You are on page 1of 2

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1001/2001


cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici
din raioanele de est ale Republicii Moldova
-------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1001/2001 cu privire la declararea mărfurilor


de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 116-118, art. 1050) se
completează cu punctul 5 cu următorul cuprins:
„5. Prevederile prezentei hotărîri au efect asupra raporturilor juridice care
au apărut începînd cu 27 septembrie 2001.”

2. Plățile percepute în condițiile Hotărîrii Guvernului nr. 1001/2001 cu


privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale
Republicii Moldova și încasate pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri nu
se restituie.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor Ion Chicu

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\1001-2001\1001-redactat-ro.docx