Вы находитесь на странице: 1из 6

Seko SM

lah: SAINS
BAGAN
DATOH

MOD
UL
PEN
DAF
TAR
AN
AMB
ILA
N
PER
TAM
A
DIB
UKA
BER
MUL
A 25/
01/2
019
SEH
ING
GA 1
8/02
/201
9

Amb
ilan
1

40 re
kod
dijum
pai.
Bil. Angka Nama / No. Tawaran Aliran Telefon
Giliran Tawar
1 BC029K001 ABDUL HAYY BIN MOHD SAINS 133641542
AMER TULEN
A061017647
2 WK015K059
AHMAD DANISH ALIF BIN SAINS 192237587
KAMARUDIN TULEN
A061016868

3 BH049K002
AHMAD ZAFRI BIN ZARYME SAINS 122522801
TULEN
A061017642

4 BG037K053
AINI BATRISYIA BINTI SAINS 133555557
AHMAD RUHAIZAD TULEN
A061017547

5 BH157K027
AMIR ADAM BIN AZMAN SAINS 192715152
TULEN
A061017654

6 BF017K125AMNI MUNIRA BINTI KHIDIR SAINS 133394507


TULEN
A061016872

7 WK019K016
ARIF HAKIMI BIN AMRI SAINS 139101977
TULEN
A061017650

8 BJ061K062DANIA AMIRA BINTI AISHAM SAINS 133335200


TULEN
A061017551

9 BJ025K080DANISH FITRI BIN ROSLAN SAINS 176418655


TULEN
A061017640

10 VA013K064
DAYANITHA RACHEL A/P SAINS 163204891
JEGADHESAN TULEN
A061017549

11 BJ025K008ELLHAM FIRDAUSI BIN MD SAINS 387067375


ARIFF TULEN
A061017641

12 AF016K002FARIS SYAFEEQ BIN SAINS 126758437


FERDAUS TULEN
A061016867

13 HA022K008
FIQHLEY ILMEY A`MAL BIN SAINS 163181198
FADHAILILAMAL TULEN
A061017645

14 BH137K005
HAZIQ IRFAN BIN SARIZAL SAINS 136446772
TULEN
A061017638

15 AB046K018
ILYA FARHANI BINTI ASHARI SAINS 192586311
TULEN
A061017544

16 BH182K007
KAMAL NAQIB BIN KAMAL SAINS 199320399
AZMI TULEN
A061017648
16 BH182K007 SAINS 199320399
TULEN

17 BH129K147
MOHAMMAD AMIR BIN MOHD SAINS 192745267
AZLAN TULEN
A061017643

18 VA019K009
MUHAMAD ZULNASRI BIN SAINS 126652359
AHMAD FAIZAL TULEN
A061017651

19 WB005K013
MUHAMMAD ASIF BIN MOHD SAINS 174094414
ARIF TULEN
A061017652

20 BA101K007
MUHAMMAD FAKHRUL SAINS 197348664
ASYRAFF BIN AZLI TULEN
A061017634

21 VA010K008
MUHAMMAD HAKEEM BIN SAINS 122099774
NURAZLAN TULEN
A061017649

22 BD143K056
MUHAMMAD HAZIQ BIN SAINS 122865543
ROSLI TULEN
A061017633

23 VA001K005
MUHAMMAD MUSTAQIM BIN SAINS 196120633
JAMALUDDIN TULEN
A061017644

24 BH073K104
MUHAMMAD NABEEL IMAN SAINS 123967768
BIN MOHAMAD FAZALY TULEN
A061017653

25 BH149K044
MUHAMMAD NURAMIRUL SAINS 192197881
HAKIM BIN MOHD BADRIE TULEN
A061017637

26 VA022K013
MUHAMMAD ZAHIRUDDIN SAINS 194748033
BIN NOOR AZIDY TULEN
A061017646

27 JB001K097MUHAMMAD ZAIM BIN SAINS 197903125


RAZAK TULEN
A061017639

28 DA089K032
NOR FARAH HANUM BINTI SAINS 199545456
MOHD NAZRI TULEN
A061016873

29 BF041K022NUR ANNISA SURAYA BINTI SAINS 192222560


MOHD RAMLI TULEN
A061017550

30 BH085K017
NUR ARIKA IMAN BINTI SAINS 192778371
MAZLIPHA TULEN
A061017552
30 BH085K017 SAINS 192778371
TULEN

31 BG097K024
NUR FAIZAH BINTI SAINS 129767282
MUHAMAD RAZI TULEN
A061017189

32 AJ081K019NUR HUSNINA BINTI ALIAS SAINS


TULEN
A061016870

33 BF041K024NUREEN IWANA QISTINA SAINS 133364645


BINTI MOHD ZAIREE TULEN
A061016869

34 AF201K016NURUL HUDA BINTI SAINS 134605492


MOHAMAD MURSHID TULEN
A061017188

35 VA010K099
NURUL HUMAIRAH BINTI SAINS 197410442
MOHAMAD KAMARUDDIN TULEN
A061017546

36 AJ061K028PUTERI NURANISYA AQILAH SAINS 192539652


BINTI ALAN TULEN
A061016874

37 BH001K005
QISTINA BATRISYIA BINTI SAINS 163304146
SHAHIMI NOR TULEN
A061017545

38 BJ041K018SYABIL AZFARHAKIM BIN SAINS 133943549


SYAHRIN AZRI TULEN
A061017636

39 BK025K024SYABIL ILHAM SYAH BIN SAINS 166499764


SYAHRUL FITHRI TULEN
A061017635

40 VA031K007
ZAFEERAH BINTI MOHAMED SAINS 192532667
ZAINI TULEN
A061017548

Kemaskini Status Pendaftaran


Bil. Angka Giliran Nama / No. Tawaran Aliran Tawar Telefon

1 BC029K001 ABDUL HAYY BIN MOHD AMER SAINS TULEN 133641542

A061017647

2 WK015K059 AHMAD DANISH ALIF BIN KAMARUDIN SAINS TULEN 192237587

A061016868

3 BH049K002 AHMAD ZAFRI BIN ZARYME SAINS TULEN 122522801

A061017642

4 BG037K053 AINI BATRISYIA BINTI AHMAD RUHAIZAD SAINS TULEN 133555557

A061017547

5 BH157K027 AMIR ADAM BIN AZMAN SAINS TULEN 192715152

A061017654

6 BF017K125 AMNI MUNIRA BINTI KHIDIR SAINS TULEN 133394507

A061016872
7 WK019K016 ARIF HAKIMI BIN AMRI SAINS TULEN 139101977

A061017650

8 BJ061K062 DANIA AMIRA BINTI AISHAM SAINS TULEN 133335200

A061017551

9 BJ025K080 DANISH FITRI BIN ROSLAN SAINS TULEN 176418655


A061017640

10 VA013K064 DAYANITHA RACHEL A/P JEGADHESAN SAINS TULEN 163204891

A061017549

11 BJ025K008 ELLHAM FIRDAUSI BIN MD ARIFF SAINS TULEN 387067375

A061017641

12 AF016K002 FARIS SYAFEEQ BIN FERDAUS SAINS TULEN 126758437

A061016867

13 HA022K008 FIQHLEY ILMEY A`MAL BIN FADHAILILAMAL SAINS TULEN 163181198

A061017645

14 BH137K005 HAZIQ IRFAN BIN SARIZAL SAINS TULEN 136446772

A061017638

15 AB046K018 ILYA FARHANI BINTI ASHARI SAINS TULEN 192586311

A061017544

16 BH182K007 KAMAL NAQIB BIN KAMAL AZMI SAINS TULEN 199320399

A061017648

17 BH129K147 MOHAMMAD AMIR BIN MOHD AZLAN SAINS TULEN 192745267

A061017643

18 VA019K009 MUHAMAD ZULNASRI BIN AHMAD FAIZAL SAINS TULEN 126652359

A061017651

19 WB005K013 MUHAMMAD ASIF BIN MOHD ARIF SAINS TULEN 174094414

A061017652
20 BA101K007 MUHAMMAD FAKHRUL ASYRAFF BIN AZLI SAINS TULEN 197348664

A061017634

21 VA010K008 MUHAMMAD HAKEEM BIN NURAZLAN SAINS TULEN 122099774

A061017649
22 BD143K056 MUHAMMAD HAZIQ BIN ROSLI SAINS TULEN 122865543

23 VA001K005 MUHAMMAD MUSTAQIM BIN JAMALUDDIN SAINS TULEN 196120633

A061017644

24 BH073K104 MUHAMMAD NABEEL IMAN BIN MOHAMAD FAZALY SAINS TULEN 123967768

A061017653

25 BH149K044 MUHAMMAD NURAMIRUL HAKIM BIN MOHD BADRIE SAINS TULEN 192197881

A061017637

26 VA022K013 MUHAMMAD ZAHIRUDDIN BIN NOOR AZIDY SAINS TULEN 194748033

A061017646

27 JB001K097 MUHAMMAD ZAIM BIN RAZAK SAINS TULEN 197903125

A061017639
28 DA089K032 NOR FARAH HANUM BINTI MOHD NAZRI SAINS TULEN 199545456

A061016873

29 BF041K022 NUR ANNISA SURAYA BINTI MOHD RAMLI SAINS TULEN 192222560

A061017550

30 BH085K017 NUR ARIKA IMAN BINTI MAZLIPHA SAINS TULEN 192778371

A061017552

31 BG097K024 NUR FAIZAH BINTI MUHAMAD RAZI SAINS TULEN 129767282

A061017189

32 AJ081K019 NUR HUSNINA BINTI ALIAS SAINS TULEN

A061016870

33 BF041K024 NUREEN IWANA QISTINA BINTI MOHD ZAIREE SAINS TULEN 133364645

A061016869

34 AF201K016 NURUL HUDA BINTI MOHAMAD MURSHID SAINS TULEN 134605492

A061017188

35 VA010K099 NURUL HUMAIRAH BINTI MOHAMAD KAMARUDDIN SAINS TULEN 197410442

A061017546

36 AJ061K028 PUTERI NURANISYA AQILAH BINTI ALAN SAINS TULEN 192539652

A061016874

37 BH001K005 QISTINA BATRISYIA BINTI SHAHIMI NOR SAINS TULEN 163304146

A061017545

38 BJ041K018 SYABIL AZFARHAKIM BIN SYAHRIN AZRI SAINS TULEN 133943549


A061017636

39 BK025K024 SYABIL ILHAM SYAH BIN SYAHRUL FITHRI SAINS TULEN 166499764

A061017635

40 VA031K007 ZAFEERAH BINTI MOHAMED ZAINI SAINS TULEN 192532667

A061017548