You are on page 1of 4

Mata pelajaran :Pendidikan Jasmani

Tarikh :05 April 2017

Hari :Rabu

Tempat :Padang Bola Jaring

Kelas :4 Ceria

Bilangan murid :15 orang

Tahun :4

Tunjang :Kemahiran asas

Tajuk :Bola Jaring

Sub-tajuk :Hantaran bola atas kepala

Objektif :

i.Psikomotor: Murid dapat melakukan aktiviti hantaran atas kepala dengan menggunakan dua
tangan pada jarak jauh

ii.Kognitif : Murid dapat menerangkan posisi badan semasa melakukan hantaran atas kepala
apabila ditanya oleh guru.

iii.Afektif : Murid dapat menunjukkan kesungguhan dalam melakukan aktiviti hantaran atas
kepala.

BIL AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI ALATAN


1 Memanaskan Badan Lakukan sebanyak 8 kali:

- Gerakkan bahu
mengikut arah putaran
jam dan lakukan
sebaliknya
- Pusingkan tangan
mengikut arah jam dan
lakukan sebaliknya.
- Luruskan tangan ke
hadapan dan gerakkan
ke kiri dan kanan.
- Luruskan tangan ke
belakang dan gerakkan
ke atas dan bawah.
- Tundukkan badan
paras pinggang dan
gerakkan ke kiri dan
kanan.
- Lari perlahan setempat
dan laju mengikut
arahan yang diberikan

2 Gerak Kerja Kelas - Murid dalam kedudukan


menghadap pasangan
- Murid akan melakukan
hantaran bola tinggi
kepada pasangan
- Hantaran bermula dari
jarak 2 meter
- Kemudian, jarak
ditambah kepada 4
meter
- Seterusnya, jarak
ditambah menjadi 6
meter
3 Gerak Kerja - Murid dibahagikan
Berkumpulan kepada 3 kumpulan dan
dalam setiap kumpulan
terdiri daripada 5 orang
murid.
- Kumpulan 1 akan
melakukan hantaran
bola atas kepala secara
larian ‘zig zag’
- Kumpulan 2 akan
melakukan hantaran
bola atas kepala melalui
dua arah iaitu kiri dan
kanan.
- Kumpulan 3 akan
melakukan hantaran
atas kepala secara
rawak dalam bulatan.
Seorang ahli akan
berada di tengah
bulatan untuk
membaling bola kepada
rakan.

4 Permainan Kecil - Permainan ini


dinamakan “Main
Monyet”.
- Murid dibahagikan
kepada beberapa
kumpulan di mana
setiap kumpulan terdiri
daripada 3 orang murid.
- Murid disusun dalam
satu baris.
- Murid perlu menghantar
bola paras atas kepala
kepada rakan.
- Murid yang bertindak
sebagai monyet di
tengah perlu berusaha
mendapatkan bola
daripada dua orang
rakan yang menghantar
bola.
- Hantaran selain paras
atas kepala tidak boleh
digunakan.
- Ulang selama 5 minit.

5 Penutup