Вы находитесь на странице: 1из 2

De toonladder van:

1 octaaf
F
?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ bœ bœ œ œ ˙

2 octaven
?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙

Drieklanken
Laag
?b œ œ œ
œ œ œ ˙™
Laag en hoog
œ ˙™ œ œ
?b œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ˙™

Intervallen
Laag
? b 44 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Hoog œ œ œ œ œ œ
?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Copyright © JV
2

PICK & MIX


Tong
?b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ

Articulatie
?b
œ œ œ. œ. œ- œ- œ œ œ. œ. œ-. œ-.
>. >.
Ritme
3 3
? b 41 j j
œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
En/of herhaal noten.. cc dd ee ff / ccc ddd eee fff etc.

Toonladders
Stijgend
? b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó

Dalend
œ œ œ œ œ
?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ

?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Ó

Tertsen
?b
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ

Drieklanken œœœœ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ
?b œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ Œ ™
œœ œ œ