Вы находитесь на странице: 1из 1

EEN SAMENVATTING VAN HET ZIJN

(Nederlandse versie van “A summary of Being”)

Voor ons is “het zijn” zo allomvattend


dat wij het moeten samenvatten
Wij splitsen het oneindig manuscript
in een ontelbaar aantal delen
omdat het als één geheel niet te vatten is
Snelle breinen of bizarre geesten
brengen soms de samenvattingen
in de vorm van formules en gedichten
Formules comprimeren het bestaan
door patronen te omschrijven
van de factoren die wij kunnen meten
De samenvatting die als gedicht ontstaat,
omschrijft niet alleen het rationele
maar mengt gevoel en geest met wetenschap:
Het komt er op neer dat, samengevat,
de dichter gaten op wilt vullen
in een samenvatting door formules
Bovendien voegt hij schoonheid toe
als factor die bij “het Zijn” er toe doet

(DPI 2019)