Вы находитесь на странице: 1из 2

Contoh

MODEL KERTAS SUARA PEMILIHAN UMUM


PEMILIHAN LEGISLATIF DAPIL MANGGARAI 1
KECAMATAN RUTENG - LELAK

1 ………… 1 …………… 1 ............ 1 ……………………………


2 …………… 2 …………… 2 ............ 2 …………………………….
3 ………… 3 …………… 3 ............ 3 …………………………….
4 ………… 4 …………… 4 ............ 4 …………………………….
5 ………… 5 …………… 5 ............ 5 ……………………………
6 ………… 6 …………… 6 ............ 6 …………………………………..

1 …………… 1 .................................. 1 …………… 1 ………………


2 …………… 2 ……………………….. 2 …………… 2 ………………
3 …………… 3 ………………………. 3 …………… 3 ………………
4 …………… 4 ……………………….. 4 …………… 4 ………………
5 …………… 5 …………………… 5 …………… 5 ………………
6 …………… 6 ……………………… 6 …………… 6 ………………

1 …………… 1 ……………… 1 …………………. 1 ………………


2 …………… 2 ……………… 2 ………………….. 2 ………………
3 …………… 3 ……………… 3 …………………. 3 ………………
4 …………… 4 ……………… 4 …………………. 4 ………………
5 …………… 5 ……………… 5 ………………….. 5 ………………
6 …………… 6 ……………… 6 …………………. 6 ………………