You are on page 1of 6

Bahagian A

[10 markah]

[ Masa dicadangkan : 15 minit ]

Gambar di bawah menunjukkan suasana berpindah ke rumah baharu.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang suasana berpindah ke rumah baharu tersebut
berdasarkan gambar.

1
Bahagian B
[15 markah]

[ Masa dicadangkan : 25 minit ]

Gambar di bawah menunjukkan poster menjaga kesihatan gigi.

Tulis ulasan tentang amalan hidup sihat dalam bentuk perenggan.

Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

2
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3
Bahagian C
[25 markah]

[ Masa dicadangkan : 35 minit ]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Baru-baru ini, kamu telah menyertai program motivasi yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa
Melayu di sekolah.

Sebagai setiausaha, kamu dikehendaki menyediakan laporan tentang program motivasi tersebut.

Tulis laporan kamu itu selengkapnya.

ATAU

Soalan 2

Pergi ke belukar memasang pikat,

Pulangnya lewat di hujung petang;

Jikalau sentiasa berjimat cermat,

Rezeki secupak terasa segantang.

Indah nian pemandangan dunia,

Dari timur hingga selatan;

Sikap berjimat amalan mulia,

Orang boros sahabat syaitan.

Dipetik daripada Puisi Tradisional,


Antologi Kasut Kelopak Jantung

4
Dua rangkap di atas merupakan sebahagian daripada pantun empat kerat daripada Antologi
Kasut Kelopak Jantung. Pantun tersebut merupakan nasihat mengenai kebaikan sikap berjimat
cermat jika diamalkan oleh rakyat Malaysia.

Berdasarkan maksud pantun tersebut, tulis sebuah karangan tentang kepentingan berjimat
cermat dalam kehidupan seharian.

Tulis karangan kamu itu selengkapnya.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
5
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
KERTAS SOALAN TAMAT