Вы находитесь на странице: 1из 51

No.

TPS :5

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT


KABUPATEN : SEKADAU

No. Nomor Nomor Induk

Urut Kartu Keluarga Kependudukan


1 2 3
1 6109021301145641 6109020907855001

2 6109021301145581 6109021704925001

3 6109021301145588 6109024312885001

4 6109021301145558 6109026409945001

5 6109021301145576 6109024907795001

6 6109021301145633 6109026003935001

7 6109021301145627 6109024209925001

8 6109020301110021 6109020801890002
9 6109020301110021 6109025808890001

10 6109022501110004 6109020107670081
11 6109022501110004 6109024107720112

12 6109022501110004 6109027107960004

13 6109021912110009 6109022309790001

14 6109021912110009 6109025407880002

15 6109021508110001 6109021303850003

16 6109021508110001 6109025906940001

17 6109022802110001 6109020107540111

18 6109022802110001 6109024107620108
19 6109022802110001 6109020405870005

20 6109022802110001 6109022710890004

21 6109022802110001 6109021512910004

22 6109022802110001 6109026603950004

23 6109022501110001 6109020512770006

24 6109022501110001 6109025809780002

25 6109022005110005 6109020808820005
26 6109022005110005 6109025901880002
27 6109022104110001 6109022401830004
28 6109022104110001 6109020601910003
29 6109021808110003 6109020808840004

30 6109021808110003 6109025011860003

31 6109021412110004 6109026008830009

32 6109020711110002 6109025301900007
33 6109020612100013 6109021901760001
34 6109020612100013 6109025708810004

35 6109021711110013 6109024101870004
36 6109021711110013 6109022904910008

37 6109021301145645 6109026102765001

38 6109021301145555 6109020708875001

39 6109021301145621 6109027006625001

40 6109021301145634 6109020107855003

41 6109021301145595 6109025407775001

42 6109021301145573 6109025103905001
43 6109021301145584 6109020909885001

44 6105132706120003 6105134107750078
45 6109021301145651 6109024107555004

46 6109021301145585 6109022612745001

47 6109021301145613 6109026007835001

48 6109021301145650 6109020107585002

49 6109021301145624 6109020102655001

50 6109021301145594 6109024208655001

51 6109021301145554 6109020705735001

52 6109011312060026 6109015502650001

53 6103010903059261 6103011806760007

54 6109021301145597 6109022603835001

55 6109021301145638 6109024107715002

56 6109021301145646 6109024408685001

57 6109021301145567 6109020112625001
58 6109021301145642 6109022001595001

59 6109021301145644 6109024105735001

60 6109022908080048 6109024511790005

61 6109020103110010 6109022404630008

62 6109020103110010 6109024203730006

63 6109022301070022 6109020101680002

64 6109022301070022 6109025307760001

65 6109022301070022 6109021002950002

66 6109023001070076 6109024107840124
67 6109021712060069 6109020608500002

68 6109021712060069 6109024506540002

69 6109021712060069 6109021203910005

70 6109020910060009 6109022705810001

71 6109020910060009 6109025006860002

72 6109023001070106 6109024107550089

73 6109023001070106 6109024808930002

74 6109023001070052 6109020107440051

75 6109023001070052 6109024508520002

76 6109023001070052 6109020702700003

77 6109023001070052 6109024407740002

78 6109023001070052 6109022803920001

79 6109023001070074 6109025512830001

80 6109021712060060 6109021603420001

81 6109021712060060 6109026002500001

82 6109021712060060 6109021202870003
83 6109021712060017 6109024107450066

84 6109023001070078 6109021901540002

85 6109021712060025 6109027010800002

86 6109020911060003 6109020107540042

87 6109020911060003 6109024107590046

88 6109023001070107 6109024107490041

89 6109023001070107 6109022304520001

90 6109023001070102 6109020107520073

91 6109023001070102 6109024107530126

92 6109022702070040 6109021212540007

93 6109022702070040 6109026908590001

94 6109023001070047 6109020201660001

95 6109023001070047 6109024707730002

96 6109023001070047 6109024902910004

97 6109023001070047 6109021802950002
98 6109022710080029 6109021012670003

99 6109022710080029 6109025806680003

100 6109022710080029 6109025809940004

101 6109021301145635 6109021008885001

102 6109021301145593 6109024107685003

103 6109021301145583 6109025505825001

104 6109021301145652 6109024608895001

105 6109022709070003 6109026212660007

106 6109022709070003 6109022704670003

107 6109022709070003 6109025805950005

108 6109022605080008 6109020705730004

109 6109022605080008 6109024212730001

110 6109022204080004 6109021708610002

111 6109022204080004 6109024809650003

112 6109022205080001 6109021006510004

113 6109022205080001 6109024709650003

114 6109022205080001 6109021204780005


115 6109021403080001 6109024610780001

116 6109020804080002 6109027112600001

117 6109020804080002 6109020101940002

118 6109022709070002 6109020207610001

119 6109022709070002 6109026612650003

120 6109022709070002 6109026608930002

121 6109022802080002 6109022412570003

122 6109022802080002 6109024808650004

123 6109022802080002 6109022401910004

124 6109022802080002 6109024101940004

125 6109022104080002 6109024107410055

126 6109022104080002 6109020802580001

127 6109022104080002 6109024107630171

128 6109022104080002 6109022401830003

129 6109020808070005 6109020507580004

130 6109020808070005 6109024605590003


131 6109020808070005 6109021010890004

132 6109021404080004 6109022109670001

133 6109021404080004 6109026707700003

134 6109021404080004 6109025410960002

135 6109022706080001 6109022510600001

136 6109022706080001 6109026006690003

137 6109022706080001 6109025103900004

138 6109022706080001 6109025902940001

139 6109022706080001 6109024111950004

140 6109020707080009 6109025201780010

141 6109020707080009 6109020404790002

142 6109022306080031 6109021702620003

143 6109022306080031 6109024306630003

144 6109022306080031 6109021706860004

145 6109022306080031 6109021604890006


146 6109022706080002 6109020808660003

147 6109022706080002 6109025507720004

148 6109022706080002 6109027009960004

149 6109021610080011 6109021606660002

150 6109021610080011 6109024105730005

151 6109021610080011 6109021511930002

152 6109021610080011 6109024103950004

153 6109021507090003 6109020404790003

154 6109021507090003 6109026312880001

155 6109022307090006 6109024504650002

156 6109022307090006 6109020407730004

157 6109022307090006 6109020510800003

158 6109022307090006 6109021711870001

159 6109022611080005 6109026508600001

160 6109022611080005 6109025806950003

161 6109020208120001 6109021510700001

162 6109023001070051 6109025507670004


163 6109023001070051 6109022105680002
164 6109023001070051 6109025212910003

165 6109023001070051 6109025205950004

166 6109021405120003 6109020605860002

167 6109021405120003 6109024204920001

168 6109022303090031 6109020107690075

169 6109022303090031 6109025605830002

170 6109021712060068 6109021504660001

171 6109021712060068 6109025303730003

172 6109020805120001 6109026707870010

173 6109021610080012 6109022704640001

174 6109021003100002 6109021506620002

175 6109021003100002 6109025003670001

176 6109021003100002 6109021102900001

177 6109021301145649 6109025408815001


178 6109021301145647 6109026504705001

179 6109021301145654 6109020307615001

180 6109021301145655 6109021205925001

181 6109021301145629 6109026608915001

182 6109021301145604 6109024204925002

183 6109021903090001 6109021506640002


184 6109021903090001 6109024408680002

185 6109021903090001 6109020107890116

186 6109021903090001 6109024705950001

187 6109023001070085 6109021507610001

188 6109023001070085 6109021704920002

189 6109023001070085 6109024611960001

190 6109023011070001 6109024701700002

191 6109023011070001 6109021308860004

192 6109023011070001 6109025201910005

193 6109020702080010 6109022311920001

194 6109020702080010 6109021904960004

195 6109022605080006 6109021204600008

196 6109022605080006 6109024107710089

197 6109022605080006 6109024406940004

198 6109022307070005 6109022704730003

199 6109022307070005 6109025207810004

200 6109022307070005 6109023112930002


201 6109020906080024 6109022206780001

202 6109020906080024 6109025010810001

203 6109022106070008 6109020106620001

204 6109022106070008 6109024107620086

205 6109020212080006 6109023112450001

206 6109020212080006 6109024605470001

207 6109020212080006 6109025005750006

208 6109020212080006 6109025003790001

209 6109020608070008 6109020107460055

210 6109020608070008 6109024107490057

211 6109023001070095 6109020809660001

212 6109023001070095 6109024611660002

213 6109023001070095 6109020711890003

214 6109023001070095 6109021402920003

215 6109023001070088 6109022506540002


216 6109023001070088 6109024306570002

217 6109020607070003 6109021008450002

218 6109020607070003 6109026002870001

219 6109020607070003 6109020808930004

220 6109020607070003 6109021911960004

221 6109023107080035 6109025907810001

222 6109023107080035 6109021708810003

223 6109021809080011 6109021808740008

224 6109021809080011 6109026606780001

225 6109021007080037 6109022510430001

226 6109021007080037 6109025302530001

227 6109020906080001 6109020411650007

228 6109020906080001 6109025608720003

229 6109020906080001 6109021203940005

230 6109020906080001 6109026510960001

231 6109020407070003 6109020805410003


232 6109020407070003 6109024107460055

233 6109020407070003 6109020510870004

234 6109020311060006 6109021210560002

235 6109020311060006 6109025112800001

236 6109020311060006 6109026708910001

237 6109020412070001 6109026706720005

238 6109020412070001 6109020507740014

239 6109022807090002 6109020806860001

240 6109021712060071 6109021206600002

241 6109020608070004 6109022709790002

242 6109020608070004 6109026210830001

243 6109023001070104 6109023006540002

244 6109023001070104 6109024107630138

245 6109023001070104 6109026502900005

246 6109021802090016 6109020112650002


247 6109021802090016 6109024412720002

248 6109021802090016 6109020112890004

249 6109021802090016 6109024703950001

250 6109023107080080 6109023006610005

251 6109023107080080 6109025003630002

252 6109023107080080 6109025004970005

253 6109023107080117 6109021010830002

254 6109023107080117 6109026607840004

255 6109021712060016 6109025206770005

256 6109021712060016 6109022209770002

257 6109020510120002 6109022506810003

258 6109020510120002 6109024106850004

259 6109023012110081 6109021508790001

260 6109023012110081 6109026711840004


261 6109022509120008 6109026611860001

262 6109022509120008 6109022103870005

263 6109020610080001 6109021001540001


264 6109020610080001 6109025204550001

265 6109020610080001 6109022002880001


266 6109020202080091 6109023110850001

267 6109020202080091 6109024505870004

268 6109023001070080 6109020607660002

269 6109023001070080 6109027012700002

270 6109023001070080 6109023103910001

271 6109023001070080 6109022110930002

272 6109021705100002 6109020510670002

273 6109021705100002 6109024712760002

274 6109021301145653 6109026307695001

275 6109022812120010 6109051404900001

276 6109021810100012 6109020107730138

277 6109021810100012 6109024107760098

278 6109021810100012 6109022307890007

279 6109021810100012 6109024810950002

280 6109021810100012 6109026704960002

281 6109021808100004 6109021608780004

282 6109021808100004 6109024605880004

283 6109021712070003 6109022811730001

284 6109021712070003 6109026805820001

285 6109021301145569 6109021102945001

286 6109020512135062 6109021711815001

287 6109021809080013 6109021708640005

288 6109021809080013 6109020506700007


289 6109021809080013 6109024909700004

290 6109021809080013 6109026506900001 VINA SURAYA

291 6109021809080015 6109022711780002 SUPRIONO

292 6109021809080015 6109026303830001 PUJI ASTUTIK

CATATAN :
Total 292 Pemilih,
144 Laki-laki,
148 Perempuan

Daftar Pemilih Tetap


DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN


TAHUN 2014

Tanggal
Nama Pemilih Tempat Lahir
Lahir
4 5 6
SETO TRENGGALEK 09 Juli
1985
HERIYANTO EMPAONG 17 Apr
1992
JERMI PONOROGO 03 Des
1988
ANASTASIA ANA CUPANG 24 Sep
BELUNGAI 1994
ERMIYATI SERANG 09 Juli
1979
REGINA SANGGAU 20 Mar
1993
PAROTIQAPATRISIA JANANG RAM 02 Sep
1992
NUR KHOLI Q JEMBER 08 Jan 1989
SITI MARIAM SELALONG DUA 18 Agust
1989

01 Juli
KAMAN TRENGGALEK 1967
HARMULIK SURABAYA 01 Juli
1972
LENI YULIANTI SENTAPANG 31 Juli
1996
SANTRIANSYAH KANDANGAN 23 Sep
1979
INSARI LAMPUNG 14 Juli
1988
HERI YANSAH RAWAK HULU 13 Mar
1985
DWI RUSIANTI SP V 19 Juni
SENTAPANG 1994
UNTUNG PONOROGO 01 Juli
1954
SUPARTINI PONOROGO 01 Juli
1962
MASRONI LAMPUNG 04 Mei
SELATASN 1987
JARWO SUSENO LAMPUNG 27 Okt
SELATAN 1989
MUHAMMAD JUMALI TRANS SP V 15 Des
LAMAU 1991
SITI AKIDAH SP V LAMAU 26 Mar
1995
PANJI HARTOYO KEDIRI 05 Des
1977
SUKA INDAH JOMBANG 18 Sep
1978

TAPANG 08 Agust
CANDRA MARKUS MUNTIK 1982
MARTINA MARTA TEMBAGA 19 Jan 1988
WAYUDI KEDIRI 24 Jan 1983
AGUS SUYONO KEDIRI 06 Jan 1991
SYAMSUNUR JALAL PONOROGO 08 Agust
1984
SITI NURPITA SARI PONOROGO 10 Nov
1986
MARSIANA NELI EMPAONG 20 Agust
1983
SUTARTI PONTIANAK 13 Jan 1990
SUPARNO PONOROGO 19 Jan 1976
AGUS KHOMSIANINGSIH YOGYAKARTA 17 Agust
1981
YUNI SHURI TAYAN 01 Jan 1987
RUSDIANTO TUNGGAL 29 Apr
BAKTI 1991
SITI MASITAH SEKADAU 21 Feb
1976
A. KASENG NATAI UBAH 07 Agust
1987
MISINEM TRENGGALEK 30 Juni
1962
RULLY IRAWAN TRENGGALEK 01 Juli
1985
KARTINI LAMPUNG 14 Juli
TENGAH 1977

11 Mar
EKA SAKDIYAH KEDIRI 1990
ISNAINI TULUNG 09 Sep
AGUNG 1988
KASMINO/KASINEM BANYUMAS 01 Juli
1975
SUPARTINAH YOGYAKARTA 01 Juli
1955
IWAN SUWANDI SUKABUMI 26 Des
1974
MARSELINA NELI EMPAONG 20 Juli
1983
SUPARMAN TRENGGALEK 01 Juli
1958
NOVI TREGGALEK 01 Feb
1965
KARTINI SURABAYA 02 Agust
1965
A. EFENDI LAMPUNG 07 Mei
TENGAH 1973
PARMIYATI KEDIRI 15 Feb
1965
JOKO SUMARTONO LAMPUNG 18 Juni
SELATAN 1976
KHOERUL MUTIRIN PONOROGO 26 Mar
1983
SELTINI JEMBER 01 Juli
1971
SRI MINARTI PONOROGO 04 Agust
1968

01 Des
DANI SUMARDI SURABAYA 1962
SIGIT. S KEDIRI 20 Jan 1959

SITI KHOTIJAH JEMBER 01 Mei


1973
NOPIATI YOGYAKARTA 05 Nov
1979
TUMIRAN KEDIRI 24 Apr
1963
SITI SOLIHATUN KEDIRI 02 Mar
1973
CORNELIS SURATO LAMAU 01 Jan 1968

MARSIA PARADILA NANGA TAMAN 13 Juli


1976
AMANSIUS SUDIRWANTO EMPAONG 10 Feb
1995
01 Juli
RUSNAWATI SERANG 1984

06 Agust
MUHAMAD MEMED CISITU 1950

05 Juni
YUYUN CIANJUR 1954

12 Mar
UJANG MAUFUR CIANJUR 1991

SUKAMTO TENGGER 27 Mei


KIDUL 1981

10 Juni
NURHAYATI BAWANG 1986

01 Juli
SARBIAH SERANG 1955

LAMAU 08 Agust
SITI NURHASANAH SENTAPANG 1993

01 Juli
NGADIKUN KEBUMEN 1944

05 Agust
KUSINEM KEBUMEN 1952

07 Feb
JAWADI LAMPUNG 1970

04 Juli
KARTINI LAMPUNG 1974

28 Mar
AGIL DWI PRASETIO LAMPUNG 1992

15 Des
SULIATI TRENGGALEK 1983

16 Mar
ANTONIUS ELE TAMANG 1942

20 Feb
MIDAH EMPAONG 1950

AGUSTINUS EMPAONG 12 Feb


1987
01 Juli
PONIRAH KEDIRI 1945

MARDONO YOGYAKARTA 19 Jan 1954

30 Okt
ANASTASIA ELISABET EMPAONG 1980

01 Juli
HARDONO YOGYAKARTA 1954

01 Juli
SITI BULQIS KANDANGAN 1959

01 Juli
SHOLEHA MADIUN 1949

23 Apr
M. DJAPAR AMIN KEDIRI 1952

01 Juli
PONSIANUS UDIN EMPAONG 1952

01 Juli
RM. REBI EMPAONG 1953

12 Des
YUSTINUS WANOJOYO EMPAONG 1954

LUSIA AGNES CENAYAN 29 Agust

1959

MAHMUDI KEDIRI 02 Jan 1966

07 Juli
RUKIMAH KEDIRI 1973

09 Feb
SITI NURUL LAELY TRANS LAMAU 1991

18 Feb
AHMAD SHOBIRIN SEJIRAK 1995

10 Des
SUPANDI KEDIRI 1967

18 Juni
ENY ERMAWATI SURABAYA 1968

18 Sep
LAILATUL FAJAR ISTIQOMAH SANGGAU 1994

SAMSUL ARIPIN SEKADAU 10 Agust


1988
KAROMI TRENGGALEK 01 Juli
1968
INDRAYANI LAMPUNG 15 Mei
1982
SUTARTI RASAU JAYA 06 Agust
1989
SUYATI MADIUN 22 Des
1966

27 Apr
SAPTO LEGONO KEDIRI 1967

LAMAU 18 Mei
MAYLANI LUCKY SENTAPANG 1995

LAMPUNG 07 Mei
AHMAD EFFENDI TENGAH 1973

02 Des
ASROKAH TRENGGALEK 1973

17 Agust
SUPARMAN TRENGGALEK 1961

08 Sep
MISINEM TRENGGALEK 1965

10 Juni
LAMIRAN TRENGGALEK 1951

07 Sep
SITI KAROMI TRENGGALEK 1965

12 Apr
IMAM MAKOYEM TRENGGALEK 1978

06 Okt
SUMARNI KEDIRI 1978

31 Des
JUMINAH SALA TIGA 1960

ISNAINI LAMAU 01 Jan 1994


SETAPANG
02 Juli
SUPARNO KEDIRI 1961

26 Des
ENDANG WATI SURABAYA 1965

26 Agust
UMI MASRUKAH SETAPANG 1993

24 Des
ALI MAHMUDIN TRENGGALEK 1957

08 Agust
SITI KOMSIYAH NGAWI 1965

ZAINAL FANANI NGAWI 24 Jan 1991

TRANS SP V
MAHFUDLATUN NAFIAH LAMAU 01 Jan 1994

01 Juli
PEMRAH KEDIRI 1941

08 Feb
KAMERAN KEDIRI 1958

01 Juli
UMIYANTI KEDIRI 1963

WAHYUDI KEDIRI 24 Jan 1983

05 Juli
SUGITO TRENGGALEK 1958

06 Mei
SITI MUKA ROMAH TRENGGALEK 1959
10 Okt
HENDRIK MAS NUT TRENGGALEK 1989

21 Sep
KASMINO BANYUMAS 1967

27 Juli
JURNI SEJIRAK 1970

14 Okt
TRI OKTAVIANI SP 5 LAMAU 1996

25 Okt
SIGET SUTRIAWAN SUMENEP 1960

20 Juni
SATINAH KEDIRI 1969

11 Mar
LAILIATUS EKA SADIYAH KEDIRI 1990

19 Feb
LAILI DWI PUTRI ROMADHONI SETAPANG 1994

NIVIA SULIS TRI ANDINI SP V LAMAU 01 Nov


SENTAPANG 1995

TAPANG
KATARINA AYONG MARTINI MUNTIK 12 Jan 1978

TAPANG 04 Apr
ALEXANDER ACON MUNTIK 1979

17 Feb
SUNGKONO KEDIRI 1962

03 Juni
ROSMIATI KEDIRI 1963

17 Juni
HERI PURNOMO KEDIRI 1986

16 Apr
FERDI HASAN BENGKULU 1989

08 Agust
SUKRIANTO KEDIRI 1966

15 Juli
SITI JUWARIYAH BLITAR 1972

LAMAU 30 Sep
ISNAINI LAILI LATIFAH SENTAPANG 1996

16 Juni
SUYONO JEMBER 1966

SP V LAMAU 01 Mei
DEWI KHOTIJAH SENTAPANG 1973

SUYITNO KEDIRI 15 Nov


1993
SP V LAMAU 01 Mar
SITI KHOLIFAH SENTAPANG 1995

04 Apr
MULYADI SERANG 1979

23 Des
RINAWATI TRENGGALEK 1988

05 Apr
KARTINI TRENGGALEK 1965

04 Juli
MUHAMMAD JUNAIDI JEMBER 1973

05 Okt
NURHADI KEDIRI 1980

17 Nov
NOVY ANDIKA WARDANI TRENGGALEK 1987

25 Agust
KASINEM WONOGIRI 1960

18 Juni
SRI LESTARI WONOGIRI 1995

IMAM MUHTADIN KEDIRI 15 Okt


1970
MUSTHOFIATUN LAMPUNG 15 Juli
TENGAH 1967

21 Mei
WASIS LAMPUNG 1968
RATNA MAYLASARI LAMPUNG 12 Des
1991
TUTI ZAQIAH SETAPANG 12 Mei
1995
ANDIK SUWITO TRENGGALEK 06 Mei
1986
MALIKAH SUCIATI LAMAU 02 Apr
SENTAPANG 1992
SAWABI JEMBER 01 Juli
1969
SUSIATI JEMBER 16 Mei
1983
RIDLWAN JEMBER 15 Apr
1966
USWATUN HASANAH JEMBER 13 Mar
1973
SUKARMI KOTA BANGUN 27 Juli
1987
27 Apr
MOCH. SALIM KEDIRI 1964

15 Juni
DANA SUPARMAN BANDUNG 1962

10 Mar
TARWIYAH INDRAMAYU 1967

11 Feb
UJANG KARYANA LAMPUNG 1990

14 Agust
SUMIATI LABUR 1981
SUBIATIN PACITAN 25 Apr
1970
SUTONO PACITAN 03 Juli
1961
SUYITNO JEMBER 12 Mei
1992
PAYUNG ELAWATI EMPAONG 26 Agust
1991
M. SUCIATI PONOROGO 02 Apr
1992
SUBANDI PONOROGO 15 Juni
1964
SRI WIDARNI PONOROGO 04 Agust
1968
FATHONI ISLAM SUBANDI PONOROGO 01 Juli
1989
MUDA IYAH TRIMARDIANI LAMAU 07 Mei
SETAPANG 1995
15 Juli
YOSEP YASON EMPAONG 1961

17 Apr
HADIYANTO YOHANES EMPAONG 1992

17 Apr
LIDUINATA YOSEPA EMPAONG 1995

TUKINAH GUNUNG KIDUL 07 Jan 1970

AGUS PUJI HARIYANTO RIAU 13 Agust


1986
SUTARNI GUNUNG KIDUL 12 Jan 1991

23 Nov
MUHAMAD RASYID. R. LUBIS ASAHAN 1992

19 Apr
APRIZAL NATA LUBIS PEKAN BARU 1996

12 Apr
KOSMAS BERINGIN 1960

01 Juli
SUTINI JEMBER 1971

04 Juni
NINA YOHANA EMPAONG 1994

27 Apr
SUKARDI EMPAONG 1973

12 Juli
SUPATMI KLATEN 1981

31 Des
ARSENIUS SISWANTO EMPAONG 1993
22 Juni
SUGENG RIYADI WONOSOGO 1978

RUPINA ANONG CENAYAN 10 Okt


1981

01 Juni
KASTURI PONOROGO 1962

01 Juli
MASTUKAH GRESIK 1962

31 Des
SUKRI WONOSOGO 1945

06 Mei
SUPAR TINA YOGYAKARTA 1947

10 Mei
PURYANTI YOGYAKARTA 1975

10 Mar
RIBUT SUPRIHATIN YOGYAKARTA 1979

01 Juli
WARJO TRENGGALEK 1946

01 Juli
MERSIRAH PONOROGO 1949

08 Sep
HERONIMUS EMPAONG 1966

06 Nov
TERESIA GORETTI EMPAONG 1966

07 Nov
BUDI VENSENSIUS EMPAONG 1989

RONI IGNASIUS EMPAONG 14 Feb


1992
25 Juni
DARMO DIMIN MAGETAN 1954
03 Juni
SARMINI MAGETAN 1957

10 Agust
KASIANUS ALIB CEKENAT II 1945

TAPANG 20 Feb
KATARINA ANONG SANDRA MUNTIK 1987

TRANS SP V 08 Agust
FRANSISKUS FRAN LAMAU 1993

TRANS SP V 19 Nov
YOHANES PROTASIUS OOK LAMAU 1996

19 Juli
MARIANA EMPAONG 1981

17 Agust
STEPANUS AGUS TANTANG B 1981

18 Agust
MARTINUS JELANI EMPAONG 1974

26 Juni
ELIANA SEMON KENYABUR 1978

ASTI YUSTINUS EMPAONG 25 Okt

1943

13 Feb
ANTONIA ANEN LANDAU APIN 1953

04 Nov
YULIANUS ADEN EMPAONG 1965

16 Agust
MARSIANIS SITIN ENGKOLAI 1972

12 Mar
PILIPUS ALGINI IGI EMPAONG 1994

SP V LAMAU 25 Okt
KATARINA DWIYANTI SENTAPANG 1996

08 Mei
ABDURRAHMAN SEKADAU 1941
01 Juli
SITI EMPAONG 1946

05 Okt
ABDULLAH EMPAONG 1987

12 Okt
RENATUS TEAM SANGGAU 1956

11 Des
EMEREZIANA ERMINA NANGA DAYAK 1980

PAYUNG HELINA ANTI EMPAONG 27 Agust


1991

27 Juni
AGUSTINA ASUANTI EMPAONG 1972

05 Juli
ANSELMUS URIK ENGKOLAI 1974

08 Juni
UDOS KENYABUR 1986

12 Juni
M. BUJAMIN SUKABUMI 1960

27 Sep
SUYITNO MAGETAN 1979

22 Okt
TITIN SUKARTINI SUKABUMI 1983

30 Juni
KARNO PONOROGO 1954

01 Juli
JUMIRAH PONOROGO 1963

25 Feb
KHOIRUL MUNTIRIN PONOROGO 1990

01 Des
MAK NUM CIAMIS 1965

04 Des
ENDANG SUPRIYANTI METRO 1972

FATONI CIAMIS 01 Des


1989
07 Mar
UMI SALAMAH SP LIMA 1995

30 Juni
TONO PACITAN 1961

10 Mar
SUGIATIN PACITAN 1963

SP V LAMAU 10 Apr
WAHYU DWI SRIRAHAYU SETAPANG 1997

10 Okt
HADIYANTO PILANG PUSAU 1983

26 Juli
SAMSIAH SELINTAH 1984

TAPANG 12 Juni
LUSIA IDA MUNTIK 1977

22 Sep
SUDARSO EMPAONG 1977

YOHANES FALAUN BELLYSUNATA MELAPI III 25 Juni


1981
PETRONELA ELI MENAWAI 01 Juni
TEKAM 1985
YOHANES MARDINO SEKADAU 15 Agust
1979

27 Nov
MARTINA EMPAONG 1984
SETIATUN SHOLIHAN YOGYAKARTA 26 Nov
1986
NUR IKHASANUDIN OKI SUMSEL 21 Mar
1987
ANTONIUS BASAH NATAI UBAH 10 Jan 1954
SELIA ENSAKANG 12 Apr
1955
HERONIMUS KASENG NATAI UBAH 20 Feb
1988
JOKO PURWANTO PACITAN 31 Okt
1985
RONI AMELIA FITRI BANTAI 05 Mei
1987
SELAMET RIYANTO MAGETAN 06 Juli
1966
ETIK RINAWIDAYANTI BONDOWOSO 30 Des
1970
ESTU PRASATIO WIBOWO MAGETAN 31 Mar
1991
MARGO TRANS PIRNAWAN SP LIMA 21 Okt
1993
SUKMAYA SERANG 05 Okt
1967
ASMIYATI SERANG 07 Des
1976
SUTISNA LAMPUNG 23 Juli
1969
BENEDIKTUS ANDI EMPAONG 24 Apr

1990
SAMAN SERANG 01 Juli
1973
ERNAWATI SERANG 01 Juli
1976
SUTISNA SERANG 23 Juli
1989
SUMIYATI SERANG 08 Okt
1995
SUMIATI SERANG 27 Apr
1996
IWAN SUANDI SUKABUMI 16 Agust
1978
SITI JULEHA LAMPUNG 06 Mei
1988
ACEP SUHENDRI RAWAK 28 Nov
1973
ROSALIA TITIN EMPAONG 28 Mei
1982
DEDE HERMANSAH LAMPUNG 11 Feb
1994
NURUL HUDA LAMPUNG 17 Nov
TENGAH 1981
17 Agust
WIYONO PONOROGO 1964

20 Mei
SUJARWO LAMPUNG 1967
SURATMINI PONOROGO 09 Sep
1970

25 Juni
PONOROGO 1990

27 Nov
PONOROGO 1978

23 Mar
TRENGGALEK 1983
04 June 2014 12:30:50

MODEL A.3-
PPWP

KECAMATAN : SEKADAU HULU


KELURAHAN / DESA : PERONGKAN
TPS : 5
Status Jenis Alamat
Umur Keterangan
Kawin Kelamin Jalan/Dukuh RT RW
7 8 9 10 11 12 13
29 S Lk DUSUN SP V SENTAPANG/ 0 0-

22 B Lk DUSUN SP V SENTAPANG/ 0 0-

25 S Pr DUSUN SP V SENTAPANG/ 0 0-

19 B Pr DUSUN SP V SENTAPANG/ 0 0-

35 S Pr DUSUN SP V SENTAPANG/ 0 0-

21 B Pr DUSUN SP V SENTAPANG/ 0 0-

21 B Pr DUSUN SP V SENTAPANG/ 0 0-

25 S Lk PERONGKAN/- 0 0-
24 S Pr PERONGKAN/- 0 0-

47 S Lk PERONGKAN/- 0 0-
42 S Pr PERONGKAN/- 0 0-

17 B Pr PERONGKAN/- 0 0-

34 S Lk PERONGKAN/- 0 0-

25 S Pr PERONGKAN/- 0 0-

29 S Lk PERONGKAN/- 0 0-

20 S Pr PERONGKAN/- 0 0-

60 S Lk PERONGKAN/- 0 0-

52 S Pr SENTAPANG/- 9 5-
27 B Lk PERONGKAN/- 0 0-

24 B Lk PERONGKAN/- 0 0-

22 B Lk SENTAPANG/- 9 5-

19 B Pr PERONGKAN/- 0 0-

36 S Lk PERONGKAN/- 0 0-

35 S Pr PERONGKAN/- 0 0-

31 S Lk PERONGKAN/- 0 0-
26 S Pr PERONGKAN/- 0 0-
31 B Lk PERONGKAN/- 0 0-
23 B Lk PERONGKAN/- 0 0-
29 S Lk PERONGKAN/- 0 0-

27 S Pr PERONGKAN/- 0 0-

30 S Pr PERONGKAN/- 0 0-

24 S Pr PERONGKAN/- 0 0-
38 S Lk PERONGKAN/- 0 0-
32 S Pr PERONGKAN/- 0 0-

27 S Pr SENTAPANG/- 9 5-
23 S Lk PERONGKAN/- 0 0-

38 S Pr SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-


005/
26 B Lk SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
52 S Pr SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
29 B Lk SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
36 S Pr SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/

SENTAPANG RT. 003/RW.


24 B Pr 005/ 3 5-
25 B Lk SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
39 S Lk SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
59 S Pr SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
39 S Lk SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
30 B Pr SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
56 S Lk SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
49 B Lk SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
48 S Pr SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
41 S Lk SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
49 S Pr SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
38 S Lk SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
31 B Lk SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
43 S Pr SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
45 S Pr SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/

SENTAPANG RT. 003/RW.


51 S Lk 005/ 3 5-
55 S Lk SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
41 S Pr SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
34 B Pr SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
51 S Lk SENTAPANG RT. 003/RW. 3 5-
005/
41 S Pr SENTAPANG/- 3 5-

46 S Lk DUSUN SP V 3 5-
LAMAU/LAMAU
37 S Pr DUSUN SP V 3 5-
LAMAU/LAMAU
19 B Lk DUSUN SP V 3 5-
LAMAU/LAMAU
DUSUN LAMAU
30 S Pr SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
63 S Lk SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
60 S Pr SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
23 B Lk SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
33 S Lk DUSUN LAMAU 3 5-
SENTAPANG/LAMAU

SENTAPANG
DUSUN LAMAU
28 S Pr SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
59 S Pr SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
20 S Pr SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
70 S Lk SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
61 S Pr SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
44 S Lk SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
40 S Pr SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
22 B Lk SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
30 P Pr SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
72 S Lk SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
64 S Pr SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG

DUSUN LAMAU
27 B Lk SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
69 S Pr SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
60 S Lk SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
33 P Pr SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
60 S Lk SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
55 S Pr SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
65 S Pr SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
62 S Lk SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
62 S Lk SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
61 S Pr SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN SP V LAMAU
59 S Lk SENTAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
54 S Pr DUSUN SP V LAMAU 3 5-

SENTAPANG/LAMAU
SENTAPANG
SP. LIMA LAMAU
48 S Lk SETAPANG/LAMAU 5 3-
SETAPANG
SP. LIMA LAMAU
41 S Pr SETAPANG/LAMAU 5 3-
SETAPANG
SP. LIMA LAMAU
23 B Pr SETAPANG/LAMAU 5 3-
SETAPANG
SP. LIMA LAMAU
19 B Lk SETAPANG/LAMAU 5 3-
SETAPANG
SP V LAMAU
46 S Lk SETAPANG/LAMAU 9 2-
SETAPANG
SP V LAMAU
46 S Pr SETAPANG/LAMAU 9 2-
SETAPANG
SP V LAMAU
19 B Pr SETAPANG/LAMAU 9 2-
SETAPANG
25 B Lk SP V SENTAPANG RT. 9 5-
009/RW. 005/
46 S Pr SP V SENTAPANG RT. 9 5-
009/RW. 005/
32 S Pr SP V SENTAPANG RT. 9 5-
009/RW. 005/
24 S Pr SP V SENTAPANG RT. 9 5-
009/RW. 005/
47 S Pr LAMAU 9 5-
SENTAPANG/LAMAU

SENTAPANG
LAMAU
47 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
19 B Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
41 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
40 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
52 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
48 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
63 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
48 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
36 B Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
35 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
53 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG

LAMAU
20 B Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
53 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
48 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
20 B Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
56 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
48 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
23 B Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
20 B Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
73 M Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
56 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
51 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
31 B Lk LAMAU 9 5-

SENTAPANG/LAMAU
SENTAPANG
LAMAU
56 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
55 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
24 B Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
46 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
43 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
LAMAU
17 B Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
53 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
45 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
24 B Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
20 B Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
18 B Pr SP V LAMAU 9 5-
SENTAPANG/LAMAU

SENTAPANG
SP V LAMAU
36 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
35 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
52 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
51 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
28 B Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
25 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
47 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
41 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
17 B Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
48 S Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
41 S Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG

SP V LAMAU
20 B Lk SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
19 B Pr SENTAPANG/LAMAU 9 5-
SENTAPANG
SP LIMA LAMAU
35 S Lk SETAPANG/LAMAU 9 5-
SETAPANG
SP LIMA LAMAU
25 S Pr SETAPANG/LAMAU 9 5-
SETAPANG
SP LIMA LAMAU
49 S Pr SETAPANG/LAMAU 9 5-
SETAPANG
SP LIMA LAMAU
41 B Lk SETAPANG/LAMAU 9 5-
SETAPANG
SP LIMA LAMAU
33 B Lk SETAPANG/LAMAU 9 5-
SETAPANG
SP LIMA LAMAU
26 B Lk SETAPANG/LAMAU 9 5-
SETAPANG
SP V LAMAU
53 M Pr SETAPANG/LAMAU 9 5-
SETAPANG
SP V LAMAU
19 B Pr SETAPANG/LAMAU 9 5-
SETAPANG
43 B Lk KAMPUNG 9 5-
SETAPANG/PERONGKAN
46 S Pr KAMPUNG 9 5-
SETAPANG/PERONGKAN

KAMPUNG
46 S Lk SETAPANG/PERONGKAN 9 5-
22 B Pr KAMPUNG 9 5-
SETAPANG/PERONGKAN
19 B Pr DUSUN SP V SENTAPANG/ 0 0-

28 S Lk LAMAU 9 5-
SENTAPANG/PERONGKAN
22 S Pr LAMAU 9 5-
SENTAPANG/PERONGKAN
45 S Lk SETAPANG/SETAPANG 9 5-

31 S Pr SETAPANG/SETAPANG 9 5-

48 S Lk SETAPANG/SETAPANG 9 5-

41 S Pr SETAPANG/SETAPANG 9 5-

26 S Pr SP.V 9 5-
SETAPANG/SETAPANG
SP V LAMAU
50 S Lk SENTAPANG/SP V LAMAU 9 5-
SETAPANG
LAMAU
52 S Lk SETAPANG/LAMAU 10 3-
SETAPANG
LAMAU
47 S Pr SETAPANG/LAMAU 10 3-
SETAPANG
LAMAU
24 B Lk SETAPANG/LAMAU 10 3-
SETAPANG

32 S Pr DUSUN SP V SENTAPANG/ 10 5-
44 S Pr SENTAPANG RT. 010/RW. 10 5-
005/
53 S Lk SENTAPANG RT. 010/RW. 10 5-
005/
22 B Lk SP V SENTAPANG RT. 10 5-
010/RW. 005/
22 B Pr SP V SENTAPANG RT. 10 5-
010/RW. 005/
22 B Pr SP V SENTAPANG RT. 10 5-
010/RW. 005/
50 S Lk DUSUN LAMAU 10 5-
SETAPANG SP. V/LAMAU
45 S Pr DUSUN LAMAU 10 5-
SETAPANG SP. V/LAMAU
25 B Lk DUSUN LAMAU 10 5-
SETAPANG SP. V/LAMAU
19 B Pr DUSUN LAMAU 10 5-
SETAPANG SP. V/LAMAU
DUSUN LAMAU
52 S Lk SETAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
22 B Lk SETAPANG/LAMAU 3 5-
SENTAPANG
DUSUN LAMAU
19 B Pr SETAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
DUSUN SP. 5 LAMAU
44 S Pr SETAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG

DUSUN SP. 5 LAMAU


27 B Lk SETAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
23 B Pr SP V SENTAPANG RT. 10 5-
010/RW. 005/
LAMAU
21 B Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
18 B Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
54 S Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
43 S Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
20 B Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
41 S Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
32 S Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
20 B Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
36 S Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
32 S Pr LAMAU 10 5-
SENTAPANG/LAMAU

SENTAPANG
LAMAU
52 S Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
52 S Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
68 S Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
67 S Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
39 B Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
35 B Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
68 S Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
65 S Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
47 S Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
47 S Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
24 B Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG

LAMAU
22 B Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
60 S Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
57 S Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
68 S Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
27 S Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
20 B Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
LAMAU
17 B Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
32 S Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
32 S Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
39 S Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
36 S Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
70 S Lk SP V LAMAU 5 5-

SENTAPANG/LAMAU
SENTAPANG
SP V LAMAU
61 S Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
48 S Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
41 S Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
20 B Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
17 B Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
73 S Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
68 S Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
26 B Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
57 S Lk SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP V LAMAU
33 S Pr SENTAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
22 B Pr SP V LAMAU 10 5-
SENTAPANG/LAMAU

SENTAPANG
SP. 5 LAMAU
42 S Pr SETAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP. 5 LAMAU
40 S Lk SETAPANG/LAMAU 10 5-
SENTAPANG
SP LIMA LAMAU
28 B Lk SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP LIMA LAMAU
54 S Lk SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP LIMA LAMAU
34 S Lk SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP LIMA LAMAU
30 S Pr SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP LIMA LAMAU
60 S Lk SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP LIMA LAMAU
51 S Pr SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP LIMA LAMAU
24 B Pr SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP LIMA LAMAU
48 S Lk SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP LIMA LAMAU
41 S Pr SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG

SP LIMA LAMAU
24 B Lk SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP LIMA LAMAU
19 B Pr SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP V LAMAU
53 S Lk SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP V LAMAU
51 S Pr SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP V LAMAU
17 B Pr SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP V LAMAU
30 S Lk SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP V LAMAU
29 S Pr SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP. V LAMAU
37 S Pr SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP. V LAMAU
36 S Lk SETAPANG/LAMAU 10 5-
SETAPANG
33 S Lk KAMPUNG 10 5-
SETAPANG/PERONGKAN
29 S Pr KAMPUNG 10 5-
SETAPANG/PERONGKAN
34 S Lk KAMPUNG 10 5-
SETAPANG/PERONGKAN

KAMPUNG
29 S Pr SETAPANG/PERONGKAN 10 5-
27 S Pr KAMPUNG 10 5-
SETAPANG/SETAPANG
27 B Lk KAMPUNG 10 5-
SETAPANG/SETAPANG
60 S Lk SENTAPANG/SETAPANG 10 5-
59 S Pr SENTAPANG/SETAPANG 10 5-

26 B Lk SENTAPANG/SETAPANG 10 5-
28 S Lk SETAPANG/SETAPANG 10 5-

27 S Pr SETAPANG/SETAPANG 10 5-

48 S Lk SETAPANG/SETAPANG 10 5-

43 S Pr SETAPANG/SETAPANG 10 5-

23 B Lk SETAPANG/SETAPANG 10 5-

20 B Lk SETAPANG/SETAPANG 10 5-

46 S Lk SETAPANG/SETAPANG 10 5-

37 S Pr SETAPANG/SETAPANG 10 5-

44 B Pr SETAPANG/SETAPANG 10 5-

24 S Lk SETAPANG/SETAPANG 10 5-

41 S Lk SETAPANG/SETAPANG 10 5-

38 S Pr SETAPANG/SETAPANG 10 5-

24 B Lk SETAPANG/SETAPANG 10 5-

18 B Pr KAMPUNG 10 5-
SETAPANG/SETAPANG
18 B Pr SETAPANG/SETAPANG 10 5-

35 S Lk SETAPANG/SETAPANG 10 5-

26 S Pr SETAPANG/SETAPANG 10 5-

40 S Lk DUSUN SP V SENTAPANG/ 0 0-

32 S Pr SETAPANG/SETAPANG 10 5-

20 B Lk SETAPANG/SETAPANG 10 5-

32 S Lk SETAPANG/SETAPANG 10 5-

SP V LAMAU
49 S Lk SETAPANG/SP V LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP V LAMAU
47 B Lk SETAPANG/SP V LAMAU 10 5-
SETAPANG
43 S Pr SP V LAMAU 10 5-
SETAPANG/SP V LAMAU

SETAPANG
SP V LAMAU
24 B Pr SETAPANG/SP V LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP V LAMAU
35 S Lk SETAPANG/SP V LAMAU 10 5-
SETAPANG
SP V LAMAU
31 S Pr SETAPANG/SP V LAMAU 10 5-
SETAPANG
Ditetapkan di Sekadau, 8 Juni 2014
KPU Kabupaten/Kota
Ketua

(GUSTI MAHMUD BUANG, SE)