Вы находитесь на странице: 1из 26

A pszichiátriai szakvizsga kérdései

A/ KÉRDÉSEK

1. Organikus és szimptómás mentális zavarok

2. Alkohol okozta mentális és viselkedési zavarok

3. Drogok használatával összefüggő pszichiátriai problémák és betegségek

4. Szkizofrénia

5. Rövid pszichotikus, szkizoaffektív, szkizotípiás és paranoid zavarok

6. Major depresszió és disztímia

7. Bipoláris zavarok és ciklotímia

8. Pánik és fóbiák

9. Kényszerbetegség
10. Impulzuskontroll-zavarok

11. Poszttraumás stressz és generalizált szorongásos zavarok

12. Szomatoform zavarok

13. Disszociatív zavarok

14. Szexuális zavarok

15. Evési zavarok

16. Alvási zavarok

17. Személyiségzavarok

18. Pszichoszomatikus zavarok


19. Gyermekpszichiátriai kórképek

20. Az időskor pszichiátriai vonatkozásai

B/ KÉRDÉSEK

1. A magyar pszichiátria története

2. Pszichiátriai genetika

3. A pszichiátria neuroanatómiai alapjai

4. Neurokémia a pszichiátriában

5. Fejlődéselméletek

6. Pszichiátriai zavarok és pszichopatológiai jelenségek dinamikai


megközelítése

7. Pszichiátriai epidemiológia
8. A pszichiátria társadalmi vonatkozásai

9. Pszichológiai vizsgálatok

10. Diagnosztikus kérdőívek és tünetbecslő skálák

11. Agyi képalkotó eljárások

12. Klasszifikációs rendszerek

13. Gyógyszeres terápiák elméleti alapjai

14. A pszichoterápiás gyakorlat általános kérdései

15. Rehabilitációs és szocioterápia

16. Elektrokonvulzív kezelés

17. A pszichiátria jogi és etikai vonatkozásai


18. Forenzikus pszichiátria

19. Sürgősségi pszichiátria

20. Az öngyilkosság

C/KÉRDÉSEK

1. A pszichiátria klasszikus személyiségei

2. A pszichogén kóroki tényezők szerepének felismerői

3. A biológiai terápiák úttörő személyiségei

4. A szocioterápiák megalapozói

5. A budapesti pszichoanalitikus iskola jelentős szereplői

6. Agypatológiailag orientált pszichiátriai iskola magyar képviselői


7. Mi a génexpresszió?

8. Milyen eredménnyel zárultak az ikervizsgálatok?

9. Melyek a legjelentősebb dopaminerg pályák?

10. Melyek a primitív elhárító mechanizmusok?

11. Melyek az érettebb (neurotikus) elhárítási formák?

12. Melyek az érett énvédő mechanizmusok?

13. Mi a depresszió patomechanizmusának triaminerg modellje?

14. Mi az SSRI-ok hatásmechanizmusa?

15. Milyen hatóanyagok tartoznak az SSRI-okhoz?

16. Melyek az SSRI-ok indikációs területei?


17. Milyen csoportba sorolható a mirtazapin, és mi a hatásmechanizmusa?

18. A bupropion milyen neurotranszmitter rendszereken fejti ki a hatását?

19. Mi a tianeptin hatásmechanizmusa? Mi a terápiás dózis?

20. Melyik antidepresszívumoknak nincs vagy csak minimális szexuális


mellékhatása?

21. Az agy melyik területéről indulnak ki a szerotonerg és a noradrenerg


pályák?

22. Hány mg Haloperidolt tartalmaz 1 tbl, 1 ampulla, és hány csepp felel


meg 1 tbl-nak?

23. Litium terápia beállítása előtt milyen vizsgálatokat kell elvégezni?

24. Melyek a litium intoxikáció tünetei?

25. Mi a neuroleptikus malignus szindróma (NMS) és mi a terápiája?


26. Mi a benzodiazepin mérgezés antidotuma?

27. Hogyan definiálja a második generációs antipszichotikumokat?

28. Milyen gyógyszerek tartoznak a második generációs


antipszichotikumokhoz? Mi a terápiás dózis?

29. Milyen mellékhatásai vannak a clozapinnak?

30. Mit jelent a remisszió, a reszponder és a részleges reszponder kifejezés?

31. Mi az Ödipusz komplexus?

32. Mi az Elektra komplexus?

33. Mi a pica?

34. Mit jelent az, hogy egy benzodiazepin nagypotenciálú?


35. A paranoid téveszmék típusai és felosztása

36. A neurózis fogalma milyen diagnosztikus kritériumrendszerekben

használatos?

37. A DSM-IV-ben milyen tengelyeken kódoljuk a zavarokat?

38. Mik a fontosabb intelligencia-övezetek az IQ szerint?

39. Mi az első választás gyógyszere Tourette szindrómában?

40. Mik az anorexia nervosa alaptünetei?

41. Milyen gyakori a túlsúlyosság a magyar átlagnépességben?

42. Melyik pszichiátriai zavarnak lehet szoros kapcsolata a plasztikai


sebészettel?

43. Milyen zavarok tartoznak a parasomniák közé?


44. Sorolja fel a fontosabb impulzuskontroll-zavarokat!

45. Mi az alapjellemzője a borderline személyiségzavarnak?

46. Milyen személyiségzavarra jellemező az excentrikus külső és bizarr


magatartás?

47. Mi a regresszió pszichoanalitikus értelmezése?

48. Mik a klasszikus pszichoanalízis módszerei?

49. Kik voltak Freud legközelebbi tanítványai?

50. Sorolja fel a fontosabb családterápiás irányzatokat!

51. Mi a dementia praecox?

52. Kurt Schneider hogyan osztályozta a szkizofrénia tüneteit?


53. Crow hogyan osztályozta a szkizofrénia tüneteit?

54. Sorolja fel a szkizofrénia negatív tüneteit!

55. Mi az expressed emotion fogalma?

56. Milyen fontos területtel foglalkozott Eugen és Manfred Bleuler?

57. Mi az extracampinos hallucináció?

58. Miben különbözik a confabulatio és a pseudologia phantastica?

59. Mit tud Böszörményi-Nagy Ivánról?

60. Mi a rehabilitációs diagnózis?

61. Ismertesse az átmeneti és kiegészítő intézmények rendszerét!

62. Mi a terápiás közösség?


63. Mi a közösségi pszichiátria?

64. Mi a művészetterápia?

65. Mi a művészetpszichoterápia?

66. Ismertesse a szociális készségek tréningjeit!

67. Sorolja fel a foglalkozásterápiák legfőbb formáit!

68. Mikor válik a munka terápiás tényezővé, munkaterápiává?

69. Mi a kettős destigmatizáció?

70. Mi a GABA szerepe a központi idegrendszerben? (Kiegészítő kérdés: mit


rövidít a GABA szó?)

71. Mit jelent a központi idegrendszerben a "kindling", és mit jelent a


szenzitizáció? Mit állít a bipoláris betegség "kindling hipotézise"?
72. Mi a duális antidepresszívumok hatásmechanizmusa? Mi a terápiás
előnyük magyarázata?

73. Hányféle dopamin-receptor létezik, hogyan csoportosítjuk őket és miben


különböznek egymástól?

74. Hányféle szerotonin-receptor létezik? Ezek közül melyeknek van lényeges


szerepe az antidepresszív szerek hatásmechanizmusában?

75. Mit jelent a neurogenezis fogalma?

76. Milyen mechanizmussal stabilizálják a bipoláris betegséget az


antikonvulzív szerek?

77. Mennyi ideig szükséges folytatni bipoláris-I zavarban a fenntartó


gyógyszerelést?

78. Mi a magyarázata a 2. generációs (atípusos) antipszichotikumok jóval


csekélyebb extrapiramidális hatásának?

79. Mit jelent egy gyógyszer parciális agonista hatása? Nevezzen meg
legalább egy parciális agonistaként ható antipszichotikumot!
80. Mit értünk a beteg részleges terápiás együttműködésén (parciális
compliance)?

81. Mekkora a pszichotikus betegek általában várható farmakoterápiás


együttműködése (a) az első hónapban, (b) három hónap után, (c) egy év után?

82. Szenzoros depriváció

83. Pszichológiai és fizikális dependencia

84. A neuroleptikumok extrapiramidális mellékhatásai

85. Antikolinerg mellékhatások a pszichiátriában

86. Alvásdepriváció

87. Progresszív relaxáció

88. Ingerelárasztás. Implosios terápia


89. Altatószerek használata

90. A depresszió epidemiológiája

91. A bipoláris affektív zavar epidemiológiája

92. A szkizofrénia epidemiológiája

93. A dementia epidemiológiája

94. Serotonin szerepe pszichiátriai kórképekben

95. Dopamin szkizofréniában és parkinsonizmusban

96. A GABA és a benzodiazepinek kapcsolata

97. Acetilkolin és kognitív folyamatok

98. Noradrenalin szerepe depresszióban


99. A neurotranszmitterek szinaptikus visszavétele (reuptake)

100. A pszichiátriában releváns ionok membrántranszportja

101. Receptorblokád és stimuláció a pszichiátriában

102. Neuroendokrin eltérések a pszichiátriában/farmakoterápiában

103. Ikerkutatási stratégia a pszichiátriai genetikában

104. Adoptálási tanulmányok a pszichiátriai genetikában

105. Molekuláris genetikai módszerek a pszichiátriában

106. MMPI teszt (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

107. Hamilton féle depressio skála


108. Rövid pszichiátriai becslőskála (BPRS)

109. Mini-Mental State teszt (MMS)

110. A szuicidium és depresszió összefüggései

111. Kognitív disztorziók a depresszív gondolkodásban

112. REM látencia és pszichés kórképek

113. Dexamethazon szuppressziós teszt (DST)

114. Fehérvérsejtszám és pszichofarmakoterápia

115. Fényterápia

116. Lithium profilaxis

117. Szelektív szerotonin reuptake gátlók


118. Monoamin-oxidáz gátlók és a diéta

119. Atípusos antipszichotikumok

120. A szkizofrénia kettős kötés elmélete (double bind)

121. A tanult tehetetlenség (learned helplessness) teóriája

122. Neuropatológiai eltérések Alzheimer-kórban

123. Alexitímia

124. Pszichoszociális stressz-tényezők

125. Életesemények szerepe pszichés zavarok kialakulásában

126. Elfojtás értelmezése a dinamikus pszichiátriában


127. A paranoid gondolkodás kialakulásának freudi teóriája

128. Klasszikus és operáns kondicionálás

129. Attitűd és előítélet

130. A kommunikáció diádikus interakciói

131. Indulatátvitel és viszontindulatátvitel

132. Projekció mechanizmus orvos-beteg kapcsolatban

133. Szexuális diszfunkciók kezelése

134. Családterápia

135. Művészeti terápiák

136. Zárt és nyitott kérdések a pszichiátriai interjúban


137. Flexibilitas cerea

138. Emocionális elsivárosodás

139. Az IQ értelmezése

140. Szinesztézia

141. Appetentia-appetentia és aversio-aversio konfliktusok

142. Hypnagog és hypnopomp hallucinációk

143. Kveruláns paranoid tévkoncepció

144. Holotim doxazma (delusio)

145. Formicatio
146. Tangenciális és circumstanciális gondolkodásformák

147. A pszichózis definíciója

148. Tagadás mint elhárító mélylélektani mechanizmus betegségekben

149. Patológiás részegség

150. Mentális retardációt okozó lipid metabolizmus zavarok

151. Tic mint tünet a pszichiátriában

152. A férfi szexuális válaszreakció fázisai

153. A női szexuális válaszreakció fázisai

154. Patológiás szerencsejáték szenvedély

155. Az időskor alkalmazkodási stratégiái


156. Pszichofarmakoterápiai alapelvek a geriátriában

157. Az öregedés biológiai és pszichológiai folyamatai

158. Pszeudodementia

159. Pszichiátriai tünetek belgyógyászati betegségekben

160. Veszélyeztetett gyermekkori csoportok

161. Interjú és tesztfelvétel a gyermek és ifjúsági pszichiátriában

162. Speciális terápiás megfontolások a gyermekpszichiátriában

163. Alkati típusok és pszichés zavarok

164. A deperszonalizáció differenciáldiagnosztikája?

165. Mi a Werther effektus?


166. Mi a „szép közömbösség”?

167. Mi a Capgras jelenség?

168. Mi különbözteti meg a Münchausen szindrómát és a színlelést?

169. Mi a Korsakow-triász?

170. Ismertesse a „cry for help” fogalmát!

171. KB mikor jelent meg az Álomfejtés Freud egyik legfontosabb könyve?

172. Kinek a nevéhez kötődik az analitikus pszichológia, illetve kinek az


individuálpszichológia iskolája?

173. Hogy igazolja az neuroleptikus szindróma gyanúját?

174. Mi az akatízia?
175. Mi a „tanult tehetetlenség” jelensége?

176. Mi a Rett szindróma tünettana?

177. Mi a tükörtünet?

178. Mi a katalepsia?

179. Milyen hatásmechanizmusú a moclobemide?

180. Mik a benzodiazepinek klinikai hatásai?

181. Mi a transzvesztitizmus és a Transzszexualizmus közötti különbség?

182. Ki írta a Psychopathia sexualis című könyvet?

183. Mennyi a schizophrenia prevalenciája?

184. Mi volt Csontváry pszichiátriai betegsége?


185. Mi a Cotard tünet?

186. A prevalencia és az incidencia fogalma?

187. Mi a lényege az AA típusú önsegítő csoportok működésének?

188. Tudatzavarok

189. Az orientáció zavarai

190. Deperszonalizáció/derealizáció

191. Percepció/apercepció zavarai

192. Az emlékezés zavarai

193. A gondolkodás alaki zavarai


194. A gondolkodás tartalmi zavarai

195. Félelem/feszültség/szorongás

196. Közérzet (phoria)

197. Hangulatzavarok (thymia)

198. Az anorexia kezelése

199. A bulimia kezelése

200. A bulimia tünetei