Вы находитесь на странице: 1из 60

No.

TPS :4

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT


KABUPATEN : SEKADAU

No. Nomor Nomor Induk

Urut Kartu Keluarga Kependudukan


1 2 3
1 6109022907110001 6109020705870003

2 6109022907110001 6109026105890001

3 6109020802110006 6109021111760002

4 6109020802110006 6109027010820005

5 6109022501110006 6109024107470071

6 6109022501110006 6109020508850001

7 6109022103110002 6109020704770004

8 6109022103110002 6109024403800001

9 6109023110110004 6109024301850001
10 6109023110110004 6109022702850002

11 6109021508110013 6109021212880004

12 6109021508110013 6109025709890004

13 6109022201090010 6109020203830003

14 6109022201090010 6109024106850008

15 6109021301145042 6109024704755001

16 6109021301145048 6109024702655001

17 6109022903120001 6109026303850002

18 6109022706080005 6109021705800004
19 6109022706080005 6109024310880002

20 6109020312070002 6109024505910002

21 6109020312070002 6109025507920006

22 6109022806070006 6109020107530131

23 6109022806070006 6109026411560001

24 6109022806070006 6109022809840001

25 6109022307070002 6109020107780101

26 6109022307070002 6109024811800004
27 6109021812080012 6109021705750004

28 6109021812080012 6109025111770001

29 6109021812080012 6109024801970008

30 6109022806070007 6109022505760002

31 6109022806070007 6109020505850009

32 6109022806070007 6109026204870004

33 6109022802080001 6109026511660003

34 6109022802080001 6109025705890004

35 6109022802080001 6109022904910006

36 6109020401080007 6109024107630168

37 6109020401080007 6109021206880001

38 6109021512060008 6109024107500063

39 6109022705100003 6109026902840002

40 6109022705100003 6109020407840002

41 6109020710130006 5206015503700001
42 6109020710130006 5206011002760001

43 6109020710130006 5206013112801033

44 6109020306080025 6109020405660005

45 6109020306080025 6109021505860006

46 6109020306080025 6109022711930005

47 6109020306080025 6109024509950004

48 6109020509080018 6109020302710003

49 6109020509080018 6109024111750004

50 6109020509080018 6109021908960001

51 6109022907100018 6109024107750127

52 6109022907100018 6109020107770088

53 6109022108080052 6109022105700003

54 6109022108080052 6109025212740003

55 6109022108080052 6109022004930003

56 6109022108080052 6109025511960001

57 6109021802090011 6109026006850001
58 6109021802090011 6109020607880002

59 6109020410100002 6109024103350003

60 6109020410100002 6109020908750002

61 6109022811120010 6171052701750004

62 6109021412090013 6109020107460063

63 6109021412090013 6109025006820005

64 6109021412090013 6109020509850009
65 6109021412090013 6109023101970002

66 6109020907090003 6109022512790002

67 6109020907090003 6109026204840001

68 6109020907090003 6109026108900004

69 6109021312100018 6109025309870001

70 6109020707080017 6109025206390001

71 6109021702070047 6109024107530142

72 6109021702070047 6109021606890002

73 6109021702070047 6109020107330046

74 6109020301080005 6109026109560001

75 6109020301080005 6109023008580001

76 6109020301080005 6109022011910003

77 6109020301080005 6109026502920001

78 6109022908080005 6109020107320024

79 6109022908080005 6109024107370031

80 6109022908080005 6109020102740004

81 6109022908080005 6109026006790001

82 6109022908080004 6109020107670078

83 6109022908080004 6109024107740095

84 6109022908080004 6109021406940006

85 6109022908080004 6109021001960004

86 6109022604100002 6109022512710007

87 6109022604100002 6109026702780001
88 6109022003090001 6109022609750004
89 6109022003090001 6109025111840002

90 6109022201090011 6109020311560004

91 6109022201090011 6109025905570003

92 6109021301145071 6109024412665001

93 6109022504070006 6109020806580003

94 6109022504070006 6109022205960003

95 6110042410120048 6110044606910006

96 6109020907080001 6109021203620004

97 6109020907080001 6109024107690081

98 6109020907080001 6109022612900002

99 6109021104130002 6109021109930002

100 6109020607100027 6109025110710004

101 6109020607100027 6109022010920001

102 6109020607100027 6109024411950001

103 6109011609110007 6109014505850005

104 6109023007100003 6109022006840005

105 6109023007100003 6109026405850003

106 6109021407080011 6109020405750005

107 6109021407080011 6109024505840001

108 6109021301145040 6109025212725001

109 6109021301145034 6109020701675001

110 6109021301145002 6109020107825001

111 6109021301145075 6109022603885001


112 6109020205080004 6109022010680001

113 6109022311060001 6109021505790002

114 6109022311060001 6109026712870001

115 6109021702070048 6109020205600001

116 6109021702070048 6109024510700003

117 6109021702070048 6109023010910005

118 6109021702070048 6109025202960004

119 6109021802070068 6109020107720065


120 6109021802070068 6109024107790090

121 6109020911060005 6109022002650003

122 6109020911060005 6109024304710002

123 6109020911060005 6109022004890005

124 6109020911060005 6109022206910003

125 6109020911060005 6109024104960003

126 6109020204070003 6109023103730001

127 6109020204070003 6109026409780001

128 6109020606120002 6109024402470005

129 6109022211060018 6109020401640002

130 6109022211060018 6109024101700004

131 6109022211060018 6109026808940001

132 6109022111060001 6109020108600003

133 6109022111060001 6109024905650002

134 6109022111060001 6109026804880002


135 6109022111060001 6109022805900001

136 6109022111060001 6109022807920002

137 6109022111060001 6109025205950003

138 6109021602070101 6109022109470002

139 6109021602070101 6109024201540003

140 6109021609090002 6109024908840002

141 6109021609090002 6109021011840004

142 6109021602070106 6109024101460004

143 6109021602070106 6109020107520113

144 6109021602070106 6109022712680001

145 6109021802070063 6109020812500002

146 6109021802070063 6109025601530002

147 6109021802070063 6109026004860006

148 6109021802070063 6109025112910002

149 6109021201070021 6109025710680003

150 6109021201070021 6109020304900005


151 6109021201070021 6109022909930003

152 6109021201070021 6109022409940003

153 6109021511060016 6109022810570002

154 6109021511060016 6109025011620002

155 6109020711060002 6109022409750003

156 6109020711060002 6109025209860006

157 6109020608090005 6109024706760006


158 6109020608090005 6109021506770004

159 6109020608090005 6109021702970006

160 6109020608090005 6109022303970001

161 6109020310060003 6109025006670003

162 6109020310060003 6109020808870001

163 6109021910060005 6109021505720002

164 6109021910060005 6109026606730002

165 6109021910060005 6109025703970003

166 6109021702070059 6109022810950002

167 6109021802070060 6109021503410002

168 6109021802070060 6109025503500001

169 6109021109080001 6109020904820001

170 6109021109080001 6109024303830007

171 6109021402070007 6109022902600002

172 6109021402070007 6109024607750001

173 6109021402070007 6109021106960004

174 6109020712110001 6109020206900001

175 6109020712110001 6109025407920006

176 6109020310060002 6109020107450060

177 6109020310060002 6109024107470030

178 6109020610090005 6109026711830002

179 6109020610090005 6109022305860003

180 6109022307120001 6109020410880001


181 6109022307120001 6103206812930001
182 6109021602070103 6109025105520004

183 6109021602070103 6109021511560002

184 6109012311070001 6109011206840001

185 6109012311070001 6109016509850003

186 6109022006120009 6103010505730002

187 6109022006120009 6103016005760001

188 6109021812060041 6109020910830002

189 6109021812060041 6109026511840001

190 6109021802070077 6109025604620002

191 6109021802070077 6109020206640003

192 6109021802070077 6109022310870002

193 6109021802070077 6109022103910001

194 6109021802070077 6109020101970006

195 6109020208070001 6109021608580001

196 6109020208070001 6109022808880004

197 6109020208070001 6109024201930003

198 6109022811080001 6109021506660006

199 6109022811080001 6109024310790004

200 6109022108080007 6109022907820001

201 6109022108080007 6109026007830001

202 6109021411080021 6109020107490077

203 6109021411080021 6109024107580147

204 6109021411080021 6109022105970003


205 6109021602070109 6109020311580002

206 6109021602070109 6109024401640002

207 6109021602070109 6109021505930003

208 6109021005070006 6109022601680001

209 6109021005070006 6109025207770003

210 6109020701080002 6109021711680001

211 6109020701080002 6109026811690003

212 6109020701080002 6109020309920001


213 6109020701080002 6109024809960004

214 6109022201090005 6109020107610087

215 6109020412060014 6109024107450061

216 6109020412060014 6109020107490034

217 6109020412060014 6109021507790002

218 6109020303090004 6109021011600001

219 6109020303090004 6109024702700003

220 6109020303090004 6109021201890003

221 6109020303090004 6109025807930002

222 6109023103100002 6109026807780003

223 6109023103100002 6109021809780002

224 6109023103100002 6109026203900004

225 6109020803070101 6109020808680003

226 6109020803070101 6109024102700003

227 6109020803070101 6109020912900004


228 6109020803070101 6109025204930003

229 6109020204080009 6109025607690001

230 6109020204080009 6109020201930001

231 6109020204080009 6109025808950007

232 6109022606120001 6109020303800002

233 6109022606120001 6109025811860001

234 6109021002070032 6109020611770003

235 6109021002070032 6109024304830003

236 6109021812080013 6109020201800002

237 6109021812080013 6109026303880001

238 6109021808100014 6109021005750002

239 6109021808100014 6109024711790001

240 6109023009130002 6109044706900008

241 6109021802070061 6109020203620002

242 6109021802070061 6109024406650005

243 6109021802070061 6109024705960006


244 6109022211060004 6109022711510002

245 6109022211060004 6109026008600002

246 6109022211060004 6109020207890003

247 6109022306080074 6109021211790005

248 6109022306080074 6109024410830004

249 6109020808070006 6109022602590003

250 6109020808070006 6109024608610004


251 6109020808070006 6109025602910003

252 6109021607090008 6109024106640004

253 0 6109045308930004

254 6109022806100006 6109024107590101

255 6109022806100006 6109020311880004

256 6109021301145017 6109024708865001

257 6109020301080006 6109024703750003

258 6109020301080006 6109021106760001

259 6109020301080006 6109022503850001

260 6109023103080002 6109020107530134

261 6109023103080002 6109024107580138

262 6109023103080002 6109024408830007

263 6109022408120006 6109021212840003

264 6109022408100010 6109025708720002

265 6109022408100010 6109021606890003

266 6109022408100010 6109021404960001

267 6109022107080036 6109020107540097

268 6109022107080036 6109025106850004

269 6109022107080036 6109021102880001

270 6109022107080036 6109020107890115

271 6109020307130010 6103010611810008

272 6109021812080011 6109025002730001

273 6109021812080011 6109021005740003


274 6109021812080011 6109025210960003
275 6109021802090007 6109020109580006

276 6109021802090007 6109025207610001

277 6109021802090007 6109026606860004

278 6109021802090007 6109024611880003

279 6109021802090007 6109024202920009

280 6171030412100004 6171034303810015

281 6109021812060017 6109020608680003

282 6109021812060017 6109026011710002

283 6109021812060017 6109025208920003

284 6109021812060017 6109024905970002

285 6109021501080003 6109022601640002

286 6109021501080003 6109024804650003

287 6109021501080003 6109021412920004

288 6109021206080004 6109022712780002

289 6109021206080004 6109026510840005

290 6109020412080015 6109025503720004

291 6109020412080015 6109022012730001

292 6109020412080015 6109021506970005

293 6109023007100010 6109022212620001

294 6109023007100010 6109022905890001

295 6109020511080001 6109025010610002

296 6109020511080001 6109021511620001

297 6109020511080001 6109021212890002


298 6109020511080001 6109024905940001

299 6109020511080001 6109025004970006

300 6109021812080006 6109021302300003

301 6109021812080006 6109025810320003

302 6109021812080006 6109021903800008

303 6109020307080014 6109020105500001

304 6109020307080014 6109024603590002

305 6109020307080014 6109020505770005


306 6109020307080014 6109021306810004

307 6109020307080014 6109025809880002

308 6109020307080014 6109021708900005

309 6109022911100008 6109021207740001

310 6109022911100008 6109026207870001

311 6109023012080021 6109020608810001

312 6109023012080021 6109026807850001

313 6109020802110013 6109022712770002

314 6109020802110013 6109026408930005

315 6109021301145026 6109021008825001

316 6109021301145011 6109024701645001

317 6109021301145081 6109024804585001

318 6109020503120001 6109025607870008

319 6109020503120001 6109021411870003

320 6109020204090012 6109021807820004


321 6109020204090012 6109026008830003 EKA

322 6109021302070039 6109026807870001 HAYATI

323 6109020511080006 6109024107620098 ANGKENG

CATATAN :
Total 323 Pemilih,
166 Laki-laki,
157 Perempuan

Daftar Pemilih Tetap


DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN


TAHUN 2014

Tanggal
Nama Pemilih Tempat Lahir
Lahir
4 5 6
PASKALIS TEDI SUNGAI 07 Mei
SAMBANG 1987
DELESTA SELANTAK 21 Mei
1989
PAUS BOTI 11 Nov
1976
LUSIA AYANG GONIS TEKAM 30 Okt
1982
RADIA RAWAK HILIR 01 Juli
1947
SURYANTO RAWAK HILIR 05 Agust
1985
CHAIRUDDIN SANGGAU 07 Apr
1977
SITI KAMARIAH PADANG TIKAR 04 Mar
1980
FLORENSIA LUSIANA RAWAK 03 Jan 1985
ANTONIO SIL ENGKORONG 27 Feb

1985
WAWAN SANGGAU 12 Des
1988
MARIA RICA SENGIANG 17 Sep
1989
BUJANG ARDI RAWAK 02 Mar
1983
SUNARTI SELIMAU 01 Juni
1985
MARYATA SONIK SULANG 07 Apr
BETUNG 1975
NARSIAH SUNGAI 07 Feb
GONTIN 1965
ULIANA SULANG 23 Mar
BETUNG 1985
IYAU BOTI 17 Mei
1980
LITA LINA TERESIA SULANG 03 Okt
BETUNG 1988
EMILIA LADAK 05 Mei
1991
AYANGNA LADAK 15 Juli
1992
SINGKI BOTI 01 Juli
1953
SENIYAH AUR TEKAM 24 Nov
1956
PELI SIUS BOTI 28 Sep
1984
SELUT SINAR 01 Juli
PEKAYAU 1978

08 Nov
IDA MARIA BOTI 1980
SOTEN REMEGIUS BOTI 17 Mei
1975
MARIA GEMBIRA BOTI 11 Nov
1977
NORHAYATI TASYANA BOTI 08 Jan 1997

JUNAIDI AHI FREDERIKUS RAWAK 25 Mei


1976
CUN CUN RAWAK 05 Mei
1985
MARIA JOPO 22 Apr
1987
JONI KRISTINA BOTI 25 Nov
1966
DIDA MELDA BOTI 17 Mei
1989
RITO MUJIONO BOTI 29 Apr
1991
DANI SULANG 01 Juli
BETUNG 1963
ALEX SANDER TAPANG 12 Juni
PERODAH 1988
EMAH SULANG 01 Juli
BETUNG 1960
MARIA YANTI MARLINA NOYAN 29 Feb
1984
APENG PETRUS BOTI 04 Juli
1984
SITI HAWA TANGGA 15 Mar
1970
MARDIN TARLAWI 10 Feb
1976
ALAN TANGGA 31 Des
1980
SILPANUS MALEKAT SULANG 04 Mei
BETUNG 1966
GREGORIUS RIGEN SULANG 15 Mei
BETUNG 1986
MUBARAT DEONESIUS SULANG 27 Nov
BETUNG 1993
INDRAYANI ANASTASIA RAWAK 05 Sep
1995
UMUM SULANG 03 Feb
BETUNG 1971
EMILIA SULANG 01 Nov
BETUNG 1975
AGUSTINUS ACAI SULANG 19 Agust
BETUNG 1996
INU SULANG 01 Juli
BETUNG 1975
MARTINUS LETER NANGA 01 Juli
RAMBIN 1977
VIKTORINUS. ADM SULANG 21 Mei
BETUNG 1970
MELENIA KASIH MERANGAU 12 Des
1974
BAMBANG JAYA SULANG 20 Apr
BETUNG 1993
AHYANG SULANG 15 Des
BETUNG 1996

20 Juni
SUSILAWATI SUNSONG 1985
SURYADI RAWAK 06 Juli
1988
DANGIN BOTI 01 Mar
1935
FRANSISKUS DIDI SUNGAI 09 Agust
GONTIN 1975
ZAINAL BAHRI PONTIANAK 27 Jan 1975

SAHDAN RENDO RAWAK 01 Juli


1946
SUSILAWATI RAWAK 10 Juni
1982
SARJONO RAWAK 05 Sep
1985
AHMAD ALBAR RAWAK 31 Jan 1997

DIANTO ODOK TELAET 25 Des


1979
LEVIKA ELISABET SULANG 22 Apr
BETUNG 1984
MARVIA EMI SULANG 21 Agust
BETUNG 1990
LIANA GEMA CUKA HULU 13 Sep
1987
TONAI MARIA SULANG 12 Juni
BETUNG 1939
LUSIA NOR BOTI 01 Juli
1953
MARSELIUS TINO BOTI 16 Juni

1989
SADAN NASARIUS BOTI 01 Juli
1993
NARIA SULANG 21 Sep
BETUNG 1956
AHOI SULANG 30 Agust
BETUNG 1958
KALINUS SULANG 20 Nov
BETUNG 1991
ANONG SULANG 25 Feb
BETUNG 1992
ANTONIUS DERAI JANGKA RIAM 01 Juli
1932
JEWA JANGKA RIAM 01 Juli
1937
FX. SUMADI LUKAS BOTI 01 Feb
1974
YUSTINA NUSA JANGKA RIAM 20 Juni
1979
AHAU SULANG 01 Juli
BETUNG 1967
ESI PURA SULANG 01 Juli
BETUNG 1974
AKUN SULANG 14 Juni
BETUNG 1994
ACAU SULANG 10 Jan 1996
BETUNG
ANIR SULANG 25 Des
BETUNG 1971
SELINA SULANG 27 Feb
BETUNG 1978
26 Sep
ALBINUS PROTASIUS GEDET 1975
PAENAH MANIS RAYA 11 Nov
1984
YOSUA UNGAK SULANG 03 Nov
BETUNG 1956
LUSIA ROCA 19 Mei
1957
SENAH MARIA TERESIA CUKA HULU 04 Des
1966
ASOT NAZARIUS MONDI 06 Agust
1958
SERVASIUS HENDRI MONDI 22 Mei
1996
JUANA LANJAU 06 Juni
1991
MAHIDIN RAWAK 12 Mar
1962
KEAH RAWAK 01 Juli
1969
SUPRIADI RAWAK 26 Des
1990
ARBI SUHENDRA RAWAK 11 Sep
1993
ROSNI RAWAK 11 Okt
1971
INDERA RAWAK 20 Okt
1992
PATMAWATI SUNGAI 04 Nov
SAMBANG 1995
IRENA SINJA SETAWAR 05 Mei

1985
JUNIWAN ALISONG MEROMO 20 Juni
1984
T. MARSELINA MEINI BOTI 24 Mei
1985
ABAT CHRISTIAN KEBIUK 04 Mei
1975
DINA WATI SULANG 05 Mei
BETUNG 1984
MANSIAH SULANG 12 Des
BETUNG 1972
KATARINA DOYAH SENGIANG 07 Jan 1967

ABANG ANUNG RAWAK 01 Juli


1982
STEPANUS APO SENGIANG 26 Mar
1988
JEMAN GERMANUS BOTI 20 Okt
1968
LUKAS ALUDIN SULANG 15 Mei
BETUNG 1979
EVI MARDIANA BOTI 27 Des
1987
FINSENSIUS OMEH SULANG 02 Mei
BETUNG 1960
NORI SULANG 05 Okt
BETUNG 1970
JUTI SULANG 30 Okt
BETUNG 1991
YUSTINA ELI SULANG 12 Feb
BETUNG 1996

01 Juli
JOHAN ATER RAWAK 1972
SARINAH SIDAP 01 Juli
1979
MARTINUS CUKA HILIR 20 Feb
1965
KARTINA TONI ENGKORONG 03 Apr
1971
YULIUS ALEX SANDRA RAWAK 20 Apr
1989
PAULINUS SITO RAWAK HULU 22 Juni
1991
MONIKA APRIANTI RAWAK HILIR 01 Apr
1996
FERDINAND TAMBUNAN RANTAU K.W 31 Mar
1973
RUMANTI DELIANCE MARPAUNG MEDAN 24 Sep
1978
SYAFARANI AGKONG RAWAK 04 Feb
1947
CAGON TINTING 04 Jan 1964
BOYOK
GUNONG PAULINA SUNGAI 01 Jan 1970
GONTIN
AGUSTINA RIKA NURTASARI RAWAK 28 Agust
1994
ANTONIUS ANTON SANGGAU 01 Agust
1960
BIBIANA LETOT BOTI 09 Mei
1965
SR.SITTA DEVI, CP SEJIRAK 28 Apr
EMPERANANG 1988
ROBERTUS ROBERT BOTI 28 Mei
1990
ALOYSIUS MUNTONG BOTI 28 Juli
1992
PERAWANI BOTI 12 Mei
1995
SIMON LANTOK SEKADAU 21 Sep
1947
ANASTASIA SA'E ENGKORONG 02 Jan 1954

ROLIANA TONTANG 09 Agust


1984
JAINUDIN MATEUS BOTI 10 Nov
1984
YUSTINA UWA BOTI 01 Jan 1946

PA'I BOTI 01 Juli


1952
HENDRI BOTI 27 Des
1968
DANIEL KENAN BOTI 08 Des
1950
ALPINA SENAKYAH BOTI 16 Jan 1953

KRISTINA AGNES RAWAK 20 Apr


1986
KULATA IRMINA RAWAK 11 Des
1991
REGINA TELUK DALAM 17 Okt
1968

03 Apr
RONALD SINAGA PERINTIS 1990
RANTO SINAGA RAWAK 29 Sep
1993
DAVID SINAGA RAWAK 24 Sep
1994
ABANG EFFENDI ZAILANI BALAI 28 Okt
KARANGAN 1957
NENGSIH RAWAK 10 Nov
1962
SAHRI MUHLIS SUNGAI 24 Sep
KUNYIT 1975
JULIANA RAWAK 12 Sep
1986
RIMA YUSNITA TEBAS 07 Juni
1976
WIDODO BUDI DARMO SINGKAWANG 15 Juni
1977
RIO NALDI TEBAS 17 Feb
1997
MUHAMAD RIYAN TEBAS 23 Mar
1997
THERESIA LENGKA BOTI 10 Juni
1967
JOKO MARSIANUS BOTI 08 Agust
1987
VINSENSIUS VERMY BOTI 15 Mei
1972
EPIVANIA ERNI DARIT 26 Juni
1973
BANYUWANNA .M. PRAPAS PONTIANAK 17 Mar

1997
RANDI ADRIANDI SANGGAU 28 Okt
1995
VAULINTINUS SINYOR PERONGKAN 15 Mar
1941
S. SAMPENG BOTI 15 Mar
1950
HERIANTO GANI SONGGA 09 Apr
1982
MARSIA KARNI SUMARNI RAWAK 03 Mar
1983
SUPRIANTO SINTANG 29 Feb
1960
NORITA EMPAONG 06 Juli
1975
ANDHIKA FIRMANTO RAWAK 11 Juni
1996
V. NATAN KAFOOR BOTI 02 Juni
1990
MARSELINA DUANI SOPAN 14 Juli
1992
JAMALUDIN RAWAK 01 Juli
1945
TANGKENG RAWAK 01 Juli
1947
ASNAH RAWAK 27 Nov
1983
SAFRI RAWAK 23 Mei
1986
MATEUS ASIA SIAGA SENGIANG 04 Okt
1988
SUNGAI 28 Des
NATALIA IRMINA KERUMAI 1993
ASTRIAMINA BOTI 11 Mei
1952
AJAM MARTINUS BOTI 15 Nov
1956
SUBERTUS TP. KEMAYAU 12 Juni
1984
MARIA EDEF RAWAK 25 Sep
1985
HAMZAH SANGGAU 05 Mei
1973
JALEHA RAWAK 20 Mei
1976
PETRUS APIAU BOTI 09 Okt
1983
KRISTINA DEWI RIANA TAMONG 25 Nov
1984
ELLIS SUSILAWATI TASIKMALAYA 16 Apr
1962
HARUN NANGA KOMAN 02 Juni
1964
M. ILHAM HILMAN SEKADAU 23 Okt
1987
HARIS HENDRA RAWAK 21 Mar
1991
TRI HARYATNA RAWAK 01 Jan 1997

SYAHDAN SEKADAU 16 Agust


1958
MIMIN RAWAK 28 Agust

1988
MAHARANI RAWAK 02 Jan 1993

DELAHER NANGA 15 Juni


BIABAN 1966
KANDILA BOTI 03 Okt
1979
SANDANG YOHANES AUR 29 Juli
1982
SINI AGATA GEDET 20 Juli
1983
ENTELI SENGIANG 01 Juli
1949
THERESIA SELIMAH SENGIANG 01 Juli
1958
AKE MIKAEL SENGIANG 21 Mei
1997
WESI RAWAK 03 Nov
1958
UTIN HENI SUSANTI NANGA TAMAN 04 Jan 1964

ZULKARNENI RAWAK 15 Mei


1993
RAMLI RAWAK 26 Jan 1968

DAYANG SANTI. Z NANGA TAMAN 12 Juli


1977
SANTON WELLY SANGGAU 17 Nov
1968
YULIANA SENENG RAWAK 28 Nov
1969

03 Sep
VICTORIUS TARA RAWAK 1992
VICSTA WELYA AURELIA RAWAK 08 Sep
1996
ALAK RAWAK 01 Juli
1961
SALMAH RAWAK HILIR 01 Juli
1945
TAINI RAWAK HILIR 01 Juli
1949
SUDARNO RAWAK HILIR 15 Juli
1979
MUKARIM SRAGEN 10 Nov
1960
ROSITA RAWAK 07 Feb
1970
NURHADI KARIM RAWAK 12 Jan 1989

BETI MUNAWAROH RAWAK 18 Juli


1993
NANIK SUSANTI YOGYAKARTA 28 Juli
1978
BENIDIKTUS BENUS SUNGAI BALA 18 Sep
1978
EMILIA SUNGAI BALA 22 Mar
1990
JINO BOTI 08 Agust
1968
MARIA KRISTINA ILAI BOTI 01 Feb
1970
HENDRI HENDARTO FRANSISKUS BOTI 09 Des
1990
HERNA NOBERTA YULIANI BOTI 12 Apr
1993
MURI BOTI 16 Juli
1969
JEK HERPINUS RAWAK 02 Jan 1993

ERPINA RAWAK 18 Agust


1995
WIDHI PRIATNA PONTIANAK 03 Mar
1980
PUSPAWATI RAWAK 18 Nov
1986
BERNADUS MILON TAPANG BIRAH 06 Nov
1977
DINA YUDITA NATAI 03 Apr
KELAMPAI 1983
PILATUS TURAY MAJAU 02 Jan 1980

TITIN MATILDA SEJIRAK 23 Mar


1988
FILLIO MONDI 10 Mei
1975
SESILIA ROSMITA TEMBAWANG 07 Nov
NANGKA 1979
WATI TEMBAGA 06 Juli
1990
JAMAN BOTI 02 Mar
1962
INA MULONG 04 Juni
1965

07 Mei
MEISEL SABINA BOTI 1996
EDY SAFARI CIMAHI 27 Nov
1951
RITA NINGSIH PONTIANAK 20 Agust
1960
DHANI HERYATNA RAWAK 02 Juli
1989
SARJONO RAWAK 12 Nov
1979
TERINA SUNGAI 04 Okt
SAMBANG 1983
GABRIEL AYAU SANGGAU 26 Feb
1959
MARTA AMIA AUR 06 Agust
1961
ANTONIA TRIPINASARI SUNGAI 16 Feb
SAMBANG 1991
SAMSIAH RAWAK 01 Juni
1964
LIDYA KATARINA TAPANG BIRAH 13 Agust
1993
SUDI RAWAK 01 Juli
1959
ARJUM RAWAK 03 Nov
1988
ELI YANTI RAWAK 07 Agust
1986
YULIANA SULANG 07 Mar
BETUNG 1975
ANTONIUS NIPAN SULANG 11 Juni

BETUNG 1976
YOHANES DEWAN SULANG 25 Mar
BETUNG 1985
NAMEN PILIPUS SULANG 01 Juli
BETUNG 1953
YUSTINA OLOT SULANG 01 Juli
BETUNG 1958
FT. SINAK SULANG 04 Agust
BETUNG 1983
BOYAN SULANG 12 Des
BETUNG 1984
LUSIA JOMPAH KIATAK 17 Agust
1972
FRANSISKUS BOTI 16 Juni
1989
DOMINIKUS RONTI RAWAK 14 Apr
1996
HAMDI SULANG 01 Juli
BETUNG 1954
HASTY FRATHAYMA SULANG 11 Juni
BETUNG 1985
ALBERTUS JINO. D SEBOKATA 11 Feb
1988
VATERNUS SUJIO SULANG 01 Juli
BETUNG 1989
EKI ABDUL RAHMAN SEMIRAU 06 Nov
1981
PAULINA KARYATI DANAU RAYA 10 Feb
1973
NARIUS TONGKEK RAWAK HILIR 10 Mei
1974
12 Okt
ORANESTI YULIANA RAWAK 1996
MARTINUS SERMAN BOTI 01 Sep
1958
MARIATA ATA MONDI 12 Juli
1961
ANTONIA PAULINA RAWAK 26 Juni
1986
F. LIANI RAWAK 06 Nov
1988
KORNELIA ANGELA RAWAK 02 Feb
1992
KATARINA ISNIATI SUI 03 Mar
AMBAWANG 1981
MAHADI NUSDIN SIDIK 06 Agust
TEMBAWANG 1968
ENI KALSUM RAWAK 20 Nov
1971
AGUSTINAWATI SANGGAU 12 Agust
1992
MEGAWATI RAWAK 09 Mei
1997
SIKAN BOTI 26 Jan 1964

YULITA BITU JANGKA RIAM 08 Apr


1965
PAULUS NARIO RAWAK 14 Des
1992
DENI DARMIKO PONTIANAK 27 Des
1978
FENI SASTRIYANI RAWAK 25 Okt

1984
MARSIANA MONDI 15 Mar
1972
ADI AGATO RAWAK 20 Des
1973
OGI RAJUNO RAWAK 15 Juni
1997
YOHANES AMBOT BONGKIT 22 Des
1962
DORA SAPRIANUS SENGIANG 29 Mei
1989
M. SAM SENGIANG 10 Okt
1961
K. ALOT PENGANSAH 15 Nov
1962
ADRIANUS SENGIANG 12 Des
1989
KASIA NINA SENGIANG 09 Mei
1994
M. MONIKA SENGIANG 10 Apr
1997
EBOL MARKUS SENGIANG 13 Feb
1930
BAKAK MAKARIA SENGIANG 18 Okt
1932
BERNADUS SELI SENGIANG 19 Mar
1980
REKA DOMINIKUS BOING 01 Mei
1950
YULIA BAKONON GEDET 06 Mar
1959

05 Mei
ANYAU SIMON GEDET 1977
MARJIO LUKAS GEDET 13 Juni
1981
ANAS TERESIA WIDIAWATI GEDET 18 Sep
1988
AGUSTINUS SUPARDIANTO GEDET 17 Agust
1990
ALBINUS LIONG ENGKERSIK 12 Juli
1974
YUSTINA ATIK BOTI 22 Juli
1987
HARIANTO ARBI RAWAK 06 Agust
1981
HAYATI RAWAK 28 Juli
1985
YOSEF ANIM SENGIANG 27 Des
1977
SITI SETARA BONGKIT 24 Agust
1993
J.V. DIDI PURNOMO RAWAK 10 Agust
1982
ASNAH RAWAK 07 Jan 1964

YUSTINA DERAI LANDAU 08 Apr


KUMPAI 1958
M. ELA PURWASARI MG. KELADAN 16 Juli
1987
KRISTIANUS RIANG RAWAK 14 Nov
1987
SAMSIR RAWAK HILIR 18 Juli
1982
ENGKULUN 20 Agust
1983
RAWAK 28 Juli
1987
SULANG 01 Juli
BETUNG 1962
04 June 2014 12:37:20

KECAMATAN : SEKADAU HULU


KELURAHAN / DESA : RAWAK HILIR
TPS : 4
Status Jenis Alamat
Umur
Kawin Kelamin Jalan/Dukuh RT
7 8 9 10 11
27 S Lk RAWAK HILIR/- 0

25 S Pr RAWAK HILIR/- 3

37 S Lk RAWAK HILIR/- 0

31 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
67 P Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
28 B Lk RAWAK HILIR/- 0

37 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
34 S Pr RAWAK HILIR/- 0

29 S Pr RAWAK HILIR/- 0
29 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3

HILIR
25 S Lk RAWAK HILIR/- 0

24 S Pr RAWAK HILIR/- 0

31 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 1
HILIR
29 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 1
HILIR
39 S Pr RAWAK HILIR RT. 002/RW. 2
001/
49 B Pr RAWAK HILIR RT. 002/RW. 2
001/
29 S Pr RAWAK HILIR/- 2

34 S Lk DUSUN RAWAK 2
HILIR/RAWAK HILIR
25 S Pr DUSUN RAWAK 2
HILIR/RAWAK HILIR
23 B Pr DUSUN RAWAK 2
HILIR/RAWAK HILIR
21 B Pr DUSUN RAWAK 2
HILIR/RAWAK HILIR
61 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
57 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
29 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
36 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR

RAWAK HILIR/RAWAK
33 S Pr HILIR 2
39 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
36 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
17 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
38 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
29 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
27 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
47 P Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
25 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
23 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
51 P Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
26 S Lk RAWAK HILIR RT. 002/RW. 2
001/
54 P Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
30 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
30 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
44 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
38 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
33 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
48 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
28 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
20 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
18 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
43 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
38 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
17 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
39 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
37 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
44 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
39 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
21 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
17 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR

RAWAK HILIR/RAWAK
29 S Pr HILIR 2
26 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
79 M Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
38 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
39 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
68 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
32 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
28 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
17 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
34 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
30 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
23 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
26 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
75 M Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
61 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
25 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2

HILIR
21 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
57 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
55 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
22 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
22 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
82 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
77 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
40 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
35 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
47 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
40 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
20 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
18 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
42 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
36 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
RAWAK HILIR/RAWAK
38 S Lk HILIR 2
29 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
57 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
57 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
47 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
55 S Lk RAWAK HILIR RT. 003/RW. 3
001/RAWAK HILIR
18 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
23 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
52 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
45 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
23 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
20 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
42 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
21 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
18 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
29 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2

HILIR
30 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILR
29 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILR
39 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
30 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 2
HILIR
41 S Pr RAWAK HILIR RT. 003/RW. 3
001/
47 S Lk RAWAK HILIR RT. 003/RW. 3
001/
32 B Lk RAWAK HILIR RT. 003/RW. 3
001/
26 B Lk RAWAK HILIR RT. 003/RW. 3
001/
45 S Lk DUSUN MEKAR SARI/- 3

35 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
26 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
54 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
43 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
22 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
18 B Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR

DUSUN RAWAK
42 S Lk HILIR/RAWAK HILIR 3
35 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
49 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
43 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
25 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
23 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
18 B Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
41 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
35 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
67 M Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
50 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
44 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
19 B Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
53 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
49 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
26 B Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
24 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
21 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
19 B Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
66 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
60 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
29 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
29 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
68 M Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
62 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
45 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
63 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
61 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
28 B Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
22 B Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
45 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR

DUSUN RAWAK
24 S Lk HILIR/RAWAK HILIR 3
20 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
19 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
56 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
51 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
38 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
27 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
38 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
37 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
17 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
17 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
47 M Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
26 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
42 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
41 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
17 B Pr DUSUN RAWAK 3

HILIR/RAWAK HILIR
18 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
73 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
64 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
32 S Lk RAWAK HILIR RT. 003/RW. 3
001/RAWAK HILIR
31 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
54 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
39 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
18 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
24 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
21 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
69 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
67 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
30 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
28 S Lk RAWAK HILIR RT. 003/RW. 3
001/RAWAK HILIR
25 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
DUSUN RAWAK
20 S Pr HILIR/RAWAK HILIR 3
62 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
57 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
30 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
28 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
41 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
38 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
30 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
29 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
52 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
50 S Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
26 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
23 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
17 B Lk DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
55 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
25 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3

HILIR
21 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
48 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
34 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
31 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
30 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
65 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
56 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
17 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
55 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
50 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
21 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
46 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
36 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
45 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
44 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR

RAWAK HILIR/RAWAK
21 B Lk HILIR 3
17 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
53 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
69 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
65 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
34 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
53 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
44 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
25 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
20 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
35 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
35 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
24 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
45 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
44 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
23 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
21 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
44 M Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
21 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
18 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
34 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
27 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
36 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
31 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
34 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
26 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
39 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
34 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
24 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
52 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
49 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR

RAWAK HILIR/RAWAK
18 B Pr HILIR 3
62 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
53 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
25 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
34 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
30 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
55 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
52 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
23 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
50 M Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
20 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
55 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
25 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
27 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
39 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
38 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3

HILIR
29 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
61 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
56 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
30 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
29 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
41 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
25 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
18 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
60 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
29 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
26 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
25 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
32 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
41 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
40 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
RAWAK HILIR/RAWAK
17 B Pr HILIR 3
55 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
52 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
28 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
25 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
22 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
33 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
45 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
42 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
21 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
17 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
50 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
49 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
21 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
35 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
29 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3

HILIR
42 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
40 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
17 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
51 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
25 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
52 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
51 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
24 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
20 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
17 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
84 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
81 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
34 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
64 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
55 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR

RAWAK HILIR/RAWAK
37 B Lk HILIR 3
33 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
25 B Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
23 B Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
39 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
26 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
32 S Lk RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
28 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
36 S Lk RAWAK HILIR/- 3

20 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
31 B Lk RAWAK HILIR RT. 003/RW. 3
001/RAWAK HILIR
50 S Pr RAWAK HILIR RT. 003/RW. 3
001/RAWAK HILIR
56 S Pr RAWAK HILIR RT. 003/RW. 3
001/RAWAK HILIR
26 S Pr DUSUN RAWAK 3
HILIR/RAWAK HILIR
26 B Lk RAWAK HILIR RT. 003/RW. 3
001/RAWAK HILIR
31 S Lk RAWAK HLIR/RAWAK 3
HILIR
30 S Pr RAWAK HLIR/RAWAK 3
HILIR
26 S Pr RAWAK HILIR RT. 003/RW. 3
002/
52 S Pr RAWAK HILIR/RAWAK 3
HILIR
Ditetapkan di Sekadau, 8 Juni 2014
KPU Kabupaten/Kota
Ketua

(GUSTI MAHMUD BUANG, SE)


MODEL A.3-
PPWP

Keterangan
RW
12 13
0-

1-

0-

1-

1-

0-

1-

0-

0-
1-

0-

0-

2-

2-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

2-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-
1-

2-

2-