You are on page 1of 3

Tuan,

MEMOHON CERAMAH : DISIPLIN HEBAT SAHSIAH


CEMERLANG

Adalah dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan


menganjurkan Program Sahsiah kepada semua murid
moral pada ketetapan berikut :

Tarikh :
Hari :
Masa :

3. Sehubungan itu, pihak kami berbesar hati menjemput


pegawai tuan untuk menyampaikan ceramah tersebut.
Semoga permohonan kami ini mendapat pertimbangan
daripada pihak tuan. Kerjasama daripada pihak tuan
didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian,terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah,