Вы находитесь на странице: 1из 2

Result

Public Private Total


Area
M SD Int M SD Int M SD Int
Wikis 3.14 1.06 Mo 3.40 1.24 Mo 3.19 1.09 Mo
Blogs 3.11 0.94 Mo 3.20 0.86 Mo 3.13 0.92 Mo
Social Networking 3.65 0.86 Hi 3.67 1.35 Hi 3.65 0.96 Hi
Content Hosting Services 3.59 0.96 Hi 4.00 1.25 Hi 3.67 1.03 Hi
Podcasting 2.76 1.04 Mo 3.00 1.36 Mo 2.81 1.11 Mo
Cloud-Based File Sharing 2.97 0.97 Mo 3.13 1.25 Mo 3.00 1.02 Mo
3.20 0.65 Mo 3.40 0.92 Mo 3.24 0.71 Mo
Utilization

Cloud-
Content
Social Based
Variable Teacher Wikis Blogs Hosting Podcasting Utilization
Networking File
Services
Sharing
M 3.10 2.86 3.37 2.97 2.70 2.92 2.98
Public SD 1.01 0.91 1.04 0.90 0.99 1.07 0.75
Int Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod
M 3.00 3.00 2.93 3.13 2.73 2.80 2.93
Content Private SD 1.00 1.13 0.96 0.92 1.22 1.15 0.88
Int Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod
M 3.08 2.88 3.28 3.00 2.71 2.90 2.97
Total SD 1.00 0.95 1.03 0.90 1.03 1.08 0.77
Int Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod
M 2.92 2.67 3.21 2.84 2.63 2.76 2.84
Public SD 0.99 0.90 0.92 0.97 1.00 1.03 0.75
Int Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod
M 3.13 2.93 2.93 3.20 2.80 2.73 2.96
Delivery Private SD 1.06 1.16 0.88 1.08 1.26 1.10 0.90
Int Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod
M 2.96 2.72 3.15 2.91 2.67 2.76 2.86
Total SD 1.00 0.95 0.91 1.00 1.05 1.03 0.78
Int Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod
M 2.75 2.54 2.97 2.76 2.57 2.62 2.70
Public SD 1.02 0.91 0.88 0.98 0.96 0.99 0.73
Int Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod
M 2.47 2.67 2.67 3.07 2.67 2.67 2.70
Assessment Private SD 0.92 0.98 1.11 1.03 1.18 1.05 0.88
Int Low Mod Mod Mod Mod Mod Mod
M 2.69 2.56 2.91 2.82 2.59 2.63 2.70
Total SD 1.00 0.92 0.93 0.99 1.00 0.99 0.75
Int Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod
Teacher t df p
Public Private
3.20 3.40 0.966 76 0.337
(0.65) (0.92)