You are on page 1of 4

METODE MODERNE DE ORGANIZARE A PRODUCTIEI

Presupunem în forma simplificata, planificarea unei lucrari de


investitii pentru constructia unui nou atelier de productie în conditiile în care
proiectul are un caracter determinist (duratele activitatilor componente sunt
precis calculate functie de anumite cantitati de resurse ce urmeaza a fi
alocate), conform activitatilor programate, prezentate în tabelul 1.

Se cere:

a) planificarea proiectului,

b) programarea desfasurarii în timp,

c) controlul executiei si actualizarea programului daca este necesar.

Tabelul 1

Nr. Denumirea activitatii Simbol Relatii de Durata


crt. precedenta (saptamâni)
1. Documentatia tehnica DT - 4
2. Comenzi utilaje, masini, materiale CM DT 1
3. Organizare santier OS DT 2
4. Lucrari preliminare LP OS 3
5. Aprovizionare cu materiale AM CM 4
6. Aprovizionare cu utilaje, masini instalatii AU CM 6
7. Lucrari de constructii pr-zise LC LP, AM 12
8. Montaj utilaje, masini, instalatii MI LC, AU 8

(Total = 40 sapt)

Rezolvare:

a) planificarea proiectului:

Programarea desfasurarii în timp a proiectului presupune realizarea unui set


de activitati ce au în vedere:

(1) stabilirea ordinii de desfasurare a activitatilor în functie de


relatiile de precedenta dintre acestea;

(2) determinarea termenelor de început si de sfârsit ale acestora


functie de o anumita data la care se doreste începerea
proiectului sau functie de o anumita data la care se doreste
terminarea acestuia;
(3) analiza utilizarii costurilor si a altor resurse implicate în
realizarea proiectului.

b) Stabilirea ordinii de desfasurare în timp a activitatilor se poate


realiza fie prin diagramele GANTT fie prin modelarea în retea.

O diagrama Gantt este o diagrama cu bare care arata relatia


dintre activitati de-a lungul timpului. În cadrul diagramei, pe veticala sunt
listate activitatile componente ale proiectului, iar în orizontala, prin bare, sunt
reprezentate duratele acestora la scara timpului în ordinea de desfasurare
impusa de relatiile de precedenta.

Se observa din diagrama Gantt ca activitatile sunt clasificate în


doua categorii, si anume, activitatile critice (cu limie dubla) si activitatile
necritice (cu linie simpla).

Activitatile a caror rezerva de timp este nula se


numesc activitati critice, iar drumul complet de activitati critice
formeaza drumul critic. Durata drumului critic este durata totala minima în
care se poate realiza proiectul în conditiile date ale duratelor activitatilor.

Atentia managementului în derularea proiectului va trebui


acordata în principal activitatilor critice, deoarece depasirea termenelor de
realizare a acestora va conduce la depasirea termenului initial calculat, de
finalizare a proiectului.

Observatie: Într-un proiect pot exista mai multe drumuri critice.

Modelarea în retea este o metoda mai formala decât diagramele


Gantt. Aceasta presupune reprezentarea grafica printr-o retea (de aceea se
numeste modelare în retea) a activitatilor functie de relatiile de precedenta
impuse acestora, si calcularea parametrilor de timp aferenti derularii
proiectului.

Diagrama Gantt este prezentata în figura 1.


Se poate observa din diagrama Gantt ca:

- durata totala a proiectului nu este 40 de saptamani, ci de 29 sapt, de


unde rezulta avantajele utilizarii acestei metode de programare a productiei,
in sensul organizarii activitatilor functie de timp si de relatiile de precedenta
dintre acestea

- activitatile unui proiect, clasificate în doua categorii, si


anume, activitatile critice (cu limie dubla) si activitatile necritice (cu linie
simpla).

La baza modelarii în retea se afla teoria grafurilor. Prin graf se


întelege o functie formata dintr-o multime de elemente si o multime de perechi
ale elementelor din prima multime. Reprezentat grafic, un graf are un numar
de noduri (multimea de elemente) si un numar de arce orientate (multimea
perechilor de elemenete) care formeaza o retea, pentru care se vor utiliza în
continuarea acestui material denumirile de retea de proiect sau graf de proiect.

Reteaua care descrie desfasurarea proiectului în modelarea în retea


poate fi executata în doua moduri, acestea fiind si metodele de baza ale
modelarii în retea, si anume: Critical Path Method (CPM) sau metoda drumului
critic care utilizeaza reprezentarea activitatilor prin arce iar nodurile reprezinta
momentele de început si de sfârsit a fiecarei activitati.

Se va prezenta în continuare metoda CPM si regulile de reprezentare utilizând


aceasta metoda, cu exemplificare pe proiectul ales ca exemplu.
Pentru structura proiectului de constructie a unui nou atelier de productie,
reteaua va fi:

Se defineste drum într-un graf de proiect o succesiune de activitati. Drum


complet într-un graf de proiect reprezinta o succesiune de activitati dintre evenimentul
(nodul) initial de începere a proiectului si evenimentul (nodul) final de terminare a
proiectului.

d) controlul executiei proiectului (si actualizarea programului daca este


necesar)

Determinarea drumului critic în graful de proiect.