You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

Kementerian Pendidikan Malaysia


KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA
PERAK DARUL RIDZUAN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMBILAN JUN 2017

MPU3102
PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN MORAL
TUGASAN 1
PENULISAN ESEI

Nama Pelajar : SIN MEI KUAN

Angka Giliran : 2017242340031

Nombor Kad Pengenalan : 981113-08-7052

Kumpulan/ Unit : S2

Kod dan Nama Kursus : MPU3102 PENGENALAN KEPADA


PENDIDIKAN MORAL
Nama Pensyarah : DR SAIDAH BINTI HARIS @ HARITH

Tarikh Hantar : 18 MAC 2019