Вы находитесь на странице: 1из 2

MINIT CURAI

BENGKEL YANG TELAH DIHADIRI OLEH PEGAWAI


SK KEM TERENDAK 2
________________________________________________________________________________
(Hendaklah diisi dalam dua salinan. Satu salinan untuk Guru Besar dan satu salinan untuk yang orang berkaitan)

NAMA PEGAWAI : Salina binti Md.Yunas


JAWATAN : Guru Akademik Biasa
TURUT HADIR : Semua guru mata pelajran teras UPSR 2019
MESYUARAT YANG : Bengkel Penyelarasan Membina Modul Bahasa Melayu untuk
DIHADIRI Program Sinar Harapan UPSR 2019
TARIKH : 23 Januari 2019 ( Rabu )
TEMPAT : Bilik Mesyuarat SK. Lesong Batu, Melaka.
MASA : 2.30 petang – 5.00 petang
PENGANJUR : Pejabat Pendidikan Daerah, Alor Gajah, Melaka.

A. PERKARA YANG DIBINCANGKAN (EN. ZORKARNINI BIN A. GHANI)

1. Membentangkan peningkatan prestasi UPSR peringkat daerah. Gred purata daerah pada tahun
2017 meningkat dari 2.88 ke 2.84 pada tahun 2018 manakala menguasai tahap minimum pula
70.04 % pada tahun 2017 meningkat 70.47% pada tahun 2018.
2. Bengkel ini bertujuan meningkatkan peratus murid menguasai tahap minimum berdasarkan
polisi kementerian melalui Program Intervensi Lima Langkah (PILL).
3. PPD mengenal pasti pencapaian mata pelajaran teras murid Tahun 5 (2018) seramai 420
orang murid (data SAPS) tidak menguasai tahap minimum pada peperiksaan akhir tahun.
4. PPD mensasarkan calon Tahun 6 (2019) mencapai 45% menguasai tahap minimum dalam
peperiksaan percubaan.
5. Intervensi yang dilakukan untuk mengatasi isu ialah penghasilan Modul Program Sinar
Harapan UPSR 2019 yang akan digunapakai pada bulan Jun oleh sekolah-sekolah rendah
daerah Alor Gajah.

B. INTERVENSI BAHASA MELAYU (EN. AZMI BINABDULLAH)

1. Membina tujuh modul untuk murid lemah Sasaran Sifar E.


2. Ansur maju pada setiap modul dalam tempoh masa 1 jam.

C. TINDAKAN :

1. Membuat minit curai.


2. Lima kali perjumpaan panel.
3. Menyebar luas dalam mesyuarat Kurikulum.

Bengkel tamat pada jam 5.00 petang.

Disediakan oleh, Tarikh : 23 Januari 2019

(SALINA BINTI MD.YUNAS)


SK Kem Terendak 2

1
MINIT CURAI
BENGKEL YANG TELAH DIHADIRI OLEH PEGAWAI
SK KEM TERENDAK 2
________________________________________________________________________________