.: (259) 75 322 vită , lapte. Carne de porc. Mere,
Producerea si cultivarea culturilor de
cimp. / Производство и выращивание Tel.: (259) 75 322 cireşe , prune./ Пшеница,
полевых культур Gsm.:069341645 подсолнечник, соя. Говядина, молоко.
Cereale. Floarea-soarelui. Sfecla de Свинина. Яблоки, вишня, черешня,
AGROFARMSERV SRL SC zahăr. Mere, prune./ Зерновые. сливы
MD-5901, r-nul Făleşti Подсолнечник. Сахарная свекла.
Str. Mihai Eminescu, 9 Яблоки, сливы. RUSU LIDIA G.Ţ
E-mail.: vieru_vasile@mail.ru MD-5946, r-nul Făleşti
Tel.:(259) 23201
TVM TOCARI Î.I. s. Risipeni
Fax: (259) 23201
Tel.:(259) 24165 MD-5900, r-nul Făleşti Tel.:(259) 76 235
Gsm: 069201231 s. Cătranic Gsm.:069/358621
Magazin agricol (seminte,fertilizanti, Tel.: (259) 68 722 Seminţe de porumb, porumb, floarea-
ghiveciuri,bunuri pentru gradinarit). / Tel.: (259) 68 777 soarelui şi soia. / Кукуруза семенная,
Магазин сельское хозяйство (семена, Seminţe de porumb, porumb, floarea- зерновые, подсолнечник, соя.
удобрения, горшки, Садово- soarelui şi soia. / Кукуруза семенная,
огородный инвентарь) зерновые, подсолнечник, соя. SCUMPROD-AGRO S.R.L.
MD-5949, r-nul Făleşti
VITALPROM S.R.L. VASTADUM S.R.L. s. Scumpia
MD-5945, r-nul Făleşti MD-5933, r-nul Făleşti Tel.:(259) 63 829
s.Răuţel s. Mărăndeni Gsm.:069/852193
Tel: (259) 53 033 vastadum@gmail.com Seminţe de porumb, porumb, floarea-
Produse agricole. / Tel/Fax.: (259) 72 586 soarelui şi soia. / Кукуруза семенная,
Сельскохозяйственные культуры Tel.: (259) 93 485 зерновые, подсолнечник, соя.
Gsm.:069/212681
TRIGAR COM S.R.L. Grâu, orz, sfecla de zahăr, floarea- NURECANA-AGRO S.R.L.
MD- 5947, r-nul Făleşti soarelui, soia, mere, prune şi porumb. MD-5913, r-nul Făleşti
s. Sarata Veche Пшеница, ячмень, сахарная свекла, s. Călineşti
Tel.: (259) 93 115 подсолнечник, соя, яблоки, сливы, Tel.:(259) 61 397
Produse agricole. / кукуруза. Tel.:(259) 61 336
Сельскохозяйственные культуры Gsm.:069/064995
TARAS-SCOP-AGRO S.R.L. Cereale, floarea-soarelui şi porumb. /
TRIOPUS AGRO S.R.L. MD-5936, r-nul Făleşti Зерновые, подсолнечник, кукуруза.
MD-5946, r-nul Făleşti s. Natalievca
s. Risipeni Tel.:(259) 55 122 PAMIRES-AGRO S.R.L.
Tel.: (259) 76193 Tel.: (259) 55 171 MD-5913, r-nul Făleşti
Produse agricole. / Fax. : (259) 55 122 s. Călineşti
Сельскохозяйственные культуры Grâu, orz, porumb, soia, Tel.:(259) 61 418
floarea soarelui, Gsm.:069/417215
SCUMPROD-AGRO S.R.L. legume, fructe, sfecla de zahăr,struguri. Cereale, floarea-soarelui, porumb. /
MD- 5949, r-nul Făleşti Servicii de moara. / Пшеница, ячмень, Зерновые, подсолнечник, кукуруза
s. Scumpia кукуруза, соя, подсолнечник, овощи,
Tel.: (259) 63 829 фрукты, сахарная свекла, виноград.. ITERA AGRO, COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
Produse agricole. / Услуги мельницы. MD-5930, r-nul Făleşti
Сельскохозяйственные культуры s. Işcălău
TERA FRUCT S.R.L. Tel.:(259) 77 362
IURDA-VERA ROTARI S.R.L. MD-5924, r-nul Făleşti Tel.:(259) 77 348
MD-5903, or. Făleşti s. Glinjeni Produse agricole. / Сельхозпродукция.
Str. Cartierul Victoriei Tel.:(259) 94 385
Tel.: (259) 22 159 Seminţe de porumb, porumb, floarea- IZLAN-AGRO S.R.L.
Magazin Agricol. / Агромагазин soarelui şi soia. / Кукуруза семенная, MD-5931, r-nul Făleşti
зерновые, подсолнечник, соя. s. Izvoare
COZMEANCA-PRUT S.R.L. Tel.:(259) 69 281
MD- 5944, r-nul Făleşti STAJIONA AGRO S.R.L. Grâu, porumb, legume, sfecla de zahăr.
s. Pruteni MD-5945, r-nul Făleşti / Пшеница, кукуруза, овощи, сахарная
Tel.: (259) 66 593 s. Răuţel свекла
Depozit de cereale./ Хранение зерна Tel.:(259) 54 230
Tel.:(259) 94 257 IZURCANI-AGRO S.R.L.

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
46

MD-5924, r-nul Făleşti MD-5900, or. Făleşti Grâu, porumb, orz, floarea-
s. Glinjeni Str. Eminescu, 65 soarelui, sfeclă de zahăr. / Пшеница,
Tel.:(259) 94 171 Tel.: (259) 26 619 кукуруза, ячмень, подсолнечник,
Gsm.: 079/670425 Produse agricole. / Сельхозпродукты. сахарная свекла.
Cereale, sfecla de zahăr, floarea-
soarelui, legume./ Зерновые, сахарная GOSPODARUL S.R.L., FIL. 1 CUTEZĂTORUL A .O.
свекла, подсолнечник, овощи. MD-5900, r-nul Făleşti MD-5902, or. Făleşti
s. Albineţul Vechi Str. Ştefan cel Mare, 50
LOGOFĂT-PRIM S.R.L. Tel.:(259) 70 177 Tel/Fax: (259) 22 951
MD-5932, r-nul Făleşti Produse agricole. / Сельхозпродукты. Gsm.:069008119
s. Logofteni E-mail: veco@rambler.ru
Tel.:(259) 60 130 GOSPODARUL S.R.L, Fil. 2 www.cutezatorul.org.md
Tel.:(259) 60 138 MD-5900, r-nul Făleşti Agricultura,administrare publica locala
Fax.: (259) 60 138 s. Rediul de Sus Membri ai federatiei nationale ,,Agro-
Cereale, floarea-soarelui, Tel.:(259) 70 192 Inform,,./ Сельское хозяйство, местное
vite, lapte. Producerea caşcavalului./ Cooperativă agricolă самоуправление
Зерновые, подсолнечник, КРС, Produse agricole. / Сельхозпродукты. Члены национальной федерации,
молоко. Производство сыра. Агро-Информ
GRUPIJOR –AGRO S.R.L.
MOSPURAGRO S.R.L. MD-5900, r-nul Făleşti CAREUL-PRIM S.R.L.
MD-5915, r-nul Făleşti s. Chetriş MD-5929, r-nul Făleşti
s. Catranîc Tel.: (259) 61 339 s. Ilenuţa
Tel.:(259) 52 860 Tel.:(259) 61 398 Tel.:(259) 93 818
Tel.:(259) 52 773 Produse agricole. / Сельхозпродукты. Gsm.:067/168155
Gsm.:069/25122, 069/101052 Cereale, sfeclă de zahăr şi floarea-
Sfecla de zahăr, porumb şi floarea- CONSĂTENII C.A.P soarelui. / Зерновые, сахарная свекла,
soarelui. / Сахарная свекла, зерновые, MD-5923, r-nul Făleşti подсолнечник.
подсолнечник s. Făleştii Noi
Tel.:(259) 60 569 CENAGRO IMPEX S.R.L.
EFELINA AGRO S.R.L. Tel.:(259) 60 458 MD-5900, r-nul Făleşti
MD-4338, r-nul Făleşti Fax. (259) 60 458 s. Ciolacu Vechi
s. Ilenuţa Gsm.:069158407 Tel.:(259)78 116
Tel.:(259) 68 268 Grâu, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, Produse agricole. / Сельхозпродукты
Fax: (259) 68 349 legume si struguri. / Пшеница,
Gsm.:068332727 сахарная свекла, подсолнечник, CERTAXAGRO-PRIM S.R.L.
Produse agricole. / Сельхозпродукты. овощи, виноград. MD-5931, r-nul Făleşti
s. Izvoare
FALSEM-AGRO S.R.L. CONSTANTIN URSACHI GŢ Tel/Fax. (259) 69 133
MD-5902, r-nul Făleşti MD-6200, r-nul Făleşti Gsm.:079223655
Str. Pieţii, 9 s. Izvoare Gsm.: 078061050
Tel.:(259) 23 195 Tel.:(259) 65 133 Porumb, orz, grâu, floarea-
Tel.:(259) 23 953 Tel.:(259) 65 102 soarelui, sfeclă de zahăr, legume.
Tel.:(259) 25 732 Produse agricole. / Сельхозпродукты. Moară. / Кукуруза, ячмень, пшеница,
Gsm.:078011066 подсолнечник, сахарная свекла,
Grâu, porumb, soia, cartofi, legume COZMEANCA-PRIM S.R.L. овощи. Мельница
proaspete. / Пшеница, кукуруза, соя, MD-5944, r-nul Făleşti
картофель, свежие овощи s. Pruteni CHIRUŢA I.V. G.Ţ
Tel.:(259) 66 593 MD-5935, r-nul Făleşti
FÎNAŢ AGRO S.R.L. Tel.:(259) 93 180 s. Musteaţa
MD-5911, r-nul Făleşti Gsm.:068080619 Tel.:(259) 70 359
s. Albineţul Vechi E-mail: Cozmeanca-prim@mail.ru Gsm.:069/965388
Tel.:(259) 70 440 Produse agricole. Serviciilor. Tehnică Mere, grâu, porumb şi floarea-soarelui.
Fax:(259) 70 448 agricolă / Услуги Сельхозтехники. / Яблоки, пшеница, кукуруза,
Gsm.:067/170321 подсолнечник.
Grâu, orz, floarea CRISDERIX S.R.L.
soarelui, soia, sfeclă de zahăr, lucernă. / MD-5937, r-nul Făleşti BENASEM S.R.L.
Пшеница, ячмень, подсолнечник, соя, s. Năvîrneţ MD-5903, or. Făleşti
сахарная свекла, люцерна. Tel.:(259) 73 325 Str. Viilor, 1
Tel.:(259) 73 134 E-mail: benasem@mail.ru
GOREANCA AGRO S.R.L. Gsm.: 069457830 Tel.:(259) 29 408

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
47

Tel.:(259) 24 133 Gsm.:079251333


Fax. (259) 29 408 E-mail: liadiua.kraeskaua@mail.ru COLPRODCOOP DROCHIA
Gsm.:069252184 Boabe, floarea-soarelui, sfeclă de MD-5201, or.Drochia
Agromagazin. Producţia de zahăr, soia, seminţe Str. Hotin, 1
seminţe de soia şi porumb. / de porumb. Bovine. Carne de porc./ Tel.: (252) 23 141
Агромагазин. Производство семян сои Бобы, подсолнечник, сахарная свекла, Fax: (252) 23 661
и кукурузы. соя, кукуруза. Крупный рогатый Depozite de păstrare, produse agricole/
скот.Мясо свинины. Хранение сельскохозяйственной
BEZENI AGRO COOPERATIVĂ продукции
MD-5900, r-nul Făleşti AGROGLIN-PRIM S.R.L.
s. Glinjeni MD-5924, r-nul Făleşti TEHAGRODAS S.R.L.
Tel.:(259) 71 972 s. Glinjeni MD-5216, r-nul Drochia
Produse agricole. / Сельхозпродукты. Tel.: (259) 71 225 s. Drochia
Fax: (259) 71 336 Tel.: (252) 72 801
BOTEZATU G.Ţ. Gsm: 069077498 Poduse agicole / Агропродукты.
MD-5900, r-nul Făleşti Cereale. fructe şi legume cultură.
Str. Ştefan cel Mare Piscicultura. / Зерновые. Сахарная VALEA SOFIEI S.R.L.
Tel.:(259) 24 195 свекла. Подсолнечник.плодоовощные MD-5235, r. Drochia
Produse agricole. / Сельхозпродукты. культуры. Маслобойка. Мельница. s. Sofia
Рыбоводство. Tel.: (252) 30 503
BORIVAS-AGRO S.R.L. Tel.: (252) 30 230
MD-4712, r-nul Făleşti ABILITATE-AGRO S.R.L. Gsm.:069/245341
s. Glinjeni MD-5914, r-nul Făleşti Produse agricole. Creşterea animalelor.
Tel.:(259) 71 319 s. Călugăr / Сельхозпродукция. Животноводство
Tel.:(259) 71 654 E-mail.: abilitate@list.ru
Tel.:(259) 71 397 Tel./Fax: (259) 79 400 VIARC-AGRO S.R.L.
Fax. : (259) 71 336 Gsm.:069/323320 MD-5228, r-nul Drochia
Gsm.: 079591851, 079188226 Sfeclă de zahăr. Grâu. Soia. Floarea- s. Petreni
Grâu, porumb, floarea-soarelui şi soia. / soarelui. Porumb. / Свекла сахарная. Tel.: (252) 70 888
Пшеница, кукуруза, подсолнечник, Пшеница. Соя. Подсолнечник. Seminţe de porumb, porumb, floarea-
соя. Кукуруза. soarelui şi soia. / Кукуруза семенная,
зерновые, подсолнечник, соя.
AMONTI-AGRO S.R.L. AGROPAPUROS S.R.L.
MD-5900, r-nul Făleşti MD-5973, r-nul Făleşti ZGURA-AGRO S.R.L.
s. Navirnet s.Mărăndeni MD-5234, r. Drochia
Tel.: (259) 94 200 Tel.: (259) 72 330 s. Zguriţa
Fax. (259) 73 432 Fax: (259) 72 777 Tel.: (252) 44 230
Produse agricole. / Сельхозпродукты Gsm: 079208603 Tel.: (252) 44 909
E-mail.: goncearenco.rodica@mail.ru Tel.: (252) 44 287
ANVAR COM S.R.L. Grâu. Floarea-soarelui. Orz. Sfecla de Fax: (252) 44 230
MD-5945, r-nul Făleşti zahăr/ Пшеница. Подсолнечник. Prune, cireşe, porumb, sfecla de
s. Răuţel Ячмень. Сахарная свекла. zahăr, floarea-soarelui, soia şi porumb /
Tel.: (259) 54 231 Блоки, сливы, черешня, зерновые,
Porumb, floarea- PIRVENCOL S.R.L. сахарная свекла, подсолнечник, соя,
soarelui, grâu, orz, mazăre şi de canola. MD-5202, or. Drochia кукуруза.
/ Кукуруза, подсолнечник, пшеница, Str. Gudanov, 51
ячмень, горох, рапс. Fax/ Tel.: (252) 25 757 VIGAT AGRO PLUS, COOPERATIVĂ
Produse cerealiere/ Зерновые MD-5221, r-nul Drochia
BEJENARI VADIM GT продукты s. Miciurin
MD-5901, r-nul Făleşti Tel.: (252) 39 284
s.Pîrliţa MARIA DARII GT Gsm. 69/194051
Tel.: (259) 62 325 MD-5202, or. Drochia Floarea-soarelui, sfecla de
Legume într-o cameră specială. / Овощи Str. Independentei, 48 zahăr, grâu, orz, soia, seminţe
в специальном помещении Tel.: (252) 26 632 de porumb,rapita./ Подсолнечник,
Fax: (252) 27 032 сахарная свекла, пшеница, ячмень,
AGRO-POMPA-PRIM S.R.L. Produse cerealiere (sfecla de zahar, соя, семенная кукуруза, рапс.
MD-5942, r-nul Făleşti seminte de floarea soarelui, griu,
s. Pompa ceapa)/ Зерновые продукты(Сахарная SOLOMCA S.R.L.
Tel.:(259) 55 530 свекла, семена подсолнечника, MD-5126, r-nul Drochia
Fax. (259) 55 519 пшеница, лук) s. Mîndîc

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
48

Tel.: (252) 75 982 Tel.: (252) 30 503 Grîu. Floarea soarelui. / Пшеница,
Poduse agicole./ Агрородукты. Seminţe de porumb, porumb, floarea- подсолнечник.
soarelui şi soia./ Кукуруза семенная,
NORD-DUMITREŞTI Î.I. зерновые, подсолнечник, соя. GLIA ŞURENILOR S.R.L.
MD-5218, r-nul Drochia MD-5232, r-nul Drochia
s. Hăsnăşenii Noi SOLOMCA S.R.L. s. Şuri
Tel.: (252) 35 369 MD-5126, r-nul Drochia Tel.: (252) 77 235
Seminţe de legume.Maşini agricole de s. Mîndîc Tel.: (252) 77 240
vânzare./ Семена овощных культур. Tel.: (252) 75 982 Tel.: (252) 77 230
Продажа сельхозтехники. Produse agricole. / Сельхоз продукция Sfecla de
zahăr, porumb, legume şi fructe. /
PETREANCA-AGRO S.R.L. CUBVAS AGRO S.R.L. Сахарная свекла, зерно,
MD-5228, r-nul Drochia MD-5202, r-nul Drochia зернобобовые, фрукты.
s. Petreni s. Maramonovca
Tel.: (252) 70 330 Tel.: (252) 92 690 GRILDOSAGRO S.R.L.
Tel.: (252) 70 535 Produse agricole. / Сельхозпродукты. MD-5126, r-nul Drochia
Fax: (252) 70 330 s. Mîndîc
Gsm.: 069/297331 DEALUL OCHIULALBEAN S.R.L. Tel.:(251) 75 338
Grâu, sfeclă de zahăr, floarea- MD-5225, r-nul Drochia Fax: (251) 75 800
soarelui, porumb/ Пшеница, сахарная s. Ochiul Alb E-mail: adascal@mail.ru
свекла, подсолнечник, кукуруза. Tel.: (252) 75 271 Grâu, porumb, soia, sfecla de
Tel.: (252) 75 273 zahăr, floarea-soarelui, orz. / Пшеница,
PLANTAJ-AGRO S.R.L. Fax: (252) 75 271 кукуруза, соя, сахарная свекла,
MD-5229, r-nul Drochia Tutun, grâu, floarea soarelui, seminţe de подсолнечник, ячмень
s. Popeştii de jos rapiţă./ Табак, пшеница,
Tel.: (252) 79 664 подсолнечник, рапс. HOLDA ARGINTIE S.A
Gsm. 69/110589 MD-5201, or. Drochia
Produse agricole. / Сельхоз продукция DINAGROCOM S.R.L. Str. Prieteniei, 14
MD-5202, r-nul Drochia Tel.: (252) 24 304
PLANTA-VIN S.R.L. s.Nicoreni Tel.: (252) 23 792
MD-5234, r-nul Drochia Tel.: (252) 92 612 Fax: (252) 22 709
s. Zguriţa Produse agricole. / Сельхозпродукты. Cereale, ulei vegetal. Moară. Recoltarea
Tel.: (252) 44 217 şi vânzarea produselor agricole. /
Grau, porumb, floarea-soarelui, rapiţă / DISETINCOM S.R.L. Зерновые, масло растительное.
Пшеница, кукуруза, подсолнечник, MD-5213, r-nul Drochia Хранение и переработка зерна.
рапс s. Chetrosu Мельница. Заготовка и продажа
Tel.: (252) 54 230 сельхозпродукции
POPEŞTEANCA S.R.L. Tel.: (252) 54 949
MD-5230, r-nul Drochia Tel.: (252) 54 235 IANCA ROMANOVICI G.Ţ
s. Popeştii de jos Tel.: (252) 54 352 MD-5125, r-nulDrochia
Tel.: (252) 79 230 Gsm.: 067/110211, 079/075240 s. Maramonovca
Grau, porumb, floarea Grîu. Floarea Soarelui. Rapiţă. / Tel.:(251) 79 235
soarelui, hrisca, soia, sfecla de zahăr, Пшеница, подсолнечник, рапс. Gsm. 068/210810
rapiţă mere, prune. / Пшеница, Grâu, porumb, rapita, floarea-
кукуруза, подсолнечник, гречиха, соя, DUMITREANCA-AGRO S.R.L. soarelui, sfeclă de zahăr./ Пшеница,
сахарная свекла, рапс, яблоки, сливы. MD-5218, r-nul Drochia кукуруза, рапс, подсолнечник,
s. Hăsnăşenii Noi сахарная свекла.
PRIMCARTAGRO S.R.L. Tel.: (252) 35 230,
MD-5214, r-nul Drochia Tel.: (252) 35 215 INTERFRUCT S.R.L.
s. Cotova Fax: (252) 35 230 MD-5200, r-nul Drochia
Tel.: (252) 62 385 Grâu, sfeclă de zahăr, floarea- s. Sofia
Gsm.: 079/196615 soarelui, porumb, carne, lapte, legume s Tel.: (252) 30 992
Grau, porumb, floarea- i soia. / Пшеница, сахарная свекла, Livadă de mere. Produse agricole. /
soarelui, soia, orz, sfeclă de zahăr/ подсолнечник, кукуруза, мясо, Яблоневый Сад. Сельхозпродукты.
Пшеница, кукуруза, подсолнечник, молоко, овощи, соя.
соя, ячмень, сахарная свекла LADI DANCO S.R.L.
ELEVATOR KELLEY GRANS SA MD-5201, r-nul Drochia
SOFAGROPREZENT CAP MD-5112, r-nul Drochia s. Hăsnăşenii Mari
MD-5200, r-nul Drochia s. Fîntîniţa Tel.: (252) 78 368
s. Sofia Tel.: (252) 41 566 Poduse agicole /Сельхоз продукты.

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
49

s. Baroncea
MARIA DARII G.Ţ Tel.: (252) 33 223 AGROPRODUCT SRL
MD-5213, r-nul Drochia Tel.: (252) 93 093 MD-4701, r-nul Briceni
s. Chetrosu Gsm. :069/126388 s.Colicăuţi
Tel.: (252) 54 610 E-mail: Mais-959@yandex.ru Tel.: (247) 42 512
Gsm.: 068/112628 Produse agricole. / Сельхозпродукция Tel.: (247) 4 25 42
Grâu, porumb, sfecla de zahăr, floarea- Fax: (247) 42 542
soarelui, legume, prune./ Пшеница, BOTNARI MARIA GT GSM: 06926 12 33
кукуруза, сахарная свекла, MD-5201, r-nul Drochia Cereale. Legumele sunt
подсолнечник, овощи, сливы. s.Chetrosu verzi. Fructe, fructe de padure, pepene
Tel.:(252) 54 512 galben dulce, hamei. Plantaţiilor de
NICOR-AGRO S.R.L.. Legume în încăoeri speciale. / Овощи в produse şi domenii./ Злаки. Овощи
MD-5229, r-nul Drochia специальном помещении. зеленые. Фрукты, ягоды, сладкие
s. Popeştii de jos бахчевые культуры, хмель. Продукты
Tel.: (252) 79 318 CAITANAGRO CAP плантаций и полей.
Produse agricole. / Сельхозпродукция. MD-5227, r-nul Drochia
s. Pervomaiscoe AGROTEHPLANT C.A.P
NICOREANCA S.R.L. Tel.: (252) 38 230 MD-4716, r-nul Briceni
MD-5224, r-nul Drochia Poduse agicole / Агрородукты. s.Bulboaca
s. Nicoreni Tel.: (247) 49 311
Tel.: (252) 37 257 CARTOFLEANCA S.R.L. Fax: (247) 49 336
Produse agricole / Сельхозпродукты. MD-5214, r-nul Drochia GSM: 069241145
s. Chetrosu Grâu, porumb, orz, floarea
ACCESORIU-AGRO S.R.L. Tel.: (252) 62 232 soarelui, mazăre, fructe, soia, rapita, şi
MD-5929, r-nul Drochia Grîu. Floarea soarelui. / Пшеница, legume. / Пшеница, кукуруза, ячмень,
s.Pelenia подсолнечник подсолнечник, горох, фрукты, соя,
Tel.: (252) 58 235 рапс, овощи.
Legume. Sfeclă de zahăr. Floarea CÎMPIA OCHIULBEANĂ S.R.L.
Soarelui. Soie. Poamă. Moara. / MD-5225, r-nul Drochia ALFA-PARASCIUC GŢ
Овощи.сахарная свекла. s. Ochiul Alb MD-4700, r-nul Briceni
Подсолнечник. Соя. Виноград. Tel.: (252) 75 243 s.Trebisauţi
Грузовые перевозки.тракторные Tel.: (252) 75 272 Tel.: (247) 41 361
услуги. мельница Fax: (252) 75 243 Tel.: (247) 49 311
Produse agricole./Сельхозпродукты. Produse agricole./Сельхозпродукты.
AGROACCES COM
MD-5201, or. Drochia CÎMPIA PELINIŢEI S.R.L. ANDRONIC NICOLAI ÎI
Bd. Independenţei, 48 MD-5629, r-nul Drochia MD-4700, r-nul Briceni
Tel.: (252) 27 032 s. Pelinia s.Corjeuţi
Tel.: (252) 27 087 Tel.: (252) 58283 Tel.: (247) 57 335
Legume în încăperi speciale. / Овощи в Tel.: (252) 58235 Semimţe şi material saditor/Семена и
специальном помещении. Tel.: (252) 58 230 посадочный материал
Fax: (252) 58 230
AGROCOMCON S.R.L. Fructe, legume, cereale, floarea- AZIMI S.R.L.
MD-5228, r-nul Drochia soarelui, sfeclă de zahăr, carne, lapte./ MD-4720, r-nul Briceni
s. Sofia Фрукты, овощи, зерновые, s. Corjeuti
Tel.: (252) 93 309 подсолнечник, сахарная свекла, мясо, Tel.:0 (247) 57464,
Produse agricole. / Сельхозпродукты. молоко. 0 (247) 57328
Produse agricole./
AGROLIVTEH S.R.L. COTAGROPOM S.R.L. Сельхозпродукты.
MD-5231, r-nul Drochia MD-5212, r-nul Drochia
s.Iliciovka s. Cotova BALASINORD C.P.C.
Tel.: (252) 36 351 Tel.: (252) 62 231 MD-4711, r-nul Briceni
Grâu. Porumb. Soia. Floarea- Grâu. Floarea-soarelui. /Пшеница, s. Bălăsineşti
soarelui. Orz. sfeclă de zahăr. / подсолнечник. Tel.: (247) 36 557
Пшеница. Кукуруза. Соя. Tel.: (247) 36 335
Подсолнечник. Ячмень. Сахарная AGROINVEST SRL Fax: (247) 36 346
свекла. MD-4700, r-nul Briceni Grâu, orz, floarea-
s.Slobozia soarelui, porumb şi soia. /
BARONCEANCA S.R.L. Tel.: (247) 36 347 Пшеница, ячмень, подсолнечник,
MD-5212, r-nul Drochia Produse agricole/Агропродукты кукуруза, соя.

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
50

s. Hlina s.Bulboaca
BASMIC-COM SRL Tel.: (247) 63 245 Tel.: (247) 49 225
MD4714, r-nul Briceni GSM: 068110948 Tel.: (247) 49 250
s. Bezeda Produse agricole./Сельхозпродукты. Produse agricolе./ Сельхозпродукты.
Tel.: (247)30 330
GSM: 069121295 CARIOPSA SRL DOGOTARI ION GŢ
Porumb. Bovine.Lapte. / Кукуруза. MD-4700, r-nul Briceni MD-4700, r-nul Briceni
Крупный рогатый скот. Молоко. or.Lipcani s.Grimancauţi
Str. C.Stamati, 73 Tel.: (247) 24 737
BAUTWERK S.A. Tel.: (247) 62 385 Produse agricole.Mere/Яблоки.
MD-4701, or.Briceni GSM: 69145425 Сельхозпродукты.
Str.Frunze,39 Produse agricole./Сельхозпродукты.
Tel.: (247) 23 100 DUVAL SRL
Tel.: (247) 25 513 CARMALIUC SERGHEI GŢ MD-4723, r-nul Briceni
Tel.: (247) 23 916 MD-4700, r-nul Briceni S.Criva
Fax: (247) 23 100 s.Tabani Tel.: (247) 47 330
Lichioruri. Rachiuri. Alcool./Ликеры. Tel.: (247) 43 330 Produseagricole./ Сельхозпродукты.
Водка. Алкоголь. Produse agricole/ Сельхозпродукты.
EDICOL PRIM SRL
BONAGROVEST SRL CEREALE S.A. MD-4646, r-nul Edineţ
MD-4701, r-nul Briceni MD-4700, r-nul Briceni s. Zăbriceni
s.Slobozia-Şirăuţi or.Lipcani Tel/Fax: ( 246) 51 634
Tel.: (247) 53 359 Str. M. Gorkii, 100 GSM: 069135166
Cereale, grâu, legume uscate şi Tel.: (247) 61 461 Grâu, soia, orz, floarea-
fasole în păstăi, Fax: (247) 61 565 soarelui, sfeclă de
boabe de soia, legume Produse agricole/ Сельхозпродукты. zahăr, legume. Agromagazin.Apicultura.
verzi produse, livezi şi câmpuri, / Пшеница, соя, ячмень,
floarea-soarelui. / Злаки, пшеница, CEREVATII ANATOLII PETRU GŢ подсолнечник, свекла, овощи.
бобовые в MD-4700, r-nul Briceni Агромагазин.
стручках и зернах, соя в зернах, s.Grimancauţi
овощи зеленые, Tel.: (247) 48 447 EDENIUC VASILII NICOLAE G.T.
продукты плантаций и полей, семечки Produse agricole/ Сельхозпродукты. MD-4700, r-nul Briceni
подсолнечника. s.Beleaviniţi
COLICĂUŢANUL SRL Tel.: (247) 45 168
BONISTICA SRL MD-4719, r-nul Briceni edeniuc.andrei@mail.ru
MD-4712, r-nul Briceni s. Colicăuţi Produse agricole/ Сельхозпродукты
s. Bălcăuţi Tel.: (247) 42 588
Tel.: (247) 92 441 Tel.: (247) 42 585 ERIOMENCO FIODOR MIHAI GŢ
Tel.: (247) 94 490 Produse agricole./ MD-4700, r-nul Briceni
Fax: (247) 94 490 Сельхозпродукты. s.Grimancauţi
Cereale, porumb, porumb, ovăz, grâu, o Tel.: (247) 48 239
văz şi CREAR-SID SRL Produse agricole/ Сельхозпродукты
fasole în păstăi, mazăre,fasole soia, fruct MD-4701, r-nul Briceni
e, fructe de padure, pepene s.Mărcăuţi FAGOS-PRIM SRL
galben dulce, hamei, mere,prune, planta Tel.: (247) 31 101 MD-4719, r-nul Briceni
ţii alimentar şi domenii, de floarea- Tel.: (247) 31 338 s. Colicăuţi
soarelui, servicii în agricultură, Produse agricole./Сельхозпродукты. Tel.: (247) 42 403
horticultură şi floricultura, concasor. / Legume, cartofi,
Злаки, кукуруза, овес, пшеница, DEMIVIC AGRO SRL ceapa, mere, cartofi, legume
бобовые в стручках и зернах, горох, MD-4719, r-nul Briceni proaspete. /Овощи, картофель, лук,
соя в зернах, фрукты, ягоды, сладкие s. Colicăuţi яблоки,
бахчевые культуры, хмель, яблоки, Tel.: (247)42 221 свежие фрукты.
сливы, продукты плантаций и полей, GSM: 069071681
семечки подсолнечника, услуги в Sorg, grâu, mere, cartofi, soia, si legume FLOARE-MORARI Î.I.
земледелии, садоводстве и ./ MD-4701, or. Briceni
цветоводстве, услуги измельчения и Сорго, пшеница, яблоки, картофель, str. Prieteniei, 8
помола зерновых культур. соя, овощи. Tel.: (247) 22 393
Tel.: (247) 22 139
BORODACHI LILIAN G.Ţ. DIVAIT–JAMNE SRL Tel.: (247) 25 210
MD-4700, r-nul Briceni MD-4700, r-nul Briceni Plante decorative şi medicinale./

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
51

Декоративные и лекарственные Пшеница, ячмень, кукуруза, стручках и зернах, соя в зернах,


растения. подсолнечник, сорго, овощи
овощи, семенной картофель. зеленые, фрукты, ягоды, сладкие
GAITUR PETRU G.T.
Агромагазин. Ветеринарная аптека. бахчевые культуры, хмель, яблоки,
MD-4700, r-nul Briceni
продукты плантаций и полей,
s.Corjeuţi
IAŞAN ALEXEI G.Ţ семечки подсолнечника.
Tel.: (247) 57 967
MD-4720, r-nul Briceni
GSM: 69/74 09 15
s. Corjeuţi LASTOCICA S.R.L.
69/18 26 06
Tel.: (247) 57 343 MD-4700, or.Briceni
Flori/Цветы
Avicultură şi creşterea animalelor./ Str.Sadovaia, 37
Выращивание птицы и животных. Tel.: (247) 23 328
GHEŢU VALENTINA G.Ţ
Produse agricole/ Сельхозпродукты
MD-4646, r-nul Edineţ
s. Zăbriceni
IAŞAN ION G.Ţ LAVRIC VASILE G.Ţ.
Tel.: (246) 28 248
MD-4720, r-nul Briceni MD-4720, r-nul Briceni
Tel.: (246) 28 149
s. Corjeuţi s.Corjeuţi
E-mail: edinet@mail.ru
Tel.: (247) 57 084 Tel.: (247) 57 189
Grâu, porumb, floarea-soarelui, cartofi/
Tel.: (247) 57 267 Cartofi. Legume. Floarea
Пшеница, кукуруза, подсолнечник,
Fax: (247) 57 084 Soarelui./Картофель. Овощи.
картофель.
GSM: 069445500 Подсолнечник.
Cartofi de sămânţă, legume, porumb,
GLADUN GŢ
hrişca, fasole./ Семянной картофель LUPU NICOLAE GŢ
MD -4736, r-nul Briceni
овощи, кукуруза, гречиха, фасоль. MD-4700, r-nul Briceni
s.Şirăuţi
s.Colicăuţi
Tel.: (247)62 546
ILCOV IURIE GŢ Tel.: (247) 92 056
Creşterea animalelor şi produse
MD-4700, r-nul Briceni Produse agricole/ Сельхозпродукты
agricole./
s.Coteala
Выращивание животных и
GSM: 68/58 03 99 MICMARIM S.R.L.
сельхозпродукция.
E-mail: tatka339@rambler.ru MD-4729, r-nul Briceni
Producatori de legume/Производство s. Halahora de Sus
HILOTI VLADIMIR G.Ţ
овощей Tel.: (247) 33 330
MD-4711, r-nul Briceni
Tel.: (247) 33 317
s. Bălăsineşti
JUMELEO-AGRO SRL Produse agricole./ Сельхозпродукты.
Tel.: (247) 36 326
MD-4719, r-nul Briceni
GSM: 069506286
s. Colicăuţi MIGRAD S.R.L.
Cartofi, cartofi de sămânţă, carne de
Tel.: (247) 42 495 MD-4700, r-nul Briceni
porc./
Tel.: (247) 42 317 s.Mihaileni
Картофель, семенной картофель,
GSM: 0(691)95685 Tel.: (247) 92 230
свинина.
(671)42495 Grîu, porimb, cereale, floare-soarelui /
E-mail: jumelio_anatolii@mail.md Пшеница, кукуруза, зерновые,
HLINEANUL SRL
Grîu, orz. Produse agricole. / подсолнечник
MD-4700, r-nul Briceni
Пшеница, ячмень. Сельхозпродукция.
s.Hlina
MIHĂLĂŞANUL SRL
Tel.: (247) 22 214
LARGA-FAR SRL MD-7128, r-nul Ocniţa
Tel.: (247) 63 499
MD-4731, r-nul Briceni s. Mihălăşeni
Fax: (247) 22 214
s. Larga Tel.: (271) 73 000
GSM: 069120946
Tel.: (247) 51 283 Tel.: (271) 73 077
Produse agricole./ Сельхозпродукты.
Tel.: (247) 51 941 Grâu, orz, seminte de floarea
Cereale, porumb, grâu, legume, soarelui, mere./ Пшеница, ячмень,
HUSA-RVN COOP
legume rădăcinoase, подсолнечник, яблоки
MD-4720, r-nul Briceni
tuberoase şi rizom,
s. Corjeuţi
sfeclă de zahăr, fasole păstări NIRONES ION DUMITRU GŢ
Tel.: (247) 57 078
şi fasole boabe, soia, legume verzi, MD-4700, r-nul Briceni
Tel.: (247) 57 384
fructe, fructe de padure, pepene galben s.Tabani
Tel.: (247) 57 606
dulce, hamei, mere, livezi. / Злаки, Tel.: (247) 43 039
Fax: (247) 57 078
кукуруза, Produse agricole/Агропродукты
GSM: 069121824
пшеница, овощи, корнеплоды,
Grâu, orz, porumb, floarea
клубневые NORD-FRUCT S.A.
soarelui, sorg, legume,
и ризомы, свекла сахарная, бобовые в MD-4706, r-nul Briceni
Seminţe de cartofi.Agromagazin.
or. Lipcani
Farmacie veterinară. /
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
52

Str. M.Gorkii, 206 SMARTA-AS SRL Produse agricole./


Tel.: (247) 61 807 MD-4726, r-nul Briceni Сельхоз продукты.
Fax: (247) 61 807 s. Grimăncăuţi
Produse agricole./ Агропродукты. Tel.: (247) 48 872 VALEŞIR-AGRO SRL
Tel.: (247) 48 445 MD-4736, r-nul Briceni
NORM-EXIM SRL GSM: 069109841 s. Şirăuţi
MD-4719, r-nul Briceni Grîu, orz, fructe. Puieţi de pomi Tel.: (247) 53 664
s. Colicăuţi fructiferi./ Пшеница, ячмень, фрукты. Fax: (247) 53 664
Tel.: (247) 42 362 Саженцы плодовых деревьев. Sfecla de grâu, porumb, orz, floarea-
Email: lavric@inbox.ru soarelui, zahăr,
Cartofi, seminte de floarea STÎNCA GHEORGHE G.Ţ fructe, legume, mere,rapita, soia./
soarelui, grâu, MD-4720, r-nul Briceni Пшеница, кукуруза, ячмень,
soia, legume şi mere. Servicii de s. Corjeuti подсолнечник,
transport./ Tel.: (247) 57 285 сахарная свекла, фрукты, овощи,
Картофель, семена подсолнечника, Gsm: 0(691)82218 яблоки, рапс, соя.
пшеница, соя, овощи, яблоки. Cartofi, legume, sorg. / Картофель,
овощи, сорго. VASILOV V. G. G.Ţ.
PAVLIUC VASILE GHEORGHII GŢ MD-4736, r-nul Briceni
MD-4700, r-nul Briceni STÎNCA ION G.Ţ s. Sirauti
s.Larga MD-4720, r-nul Briceni Tel.: (247) 26 319
Tel.: (247) 50 150 s. Corjeuti Produse agricole./
Produse agricole/ Сельхозпродукция Tel.: (247) 57 325 Сельхозпродукты.
GSM: 0(693)07175
PRIM-HALAHORI GŢ Legume, cartofi de sămânţă./ VIVA IGNA SRL
MD-4700, r-nul Briceni Овощи, семенной картофель. MD-4726, r-nul Briceni
s.Halahora de Sus s. Grimăncăuţi
Tel.: (247) 33 336 STRELEŢ-GOROBEŢ Î.I Tel.: (247) 23 108
Măr. Produse agricole./Яблоки, MD-4738, r-nul Briceni Tel.: (247) 48 947
Сельхозпродукция s. Tabani Tel.: (247) 22 130
Tel.: (247) 43 638 Tel.: (247) 93 055
PRIM CORJEUTI GŢ Tel.: (247) 43 639 Fax: (247) 23 108
MD-4700, r-nul Briceni GSM: 069157800 GSM: 069147429
s.Corjeuţi Produse agricole./ сельхозпродукции. E-mail: office@viva-igna.com
Tel.: (247) 37 338 Mere, pere, prune, cireşe, roşii, şi
Produse agricole/ Сельхозпродукция TEŢCĂNEANCA SRL legume. Materiale de rasadire de măr,
MD-4739, r-nul Briceni prune, cireş, pere. Grâu, porumb, orz, so
PRESFERTIL S.A. s. Teţcani ia, floarea-soarelui, şi cartofi.
MD-4700, r-nul Briceni Tel.: (247) 39 330 Agromagazin./ Яблоки, груши, сливы,
s.Larga GSM: 069097120 черешня,
Tel.: (247) 51 260 Grâu, porumb, orz, cartofi, floarea- томаты, овощи. Саженцы яблони,
Produse agricole. /Сельхозпродукция. soarelui, soia. / сливы, черешни,
Пшеница, кукуруза, ячмень, груши. Пшеница, кукуруза, ячмень,
PROGRIM SRL картофель, соя, подсолнечник,
MD-4700, r-nul Briceni подсолнечник, соя. картофель. Агромагазин.
s.Grimancauţi
Tel.: (247) 48 447 TROIANDÎ-ARMAN Î.I VÎŞCANTO SRL
GSM: 069133921 MD-4720, r-nul Briceni MD-4719, r-nul Briceni
Produse agricole./Сельхоз продукция s. Corjeuţi s. Colicăuţi
Tel.: (247) 57 218 Tel.: (247) 42 293
RESTABILIRE SRL Fax: (247) 57 218 GSM: 069420506
MD-4732, r-nul Briceni GSM: 069102233 Floarea-
s. Mărcăuţi Cartofi, cartofi de sămânţă, cereale si soarelui, soia, orz, cartofi, legume. /
Tel.: (247) 31 147 legume./ Подсолнечник, соя, ячмень,
Fax: (247) 31 147 Картофель, семенной картофель, картофель, овощи.
GSM: 069788337 зерновые, овощи.
Grâu de toamnă , orz. Floarea- ZORION-AGRO SRL
soarelui, fructe, mere şi soia./ Озимые URSAGROESTIC C.Î. MD-4713, r-nul Briceni
пшеница, ячмень. MD-4733, r-nul Briceni s. Berlinţi
Подсолнечник, фрукты, яблоки, соя. s. Medveja Tel.: (247) 64 408
Tel.: (247) 32 310 GSM: 069117603

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
53

Grâu, orz, porumb, floarea Str. Victoriei DAMASANCRIT S.R.L.


soarelui şi soia./ Пшеница, ячмень, Tel.: (246) 71 285 4625, r-nul Edineţ
кукуруза, подсолнечник, соя. Vinzarea produselor agricole/Продажа s. Cuconestii Noi
сельскохозяйственной продукции Tel.: (246) 92 460
GRĂDINA MOLDOVEI S.A. Vinzarea produselor agricole / Продажа
MD-4626, r-nul Edineţ BALAN DUMITRU сельскохозяйственной продукции
Str.Gării 14 MD-4601, or. Edineţ
Or. Cupcini Str. Rosca Valentin AGROINDSIND S.R.L.
Tel.: (246) 71 171 Tel.: (246) 22 922 MD-4601, or. Edineţ
Vinzarea produselor agricole/Продажа Vinzarea produselor agricole/Продажа Str. Şoseaua Bucovinei 4
сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственной продукции Or. Edineţ
Tel.: (246) 22 431
MORLAVIT S.R.L. CHETRO-PRIM S.R.L. Tel.: (246) 22 331
MD- 4630, r-nul Edineţ MD-4621, r-nul Edineţ Vinzarea produselor agricole / Продажа
S. Goleni s. Chetrosica Noua сельскохозяйственной продукции
Tel.: (246) 65 052 Tel.: (246) 78 279
Gospodărie Ţărănească Vinzarea Tel.: (246) 78 218 AGROTUDORITA S.R.L.
produselor agricole / Продажа Vinzarea produselor agricole/Продажа MD-4634, or. Edineț
сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственной продукции S. Hlinaia
Tel.: (246) 50 534
PANAXORIUM C.N. S.R.L. CLIPACOM –AGRO S.R.L. Vinzarea produselor agricole/Продажа
MD- 4613, r-l Edineţ MD-7115, r-nul Edineţ сельскохозяйственной продукции
S. Badragii Vechi s. Cepeleuti
Tel.: (246) 56 130 Tel.: (246) 64 344 ACVILIN- GRUP S.R.L.
Gospodărie Ţărănească. Vinzarea Vinzarea produselor agricole / Продажа MD-4601, or. Edineţ
produselor agricole/ Продажа сельскохозяйственной продукции Str. Iurii Gagarin 53
сельскохозяйственной продукции Tel.: (246) 24 103
CUPCINI-CEREALE S.A. Vinzarea produselor agricole / Продажа
VIGAMOLAGRO S.R.L. MD-4626, r-nul Edineţ сельскохозяйственной продукции
4625, r-nul Edineţ Str. Chişinăului 23
s. Cuconestii Noi Or. Cupcini SOCHELI LARISA I.I.
Tel.: (246) 92 216 Tel.: (246) 71 832 MD-4641, r-nul Edineţ
Vinzarea produselor agricole/Продажа Tel.: (246) 28 408 s. Sofrincani
сельскохозяйственной продукции Tel.: (246) 28 409 Tel.: (246) 68 348
Tel.: (246) 71 245 Fructe de cultură şi fructe de pădure
TÎRNOVAT -AGROS.R.L. Vinzarea produselor agricole / Продажа (prune) / Фрукты и ягоды
MD-4643, r-nul Edineţ сельскохозяйственной продукции
s. Tîrnova MERE-NORD-AV S.R.L.
Tel.: (246) 54 347 CSIMCOM S.R.L. MD-4601, or.Edineţ
Gospodărie Ţărănească , produse MD-4601, or. Edineţ str. Gribov, 3
agricole/Продажа Str.Şoseaua Bucovinei 21 Tel.: (246) 28 151
сельскохозяйственной продукции Tel.: (246) 23 505 Fax: (246) 28 151
Tel.: (246) 25 555 Fructe de cultură şi fructe de pădure
VATROM- AGRO S.R.L., s. Sofrincani S.C. Baza-Angro/Продажа /Фрукты и ягоды
MD-4641, r-nul Edineţ сельскохозяйственной продукции
S. Sofrincani EDINFRUCT-IMEX CI
Tel.: (246) 68 715 CUSTOMAGIC S.R.L. MD-4601, or.Edineţ
Magazin agricol/ Агро магазин. MD-4601, or. Edineţ str. Independenţei, 88
Str. Independenţei 32 Tel.: (246) 63 319
FIDEL-AGRO S.R.L. Tel.: (246) 24 646 Fax: (246) 63 319
MD-4643 r-nul Edineţ Baza Angro / Продажа Produce şi propune mere BIO pentru
S. Tîrnova сельскохозяйственной продукции export. /Производит и предлагает
Tel.: (246) 54 540 органические яблоки для экспорта.
Tel.: (246) 54 432 AGRO-BEJAN S.R.L.
Vinzarea produselor agricole/Продажа MD-4601, or. Edineţ IACUBOI AIDA G.T.
сельскохозяйственной продукции Str. Independenţei 39 MD-4601, or.Edineţ
Tel.: (246) 28 520 str. Vasile Alecsandri, 5
RUSU GHEORGHE I.I. Vinzarea produselor agricole / Продажа Tel.: (246) 24 275
MD-4626, r-nul Edineţ сельскохозяйственной продукции Fructe de cultură şi fructe de pădure
Or. Cupcini /Фрукты и ягоды

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
54

ASCENSIUNE S.R.L. Produse cerealiere ( griu, ovaz, porumb,


VRABII V.V. I.I. MD-4629, r-nul Edineţ orz), seminte de floarea- soarelui.
MD-4601, or.Edineţ s. Gaspar /Зерновые продукты (пшеница, овес,
str. Iurii Gagarin, 45 Tel.: (246) 93 424 кукуруза, ячмень), семена
Tel.: (246) 21 570 Produse cerealiere. подсолнечника.
Fax: (246) 25 686 Produse de plantaţii. / Зерновые
Fructe de cultură şi fructe de pădure продукты AGROMILARI S.R.L.
/Фрукты и ягоды MD-4639, r-nul Edineţ
CATUR PETRU G.T. s.Ruseni
ORCHARDTRUCS S.R.L. MD-4630, r-nul Edineţ Tel.: (246) 65 285
MD-4601, or.Edineţ s.Goleni Fax: (246) 65 636
str. Iurii Gagarin, 45 Tel.: (246) 65 519 Produse cerealiere ( griu, ovaz, porumb,
Tel.: (246) 21 570 Produse cerealiere. З/ерновые orz),Fructe de cultura si fructe de
Fax: (246) 25 686 продукты padure. Зерновые продукты (пшеница,
Fructe de cultură şi fructe de pădure овес, кукуруза, ячмень), семена
/Фрукты и ягоды DOLGANIUC PETRU G.T. подсолнечника.
MD-4631, r-nul Edineţ
ALBENI-AGRO S.R.L. s.Gordinesti VONAS SNV S.R.L.
MD-4628, r-nul Edineţ Tel.: (246) 60 242 MD-4641, r-nul Edineţ
s. Fîntîna Albă Produse cerealiere, seminte de floarea s.Sofrincani
Tel.: (246) 93 930 soarelui. / Зерновые продукты Tel.: (246) 68 427
Fax: (246) 69 321 Produse cerealiere( Porumb, griu),
Producte cerealiere , legume şi fructe, BOCANCEA NICOLAE G.T. seminte de floarea- soarelui. Зерновые
seminţe de floarea soarelui./ MD-4633, r-nul Edineţ продукты (пшеница, овес, кукуруза,
Производство зерновых, фруктов и s.Hincauti ячмень), семена подсолнечника.
овощей, семена подсолнечника. Tel.: (246) 76 380
Fax: (246) 76 227 GAITUR ION G.T.
VILORA-VS S.R.L. Produse cerealiere, MD-4641, r-nul Edineţ
MD-4640, r-nul Edineţ Servicii imobiliare şi funciare, de s. Sofrincani
s. Stolniceni dezvoltare, management şi vânzări. Tel.: (246) 68 248
Tel.: (246) 63 319 /Зерновые продукты Produse cerealiere. Fructe de cultură şi
Fax: (246) 63 319 fructe de pădure/ Зерновые продукты
Produce griu, sfecla de zahar, porumb, HLIN AGROPRODUS S.R.L.
soia, rapita, floarea soarelui./ MD-4634, r-nul Edineţ ULERUS-PLUS S.R.L.
Производит пшеницу, сахарную s. Hlinaia MD-4641, r-nul Edineţ
свеклу, кукурузу, сою, рапс, Tel.: (246) 50 106 s.Sofrincani
подсолнечник. Fax: (246) 50 638 Tel.: (246) 68 322
Produse cerealiere/ Зерновые Produse cerealiere.
AGROLPLUGAR –TEMP CAP продукты Fructe de cultură şi fructe de pădure /
MD-4643, r-nul Edineţ Fructe de cultură şi fructe de pădure Фрукты и ягоды
s.Tirnova Servicii în agricultură, horticultură,
Tel.: (246) 54 227 floricultură DEVOTAMENT S.R.L.
Produse cerealiere, produse de MD-4626, r-nul Edineţ
plantaţii/ Зерновые продукты, HLINAGROCOOP S.R.L. s. Cupcini
плантаций MD-4634, r-nul Edineţ str. Garii, 4
s. Hlinaia Tel.: (246) 71 336
LAZARIUC ANATOLII G.T. Tel.: (246) 94 199 Fax: (246) 73 703
MD-4641, r-nul Edineţ Fax: (246) 50 638 Produse cerealiere. Servicii în
s. Sofrincani Produse cerealiere. Servicii în agricultură, horticultură, floricultură.
Tel.: (246) 68 238 agricultură, horticultură, floricultură. /Зерновые продукты. Услуги в области
Produse cerealiere/ Зерновые /Зерновые продукты. Услуги в области сельского хозяйства, садоводства,
продукты сельского хозяйства, садоводства, цветоводства.
цветоводства.
PULBERE OLEG G.T. LUNGU VASILE G.T.
MD-4629, r-nul Edineţ DULAP C.V. G.T. MD-4614, r-nul Edineţ
s.Gaspar, MD-4635, r-nul Edineţ s. Badragii Noi
Tel.: (246) 92 990 s.Lopatnic Tel.: (246) 43 333
Produse cerealiere./ Зерновые Tel.: (246) 24 219 Produse cerealiere, servicii imobiliare şi
продукты Fax: (246) 24 219 funciare, de dezvoltare, management şi
vânzări

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
55

Grâu, leguminoase (naut, soia). Floarea- E-mail: remarcabila@mail.rum


PASCARI NICOLAE G.T. soarelui. Porumb./ Пшеница, бобовые Grau, porumb, floarea-
MD-7115, r-nul Edineţ (нут, соя). Подсолнечник. Кукуруза. soarelui, soia, legume, fructe/
s. Cepeleuti Пшеница, кукуруза, подсолнечник,
Tel.: (246) 64 343 VATROM-AGRO S.R.L. соя, овощи, фрукты
Produse cerealiere( Porumb, griu), MD-4641, r-nul Edineţ
seminte de floarea- soarelui. Зерновые s. Şofrîncani SIFON S.R.L.
продукты (пшеница, овес, кукуруза, Tel.: (246) 68 715 MD-4640, r-nul Edineţ
ячмень), семена подсолнечника. Tel.: (246) 68 340 s. Stolniceni
Gsm. :069/17827 Tel.: (246) 63399
MITA IGOR G.T. Produse de Gsm.: 069/348663
MD-4612, r-nul Edineţ panificatie. Grâu, porumb, orz, floarea Grau, porumb, floarea-soarelui, sfeclă
s. Alexandreni soarelui şi soia. / Пекарня. Пшеница, de zahăr, legume, cartofi şi soia./
Tel.: (246) 93 562 кукуруза, ячмень, подсолнечник, соя. Пшеница, кукуруза, подсолнечник,
Produse cerealiere( Porumb, griu), сахарная свекла, овощи, картофель,
seminte de floarea- soarelui. Зерновые VIIŞOREANCA S.R.L. соя.
продукты (пшеница, овес, кукуруза, MD-4645, r-nul Edineţ
ячмень), семена подсолнечника. s. Viişoara GOLSERV-AGRO S.R.L.
Tel.: (246) 42 288 MD-4630, r-nul Edineţ
BADRAGEANCA CAP Tel.: (246) 42 206 s. Goleni
MD-4614, r-nul Edineţ Пшеница, кукуруза, соя, Tel.: (246) 23 331
s. Badragii Noi подсолнечник, сахарная свекла, Tel.: (246) 65 607
Tel.: (246) 43 417 овощи./Porumb, grîu, floarea- soarelui, Tel.: (246) 21 077
Produse cerealiere si leguminoase. sfeclă de zahăr, legume. Tel.: (246) 22 073
Servicii în agricultură, horticultură, Fax.: (246) 23 331
floricultură. /Зерновые продукты и PLONTSERVAGRO Î.I Grâu, porumb, orz, floarea
бобовые. Услуги в области сельского MD-4645, r-nul Edineţ soarelui, hrisca, soia./ Пшеница,
хозяйства, садоводства, цветоводства. s. Viişoara кукуруза, ячмень, подсолнечник,
Tel.: (246) 25 886 гречиха, соя.
RUSU TEODOR Cartofi, porumb, grâu, floarea-
MD-4626, r-nul Edineţ soarelui, sfeclă de zahăr, legume, orz. / HLINAGROPRODUS S.R.L.
s. Cupcini Картофель, кукуруза, пшеница, MD-4934, r-nul Edineţ
str. C. Negruzzi, 55 подсолнечник, свекла сахарная, s. Hlinaia, str. Frunze, 6
Tel.: (246) 72 851 фрукты, ячмень. Tel.: (246) 50 233
Ovine, caprine şi porcine. Păsări de Gsm.: 068/999242
curte. Produse cerealiere si fructe de RASTAŞANU GHEORGHE G.Ţ Legume. Soia. Porumb. / Овощи, соя,
cultura. / Овцы, козы и свиньи. MD-4614, r-nul Edineţ кукуруза.
s. Bădragii Noi
TALICON-LAD S.R.L. Tel.: (246) 93 748 IAROVIZARE S.R.L.
MD-4622, r-nul Edineţ Tel.: (246) 43 405 MD-4635, r-nul Edineţ
s. Chiurt Gsm.: 069/582708; 067/143224 s. Lopatnic
Tel.: (246) 46 528 Cultivarea de grâu, porumb, floarea Tel.: (246) 48 120
Tel.: (246) 46 335 soarelui şi soia./ Выращивание Soie, grîu, floarea soarelui. / Соя,
Fax. (246) 46 528 пшеницы, кукурузы, подсолнечника и пшеница, подсолнечник.
Gsm. :069/237137 сои.
Porumb, tutun, mere, floareasoarelui, gr INFOTAGO S.R.L.
âu, orz, soia , REFORMA CM S.R.L. MD-4620, r-nul Edineţ
porumb. Servicii demaşini agricole. / MD-4642, r-nul Edineţ s. Burlăneşti
Зерно, табак, яблоки, подсолнечник, s. Terebna Tel.: (246) 66 230
пшеница, ячмень, соя, кукуруза. Tel.: (246) 55 238 Tel.: (246) 66 240
Услуги сельскохозяйственной E-mail: reforma-cm@mail.ru Fax.: (246) 66 230
техники. Grau, porumb , floarea- Grâu, orz, soia, floarea soarelui, ulei
soarelui. Conserve de legume şi sucuri./ de floarea-soarelui./ Пшеница, ячмень,
TODINI PRODUCTION S.R.L. Пшеница, кукуруза, подсолнечник. соя, подсолнечник, подсолнечное
MD-4633, r-nul Edineţ Консервы овощные, соки. масло.
s. Hincăuţi
Tel.: (246) 76 538 REMARCABILA S.R.L. JALBĂ MARIA G.Ţ
Gsm.: 079/258059 MD-4642, r-nul Edineţ MD-4636, r-nul Edineţ
s. Terebna s. Parcova
Tel/Fax. (246)55238 Tel.: (246) 69 317

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
56

Carne de găină / găscă. Porumb. / Мясо ячмень, сахарная свекла, CRUCIAL-V.T. S.R.L.
куриное/гусиное. Кукуруза подсолнечник, кукуруза, овощи, рапс. MD-4601, or. Edineţ
Str. Independenţei, 23
IVANOV RAISA G.Ţ ALBVIOR S.R.L. Tel.: (246) 23 475
MD-4641, r-nul Edineţ MD-4630, r-nul Edineţ Tel.: (246) 22 501
s. Şofrîncani s. Gordineşti Fax. (246) 22 501
Tel.: (246) 68 411 Tel/Fax. (246) 60 330 Floarea-soarelui, legume, fructe,
Porumb, grâu, orz, soia, floarea Gsm. :069/132703 conserve./ Подсолнечник, овощи,
soarelui, legume şi cartofi./ Кукуруза, Grâu, porumb, orz, floarea фрукты, плодоовощные консервы.
пшеница, ячмень, соя, подсолнечник, soarelui, soia, legume, prune, mere./
овощи, картофель. Пшеница, кукуруза, ячмень, EDICOL PRIM S.R.L.
подсолнечник, соя, овощи, сливы, MD-4646, r-nul Edineţ
LEMISONA S.R.L. яблоки. s. Zăbriceni
MD-4630, r-nul Edineţ Tel/Fax. : (246) 51 634
s. Gordineşti ASCENSIUNE S.R.L. Gsm.: 069/135166
Tel.: (246) 60381 MD-4629, r-nul Edineţ Grâu, soia, orz, floarea-
Gsm.: 069/112165 s.Gaşpar soarelui, sfeclă de
Grâu, porumb, floarea-soarelui, rosii, Tel.: (246) 93 424 zahăr, legume. Agromagazin.Apicultura.
castraveti, ceapa, dovlecei, cartofi,soia, E-mail: ascensiune@mail.ru / Пшеница, соя, ячмень,
carne de porc, carne de vită, lapte./ Porumb, floarea-soarelui, sfeclă de подсолнечник, свекла, овощи.
Пшеница, кукуруза, подсолнечник, zahăr. Carne de vită.Lapte. Soia. / Агромагазин. Пчеловодство.
томаты, огурцы, лук, кабачки, Кукуруза, подсолнечник, сахарная
картофель, соя, свинина, говядина, свекла. Говядина. Молоко. Соя. ERVINIAL S.R.L.
молоко. MD-4614, r-nul Edineţ
BICIUŞCA ION G.Ţ s. Bădragii Noi
MARTÎNOVSCHII LIVIU G.Ţ MD-4630, r-nul Edineţ Tel.: (246) 43 228
MD-4639, r-nul Edineţ s.Gordineşti Fax.: (246) 43 294
s. Ruseni Tel.: (246) 60 349 Gsm.: 067/193448
Tel.: (246) 65 226 Grâu, orz, floarea-soarelui, sfeclă de Grâu, porumb, soia, cartofi, legume
Gsm. :069/638151 zahăr, fructe, soia. / Пшеница, ячмень, proaspete. / Пшеница, кукуруза, соя,
Porumb, floarea-soarelui, sfeclă de подсолнечник, сахарная свекла, картофель, свежие овощи.
zahăr, grâu, cartofi de sămânţă./ фрукты, соя.
Кукуруза, подсолнечник, свекла GAITUR VASILE G.Ţ
сахарная, пшеница, семенной BUCOVINEANCA S.R.L. MD-4641, r-nul Edineţ
картофель. MD-4644, r-nul Edineţ s. Şofrîncani
s. Trinca Tel.: (246) 68 258
MATEEVICI AURELIA G.Ţ Tel.: (246) 41 399 Gsm.: 068/559429
MD-4619, r-nul Edineţ Gsm.: 069/515515 Porumb, floarea-soarelui, seminţe
s. Brînzeni Grâu, porumb şi floarea- de lucernă şi legume. Creşterea
Tel.: (246) 59 346 soarelui. Alimentaţie şi cartofi de porcilor şi păsărilor de curte. Produse
Tel.: (246) 92 051 sămânţă. / Пшеница, кукуруза, agricole. / Кукуруза, подсолнечник,
Grâu, orz, porumb, soia, Floarea подсолнечник. Пищевой и семенной семена люцерны и овощей.
soarelui, lucerna, mere, carne de vită. / картофель. Выращивание свиней и домашней
Пшеница, ячмень, кукуруза, соя, птицы. Сельхозпродукты.
подсолнечник, люцерна, яблоки, CHERDEVARĂ VASILE G.Ţ
говядина MD-4634, r-nul Edineţ GĂINĂ MIHAI G.Ţ
s. Hlinaia MD-4634, r-nul Edineţ
NORD –ALIANS S.R.L. Tel.: (246) 50 134 s. Hlinaia
MD-4600, r-nul Edineţ, Tel.: (246) 50 201 Tel.: (246) 50 162
s.Sofrincani Tel.: (246) 50 300 Legume. Produse agricole. / Овощи.
Gsm.: 79/42 00 34 Produse agricole. / Сельхозпродукты. Сельхозпродукты.
Produse agricole. / Сельхозпродукты.
CONEVSCAIA ZINAIDA Î.I GHEŢU VALENTINA G.Ţ
ALBENII-AGRO S.R.L. MD-4617, r-nul Edineţ MD-4646, r-nul Edineţ
MD-4628, r-nul Edineţ s. Brătuşeni s. Zăbriceni
s. Fîntîna Albă Tel.: (246) 75 359 Tel.: (246) 28 248
Tel.: (246) 93 930 Legume, soia, porumb şi floarea- Tel.: (246) 28 149
Soia, grâu, orz, sfeclă de zahăr, floarea- soarelui. / Овощи, соя, кукуруза, E-mail: Edineţ@mail.ru
soarelui, porumb, legume, rapiţă cu подсолнечник.
seminţe oleaginoase./ Соя, пшеница,

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
57

Grâu, porumb, floarea-soarelui, cartofi. Str. Decebal,62/50 Str. C.Stere, 46


/ Пшеница, кукуруза, подсолнечник, Tel.: (249)24 967 Tel.: (249)22 690
картофель. Produse agricole/ Produse agricole/
Сельскохозяйственные культуры Сельскохозяйственные культуры
RUSICI TURA I.I.
MD-4911, r. Glodeni ANA EVTEEVA I.I. SECRIERU I.I.
Str. Lucefarul, 18 MD-4911, r. Glodeni MD-4911, r. Glodeni
Tel.: (249)24 991 Str. Tricolorului, 4/12 Str. Libertatii, 10
Tel.: (249)23 209
Produse agricole/ Tel.: (249)25 224
Produse agricole/
Сельскохозяйственные культуры Produse agricole/ Сельскохозяйственные культуры
Сельскохозяйственные культуры
VIONA VIZITIU I.I. LARISA DOLGHIERU I.I.
MD-4911, r. Glodeni IRA SOFRONI I.I. MD-4911, r. Glodeni
Str. D.Cantemir, 55 MD-4911, r. Glodeni Str. Varlaam, 29
Tel.: (249)22 474 Str. Eminescu, 17 Tel.: (249)25 220
Produse agricole/
Produse agricole/ Tel.: (249)25 254
Сельскохозяйственные культуры
Сельскохозяйственные культуры Produse agricole/
Сельскохозяйственные культуры ROMANI DUMINIKA I.I.
ZORILE BERBECI I.I. MD-4911, r. Glodeni
MD-4911, r. Glodeni ALEXEI SUBERNETCHI I.I. Str. Decebal, 57/24
Str. Porumbescu, 70 MD-4911, r. Glodeni Tel.: (249)24 471
Tel.: (249)24 439 Str. 31 august, 57 Produse agricole/
Сельскохозяйственные культуры
Produse agricole/ Tel.: (249)24 739
Сельскохозяйственные культуры Produse agricole/ AIST I.I.
Сельскохозяйственные культуры MD-4911, r. Glodeni
BOGATCHII VASILE I.I. Str. Decebal, 59/10
MD-4911, r. Glodeni NATALIA HOLODILO I.I. Tel.: (249)24 410
Str. V.Alecsandri, 24 MD-4911, r. Glodeni Produse agricole/
Сельскохозяйственные культуры
Tel.: (249)22 587 Str. Halipa, 10
Produse agricole/ Tel.: (249)23 166 ELITA GROSU I.I.
Сельскохозяйственные культуры Produse agricole/ MD-4911, r. Glodeni
Сельскохозяйственные культуры Str. Decebal,57/26
OVIDIU GUDUMAC I.I.
Tel.: (249)25 983
MD-4911, r. Glodeni NATALIA MOGLAN I.I. Produse agricole/
Str. Independenţei, 17 MD-4911, r. Glodeni Сельскохозяйственные культуры
Tel.: (249)23 149 Str. Zgîrcea, 10/5
Produse agricole/ Tel.: (249)22 894 DANIELA TUDOS I.I.
Сельскохозяйственные культуры MD-4911, r. Glodeni
ANATOL DICHII I.I. Str. 31 august,24
MD-4911, r. Glodeni Tel.: (249)24 772
EVGHENIA CEBAN I.I. Produse agricole/
Str. Stamati, 8
MD-4911, r. Glodeni Сельскохозяйственные культуры
Tel.: (249)23 570
Str. Porumbescu, 33
Produse agricole/ AVINTUL MOLIA I.I.
Tel.: (249)24 611
Сельскохозяйственные культуры MD-4911, r. Glodeni
Produse agricole/
Сельскохозяйственные культуры Str. Alexandru cel Bun, 4/1
RADMILA TUCEAC I.I. Tel.: (249)23 597
BORISCA MIHAILOV I.I. MD-4911, r. Glodeni Produse agricole/
MD-4911, r. Glodeni Str. Halipa,28 Сельскохозяйственные культуры
Str. Zgîrcea, 23/16 Tel.: (249)22 155
ATLANT SUPTARSCHI I.I.
Tel.: (249)23 181 Produse agricole/ MD-4911, r. Glodeni
Produse agricole/ Селькохозяиственные культуры. Str. Eminescu,15/15
Сельскохозяйственные культуры Tel.: (249)23 107
OLESEA VENGHER I.I. Produse agricole/
NADEJDA GUTULEAC I.I. MD-4911, r. Glodeni Сельскохозяйственные культуры
MD-4911, r. Glodeni Str. Decebal, 55/34
Str. Basarabeasca, 6/9 Tel.: (249)23 902 ANGELICA GHIDRIGAN I.I.
Tel.: (249)23 157 Produse agricole/ MD-4911, r. Glodeni
Produse agricole/ Str. I.Soltis, 1/3
Сельскохозяйственные культуры
Tel.: (249)24 417
Сельскохозяйственные культуры
Produse agricole/
FURTUNA I.I. Сельскохозяйственные культуры
SINAIA ALBINO I.I.
MD-4911, r. Glodeni
MD-4911, r. Glodeni
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
58

COTEA STELEA I.I. ELITA ANDRONICI I.I.


MD-4911, r. Glodeni MD-4911, r. Glodeni ALEX.COVALCIUC I.I.
Str. B.Bodoni, 10/9 Str. Zgîrcea, 6/48 MD-4911, r. Glodeni
Tel.: (249)23 748
Tel.: (249)23 979 Str. Zgîrcea, 5/6
Produse agricole/
Сельскохозяйственные культуры Produse agricole/ Tel.: (249)23 665
Сельскохозяйственные культуры Produse agricole/
ANTONCIUC I.I. Сельскохозяйственные культуры
MD-4911, r. Glodeni AVELINA BEILIC I.I.
Str. Independentei, 13 MD-4911, r. Glodeni SACO SABELSCHI I.I.
Tel.: (249)23 859 Str. Decebal, 2 MD-4911, r. Glodeni
Produse agricole/
Tel.: (249)24 681 Str. Livezilor, 4/22
Сельскохозяйственные культуры
Produse agricole/ Tel.: (249)22 792
TIVIDOM REVENCO I.I. Сельскохозяйственные культуры Produse agricole/
MD-4911, r. Glodeni Сельскохозяйственные культуры
Str. 31 august, 26 VARITET SEREPITCA I.I.
Tel.: (249)22 265 v MD-4911, r. Glodeni EFIMIA CERNEAGA I.I.
Produse agricole/ Str. Zgîrcea, 6/31 MD-4911, r. Glodeni
Сельскохозяйственные культуры Tel.: (249)23 987 Str. Luceafărul, 35
Produse agricole/ Tel.: (249)22 692
LANA MINCIUC I.I. Сельскохозяйственные культуры Produse agricole/
MD-4911, r. Glodeni Сельскохозяйственные культуры
Str. Zgîrcea, 61 GURSCHII SI FECIORII I.I.
Tel.: (249)25 023 MD-4911, r. Glodeni SILVIA LAZARI I.I.
Produse agricole/ s.Stîrcea MD-4911, r. Glodeni
Сельскохозяйственные культуры Tel.: (249)25 356 Str. I.Soltis, 1
Produse agricole/ Tel.: (249)24 024
JANET GURSCAIA I.I. Сельскохозяйственные культуры Produse agricole/
MD-4911, r. Glodeni Сельскохозяйственные культуры
s.Stîrcea ALEX VACARI I.I.
Tel.: (249)78 295 MD-4911, r. Glodeni PELIN I.I.
Produse agricole/ Str. Decebal, 59/14 MD-4911, r. Glodeni
Сельскохозяйственные культуры Tel.: (249)23 533 Str. Moldova, 23
Tel.: (249)23 023
VICONT NOROC I.I. FATIMA COMAN I.I. Produse agricole/
MD-4911, r. Glodeni MD-4911, r. Glodeni Сельскохозяйственные культуры
Str. Suveranităţii, 43 Str. B.Bodoni, 8/1
Tel.: (249)24 466 Tel.: (249)24 059 DANI COROLIUC I.I.
Produse agricole/ Produse agricole/ MD-4911, r. Glodeni
Сельскохозяйственные культуры Сельскохозяйственные культуры Str. Vladimirescu, 9
Tel.: (249)22 227
NARADA MACOVEI I.I. METEORIT SAVCIENCO I.I. Produse agricole/
MD-4911, r. Glodeni MD-4911, r. Glodeni Сельскохозяйственные культуры
Str. 300 ani Glodeni, 15 Str. Suveranităţii, 60
Tel.: (249)22 153 Tel.: (249)24 740 MEDINA SALARI I.I.
Produse agricole/ MD-4911, r. Glodeni
CAHOR FORTE I.I. Сельскохозяйственные культуры Str. Eminescu, 15/2
MD-4911, r. Glodeni Tel.: (249)22 306
Str. Moldova, 5 SPIC SLABARI I.I. Produse agricole/
Tel.: (249)22 041 MD-4911, r. Glodeni Сельскохозяйственные культуры
Produse agricole/ Suveranităţii, 5/21
Сельскохозяйственные культуры Tel.: (249)24 079 ROMANIUC LIUDMILA I.I.
Produse agricole/ MD-4911, r. Glodeni
CATREC DIDACI I.I. Сельскохозяйственные культуры Str. Cosereva, 10
MD-4911, r. Glodeni Tel.: (249)25 006
Str. Tricolorului,8/6 EVGHENI CUSNIR I.I. Produse agricole/
Tel.: (249)22 347 MD-4911, r. Glodeni Сельскохозяйственные культуры
Produse agricole/ s.Stîrcea
Сельскохозяйственные культуры Tel.: (249)25 557 MAUCEVSCHI I.I.
Produse agricole/ MD-4911, r. Glodeni
Сельскохозяйственные культуры

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
59

Str. Leshoznaia, 1 Str. Luceafărul, 32 Produse agricole/


Tel.: (249)22 709 Tel.: (249)22 026 Сельскохозяйственные культуры
Produse agricole/
IRINA VOLOŞINA I.I. Сельскохозяйственные культуры SERGIU MALISEV I.I.
MD-4911, r. Glodeni MD-4911, r. Glodeni
Str. Mateevici, 2 MIRAJ BOBOC I.I. Str. Tricolorului, 15
Tel.: (249)14 685 MD-4911, r. Glodeni Tel.: (249)23 793
Produse agricole/ Str. Basarabscaia, 39 Produse agricole/
Сельскохозяйственные культуры Tel.: (249)24 577 Сельскохозяйственные культуры
Produse agricole/
ALEXANDRIT LEVCENCO I.I. Сельскохозяйственные культуры CIRES CIRES I.I.
MD-4911, r. Glodeni MD-4911, r. Glodeni
Str. Decebal, 51/34 RUSANOVSCHII I.I. Str. Talstoi, 19
Tel.: (249)24 028 MD-4911, r. Glodeni Tel.: (249)24 068
Produse agricole/ Str. P.Rares, 16 Produse agricole/
Сельскохозяйственные культуры Tel.: (249)23 132 Сельскохозяйственные культуры
Produse agricole/
IZVOR UNGUREANU I.I. Сельскохозяйственные культуры ARTEMIL AGRO S.R.L
MD-4911, r. Glodeni MD-4911 r. Glodeni
Str. Negruţi, 16 JUSTITIA ALEX V I.I. s.Hîjdieni
Tel.: (249)14 878 MD-4911, r. Glodeni Tel.:(249) 56 555
Produse agricole/ Str. Zgîrcea, 3/21 060230144
Сельскохозяйственные культуры Tel.: (249)22 985 Produse agricole/
Produse agricole/ Сельскохозяйственные культуры
LILIANA OSTACIUC I.I. Сельскохозяйственные культуры
MD-4911, r. Glodeni PRODAN VASILE I.I.
Str. Decebal, 57/8 SELECTA I.I. MD-4931, r-l Glodeni
Tel.: (249)24 123 MD-4911, r. Glodeni s. Sturzovca
Produse agricole/ Str. Moldova, 54/6 Tel.: (249)45186
Сельскохозяйственные культуры Tel.: (249)24 446 Produse cerealiere/
Produse agricole/ Сельскохозяйственные культуры
JANETA SCORCENCO I.I. Сельскохозяйственные культуры
MD-4911, r. Glodeni COBANEANCA S.R.L.
Str. Zgîrcea,13/11 GRAJDIANU EUGENIA I.I. MD-4900, r. Glodeni
Tel.: (249)23 654 MD-4911, r. Glodeni s.Cobani
Str. Libertăţii, 6 Tel.: (249)72-3-63
LICA TANASII I.I. Tel.: (249)23 246 Tel.: (249)72-2-55
MD-4911, r. Glodeni Produse agricole/ Produse agricole/
Str. 31 august, 14 Сельскохозяйственные культуры Сельскохозяйственная продукция
Tel.: (249)25 488
Produse agricole/ GAFENCO ZINAIDA I.I. PLANTAGOR S.R.L.
Сельскохозяйственные культуры MD-4911, r. Glodeni MD-4900, or. Glodeni
Str. Puşkin, 15 str. Suveranitaţii 2
GAROFITA FELENDIUC I.I. Tel.: (249)24 968 Tel.: (249)2-35-48
MD-4911, r. Glodeni Produse agricole/ Tel.: (249)2-54-30
Str. Suveranităţii, 9/9 Сельскохозяйственные культуры GSM: 069373107
Tel.: (249)24 067 Producție agricolă. Griu. Porumb. Sfecla
Produse agricole/ LUPUSARU EUGENIA I.I. de zahar./ Сельхоз продукция
Сельскохозяйственные культуры MD-4911, r. Glodeni
Str. Suveranităţii, 38a BOSVELIA S.R.L.
RUSLAN I.I. Tel.: (249)23 361 MD-4900,or. Glodeni
MD-4911, r. Glodeni Produse agricole/ str. Suveranitaţii 95
Str. Suveranităţii, 9/1 Сельскохозяйственные культуры Tel.: (249)26541
Tel.: (249)24 153 Tel.: (249)26438
Produse agricole/ GHIOCEL TIRON I.I. Tel.: (249)26365
Сельскохозяйственные культуры MD-4911, r. Glodeni Producție agricolă. Griu. Porumb.
Str. Basarabeana, 5 Floarea-soarelui./ Сельхоз продукция
CHEPTANARI I.I. Tel.: (249)24 963
MD-4911, r. Glodeni AGROBANING S.R.L.
MD-4900, r. Glodeni

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
60

s.Iabloana GSM: 069152536


Tel.: (249)2-22-60 HOTIN S.R.L. Producție agricolă/ Сельхоз продукция
Tel.: (249)54-2-66 MD-4900, r. Glodeni
GSM: 069051379 s.Fundurii Noi USTIANUL S.R.L.
Producție agricolă. Tomate, castraveţi, Tel.: (249)2-45-39 MD-4900, r. Glodeni
porumb zaharat / Сельхоз продукция Tel.: (249)70-6-65 s.Ustia
GSM: 069905066 Tel.: (249)2-30-54
VIISOARA GRUP S.R.L. 069359868 Tel.: (249)51-3-43
MD-4900, r. Glodeni Producție agricolă/ Сельхоз продукция Tel.: (249)51-2-86
s.Viişoara Producție agricolă/ Сельхоз продукция
Tel.: (249)57 235 AUDREIA-AGRO S.R.L.
Tel.: (249)57 240 MD-4900, r. Glodeni FRAPEX-AGRO S.R.L.
Tel.: (249)57 335 s.Ciuciulea MD-4900, r. Glodeni
GSM: 0676004720 Tel.: (249)224-06 s.Fundurii Vechi
0676004724 Tel.: (249)79240 Tel.: (249)73-2-30
Producție agricolă/ Сельхоз продукция (249)79229 Tel.: (249)73-2-97
GSM: 069280783 GSM: 079451498
DALUP AGRO S.R.L. 068340615 079628207
MD-4900, r. Glodeni Producție agricolă/ Сельхоз продукция Producție agricolă/ Сельхоз продукция
s.Cobani
Tel.: (249)72-2-45 LIMINAL-AGRO S.R.L. ADIACENT-GRUP S.R.L.
GSM: 069012356 MD-4900, r. Glodeni MD-4900, r. Glodeni
Producție agricolă/ Сельхоз продукция s.Limbenii Noi s.Sturzovca
Tel.: (249)70-2-30 Tel.: (249)45-2-13
DANULISCHI S.R.L. (249)70-5-34 Tel.: (249)45-2-15
MD-4900, r. Glodeni Producție agricolă/ Сельхоз продукция GSM: 069103317
s.Danu Producție agricolă/ Сельхоз продукция
Tel.: (249)71230 HELIAN AGROTRADE S.R.L.
Tel.: (249)71245 MD-4900, or. Glodeni INVAL-AGRO S.R.L.
Producție agricolă/ Сельхоз продукция str. Suveranitaţii 6/25 MD-4900, or. Glodeni
Producție agricolă/ Сельхоз продукция str.Decebal 11
BOGALECON MOLDOVA S.R.L. Tel.: (249)2-34-88
MD-4900, r. Glodeni COMEXIN-AGRO S.R.L. Tel.: (249)79-5-40
s.Hijdieni MD-4900, r. Glodeni Producție agricolă/ Сельхоз продукция
Tel.: (249)56230 s.Sturzovca
Producție agricolă/ Сельхоз продукция Tel.: (249)45-7-15 HAMBARUL AGRO S.R.L.
(249) 45-9-10 MD-4900, r. Glodeni
BITIC AGRO S.R.L. Producție agricolă/ Сельхоз продукция s.Cobani
MD-4900, r. Glodeni Tel.: (249)72-5-49
s.Brinzeni ANTECESOR S.R.L. Tel.: (249)72-8-88
Tel.: (249)77-2-23 MD-4900, r. Glodeni GSM: 069191084
GSM: 069782482 s.Sturzovca 069779349
069782482 Tel.: (249)45-2-50 Producție agricolă/ Сельхоз продукция
Producție agricolă/Сельхоз продукция Tel.: (249)2-34-54
GSM: 069322040 VITCOM AGRO S.R.L.
VIANDUS AGRO S.R.L. Producție agricolă/ Сельхоз продукция MD-4900, or. Glodeni
MD-4900, r. Glodeni str.Suveranitaţii ,95
s.Dusmani RELEVANT-AGRO S.R.L. Tel.: (249)2-44-41
Tel.: (249)74-2-31 MD-4900, r. Glodeni GSM: 06938919
Tel.: (249)2-22-56 s.Fundurii Vechi Producție agricolă/ Сельхоз продукция
GSM: 069877245 Tel.: (249)73-2-41
Producție agricolă/ Сельхоз продукция GSM: 079529444 IRIGSOL AGRO S.R.L.
Producție agricolă/ Сельхоз продукция MD-4900, r. Glodeni
BUTESTENII GRUP S.R.L. s.Cobani
MD-4900, r. Glodeni PRINCIAR S.R.L. Tel.: (249)72-2-45
s.Butesti MD-4900, r. Glodeni GSM: 069012356
Tel.: (249)78-2-30 s.Iabloana Producție agricolă/ Сельхоз продукция
Tel.: (249)78-2-03 Tel.: (249)54-3-78
Tel.: (249)78-2-10 Tel.: (249)54 –1-40 CORPILINA AGRO S.R.L.
Producție agricolă/ Сельхоз продукция Tel.: (249)54-2-97 MD-4900, r. Glodeni

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
61

s.Ustia MD-4900, r. Glodeni


Tel.: (249)51 285 s.Cajba TERITORIAL IMPEX SC S.R.L.
Tel.: (249)51 555 Tel.: (249)52-3-71 MD-4900, r. Glodeni
Tel.: (249)25 265 (249)2-71-91 s.Camenca
GSM: 069790890 Producție agricolă/ Сельхоз продукция Tel.: (249)22049
Producție agricolă/ Сельхоз продукция GSM: 069752473
CAJBIANCA SC S.R.L. 069110567
BIVAGROTOM S.R.L. MD-4900, r. Glodeni Producție agricolă/ Сельхоз продукция
MD-4900, r. Glodeni s.Cajba
s.Balatina Tel.: (249)52-2-05 ADINAVIX SC S.R.L.
Tel.: (249)41255 (249)92-6-76 MD-4900, r. Glodeni
Tel.: (249) 74244 Producție agricolă/ Сельхоз продукция s. Limbenii Vechi
Tel.: (249) 41656 Tel.: (249)75-2-39
GSM: 069154966 INIŢIATOR SC S.R.L. GSM: 079072283
Producție agricolă/ Сельхоз продукция MD-4900, r. Glodeni 069346059
s.Cobani Producție agricolă/ Сельхоз продукция
ELOGEN S.R.L. Tel.: (249)72-7-77
MD-4900, or. Glodeni GSM: 069023716 AVANTAJ AGOTEH SC S.R.L.
str.Mit.Ban.Bodoni 16 069110614 MD-4900, r. Glodeni
GSM: 069118720 Producție agricolă/ Сельхоз продукция s. Iabloana
Producție agricolă/ Сельхоз продукция Tel.: (249)92-5-56
MARINEANCA SC S.R.L. GSM: 069170706
ROVIAL GRUP S.R.L. MD-4900, r. Glodeni 069877245
MD-4900, or. Glodeni s.Cajba Producție agricolă/ Сельхоз продукция
str. Moldova, 16 Tel.: (249)52-3-71
GSM: 069373107 (249)52-2-35 REXONA AGRO SC S.R.L.
Producție agricolă/ Сельхоз продукция GSM: 069095142 MD-4900, r. Glodeni
069070925 s. Fundurii Vechi
SLIPSTREM-AGROTRADE S.R.L. Producție agricolă/ Сельхоз продукция Tel.: (249)73-5-94
MD-4900, or. Glodeni GSM: 068673173
str.Suveranitaţii 4/21 STURZAGRO-NORD SC S.R.L. Producție agricolă/ Сельхоз продукция
Tel.: (249)2-23-91 MD-4900, r. Glodeni
Producție agricolă/ Сельхоз продукция s.Sturzovca AGROLAN NORD S.R.L.
Tel.: (249)46-2-78 MD-4900, r. Glodeni
AGDAV S.R.L. GSM: 069033690 s.Petrunea
MD-4900, or. Glodeni 069963120 Tel.: (249)2-68-14
str.Moldova 32 Producție agricolă/ Сельхоз продукция Producție agricolă/ Сельхоз продукция
Tel.: (249)2-34-39
(249)93237 CUHARGO-EST SC S.R.L. LEGENDA NUCULUI S.R.L.
GSM:069023238 MD-4900, r. Glodeni MD-4900, r. Glodeni
069118952 s.Cuhnesti s.Dusmani
Producție agricolă/ Сельхоз продукция Tel.: (249)58-1-82 GSM: 079162862
GSM: 069888270 Producție agricolă/ Сельхоз продукция
IUNALIS AGRO SC S.R.L. 069615758
MD-4900, r. Glodeni Producție agricolă/ Сельхоз продукция NORVALVIN S.R.L.
s.Petrunea MD-4900, r. Glodeni
Tel.: (249)92120 DEALUL URSULENILOR S.R.L. s.Dusmani
GSM: 067460602 MD-4900, r. Glodeni Tel.: (249)74-5-86
067460603 s. Clococenii Vechi (249)74-2-63
Producție agricolă/ Сельхоз продукция Tel.: (249)59-2-30 GSM: 068554002
Producție agricolă/ Сельхоз продукция Producție agricolă/ Сельхоз продукция
AGRIMONIA SC S.R.L.
MD-4900, r. Glodeni COSFEN AGRO SC S.R.L. ALANSERMIH S.R.L.
s.Dusmani MD-4900, r. Glodeni MD-4900, r. Glodeni
Tel.: (249)2-51-70 s.Balatina s. Limbenii Vechi
GSM: 069215560 Tel.: (249)41-2-62 Tel.: (249)75-3-53
069780910 Tel.: (249)42-1-27 Producție agricolă/ Сельхоз продукция
Producție agricolă/ Сельхоз продукция GSM: 069913410
068714427 VEACESGRUP S.R.L.
CASDA AGRO SC S.R.L. Producție agricolă/ Сельхоз продукция MD-4900, r. Glodeni

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
62

s.Viisoara GHEVARPAV S.R.L. ROMAGRO IMPEX S.R.L.


Tel.: (249)57-2-35 MD-4900, r. Glodeni MD-4900, r. Glodeni
(249)57-2-40 s.Iabloana s.Balatina
GSM: 067604721 Tel.: (249)54-2-69 Producție agricolă/ Сельхоз продукция
067265350 (249)54266
Producție agricolă/ Сельхоз продукция GSM: 069413679 PUIŞORUL DE CASĂ S.R.L.
Producție agricolă/ Сельхоз продукция MD-4900, r. Glodeni
PRO-AGROPRODUS S.R.L. S.Fundurii Vechi
MD-4900, r. Glodeni VALAGROFRUCT S.R.L. Tel.: (249)73319
s.Cajba MD-4900, r. Glodeni GSM: 069527635
Tel.: (249)79-6-80 S.Sturzovca Producție agricolă/ Сельхоз продукция
Producție agricolă/ Сельхоз продукция GSM: 069103317
069963797 AGROVIS EXPORT S.R.L.
AGROCULT PRIM S.R.L. Producție agricolă/ Сельхоз продукция MD-4900, r. Glodeni
MD-4900, r. Glodeni S.Iabloana
s.Iabloana CAMENCA NORD S.R.L. Producție agricolă/ Сельхоз продукция
Tel.: (249)54-2-97 MD-4900, r. Glodeni
GSM: 067262586 sat.Camenca ZIPINVEST S.R.L.
Producție agricolă/ Сельхоз продукция GSM: 069383389 MD-4900, or. Glodeni
Producție agricolă/ Сельхоз продукция Str. Zgîrcea 5/8
BAICEAN–AGRO S.R.L. GSM: 069344446
MD-4900, r. Glodeni TEOAGRODOR S.R.L. Producție agricolă/ Сельхоз продукция
s.Ustia MD-4900, r. Glodeni
Tel.: (249)51-2-85 s.Balatina PRIMA INVEST M S.R.L.
GSM: 069963232 Producție agricolă/ Сельхоз продукция MD-4900, or. Glodeni
Producție agricolă/ Сельхоз продукция Str. Zgîrcea 5/8
TIP AGRO S.R.L. GSM: 069344446
GHILEŢCHI MIRALIDA S.R.L. MD-4900, or. Glodeni Producție agricolă/ Сельхоз продукция
MD-4900, r. Glodeni str. Coroban Vasile 4
s.Duşmani Tel.: (249)27150 ANDEXTRANS NORD S.R.L.
Tel.: (249)74-5-61 GSM: 069352302 MD-4900, r. Glodeni
GSM: 069558728 Producție agricolă/ Сельхоз продукция S.Sturzovca
Producție agricolă/ Сельхоз продукция Producție agricolă/ Сельхоз продукция
AGROVISTAR S.R.L.
STURZGRUPAGRO S.R.L. MD-4900, r. Glodeni VEMCOMPIX EXPORT S.R.L.
MD-4900, r. Glodeni s.Danu MD-4900, r. Glodeni
s. Sturzovca Tel.: (249)71150 S.Sturzovca
Tel.: (249)45-3-28 (249)71907 Producție agricolă/ Сельхоз продукция
GSM: 079350797 GSM: 069677450
Producție agricolă/ Сельхоз продукция Producție agricolă/ Сельхоз продукция MOLTABELE EXPORT S.R.L.
MD-4900, r. Glodeni
MARUL-STURZAGRO S.R.L. AGROCELEAN NORD S.R.L. S.Iabloana
MD-4900, r. Glodeni MD-4900, r. Glodeni Producție agricolă/ Сельхоз продукция
s.Sturzovca s.Petrunea
Tel.: (249)46-3-25 Tel.: (249)26823 OA-PLANT S.R.L.
Producție agricolă/ Сельхоз продукция GSM: 069546791 MD-4900, r. Glodeni
Producție agricolă/ Сельхоз продукция S.Camenca
PROLICOM NORD S.C S.R.L. Tel.: (249)77240
MD-4900, r. Glodeni AURUL AGRICOL S.R.L. Producție agricolă/ Сельхоз продукция
s. Sturzovca MD-4900, r. Glodeni
Tel.: (249)45-7-25 s.Sturzovca FRAŢII SECRIEU S.R.L.
Producție agricolă/ Сельхоз продукция Tel.: (249)45 165 MD-4900, r. Glodeni
Producție agricolă/ Сельхоз продукция S.Duşmani
ODAIACOM S.R.L. Tel.: (249)74466
MD-4900, r. Glodeni AURA GRUP S.R.L. GSM: 060102132
s. Sturzovca MD-4900, r. Glodeni Producție agricolă/ Сельхоз продукция
Tel.: (249)45-7-37 S.Viişoara
GSM: 069015694 Tel.: (249)57242 AUDREIA-AGRO S.R.L.
Producție agricolă/ Сельхоз продукция Producție agricolă/ Сельхоз продукция MD-4916, r-l Glodeni
s. Ciuciulea

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
63

Tel.: (249)79240 BANARI IURIE G.Ţ. struguri, si legume. Ovine de


Tel.: (249)79429 MD-4929, r-nul Glodeni reproducţie. Făină de grâu.
Produse cerealiere/ Сельхоз продукция S. Petrunea
Str. Şt. cel Mare 42 BOSVELIEA S.R.L.
BAICEANU MIHAI G.Ţ. Tel.:(249)26073, 24069 MD-4900, or. Glodeni
MD-4932, r-nul Glodeni Gsm.: 69/306380 Str. Suveranităţii, 95
s. Ustia Legume, grâu, floarea-soarelui, porumb, Tel/Fax : (249) 26 541
Tel.:(249)51405 casa verde./ Овощи, пшеница, Gsm.: 69/524999
Floarea-soarelui, porumb, grâu подсолнечник, кукуруза, теплица. Пшеница, кукуруза, подсолнечник,
Seminte de floarea soarelui, porumb, сахарная свекла, табак, рапс.
griu/ Подсолнечник, кукуруза, BIMM S.R.L. Grâu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă
пшеница MD-4900, or. Glodeni, de zahăr, tutun, şi de canola.
Str. Moldova,45
AGROBANIG S.R.L. Tel.:(249)251-41 BUTEŞTENII GRUP S.R.L.
MD-4925, r-nul Glodeni Produse agricole/ Сельхозпродукция MD-4913, r. Glodeni,
s.Iabloana s. Buteşteni
Tel.: (249)54266, 54230 BITAV-PRIM S.R.L. Tel.:(249) 782-69,782-10
Fax: (249)23062 MD-4931, r-nul Glodeni Produse agricole /Сельхозпродукция
Gsm: 69/051379 s. Sturzovca
Rapiţă. Grâu. Ovăz. Floarea-soarelui. Tel.:(249) 45 215, 45669, 45213 CEREALAN – NORD S.R.L. SC
Soia. Porumb / Рапс. Пшеница. Овес. Fax: (249) 45 094 MD-4900, or. Glodeni,
Подсолнечник. Соя. Кукуруза. Grâu, porumb, sfecla de zahăr, floarea- Str. D. Cantemir, 3
soarelui, şi fructe./Пшеница, Tel.:(249) 2-38-24
AGROTORMEC S.R.L. куруза,сахарная свекла, Produse agricole, preparate chimice/
MD-4929, r. Glodeni, подсолнечник, фрукты. Сельхозпродукция
s. Petrunea
Tel.:(249)2-67-23, 2-69-23 BITIC-AGRO S.R.L. CHEMARK S.R.L. ÎM
Materia primă agricolă, animalele vii, MD-4915, r-nul Glodeni MD-4900, r. Glodeni,
produse agricole brute, semiproduse/ s. Brînzeni Str. Suveranităţii, 17
Сельскохозяйственное сырье, Tel.:(249)77223 Tel.:(249) 2-43-88
животные, полуфабрикаты Gsm.: 069/370898 Produse agricole, preparate chimice/
Пшеница, кукуруза, сахарная свекла, Сельхозпродукция
ADIACENT-GRUP S.R.L. подсолнечник, табак, соя, ячмень./
MD-4931, r.Glodeni Grâu, porumb, sfecla de zahăr, floarea- COBANEANCA S.R.L.
s. Sturzovca soarelui, tutun, soia, orz MD- 4918, r-nul Glodeni,
Tel.: (249)4-52-13 s. Cobani
Tehnică industrială şi agricolă BIVAGROTOM S.R.L. Tel.:(249) 72 363, 72 255
Grâu. Orz. Floarea-soarelui. Soia. Sfecla MD-4911, r-nul Glodeni Пшеница. Кукуруза. Подсолнечник.
de zahăr. Canola. Porumb. Maşini s. Balatina Сахарная свекла./
agricole. / Сельхоз-техника Tel.:(249)41656 Grâu. Porumb. Floarea-soarelui. Sfecla
Gsm.: 69/154966 de zahăr.
AUDREIA AGRO S.R.L. Пшеница, ячмень, подсолнечник,
CAJBEANCA S.R.L. SC
MD-4916, r-nul Glodeni кукуруза, соя, гречиха, семена
MD-4914, r. Glodeni,
s. Ciuciulea люцерны./
s. Cajba
Tel.:(249)79429, 79240 Grâu, orz, floarea-soarelui, porumb,
Tel.:(249) 5-22-05, 5-22-38
Fax: (249)79429 soia, seminţe de hrişcă, lucernă.
Produse agricole, preparate chimice/
Пшеница, кукуруза, подсолнечник,
Сельхозпродукция
сахарная свекла, молоко, соя, рапс, BOGALECON-MOLDOVA S.R.L.
мясо крупного рогатого скота./Griu, MD-4924, r-nul Glodeni
COMEXIN - AGRO S.R.L.
porumb, floarea-soarelui, sfeclă de s. Hîjdieni
MD-4931, r. Glodeni,
zahăr, lapte, soia, rapita, carne bovine. Tel.:(249)56235, 56230
s. Sturzovca
Fax: (249)56235
Tel.:(249) 457-15, 452-10
BABIAN IURIE GLODENI- COMERŢ ÎI Пшеница, семенная кукуруза,
Produse agricole/ Сельхозпродукция
MD-4918, r. Glodeni, сахарная свекла, подсолнечник, соя,
s. Cobani яблоки, виноград, овощи.
CORPETINA – AGRO S.R.L.
Tel.:(249)7-24-55 Овцеводство. Мука пшеничная.
MD-4932, r. Glodeni,
Materia primă agricolă, animalele vii, Столярные изделия. Мельница.
s. Ustia
produse agricole brute, semiproduse/ Grâu, seminţe de porumb, sfecla de
Tel.:(249) 252-65
Сельхоз/сырье, полуфабрикаты zahăr, floarea-soarelui, soia, mere,
Produse agricole/ Сельхозпродукция
Услуги в с/хозяйстве
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
64

Tel.: (256) 52 218 PLANTAGOR S.R.L.


COSFEM – AGRO S.R.L. SC Gsm. : 69/760454 MD-4900, or. Glodeni
MD-4911, r. Glodeni, Grâu, porumb, floarea-soarelui, soia, Str. Suveranităţii, 2
s. Balatina orz/ Tel.:(249)23030, 23548, 23548
Tel.:(249) 4-13-70 Пшеница, кукуруза, подсолнечник, Fax.: (249)23030
Сельскохозяйственное сырье, соя, ячмень Пшеница, кукуруза, сахарная свекла,
полуфабрикаты/ подсолнечник, ячмень, соя/
Materia primă agricolă, animalele vii, FRAPEX – AGRO S.R.L. Grâu, porumb, sfecla de zahăr, floarea
produse agricole brute, semiproduse MD-4923, or. Glodeni, soarelui, orz, soia
s. Funduri Vechi
COVALI ÎI Tel.:(249) 732-30, 732-97 ROTARI LIDIA ÎI
MD-4900, or. Glodeni Produse agricole/ Сельхозпродукция MD-4923, r. Glodeni
Str. N. Milescu Spătarul 46 s. Fundurii Vechi
Tel.: (249) 2-25-68 HAMBARUL-AGRO S.R.L. Tel.(249)7-35-55
Produse agricole brute, semiproduse/ MD-4918, r-nul Glodeni Сельхоз/продукция, полуфабрикаты/
Сельхозпродукция плуфабрикаты s. Cobani Produse agricole brute, semiproduse
Tel.:(249) 72 399, 72 888
CUHAGRO-EST S.R.L., S.C. Пшеница, ячмень, кукуруза семенная RUSNAC ÎI
MD-4919, r-nul Glodeni и товарная, подсолнечник, сахарная MD-4920, r. Glodeni,
s.Cuhneşti свекла. Grâu, orz, porumb şi seminţe de s. Danu
Tel.:(249)92790 bază, floarea soarelui, sfecla de zahăr. Tel.:(249)710-43
Fax: (249)58237 Mob.: 079529444
E-mail cuhagro@mail.ru ION BONDALAC –TOMEŞTI GŢ Услуги в с/хозяйстве
Сельхз/услуги, плуфабрикаты/Produse MD-4911, or. Glodeni, Produse agricole
agricole brute, semiproduse s. Balatina
Tel.:(249) 41 695,41 656 TIMALCO-NORD S.R.L. SC
PIRGARI ÎI Produse agricole / Услуги в с- MD-4929, r. Glodeni
MD-4932, r. Glodeni, хозяйстве/ Сельхозпродукция s. Petrunea
s. Ustia Tel.: (249)2-69-72
Tel.:(249) 513-35 LA FONTAN S.R.L. Селхоз/продукция, полуфабрикаты/
Mob 079529444 MD- 4911, r. Glodeni, Produse agricole brute, semiproduse
Produse agricole/ Сельхозпродукция s. Balatina
Tel/fax: (249) 41769; tel: (249) 41646; TÎLTU ALEXANDRU G.Ţ
D.RUSNAC ÎI (249)41337 MD-4900, or. Glodeni
MD-4920, r. Glodeni, Produse agricole. Grâu. Orz./ Str. Libertăţii, 3
s. Danu Пшеница. Ячмень. Сельхозпродукция Tel.:(249)22782, 24940
Tel.:(249)710-43 E-mail: tiltuanna@rambler.ru
Mob: 079529444 LIMINAL - AGRO S.R.L. Кукуруза, подсолнечник, пшеница,
Produse agricole/ Сельхозпродукция MD-4926, or. Glodeni, овощи.
s. Limbenii Noi Porumb, floarea-soarelui, grâu şi
DANA – PÎRGARI ÎI Tel.:(249)702-30 legume.
MD-4916, r. Glodeni, Tel.:(249)702-01
s. Ciuciulea Услуги в с-хозяйстве/ UNICORCOM S.R.L. SC
Tel.:(249) 7-96-80 Produse agricole. MD-4916, r. Glodeni
Materia primă agricolă, animalele vii, s. Ciuciulea
produse agricole brute, semiproduse/ PANTALEX S.R.L. Tel.:690 40 565
Сельхозпродукция MD-4922, r. Glodeni, Сельхоз/продукция, полуфабрикаты
s. FunduriiNoi Produse agricole brute, semiproduse
DARÎ PRIRODÎ-NICULEAC ÎI Tel.:(249)7-02-46
MD-4900, or. Glodeni, Materia primă agricolă, animalele vii, UŞURELU ILONA ÎI
Str.300 ani Glodeni 101 produse agricole brute, semiproduse/ MD-4921, r. Glodeni,
Tel.:(249) 2-54-85 Сельхоз-продукция, полуфабрикаты s. Duşmani
Сельскохозяйственное сырье, Tel.:(249) 7-43-50
полуфабрикаты/ PATRAŞCU IURIE Сельхозпродукция, химические
Materia primă agricolă, animalele vii, MD-4924, r. Glodeni, препарараты
produse agricole brute, semiproduse s. Hîjdieni Produse agricole, preparate chimice
Tel.:(249)5-64-90
DAVIDAL-AGRO S.R.L. Услуги в с/хозяйстве/ VALENTINA PINTILIE G.Ţ.
MD-4920, r-nul Glodeni Produse agricole, preparate chimice MD – 4911, r-nul Glodeni
s. Ştiubeieni s. Balatina

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
65

Tel: ( 249)-41021 MD -4911, r-nul Glodeni, Grau, floarea-soarelui, soia. / Пшеница,


Пшеница. Кукуруза. Подсолнечник. s. Balatina подсолнечник, соя
Картофель. Подсолнечник. Табак. Tel.:(249)-41262,41230,41235
Овощи. Пшеница. Кукуруза. Подсолнечник. NOGAI VASILE G.Ţ
Grâu. Porumb. Floarea-soarelui. Cartofi. Сахарная свекла. Подсолнечник. MD-4914, r-nul Glodeni
Floarea-soarelui. Tutun. Legume .. Табак. s. Cajba
Grâu. Porumb. Floarea-soarelui. Sfecla Tel.: (249)52259
VARVAD – AGRO S.R.L.
de zahăr. Floarea-soarelui. Tutun. Vinuri vechi, struguri. / Коллекционные
MD-4921, r. Glodeni,
вина, виноград
s. Duşmani
REDAN HUDOLEEVA ÎI
Tel.:(249)742-30,
MD-4920, r. Glodeni, PLANTAGOR S.R.L.
Tel.:(249)743-33
s. Danu MD-4901, or. Glodeni
Услуги в с/хозяйстве
Tel.:(249)5-22-05,5-22-38 Str. Suveranităţii, 2
Produse agricole
Услуги в с/хозяйстве Tel.: (249) 23 030, 23 548, 23 548
Produse agricole, preparate chimice Fax.: (249) 23030
VIIŞOARA GRUP S.R.L.
Grau, porumb, sfecla de zahăr, floarea
MD – 4933, r-nul Glodeni,
RELEVANT –AGRO S.R.L. soarelui, orz, soia/ Пшеница, кукуруза,
s. Viişoara
MD-4923, or. Glodeni, сахарная свекла, подсолнечник,
Tel: (249)57235,57223
s. Fundurii Veci ячмень, соя
Пшеница. Кукуруза. Подсолнечник.
Tel.:(249)732-41, 734-04,
Сахарная свекла. Соя. Овощи.Лук.
Mob. 0795294-44 ION CAMERZAN G.Ţ
Grâu. Porumb. Floarea-soarelui. Sfecla
Услуги в с/хозяйстве MD-4915, r-nul Glodeni
de zahăr. Soia. Legume.
Produse agricole s. Camenca
Tel.: (249)77226
VIITORUL BALATINEI ÎM
P.I.N. PRODTUTUN IMPEX S.R.L. Grîu, orz. / Пшеница, ячмень.
MD-4911, r. Glodeni,
MD-4929, r. Glodeni,
s. Balatina
s. Petrunea LIMBENUŢA-AGRO
Tel.:(249)4-16-70
Tel: (249) 2-67-24 MD-4927, r-nul Glodeni
Услуги в с/хозяйстве
Producerea şi fermentarea tutunului/ s. Limbenii Vechi
Produse agricole, preparate chimice
Табачные изделия Tel.: (249)75400
Produse agricole/
CRISTISTAR- ŢIBULEAC ÎI
TUTUN CTC SA Сельскохозяйственная продукция
MD-4900, or. Glodeni,
MD-4900, or. Glodeni,
Str. C. Stere, 2/9
Str. M. Eminescu,8 LIMINAL-AGRO S.R.L.
Tel.:(249)2-54-67
Tel.:(249)233-80, 222-57, 235-87 MD-4926, r-nul Glodeni Noi
Produse agricole, preparate chimice/
Fabricarea produselor din tutun/ Tel.: (249)70203, 70201, 70297
Табачные изделия Produse agricole/
HARABARI D.D. ÎI
Сельскохозяйственная продукция
MD-4931, r. Glodeni
TÎLTU ALEXANDRU G.Ţ
s. Sturzovca
MD-4901, or. Glodeni IACUŞEVA RAISA Î.I.
Tel.:(249) 4-57-68
Str. Libertăţii, 3 MD-4900,r-nul Glodeni,s.Hîjdieni
Зерновые, корм для животных/
Tel.: (249)22782, 24940 Tel.: (249)5 66 93
Cereale,seminţe şi furajere pentru
E-mail: tiltuanna@rambler.ru Produse agricole/
animale, nutreţ
Porumb, floarea-soarelui, grâu şi Сельскохозяйственная продукция
legume./ Кукуруза, подсолнечник,
ION CAMERZAN G.Ţ
пшеница, овощи. HAMBARUL-AGRO S.R.L.
MD-4915, r-nul Glodeni
MD-4918, r-nul Glodeni
s. Camenca
SCUTELNICIUC SERGEI Î.I. s. Cobani
Tel.:(249)77226
MD-4900,r-nul Glodeni Tel.: (249)72 399, 72 888
Produse agricole. Grâu şi orz. /
s.Cajba Grâu, orz, porumb şi seminţe
Пшеница, ячмень.
Tel.:(249)5 26 78 de bază, floarea soarelui, sfecla de
Seminţe de porumb, porumb, floarea- zahăr. / Пшеница, ячмень, кукуруза
PRINCIAR S.R.L.
soarelui şi soia./ Кукуруза семенная, семенная и товарная, подсолнечник,
MD-4925, r. Glodeni
зерновые, подсолнечник, соя. сахарная свекла.
s. Iabloana
Tel.:(249)54140
PRINCIAR S.R.L. HOTIN S.R.L.
Gsm. : 69/152536
MD-4925, r. Glodeni MD-4900,r-nul Glodeni
Пшеница, подсолнечник, соя/ Grâu,
s. Iabloana s.Fundurii Vechi
floarea-soarelui, soia
Tel.: (249)54140 Tel.:(249)7 06 65
Gsm. :069/152536
PRUTEANCA. S.R.L.
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
66

Produse agricole/ подсолнечник, фрукты. рогатого скота.


Сельскохозяйственная продукция
BITIC-AGRO S.R.L. BANARI IURIE G.Ţ.
DANULISCHII S.R.L. MD-4915, r-nul Glodeni MD-5630, r-nul Glodeni
MD-4920, r-nul Glodeni s. Brînzeni S. Petrunea
s.Danu Tel.: (249)77223 Str. Şt. cel Mare
Tel.: (249)71245, 92333 Gsm. :069/370898 Tel.: (249)26073, 24069
Fax.: (249)92333 Grâu, porumb, sfecla de zahăr, floarea- Gsm. :069/306380
Grâu, porumb, sfeclă de zahăr, floarea- soarelui, tutun, soia, orz./ Пшеница, Legume, grâu, floarea-
soarelui, fructe, legume şi lapte. / кукуруза, сахарная свекла, soarelui, porumb, casa verde. / Овощи,
Пшеница, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, табак, соя, ячмень. пшеница, подсолнечник, кукуруза,
подсолнечник, фрукты, овощи, теплица.
молоко. BIVAGROTOM S.R.L.
BAICEANU MIHAI G.Ţ.
MD-4911, r-nul Glodeni
MD-4932, r-nul Glodeni
FRAPEX – AGRO S.R.L. s. Balatina
s. Ustia
MD-4900,r-nul Glodeni,s.Fundurii Vechi Tel.: (249)41656
Tel.: (249)51405
Tel.:(249)7 32 97 Gsm. :069/154966
Floarea soarelui. Porumb. Grîu. /
Produse agricole. / Сельхозпродукты. Grâu, orz, floarea-
Подсолнечник, кукуруза, пшеница
soarelui, porumb, soia,
GUŞAN ANGELA G.Ţ seminţe de hrişcă lucernă. / Пшеница,
BABIAN IURIE ÎI
MD-5630, r-nul Glodeni ячмень, подсолнечник, кукуруза, соя,
MD-4918, r. Glodeni,
s. Petrunea, str. Drujba гречиха, семена люцерны.
s. Cobani
Tel.: (249)26090
Tel: Tel.:(249)7-24-55
Gsm. :069/090051 BOGALECON-MOLDOVA S.R.L.
Materia primă agricolă, animalele vii,
E-mail: gusanvasile@rambler.ru MS-4924, r-nul Glodeni
produse agricole brute, semiproduse /
Grâu, porumb, ovăz, ceapa, legume s. Hîjdieni
Сельхоз/сырье, полуфабрикаты
şi crizanteme. / Пшеница, кукуруза, Tel.: (249)56235, 56230
овес, лук, овощи, хризантемы Fax.: (249)56235
AGROTORMEC S.R.L.
Grâu, seminţe de porumb, sfecla de
MD-4929, r. Glodeni
CUHAGRO-EST S.R.L. S.C. zahăr, floarea-
s. Petrunea
MD-4919, r-nul Glodeni soarelui, soia, mere,struguri, si legume.
Tel.:(249) 2 67 23,
s.Cuhneşti Ovine de reproducţie. Făină de grâu./
Tel.:(249) 2 69 23
Tel.: (249)92790 Пшеница, семенная кукуруза,
Materia primă agricolă, animalele vii,
Fax.: (249)58237 сахарная свекла, подсолнечник, соя,
produse agricole brute, semiproduse. /
E-mail: cuhagro@mail.ru яблоки, виноград, овощи.
Сельскохозяйственное сырье,
Grâu, ovăz, floarea- Овцеводство. Мука пшеничная.
животные, полуфабрикаты
soarelui, soia, sfeclă de Столярные изделия. Мельница.
zahăr, mazare, legume,tutun, mere. /
AGROBANIG S.R.L.
пшеница, овёс, подсолнечник, соя, BOSVELIEA S.R.L.
MD-4925, r-nul Glodeni
свекла сахарная, горох, овощи, табак, MD-4901, or. Glodeni
s.Iabloana
яблоки. Str. Suveranităţii, 95
Tel.: (249) 54266, 54230
Tel/Fax : (249)2 65 41
Fax: (249) 23062
DAVIDAL-AGRO S.R.L. Gsm. :069/524999
Gsm: 069/051379
MD-4920, r-nul Glodeni Grâu, porumb, floarea-
Grâu. Ovăz. Floarea-
s. Ştiubeieni soarelui, sfeclă de zahăr, tutun, şi de
soarelui. Soia. Porumb./Рапс. Пшеница.
Tel. 256/52218 canola. / Пшеница, кукуруза,
Овес. Подсолнечник. Соя. Кукуруза.
Gsm. :069/760454 подсолнечник, сахарная свекла,
Grâu, porumb, floarea- табак, рапс.
ABIXPER S.R.L.
soarelui, soia, orz. / Пшеница,
MD-4900,r-nul Glodeni
кукуруза, подсолнечник, соя, ячмень AUDREIA AGRO S.R.L.
s.Cuhneşti
MD-4916, r-nul Glodeni
Tel.: (249)2 25 44
BITAV-PRIM S.R.L. s. Ciuciulea
Tel.:(249)582-30,586-31
MD-4931, r-nul Glodeni Tel.: (249)79429, 79240
E-mail: http://abixper.hq.md
s. Sturzovca Fax.: (249)79429
Grâu. Orz. Floarea-
Tel.: (249)45215, 45669,45213 Grâu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă
soarelui. Soia. Sfecla de
Fax.: (249)45094 de zahăr, lapte, soia, rapita, carne
zahăr. Canola. Porumb. Maşini
Grâu, porumb, sfecla de zahăr, floarea- bovine. / Пшеница, кукуруза,
agricole.Пшеница. / Ячмень.
soarelui, şi fructe. / Пшеница, подсолнечник, сахарная свекла,
Подсолнечник. Соя. Сахарная свекла.
куруза,сахарная свекла, молоко, соя, рапс, мясо крупного

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
67

Рапс. Кукуруза. Сельхоз техника. s.Bulboci,


Производство сетки рабица. TANASE IURIE GT Tel.: (230) 57544
MD-3024 , R-nul Soroca Produse cerealiere(orz, porumb, ovaz,
s.Hristici, griu, seminte de floarea- soarelui)/
AGDAV S.R.L`
Tel.: (230) 2 54 95 (ячмень, кукуруза, овес, пшеница,
MD-4901, or. Glodeni Produse agricole / Основные семена подсолнечника)
Str. Moldovei, 32 сельскохозяйственные культуры
Tel.: (249)93237, 23439 SCRIPTA PRIM S.R.L.
Fax.: (249)93237 FUMARITA S.R.L. MD-3041, r. Soroca
Grâu. Orz. Floarea- MD-3030, r-nul Soroca,
s. Stoicani
soarelui. Soia. Sfecla de s.Pirlita,
Tel.: (230) 6 22 04 Tel.: (230) 4 35 23
zahăr. Canola. Porumb. Maşini Gsm. :069/078321
Produse cerealiere, legume si produse
agricole.Пшеница. / Ячмень. de plantatii, servicii in agricultura si Cereale, fructe, legume, floarea-
Подсолнечник. Соя. Сахарная свекла. horticultura, produse de panificatie si soarelui, soia, sfeclă de zahăr./ Зерно,
Рапс. Кукуруза. Сельхоз техника. patisserie, Servicii de prelucrare si овощи, фрукты, подсолнечник, соя,
Производство сетки рабица rafinare a uleiului comestibil сахарная свекла.

SOROAGROVIZ S.R.L. MOSCALU IURIE GT


MD-3019 R-nul Soroca, OCLANDA-AGRO S.R.L.
MD-3042 ,s.Septelici,
s. Dubna, MD-3027, r-nul Soroca
R-nul Soroca
Tel.: (230) 6 43 22 Tel.: (230) 7 92 38 s. Oclanda
Fax: (230) 6 43 22 Fax: (230) 7 92 36 Tel.: (230)4 45 19, 4 45 30, 4 45 80
Produse cerealiere, legume si fructe, Produse agricole / Основные Fax: (230)44519
produse de panificatie si patisserie, сельскохозяйственные культуры Porumb, mere, floarea-
ferme piscicole, produse de plantatii. soarelui, legume, sfeclă de zahăr./
LESCOV VIORICA GT Зерно, яблоки, подсолнечник, овощи,
GAPAS-AGRO S.R.L. MD-3008 , R-nul Soroca сахарная свекла.
MD-3000, or. Soroca s.Dumbraveni,
Str. Calea Balţului 7 Tel.: (230) 4 52 22 OCSCORP G.Ţ
Tel.: (230) 2 13 11 Produse agricole / Основные MD-3023, r-nul Soroca
Tel.: (230) 3 31 26 сельскохозяйственные культуры s. Holoşniţa
Produse agricole/ Основные
CUTESCU RODICA GT Tel.: (230)7 02 94
сельскохозяйственные культуры
MD-3024 , R-nul Soroca E-mail: Corneliu-gandrabur@mail.md
AGROGLOB S.R.L. s.Hristici, Legume. Produse agricole. /Овощи.
MD-3006, or. Soroca, Tel.: (230) 4 22 13 Сельхозпродукты.
str. M. Kogalniceanu, 20 Fructe de cultura si fructe de padure,
Tel.: (230) 2 34 56 PRIETENIA-AGRO S.R.L.
albine si produse apicole/ Фрукты и
Fax: (230) 2 36 16 MD-3037, r. Soroca
ягоды , пчелы и продукты
Fructe de cultură şi fructe de pădure/ s. Slobozia-Cremene
Ягоды и фрукты пчеловодства
Tel.: (230)4 32 30,
STRECHII CHIRIL GT Tel.: (230)4 32 34,
BOTEZATU GHEORGHE GT MD-3014,s. Darcauti, Tel.: (230) 4 32 32,
MD-5137 , R-nul Soroca R-nul Soroca Tel.: (230)2 30 18
s.Tatarauca Noua, Tel.: (230) 7 22 19 Fax.(230) 23018
Cultivarea cerealelor/ Выращивание Roşii, legume, mere, mazăre, sfeclă de
Tel.: ( 251) 4 83 41
зерновых культур zahăr, grâu, porumb, floarea-
Fructe si legume deshidratate, fructe de
cultura si fructe de padure. / Ягоды и soarelui, soia, fructe./ Томаты, овощи,
BEIU TAISIA GT
фрукты MD-3011 , s.Badiceni, яблоки, горох, сахарная свекла,
R-nul Soroca пшеница, кукуруза, подсолнечник,
SOROAGROVIZ S.R.L. Tel.: (230) 4 13 26 соя, фрукты
MD-3042 , R-nul Soroca Fax: (230) 4 12 36
s.Septelici, Produse agricole/ Основные REGINA-CÎMPIILOR S.R.L.
Tel.: (230) 6 43 22 сельскохозяйственные культуры MD-3114, r. Soroca
Fax: (230) 6 43 22
s. Bulbocii Noi
Produse cerealiere, legume si fructe, ROTARI ARCADIE GT
produse de plantatii. / Зерновые Tel.: (230)57591
MD-3011, R-nul Soroca
продукты, овощи и фрукты, плантации Fax. (230)23578
s.Badiceni,
Tel.: (230) 4 12 10 Gsm. :069/059480
DRAGAN NOCOLAI GT Găini, Pepeni roşii şi galbeni / Куры, Mere, floarea-soarelui , porumb./
MD-3043 , R-nul Soroca бажневые культуры. Яблоки, подсолнечник, кукуруза
s.Solcani,
Tel.: (230) 7 32 90 GORNEA VASILE GT TEHRUBSOR S.R.L.
Produse cerealiere, produse de plantatii MD-3014, R-nul Soroca
/ Зерновые продукты, плантаций MD-3034, r. Soroca
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
68

s. Rubleniţa Tel.: (230) 4 55 98, 4 55 89, 4 56 38 GETODAVA SA


Tel.: (230)50235, Cereale,fructe, legume, floa-rea- MD-3001, r-l Soroca
Tel.: (230)50230 soarelui. / Зерно, фрукты, овощи, s. Rudi
Fax: (230)50235 подсолнечник. Tel.: (230)93 530
Porumb, mere, legume, floarea- Legume. Produse agricole. / Овощи.
soarelui şi soia. Transportarea AMG-KERNEL S.R.L., S.C Сельхозпродукты.
mărfurilor. / Зерно, яблоки, овощи, MD-3001, or. Soroca
подсолнечник, соя. Грузовые Str. Cosăuţi, 35 GAICIUC VASILE, GT
перевозки. Tel.: (230)3 12 59, MD-7117, r-nul Ocniţa
Tel.: (230)3 12 58, s. Codreni
TERERA VECHE S.R.L. Tel.: (230)3 08 61 Tel.: (271) 53 494
MD-3003, r-l Soroca Fax: (230) 31 259 Produse agricole/
s. Căinarii Vechi Maşini agricole. Servicii de Сельскохозяйственные культуры
Tel.: (230)75 338 transport. Internaţionale de transport
Cereale, leguminoase, mere, boabe de de marfă./ Ореховый питомник. CONDRATCHII EUJENIU MIHAIL
soia, floarea-soarelui./ Зерновые, Сельхоз техника. Транспортные MD-7118, r-nul Ocniţa
зернобобовые, яблоки, соя, услуги. Международные грузовые s. Corestauti
подсолнечник. перевозки. Tel.: (271) 94 168
Produse agricole/
AGRIMATCO-SERVICE S.R.L.
BELVEDERE-ST S.R.L. Сельскохозяйственные культуры
MD-3001, or. Soroca
MD-6647, r-nul Soroca
Str. Independenţei 63/2
s. Nimereuca DORIGAS-AGRO S.R.L.
Tel. 230/93 178
Tel.: (271) 2 93 30 MD-7125, r-nul Ocniţa
Produse cerealiere / Сельхозпродукты.
Gsm.: 079/901872 s. Lencauti
Grâu, porumb, orz, floarea Tel.: (271) 52 144
AGROPRODUCT S.R.L.
soarelui, soia, fructe şi. Transportul Tel.: (271) 52 232
MD-3047, r-nul Soroca
demărfuri. / Пшеница, кукуруза, Produse agricole/
s. Vădeni
ячмень, подсолнечник, соя, фрукты. Сельскохозяйственные культуры
Tel/Fax. 247/4 25 12
Перевозка грузов.
Gsm. :069/262633
BETA-SERVICE S.R.L.
Fructe, grâu, orz, floarea
BUCURIA SATURN S.R.L. MD-7101, or. Ocniţa
soarelui, mazăre, soia, mere./ Фрукты,
MD-3001, r-l Soroca Str. 50 Ani ai Biruinţei 1/3
пшеница, ячмень, подсолнечник,
s. Rudi Tel.: (271) 22 791
горох, соя, яблоки.
Tel.: (230) 93 547 Tel.: (271) 23 850
Grâu, porumb şi floarea- Produse agricole/
AGROSELECT VĂDENI S.R.L.
soarelui. Alimentaţie şi sămînţă de Сельскохозяйственные культуры
MD-3047, r-nul Soroca
cartofi. / Пшеница, кукуруза,
s. Vădeni
подсолнечник. Пищевой и семенной BELVEDERE S.R.L.
Tel/Fax : (230)4 93 99
картофель. MD-7133, r-nul Ocniţa
Gsm. :069/125612
s. Sauca
Cereale. Fructe. Legume. Floarea
COBGIANCASOR S.R.L. Tel.: (271) 29 330
soarelui. Seminte de culturi
MD-3050, r-nul Soroca Produce cereale: griu, porumb, orz;
agricole.Avicultura. / Зерно. Фрукты.
s. Voloviţa floarea soarelui, soia. Produce si
Овощи. Подсолнечник. Семеня
Tel.: (230)4 62 81 propune o gama variata de fructe in
сельхозяйственных культур.
Gsm. :069/106898 stare proaspata pentru export./
Птицеводство.
Mere, grâu şi floarea-soarelui. / Яблоки, Производить культур: пшеница,
пшеница, подсолнечник. кукуруза, ячмень, подсолнечник, соя.
ALEXANDRU GUSACINSCHI
Производит и предлагает широкий
MD-3001, r-l Soroca
FUMARIŢA S.R.L. спектр свежих фруктов на экспорт.
s. Căinarii Vechi
MD-3030, r-nul Soroca
Tel.: (230)94 314
s. Pîrliţa TURCOMAN VALENTINA GT
Grâu, porumb, orz, floarea
Tel.: (230)6 22 04 MD-7133, r-nul Ocniţa
soarelui, soia, legume, prune, mere./
Gsm. :069/952520 s. Sauca
Пшеница, кукуруза, ячмень,
Grâu, orz, porumb, sfeclă de Tel.: (271) 29 330
подсолнечник, соя, овощи, сливы,
zahăr, floarea-soarelui, ulei Cresterea ovinelor, caprinelor si
яблоки.
vegetal, făinăde grâu./ Пшеница, porcinelor./ Разведение овец, коз и
ячмень, кукуруза, сахарная свекла, свиней.
ALVIRE-SOR S.R.L.
подсолнечник, масло растительное,
MD-3033. r-nul Soroca
мука пшеничная. UNGUREANCA S.R.L.
s. Regina Maria
MD-7134, r-nul Ocniţa

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
69

s. Unguri AVINORD-PRIM CAP Mere, legume, grâu, soia, floarea


Tel.: (271) 62 136 MD-7129, r-nul Ocniţa soarelui, orz / Яблоки, овощи,
Fax: (271) 62 136 s. Naslavcea пшеница, соя, подсолнечник, ячмень
Produse cerealiere (grîu, orz, Seminţe de Tel.: (271) 56 141
floarea-soarelui)./ Зерновые продукты Fax: (271) 56 141 RUJNICEANCA S.R.L.
(пшеница, ячмень, семена Seminţe de floarea-soarelui, porumb, MD-7132, r-nulOcniţa
подсолнечника) griu, mere, soia./ Seminţe de floarea- s. Rujniţa
soarelui, porumb, griu, mere, soia. Tel.: (271) 75 321
ICC REDIU MARE SA Gsm.: 079/136191
MD-7131 R-l Ocniţa TEGO-ARGO S.R.L. Grau, orz, floarea
s. Rediul Mare MD-7101, r-nul Ocniţa soarelui şi soia. Legume şi mere./
Tel.: (271) 57 304 s. Ocniţa Пшеница, ячмень, подсолнечник, соя.
Fax: (271) 57 304 Tel.: (271) 51 683 Овощи, яблоки.
Produse agricole şi de cultură, altele Seminţe de floarea-soarelui,
CODRGAI-AGRO S.R.L.
decât tutunul./ Сельскохозяйственная grîu,porumb, soia./ Семена
MD-7117, r-nul Ocniţa
и культура, кроме табака подсолнечника, пшеница, кукуруза,
s. Codreni
соевые бобы.
Tel.: (271) 53 494
JLC AGRO-MAIAC S.R.L.
Floarea-soarelui, sfecla de
MD-7132, r-nul Ocniţa BONA-FRUCT S.R.L.
zahăr, soia, orz, grâu, hrişcă, porumb, ca
s. Rujnita MD-7100, or. Ocniţa,
rtofi. / Подсолнечник, сахарная
Telefon: +373 22558340 Str. 50 ani de la Biruinta, 24
свекла, соя, ячмень, пшеница,
Fax: (271) 75 590 Mob.: 602 32 627
гречиха, кукуруза, картофель.
Produse cerealiere si leguminoase./ Fructe de cultură şi fructe de pădure
Зерновые продукты и бобовые. (comerţ)./ Фрукты и ягоды (оптовая
DÎNGENARUL S.R.L.
торговля).
MD-7119, r-nul Ocniţa
AGROVITAL IVM S.R.L.
s. Dîngeni
MD-7101, or. Ocniţa, BANTUS BORIS GT
Tel.: (271) 71 517, 71 502
Str. Uzinelor, 5 MD-7126, r-nul Ocniţa
Gsm. :069/154031
Tel.: (271) 93 168 s. Lipnic
Grâu, orz, floarea-soarelui, sfeclă de
Fax: (271) 53 479 Tel.: (271) 22 681
zahăr, făină de grâu, carne de
Produse agricole si cerealiere./ Fructe de cultură şi fructe de pădure
porc,carne de vită, lapte, legume, pâine
Сельскохозяйственные и зерновые (cirese, mere, prune)./ Фрукты и ягоды
şi produse de panificaţie./ Пшеница,
продукты. (вишня, яблоки, сливы).
ячмень, подсолнечник, сахарная
свекла, мука пшеничная, свинина,
TRITAL NORD S.R.L. SC VOINESCU GT
говядина, молоко, овощи, хлеб,
MD-7100, or. Ocniţa, MD-7128, r-nul Ocniţa
хлебобулочные изделия.
Str. 50 ani de la Biruinta, 202 s. Mihalaseni
Tel.: (271) 26 066 Tel.: (271) 73 243
INATOL-AGRO S.R.L.
Produse cerealiere./ Зерновые Seminţe de floarea-soarelui, ovăz, grîu,
MD-7121, r-nul Ocniţa
продукты. lucernă, cartofi./ Семена
s. Gîrbova
подсолнечника, овса, пшеницы,
Tel.: (271) 59 000, 59 315, 59 014
NASLAVAGROTEH S.R.L. люцерны, картофеля.
Fax.: (271) 59 000
MD-7129, r-nul Ocniţa
togirbagro@rambler.ru
s. Naslavcea BURUIAN DANIIL GT
Grâu, orz, floarea
Tel.: (271) 56 141 MD-7124, r-nul Ocniţa
soarelui, soia, mazare, rapita, porumb, o
Orz, porumb, grâu, soia, seminţe de s. Hadarauţi
văz, fân,seminţe de ierburi perene, mer
floarea- soarelui Tel.: (271) 76 258
e./ Пшеница, ячмень, подсолнечник,
Făina de grâu dur, pentru fabricarea Seminţe de floarea-soarelui, griu, ovaz,
соя, горох, рапс, кукуруза, овес, сено,
pastelor făinoase, făină din grăunţe moi orz, sia
семена многолетних трав, яблоки.
de grâu
Legume, rădăcini, tuberculi şi rizomi. PLAIUL-BÎRLĂDEAN S.R.L., FIRMA
MANOIL VICTOR G.Ţ
Sfeclă de zahăr./ Ячмень, кукуруза, AGRICOLĂ
MD-7101, or. Ocniţa
пшеница, соя, семена подсолнечника MD-7112, r-nul Ocniţa
Str. M.Viteazul, 53
Твердая пшеница мука для s. Bîrlădeni
Tel.: (271) 21 419
приготовления пасты, муку из мягкой Tel.: (271) 75 062
Gsm. :069701401, 079101401
пшеницы Fax: (271) 75 000
Soia, grîu, mere. / Соя, пшеница,
Овощи, корнеплоды, клубни и Gsm.: 067/100093, 069/134337
яблоки
корневища E-mail: pavliuc@inbox.ru
Сахарная свекла. www.plaiulbirladean.com
MIHĂLĂŞANUL S.R.L.
MD-7128, r-nul Ocniţa
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
70

s. Mihălăşeni Poduse agricole .Magazin agricol. / s. Ciripcau


Tel.: (271) 73 000, 73 077, 73 000 Сельскохозяйственные культуры Tel.: (250) 93 199
Grâu, orz, seminte de floarea Produse agricole. /
Сельскохозяйственные культуры
soarelui, mere./ Пшеница, ячмень, PROMETEU-T S.A
подсолнечник, яблоки MD-5033, r-nul Floreşti LUNCA VASCAUTI S.R.L
s.Prodanesti MD-6652, r-nul Floresti
NEMIŢCHI NICANOR ÎI Tel.: (250) 44 580 s.Vascauti
MD-7101, r-nul Ocniţa Realizarea produselor agricole. / Tel.: (250) 56 219
s.Lencauţi Сельскохозяйственные культуры Fax: (250) 56 230
Tel.: (271) 52 254 Produse agricole. /
Сельскохозяйственные культуры
Legume în încăperi speciale./ Овощи в UNCO-CEREALE S.R.L.
специальном помещении. MD-6642, r-nul Floreşti IXARI NISTOR G.T.
s.Unchitesti MD-5037, r-nul Floresti
CUHAGROPRIM C.A., Tel.: (250) 71 504 s.Sevirova
MD-6642, r-nul Floresti Tel.: (250) 71 008 Tel.:(250) 42 218
s.Cuhurestii de Sus Combinatul de produse cerealiere. / Produse cerealiere, griu, porumb, ovaz,
Tel.: (250) 57 363 Сельскохозяйственные культуры orz; fructe de padure si de cultura,
seminte de floarea-soarelui. Produse
Gospodarie Agricolă/
agricole. / Сельскохозяйственные
Сельскохозяйственные культуры SORFORJAR S.R.L.
культуры
MD 5012, r-l Floreşti
FEODOSIA BRAILEANU S.R.L. s.Bahrinesti MITRICA OLEG ILIE G.T
MD-6645, r-nul Floreşti Tel.:0(250) 94111,(250) 45299 MD-6649, r-nul Floreşti
s.Japca Gospodarie agricola, brigada de s.Temeleuti
tractoare. / Сельскохозяйственные Tel.:(250) 58 232
Tel.:(250) 55 248
Produse agricole. /
Gospodarie Ţărănească/ культуры
Сельскохозяйственные культуры
Сельскохозяйственные культуры
ZAROJENI-AGRO S.A PARABOLA S.R.L
GROSU ION NICOLAI S.R.L MD 5024, r-nul Floresti MD-5020, r-nul Floresti
MD-6646, r-nul Floreşti s.Zarojeni s.Frumuşica
s.Napadova Tel.:(250) 40 524 Tel.:(250) 61 249
Tel.: (250) 52 222 Produse agricole. / Produse agricole. /
Сельскохозяйственные культуры Сельскохозяйственные культуры
Gospodarie Ţărănească/
Сельскохозяйственные культуры TETRACOM-AGRO S.R.L
VIZITIU DUMITRU G.T.
MD-5035, r-nul Floreşti MD-5021, r-nul Florşti
AGROROMSOR SRL s. Radulenii Vechi s.Ghindesti
MD-5013, r-nul Floreşti Tel.: (250) 46 358 Молдова
s.Casunca Tel.: (250) 46 242 Tel.:(250) 71 309
Tel.: (250) 93 233 Produse agricole. / Fax: (250) 71 788
Gospodarie Agricolă/ Сельскохозяйственные культуры Produse cerealiere
Сельскохозяйственные культуры Seminte de floarea-soarelui si rapita
MIHAI LEONID G.T. Produse agricole/
ANTADRO SRL MD-5020, r-nul Floreşti Сельскохозяйственные культуры
MD-5013r-nul Floresti s. Frumuşica
s. Varvareuca Tel.:( 250) 61 331 TOCAN VEACESLAV II
Produse agricole. / MD-5021, r-nul Floreşti
Tel.: (250) 20 791
Сельскохозяйственные культуры Ghindesti
Tel.: (250) 61 806 Молдова
Recoltarea culturilor cerealiere. Mere / CONSTANTINICA NICOLAE G.T. Tel.: (250) 71 123
Заготовка сельхозпродукции. MD-6652, r-nul Floreşti Produse agricole./
s. Vascauti Сельскохозяйственные культуры
RENASTERE S.R.L. Tel.: (250) 56 285
Produse agricole. / TURCANU MIHAIL G.T.
MD-5001, or.Floresti
Сельскохозяйственные культуры MD-5030, r-nul Floreşti
Str.31 August s.Marculesti
Tel.:(250) 25 587 Tel.: (250) 21 869
DOMULAGRO C.A.P
Tel.: (250) 25 591 MD-5018, r-nul Floreşti Fructe de cultură şi fructe de pădure
Produse agricole. / s. Domulgeni .Produse agricole/
Сельскохозяйственные культуры Tel.: (250) 33 296 Сельскохозяйственные культуры
Produse agricole. /
Сельскохозяйственные культуры DEMEDER-COM S.R.L
PROCULT-AGRO S.R.L.
MD-5032,r-nul Floreşti
MD-5023, r-nul Floreşti s.Prajila
AGRO-CIRIP S.R.L
s.Gura Camencii MD-5015, r-nul Floreşti Tel.:(250) 65 677
Tel.:(250) 43 438
Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
71

Produse cerealiere, porumb, griu, sfecla PROCULT AGRO S.R.L s. Tîrgul-Vertiujeni


de zahar, seminte de floarea-soarelui. MD-5023, r-nul Floreşti Tel.:(250) 68 288
Produse agricole/ s. Gura Camencii Grâu. Floarea-soarelui. Porumb. soia. /
Сельскохозяйственные культуры
Tel.:(250) 43 438 Пшеница. Подсолнечник. Кукуруза.
ROTARU LUCIA II Gsm. :069/156699 соя.
MD-5036, r-nul Floreşti Porumb, grâu, sfeclă de zahăr , floarea-
s.Rosieticii Vechi soarelui. Seminte de AGROROMSOR S.R.L.
Tel.:(250) 48 303 grau, porumb,mazăre , orz. Materiale de MD-5200, r-nul Floreşti
Cultivarea si comercializarea ciupercilor. rasadire de pomi fructiferi. Canola. / s.Caşunca
Produse agricole/ Кукуруза, пшеница, сахарная свекла, Tel.:(250) 93 230
Сельскохозяйственные культуры
подсолнечник. Семена пшеницы, Produse agricole. / Сельхозпродукты.
кукурузы, гороха, ячменя. Саженцы
SANT-AGRO S.R.L
MD-6644, r-nul Floreşti плодовых деревьев. Рапс. ANTAGRO SRL
s. Cunicea MD-5034, r-nul Floreşti
Tel.:(250) 51 347 SANT-AGRO S.R.L s.Putineşti
Fax: (250) 51 347 MD-6644, r-nul Floreşti Tel.: (250) 35 422
Produse agricole, produse de plantatii. s. Cunicea Tel.: (250) 35 282
Produse agricole/ Tel.:(250) 51 347 Tel.: (250) 35 562
Сельскохозяйственные культуры
Tel.:(250) 51 466 Fax: (250) 35 422
Gsm.: 079/770337 Gsm.: 069/339397
ALEX-FLOR S.R.L
MD-5011, r-nul Floreşti E-mail: Sant-agro@mail.ru Sfecla de zahăr, floarea
Alexeevca Produse agricole. / Сельхозпродукция soarelui, grâu, orz, mazare, rapita si por
Tel.:(250) 47 219 umb. / Сахарная
Produse cerealiere, plantatii, fructe de SORFORJAR S.R.L. свекла,подсолнечник, пшеница,
cultura si fructe de padure. Produse MD-5200, r-nul Floreşti ячмень, горох, рапс, кукуруза.
agricole. / Сельскохозяйственные
s.Băhrineşti
культуры
Tel.:(250) 45 299 CENUŞA-AGRO /COOPERATIVA
GRIB ANDREI S.R.L. Tel.:(250) 94 111 AGRICOLĂ
MD-5001, r-nul Floreşti Seminţe de porumb, porumb, floarea- MD-5200, r-nul Floreşti
s.Casunca soarelui şi soia./ Кукуруза семенная, s.Cenuşa
Tel.:(250) 67 246 зерновые, подсолнечник, соя. Tel.:(250) 71 644
Legume în încăperi speciale. / Овощи в Produse agricole. / Сельхозпродукты.
специальном помещении. FLOR TV S.R.
MD-5001, or.Floreşti CHIP-AGRO SRL
INOLISA-AGRIA SRL Gsm.: 069/ 31 85 74 MD-5033, r-nul Floreşti
MD-5026, r-nul Floreşti Legume în încăperi speciale. / Овощи в s. Prodăneşti
s. Iliciovka специальном помещении. Tel.: (250) 44 404
Tel.:(250) 64 240 Tel.: (250) 44 235
Tel.:(250) 64 270 GAREANCA-AGRO SRL Fax: (250) 44 404
Gsm. :069/177423 MD-5902, or. Floreşti Gsm. :069/103328
Grâu, orz, porumb, sfecla de Str. M.Eminescu, 54 Porumb, floarea-soarelui, mazăre./
zahăr, floarea-soarelui, soia, mere./ Tel.:(250) 26 619 Зерно, подсолнечник, горох.
Пшеница, ячмень, кукуруза, сахарная Sfecla de
свекла, подсолнечник, соя, яблоки zahăr, porumb, mere si floarea-soarelui. CONSTANTINICĂ NICOLAE G.Ţ.
/ Сахарная свекла, зерновые, яблоки, MD-6652, r-nul Floreşti
PANCLIP S.R.L подсолнечник. s.Văscăuţi
MD-5003, or. Floreşti Tel.: (250) 56 285
Str. Ştefan cel Mare, 63 AGRO-CIRIP SRL Porumb, grâu, floarea-soarelui, legume
Tel.:(250) 24 161 MD-5015, r-nul Floreşti si fructe. / Кукуруза, пшеница,
Gsm.: 067/119688 s.Ciripcău подсолнечник, овощи, фрукты.
Grâu, porumb, seminte de floarea Tel.:(250) 93 199
soarelui, mere, sfeclă de Floarea- FLORAUTOSERV S.R.L.
zahăr, orz,porumb de soarelui. Grâu. Porumb. fructe. ulei MD-5200, r-nul Floreşti
sămânţă, mazăre, soia, legume, fructe, c vegetal. Sfecla de zahăr. / s.Mărculeşti
anola, struguri / Пшеница, кукуруза, Подсолнечник. Пшеница. Tel.: (250) 92 978
подсолнечник, яблоки, сахарная Кукуруза.фрукты. растительное масло. Tel.: (250) 92 979
свекла, ячмень, семенная кукуруза, Сахарная свекла. Legume. Fructe. / Овощи,фрукты.
горох, соя, овощи, фрукты, рапс,
виноград AGROGLOB SRL FRUMAGRO-TERA SRL
MD-6650, r-nul Floreşti MD-5020, r-nul Floreşti

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
72

s. Frumuşica CAMENIC S.R.L


Tel.:(250) 61 331 MD-6239, r-nul Sîngerei NICOLAE LELIC GT
Gsm. :069/340047 s.Slobozia-Chiscareni MD-6236, r-nul Sîngerei
Sfecla de zahăr, floarea-soarelui, grâu Tel.: (262) 41 291 s. Prepelita
şiporumb. / Сахарная свекла, Fax:: (262) 41 291 Tel.: (262) 52 325
подсолнечник, пшеница, кукуруза. Produse cerealiere, porumb, floarea- Tel.: (262) 52 331
soarelui, griu./ Кукуруза. Tel.: (262) 52 349
ABIRCOM-AGRO S.R.L. Подсолнечник. Пшеница. Tel.: (262) 52 592
MD-6222, r-nul Sîngerei GSM: 069325669
s. Dobrogea Veche DOBROVIT-AGRO S.R.L Produse cerealiere.
Tel.: (262) 59 336 MD-6218, r-nul Sîngerei /Сельскохозяйственная продукция.
Tel.: (262) 59 324 s. Copaceni
Tel.: (262) 59 367 Tel.: (262) 30 325 PASAGROCOM S.R.L
Tel.: (262) 59 369 Fax:: (262) 30 331 MD-6200, r-nul Sîngerei
Tel.: (262) 59 368 Produse cerealiere. s. Sîngerei
Produse cerealiere. /Сельскохозяйственная продукция. str. Independenţei, 107
/Сельскохозяйственная продукция. Tel.: (262) 22 488
EUROFORŢA S.R.L Mob:069420054
CORIANDRO-AGRO S.R.L. MD-6214, r-nul Sîngerei Produse cerealiere.
MD-6219, r-nul Sîngerei s.Bilicenii Vechi /Сельскохозяйственная продукция.
s. Flaminzeni Tel.: (231) 29 206
Tel.: (262) 36 366 Fax: (231) 29 249 SEMEDAR-AGRO S.R.L
Produse cerealiere. Produse cerealiere. MD-6214, r-nul Sîngerei
/Сельскохозяйственная продукция. /Сельскохозяйственная продукция. s. Coada Iazului
Tel.: (262) 33 333
MARIANA CHITAN I.I. LEGATIA AGRICOLA S.R.L Fax: (262) 33 610
MD-6201, or. Sîngerei MD-6214, r-nul Sîngerei Tel.: (262) 33 610
Tel.: (262) 21 500 s. Bilicenii Vechi Tel.: (262) 57 316
Tel.: (262) 21 700 Tel.: (262) 33 571 Tel.: (262) 92 782
Tel.: (262) 94 488 Produse cerealiere. GSM: 069106032
Produse cerealiere. /Сельскохозяйственная продукция. Produse cerealiere.
/Сельскохозяйственная продукция. /Сельскохозяйственная продукция.
MARINAGROVIT S.R.L
SEMEDAR-AGRO S.R.L. MD-6224, r-nul Sîngerei SEMINCERUL UNIC S.R.L
MD-6214, r-nul Sîngerei s. Dumbravita MD-6228, r-nul Sîngerei
s. Coada-Iazului Tel.: (262) 43132 s. Izvoare
Tel.: (262) 9428 Tel.: (262) 43133 Tel.: (262) 38 321
Produse cerealiere. Tel.: (262) 43242 Fax: (262) 38 321
/Сельскохозяйственная продукция. Produse cerealiere. . Griu. Porumb. Tel.: (262) 38 345
Floarea-soarelui. Tel.: (262) 38 447
AGROFIX-COM S.R.L SC /Сельскохозяйственная продукция. Tel.: (262) 38 448
MD-6211, r-nul Sîngerei Produse cerealiere.
s. Heciul Vechi MIDAN AGRO S.R.L /Сельскохозяйственная продукция.
Tel.: (262) 60 445 MD-6237, r-nul Sîngerei
Produse cerealiere. s. Radoaia TURTUREANU IURIE GT
/Сельскохозяйственная продукция. Tel.: (262) 37 331 MD-6216, r-nul Sîngerei
Fax: (262) 37 331 s. Chiscareni
BEJENARI RAISA GT Tel.: (262) 37 345 Tel.: (262) 41 404
MD-6216, r-nul Sîngerei Tel.: (262) 37 381 Gsm : 695 15188
s.Chiscareni Produse cerealiere , seminte de floarea- Produse cerealiere.
Tel.: (262) 41 484 soarelui, mere, prune. /Сельскохозяйственная продукция.
Gospodarie Ţăranească /Сельскохозяйственная продукция.
VEACES-AGRO S.R.L
BUNTOVIT-AGRO S.R.L MITIC ALEXEI GT MD-6201, or. Sîngerei
MD-6221, r-nul Sîngerei MD-6218, r-ul Sîngerei Str. Independenţei, 107
s. Cubolta s. Copaceni Tel.: (262) 93 660
Tel.: (262) 58 380 Tel.: (262) 30 331 Produse cerealiere.
Produse cerealiere. Tel.: (262) 30 353 /Сельскохозяйственная продукция.
/Сельскохозяйственная продукция. Produse cerealiere.
/Сельскохозяйственная продукция. ABISAL AGRO S.R.L.

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
73

MD-6218, r-nul Sîngerei Tel.: (262) 57 321


s.Copaceni Fax: (262) 57 316 BIAMUS-PRIM S.R.L
Tel.: (262) 30 401 Produse agricole/Сельхозпродукты. MD-6233, r-nul Sîngerei
Fax: (262) 30 401 s. Octeabriscoe
Produse agricole / Сельхозпродукты. ALAPERIU AGRO S.R.L. Tel.: (262) 31 333
MD-6201, r-nul Sîngerei Gsm.: 067/158151
ACCESAR-GRUP S.R.L s. Bilicenii Noi Produse agricole. / Сельхозпродукты.
MD-6234, r-nul Sîngerei Tel.: (262)3 2 331
s.Pepeni Produse agricole/Сельхозпродукты. BLOCTOR S.R.L
Tel.: (262) 42 367 MD-5839, r-nul Sîngerei
Tel.: (262) 42 317 ALODIU-NORD S.R.L s. Cozeşti
Fax: (262) 42 317 MD-6226, r-nul Sîngerei Tel. (258) 56 246
Cereale. Tutun. Fructe. Sfeclă de zahăr. s. Heciul Nou Gsm.: 069/236439
Floarea-soarelui. Soia. Struguri. Moară / Tel.: (262) 57 321 Grâu, orz, floarea-soarelui, sfeclă de
Зерно. Табак. Фрукты. Fax: (262) 57 316 zahăr, mazăre, şi legume. / Пшеница,
Овощи.сахарная свекла. Gsm.: 069/106032 ячмень, подсолнечник, сахарная
Подсолнечник. Соя. Виноград. Transportarea mărfurilor. Servicii in свекла, горох, овощи.
Грузовые перевозки.тракторные sfera automobilelor si tractoarelor. /
услуги. мельница Грузовые перевозки. BRADECUS-AGRO S.R.L
Машинно-тракторные услуги. MD-6212, r-nul Sîngerei
AGRICOL NORD S.R.L s. Bălăneşti
MD-6211, r-nul Sîngerei ARPAN S.R.L. Tel.: (262) 42 328
s. Grigoreşti MD-6211, r-nul Sîngerei Gsm.: 069/180160
Tel.: (262) 61 005 s.Heciul Vechi Mere, floarea-soarelui, grâu, orz şi soia.
Legume / Овощи Tel.: (262) 60 445 / Пшеница, ячмень, подсолнечник,
Produse agricole. / Сельхозпродукты. фрукты, табак.
AGROGRUPIRE S.R.L
MD-6201, or. Sîngerei AUDIENT-AGRO S.R.L CANDIDAS-AGRO S.R.L
Str. Independenţei, 111 MD-6227, r-nul Sîngerei MD-6201, or. Sîngerei
Tel.: (262) 22 348 s.Iezărenii Vechi Str. Independenţei, 107
Grâu. Floarea-soarelui. Porumb. soia. / Tel.: (262) 34 341 Tel.: (262) 22 488
Пшеница. Подсолнечник. Кукуруза. Tel.: (262) 34 349 Tel.: (262) 65 313
соя. Gsm. :069/109432 Porumb, orz, grâu, floarea-
Boabe, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, soarelui, sfeclă de zahăr, soia. /
AGROSERV S.A. fructe, porumb, seminţe de Кукуруза, ячмень, пшеница,
MD-6201,or.Sîngerei porumb.Efectivele de animale./ подсолнечник, сахарная свекла, соя.
Str.Independenţei, 99 Зерновые, подсолнечник, сахарная
Tel.: (262) 24 303 свекла, фрукты, кукуруза, семена CERNOGAL GHEORGHE G.Ţ
Magazin agricol. / Агромагазин. кукурузы. MD-6217, r-nul Sîngerei
Животноводство. s. Ciuciueni
AGRO-SÎNGEREI S.R.L Tel.: (262) 50 366
MD-6201, or. Sîngerei AVETICOM S.R.L Gsm. : 069/252485
Str. Independenţei, 107 MD-6220, r-nul Sîngerei Produse agricole. / Сельхозпродукты
Tel/Fax: (262) 26 388 s. Cotiujenii Mici
Gsm.: 067/266382 Tel.: (262) 22 381 CITO-GAZ-SERVICE S.R.L.
Cereale, fructe, legume, sfecla de Tel.: (262) 93 267 MD-6200, or.Sîngerei
zahăr, strugurii, floarea-soarelui. Servicii Tel.: (262) 63 418 Str.Independenţei, 124A
de moara. Putinei. Seminte de culturi Gsm.: 069/162982 Tel.: (262) 22 790
agricole. Masini-tractor şi servicii de Cereale, fructe, si legume. Cargo de Produse agricole/Сельхозпродукты.
transport. / Зерно, овощи, фрукты, transport. / Зерно, фрукты, овощи.
сахарная свекла, виноград, Грузовые перевозки. CHIHAI NICOLAE G.Ţ
подсолнечник. Услуги мельницы. MD-6214, r-nul Sîngerei
Маслобойка. Семена BELATISCOM S.R.L, S.C s. Bilicenii Vechi
сельскохозяйственных культур. MD-6222, r-nul Sîngerei Tel.: (262) 33 541
Машинно-тракторные и транспортные s. Dobrogea Veche Tel.: (262) 33 367
услуги. Tel.: (262) 59 336 Gsm. : 069/245362
Tel.: (262) 59 367 Porumb, grâu, floarea-soarelui şi
ALADIN NORD S.R.L. Fax: (262)59 336 legume. / Кукуруза, пшеница,
MD-6201, r-nul Sîngerei Cereale, fructe, seminte, cereale. / подсолнечник, овощи.
s.Heciul Nou Зерно, фрукты, семена зерновых.

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
74

CORIANDRO-AGRO S.R.L s. Coada Iazului Legume, porumb, grâu, floarea-soarelui


MD-6219, r-nul Sîngerei Tel.: (262) 33 610 ./ Овощи, кукуруза, пшеница,
s. Flămînzeni Gsm. :069/106032 подсолнечник
Tel.: (262) 36 366 Produse agricole. / Сельхозпродукция.
Tel.: (262) 36 233 PROTION AGRO S.R.L
Produse agricole. / Сельхозпродукты. NEGRUŢE GRIGORE G.Ţ MD-6201, or. Sîngerei
MD-6214, r-nul Sîngerei Str. Independenţei, 107
COZĂŞTEANUL S.R.L. s. Bilicenii Vechi Tel.: (262) 22 471
MD-6200, r-nul Sîngerei Tel/Fax: 262/33586 Cereale, fructe, struguri, floarea-
s.Cozeşti Cereale, legume, sfeclă de soarelui, sfeclă de zahăr, rapiţă./ Зерно,
Tel.: (262)45 406 zahăr, floarea-soarelui şi porumb./ фрукты, виноград, подсолнечник,
Produse agricole./ Сельхозпродукты. Зерно, овощи, сахарная свекла, сахарная свекла, рапс.
подсолнечник, кукуруза.
CRAUŞANIUS S.R.L PROTUVIM-AGRO S.R.L
MD-6238, r-nul Sîngerei NEOPLANCTA S.R.L MD-6201, or. Sîngerei
s. Sîngereii Noi MD-6219, r-nul Sîngerei Str. Independenţei, 107
Tel.: (262) 942 45 s. Coşcodeni Tel.: (262) 24 241
Gsm. :069/169109 Tel.: (262) 36 380 Grau, orz, floarea-soarelui, sfeclă de
Cereale, sfecla de zahăr, floarea- Tel.: (262) 36 144 zahăr, porumb si legume. Ovine de
soarelui, şi fructe./ Зерновые, сахарная Gsm. : 069/136710 reproducţie. Avicultura./ Пшеница,
свекла, подсолнечник, фрукты. 079/579635 ячмень, подсолнечник, сахарная
Grâu, fructe, floarea-soarelui ,moara de свекла, кукуруза, овощи.
DJERELA-AGRO S.R.L vant. / Пшеница, фрукты, Овцеводство. Птицеводство
MD-6242, r-nul Sîngerei подсолнечник, мельница.
s. Ţipleşti RACU NICOLAE G.Ţ
Tel.: (262) 92 900 OLISER ZONAL S.R.L MD-6218, r-nul Sîngerei
Gsm. :069/279646 MD-6212, r-nul Sîngerei s. Copăceni
Prune, porumb, floarea- s. Sloveanca Tel.: (262) 30 501
soarelui, soia, orz, grâu . / Сливы, Tel.: (262) 92 341 Gsm. :069/250446
кукуруза, подсолнечник, соя, ячмень, Tel.: (262) 92 306 Produse agricole.Moara. Gaterare
пшеница Fax: (262) 92 341 lemn./ Сельхозпродукция. Мельница.
Gsm.: 069/110032 Распиловка древесины.
DRĂGĂNEŞTENII S.R.L Tutun, sfeclă de zahăr, floarea-
MD-6223, r-nul Sîngerei soarelui, grau, porumb, soia./ Табак, REALAGRO S.R.L
s. Drăgăneşti сахарная свекла, подсолнечник, MD-6223, r-nul Sîngerei
Tel.: (262) 39 497 пшеница, кукуруза, соя. s. Drăgăneşti
Gsm. :069/143577 Tel.: (262) 39 370
Produse agricole. / Сельхозпродукты. PANSEA AGRO S.R.L. Grau, floarea-soarelui, legume, prune/
MD-6201,r-nul Sîngerei Пшеница, подсолнечник, овощи,
INARITA – EXIM S.R.L. s. Rădoaia сливы
MD-6200, or.Sîngerei Tel.: (262) 37 890
Str.Plămădeală, 31A Seminţe de porumb, porumb, floarea- RĂDOIANCA S.R.L
Tel.: (262) 93 427 soarelui şi soia./ Кукуруза семенная, MD-6237, r-nul Sîngerei
Produse agricole./Сельхозпродукты. зерновые, подсолнечник, соя. s. Rădoaia
Tel.: (262) 37 322
MADINIM-LIA S.R.L PIOTR CUCER S.R.L Tel.: (262) 37 310
MD-6216, r-nul Sîngerei MD-6230, r-nul Sîngerei Tel.: (262) 37 317
s. Chişcăreni s. Mihailovca Fax: (262) 37 322
Tel.: (262) 41 343 Tel.: (262) 35 371 Gsm. :069/303582
Tel.: (262) 41 199 Gsm.: 079/015135 Grîu, porumb, orz, floarea soarelui,
Tel.: (262) 41 344 068/635371 sfeclă de zahăr, mere, prune, vişine,
Fax: (262) 41 341 Grau, porumb, floarea-soarelui, rapiţă. / legume. Пшеница, кукуруза, ячмень,
Produse agricole.Producerea şi Пшеница, кукуруза, подсолнечник, подсолнечник, сахарная свeкла,
prelucrarea produselor agricole. / рапс яблоки, сливы, вишня, овощи.
Сельхоз продукция
Производство и переработка PORTION AGRO S.R.L ROŞIORI-LUX S.R.L
сельхозпродукции MD-6200, or. Sîngerei MD-6216, r-nul Sîngerei
Str. Independenţei, 107 s. Chişcareni
MARANDIUC VASILII G.Ţ Tel.: (262) 22 471 Tel.: (262) 41 341
MD-6214, r-nul Sîngerei Tel.: (262) 41 344

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
75

Tel.: (262) 41 252 Gsm. :069/113519


Fax: (262 )41 341 Produse agricole. Servicii de AGROTEHIMPEX S.R.L
Gsm. :069/041121 morărit . Agromagazin. Farmacie MD-3129, mun. Bălţi
lungutania@yandex.ru veterinară. / Сельхозпродукция. Str. Strîi, 1-A
Legume, sfecla de Услуги мельницы, маслобойки. Tel.: (231) 67 780,
zahăr, grâu, orz, floarea Агромагазин. Ветеринарная клиника. 67 782, 67 850
soarelui, rapiţă, porumb, Fax: (231) 67 780
fructe. Materiale de rasadire de pomi TURTUREANU GHEPRGHE G.Ţ agrotehimpex@nordnet.md
fructiferi./ Овощи, сахарная свкла, MD-6216, r-nul Sîngerei COMERŢ : aparate electronice, produse
пшеница, ячмень, подсолнечник, . Chişcăreni chimice pentru agricultură. Servicii
рапс, кукуруза, Tel.: (262) 41 291 agricole. Prelucrarea făinei de cereale,
фрукты. Саженцы плодовых деревьев. Fax: (262) 41 711 crupe./ Торговля: техника, химикаты
Gsm. 067/263150 для сельского хозяйства.
SEMIDAR-AGRO S.R.L 069/140421 Сельскохозяйственные услуги.
MD-6214, r-nul Sîngerei Fructe şi seminţe Переработка зерновых: мука, крупы.
s. Coada Iazului de porumb. Legume.Фрукты, семенная
Tel/Fax: (262) 33 610 кукуруза./ Овощи. Машинно- DEMEDER-COM S.R.L.
Gsm. :069/106032 тракторные услуги. MD-3121, or. Bălţi
Seminţe de porumb, porumb, floarea- str. Moscovei, 17
soarelui şi soia./ Кукуруза семенная, VAST PROTECT S.A. Tel.: (231) 26 322
зерновые, подсолнечник, соя MD-6200, or.Sîngerei Magazin agrar. / Aграрный магазин
Str. Independenţei, 124A
SPERANŢA CATRENICIUC Î.I. Tel.: (262) 22 790 LUNIXO-GRUP S.R.L.
MD-6201, r-nul Sîngerei Seminţe de porumb, porumb, floarea- MD-3114, or. Bălţi
s. Sîngerei Noi soarelui şi soia. / Кукуруза семенная, Str. Calea Ieşilor,109
Tel.: (262) 73 384 зерновые, подсолнечник, соя. Tel.: (231) 33916
Seminţe de porumb, porumb, floarea- Firmă angro/ Оптовые продажы.
soarelui şi soia./ Кукуруза семенная, VIACESAGRO S.R.L.
зерновые, подсолнечник, соя. MD-6201, or. Sîngerei LUX PROBA GRUP S.R.L.
Str.Independenţei, 107 MD-3121, or. Bălţi
ŞTEFAN CARCEA Î.I Tel.: (262) 24 565 Str. Ştefan cel Mare,129
MD-6237, r-nul Sîngerei Seminţe de porumb, porumb, floarea- Tel.: (231) 27852
s. Rădoaia soarelui şi soia. / Кукуруза семенная, Tel.: (231) 24406
Tel.: (262) 37 331 зерновые, подсолнечник, соя. Tel.: (231) 29924
Tel.: (262) 37 524 Tel.: (231) 23688
Fax: (262) 37 331 VIDJET– IMPEX S.R.L. Firma Angro. / Оптовые продажы.
Gsm. :069/637386 MD-4900, or.Sîngerei
Cereale, fructe, legume, floarea- Str.Decebal, 17 RENASTERE S.A.
soarelui şi sfeclă de zahăr./ Зерно, Gsm.079/22 51 44 MD-3129, or. Bălţi
овощи, фрукты, подсолнечник, Creşterea legumelor şi fructelor. / Str. Ştefan cel Mare si Sfînt,2
сахарная свекла. Выращивание овощей и фруктов. Tel.: (231) 67041
Comercializarea productiei agrare. Firma
ŞVEŢ GHENADIE G.Ţ VIRTUOZIMPEX S.R.L Angro. / Оптовая реализация сельхоз
MD-6235, r-nul Sîngerei MD-6214, r-nul Sîngerei продукции.
s. Petrovca s. Bilicenii Vechi
DISCERNĂMÎNT S.R.L.
Tel.: (262) 35 551 Tel. /Fax: (262) 33 552
MD-3100, mun. Bălţi
Gsm. :069/210064 Gsm. :069/136710
Str. Cicicalo, 10/21
Floarea-soarelui, porumb, Grâu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă
Tel.: (231)92628
grâu, soia, sfeclă de de zahăr. / Пшеница, кукуруза,
Fax: (231)43368, 31089
zahăr. Legume. Tutun./Подсолнечник, подсолнечник, сахарная свекла.
Gsm. :069/418138
кукуруза, пшеница, соя, сахарная
discernamint@mail.ru
свекла. Овощи. Табак. VLAS FIODOR G.Ţ
Comercializarea productiei agrare: ghiu,
MD-6224, r-nul Sîngerei
porumb, floarea soarelui /Заготовка и
TOFAN & CO Î.I s. Dumbrăviţa
продажа сельхозпродукции:
MD-6214, r-nul Sîngerei Tel.: (262) 43 242
пшеница, рапс, кукуруза,
s. Bilicenii Vechi Gsm.: 079/443759
подсолнечник, подсолнечный шрот,
Tel.: (262) 33 723 Grâu, porumb, sfecla de zahăr, floarea-
отруби.
Tel.: (262) 33 367 soarelui, mere, prune. / Пшеница,
Tel.: (262) 25 189 кукуруза, сахарная свекла,
VOLGOPRODUCT-BAS.COM S.R.L., Î.M
Fax: (262) 33 723 подсолнечник, яблоки, сливы.
MD-3101, mun. Bălţi
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
76

Str. Cehov, 45 Materiale de rasadire de pomi Producţia de seminţe


Tel.: (231)34680 fructiferi./ Сельхозпродукция. de miceliu ciuperci. cultivarea de ciuper
Fax: (231)30152 Саженцы плодовых деревьев. ci / Производство посевного мицелия
E-mail: volgoproduct@mail.ru грибов. Выращивание грибов
Comercializarea si exportarea productiei SEMINŢE S.R.L.
agrare. / Закупка сельхозпродукции и MD-3100,mun.BĂLŢI APROCOMTEH S.R.L.
экспорт товарного и семенного Str.Televiziunii,16 MD-3100,mun.Bălţi
подсолнечника. Tel.: (231)7 00 31 Str.Dragomir,4
Fax: (231)7 01 11 Tel.: (231)4 29 07
PRODUSE CEREALIERE S.A Seminţe de porumb, porumb, floarea- Comeţ. Tehnica şi elemente chimice
MD-3101, mun. Bălţi soarelui şi soia./ Кукуруза семенная, pentru produsele
Str. Burebista, 17 зерновые, подсолнечник, соя. agricole./Торговля.Техника и
Tel.: (231) 30 190, 88 977 химикаты для сельского хозяйства.
Fax: (231) 34 183 CANTEMIR NINA Î.I.
E-mail: cereale@mdl.net MD-3100,mun.Bălţi AGROS-SEM S.R.L.
www.enteh.com Str.Sf.Nicolae,9/41 MD-3100,mun.Bălţi
Făină. Hrană pentru animale, Tel.: (231)6 18 71 Str.Cehov,45
amestecuri de seminte, îngrăşăminte Fax.: (231)3 05 13 Tel.: (231)3 46 80
naturale. Pîine şi produse de panificaţie. Produse agricole. / Сельхозпродукты. Fax.: (231)3 01 52
Pîine de cereale Vodcă. Băuturi alcoolice E-mail: agros-sem@mail.ru
slabe.. Carne de porc. Semifabricate din GOROBEŢ GRIGORE GŢ Comerţul cu ridicata.Produse agricole/
carne. / Водка. Напитки MD-3100,mun.Bălţi, Оптовая торговля
слабоалкогольные. Мука. s.Elizaveta .Сельскохозяйственная продукция .
Комбикорма, зерновые смеси, Tel.: (231)6 52 28
биологические удобрения. Крупа E-mail: gorobt@mail.ru
манная. Хлеб и хлебобулочные Legume. /Овощи 9.2. Seminţe şi material săditor
изделия. Зерновой хлеб. Свинина. PLANTAR-SEM S.R.L.
Мясные полуфабрикаты. IVALGA-COM S.R.L. MD- 5925, r-nul Făleşti
MD-3100,mun.Bălţi s. Hiliuti
PORUMB S.A. Str.Bulagara,31/22 Tel.: (259) 75 942
MD-3100,mun.Bălţi Tel./ Fax.: (231)6 34 74 Tel.: (259) 75 530
Str.B.Glavan,1 E-mail: agachi@mcc.md Tel.: (259) 75 535
Tel./ Fax.: (231)2 23 01 Ulei. /Растительное масло Tel.: (259) 75 755
Seminţe de porumb, porumb, floarea- Seminte si material saditor./ Семена и
soarelui şi soia./ Кукуруза семенная, IUNICA GORB Î.I. оборудование
зерновые, подсолнечник, соя. MD-3100,mun.Bălţi
Str.Lăpuşneanu,2/10 RĂUŢEL S.A, FABRICA DE PRELUCRARE
REDA S.R.L. Gsm.068/18 11 41 A SEMINTELOR
MD-3123, mun. Bălţi Produse agricole. / Сельхозпродукты MD-5945, r-nul Făleşti
Str. Ştefan cel Mare s. Răuţel
Tel.: (231)4 67 13 MAGNET RADU Tel.: (231) 20 044
Fax: (231) 4 67 78 MD 3100,mun.Bălţi Tel.: (259) 21 002
Gsm.: 069/101238 s.Elizaveta Fax: (231) 20 044
Grîu, porumb, legume. / Пшеница, Tel.: (231)6 82 12 E-mail.: stefan61@yandex.ru
кукуруза, овощи Gsm.: 069/14 36 35 Punerea în aplicare de porumb de
Legume în încăperi speciale. / Овощи в seminţe hibride. Depozit de produse
SEMGER ÎM S.R.L. специальном помещении. agricole./ Переработка, калибровка
MD-3100,mun.Bălţi семян кукурузы. Реализация
Str.Dovator,86 MAGNETIC S.R.L. гибридных сортов семян кукурузы.
Tel.: (231)7 99 63, 7 21 84 MD-3100,mun.Bălţi Хранение сельхозпродукции.
Fax.: (231)7 91 45 Str.Cicalov,83/5
Seminţe de porumb, porumb, floarea- Tel.: (231)8 08 78 MAGROSELEST S.R.L.
soarelui şi soia./ Кукуруза семенная, Produse agricole. / Сельхозпродукты. MD-5202, r-nul Drochia
зерновые, подсолнечник, соя s. Nicoreni
BISOLBI S.R.L. Tel.: (252) 37 702
SELMAX ŞI K S.R.L. MD-3123, mun. Bălţi Legume şi seminţe. / Овощи и семена
MD-4930, mun. Bălţi Str. Victoriei, 53 овощей
s. Sadovoe Tel: (231)21302
Tel/Fax.: (231) 5 52 23 Gsm.: 69/124857 SOFAGROPREZENT CAP
E-mail: bisolbi@rambler.ru MD-5200, r-nul Drochia
Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
77

s. Sofia Material săditor./Посадочный


Tel.: (252) 30 503 материал AGRO-SELECT VASILCĂU S.R.L.
Seminţe de porumb, porumb, floarea- MD-3046, r. Soroca
soarelui şi soia./ Кукуруза семенная, LAVRIC GRIGORE G.Ţ. s. Vasilcău
зерновые, подсолнечник, соя. MD-4700, r-nul Briceni Tel.: (230) 4 81 98
s.Colicăuţi Seminte de culturi
SEMINŢE NORD SA
GSM: 0 69/12 18 73 agricole: orz, mazăre, soia, grâu şi sfeclă
MD-5200, r-nul Drochia
E-mail: griva4@mail.ru de zahăr.Cereale. Struguri. Floarea-
s.Ţarigrad
Seminţe şi material saditor./Семена и soarelui. Carne de porc./ Семена
Tel.: (252) 24 237
посадочный материал сельскохозяйственных культур:
Seminţe de porumb, porumb, floarea-
ячменя, гороха, сои, пшеницы,
soarelui şi soia./ Кукуруза семенная,
MUNTEANU ION ÎI сахарной свеклы. Зерновые.
зерновые, подсолнечник, соя.
MD-4700, r-nul Briceni Виноград. Подсолнечник.
s.Mihaileni Свиноводство.
DONAPROCOM, COOPERATIVĂ DE
GSM: 0 69/13 71 19
ÎNTREPRINZĂTOR
Seminţe şi material săditor./Семена и AMG-MAGROSELECT S.R.L. Î.M
MD-5101, or. Donduşeni
посадочный материал CENTRU DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
Str. Feroviarilor, 26
MD-3001, or. Soroca
Tel.: (251) 25 398
AGROLPLUGAR –TEMP CAP Str. Budde Feofania, 15
Gsm. :069/260940
MD-4643, r-nul Edineţ Tel.: (230) 30 802
donaprocom@mail.ru
s.Tirnova, Fax: (230) 30 802
Торговля: семена, минеральные
Tel.: (246) 54 227 www.magroselect.md
удобрения, ядохимикаты,
Produse de plantaţii./ Плантаций. Producerea şi prelucrarea de seminte de
упаковочный материал.
floarea soarelui hibrid./ Производство
ASCENSIUNE S.R.L. и переработка гибридных семян
FLORISEM SRL
MD-4629, r-nul Edineţ подсолнечника.
MD-5101, or. Donduşeni
s. Gaspar,
Str. Kalinin, 35
Tel.: (246) 93 424 TRITAL NORD S.R.L. SC
Tel.: (251) 23 432
Produse de plantaţii. ./ Плантаций. MD-7100, or Ocniţa
Gsm. :069/257018
Str. 50 ani de la Biruinta, 202
Legume şi seminţe. / Овощи и семена
CARHOL-AGRO S.R.L. Tel.: (271) 26 066
овощей
MD-4601, or. Edineţ Seminţe pentru agricultură, horticultură,
Str. Independenţei, 78 floricultură, hrană pentru animale./
TIRCHI PAVEL G.Ţ.
Tel/Fax.: ( 246) 23 331 Семена для сельского хозяйства,
MD-5132, r-nul Donduşeni
Tel.: (246) 22 073 садоводства, цветоводства, кормn для
s. Rediul Mare
Tel.: (246) 24 933 животных.
Tel.: (271) 57 294
Tel.: (246) 22 073
Material semincier, răsad, butaşi, puieţi.
Producţia cartofilor de sămânţă./ PALMOC AGRO S.R.L., S.C
/Семена, посадочный материал
Производство семенного картофеля. MD-7123, r-nul Ocniţa
s. Rediul Mare
FLOREAL SRL SOROAGROVIZ S.R.L. Tel.: (271) 57 294
MD-4700, or.Briceni MD-3042 ,s.Septelici, Tel.: (271) 57 368
Str.M.Eminescu, 103 R-nul Soroca
Gsm.: 079/853733
Tel.: (247) 22 393 Tel.: (230) 6 43 22
Fax: (230) 6 43 22 Seminţe
Fax: (247) 25 210
Produse cerealiere, legume si fructe, de cartofi. Fasole, soia, morcovi, ceapa.
Cultivarea florilor./ Выращивание
produse de panificaţie şi patiserie, / Семенной картофель. Фасоль, соя,
цветов.
ferme piscicole, produse de plantaţii./ морковь, лук.
Зерновые продукты, овощи, фрукты,
GAMUREAC VLAD ÎI хлебобулочные и кондитерские SANT-AGRO SRL
MD-4700, r-nul Briceni изделия, фермы, плантации . MD-6644, r-nul Floreşti
s.Colicăuţi S. Cunicea
Tel.: (247) 42 542 AMG-MAGROSELECT S.R.L. IM CCS FIL. Tel.:(250) 51 347
str. Feofania Budde, 15 Produse de plantatii/ Сажаницы.
Seminţe şi material saditor/Семена,
MD-3000 or. Soroca,
посадочный материал Tel.:+373 22 829956 DIRECTIA DE SUPRAVEGHERE
Fax: 22 829959 FITOSANITARA SI CONTROL SEMINCER
GOJAN VALENTIN GŢ Seminţe pentru agricultură, horticultură, MD-5001, r-nul Floreşti
MD-4700, r-nul Briceni floricultură, Produse de plantaţii/ Str. Stefan cel Mare, 63
s.Grimancauţi Семена для сельского хозяйства, Tel.: (250) 20 085
GSM: 068/58 07 86 садоводства, цветоводства, Fax: (250) 22 757
плантации Основные Directia de supraveghere fitosanitara si
E-mail: fristail1997@mail.ru
сельскохозяйственные культуры
control semincer / Направление
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
78

Фитосанитарному Надзору И растений. Саженцы плодовых MD-3101, mun. Bălţi


Семеноводства Управления. деревьев. Calea Eşilor, 28
Tel.: (231)33151, 30127
FABRICA DE PRELUCRARE A CODRU-NORD S.A. Fax: (231)30221
MD-3100, mun. Bălţi
SEMINTELOR DE PORUMB www.agriculture.md
str. Industriala, 14
MD-3121, or. Bălţi Dezvoltarea şi
Tel/Fax: (231)4 25 64;
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 230 introducerea tehnologiilor
Tel.: (231) 42642
Tel.: (231) 2 00 44, de cultivare a culturilor de
Material saditor pentru plante
Tel.: (231) 2 10 02 câmp. Tehnologii de
decorative. Puieti de pomi fructiferi.
Prelucrarea semintelor de porumb. / dezvoltare a sistemului
Seminte de flori. /Саженцы
переработкa кукурузы agricol. Magazin de vânzare a
декоративных растений. Саженцы
seminţelor şi a produselor agricole. /
плодовых деревьев.
STATIUNEA TEHNOLOGICO- Селекция и первичное семеноводство
EXPERIMENTALA BĂLŢI I.S. полевых культур. Разработка и
MD-3100, mun. Bălţi GREEN AND FLOWERS S.R.L.
внедрение технологий возделывания
str. Vinogradnaia, 8 MD-3100,mun.Bălţi
полевых культур. Системные вопросы
Tel/Fax: (231)30577; Str. Calea Ieşilor,95
Tel.: (231) 30218; (231) 34329 развития полеводства. Семена.
Cultivarea florilor şi seminţilor /
Produse agricole. Seminte de culturi Магазин по продажи семян и
Выращивание и продажа цветов и
agricole ./Семена и посадочный сельхозпродукции.
семян
материал.
VDV S.R.L.
FLORIBEL S.R.L., I.M. RENAŞTERE SA/magazin LA VILLA
MD-3107, mun. Bălţi
MD-3100, mun. Bălţi MD-3107, mun. Bălţi
Str. Decebal, 158/27
str. Industriala, 14 Str.Ştefan cel Mare,2
Tel.: (231)71569
Tel/Fax: (231)4 25 64; Tel.: (231)6 70 41
Tel.: (231) 4 26 42 Puieţi de poamă. /
Seminţe. Chimicale \ Семена.
Flori, retezare. Material saditor pentru Саженцы,виноградные.
Химикаты.Инвентар.
plante decorative. Puieti de pomi
fructiferi./ Саженцы декоративных
SELECŢIA SA
s.Brînzeni Цветы и растения/ Flori şi plantatii
Tel.: (249) 77 223
9.3. Silvicultură
Tel.: (249) 77 224 MARI CROUN S.R.L.
Întreprinderi de susţinere şi de MD-3100, mun. Bălţi
HALA DE FLORI.,FALESTI
dezvoltare a businessului agrar/ Str. 31 August 25
MD- 5902, or. Făleşti
Tel.: (231)60625
Str. Mihai Eminescu 13
MIREASMA LIVEZII S.R.L GSM: 691 08 037
Tel.: (259) 22 971
MD-4911 r. Glodeni E-mail: maricroun@mail.ru
Magazin de flori./ Цветочный магазин
s.Iabloana Silvicultură .Servicii în domeniul silvic./
Tel.:(231) 55 090 Сельхозпродукция. Услуги
NIC-Ol S.R.L.
Лесное хозяйство, фрукты, питомни/ сельхозтехникой
MD-4601, or.Edineţ
Sivicultură, pomicultură,pepinieră
str. Veronica Micle, 13
SIVICULTURĂ GLODENI
Tel.: (246) 92 521
LA BALANCI CAP MD-4901, or. Glodeni
Fax: (246) 92 521
MD-4919, r. Glodeni, Str. M.Eminescu, 17
Livada, pepinieră. Tehnologii avansate
s. Cuhneşti Tel.: (249)22860, 23382
de producere, condiţionare şi pastrare a
Tel.:(249)5-81-82 Fax.: (249)22860
fructelor./ Передовые технологии для
Лесное хозяйство, фрукты, питомни Gsm. :069/201243
производства, приготовления и
Sivicultură, pomicultură,pepinieră Silvicultură. / Лесное хозяйство.
хранения плодов.
SELMAX ŞI K S.R.L. INTREPRINDEREA DE STAT PENTRU
SIVICULTURĂ EDINEŢ SILVICULTURA SOROCA
MD-4930, or. Glodeni,
MD-4601, or. Edineţ MD-3007, or. Soroca,
s. Sadovoe
Şos. Bucovinei, 24 str. V. Stroiescu, 110
Tel.:(249)224-90,552-23
Tel/Fax. (246) 22 993 Tel.: (230) 2 61 52
www.selmax.hq.md Fax: (230) 2 62 60
Tel.: (246) 23 982
Grădinărie / Садоводство Produse de silvicultură.
Gsm. :069/133862
Cherestea/buşteni. Seminţe şi puieţi
www.moldsilva.gov.md pentru silvicultură. Pepiniere pentru
SILVERADO S.R.L.
Silvicultură. / Лесное хозяйство. silvicultură. Servicii forestiere.
MD-4900, or. Glodeni,
Str. Zgîrcea, 6/39
FLORART SERVICE S.R.L CEBOTARI MIHAI GT
Tel.:(249)2-25-40
MD-4911 r. Glodeni MD-3031, R-nul Soroca
Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
79

s. Racovat, MD-5001, r-nul Floreşti


Tel.: (230) 6 01 93 Str.Ciprian Porumbescu, 6, of. 28 AGROMIOR S.R.L.
Fax: (230) 6 04 23 Tel.: (250) 21 340 MD-5140, r-nul Donduşeni
Produse de plantaţii, Servicii în Fructe de cultură şi fructe de pădure/ s. Tîrnova
agricultură, horticultură, floricultură/ Фрукты и ягоды Tel.: (251) 55 789
Плантации продукты, услуги в Tel.: (251) 55 790
CODRU NORD SA
сельском хозяйстве, садоводстве, Cereale./ Зерновые.
MD-6222, r-nul Sîngerei
цветоводств
s.Dobrogea Veche INSPECTORATUL RAIONAL DE STAT
Tel.: (231) 92 529 PENTRU SEMINTE DONDUSENI
SIVICULTURĂ SOROCA
Material saditor pentru plante MD-5101, or.Donduseni
MD-3007, or. Soroca
decorative. Puieti de pomi fructiferi. Str. Feroviarilor, 8
Str. V. Stroiescu, 110
Seminte de flori./ Посадочный Tel.: (251) 22 404
Tel.: (230)2 62 60,
материал декоративных растений. Fax: (251) 22 404
Tel.: (230)2 61 52
Саженцы плодовых деревьев. Семена Tel.: (251) 22 529
Fax: (230)2 62 60
цветов Tel.: (251) 24 280
Gsm. :069/361580
Servicii de selecţie şi cultivare a
Silvicultură. / Лесное хозяйство.
INTREPRINDEREA PENTRU plantelor./ Услуги выборa и
SILVICULTURA BĂLŢI I.S. выращивание растений.
CAPMOALE VICTOR DUMITRU GT MD-3100, mun. Bălţi
MD-7126, r-nul Ocniţa str. Aerodromului, 16 BRIGADA DE TRACTOARE DIN SATUL
s. Lipnic Tel/Fax: (231)43782; 0-231-41849; 0-
CORLĂTENI
Tel.: (271) 64 004 231-43766
E+mail: Foresty_md@mail.ru MD-5616, r-nul Rîşcani
Albine şi produse apicole.Produse de
Gospodaria silvică. Material saditor s. Corlăteni Sediul brigăzii de cîmp Nr.2
plantaţii./ Пчелы и продукты
pentru plante decorative. Articole din Tel./Fax: (256) 56 973
пчеловодства.Продукты плантаций lozie./ Лесное хозяйство. Brigada De Tractoare /Тракторная
бригада
CAPMOALE VICTOR DUMITRU GT
MD-7126, r-nul Ocniţa 9.4. Servicii în agricultură COMAGROTEH SRL
s. Lipnic MD-5600, or. Rîşcani
Tel.: (271) 64 004 AGRO-FORTUS S.A. Str. Independenţei
Produse de plantaţii./Продукты MD-5600, or.Rîşcani Tel./Fax: (256) 24 033
плантаций Str. Independenţei, 147 Servicii de selecţie şi cultivare a
Tel.: (256) 28 843 plantelor./ Услуги выборa и
MOLDSILVA I.S Оборудование для пищевой выращивание растений.
MD 5040, r-nul Floresti промышленности,
LOGOFAT- PRIM S.R.L
s.Varvareuca сельскохозяйственная техника.
MD-5934, r-nul Făleşti
msilva@moldsilva.gov.md
AGROINIŢIATIVA AO s. Moldovanca
http://www.moldsilva.gov.md
MD-5100, or. Donduşeni Tel.: (259) 66 229
Tel.:(250) 23 819
Str. Feroviarilor, 26 Tel.: (259) 66 228
Servicii in silvicultura/ Служба лесного
Tel.: (251) 23 973 Servicii de selecţie şi cultivare a
хозяйства
Tel.: (251) 22 574 plantelor./ Услуги выборa и
Servicii de transport agricol. / Услуги выращивание растений.
MOLDSILVA I.S.
MD 6642, r-nul Floresti сельхозтехникой
IRINDAN- AGRO SRL
s.Cuhuresti de Sus MD-5946, r-nul Făleşti
Tel.: (250) 57 259 AGROCONSULTANT S.R.L.
s.Bocsa
E-mail: msilva@moldsilva.gov.md MD-5102, or. Donduşeni Tel.: (259) 59 728
www.moldsilva.gov.md Str. Feroviarilor, 26 Tel.: (259) 59 738
Silvicultura/ Служба лесного хозяйства Tel.: (251) 23 974 Gsm.: 078627080
Tel.: (251) 21 227 Deposit pentru cereale./ Депозиты для
Tel.: (251) 22 574 зерна
MOLDSILVA I.S.
MD 6650, r-nul Floreşti Email: agroinf@mtc-dn.md
SERVICII DE REPARATII A REPARATIEI
s.Tîrgul Vertiujeni Servicii de transport agricol./Услуги
TEHNICII AGRICOLE SA
Tel.:(250) 68 409 сельхозтехникой MD-5902, or. Făleşti
msilva@moldsilva.gov.md Cartierul Victoriei, 4
www.moldsilva.gov.md AGROLASTAR SRL E-mail:esrt-Făleşti@rambler.ru
MD-5111, r-nul Donduşeni Tel.: (259) 25 385
Silvicultura/ Служба лесного хозяйства
s. Arioneşti Fax: (259) 25 538
Tel.:(259) 25 506
GUSTOI EUGENIU G.T Tel.: (251) 46 340
Servicii in agricultura. / Услуги
Servicii de transport agricol. / Услуги сельского хозяйства
сельхозтехникой
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
80

Услуги в области сельского хозяйства, MD-4920, or. Glodeni,


CONSTRUCŢIA FĂLEŞTI садоводства, цветоводства, s. Danu
MD-5902, or. Făleşti подсолнечное масло, съедобные. Tel.:(249)719-49
Str. Ştefan cel Mare, 138 Servicii în agricultură, horticultură,
Tel.:(259) 22 431 ALBU ION I.I. floricultură./ Услуги в области
Tel.: (259) 24172 MD-4600, r-nul Edineţ сельского хозяйства, садоводства,
Gsm.:068129764 str. Trifan Balta, 43 цветоводства.
Construcţii şi lucrări de reparaţii./ Tel.: (246) 23 496
Грузовые автомобильные перевозки. Servicii în agricultură, horticultură, LIMBENUŢA-AGRO
Ремонтно-строительные работы. floricultură./ Услуги в области MD-4927, r-nul Glodeni
сельского хозяйства, садоводства, s. Limbenii Vechi
VORTOLOMEI II цветоводства. Tel.:(249)75400
MD-5214, r-nul Drochia Servicii în agricultură, horticultură,
s. Cotova HLINAGROCOOP S.R.L. floricultură./ Услуги в области
Tel.: (252) 62 241 MD-4634, r-nul Edineţ сельского хозяйства, садоводства,
Servicii de măcinare a cerealelor. / s. Hlinaia, цветоводства.
Мельшычные услуги. Tel.: (246) 94 199
Fax: (246) 50 638 ADEREALIS S.R.L. FPC
GRIBOVA-AGRO AO Servicii în agricultură, horticultură, MD-4924 , r. Glodeni,
MD-5202, r-nul Drochia floricultură./ Услуги в области s. Hîjdieni
s. Gribova сельского хозяйства, садоводства, Tel.:(249)2-62-68
Tel.: (252) 32 235 цветоводства Servicii în agricultură, horticultură,
Servicii de consultanţă. / floricultură./ Услуги в области
Консултационные услуги. HLIN AGROPRODUS S.R.L. сельского хозяйства, садоводства,
MD-4634, r-nul Edineţ цветоводства.
BELEAVINCEANCA S.R.L. s. Hlinaia,
MD-4700, r-nul Briceni Tel.: (246) 50 106 DALUP – AGRO S.R.L.
s.Beleaviniţi Fax: (246) 50 638 MD-4920, or. Glodeni,
Tel.: (247) 45 637 Servicii în agricultură, horticultură, s. Cobani
Brigada De Tractoare /Тракторная floricultură /Услуги в области Tel.:(249)722-45
бригада сельского хозяйства, садоводства, Servicii în agricultură, horticultură,
цветоводства floricultură./ Услуги в области
IRISERV SRL сельского хозяйства, садоводства,
MD-4701, or. Briceni BADRAGEANCA CAP цветоводства.
Str.Doina, 9 MD-4614, r-nul Edineţ
Tel.: (247) 23 204 s. Badragii Noi, HELIAN AGROTRADE S.R.L.
Tel.: (247) 22 809 Tel.: (246) 43 417 MD-4900, or. Glodeni,
Fax: (247) 23 204 Produse cerealiere si leguminoase. Str. Suveranităţii, 6/25
GSM: 069103601 Servicii în agricultură, horticultură, Tel.:(249)2-23-91
Proiectarea şi instalare sistemelor de floricultură /Услуги в области Servicii în sectorul agrar/
irigare./ сельского хозяйства, садоводства, Услуги в с/хозяйстве
Проектирование и установка цветоводства
ирригационного DEALUL URSULENILOR S.R.L. SC
оборудованеия. JANTON NICOLAI ÎI MD-4900, r. Glodeni,
MD-4911, r. Glodeni, s. ClococeniiVechi
LEPORDA SERGHEI GŢ s. Balatina Tel.:(249)5-92-88
MD-4700, r-nul Briceni Tel.:(249)5-83-09 Produse agricole, preparate chimice/
s.Tabani Услуги в с/хозяйстве Услуги в области сельского хозяйства,
Tel.: (247) 43 376 Servicii în sectorul agrar садоводства, цветоводства.
Maşini şi utilaje agricole pentru
recoltarea cerealelor, nutreţurilor şi LANURILE FUNDURENE S.R.L. SC ELOGEN S.R.L.
rădăcinoaselor./ Услуги сельского MD-4923, r. Glodeni, MD-4900, or. Glodeni,
хозяйства s. Fundurii Vechi Str. G. Bănulescu-Bodoni, 16
Tel.:(249)2-21-91 Tel.:(249)2-26-75
CRENIGRAD S.R.L. Servicii în agricultură, horticultură, Servicii în agricultură, horticultură,
MD-4601, or. Edineţ floricultură./ Услуги в области floricultură./ Услуги в области
str. Plugarilor, 18 сельского хозяйства, садоводства, сельского хозяйства, садоводства,
Tel.: (246) 24 672 цветоводства. цветоводства.
Servicii în agricultură, horticultură,
floricultură, Ulei de floarea-soarelui./ LEONTII PANCIOHA GŢ GAVSPIC CPA

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
81

MD-4919, or. Glodeni, Tel.:(249)233-69 Servicii în sectorul agrar/ Услуги в


s. Cuhneşti Produse agricole/ с/хозяйстве
Tel.:(249)583-45 Услуги в с/хозяйстве
Servicii în agricultură, horticultură, VRABII VLADIMIR ÎI
floricultură./ Услуги в области STURZAGRO – NORD S.R.L. MD-4924 , r. Glodeni,
сельского хозяйства, садоводства, MD-4931, r. Glodeni, s. Hîjdieni
цветоводства. s. Sturzovca Tel.:(249) 5-64-79
Tel: 0 690 33 960 Servicii în sectorul agrar/
IMCONS S.R.L. Servicii în agricultură, horticultură, Услуги в с/хозяйстве
MD-4900, or. Glodeni, floricultură./ Услуги в области
s. Ţialcovscii 2 сельского хозяйства, садоводства, CIREŞ ÎI
Tel.:(249)719-49 цветоводства. MD-4900, or. Glodeni,
Servicii în agricultură, horticultură, Str. L. Tolstoi, 19
floricultură./ Услуги в области SVETLANA PÎNZARU ÎI Tel.:(249)7-12-44
сельского хозяйства, садоводства, MD-4925, r. Glodeni, Servicii în agricultură, horticultură,
цветоводства. s. Iabloana floricultură./ Услуги в области
Tel.:(249)5-43-33 сельского хозяйства, садоводства,
INIŢIATOR S.R.L. SC
Servicii în agricultură, horticultură, цветоводства.
MD-4918, r. Glodeni,
floricultură./ Услуги в области Услуги в с/хозяйстве
s. Cobani
сельского хозяйства, садоводства,
Tel.:(249)7-27-77
цветоводства. BEJENARU GHEORGE
Servicii în agricultură, horticultură,
MD-4918, or. Glodeni,
floricultură./ Услуги в области
TANACO – COLIB S.R.L. FPC s. Cobani
сельского хозяйства, садоводства,
MD-4900, or. Glodeni, Tel.:(249)723-88
цветоводства.
Str. A. Teodorovici, 127 Servicii în agricultură, horticultură,
Tel.:(249)2-21-27 floricultură./ Услуги в области
INSPECTORATUL RAIONAL DE STAT
Servicii în agricultură, horticultură, сельского хозяйства, садоводства,
PENTRU SEMINŢE GLODENI
floricultură./ Услуги в области цветоводства.
MD-4900, or. Glodeni
сельского хозяйства, садоводства,
str. Decebal, 13
цветоводства. FURTUNA IURIE ÎI
Tel.:(249)2-22-77
MD-4911, or.Glodeni
Calibrarea şi controlul de seminţe/ TAVIRA – IX SA
s. Balatina
Калибровка и контроль семян MD-4900, or. Glodeni,
Tel.: (249)4-13-66
Str. Trandafirilor, 6
Tehnică industrială şi agricolă/
LIUBA BENDAS ÎI Tel.:(249)2-40-72
Промышленная и сельхоз/техника
MD-4931, r. Glodeni, Servicii în agricultură, horticultură,
s. Sturzovca floricultură./ Услуги в области
GLODENI-REPARAŢIE S.A
Tel.:(249)4-51-60 сельского хозяйства, садоводства,
MD-4900, or. Glodeni
Magazin agricol. Produse agricole, цветоводства.
Str. Gonţa, 13
preparate chimice/ Агромагазиню
Tel.:(249) 22 331, 23 355
Услуги в с/хозяйстве USTIANUL S.R.L.
Fax: (249) 22 790
MD-4932, r. Glodeni,
Garduri, porti, din metal. Reparare de
MARIAM-B S.R.L. s. Ustia
tractoare. Servicii agronomice.
MD-4900, or. Glodeni, Tel.:(249)514-11,512-73
Gazificare. Rewind motoare. Cultivarea
Str. M. Eminescu, 21 Mob.: 079529444
cerealelor şi a plantelor tehnice./
Tel.:(249)244-22 Servicii în agricultură, horticultură,
Заборы, ворота металлические.
Servicii în agricultură/ Услуги в floricultură./ Услуги в области
Ремонт тракторов. Агротехнические
с/хозяйстве сельского хозяйства, садоводства,
услуги. Газификация. Перемотка
цветоводства.
электродвигателей. Выращивание
PETMACOM S.R.L.
зерновых и технических культур.
MD-4900, or. Glodeni, VICORENT SERVICE S.R.L.
Str. V. Lupu, 14/2 MD-4900, or. Glodeni,
LICORENT-AGRO S.R.L.
Tel.:(249)2-50-89 Str. Suveriniteţii,17
MD-4900, or. Glodeni
Servicii în agricultură, horticultură, Tel.:(249)22-40, 250-89
Str. Suveranităţii, 12
floricultură./ Услуги в области Magazin agricol.Îngrăşăminte, pisticide /
Tel.:(249)22240, 22290, 24418
сельского хозяйства, садоводства, Агромагазин .Удобрения пестицыды
Fax: (249)22240
цветоводства.
Gsm. : 69/326280
VITCOM AGRAR S.R.L.
COMERŢ cu ridicata de pesticide şi
SOCIETATEA BINEVOLĂ AGRICOLĂ MD-4900, or. Glodeni,
îngrăşăminte, seminţe/
MD-4900, or. Glodeni, Str. Suverinităţii
Str. Cosmonauţilor 20 Tel.:(249)244-41
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
82

Оптовая продажа пестицидов и s. Dubna Tel.: (271) 79 111


минеральных удобрений, семян Tel.: (230) 9 23 42 Servicii în agricultură, horticultură,
Parcul de tractoare/ Услуги в области floricultură./ Услуги в области
PRIM-DUCE ÎM сельского хозяйства сельского хозяйства, садоводства,
MD-4921, or. Glodeni, цветоводства.
s. Duşmani SPATARU GT
Tel.:(249)7-42-69 MD-5133 ,s.Rudi, ICC REDIU MARE SA
R-nul Soroca
Servicii în agricultură, horticultură, MD-7131 r-nul Ocniţa
Tel.:+373 22 532145
floricultură./ Услуги в области Răsaduri pentru agricultură, horticultură s. Rediul Mare
сельского хозяйства, садоводства, şi floricultură/ Саженцы для сельского Tel.: (271) 57 304
цветоводства. хозяйства, садоводства и Fax: (271) 57 304
цветоводства Servicii în agricultură, horticultură,
REŢELE TERMICE, GLODENI floricultură
MD-4900, or. Glodeni, CEBOTARI MIHAI GT Produse agricole şi de cultură, altele
MD-3031,s. Racovat,
Str. Cosmonauţilor 20 decât tutunul./ Услуги в области
R-nul Soroca
Tel.:(249) 247-60 Tel.: (230) 6 01 93 сельского хозяйства, садоводства,
Tehnica industrială şi agricolă/ Fax: (230) 6 04 23 цветоводства.
Промышленная и Produse de plantaţii, Servicii în
сельскохозяйственная техника agricultură, horticultură, floricultură / FERTILITATEA OCNIŢA S.A
Саженцы для сельского хозяйства, MD-7103, or. Ocniţa
TEHNOPIESE-COMERŢ S.R.L. садоводства и цветоводства Str. 50 ani Biruinţei, 83
MD-4923, r.Glodeni Tel.: (271) 22 123
s. FunduriiVechi SERGIU PETRU S.R.L. Servicii agrochimice. Recoltă de produse
Tel.: 0693 52 270 MD-3000, or. Soroca agricole. Servicii de transport. /
Tehnică industrială şi agricolă/ Сельхоз- Str. Uzinelor, 1-A Агрохимическое обслуживание.
техника Tel.: (230)3 14 52 Заготовка сельскохозяйственной
Gsm. :069/141241 продукции. Транспортные услуги.
LICORENT-AGRO S.R.L. E-mail: petruz@mail.ru
MD-4901, or. Glodeni Produse de plantaţii, Servicii în FLOGRAIN GROUP S.R.L
Str. Suveranităţii, 12 agricultură, horticultură, floricultură MD 5001, or.Floreşti
Tel.: (249) 22 240, 22 290, 24 418 /Торговля: сельхозинвентарь, семена, Str. 31 August 43
Fax.: (249) 22 240 химикаты. Агромагазин. Tel.: (250) 20 016
Gsm. :069/32 62 80 Сельхозпродукция. Услуги Tel.:(250) 20 020
Servicii în agricultură, horticultură, сельхозтехникой. Servicii în agricultură, horticultură,
floricultură./ Услуги в области floricultură /Служба лесного хозяйства
сельского хозяйства, садоводства, в области сельского хозяйства,
CERNEI TEODOR GT садоводства, цветоводства
цветоводства.
MD-7126, r-nul Ocniţa
s. Lipnic SH LANDTEHNIK NORD SRL IM
BOSTEC AGRO Glodeni
Tel.: (271) 64 492 MD-5001, r-nul Floreşti
MD-424, r. Glodeni
Fructe de cultură şi fructe de Str. 31 August 1989, 94
s. Hîjdieni Tel.:(250) 93 132
pădure.Pomi şi arbuşti fructiferi.Servicii
Tel.: (249)56287 Fax: (250) 93 132
Gsm. :069/287562 în agricultură, horticultură, floricultură./
Tractoare agricole şi motocultivatoare/
Фрукты и ягоды. Деревья и Тракторы и культиваторы.
Andrei.bologan@gmail.com
Servicii în agricultură, horticultură, кустарники.Услуги в области
сельского хозяйства, садоводства, FLOGRAIN-GRUP SRL
floricultură./ Услуги в области
сельского хозяйства, садоводства, цветоводства. MD-5001, R-nul Floreşti
Str. 31 August 1989, 101
цветоводства.
MOARA VREMII S.R.L. Tel.:(250) 20 012
MD-7106 , or. Ocniţa, Fax: (250) 20 016
AGRIMATCO-SERVICE S.R.L. Produse de plantaţii
Str. Prieteniei, 114
MD-3000, or. Soroca Servicii în agricultură, horticultură,
Str.Independenţei Tel.: (271) 93 145 floricultură/ Служба лесного хозяйства
Tel.: (230) 9 31 78 Servicii în agricultură, horticultură, в области сельского хозяйства,
floricultură./ Услуги в области садоводства, цветоводства
Tel.: (230) 2 56 98
Tel.: (230) 9 31 76 сельского хозяйства, садоводства,
цветоводства. CEREALE-FLOR S.A
Servicii în agricultură/ Услуги в области
MD-5023, r-nul Floreşti
сельского хозяйства
ROADA OTACI SA s. Gura Camencii
MD-7106 , or. Ocniţa Tel.: (250) 43 430
VISAGROMAG S.R.L.
Str. Voitovici, 24 Tel.: (250) 43 435
MD-3019, or. Soroca

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
83

Tel.: (250) 43 426 culturaю/ Овцы, козы и свиньи.


Fax: (250) 43 430 Птицы. Зерновые культуры и фрукты CENTRU ZONAL PENTRU AMELIORARE
Gsm.: 068/291521 ŞI REPRODUCŢIE A ANIMALELOR
Servicii pentru prelucrarea pămîntului. / ASCENSIUNE S.R.L. SÎNGEREI Î.S
Услуги по обработке земли. MD-4629, r-l Edineţ MD-6201, or. Sîngerei
s. Gaspar Str. Independenţei, 233
SIPUS S.R.L. Tel.: (246) 93 424 Tel.: (262) 21 767
MD-3100, mun. Bălţi Vaci de lapte./ Молочные коровы. Tel.: (262) 23 533
str. Decebal, 126
Fax: (262) 21 767
Tel/Fax: (231)35585
Servicii agricole mecanizate./ Услуги в LAZARIUC ANATOLII G.T. Gsm. :069/274756
области сельского хозяйства MD-4641, r-nul Edineţ Creşterea porcinelor. / Выращивание
s. Sofrincani свиней
STAŢIA DE CHIMIZARE I.S. Tel.: (246) 68 238
MD-3100, mun. Bălţi Vaci de lapte./ Молочные коровы. STATIUNEA TEHNOLOGICO-
Str. Pavel Boţu, 83 EXPERIMENTALA BALTI I.S.
Tel.: (231)3 06 22 STRECHII CHIRIL GT MD-3100, mun. Bălţi
Servicii agricole, laborator / Услуги в MD-3014 R-nul Soroca, str. Vinogradnaia, 8
области сельского хозяйства s. Darcauti, Tel/Fax: (231) 3 05 77;
Tel.: (230) 7 22 19
Tel.: (231) 3 02 18;
SILVITRANS S.R.L. Bovine pentru abator, comercializarea
laptelui proaspat./ Крупный рогатый Tel.: (231) 3 43 29
MD-3100, mun. Bălţi Cresterea animalelor. Produse agricole.
Str. Decebal, 137/3 скот на убой, продажа свежего
молока. / Животноводство.
Tel.: (231)7 58 25
Servicii in agricultură/ Услуги в области Сельскохозяйственная продукция.
сельского хозяйства GORNEA VASILE GT
MD-3014, R-nul Soroca VECTRA IMPEX S.R.L., S.C
s.Bulboci,
MD-3121, mun. Bălţi
Tel.: (230) 5 75 44
9.5. Creşterea animalelor Cresterea bovinelor pentru abator / Str. Bender, 6
Крупный рогатый скот на убой, Tel.: (231)6 35 85, 63583
LUCEAFĂR S.R.L. продажа свежего молока. Fax: (231) 6 35 85
MD-5202, or. Drochia E-mail Vectra00@mail.ru
Str. Mircea cel Bătrîn, 15 MĂRCULEŞTI –COMBI S.A Producerea cărnii de pui. Creşterea
Tel.: (252) 23 933 MD-5200, r-nul Floreşti puilor. Exportul produselor agricole. /
Producţia de ouă, carne de s.Mărculeşti Производство мяса куриного.
pasăre. Producţia de hrană pentru Tel.:(250) 23 160 Выращивание бройлеров. Экспорт
animale.Comerţul cu produse agricole./ Tel.:(250) 92 108 сельхозпродукции.
Производство яиц, мяса птицы. Tel.:(250) 43 434
Производство комбикормов. Tel.:(250) 20 736
Торговля сельхозпродукцией. Tel.:(250) 23 160 9.6. Avicultură
Creşterea porcinelor, producerea
STUPAC NADEJDA Î.I nutreţurilor combinate a făinei şi FELIANN SRL
MD-5201, or. Drochia creşterea porcinelor MD-5140, r-nul Donduşeni
Str. Mitropolitt Varlaam, 93 Producerea făinei. / Выращивание s. Tîrnova
Tel.: (252) 27577 свиней. Производство муки. Tel.: (251) 23 764
Carne, ouă de prepeliţă. / Мясо, яйца Ouă. Carne de pasăre. Carne de pui. Pui.
перепелиные LUNCA VASCAUTI SRL / Яйцо товарное. Мясо куриное. Мясо
MD-6652, r-nul Floreşti
бройлеров. Цыплята.
s.Vascauti
GLUVEL EXIM S.R.L.
Tel.: (250) 56 219
MD-4700, or.Briceni Fax: (250) 56 230 ROM-CRIS SRL, S.C
Str.D.Cantemir, 25 Cresterea bovinelor, ovinelor, porcilor. / MD-5140, r-nul Donduşeni
Tel.: (247) 22 970 Крупный рогатый скот, овцы, свиньи s. Tîrnova
Achiziţia animalelor şi carne/Скупка Tel.: (251) 23 475
животных и мяса CARNEVARUS S.A Tel.: (251) 94 229
MD-6231, r-nul Sîngerei Fax: (251) 23 475
RUSU TEODOR s. Mîndreştii Noi E-mail.: Rom_cris@mail.ru
MD-4626, r-nul Edineţ Tel.: (262) 45 283 Ouă, carne de găină. / Яйца, мясо
s. Cupcini Tel.: (262) 45 338 куриное.
str. C. Negruzzi, 55 Tel.: (262) 45 283
Tel.: (246) 72 851 Fax: (262) 45 283 ZOONIC-PLUS SRL
Ovine, caprine şi porcine. Păsări de Carne de porc. / Свиньи племенные. MD-5101, or. Donduşeni
curte. Produse cerealiere si fructe de Свинина. Str. Mihai Eminescu, 57

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
84

Tel.: (251) 23 749 Gsm.: 069/322040 пчеловодства, пчелиные семьи.


Fax: (251) 23 749 E-Mail: anticesor@mail.ru Торговля: пчеловодческий инвентарь,
Telefon:+373 692 41863 Avicultura. Pui, gâşte, raţe . Carne de вощина, ветеринарные препараты.
Carne de bovine, proaspătă./ Мясо porc. / Птицеводство. Куры, гуси, утки.
крупного рогатого скота, свежее. Свиноводство. COJUHARI ION G.Ţ.
MD- 4916, r-nul Glodeni
AVICOLA S.A MORICOM IMPEX S.R.L. s. Ciuciulea
MD-5616, r-nul Rîşcani MD-7101, r-nul Ocniţa Tel.:(249) 79391
s. Corlăteni s. Ocniţa Miere naturală. Apicultura./
Tel./Fax: (256) 56 333 Tel.: (271) 51 467 Мед натуральный. Пчеловодство.
Producţia de ouă, carne de Ouă de prepeliţă şi prepeliţe vii./
pasăre. Producţia de hrană pentru Перепелиные яйца. ANA-MARIA GUTIUM Î.I
animale.Comerţul cu produse agricole. / MD-4901, or. Glodeni
Производство яиц, мяса птицы. Str. Moldovei, 14
Производство комбикормов. 9.7. Apicultură Tel.: (249)25734
Торговля сельхозпродукцией. Apicultura. Miere şi produse
GOSPODARUL-REDIU S.R.L. apiculturice. / Пчеловодство. Мёд,
AVICOLA NORD S.A MD-5911, r-nul Făleşti пчелопродукты.
MD-5902, or. Făleşti s. Rediul de Sus
Str. Mihai Eminescu, 64 Tel./Fax: (259) 70 192 CUTESCU RODICA GT
Tel.: (259) 26 652 Gsm.: 067/253017 MD-3024 , R-nul Soroca
s.Hristici,
Producerea si comercializarea ouălor. / Miere. Produse
Tel.: (230) 4 22 13
Яйцо товарное. apicole. Struguri. Materiale de rasadire Fructe de cultura si fructe de padure,
de pomi fructiferi şi viţă de vie. Plante albine si produse apicole/ Фрукты и
RAIPLAI-AVICOLA SRL altoite de nuci. Legume. Fructe. / Мёд. ягоды , пчелы и продукты
MD-4738, r-nul Briceni Продукты пчеловодства. Виноград. пчеловодства
s. Tabani Саженцы плодовых деревьев и
Tel.: (247) 23 750 виноградные. Привитые саженцы VITPRIS-APICOL S.R.L. SC
Fax: 0 (247) 23 750 ореха. Овощи. Фрукты. Женьшень, MD-5138 , R-nul Soroca
Avicultură şi creşterea лимонник китайский. Внедрение s.Tatarauca Veche,
animalelor./Выращивание птицы и технологий выращивания женьшеня. Tel.: (251) 48 212
животных. Albine şi produse apicole/ Пчелы и
VECTRA IMPEX S.R.L. продукты пчеловодства
PB-NORD S.R.L., ÎM MD-5200, r-nul Drochia
BARAN ION GT
MD-4615, r-nul Edineţ s. Sofia
MD-3024 , R-nul Soroca
s. Bleşteni Tel.: (231) 63 585
s.Hristici,
Tel.: (246) 61 242 Producţia de ouă, carne de
Tel.: (230) 4 22 84
Gsm. :069/746747, pasăre. Producţia de hrană pentru
Albine si produse apicole/ Пчелы и
Mob.: 069/128449 animale.Comerţul cu produse agricole./
продукты пчеловодства
www.pbnord.md Производство яиц, мяса птицы.
Ouă şi comerţul de reproducţie pui de o Производство комбикормов. CUTESCU RODICA GT
zi. Producţie de hrană pentru Торговля сельхозпродукцией. MD-3024 , R-nul Soroca
animale. Incubatoare. Echipamente pen s.Hristici,
tru păsări de curte. / Яйца племенные SURELU ANDREI G.T. Tel.: (230) 4 22 13
и товарные, суточные цыплята. Fructe de cultura si fructe de padure,
MD-4641, r-nul Edineţ
albine si produse apicole/ Пчелы и
Изготовление комбикормов. s.Sofrincani, продукты пчеловодства
Инкубаторы. Оборудование для Tel.: (246) 68 297
птицеводства. Albine şi produse apicole./ Пчелы и LEON-FLOR S.R.L.
продукты пчеловодства. MD-3043, r. Soroca
HOTIN S.R.L. s. Şolcani
MD-4922, r. Glodeni, NECTAR, GOSPODĂRIE APICOLĂ DE Tel/Fax: (230) 7 34 34
s. Fundurii Noi STAT Gsm.: 068/609748
Tel.:(249)706-65 MD-4601, or. Edineţ Piese de
245-39 fax Str. V. Cupcea, 6 schimb pentru camioane. Apicultura. Pu
Птицеводство/ Avicultură Tel/Fax.: (246) 22 106 nerea în aplicare
Miere şi produse apicole, colonii de aapiculturii. Cumpărare de produse
ANTICESOR S.R.L. albine. Comercializarea: Mărfuri pentru apicole. Prelucrarea lemnului. Comerţul
MD-4931, r. Glodeni apicultura, ceara, cu materiale de constructii. / Запчасти
s. Sturzovca medicamente de uz veterinar./ для грузовиков. Пчеловодство.
Tel.: (249)23454, 45250 Пчелиный мёд и продукты Реализация инвентаря для
Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
85

пчеловодства. Закупка продуктов Miere de albine şi produse apicole./ Tel.:(250) 93 523


пчеловодства. Деревообработка. Мёд пчелиный и продукция Creşterea peştelui. / Выращивание
Торговля стройматериалами. пчеловодства. товарной рыбы.

CAPMOALE VICTOR DUMITRU GT PISCICOL-NORD SA


MD-7126, r-nul Ocniţa 9.8. Piscicultură şi pescuit MD-5000, r-nul Floreşti
Str. Florilor, 40
s. Lipnic
Tel.: (250) 22 960
Tel.: (271) 64 004 RECHIN S.A. Fax: (250) 22 960
Albine şi produse apicole./ Пчелы и MD-4701, or. Briceni Creşterea peştelui. / Выращивание
продукты пчеловодства. str. Pescarilor 38 товарной рыбы.
Tel.: (247) 22674
CAPMOALE VICTOR DUMITRU GT Peşte. Puiet piscicol./Рыба. Мальки.
MD-7126, r-nul Ocniţa 9.9. Servicii veterinare. Animale
s. Lipnic VICTORIA S.A. s. Badragii Vechi domestice. Mărfuri aferente creşterii
Tel.: (271) 64 004 MD-4601, or. Edineţ animalelor
Albine şi produse apicole./ Пчелы и s. Badragii Vechi
продукты пчеловодства Tel.: (246) 93 220 RÎŞCANI SANATATE ANIMALA
Intreprinderea piscicolă, cresterea MD-5601, or. Rîşcani
MACOVCIUC PETRU GT pestelui / Рыба товарная. Str. Codrilor, 8
MD-7126, r-nul Ocniţa Tel.: (256) 24 751
s. Lipnic VICTORIA S.A Tel.: (256) 28 771
Tel.: (271) 64 520 MD-4601, or. Edineţ Fax: (256) 24 751
Fax: (271) 64 520 Str. V. Roşca, 215 E-mail: eremciucsv@mail.ru
Albine şi produse apicole: Lăptişor de Tel.: (246) 22 592 Protecţia sănătăţii animalelor.
matcă, miere, faguri de miere in Tel.: (246) 22 163 Producerea produselor de origine
sectiuni./ Пчелы и продукты Fax.: (246) 21 058 animală şi vegetală. / Защита здоровья
пчеловодства: маточное молочко, Comercializarea peştelui. / Рыба животных. Производство
мед, мед расчески в секциях. товарная. животных и растительных продуктов.

SECRII LUCA G.Ţ MEŞTERLUX SC S.R.L RAZA Î.I


MD-6648, r-nul Floreşti MD-4911 r. Glodeni MD-5902, or. Făleşti
s. Sănătăuca s. Brînzeni Str. Şt. cel Mare, 58/16
Tel.:(250) 66 191 Tel.:(249) 77 341 Email: Bars75@mail.ru
Gsm. :069/352743 Intreţinerea unui iaz / Поддержание Tel/Fax.: (259) 23 738
Apicultura. Miere, polen. Venin de пруда Fax.: (259) 26 619
albine, albine./ Пчеловодство. Мёд, Gsm.: 069/007893
пыльца, пчелиный яд, пчелосемьи. ROALVIVO S.R.L. SC Prelucrarea si afumarea peştelui. .
MD-4900 , or. Glodeni, Magazin alimentar. / Переработка и
FEDIUC ALEXANDRU Î.I Str. Suveranităţii, 3 копчение рыбы. Производство
MD-6240, r-nul Sîngerei Tel.:(249)2-24-99 комбикормов. Продовольственный
s. Tăura Nouă Рыбоводство. / Piscicultură магазин.
Str. Băcioii Noi
Tel.: (262) 55 401 FRĂSINEŢI S.A VETSRVIS S.A
Gsm.: 79/624228 MD-4901, or. Glodeni MD-5201, or. Drochia
Producerea mierii. / Производстов Str. Bălcescu, 3 Str. Strugurilor, 2
мёда. Tel.: (249)22343 Tel.: (252) 22 739
Fax.: (249)23668 Tel.: (252) 24 438
LEGUMRI SEREAL BELGE S.R.L., I.M. Comercializarea peştelui. / Рыба Tel.: (252) 22 739
MD-3100, mun. Bălţi товарная Fax: (252) 24 437
str. Dostoievski, 65/6 Comerţul cu ridicata şi cu
Miere de albine şi produse apicole./ PISCICOL-NORD S.A. amănuntul a medicamentelor de uz
Мёд пчелиный и продукция MD-5031, r-nul Floresti veterinar. / Оптовая и розничная
пчеловодства. s.Valea Radoaiei торговля ветеринарными
Tel.:(250) 93 122 препаратами.
SIGMA-NORD S.A Creşterea peştelui. / Выращивание
MD-3101, mun. Bălţi товарной рыбы. VET SERVIS DROCHIA FIL. RÎŞCANI
Str. Comarov, 2 MD-5601, or. Rîşcani
Tel.: (231) 22 480, PISCICOL-NORD S.A. Str.Nicolae Testimiţeanu 23
Tel.: 28 212, 22 480 MD-5040, r-nul Floresti Tel/Fax.: (256) 23244
Fax: (231) 22 480 s. Varvareuca Servicii veterinare/

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
86

Ветеренарные услуги str. Bulgara, 35/29


FARMAVET SRL Tel.: (231) 78494 FARMAVET S.A.
MD-4701, or. Briceni Servicii veterinare. / Ветеринарные MD-4601, or. Edineţ
str.Prieteniei, 3-A услуги. Str. Mihai Eminescu 26
Tel.: (247) 24 738 Tel.: (246) 24 620
Tel.: (247) 21 111 FELICS AL I.I. Farmacia Veterinara./ Ветеринарная
Tel.: (247) 25 379 MD-3121, or. Bălţi аптека
Fax: (247) 25 379 str. Mihai Viteazul, 44
Servicii veterinare. Farmacie./ Tel.: (231) 94202 TIMCIUC M. I.I.
Ветеринарные услуги.Аптека. Servicii veterinare/ Ветеринарные MD-3000, or. Soroca
услуги. Str. Hasdeu Bogdan Petriceicu 14
DRUMUL LUNG S.R.L. Tel.: (230) 2 25 31
MD-4919, r. Glodeni V.I NEGRESCU Î.I Farmacia veterinară/ Ветеринарная
s. Cuhneşti MD-3101, mun. Bălţi аптека
Tel.:(249) 4-14-94 Str. M.Viteazul, 44
Торговля, зерновые культуры , корм Tel.: (231) 9 42 02 REVENCO ARCADIE I.I.
для животных, фураж Gsm.: 079/585358 MD-3000, or. Soroca
Comerţ, cereale,seminţe şi furaere Servicii veterinare. / Ветеринарные Str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 5 Tel.: (230)
pentru animale, nutreţ услуги. 2 63 65
Farmacia Veterinară/ Ветеринарная
GLODENI SANATATE ANIMALA аптека
MD-4901, or. Glodeni 9.10. Preparate farmaceutice de uz
Str. 300 ani Glodeni, 115 veterinar DIRECTIA RAIONALA SANITAR-
Tel/Fax.: (249)22176 VETERINARA , OCNIŢA
E-mail: svglodeni@mail.ru FERTILITATE S.A. MD-7102, or. Ocniţa
Protecţia sănătăţii animalelor. MD-5926, r-nul Făleşti Str. Ciuguras, 3
Producerea produselor de origine s. Hitresti Tel.: (271) 26 012
animală şi vegetală. / Защита здоровья Tel.: (259) 27 125 Fax: (271) 26 044
животных. Производство Farmacie veterinară./ Ветеринарная Servicii veterinare şi zootehnice,
животных и растительных продуктов. аптека preparate farmaceutice de uz
veterinary./ Ветеринария и
VETSERVIS S.A. CLINICA VETERINARĂ ,S.ALBINEŢUL животноводство, ветеринарные
MD-6201, or. Sîngerei VECHI, препараты.
s. Singerei MD-5911, r-nul Făleşti
Tel.: (262) 22 521 s.Albineţul Vechi FARMAVET.FLORESTI
Farmacie veterinară/ Ветеринарная Tel.: (259) 70 312 MD 5001, or.Floresti
аптека Clinică veterinară./ Ветеринарная Str.31 August
клиника Tel.:(250) 21 578
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU Farmacia Veterinara / Аптека
AMELIORAREA SI REPRODUCTIA CLINICA VETERINARA, S.ISCALĂU, ветеринарная
ANIMALELOR SÎNGEREI IS MD- 5930, r-nul Făleşti
MD-6201 or. Sîngerei s.Iscalău FARMAVET I.S.
Str. Independenţei, 233 Tel.:(259) 77 350 MD-3128, or. Bălţi
Clinică veterinară./ Ветеринарная str. Feroviarilor, 22
Tel.: (262) 23 533
клиника Tel.: (231) 4 61 78
Fax: (262) 25 967
Farmacie veterinară/ Bетеринарнaя
Centru pentru siguranta sanatatii
VESTERVIS S.A. aптека
animalelor / Ветеринарные услуги
MD-5902, r-nul Făleşti
Str. Mihai Eminescu SATMA S.R.L.
SERVICIUL SANITAR VETERINAR
Tel.: (259) 22 468 MD-3100, mun. Bălţi
Sîngerei
Farmacia Veterinara./ Ветеринарная Str. Ştefan cel Mare, 12
MD-6201 Sîngerei
аптека Tel.: (231) 6 34 08
Str. Gheorghe Asachi, 33
Farmacie veterinară/ Ветеринарная
Tel.: (262) 24 126
SANVET –LUX S.R.L. аптека
Tel.: (262) 24 163
Tel.: (262) 24 192 MD-4626, r-nul Edineţ
Str. Prieteniei 12 UZINA BIOCHIMICĂ DIN BĂLŢI S.A
Servicii veterinare Ветеринарные
Or. Cupcini MD-3123, mun. Bălţi
услуги
Tel.: (246) 94 038 Str. Victoriei, 57
Farmacia Veterinara./ Ветеринарная Tel.: (231)32090, 32314
CLINICVET S.R.L.
MD-3100, mun. Bălţi аптека Fax: (231)32024

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
87

Premixuri (suplimente de vitamine și animală şi vegetală. / Защита здоровья animală şi vegetală. / Защита здоровья
minerale pentru hrana animalelor și животных. Производство животных и животных. Производство
păsărilor)/Премиксы (витаминно- растительных продуктов. животных и растительных продуктов.
минеральные добавки к кормам
животных и птиц)/ BRICENI SANATATE ANIMALA GLODENI DIRECŢIA SĂNĂTATE
MD-4701, or. Briceni ANIMALĂ ŞI VEGETALA GLODENI
Str.Prieteniei, 83 MD-4901, or. Glodeni
9.11. Direcţia sănătate animală şi Tel.: (247) 22 300 Str. 300 ani Glodeni, 115
siguranţa produselor de origine Tel.: (247) 25 886 Tel/Fax: (249)22176
animală şi vegetală Tel.: (247) 25 887 E-mail: svglodeni@mail.ru
Tel.: (247) 22 303 Direcţia sănătate animală şi siguranţa
CLINICA VETERINARA, S.POPOVCA Fax: (247) 22 300 produselor origine animală şi vegetală ./
MD-5943, r-nul Făleşti Protecţia sănătăţii animalelor. Дирекция здоровье животных и
s.Popovca Producerea produselor de origine безопасность продуктов животного и
Tel.: (259) 55 106 animală şi vegetală. / Защита здоровья растительного происхождения.
adm_maia@maia.gov.md животных. Производство
http://www.maia.gov.md животных и растительных продуктов. DIRECŢIA AGRICOLĂ RAIONUL GLODENI
Clinică veterinară. / Ветеринарная MD-4900, or. Glodeni,
клиника AGRIMATICO-SERVICE S.R.L. ICS, FIL. str. Suveranităţii 2
Edineț Tel.:(249)2-20-56,2-35-48
DIRECŢIA DE AGRICULTURA SI MD-4601, or.Edineţ E-mail valvina@land.ru
ALIMENTATIE / FĂLEŞTI str. Independenţei, 106 A Direcţia sănătate animală şi siguranţa
MD- 5902, or. Făleşti Tel.: (246) 21 520 produselor origine animală şi vegetală ./
Str. Ştefan cel Mare Fax: (246) 21 520 Дирекция здоровье животных и
Tel.: (259) 22 866 Fungicide, insecticide, bactericide, безопасность продуктов животного и
Tel.: (259) 22 571 substanţe antidăunători. Seminţe растительного происхождения.
Tel.: (259) 22 056 pentru agricultură, horticultură,
Tel.: (259) 22 772 floricultură./ Фунгициды, PADUREA DOMNEASCA,
Direcţia sănătate animală şi siguranţa инсектициды, бактерициды, и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК
produselor origine animală şi vegetală ./ пестициды. Семена для сельского r-n Glodeni,
Дирекция здоровье животных и хозяйства, садоводства, цветоводства. Str.Ac. Saharov, 4
безопасность животного и Tel/fax: (249)24998;
растительного MISCAREA ECOLOGISTĂ din EDINEŢ AO Tel.:( (249)22382
MD-4601, or. Edineţ Заповедник/
DIRECTIA RAIONALA PENTRU str. Bucovinei, 19, of. 11 Rezervaţie
SIGURANTA ALIMENTELOR Tel.: (246) 27 470
MD-5903, or. Făleşti Organizatia teritorială Edineț. Servicii de SOCIETATEA AGRICOLĂ, GLODENI
www.drsa.Făleşti@ansa.gov.md informaţii privind mediul înconjurător/ MD-4900, or. Glodeni,
E-maildirectiaFăleşti@mail.ru Территориальная организация Str. Cosmonauţilor, 20
Str. Decebal, 6 Tel.:(249)2-33-69
Tel.: (259) 22 170 DIRECŢIA SUPRAVEGHERE Аграрное общество/
Tel.: (259) 22 334 FITOSANITARĂ, r-l Edineţ Societatea agricolă
Fax: (259) 23 371 MD-4601, or. Edineţ
Gsm.:067679225 str. Mihai Eminescu, 13 DONDUŞENI SANATATE ANIMALA
067669222 Tel.: (222) 10 010 MD-5101, or. Donduşeni
Direcţia sănătate animală şi siguranţa Fax: (246) 22 142 Str. Feroviarilor, 56
produselor origine animală şi vegetală ./ Servicii în agricultură, horticultură, Tel.: (251) 22 406
Дирекция здоровье животных и floricultură/ Услуги в области Tel.: (251) 21 221
безопасность животного и сельского хозяйства, садоводства, Protecţia sănătăţii animalelor.
растительного цветоводства Producerea produselor de origine
animală şi vegetală. / Защита здоровья
DROCHIA SANATATE ANIMALA SANATATE ANIMALĂ, EDINEŢ животных. Производство животных и
MD-5201, or. Drochia MD-4601, or. Edineţ растительных продуктов.
Str. M-t Varlaam, 123 Str. Maiakovschii, 94
Tel.: (252) 23 554 Tel.: (246) 22 108 SERVICIUL SANITAR VETERINAR
Tel.: (252) 22 474 Tel.: (246) 21 220 DONDUSENI
Tel.: (252) 23 658 Tel.: (246) 24 039 MD-5102, or. Donduşeni
Fax: (252) 23 554 Fax. (246) 22 108 Str. Feroviarilor, 56
Protecţia sănătăţii animalelor. Protecţia sănătăţii animalelor. Tel.: (251) 21 221
Producerea produselor de origine Producerea produselor de origine Fax: (251) 21 221

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
88

Tel.: (251) 22 406 DIRECTIA DE SUPRAVEGHERE животных. Безопасность животных и


Clinica veterinara./ Bетеринарная FITOSANITARA SI CONTROL SEMINCER, растительных продуктов.
клиника. Ocniţa
MD-7101 , or. Ocniţa INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STAT
ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA Str. Independentei, 147 MD-3100, mun. Bălţi
SOLURILOR, SOROCA, Tel.: (271) 22 267 str. B. Glavan, 5
MD-3000, or. Soroca Tel.: (231)-31385; +373-231-33390
Fax: (271) 22 267
Fax: (231) 3339
Str. Calea Balţului 14 Servicii în agricultură, horticultură, Inspectoratul de stat. Supraveghere si
Tel.: (230) 9 48 80 floricultură./ Услуги в области protectie a ecologiei. /Aгентство по
Asociatia de Stat pentru Protecţia сельского хозяйства, садоводства, окружающей среде г. Бельцы
Solurilor / Ассоциация по делам о цветоводства.
защите почв DIRECTIA GRADINILOR PUBLICE
CENTRU DE INVESTIGATII ECOLOGICE MD-3121, or. Bălţi
DIRECTIA DE SUPRAVEGHERE MD-7106, r-nul Ocniţa str. Libertatii, 11
FITOSANITARA SI CONTROL SEMINCER Tel.: (231) 22309
Or.Otaci
R-NUL SOROCA (231) 26129, (231) 22436
MD-3000 or. Soroca, Tel.: (271) 93 146
FIL. in Or.Otaci al Agentiei Eecologice Direcția parcurilor de cultură și odihnă /
str. Alexandru cel Bun, 47
Tel.: (230) 24034 Balti Руководство парков культуры и
Fax: (230) 230 24034 Direcţia sănătate animală şi siguranţa отдыха
Administraţia protecţiei mediului şi a produselor origine animală şi vegetală ./
resurselor naturale, Seminţe şi puieţi Дирекция здоровье животных и DIRECTIA SANITAR-VETERINARA BĂLŢI
pentru silvicultură. Pepiniere pentru MD-3100, mun. Bălţi
животных и растительных продуктов.
silvicultură./ Администрация охраны str. Sportiva, 2
окружающей среды и природных Tel.: (231)2 99 26
ресурсов, семян лесных и рассады. OCNIŢA SANATATE ANIMALA Fax: (231) 2 21 55
Лесопитомники . MD-7102, or. Ocniţa Servicii veterinare. / Ветеринарные
Str. Ciuguraş, 3 услуги
PROTECTIA PLANTELOR IS( FIL. Tel.: ( 271) 26 075
SOROCA) Fax: (271) 26 012 DIRECTIA SANITAR-VETERINARA BĂLŢI
MD-3004 or. Soroca, MD-3100, mun. Bălţi
Protecţia sănătăţii
str. Chiriat Ata, 2 B str. Gluhovski, 3
Tel.: (230) 2 40 45 animalelоr.Producerea produselor de Tel.: (231) 2 32 53;
Fax: (230) 2 40 45 origine animală şi vegetală. / Tel.: (231)2 99 26
Fungicide, insecticide, bactericide, Защита здоровья Tel.: (231)2 01 55
substanţe antidăunători, Consultanţă, животных. Безопасность животных и E-mail: Dvs-Bălţi@mail.ru
agricultură şi horticultură/ Фунгициды, растительных продуктов. Servicii veterinare. Prevenirea bolilor la
инсектициды, бактерициды, animale. Supraveghere sanitaro-
паразитов эсминцы, Консалтинг,
DIRECTIA SANATATE ANIMALA, Floresti epidemiologică. / Ветеренарные
сельское хозяйство и садоводство.
MD-5003, or. Floreşti услугию Защита здоровья животных.
SOROCA SANATATE ANIMALA Bd. Victoriei, 70
MD-3007, or. Soroca Tel.: (250) 22 010
Str. Stroiescu, 128 Tel.:(250) 21 420 9.12. Întreprinderi de susţinere şi de
Tel.: (230)2 31 57, Gsm.: 69/171585 dezvoltare a businessului agrar
Tel.: (230)261 57, adm_maia@maia.gov.md
Tel.: (230)3 22 84 Mihalache.rodica@rambler.ru AGROGIRLA SRL
Fax: (230)23157 http://www.maia.gov.md MD-5937, r-nul Făleşti
Protecţia sănătăţii animalelor. Protecţia sănătăţii animalelor. s. Navirneţ
Producerea produselor de origine Producerea produselor de origine Tel.: (259) 93 737
animală şi vegetală. / Защита здоровья animală şi vegetală. / Защита здоровья Tel.: (259) 73 431
животных. Производство животных и животных. Безопасность животных и Consultanţă/ Консультация.
растительных продуктов. растительных продуктов.
AGROINFORM RÎŞCANI SA
INSPECTIA ECOLOGICA OCNIŢA DIRECŢIA SANATATE ANIMALA, MD-5600, or. Rîşcani
MD-7101, or. Ocniţa SÎNGEREI Str. 31 Augus, 16 of. 7
Str. Independenţei MD-6201, or. Sîngerei Tel./Fax: (256) 24 285
Tel.: (271) 21 124 Str. Gh. Asachi, 33 GSM: 069609250
Direcţia sănătate animală şi siguranţa Tel.: (262) 23 279 E-mail: acsa-riscani@rambler.ru
produselor origine animală şi vegetală ./ Tel.: (262) 21 474 Servicii de consultanţă. /
Дирекция здоровье животных и Tel.: (262) 21 852 Консултационные услуги.
безопасность животных и Protecţia sănătăţii animalelor.
растительных продуктов. Producerea produselor de origine EDINAGRONORD APA
animală şi vegetală. / Защита здоровья MD-4601, or. Edineţ

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
89

sos. Bucovinei, 37 Str.Vasile Lupu Consultanţă pentru zootehnie,


Tel.: (246) 25 629 Tel.: 079932832 agronomie şi industria alimentară şi a
Fax: (246) 25 629 Ssusţinerea şi de dezvoltarea băuturilor
Asociatia producatorilor agricoli. businessului agrar/ Поддержка и
GUSTOI EUGENIU G.T.
Consultanţă pentru zootehnie, развитие аграбизнеса. MD-5001, r-nul Floreşti
agronomie şi industria alimentară şi a Str. Ciprian Porumbescu, 6, of. 28
băuturilor./ Сельскохозяйственная AGROINDSIND Tel.:(250) 21 340
ассоциация производителей. Советы MD-3000, or. Soroca Cursuri de pregătire pentru lucrări în
для животноводства, агрономии и Str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 8 agricultură şi horticultură
продуктов питания и напитков. Tel.: (230) 22295
PRO COOPERARE REGIONALĂ AO
Tel.: (230)23574
MD-3110, mun. Bălţi
CORPORATIA DE FINANŢARE RURALĂ Comitetul Sindical din Agricultură/
Str. M.Viteazul, 36/2
S.A. Профсоюзный комитет сельского
Tel/Fax.: (231) 925 46,
MD-4601, or. Edineţ хозяйства
Tel.: 92 544
Tel.: (246) 25 833
FEDERATIA NATIONALA A FERMIERILOR Gsm.: 69/950292
Tel.: (246) 22 946
AO SOROCA E-mail: Pro_co_re@yahoo.co.uk
Tel.: (246) 23 320
MD-3001 or. Soroca, www.procore.md
Companie de finanţare. / Финансовая
str. Gheorghe Asachi, 1 Dezvoltarea socio-economică a zonelor
компания Tel.: (230) 22258 rurale. Consultanta in agricultura. /
Fax: (230) 22258 Социально-экономическое развитие
AGROEXT SA Consultanţă pentru zootehnie,
сельскои месность. Консультации в
MD-4600, or. Edineţ agronomie şi industria alimentară şi a
băuturilor/ Консультирование в сельском хозяйстве.
Str. Bucovinei, 37
Tel./Fax.: (246)23 487 животноводства, агрономии и
продуктов питания и напитков
GSM: 069369388
E-mail: acsa@mtc-ed.md
TERAGRONORD, ASOCIAŢIA
Servicii de consultanţă. / 10. Alimentarea cu energie electrică,
PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
Консултационные услуги. gaze şi apă
MD-3006. or. Soroca
Str. Şt. cel Mare, 27-A/5
AGROINFORM EDINEŢ S.A
Tel/Fax: (230) 2 22 92, 10.1. Alimentarea cu apă şi servicii
MD-4601, or. Edineţ
Tel.: (230) 2 62 46 de canalizare
Şos. Bucovinei, 37
mburlacu@rambler.ru
Tel/Fax.: (246) 24 384 APĂ-CANAL DONDUŞENI
Servicii de consultanţă. /
Edineţ@agroinform.md MD-5101, or. Donduşeni
Консултационные услуги
Servicii de consultanţă. / Str. Independenţei, 27
Консултационные услуги. Tel.: (251) 24 547
AGROINDSIND
Tel.: (251) 24 740
MD-7101, or.Ocniţa
DIRECŢIA RAIONALĂ DE AGRICULTURĂ Tel.: (251) 24 347
Str. Independenţei 43
ŞI ALIMENTAŢIE EDINEŢ Alimentare cu apă și
Tel.: (271) 21 241
MD-4601, or. Edineţ canalizare./Водоснабжение и
Tel.: (271) 21 774
Şos. Bucovinei, 37 канализация.
Federatie a sindicatelor din agricultura si
Tel.: (246) 22 031
alimentatie, FIL. in or.
Tel.: (246) 22 682 APA-CANAL RÎŞCANI
Ocniţa./Ппрофсоюз сельского
Tel.: (246) 22 557 MD-5617, r-nul Rîşcani
хозяйства и пищевой
Fax. (246) 22 031 or. Costesti
промышленность.
E-mail: daaEdineţ@mail.ru Tel.: (256) 32 136
Servicii de consultanţă. / Alimentarea cu apă şi servicii de
APA FLORAGROSPER
Консултационные услуги. MD-5003, or. Floreşti canalizare. / Водоснабжение и
Str.Ştefan cel Mare, 63 канализация.
EDINAGRONORD Tel.:(250) 22 461
MD-4601, or. Edineţ Tel.:(250) 24 227 APĂ-CANAL BĂLŢI
Şos. Bucovinei, 37 Fax:(250) 22 461 MD-3101, mun. Bălţi
Tel. / Fax. : (246) 25 929 floragrosper@uap.md
Str. Cearupina, 1
Consultanta in agricultură/
Tel.: (246) 25 629 Tel.: (231)72435, 71340, 70445
Консульгация в сельском хозяистве.
Tel.: (246) 25 727 Fax: (231)72435, 71340
Servicii de consultanţă. / FLORAGROSPER APA Alimentarea cu apă şi servicii de
Консултационные услуги MD-5001, r-nul Floreşti canalizare. / Водоснабжение и
Str. Stefan cel Mare, 63 канализация.
CALITATEA PRODUSULUI S.R.L Tel.: (250) 22 461
Fax: (250) 22 461
MD-4911 or. Glodeni

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
90

APA-CANAL RÎŞCANI Str. Independenţei, 10 GOSPODĂRIEI LOCATIV-COMUNALĂ


MD-5600, or. Rîşcani Tel.: (262) 22 090 OCNIŢA
Str. Mihai Eminescu Tel.: (262) 22 206 MD-7103, or. Ocniţa
Tel.: (256) 23 123 Alimentarea cu apă şi servicii de Str. 50 ani Biruinţei, 82
Tel.: (256) 23 387 canalizare/ Водоснабжение и Tel.: (271) 23 884
Tel.: (256) 23 113 канализация. Servicii comunale. Alimentare cu apă și
Tel.: (256) 23 535 canalizare. Lucrări de
Tel.: (256) 23 032 APA-CANAL GLODENI instalare./Жилищно-коммунальная
Tel.: (256) 28 590 MD-4920, r-l Glodeni служба. Водоснабжение и
Alimentarea cu apă şi servicii de s. Danu канализация. Монтажные работы.
canalizare. / Водоснабжение и Tel.: (249)71741
канализация. Alimentarea cu apă şi servicii de GOSPODĂRIA COMUNALĂ SÎNGEREI
canalizare. / Водоснабжение и MD-6200, or. Sîngerei
APA CANAL FALESTI канализация. Str. Viilor 14
MD- 5902, r-nul Făleşti Tel.: (262) 24 371
Str. Alexandru cel Bun, 21 GOSPODĂRIA COMUNALĂ BRICENI Alimentarea cu apă şi servicii de
Tel.: (259) 25 386
MD-4701, or. Briceni canalizare/ Водоснабжение и
Tel.: (259) 25 509
Tel.: (259) 25 526 Str.31 August, 19 канализация.
Tel.: (259) 25 403 Tel.: (247) 22 531
Tel.: (259) 25 731 Tel.: (247) 22 508
Tel.: (259) 25 640 Tel.: (247) 22 417 10.2. Alimentarea cu energie
Tel.: (259) 25 496 Tel.: (247) 23 758 electrică
Directia de productie a gospodariei Servicii comunale. Alimentare cu apă și
comunale si de locuinte Falesti IM
canalizare. Lucrări de RED-NORD SA , FIL. s.Rautel
Captarea,transportarea,furnizarea apei
instalare./Жилищно-коммунальная MD-5945, r-nul Făleşti
potabile,amenajarea orasului,epurarea
служба. Водоснабжение и s. Răuţel
apelor./ Сбор, транспортировка,
канализация. Монтажные работы Tel.: (259) 54 245
водоснабжение, городское
rednord@rednord.md
планирование, обработка воды.
ASOCIAŢIA UTILIZARILOR DE APĂ DIN http:/www.rednord.md
SADOVOE Alimentarea cu energie
APĂ-CANAL EDINEŢ
MD-4930, r. Glodeni, electrică./Электричество
MD-4601, or. Edineţ
s. Sadovoe
Str. Cirimpei, 28
Tel.:(249)5-53-60 RED-NORD S.A. FĂLEŞTI
Tel/Fax. (246) 23 375
Aprovizionarea cu apă/ MD- 5902, or. Făleşti
Tel.: (246) 24 702
Водоснобжение. Str. Ştefan cel Mare şi Sfînt
E-mail: apacanaled@mail.ru
Tel. (259) 22 559
Alimentarea cu apă şi servicii de
SERVICII COMUNALE GLODENI Tel.: (259) 22 877
canalizare. / Водоснабжение и
MD-4901, or. Glodeni Tel.: (259) 22 477
канализация.
Str. Tolstoi, 7 Tel.: (259) 23 383
Tel/Fax.: (249)22080 rednord@rednord.md
APĂ-CANAL DROCHIA
Servicii comunale. Alimentare cu apă și http:/www.rednord.md
MD-5200, or.Drochia
canalizare. Lucrări de Alimentarea cu energie
Str.Independenţei, 15A
instalare./Жилищно-коммунальная electrică./Снабжение электричеством.
Tel.:(252) 23 796
служба. Водоснабжение и
Alimentarea cu apă şi servicii de
канализация. Монтажные работы MOLDELECTRICA IS
canalizare. / Водоснабжение и
FIL. Retelele electrice de tensiune inalta
канализация.
DIRECŢIA DE APEDUCTE ŞI CANALIZARE Nord-Vest
SOROCA MD-5101, or. Donduşeni
APELE MOLDOVEI
MD-3003, or. Soroca Str. Stefan cel Mare, 30
MD-5201, or. Drochia
Str. Uzinelor, 9 Tel.: (251) 20 000
Str. Mircea cel Batrîn 12
Tel.: (230)2 40 94, Fax: (251) 20 000
Tel.: (252) 28 664
Tel.: (230)2 62 83, Tel.: (251) 20 001
Tel.: (252) 28 665
Tel.: (230) 2 63 18, Tel.: (251) 21 067
Asociatia de producţie reparare,
Tel.: (230)2 63 28 Producerea şi distribuţia energiei
exploatarea reţelelor de irigaţie a
Fax: (230)24094 electrice./ Производство и
concernului/ Ассоциация по ремонту
Servicii de aprovizionare cu apă распределение электроэнергии.
и производство оросительных сетей.
canalizare / Водоснабжение и
канализация. RED-NORD-VEST S.A
APĂ-CANAL SÎNGEREI
MD-5101, or. Donduşeni
MD-6201, or. Sîngerei DIRECŢIA DE PRODUCŢIE A
Str. Ştefan cel Mare, 30

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
91

Tel.: (251) 22 306 Reţele electrice de tensiune înaltă/ Alimentarea cu energie electrica. /
Tel.: (251) 24 290 Высоковольтные электрические сети. Электропитание
Fax: (251) 24 279
Generarea de energie SISTEME ENERGETICE SC S.R.L RED-NORD S.A. (UNION FENOSA) FIL.
electrică./Выработка электроэнергии. MD-4911 r. Glodeni FLORESTI
s.Camenca MD 6642, r-nul Floreşti
RED-NORD-VEST S.A Tel.: (249) 22 157 s. Cuhurestii de Sus
MD-5202, or. Drochia Куţуду удусекшсу ву еensiune înaltă/ Tel.: (250) 57 421
Str. Industrială, 4 Высоковольтные электрические сети. rednord@rednord.md
Tel.: (252) 22 549 http:/www.rednord.md
Tel.: (252) 22 477 MOLDELECTRICA I.S. FIL. SOROCA Alimentarea cu energie electrica. /
Tel.: (252) 21 022 MD-3000, or. Soroca Электропитание
Tel.: (252) 22 070 Str. Cosăuţului 13
Alimentarea cu energie electrica/ Tel.: (230) 31200 RED-NORD S.A. (UNION FENOSA) FIL.
Выработка электроэнергии. Tel.: (230) 92855 FLORESTI
Reţele electrice de tensiune înaltă. / MD 6654, r-nul Floresti
RED-NORD-VEST S.A Электропитание s. Tirgul-Vertiujeni
MD-5629, r-nul Drochia Tel.: (250) 68 277
s. Pelenia UNION FENOSA S.A. SOROCA rednord@rednord.md
Tel.: (252) 58 245 MD-3000, or. Soroca http:/www.rednord.md
Alimentarea cu energie electrica/ Str. Calea Bălţului 45 Alimentarea cu energie electrica. /
Снабжение электричеством/ Tel.: (230) 33321 Электропитание
Tel.: (230) 22477
RED-NORD-VEST S.A Tel.: (230) 23455 RED-NORD S.A. FIL. FLORESTI
MD-5234, r-nul Drochia E-mail: ot24@ufmoldova.com MD 5026, r-nul Floresti
s. Zguriţa www.gasnaturalfenosa.md s. Ilicovca
Tel.: (252) 44 214 Reţele electrice de tensiune înaltă. / Tel.: (250) 64 243
Alimentarea cu energie electrica/ Высоковольтные электрические сети. E-mail: rednord@rednord.md
Обеспечение электроэнергии. http:/www.rednord.md
UNION FENOSA S.A. S.VOLOVIŢA Alimentarea cu energie electrica. /
RED NORD-VEST S.A. Edineţ MD-3050, or. Soroca Электропитание
MD-4601, or. Edineţ s. Volovita
Str. Energeticienilor 15 Tel.: (230) 46252 AGROINDENERGETICA S.R.L
Tel.: (246) 29 503 E-mail: ot24@ufmoldova.com MD-6200, or. Sîngerei
Tel.: (246) 28 491 www.gasnaturalfenosa.md Str. Independenţei, 12
Tel.: (246) 22 477 Reţele electrice de distribuţie Red Nord- Tel.: (262) 23 635
Reţele electrice de distribuţie/ Vest/ Высоковольтные электрические Alimentarea cu energie electrică./
Распределение Электроэнергии. сети. Электропитание

MOLD-ELECTRICA I.S. NORD VEST S.A. RED-NORD SA


MD-4601, or. Edineţ MD-7101, or.Ocniţa MD-6200, or. Sîngerei
Str. Independenţei 4 Tel.: (271) 23 171 Str. Viilor, 13
Tel.: (246) 28 377 Tel.: (271) 22 477 Tel.: (262) 20 300
Reţele electrice de tensiune înaltă/ Tel.: (271) 21 685 rednord@rednord.md
Высоковольтные электрические сети. Retele electrice de distributie./ http:/www.rednord.md
Распределительные электрические Tel.: (262) 22 477
ALIANŢA ENERGETICĂ S.R.L сети. Alimentarea cu energie electrică. /
MD-4911 or. Glodeni Выработка электроэнергии.
Str.Neculce Ion 2/2 MOLDELECTRICA I.S.
Mob.: 069343993 MD 5001, or. Floresti MOLDELECTRICA I.S. / FIL. RETELELE
Reţele electrice de tensiune înaltă. / Str. Decebal ELECTRICE DE TENSIUNE INALTA NORD
Высоковольтные электрические сети. Tel.: (250) 24 583 MD-3100, mun. Bălţi
str. Stefan cel Mare, 180
cancelar@moldelectrica.md
Tel./Fax: (231) 22 403; (231) 22 407;
RED NORD S.A. FIL. GLODENI Alimentarea cu energie electrica. / Tel.: (231) 23 021
MD-4901, or. Glodeni Электропитание Transportarea energiei electrice prin
Str. Mihai Eminescu retele de inalta tensiune. / Передача
Tel.: (249)20000 MOLEVROSETI S.R.L. электроэнергии по сетям высокого
Tel.: (249)22491 MD 5001, or. Floresti напряжения.
Tel.: (249)24203 Str. 31 August
Tel.: (250) 21 253 AGROINDENERGETICA S.R.L.

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
92

MD-6200, or. Sîngerei Tel.: (259) 25 508 Эксплуатация магистральных


Str. Independenţei, 12 Fax: (259) 25 404 газопроводов. Транспортировка
Tel.:(262) 23 635 E-mail: balti-gaz@baltigaz.md природного газа.
www.baltigaz.md
Generarea de energie electrică. /
Alimentarea cu gaze. / Газоснабжение
Выработка электроэнергии. MOLDOVATRANSGAZ S.R.L. s. Şuri
POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.L. MD-5232, r-nul Drochia
CET NORD S.A MD- 5902, or. Făleşti s. Şuri
MD-3121, mun. Bălţi Str. Mihai Eminescu Tel.: (252) 77 954
Str. Şt. cel Mare, 168 Tel : (259) 93 802 office.mtg@moldovagaz.md
Tel.: (231) 22 474, 53 302 Tel.: (259) 93 801 http://www.moldovatransgaz.md
Fax: (231) 23 574 Tel.: (259) 93 803 Exploatarea reţelei de conducte de gaz.
E-mail: office@cet-nord.md www.pgc.md Transport de gaze naturale. /
Centrala electrică cu termoficare nord. / Alimentarea cu gaze. / Газоснабжение Эксплуатация магистральных
Выработка тепло- и электроэнергии. газопроводов. Транспортировка
STEFANIUC PRIM S.R.L. природного газа.
RED NORD S.A BĂLŢI MD-5929, r-nul Făleşti
MD-3121, mun. Bălţi s. Ilenuta MOLDOVATRANSGAZ S.R.L. s. Ţarigrad
Str. Şt. cel Mare, 180-A Tel.:(259) 93 011 MD-5233, r. Drochia
Tel.: (231) 53 100 Exploatarea reţelei de conducte de gaz. s. Ţarigrad
Fax: (231) 53 118 Transport de gaze naturale. / Tel.: (252) 65 244
rednord@rednord.md Эксплуатация магистральных Tel.: (252) 65 201
Distribuirea energiei electrice / газопроводов. Транспортировка Tel.: (252) 24 406
Электропитание. природного газа. Fax: (252) 65 248
E-mail: office.mtg@moldovagaz.md
MOLDINTERGAZ S.R.L. FIL. FĂLEŞTI http://www.moldovatransgaz.md
10.3. Alimentarea cu gaze MD-5929, r-nul Făleşti Exploatarea reţelei de conducte de gaz.
s. Ilenuţa Transport de gaze naturale. /
EDINET-GAZ SRL Tel.: (259) 93 011 Эксплуатация магистральных
sectorul Donduseni Exploatarea reţelei de conducte de gaz. газопроводов. Транспортировка
MD-5100, or. Donduşeni Transport de gaze naturale. / природного газа.
Str. Independentei, 1 Эксплуатация магистральных
Tel.: (251) 21 197 газопроводов. Транспортировка FLOREŞTI-GAZ S.R.L. FIL. PETRENI
Fax: (251) 21 197 природного газа. MD-5228, r-nul Drochia
Tel.: (251) 22 494 s. Petreni
Tel.: (251) 22 851 MOLDOVATRANSGAZ S.R.L. Drochia Tel.: (252) 70 337
Servicii de alimentare cu gaze naturale, MD-5201, or Drochia Alimentaţie cu gaz. / Снабжение газом.
pentru consumatori casnici. / Услуги по Str. Căsuţa Poştală, 24
снабжению природного газа для Tel.: (252) 20 244 FLOREŞTI-GAZ S.R.L. FILIALĂ
домашних хозяйств. Tel.: (252) 24 406 MD-5629, r-nul Drochia
Tel.: (252) 20 201 s. Pelenia
VLADIMIR PROHOROV II Tel.: (252) 20 203 Tel.: (252) 59 719
MD-5102, or. Donduşeni Tel.: (252) 20 225 Alimentaţie cu gaz. / Снабжение газом.
Str. 31 August 1989, 4/3, of. 22 Tel.: (252) 25 776
Tel.: (251) 24 297 office.mtg@moldovagaz.md FLOREŞTI-GAZ S.R.L. FILIALĂ
Telefon: 069344285 http://www.moldovatransgaz.md MD-5233, r-nul Drochia
Lucrări de instalare, pentru aparatura Exploatarea reţelei de conducte de gaz. s. Ţarigrad
care funcţionează cu gaz. / Услуги по Transport de gaze naturale. / Tel.: (252) 71 904
монтажу газоборудавание. Эксплуатация магистральных Alimentaţie cu gaz. / Снабжение газом.
газопроводов. Транспортировка
BALTI-GAZ S.R.L. природного газа. FLOREŞTI-GAZ S.R.L. FILIALĂ
MD-5600, or. Rîşcani MD-5202, or. Drochia
Str. St. Cel Mare MOLDOVATRANSGAZ S.R.L. FIL. 2 Str. Independenţei, 60/1
Tel.: (256) 23 996 Drochia Tel.: (252) 20 504
Tel.: (256) 22 131 MD-5201, r-nul Drochia Tel.: (252) 21 877
Tel.: (256) 23 881 s. Sofia Tel.: (252) 23 359
Alimentarea cu gaze. / Газоснабжение Tel.: (252) 30 484 Alimentaţie cu gaz. / Снабжение газом.
E-mail: office.mtg@moldovagaz.md
BALTI-GAZ , FIL. FALESTI-GAZ MADION-NORD SRL
http://www.moldovatransgaz.md
MD-5901, r-nul Făleşti MD-4700, r-nul Briceni
Str. Alexandru cel Bun, 21 A Exploatarea reţelei de conducte de gaz.
Transport de gaze naturale. / or. Lipcani
Tel.: (259) 25 404
Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
93

Str. Jucov, 116 MD-4601, or. Edineţ Comercializarea gazelor naturale. /


Tel.: (247) 62 700 Str. Independenţei, 7 Продажа природного газа
Tel.: (247) 61 801 Tel.: (246) 25 943
Tel.: (247) 61 047 Statie de repartizare a gazului. / GAZCARGRUP S.R.L., S.C
Resurse energetice, gaz, gazificare, Эксплуатация газопроводной сети. MD-4900, or. Glodeni
petrol, Транспортировка газа. Str. 300 ani Glodeni, 125
staţie de alimentare auto, construcţia Tel.:(249) 22 786, 23 196
gazoductelor, EDINEŢ-GAZ S.R.L. Fax: (249) 22 786
montarea utilajului de gaz, gazificarea. / MD-4601, or. Edineţ Gsm: 79423567
Энергетические ресурсы, газ, Str. N.Testemiţeanu, 28 Construirea conductei de presiune înaltă
газификация, бензин, Tel.: (246) 22 960 şi joasă, instalarea de echipamente de
заправка, строительство газопровода. Tel.: (246) 25 489 centrale. Proiectarea de lucrări civile şi
Tel.: (246) 23 169 facilităţi de aprovizionare. /
EDINET-GAZ SRL sectorul Briceni Tel.: (246) 21 033 Строительство газопровода высокого
MD-4700, or. Briceni Fax. (246) 22 960 и низкого давления, монтаж
Str. Mihai Eminescu, 74 Distribuirea gazului natural la котельного оборудования.
Tel.: (247) 21 555 consumatori. Deservirea reţelelor de gaz Проектирование гражданских
Tel.: (247) 22 136 şi echipamente. Proiectare, construcţie объектов и объектов газоснабжения.
Tel.: (247) 22 031 şi montaj a reţelelor de gaz. / Поставка
Fax: (247)25 200 природного газа потребителям. GLODENI–GAZ, FIL. A BĂLŢ –GAZ S.R.L.
Servicii de alimentare cu gaze naturale, Обслуживание газовых сетей и MD-4900, or. Glodeni
pentru consumatori casnici./ Поставки оборудования потребления. str. Veteranilor, 5
природного газа, Проектирование, строительство и Tel.:(249) 23 163
газоснабжение для физических лиц. монтаж газопроводов. Proiectarea şi construcţia sistemelor de
gazificare. / Проектирование и
STOLNICENI-GAZ MOLDOVATRANSGAZ S.R.L. строительство систем газоснабжения
4640, r-nul Edineţ MD-4600, or. Edineţ
s. Stolniceni Str. Florilor, 3 LEROMSORGAZ S.R.L.
Tel.: (246) 63 531 Tel.: (246) 26 112 MD-3000, or. Soroca
Statie de repartizare a gazului. / E-mail: office.mtg@moldovagaz.md Str. Uzinelor, 81
Эксплуатация газопроводной сети. http://www.moldovatransgaz.md Tel.: (230) 32 036
Транспортировка газа. Exploatarea reţelei de conducte de gaz. Exploatarea reţelei de conducte de gaz.
Transport de gaze naturale. / Transport de gaze naturale./
BRAT GAZ I.I. Эксплуатация магистральных Эксплуатация газопроводной сети.
MD-4617, r-nul Edineţ газопроводов. Транспортировка Транспортировка газа.
s. Brătuşenii Vechi природного газа.
Tel.: (246) 75 460 MOLDOVATRANSGAZ S.R.L. S. HISTICI
Statie de repartizare a gazului. / SELEXTEH SV S.R.L MD-3000, or. Soroca
Эксплуатация газопроводной сети. MD-4911, or. Glodeni S. Hristici
Транспортировка газа. str. Viilor, 9 Tel.: (230) 92 910
Tel.:(249) 26 303 Exploatarea reţelei de conducte de gaz.
NORDGAZCONSTRUCT S.R.L. Mob.: 069444911 Transport de gaze naturale. /
MD-4601, or. Edineţ Proiectarea şi construcţia sistemelor de Эксплуатация газопроводной сети.
Str. Nicolae Testemiteanu, 9 gazificare. / Проектирование и Транспортировка газа.
Tel.: (246) 93 732 строительство систем газоснабжения
Exploatarea reţelei de gaze. Statie de MOLDOVATRANSGAZ S.R.L. S. PARCANI
repartizare a gazului. / Эксплуатация TAMIRGAZ S.R.L. MD-3000, or. Soroca
газопроводной сети. Транспортировка MD-4901, or. Glodeni Tel.: (230) 92 911
газа. str. Şevcenco, 1 Exploatarea reţelei de conducte de gaz.
Tel:(249) 22 101, Transport de gaze naturale. /
GAZ-TAF-GRUP S.R.L. Mob: 069191602 Эксплуатация газопроводной сети.
MD-4601, or. Edineţ Proiectare şi montare de sisteme de Транспортировка газа.
Str. Independenţei 12 aprovizionare cu gaz. /
Tel.: (246) 28 504 Проектирование и строительство MOLDOVATRANSGAZ S.R.L.
Tel.: (246) 28 482 систем газоснабжения MD-3001, r-l Soroca
Statie de repartizare a gazului. / s. Hristici
Эксплуатация газопроводной сети. FORTUNA VACARCIUC ÎI Tel.: (230) 92 910
Транспортировка газа. MD-4900, or. Glodeni office.mtg@moldovagaz.md
str. M. Eminescu, 10 http://www.moldovatransgaz.md
GAZSISTEMPROIECT S.R.L. Tel.:(249) 22 038

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
94

Exploatarea reţelei de conducte de gaz. INOX-GAZ S.R.L Tel.:(250) 21 004


Transport de gaze naturale. / MD 5001, r-nul Floreşti Tel.:(250) 22 875
Эксплуатация магистральных s. Izvoare Fax: (250) 22 629
газопроводов. Транспортировка Tel.: (250) 62 605 E-mail: florgaz@mtc-sr.md
природного газа. Punctul de alimentare a buteliilor cu Alimentaţie cu gaz / Снабжение газом.
gaz. / Газоснабжение
MOLDOVATRANSGAZ S.R.L. FILIALĂ FLOREŞTI-GAZ SRL
MD-3001, r-l Soroca INOX-GAZ S.R.L MD-5228, r-nul Drochia
s. Parcani MD 5003, r-nul Floreşti s. Petreni
Tel.: (230) 92 911 str. Ştefan cel Mare, 65-A Tel.: ( 252) 70 337
office.mtg@moldovagaz.md Tel.: (250) 22 092, 25 790; Alimentaţie cu gaz / Снабжение газом.
http://www.moldovatransgaz.md Fax: (250) 22 092;
Exploatarea reţelei de conducte de gaz. Punctul de alimentare a buteliilor cu FILIALĂ FLOREŞTI-GAZ SRL
Transport de gaze naturale. / gaz. / Газоснабжение MD-5629, r-nul Drochia
Эксплуатация магистральных s. Pelenia
газопроводов. Транспортировка INOX-GAZ S.R.L. Tel.: (252) 59 719
природного газа. MD 5001, r-nul Floresti Alimentaţie cu gaz. / Снабжение газом.
s. Marculesti
EDINET-GAZ S.R.L/ OTACI Tel.:(250) 41 067 FILIALĂ FLOREŞTI-GAZ SRL
MD-7109, or. Ocniţa Punctul de alimentare a buteliilor cu MD-5233, r-nul Drochia
Str. Mihai Eminescu, 38 gaz/ Газоснабжение s. Ţarigrad
Tel.: (271) 79 204 Tel.: (252) 71 904
Fax: (271) 93 310 MOLDINTER GAZ S.R.L. Alimentaţie cu gaz. / Снабжение газом.
Producerea şi distribuţia gazelor./ MD 5001, or. Floresti
Производство и распределение газа. str.Aviatorul Beleaev, 62 FILIALĂ FLOREŞTI-GAZ SRL
Tel.:(250) 22 293 MD-5202, or. Drochia
EDINET-GAZ S.R.L. /Ocniţa Alimentarea cu gaze. / Газоснабжение. Str. Independenţei, 60/1
MD-7109, or. Ocniţa Tel.: (252) 20 504
Str. Mihai Eminescu, 38 MOLDOVATRANSGAZ S.R.L. FIL. Tel.:(252) 21 877
Tel.: (271) 79 204 MD-5001, r-nul Floresti Tel.:(252) 23 359
Fax: (271) 93 310 or. Ghindesti Alimentaţie cu gaz. / Снабжение газом.
Producerea şi distribuţia gazelor. / Tel.:(250) 94 170
Производство и распределение газа. office.mtg@moldovagaz.md INDMETALCONGAZ I.M.
http://www.moldovatransgaz.md MD-6201, or. Sîngerei
GAZPROIECT-SERVICE S.R.L. Alimentarea cu gaze. / Газоснабжение Str. Independenţei, 12
MD-7100, or. Ocniţa Tel.: (262) 93 478
Str. Industriala, 13 B MOLDOVATRANSGAZ S.R.L. Exploatarea reţelei de conducte de gaz.
Mob.: 68111959 MD-5001, r-nul Floresti Transport de gaze naturale. /
Contractori, pentru lucrări de montare şi S. Iliciovca Эксплуатация магистральных
întreţinere a instalaţiilor sanitare, de Tel.:(250) 64 349 газопроводов. Транспортировка
gaz, apă, încălzire, ventilaţie şi aer office.mtg@moldovagaz.md природного газа.
condiţionat (HVAC)./ http://www.moldovatransgaz.md
Alimentarea cu gaze. / Газоснабжение IUCO-GAZ S.R.L. S.S. PEPENI
EDINET-Gaz S.R.L., sectorul Ocniţa MD-6234, r-nul Sîngerei
MD-7100, or. Ocniţa, MOLDOVATRANSGAZ SRL S. Pepeni
Str. Industriala, 13 A MD-5001, r-nul Floreşti Tel.: (262) 92 704
Tel.: (271) 21 204 s. Floreşti Staţie de alimentare cu gaz. /
Fax: (271) 21 691 Tel.:(250) 23 086 Газоснабжение
Contractori, pentru lucrări de montare şi Tel.:(250) 94 170
întreţinere a instalaţiilor sanitare, de E-mail: office.mtg@moldovagaz.md FAITEC S.R.L.
gaz, apă, încălzire, ventilaţie şi aer http://www.moldovatransgaz.md MD-6211, r-nul Sîngerei
condiţionat (HVAC)./ Exploatarea reţelei de conducte de gaz. s. Alexandreni
Transport de gaze naturale. / Tel.: (262) 60 364
FLORSERCONS S.R.L Эксплуатация магистральных Exploatarea reţelei de conducte de gaz.
MD 5001, r-nul Floresti газопроводов. Транспортировка Transport de gaze naturale. /
Str. Lupu Vasile, 14 природного газа. Эксплуатация магистральных
Tel.:(250) 20 917 газопроводов. Транспортировка
Montarea conductelor de gaz. / FLOREŞTI-GAZ SRL природного газа.
Установка газопроводов MD-5003, or. Floreşti
Str. Ştefan cel Mare, 75 COMERŢ -GAZ S.R.L.

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
95

MD-6202, or. Biruinţa MD-4601, or. Edineţ


Str. Independenţei, 46 Str. Gheorghe Asachi, 12 GOSPODĂRIA COMUNALĂ GLODENI ÎM
Tel.: (262) 61 931 Tel.: (246) 22 506 MD-4900, or. Glodeni
Tel.: (262) 41 007 Tel.: (246) 22 406 str. L.Tolstoi, 7
Staţie de alimentare cu gaz. / Servicii comunale. / Коммунальные Tel.:(249) 23 352, 22 080
Газоснабжение услуги Servicii comunale. /
Коммунальные услуги
BĂLŢI-GAZ S.R.L TERMOFICARE -Or. Edineţ
MD-6200, or. Sîngerei MD-4601, or. Edineţ
Str. Boianova, 6 Str. Mihai Eminescu, 24
Tel.: (262) 23 906 Tel.: (246) 24 547 11. Artă aplicată
Tel.: (262) 26 079 Intreprinderea Mixtă (Termocom)
Exploatarea reţelei de conducte de gaz. Servicii comunale. / Коммунальные 11.1. Bijuterii.
Transport de gaze naturale. / услуги
Эксплуатация магистральных BIJUTERII DIN AUR S.R.L.
газопроводов. Транспортировка TERMOVEST S.R.L. MD-3001, or. Soroca
природного газа. MD-4601, or. Edineţ str. Stefan cel Mare, 19
Str. Independenţei, 4 Tel.: (230) 23 418
Fax: (230) 23 418
NORD-GAZ SÎNGEREI S.R.L Tel.: (246) 21 509
Bijuterii, metale preţioase. /
MD-6200, or. Sîngerei Servicii comunale. / Коммунальные Ювелирные изделия, драгоценные
Str. Independenţei, 107 услуги металлы
Tel.: (262) 21 733
Singerei.dondi@yahoo.com SERVICII COMUNALE FLOREŞTI S.A GLADCHII-BIJUTIER Î.I
Exploatarea reţelei de conducte de gaz. MD-5001, or. Floreşti MD-3121, mun. Bălţi
Transport de gaze naturale. / Str. Dacia, 20 Str. 31 August, 63-A
Эксплуатация магистральных Tel.: (250) 25 244 Tel.: (231) 25 009, 45 942
газопроводов. Транспортировка Tel.: (250)-25 221 Gsm: 067146074
природного газа. Tel.: (250) 25 225 Fabricarea, repararea și vânzarea de
Tel.: (250)-25 224 bijuterii. / Изготовление, ремонт и
BĂLŢI-GAZ S.R.L. Fax: (250) 22 281 продажа ювелирных изделий.
MD-3121, mun. Bălţi Aprovizionare cu apa si canalizare.
Str. Sf. Nicolae, 43 Constructia retelelor de apeduct si
Tel.: (231) 28 202, 63 360, 63 356 canalizare. Epurarea apelor de 11.2. Suvenire şi articole decorative
Fax: (231) 63 355 canalizare. / Водоснабжение и
E-mail: Bălţi-gaz@Bălţi-gaz.md канализация. Саночистка города, VICTOR BRIGHIDIN
Alimentarea cu gaz. / Снабжение техобслуживание инженерных сетей. MD-3011, r. Soroca
газом. Благоустройство и озеленение. s. Bădiceni
Ремонтно-строительные работы Tel.: (230) 41 182
BĂLŢI-GAZ S.R.L. Gsm: 069696756
MD-6200, or. Sîngerei SERVICII COMUNALE TEHNICE S.R.L. victorbrighidin@gmail.com
Str. Boianova, 6 MD-3100, mun. Bălţi Confectii realizate manual din salcie. /
Tel.: (262) 23 906, 26 079 Tel.: (231) 92 438 Плетенье ивовыми прутьями.
Alimentarea cu gaz. / Снабжение Fax : (231) 80 044
газом. http://www.town.md/ CHIŞCĂREANCA
Servicii comunale. / Коммунальные MD-6216, r-nul Sîngerei
услуги s. Chişcăreni
10.4. Servicii comunale Tel.: (262) 41 086
IM DRCD BĂLŢI Tel.: (262) 41 249
DIRECTIEI LOCATIVE COMUNALE MD-3100, mun. Bălţi Mobilier de răchită și produse din lemn,
Str. Decebal, 126
OR.FĂLEŞTI broderie. / Плетенная мебель и
Tel.: (231) 39 000
MD-5903, or. Făleşti Servicii comunale. / Коммунальные изделия, вышивка.
Str. Alexandru Cel Bun услуги
Tel.:(259) 23 921
Tel.: (259) 94 018 INTREPRINDREA MUNICIPALĂ 12. Banci
Tel.: (259) 94 375 „CALDARUSA”
Servicii comunale. / Коммунальные MD-4920, or. Glodeni BANCA DE FINANTE SI COMERŢ S.A.
услуги s. Danu MD-5600, or.Rîşcani
Tel.:(249) 71 244 Str. Independenţei, 12
DIRECTIA GOSPODARIEI LOCATIV- Servicii comunale. / Предоставление Tel.: (256) 24 955
COMUNALA I.M. коммунальных услуг Tel.: (256) 24 097
Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
96

Tel.: (256) 23 038 Tel.: (259) 24 509 BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia


Tel.: (256) 22 773 office@victoriabank.md Mărăndeni
Tel.: (256) 21 102 http://www.victoriabank.md MD-5900, r-nul Făleşti
Tel.: (256) 23 306 Servicii bancare./ Банковские s. Mărăndeni
Tel.: (256) 24 096 услуги. Tel.:(259) 72 717
Tel.: (256) 24 640 E-mail: bem@bem.md
Servicii bancare./ Банковские BANCA SOCIALA Reprezentanta 33, http://www.bem.md/
услуги. MD-5902, or.Făleşti www.econom.md
Str. Ştefan cel Mare şi Sfînt Servicii bancare. /
BANCA DE ECONOMII Rîşcani Tel.: (259) 24 187 Банковские услуги.
MD-5600, or.Rîşcani http://www.socbank.md
Str. Ştefan cel Mare, 32 Servicii bancare./ Банковские BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia
Tel.: (256) 23 258 услуги. Făleşti
Tel.: (256) 23 255 MD-5900, or. Făleşti
Tel.: (256) 22 985 ANTAO-SCHIMB S.R.L. Str. Pieţii, 9
Tel.: (256) 22 286 MD-5902, r-nul Făleşti Tel.: (259) 25 423
Tel.: (256) 24 744 Str. Mihai Eminescu E-mail: bem@bem.md
Tel.: (256) 22 847 Tel.: (259) 24 151 http://www.bem.md/
Tel.: (256) 22 994 Casă de schimb valutar. / Обмен www.econom.md
Tel.: (256) 32 954 валюты Servicii bancare. /
Servicii bancare./ Банковские Банковские услуги.
услуги. FERTINIX S.R.L.
MD- 5902, or. Făleşti BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia
BANCA DE ECONOMII Rîşcani Str. Pieţii Făleşti
MD-5617, r-nul Rîşcani Tel.: (259) 22 713 MD-5900, or. Făleşti
or. Costesti Casă de schimb valutar. / Обмен Str. Ştefan cel Mare, 16/86
Str. Prietenia Tel.:(259) 25 636
Tel.: (256) 32 469 HIULNARA S.R.L. E-mail: bem@bem.md
MD- 5902, or. Făleşti http://www.bem.md/
VICTORIABANK SA FIL. 27, FALESTI Str. Pieţii www.econom.md
MD-5901, or. Făleşti Tel.: (259) 23 530 Servicii bancare. /
Str. Mihai Eminescu, 10 Casă de schimb valutar. / Обмен Банковские услуги.
Tel.: (259) 24 509
валюты
Fax: (259) 24 510
BANCA SOCIALĂ /FIL. Făleşti
office@victoriabank.md
SERVICII-MILION S.R.L. MD-5902, or. Făleşti
http://www.victoriabank.md
Servicii bancare./ Банковские MD-5902, r-nul Făleşti Str. Ştefan cel Mare, 73
услуги. Str. Pieţii, 12 E-mail: www.socbank.md
Tel.:(259) 22 865 Tel.: (259) 22 980
PROCREDIT S.A. FIL. In Or. Făleşti, Casă de schimb valutar. / Обмен Fax: (259) 23 288
MD-5902, or. Făleşti валюты E-mail: office@socbank.md
Str. Mihai Eminescu Servicii bancare./ Банковские
Tel.: (259) 24 232 CASĂ VALUTARĂ DE SCHIMB A "BANCII услуги.
Tel.: (259) 24 233 SOCIALE"
http://www.procreditbank.md MD-5902, or. Făleşti BC ENERGBANK SA/AGENŢIA FĂLEŞTI
Servicii bancare./ Банковские Str. Mihai Eminescu MD-5900, or. Făleşti
услуги. Tel.: (259) 24 455 Str. M.Eminescu, 13
http://www.socbank.md www.energbank.com
MOLDOVAAGROINDBANK SA/ Făleşti Casă de schimb valutar. / Обмен office@energbank.com
MD-5903, or. Făleşti валюты Tel.: (259) 25 149
Str. Al. Mateevici, 111 Servicii bancare./ Банковские
Tel.: (259) 49 007 BC MOLDINCOMBANK Reprezentanţa услуги.
www.maib.md Nr. 26
Servicii bancare./ Банковские MD-5900, or. Făleşti BANCA DE ECONOMII SA/FIL. №28
услуги. Str. Mihai Eminescu, 7 MD-5902, or. Făleşti
Tel.:(259) 24 272 Str. Ştefan cel Mare, 83
VICTORIABANK S.A. Făleşti, E-mail: info@micb.md Tel.: (259) 22 020
MD-5902, or. Făleşti http://www.moldindconbank.com E-mail: bem@bem.md
Str. Luceafarului Servicii bancare./ Банковские http://www.bem.md/
Tel.: (259) 24 508 услуги. www.econom.md
Tel.: (259) 24 510 Servicii bancare./ Банковские

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
97

услуги. http://www.fincombank.com Servicii bancare. /


Servicii bancare./ Банковские Банковские услуги.
BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia услуги.
Reuţel BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia
MD-5900, r-nul Făleşti BC FINCOMBANK SA/AGENŢIA Zguriţa
s. Reuţel DROCHIA MD-5234, r-nul Drochia
Tel.:(259) 54 598 MD-5201, or. Drochia s. Zguriţa
E-mail: bem@bem.md Str. 31 august 1989, 18А Tel.: (252) 44 921
http://www.bem.md/ Tel.: (252) 21 862 E-mail:bem@bem.md
www.econom.md fincom@fincombank.com http://www.bem.md/
Servicii bancare. / http://www.fincombank.com www.econom.md
Банковские услуги. Servicii bancare./ Банковские Servicii bancare. /
услуги. Банковские услуги.
BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia
Scumpia BC MOLDINCOMBANK/ BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia
MD-5900, r-nul Făleşti FIL. DROCHIA Ţarigrad
s. Scumpia MD-5200, or. Drochia MD-5233, r-nul Drochia
Tel.:(259) 63 608 Str. 31 August, 33 s. Ţarigrad
E-mail: bem@bem.md Tel.: (252) 21 812 Tel.: (252) 71 921
http://www.bem.md/ E-mail: info@micb.md E-mail: bem@bem.md
www.econom.md http://www.moldindconbank.com http://www.bem.md/
Servicii bancare. / Servicii bancare./ Банковские www.econom.md
Банковские услуги. услуги. Servicii bancare. /
Банковские услуги.
BC VICTORIABANK SA/FIL. №31 BC PROCREDITBANK SA /FIL. DROCHIA
Drochia MD-5200, or. Drochia BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia
MD-5200, or. Drochia Str. 31 August, 33 Nicoreni
Str. 31 August, 20/3 Tel.: (252) 20 595 MD-5224, r-nul Drochia
Tel.:(252) 23 759 drochia@procreditbank.md s. Nicoreni
E-mail: office@victoriabank.md http://www.procreditbank.md Tel.: (252) 37 951
http://www.victoriabank.md E-mail: bem@bem.md
Servicii bancare. / BANCA DE ECONOMII SA/FIL. №15 http://www.bem.md/
Банковские услуги. MD-5202, or. Drochia www.econom.md
Str. 31 August, 12/1 Servicii bancare. /
MOBISBANCĂ SA/FIL. №18 Tel.: (252) 23 068 Банковские услуги.
MD-5200, or. Drochia E-mail: bem@bem.md
Str. Independenţei, 13 http://www.bem.md/ BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia
Tel.: (252) 20 361 www.econom.md Mîndic
http://www.mobiasbanca.md Servicii bancare / MD-5213, r-nul Drochia
contactell@mobiasbanca.md Банковские услуги. s. Mîndic
Servicii bancare./ Банковские Tel.: (252) 75 954
услуги. BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia E-mail: bem@bem.md
Gribova http://www.bem.md/
BC MOLDOVAAGROINDBANK SA /FIL. MD-5213, r-nul Drochia www.econom.md
Drochia s. Gribova Servicii bancare. /
MD-5201, or. Drochia Tel.: (252) 32 253 Банковские услуги.
Str. Mitropolitul Varlaam, 21 E-mail: bem@bem.md
Tel.: (252) 22 590 http://www.bem.md/ BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia
Tel.: (252) 22 407 www.econom.md Cotova
http://www.maib.md/ Servicii bancare. / MD-5213, r-nul Drochia
Servicii bancare. Банковские услуги. s. Cotova
Acordarea creditelor / Tel.: (252) 62 150
Банковские услуги. BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia E-mail: bem@bem.md
Chetrosu http://www.bem.md/
BC FINCOMBANK SA/FILILA №16 MD-5213, r-nul Drochia www.econom.md
DROCHIA s. Chetrosu Servicii bancare. /
MD-5201, or. Drochia Tel.: (252) 54 244 Банковские услуги.
Str. Independenţei, 28 E-mail: bem@bem.md
Tel.:(252) 26 812 http://www.bem.md/ BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia Ociul
fincom@fincombank.com www.econom.md Alb

Consultarea experţilor germani. Gratuit! Elaborarea şi analiza planurilor de afaceri. Organizarea şi desfăşurarea business-trainingurilor.
Culegerea, redactarea şi xeroxarea documentelor.Traduceri. Analiza pieţei. Ajutor în dezvoltarea IMM. Tel: 0(231) 22-0-86/ 069102807
or. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81
98

MD-5213, r-nul Drochia Банковские услуги.


s. Ociul Alb BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia Plop
Tel.: (252) 75 310 BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia MD-5102, r-nul Donduşeni
E-mail: bem@bem.md Pelenia s. Plop
http://www.bem.md/ MD-5629, r-nul Drochia Tel.: (251) 71 238
www.econom.md s. Pelenia Servicii bancare. /
Servicii bancare. / Tel.: (252) 58 796 Банковские услуги.
Банковские услуги. E-mail: bem@bem.md
http://www.bem.md/ BANCA DE ECONOMII SA/Ag. Corbu
BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia www.econom.md MD-5102, r-nul Donduşeni
Popeşti de Sus Servicii bancare. / s. Corbu
MD-5230, r-nul Drochia Банковские услуги. Tel.: (251) 42 238
s. Popeştii de Sus Servicii bancare. /
Tel.: (252) 79 003 BANCA SOCIALĂ/Fil. Drochia Банковские услуги.
E-mail: bem@bem.md MD-5200, or. Drochia
http://www.bem.md/ str. Independentei, 28/A BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia
www.econom.md Tel.: (252) 24 666 Tîrnova
Servicii bancare. / Fax: (252) 25 133 MD-5102, r-nul Donduşeni
Банковские услуги. E-mail: office@socbank.md s. Tîrnova
E-mail: bem@bem.md Tel.: (251) 55 272
BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia Şuri http://www.bem.md/ Servicii bancare. /
MD-5232, r-nul Drochia www.econom.md Банковские услуги.
s. Şuri Servicii bancare./ Банковские
Tel.: (252) 93 902 услуги. BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia
E-mail: bem@bem.md Frasin
http://www.bem.md/ BANCA SOCIALĂ/Agenţia MD-5102, r-nul Donduşeni
www.econom.md Drochia s. Frasin
Servicii bancare. / MD-5200, or. Drochia Tel.: (251) 41 238
Банковские услуги. Str. 31 August, 40/1 Servicii bancare. /
Tel.: (252) 20 652 Банковские услуги.
BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia Fax: (252) 25 133
Maramonovca E-mail: office@socbank.md BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia
MD-5230, r-nul Drochia http://www.socbank.md Cernoleuca
s. Maramonovca Servicii bancare. / MD-5102, r-nul Donduşeni
Tel.: (252) 79 298 Банковские услуги. s. Cernoleuca
E-mail: bem@bem.md Tel.: (251) 77 238
http://www.bem.md/ BC ENERGBANK SA/FIL. Drochia Servicii bancare. /
www.econom.md MD-5202, or. Drochia Банковские услуги.
Servicii bancare. / Str. 31 August, 33
Банковские услуги. Tel.: (252) 27 875 BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia
http://www.energbank.com Baraboi
BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia Sofia office@energbank.com MD-5102, r-nul Donduşeni
MD-5230, r-nul Drochia Servicii bancare./ Банковские s. Baraboi
s. Sofia услуги. Tel.: (251) 70 217
Tel.: (252) 40 328 Servicii bancare. /
E-mail: bem@bem.md BC ENERGBANK SA/Agenţia Drochia Банковские услуги.
http://www.bem.md/ MD-5202, or. Drochia
www.econom.md Str. Independenţei, 13 BANCA DE ECONOMII SA/Ag. Ţaul
Servicii bancare. / Tel.: (252) 27 875 MD-5102, r-nul Donduşeni
Банковские услуги. http://www.energbank.com s. Ţaul
office@energbank.com Tel.: (251) 61 238
BANCA DE ECONOMII SA /Agenţia Servicii bancare./ Банковские Servicii bancare. /
Hăsnăşenii Mari услуги. Банковские услуги.
MD-5230, r-nul Drochia
s. Hăsnăşenii Mari BANCA DE ECONOMII SA BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia
Tel.: (252) 78 444 MD-5102, or. Donduşeni Arioneşti
E-mail: bem@bem.md Str. Feroviarilor, 8 MD-5102, r-nul Donduşeni
http://www.bem.md/ Tel.: (251) 22 884 s. Arioneşti
www.econom.md Servicii bancare./ Банковские Tel.: (251) 46 208
Servicii bancare. / услуги. Servicii bancare. /

Консультации немецких экспертов. Бесплатно. Составление и экспертиза бизнес-планов. Организация и проведение бизнес -
тренингов. Компьютерный набор редактирование и ксерокс документов. Переводы. Синхронный перевод. Исследование рынков.
Помощь в развитие МСП. Тел.: 0(231) 2-20-86 / 069102807 г. Бельцы, ул. Мирча чел Бэтрын 81
99

Банковские услуги. MD-5100, or. Donduşeni BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia


Str. S. Lazo, 16 Mărcăuţi
BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia Tel.: (231) 21 300 MD-4700, r-nul Briceni
Scăieni Servicii bancare./ Банковские s. Mărcăuţi
MD-5102, r-nul Donduşeni услуги. Tel.: (247) 31 338
s. Scăieni E-mail: bem@bem.md
Tel.: (251) 43 238 ENERGBANK S.A./Agenţia Donduşeni http://www.bem.md/
Servicii bancare. / MD-5100, or. Donduşeni www.econom.md
Банковские услуги. Str. Comarov, 12 Servicii bancare. /
Tel.: (231) 21 309 Банковские услуги.
BANCA DE ECONOMII SA/ Elezavetovca Servicii bancare./ Банковские
MD-5102, r-nul Donduşeni услуги. BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia
s. Elezavetovca Corjeuţi
Tel.: (251) 64 238 BC FINCOMBANK SA/ №18 MD-4700, r-nul Briceni
Servicii bancare. / DONDUŞENI s. Corjeuţi
Банковские услуги. MD-5101, or. Donduşeni Tel.: (247) 57 682
Str. Feroviarilor, 6 E-mail: bem@bem.md
BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia Tel.: (269) 21 290 http://www.bem.md/
Rediul Mare Servicii bancare./ Банковские www.econom.md
MD-5102, r-nul Donduşeni услуги. Servicii bancare. / Банковские услуги.
s. Rediul Mare
Tel.: (251) 45 253 BC MOLDINCOMBANK/ BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia
Servicii bancare. / Fliala Donduşeni Larga
Банковские услуги. MD-5106, or. Donduşeni MD-4701, r-nul Briceni
Str. S. Lazo, 14 s. Larga
BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia Tel.: (251) 23 790 Tel.: (247) 51 366
Donduşeni Servicii bancare./ Банковские E-mail: bem@bem.md
MD-5102, r-nul Donduşeni услуги. http://www.bem.md/
s. Donduşeni www.econom.md
Tel.: (251) 73 230 MOLDOVAAGROINDBANK SA / Servicii bancare. / Банковские услуги.
Servicii bancare. / Donduseni
Банковские услуги. MD-5102, or. Donduşeni BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia
Str. Independenţei, 3 Cotiujeni
BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia Tel.: (251) 22 590 MD-4701, r-nul Briceni
Horodişte Servicii bancare./ Банковские s. Cotiujeni
MD-5102, r-nul Donduşeni услуги. Tel.: (247) 46 333
s. Horodişte E-mail: bem@bem.md
Tel.: (251) 40 233 BC VICTORIABANK SA/FIL.№57 http://www.bem.md/
Servicii bancare. / Donduşeni www.econom.md
Банковские услуги. MD-5100, or.Donduşeni Servicii bancare. / Банковские услуги.
Str.Ştefan cel Mare, 30
BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia Tel.: (251) 22 403 BANCA DE ECONOMII SA/ Teţcani
Briceni Servicii bancare./ Банковские MD-4701, r-nul Briceni
MD-5102, r-nul Donduşeni услуги. s. Teţcani
s. Briceni Tel.: (247) 39 365
Tel.: (251) 51 111 BANCA DE ECONOMII SA/FIL. №5 E-mail: bem@bem.md
Servicii bancare. / MD-4701, or. Briceni http://www.bem.md/
Банковские услуги. Str. Independenţei, 3 www.econom.md
E-mail: bem@bem.md Servicii bancare. / Банковские услуги.
BANCA SOCIALĂ/ http://www.bem.md/
Agenţia Donduşeni www.econom.md BANCA DE ECONOMII SA/Agenţia
MD-7106, or. Donduşeni Tel.: (247) 23 137 Beleavinţi
Str. Feroviarilor, 4 Tel.: (247) 23 560 MD-4701, r-nul Briceni
Tel.: (271) 23 460 Tel.: (247) 23 648 s. Beleavinţi
Fax: (271) 22 440 Tel.: (247) 24 234 Tel.: (247) 45 333
E-mail: office@socbank.md Tel.: (247) 24 960 E-mail: bem@bem.md
Servicii bancare. / Tel.: (247) 24 978 http://www.bem.md/
Банковские услуги. Fax: (247) 23 137