You are on page 1of 123

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.

adimen
haur hezkuntza
2. zikloa 5
urte
egilea
Ane Etxeberria Lizarralde
koordinatzaileak
Jose Antonio González
Jon Berastegui
diseinua eta maketatzailea
Visual Design
imprimatzailea:
Gráficas Zubi
argitaletxea
Gipuzkoako Foru Aldundia
ISBN
978-84-7907-595-8
lege-gordailua
55-786-2008

Gipuzkoa, ikaskuntza emozionala eta soziala.


adimen
haur hezkuntza

AURKEZPENA

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Berrikuntzako eta Jakintzaren Gizarteko Departamentuaren bidez,


eskolako, familiako, erakunde/enpresako eta gizarteko esparruan Adimen Emozionala garatzeko
konpromisoa hartu du. Konpromiso horren helburua da emozionalki adimentsua eta berritzailea
den lurraldea sustatu eta osatzea: Gipuzkoa. Izan ere, Adimen Emozionala Departamentuaren lau
helburu estrategikoetariko bat da.

ikaskuntza emozionala eta soziala


Etorkizuneko berme hau lortzeko, oinarritik hasi nahi izan dugu, gure seme-alaben hezkuntzatik,
alegia; hezkuntza sistema formalak bizitza osoan zeharreko ikaskuntzako oinarri gisa duen hezkuntza
funtzioa babestu nahi dugu.

Horregatik, hezkuntza esparruan honako hauek sustatu ditugu: zuzendaritza taldeen eta irakasleen
prestakuntza, prestakuntza ibilbidearen bidez; sentsibilizazio ekintzak, ikastetxeetan ekintza
pilotuak, eragina neurtzeko ebaluazioak, etab.; eta, “Ikastetxeko Planaren” proiektua aurkeztu berri
dugu, hezkuntza emozionala gelan sartzea erraztuko duena.

Gaur aurkezten dizueguna, bi urte eta erdian prestatu eta sortu dugun eta esperimentatu eta
ikastetxeen ekarpenekin hobetu nahi dugun proiektua da. 3

Proiektu honen helburua zera da: Gipuzkoako hezkuntza komunitate osoari, 3 eta 20 urte artekoari,

gipuzkoa
programa praktiko eta orientagarria eskaintzea, bai eta zeharkakoa ere, Adimen Emozionala garatzeko
“Tutoretza-ekintzatik”, gure gazteek, heziketa akademikoa amaitzerako, gaitasun emozionalak ere
bereganatuta izan ditzaten. Aipatu gaitasunek honako hauek ahalbidetuko dizkiete:

• Ongizate pertsonala handitzea.


• Gizabanako arduratsu, konprometitu eta kooperatiboak bihurtzea.
• Bizi kalitate fisiko eta emozionala hobetzea, aurreko belaunaldiak baino zoriontsuago
izaterako bidean.
• Lanean arrakasta handiagoa izatea.

Material honekin, hezitzaile eta gurasoek helarazi diguten kezka nabarmenari erantzun egin nahi
izan diogu.

Proiektua burutzeko, ezinbestekoa izan da inplikatutako Gipuzkoako hezkuntza komunitatearen


laguntza paregabea.

Nola gauzatu dugu lan hori? Erantzun bakarra du galdera horrek: lan-talde baten baldintza gabeko
parte-hartzeari esker, ahalegin handia egin baitu arlo profesionalean eta baita pertsonalean ere,
desira, amets, esfortzu eta gogo biziz lan eginez. Ikastetxeek ere parte-hartze nabarmena izan dute,
ikasle eta hezitzaileekin esperientziak bizitzeko aukera eskainiz. Horri guztiari esker, Gipuzkoako
hezkuntza-komunitate guztiak erabili ahal izango duen programa aurkeztuko dugu gaur.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


Mila esker, bene-benetan, material hauek prestatu dituztenei:

• Haur hezkuntza: Ro Agirrezabala Gorostidi eta Ane Etxeberria Lizarralde.


• Lehen hezkuntza: Izaskun Garmendia Iturrioz, Saioa Vitoria, Txaro Etxeberria Zubeldia,
Juana Mari Altuna Ganboa eta Inge Arretxe Dorronsoro.
• Derrigorrezko bigarren hezkuntza: Beatriz Ezeiza Urdangarin, Antton Izagirre Gorostidi,
Arantza Lakunza Arregi, Aitziber Aiergi Gabiria, Bakartxo Lopetegi Auzmendi eta Kepa
Goikoetxea Ezeiza.
ikaskuntza emozionala eta soziala

• Batxilergoa eta heziketa zikloak (erdi mailakoak): Jose Martin Aizpuru Oiarbide, Fermin
Artola Zubillaga eta Pedro Maria Peñagarikano Labako.

Mila esker ikastetxeetako zuzendaritzei, material hauen prestaketan inplikatu direlako:

• Tolosako Hirukide ikastetxea.


• Tolosako Laskorain ikastola.

Aipamen berezia merezi du Sycom Training Systems SLko lan-taldeak, proiektu hau koordinatu
baitu. Eskerrak, bereziki, honako hauei:

•José Antonio Gonzálezi, proiektuaren garapena koordinatzeagatik.


4
•Jon Berastegiri, dokumentazioaren sarrera eta erabateko berrikuspena egiteagatik.
gipuzkoa

Eskerrak eman nahi dizkiegu, Komplementa enpresako Katerin Blasco eta Oihana Pradori ere,
proiektuaren itzulpenaz (euskaratik gaztelaniara) eta hizkuntz berrikuspenaz arduratzeagatik, eta
Ana Txurrukari, genero ikuspegia sartu izanagatik. Visualeko taldeak ere merezi du aipamena, lan
honi forma eta kolorea eman baitizkio.

José Ramón Guridi


Berrikuntzako eta Jakintzaren Gizarteko Departamentuko Diputatua

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


haur hezkuntza

Hirukide Ikastetxeko lantaldearen eskerrak

ikaskuntza emozionala eta soziala


Gure eskolako zuzendariari, Mª Angeles Elorzari, eskerrak eman nahi genizkioke proiektu honetan
sinistu, inplikatu eta laguntzeagatik.

Gure lankideei, gure ideiak praktikan jarri, ideia berriak proposatu eta jarraitzeko indarra
emategatik.

Jose Antonio Gonzalezi, gure bidean une aproposenean azaldu eta bere ilusioa kutsatzeagatik.

Proiektu hau talde-lanean gauzatu da. Elkarrekin adostu ditugu bertan agertzen diren dinamika
guztiak. Ziklo bakoitzak arduradun bat edo bi izan dituen arren, lan osoan azaltzen diren ideiak
5
guztionak dira.

gipuzkoa
Lan hau ilusio handiz hasi genuen. Zenbaitetan bide neketsua izan den arren, proiektu
honen onuran dugun sinesmen osoak eta konfiantzak lagundu digute aurrera egiten.
Orain hiru urte emozioz beterik landatu genuen haziak eman dezala bere fruitua!

Ro, Juanamari, Inge, Ane, Txaro, Izaskun eta Saioa

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


AURREKARIAK

Filogenesian, emozioa moldaerazko ezaugarri kontsideratzen da, animaliei garrantzi handiko


egoeratan jardutea ahalbidetzen dien ezaugarria, alegia. Gizakiak animalia askoren antzeko
nerbio- eta emozio-sistema du, eta bere garapen kognitiboari eta harreman sozial konplexuek
eskaintzen dioten esperientziari esker, emozio eta sentimendu ugari ditu (A. Damasio). Gure
ikaskuntza emozionala eta soziala

espeziearen garapen kognitibo handi horrek, ordea, ingurune aldagarria sortzera bideratu
gaitu, eta ez gara bertan batere ongi moldatzen gure arbasoengandik jaso dugun emozio-
sistema honekin. Hori dela eta, gizakiaren emozioak eta arazoak gero eta deigarriagoak dira
askorentzat. Historikoki, emozioa eta arrazoia kontrajarritako kontzeptuak izan dira, emozioak eta
grinak gizakiaren animalia-dimentsio kontsideratu direlako. Horregatik, “hezkuntza tradizionalak
ezagutzari eman dio lehentasuna emozioen aldean” (Bach eta Darder 2002), arrazoia bultzatzeak
emozioa menderatuko zuelakoan.

Hala ere, behar adina garrantzi eman ez zaion arren, dimentsio emozionalak beti izan du tokirik
6
hezkuntzan, eta gizarte-elkarreragineko edozein testuingurutan. Gaur egun, eta azken ikerketei
gipuzkoa

esker, alderdi emozionalak eskolako hezkuntza-prozesuetan eta ikasleen ongizatean duen


garrantzia agerikoa da. Azken finean, Hezkuntza Emozionalaren helburua ez baita arrazoia
emozioarekin ordezkatzea, subjektua hezkuntzaren protagonista nagusi kontsideratzen duen
paradigma eskaintzea baizik. Paradigma honen ardatza emozioa-pentsamendua-ekintza
kontzeptuek osaturiko eredua da, giza izaerarako askoz ere egokiagoa dena, alegia.

Ondorioz, hezkuntza emozionalaren garapenak zera du helburutzat: ikasleek trebetasun


emozionalak eta, beraz, bizi-abildadeak eskuratzea. Horretarako proposatzen den garapen-
ereduak ikasleen lehen urteetan du abiapuntua, eta hezkuntza-etapa guztietan du eragina,
irakasle, familia eta gizarte-eragileen ezinbesteko laguntzarekin batera.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


haur hezkuntza

ZERGATIK DA GARRANTZITSUA ADIMEN


EMOZIONALA GARATZEA?

Adimen emozionalarekin erlazionaturiko esku-hartzea behar beharrezkoa duten hainbat egoera


dago bai familia, bai hezkuntza eta bai gizartearen alorrean.

Lehenik eta behin, nerabeen konpetentzia emozional maila baxuak “analfabetismo emozionala”
(Goleman, 1996) deritzona jarri du agerian. Horrek moldagabeziarekin erlazionaturiko jarrerak

ikaskuntza emozionala eta soziala


eragin ditu (Bisquerra, 2003), besteak beste: substantzia kaltegarrien kontsumoa (droga-
kontsumoa), kultur aniztasuna, elikadura-nahasteak (anorexia, bulimia); emakumeen kontrako
indarkeria, nahi gabeko haurduntza, suizidio eta indarkeria mailaren igoera, bai eskolan, bai
eskolatik kanpo: eskolako bullying delakotik hasita, eskuko telefonoarekin grabatu eta Interneten
esekitzen diren isekatara arte (cyber-bullying delakoa).

Bestalde, emozioek erabakiak hartzeko orduan duten eraginaren inguruan (A. Damasio) egindako
azken ikerketek eta, ondorioz, CI delakoak (adimen akademikoa) gizabanakoaren lorpen
7
profesionala lortzeko berez eragin urria duela frogatzeak (Fernández Berrocal eta Extremera,
2002) agerian utzi dute garapen emozionala ezinbesteko osagaia dela garapen kognitiboan.

gipuzkoa
Ikuspegi psikopedagogikoari dagokionez, esku-hartze sozioemozionala oso garrantzitsua dela
frogatu da (Álvarez, 2001), eta horren adibide dira eskola porrota, ikasteko zailtasuna, ikasketak
alde batera uztea, ikaskideekin harremanak izateko zailtasunak, etab. Egoera hauek heldutasun
emozionalaren urritasun nabarmena eta egoera emozional negatiboak sortzen dituzte eta,
ondorioz, ikasleek jarrera eta motibazio falta handia dute arlo akademikoan.

Honekin batera, eta aipatu egoerak kontuan hartuz, adimen emozionalaren garapena, eta
beraz, konpetentzia emozionalen garapena (Bisquerra, 2000 eta Goleman, 1995) ikasgelan izan
daitezkeen arrisku-faktoreen prebentzioan zentratzen da (Ibarrola, 2004) ikasleen emaitzak hobetu
eta motibazio falta eta erasoak ekiditeko (Casel, 2003); horrez gain, ikasleen arteko harremanak
eta ikasleen ongizate subjektiboa hobetzea ere du helburu (Extremera eta Fernández Berrocal,
2004).

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


UNESCOrentzat egindako Hezkuntzak altxorra du bere baitan (La educación encierra un tesoro)
txostenak (J. Delors, 1996) XXI. mendeko hezkuntzaren oinarriak ezartzen ditu: ezagutzen ikasi,
egiten ikasi eta elkarbizitzen ikasi. Hezkuntza emozionalak azken bi oinarriak lantzen ditu.

Adimen Anitzen Teoriari (H. Gadner) esker adimenaren paradigmak jasan duen aldaketak erabat
ikaskuntza emozionala eta soziala

zabaldu du adimenaren eremua, eta ordura arte susmatzen zena frogatu du: ikasketetan emaitza
bikainak lortzea ez dela aski, baizik eta konpetentzia emozionalen garapena gizabanakoen
arrakastaren %80 izan daitekeela. Izan ere, badago gaitasun intelektual handia izan arren beste
alderdi batzuetan -lagunak ondo aukeratzeko orduan, esaterako- gaitasunik ez duen jenderik;
aldiz, beste askok arrakasta handia dute negozioen munduan edo bizitza pertsonalean, eskolan
erdipurdiko emaitzak lortu arren. Konpetentzia emozionalen garapenaren bidez, ikasleek
estrategia emozional ezberdinak erabiltzen ikasten dute eskolan eta eskolatik kanpo, familian eta
gizartean egoera emozional zailei aurre egiteko, esaterako: erregulazio emozionala, asertibitatea,
8
enpatia, gatazken ebazpena…
gipuzkoa

Bestalde, kezkagarria da gure gizartean gero eta nabarmenagoa den lan-munduaren eta
eskolaren arteko urruntzea. Lan-munduan kontziente gara, honezkero, titulu akademikoak ez
direla hain garrantzitsuak ekimena, lidergoa edo talde-lana bezalako trebetasunen aldean. Eskola,
aldiz, alderdi honetan atzerago dagoela dirudi, gaur egungo gizartearen gertakari eta beharrak
kontuan hartzen ez dituela; gizarte-eragile baino gehiago, beraz, eragozle kontsidera liteke.

Emozioak eta estrategia emozionalak irakatsi eta ikasi egin daitezke. Edozeini galde diezaiokegu
autokontrolaren teknikarik edo besteekin erlazionatzeko edo gatazkak ebazteko estrategiarik
irakatsi dioten, besteak beste. Hezkuntzari dagokionez, erantzuna ezezkoa izango da. Baina
guztioi azaldu dizkigute erro karratua, Europako ibaiak eta beste hainbat gauza, gaur egun
oraindik ere bata bestearen atzetik errepika ditzakegunak. Baina, egiaz, egunerokoak dira
emozioen elkartrukea, gure buruarekin eta beste pertsonekin dugun komunikazio emozionala, edo
haserrea, atsekabea edo alaitasuna bezalako emozioak sentitzea. Arlo ezberdinetako kontzeptuak
irakastea garrantzitsua den arren, irakaskuntzak gizabanakoaren garapen integrala sustatu behar
du, eta dimentsio emozionalak ezinbesteko garrantzia du zeregin horretan.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


haur hezkuntza

HEZKUNTZA EMOZIONALAREN DEFINIZIOA

Hezkuntza-prozesuak, iraunkorra eta etengabea denak, garapen emozionala sustatzea du


helburu, garapen kognitiboaren oinarrizko osagai gisa. Bi elementu hauek funtsezkoak dira izaera
integralaren garapenean.

Ikasleak ezagutza eta konpetentzia emozionaletan trebatzea da gakoa, bizitza pertsonal eta

ikaskuntza emozionala eta soziala


profesional arrakastatsua izan dezaten, alde batetik, eta ongizatea –osasun eta elkarbizitzari
dagokionez- lor dezaten.

HEZKUNTZA EMOZIONALEAN ESKU-HARTZEKO


ESTRATEGIAK
9

Batzutan, hezkuntza emozionaleko programak burutzea ez da lan erraza izaten, eskola

gipuzkoa
bakoitzaren ezaugarriak, irakasleek gai horretan duten prestakuntza eta gaia lantzeko duten
denbora, gizarte-ingurunearen ezaugarriak eta beste hainbat faktore direla medio. Hori dela
eta, batzutan pixkanaka hasi beharko gara azken helburua lortzeko, hau da, programa-eredua
ezartzeko. Jarraian, hezkuntza emozionala integratzeko aukera ezberdinak (estrategiak eta
prozedurak) aurkeztuko ditugu:

• Aldizkako orientazioa: irakasleek unean uneko aukera aprobetxatzen dute hezkuntza


emozionala irakasteko.

• Aldi berean egiteko programak: eskolaz kanpoko ordutegia erabiltzen da, eta
borondatezkoa da.

• Aukerazko irakasgaiak: hezkuntza emozionalari buruzko aukerazko irakasgaiak


eskaintzen dira.

• Tutoretza-plana: orientazio-departamentuak, ikastetxeko tutoreekin elkarlanean,


hezkuntza emozionalaren dinamizazio-tresna izango den tutoretza-plana prestatzen

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


du. Tutoretza, tutoreak burutzen duen orientazio-jarduera da, eta lotura estua du
hezkuntza-prozesuarekin eta irakaskuntzarekin.
Tutoretza ez da bakarrik egiten, taldean eta era koordinatu batez egin behar den jarduera
baita. Beraz, tutoreak, irakasleak, familiak eta ikastetxe osoak hartu behar du parte.
ikaskuntza emozionala eta soziala

Hezkuntza-jarduera hau talde osoak burutu behar du, ikasleria guztiari dago zuzenduta,
eta ikastetxeko talde pedagogikoarekin elkarlanean egin behar da.

• Curriculumean sartuz: hezkuntza emozionalaren edukiak irakasgai eta hezkuntza-


maila guztietan zeharkatzean datza. Ikasgai guztietako irakasleek aprobetxa
dezakete, irakasten ari diren bitartean, hezkuntza emozionalarekin erlazionaturiko edukiak
eskaintzeko. Ez dugu ahaztu behar hezkuntza emozionala zeharkako gai kontsideratu
behar dela. Hezkuntza emozionalaren programa curriculumaren parte izan behar da,
unitate didaktiko ezberdinetara egokitutako materialak erabiliz.
10

• Hiritarrentzako heziketa: elkarbizitzarako beharrezkoak diren kontzeptu, trebetasun


gipuzkoa

eta jarrerak garatzeko esparru berri honetan, baliagarria izango litzateke konpetentzia
emozionalak lantzea.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


haur hezkuntza

HAUR HEZKUNTZARAKO HEZKUNTZA


EMOZIONALAREN PROGRAMA

Programa esaten dugunean, hezkuntza-helburu baliagarriak lortzeko prestatzen den ekintza-plan


sistematiko eta antolatua esan nahi dugu. Programa bidezko esku-hartzea, berezko esku-hartzea
ez den estrategia da, jarraipenik izango ez duena, alegia.

ikaskuntza emozionala eta soziala


PROGRAMAREN FASEAK

Lehen aipatu bezala, hezkuntza emozionalaren helburuak lortzeko estrategia egokiena programa-
eredua da. Jarraian, aipatu programaren faseak aurkeztuko ditugu.

1. Testuinguruaren analisia: ingurumen-testuingurua, egitura, formatua (iraupena),


11
baliabideak, irakasleen egoera, ikastetxearen giroa…

gipuzkoa
2. Beharrak identifikatzea: hartzaileak, helburuak…

3. Diseinua: oinarriak, helburuak, edukiak, jarduerak, epeak, hartzaileak, ebaluazio-


irizpideak eta kostuak.

4. Gauzatzea: jarduerak martxan jartzea. Aldaketa posibleak kontuan hartzea.

5. Ebaluazioa: ez da aski balorazioak eskaintzearekin, ebaluazioa oinarrizko alderdietako


bat da.

Hau dela eta, hezkuntza emozionaleko programa-ereduaren bidezko esku-hartzeak ondorengo


alderdi hauek hartu behar ditu kontuan: helburuak, edukiak, metodologia, jarduerak eta
ebaluazioa.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


HELBURUAK
ikaskuntza emozionala eta soziala

EDUKIAK

PROGRAMA-EREDUA

METODOLOGIA
12
gipuzkoa

EBALUAZIOA

Programa burutzeko, ez da beharrezkoa ondoren azaltzen diren jarduera guztiak burutzea, baina
hezitzaileak zazpi aukeratu beharko ditu gutxienez ikasturte berean egiteko, betiere hezkuntza-
testuinguruaren beharrak kontuan hartuz.

Programa baten helburua ez da soilik jarduera ezberdinak burutzea, jarduera horien garapenak
ondoren azaltzen diren helburuetako asko edo guztiak lortzea ahalbidetzea baizik.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


haur hezkuntza

HELBURUAK

ikaskuntza emozionala eta soziala


HEZKUNTZA EMOZIONALAREN HELBURUAK
(Bisquerra, 2000)
EDUKIAK
• Ikaslearen garapen integrala sustatzea.
• Norbere emozioak hobeto ezagutzea.
• Besteen emozioak identifikatzea.
• Norbere emozioak erregulatzeko trebetasuna garatzea.
• Emozio negatiboen ondorio kaltegarriak ekiditea. 13

• Emozio positiboak garatzeko trebetasuna garatzea.

gipuzkoa
• Automotibatzeko trebetasuna garatzea.
METODOLOGIA
• Bizitzeko jarrera positiboa izatea.
• Pertsonarteko harremanak hobetzea.
• Ongizate pertsonal eta sozialerako bizi-trebetasunak garatzea.

HEZKUNTZA EMOZIONALAREN HELBURU ZEHATZAK

• Estresa, antsietatea eta depresioa ekidin eta kontrolatzeko gaitasuna garatzea.


EBALUAZIOA
• Ongizate subjektiboa bultzatzen duten faktoreen kontzientzia hartzea.
• Umore-sena garatzea.
• Epe luzeagoan lor daitezkeen sari handiagoen alde berehalako sariak geroratzeko
gaitasuna garatzea.
• Atsekabeari aurre egiteko estrategiak garatzea.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


HELBURUAK

HEZKUNTZA EMOZIONALAREN
EDUKIAK
EDUKIAK
ikaskuntza emozionala eta soziala

• Adimen emozionala.
• Gure eta besteen emozioen ezagutza.
• Autoestimua.
METODOLOGIA
• Automotibazioa.
• Enpatia.
• Gatazken ebazpena.
• Bizitzeko trebetasunak.
• Trebetasun sozialak.
14 • Emozioen ulermen eta erregulazioa.
gipuzkoa

ESPEROEBALUAZIOA
DIREN ONDORIOAK

• Trebetasun sozial eta pertsonarteko harreman asegarri gehiago izatea.


• Norbere buruari kalte egiteko pentsamenduak izateko joera gutxitzea, eta autoestimua
handitzea.
• Indarkeria eta eraso kopurua gutxitzea.
• Jarrera antisozial edo desegokia gutxitzea.
• Ikasleak gelatik gutxiago kaleratzea.
• Emaitza akademikoak hobetzea.
• Droga-kontsumoan ikasle gutxiago hastea.
• Ikasleak eskolan, gizartean eta familian hobeto moldatzea.
• Tristura eta depresioaren sintomak gutxitzea.
• Antsietatea eta estresa gutxitzea.
• Janariarekin erlazionaturiko nahasteak gutxitzea.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


haur hezkuntza

GAIAK

Hezkuntza emozionalaren jarduera-eremua bi zatitan bana dezakegu:

• Pertsonabarruko konpetentziak (gizabanakoari dagozkionak):


- Kontzientzia emozionala

ikaskuntza emozionala eta soziala


- Erregulazio emozionala
- Autonomia emozionala

• Pertsonarteko konpetentziak (besteekin ditugun harremanei dagozkienak):


- Trebetasun sozioemozionalak
- Bizitzeko eta ongizaterako trebetasunak

Bereizketa hau dela eta, jarduerak bost gaitan banatu ditugu. Jarduera bakoitzak bere
izaera propioa izan arren, guztiak orokorrean hartu behar dira kontuan, konpetentzia guztiak 15

erlazionatuta baitaude.

gipuzkoa
BIZITZEKO ETA
ONGIZATERAKO
TREBETASUNAK

KONTZIENTZIA
EMOZIONALA

KONPETENTZIA
TREBETASUNA EMOZIONALA
EMOZIONALAK

ERREGULAZIO
EMOZIONALA

AUTONOMIA
EMOZIONALA

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


Lehen konpetentzia:
kontzientzia emozionalak honako alderdietan erreparatzen laguntzen digu:
• Zer sentitzen dugun jakitea.
• Sentitzen ditugun emozioei izena jartzea. Hiztegi emozionala.
• Besteen emozioak identifikatzea eta horiez kontziente izatea.
ikaskuntza emozionala eta soziala

• Norbere egoera emozionalaren kontzientzia hartzea.


• Emozio guztien esanahia ulertzea eta emozio bakoitzaren abantailak eta desabantailak
ezagutzea.

Bigarren konpetentzia:
erregulazio emozionalari esker, emozionalki bortitzak diren emozioei modu egokian aurre egiten
laguntzen diegu, esate baterako: estresa, frustrazioa, nekea, haserrea, ahultasuna, segurtasun
eza, poza, ilusioa…
16
• Erregulazio emozionalerako estrategiak: barne elkarrizketa, lasaitzea, berregituratze
kognitiboa, eta abar.
gipuzkoa

• Emozio positiboak garatzeko estrategiak.


• Sentimendu eta bulkaden erregulazioa.

Hirugarren konpetentzia:
autonomia emozionalak gure buruan konfiantza izaten, autoestimua indartzen, modu positiboan
pentsatzen, gure burua motibatzen, erabaki egokiak hartzen eta erantzukizunak modu lasaian
hartzen laguntzen digu, baldin eta konpetentzia hori era egokian lantzen badugu.
• Identitate nozioa, norbere burua ezagutzea (autokontzeptua).
• Norbere gaitasunak eta mugak positiboki baloratzea.

Laugarren konpetentzia:
trebetasuna sozioemozionalak. Egoera sozial ezberdinen aurrean sor daitezkeen emozio
positibo zein negatiboak maneiatzeko gai izatea da konpetentzia honen xedea.
Konpetentzia honen garapenak honako ondorio hauek ditu:
• Besteak modu aktibo eta dinamikoan entzutea. Horren bidez besteak garrantzitsu
sentiaraziko ditugu.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


haur hezkuntza

• Kritikak modu konstruktiboan egitea eta hartzea.


• Besteak ulertzea eta, era berean, besteek uler gaitzaten lortzea.
• Jokabide asertiboa izatea. Horretarako, egiazaleak izateko prest egongo gara eta
pentsatzen, sentitzen edota besteen aurrean egiten duguna argi adieraziko dugu.
• Unean-unean sortzen diren gatazkei zentzuz aurre egitea.

ikaskuntza emozionala eta soziala


• Etxekoekin zein lanekoekin harreman onak izatea.
• Talde-lana egitea eta taldekideak proiektu eta helburu ezberdinetan inplikatzea.

Bosgarren konpetentzia:
bizitzeko eta ongizaterako trebetasunak. Gizabanako guztion helburua zoriontsu izatea da eta
horixe da, hain zuzen, burutzen ditugun ekintza guztien xedea (dimentsio emozionalean, ongizate
subjektiboa delakoa). Konpetentzia honek bizitza osasuntsua eta orekatua izateko baliabideak
eskaintzen ditu, bizitzan sor daitezkeen oztopoei aurre egiteko.
17
• Denbora, lana edota betebeharrak antolatzeko trebetasunak eta garapen pertsonala eta
soziala.

gipuzkoa
• Familiartean, eskolan eta gizartean bizitzeko trebetasunak.
• Bizitzan jarrera positiboa eta errealista izatea (banakako ekintza-planen bidez).

Gabriel García Márquezek esaten zuenaren arabera: “Jende askok gailurrean bizi nahi
du (zoriontsu izan nahi du) baina ez dira konturatzen zoriontasuna aurkitzeko ez dela beharrezkoa
gailurrera iristea, izan ere, gailurrera igotzen ari garen bitartean sentitu eta bizi behar baitugu
zoriontasuna”.

Ondorio gisa esan dezakegu trebetasun jakin batzuk maneiatzen ikasten dugunean
gara ditzakegula konpetentzia emozionalak. Eta hau, eraginkortasun profesionala eta ongizate
pertsonala lortzeko gakoa izan daiteke.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


EDUKIAK

PROZEDURA METODOLOGIKOA
METODOLOGIA
ikaskuntza emozionala eta soziala

Ikuskera konstruktibistatik abiatuz, metodologia orokor eta aktiboa erabiliko dugu edozein
testuinguru eta egoeratan emozioen ezagutza esanguratsu eta funtzionala lortzeko.

EBALUAZIOA
Jarduera gehienak taldeka egingo ditugun arren, praktika batzuk bakarka lantzea gomendatzen
dugu (lehenengo bakarka, gero talde txikitan eta bukatzeko gela osoan lantzea iruditzen zaigu
egokiena). Jarduera bakoitzean jarraitu beharreko prozedura zehaztuta dago. Ondoren azalduko
ditugun jarduerak konpetentzia emozionalei dagozkie.
18
Haur hezkuntzarako proposaturiko metodologia adin tarte horretako ikasleen ezaugarriek
baldintzatzen dute:
gipuzkoa

1. Tutorea etengabe dago ikasleekin eta, beraz, pertsona heldu baten irudi iraunkorra izateak
programa burutzea eta emaitza positiboa izatea ahalbidetzen du.

2. Jarduerak egiteko tokia eta momentuari dagokionez, hezkuntza etapa honetan malguagoa
dela esan daiteke. Izan ere, edozein momentu izan daiteke egokia ondoren azalduko ditugun
jarduerak egiteko. Era berean, jarduerak behin baino gehiagotan egin daitezke, 3 eta 4 urteko
ikasleekin batik bat. Jardueren iraupenari dagokionez, berriz, ikasleek arreta jartzeko eta
kontzeptuak barneratzeko duten gaitasunaren araberakoa izango da. Hori dela eta, jardueren
iraupena laburra izatea gomendatzen dugu, 15 edo 20 minutukoa, alegia.

Etapa honetan emozionalak curriculum osoa zeharkatzen du eta ikastetxeko jardueretan eta
etxean edo aisiarako lekuetan ere badu eragina. Hori horrela, hezkuntza-etapa honek gainerako
etapen ispilu izan beharko luke, hau da, hezkuntza emozionalak ikastetxeko etapa guztiak
zeharkatu beharko lituzke. Dena den, jakina da ondorengo etapetan zailtasun gehiagori aurre egin
behar diegula.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


haur hezkuntza

Espazioari dagokionez, berriz, gela, jolastokia edota psikomotrizitate gela erabil ditzakegu, beti ere
jarduerak eskatzen dituen baldintzak betetzen badituzte.

3. Saioaren egitura: ondoren proposatzen dugun egitura beste ikastetxe batzuetan ere erabil
dezakete. Hala ere, programa burutzeaz arduratzen direnen esku egongo da hori bera erabiltzea.

ikaskuntza emozionala eta soziala


Jarduera bakoitzaren fitxa teknikoa proposatzen dugu. Tresna baliagarri horri esker, denon artean
adostutako gidoi itxia izango dugu oinarritzat. Hona hemen jarduerak egiteko erabilitako fitxa
teknikoaren adibidea:

IZENA ZENBAKIA ETA IDENTIFIKAZIOA

HELBURUA/K JARDUERAREN HELBURUAK

METODOLOGIA JARDUERA EGITEKO PROZEDURA


19

BALIABIDEA/K JARDUERA EGITEKO BEHAR DEN MATERIALA

gipuzkoa
IRAUPENA JARDUERAK IZANGO DUEN IRAUPENA

ORIENTAZIOAK JARDUERA EGITEKO TUTOREARI ZUZENDUTAKO ARGIBIDEAK

4. Ondorengo bi orrialdeetan jarduerak ikus ahal izango ditugu, koadrotan sailkatuta:

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


gipuzkoa ikaskuntza emozionala eta soziala

20
Kontzientzia emozionala Emozioen erregulazioa Autonomia emozionala
NOR NAIZ NI? NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK GUSTUKO DUT NIRE BURUA

HELBURUAK JARDUERAK HELBURUAK JARDUERAK HELBURUAK JARDUERAK

GIPUZKOAN
Eguneroko bizitzan
Emozioak Beharra eta nahiaren Nahi dut/ sortzen diren egoera
Emozioez jabetzea, asmatu arteko aldea Momentu
Zer Emozioak behar dut baikorrez jabetzea,
izena jartzea eta aztertzea, eta Baikorra hoberenak
sentitzen boteretsuak norbere burua
besteek emozioak Emozioen emozioak ematen naiz
dut? dira maitatzea, norbere
antzematea bikoteak digun informazioa Arduraduna naiz
gaitasun eta mugak
ezagutzea ezagutzea

Egoera bati aurre


egiteko gaitasuna
Gure burua Emozioek lantzea, sentitzen Neure Norbere burua
Nolakoa ezagutzea eta Nire burua lagundu edo ditugun emozioak onartzea, talde Erregea edo
deskribatzen ari Antzezpenak buruan
naiz? onartzea eta kalte egiten antzematea eta konfiantza baten partaide erregina naiz
naiz
besteak ulertzea digute kalte egiten diguten dut sentitzea
emozioak
kontrolatzea

Zerbait lortu baino


lehenago Norbere gaitasun eta
Egunero Eguneroko emozio Zer egin itxaroteko mugak ezagutzea eta
sentitzen eta sentimenduak dezaket gaitasuna lantzea, onartzea, mugak
Emozioen
ditut onartzea, emozioek inpultsibotasuna Bonboi-kaxa Gai naiz hobetzeko aukera Gaitasunaren trena
egunerokoa
emozio kontrolatzea eta era lagun kontrolatzea, gisa ikustea eta
ezberdinak egokian adieraztea nazaten? esfortzuaren esfortzuaren

emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


hezkuntza lantzea garrantziaz ohartzea

Gustuko ditugun
Eguneroko ohiturak Triste jartzen ekintzak ezagutzea,
barneratzea, gaituzten egoerak Nola moldatzen iritziak libreki
Hobetu Hazten ari Emozioak identifikatzea, eta naiz emozioekin? Nire iritzi adierazteko Gogoko dut/ez dut
norbere bideratzen propioa dut
dezaket naiz kalte egiten diguten gaitasuna izatea, gogoko
gaitasunetan ditut
konfiantza izatea emozioak era egoki Aulki magikoa iritzi ezberdinak
batean bideratzea errespetatzea eta
“ez” esaten ikastea

Panpina Erabakiak
Norbere burua eta Tentsioei aurre mugikorra hartzeko ohitura
Nola lantzea, helburu
besteena Lasaitzen egiten ikastea, Nik
ikusten Asma ezazu Bidaia magikoa pertsonalak Ostiraleko
ezagutzea, besteen ikasten ari erlaxazio teknikak erabakitzen
naute nor den finkatzea, bilera
besteek? gaitasun eta mugak naiz menderatzea eta dut
errespetatzea irudikapena lantzea Sabelaren atsekabeak
gorabeherak gainditzen jakitea
Giza abileziak Bizitzeko trebetasunak
LAGUN ONA NAIZ NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ

HELBURUAK JARDUERAK HELBURUAK JARDUERAK

Besteekiko errespetua izatea, Norbere gaitasunetan konfiantza


Entzuten hitz egiterakoan txanda Amesteko izatea, helburu pertsonalak
errespetatzea, besteek adierazi Mikrofonoz hitz egiten eskubidea finkatzen ikastea, helburuak Gelako ametsen liburua
dizut ari gara
nahi digutena ulertzea dut lortzeko motibazioa ez galtzea

Helburu pertsonalak finkatzen


Besteek egoera zehatz batean Ametsak laguntzea, gauza berriak
Ulertzen zer sentitzen duten irudikatzea, helburu lortzeko ausardia izatea, Lortu egin nahi nuke
dizut besteen emozioen seinaleak Aurpegiak aztertzen ari gara
bihurtuko norbere buruan konfiantza
interpretatzen jakitea ditut izatea, atsekabea sentitu arren
aurrera jarraitzen ikastea

GIPUZKOAN
Besteekin elkarlanean aritzeko
Elkarrekin gaitasuna lantzea, elkarbanatzea Talde-helburuak finkatzea,
egiten Kidetze plana Has kortesiazko esamoldeak Gela atsegina
bultzatzea, giza erlazioak gaitezen
dugu aberastea erabiltzeko ohitura izatea, giza
erlazioak aberastea

Batak besteari hitz egin eta


entzuteko ohitura sortzea, Lanaren alderdi positiboak ikustea, Lanerako ohitura
Hori ez zait gatazkak gainditzeko Adostokia Ohitura esfortzuaren kontzeptuaz jabetzea,
gustatzen indarkeriaren ordez beste onuragarrien elikadura-ohitura osasuntsuak Txukuntasun-ohitura
estrategia batzuk erabiltzea, Zer egin dezaket? garapena garatzea, erantzukizunak hartzen
sentitzen duguna beldurrik gabe ikastea, taldean bizitzen ikastea Osasunaren inguruko ohiturak
adieraztea

Nire iritzia
era Norbere iritzi eta nahiak besteen Gustatzen zaidana Laguntza
aukeratzen dut Laguntza eskatzeko eta Laguntzea eta laguntza
egokian aurrean adierazten ikastea, jaso eta eskatzea gustatzen zait
azaltzen gizartean hobeto bizitzeko emateko emateko ohitura sortzea
arauak errespetatzen ikastea Bizikidetzaren trena ohitura

emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


dut
haur hezkuntza

gipuzkoa ikaskuntza emozionala eta soziala


21
5. Irudiak eta ipuinak: haur hezkuntzan oso garrantzitsua da hizkuntzaren osagarri gisa irudiak
erabiltzea. Etapa honetan, hitzezkoa ez den mintzairak garrantzi handiagoa dauka. Izan ere,
ikasleek errazago interpretatzen baitute irakaslearen gorputz-adierazpena eta ahotsaren tonua
hitzezko mintzaira baino. Irudiek ikaslearen arreta erakartzen dute eta ideiak erlazionatzen
laguntzen die. Ipuinak ere ezinbesteko material metodologikoa dira etapa honetan. Modu ludiko
ikaskuntza emozionala eta soziala

eta entretenigarrian (ahotsaren tonua, marrazkiak, ahots aldaketak, hitz gabeko mintzaira…),
ikasleak liluratu egingo dituzten emozio eta mezuak transmitituko dizkie irakasleak alegiazko
protagonisten bizipenen bidez.

6. Familiak: familiaren eta irakaslearen arteko talde-lana oso aberasgarria da, bai familientzat, bai
ikaslearentzat. Ondoren aurkezten diren jardueratako batzuk lorgarri bihurtzen dute helburu hau.

7. Koordinazioa: ezinbestekoa da etapako tutore ezberdinen arteko koordinazioa, bai jardueren


22 egituraketan, bai jarraipenean eta bai jarduera berrien sorreran ere. Horretarako, komenigarria da
eskolako etapa ezberdinen helburu eta jardueren koadro orokorra prestatzea.
gipuzkoa

8. Jardueren hasiera, garapena eta gogoeta. Komenigarria da irakasleak ikasleei jarduera


azaltzeko hizkera soil eta garbia erabiltzea. Horretarako, irudiz beteriko kartulinak erabil ditzake,
adibidez. Garapenari dagokionez, 3 eta 4 urteko haurrei zaila egingo zaie ziur aski jarduera
burutzea, hasieran gutxienez, eta beraz, irakaslearen laguntza ezinbestekoa da. Bestalde,
gogoeta jardueraren parte garrantzitsuetarikoa kontsideratzen da; ikasleek jardueraren helburuak
barneratu dituzten eta zein neurritan egin duten neurtzeko helburua du gogoetak.

9. Iradokizunak:
- Ikasleen arteko entzute aktiboa sustatzea.
- Gogoeta eta arrazonamendua bultzatzea.
- Gertakari negatiboak antzematea, zuzeneko salaketarik egin gabe.
- Gogoeta sustatzeko, ikasleak borobilean jar daitezen bultzatzea, oztopotzat har daitekeen
mahaia alde batera utziz.
- Helburuak lortzeko egokiak diren jarrerak ahoz baloratzea, eta helburuak lortzen
dituenean taldeari errefortzu positiboa ematea.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


haur hezkuntza

- Jardueraren antolaketa: ikasleek banaka ezagutuko dute jarduera. Gero, talde txikitan
landuko dute eta, amaitzeko talde osoarekin landuko dute: partehartze aktiboa sustatzea.
- Hezitzailea bitartekaria izan behar da eta, aldi berean, jarduera-ereduak eskaintzen ditu
etengabe. Haurrek eredu horiek imitatu eta barneratu egingo dituzte. (3 eta 4 urteko
haurrekin, hezitzailea kolaboratzailea izango da, bitartekari baino gehiago).

ikaskuntza emozionala eta soziala


- Komenigarria da bizitzan eta emozioetan oinarrituriko estrategiak erabiltzea: ipuinak,
txotxongiloak eta dramatizazioak.
- Jardueratan eguneroko bizitzako baliabideak erabiltzea: prentsa, argazkiak, aldizkariak…

23

gipuzkoa

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


METODOLOGIA

EBALUAZIOA
ikaskuntza emozionala eta soziala

Ebaluazioa, helburuen lorpena zehaztea ahalbidetzen digun balorazio-jarduera da. Ebaluazioak


iraunkorra eta prestakuntzazkoa izan beharko luke, eta tresna pedagogiko bihurtuko da.
Hezkuntza-programak ebaluatu egin behar dira. Horretarako, jardueren garapen prozesua eta
azken emaitza ebaluatu beharko ditugu.

Ebaluazioa beharrezkoa da programan jarri ditugun helburuak bete diren frogatzeko. Jarduera
hau batzuetan zaila, eztabaidagarria edo kritikagarria suerta daitekeen arren, oso aberasgarria
da eta programaren etengabeko hobekuntza sustatzen du, bere analisi, exekuzio eta emaitzaren
24
indargune eta ahulguneak identifikatzen laguntzen baitu.
gipuzkoa

Jakina da emozioak neurtzeak duen zailtasuna, emozioak subjektiboak baitira. Gaur egun oso
gutxi dira hezkuntza emozionala neurtzeko dauden tresnak. Horietako bat GROParen (2000) CEE
delakoa da (Hezkuntza Emozionalaren Galdeketa).

Jarraian, programa honen ebaluaziorako erabiltzen diren tresna kualitatiboak eta erabilgarriak izan
daitezkeen beste batzuk aurkeztuko ditugu:

Prozedura honen oinarriak “Saioen Egunerokoa” eta “Jardueren emaitzen analisia” egitean datza.

Horretarako, bi tresna proposatzen ditugu:

• Egunerokoa, non gertatzen den guztia idatziko den. Kontaketaren bidez, izan diren
jarrerak, adierazi diren edukiak eta jarduera bakoitzaren emaitzak (marrazkiak, ipuinak,
mozorroak…) jasotzen dira. Egunerokoak eskaintzen duena baino espazio gehiago
behar badugu, produktuen argazkia egitea gomendatzen dugu.
• Galdeketa jarduera bakoitza amaitu ondoren programaren funtzionamenduari
buruzko gogoeta eskaintzen digun tresna da. Hobetzeko moduak identifikatzen
eta egoera edo zailtasunei aurre egiteko estrategia berriak garatzen laguntzen du.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


haur hezkuntza

Galdeketak ebaluazio-adierazle ugari ditu, eta jarduera bakoitzean hartu beharko lirateke
kontuan: gogobetetze-maila, partehartze-maila, taldearen giroa, komunikazioa-
entzutea eta helburuen lorpen-maila.
• Gogobetetze-maila: jarduera garatzean taldekideek adierazten dituzten emozioak
behatzea. Berezko adierazpen emozionalak baloratu behar dira, esaterako: irribarrea,

ikaskuntza emozionala eta soziala


aurpegiaren espresioa, zoriona…
• Partehartze-maila: talde txikitan edo talde handian egindako jardueretan ikasle guztiek
parte hartzen duten behatzea.
• Taldearen giroa: ikasleen adierazpen emozionala behatzea. Taldeko jardueretan
errespetua, elkarrizketa, koordinazioa edo erresistentzia, erasoa edo pasibotasun
jarduerak antzematen diren behatzea.
• Komunikazioa eta entzutea: ikasleek helduak eskaintzen dituen jardueren argibideak
entzuten dituzten behatzea, taldekideek gogoeta egiten dutenean elkarri entzuten dioten 25

behatzea, eta jarduera garatzean taldearen komunikazioa eraginkorra den behatzea.

gipuzkoa
• Helburuen betetze-maila: jarduera hasi dugunean jarritako helburuak lortu diren
baloratzea.

Adierazle hauek baloratzeko, 1etik 10erako eskala erabiliko da. Galdeketa amaitzeko, beste bi
alderdi kontuan hartzea gomendatzen dugu:

• Saioaren elementu positiboak eta zailtasunak, eta alderdi hauek hobetzeko erak.
• Saioaren iritzi subjektiboa.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


Jarraian, ebaluazio-galdeketaren adibidea ikus dezakegu:

JARDUERA EBALUATZEKO GALDEKETA


ikaskuntza emozionala eta soziala

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gogobetetze-
maila

Partehartze-
maila

26
Taldearen
giroa
gipuzkoa

Komunikazioa
eta entzutea

Helburuen
lorpen-maila

ALDERDI POSITIBOAK, ZAILTASUNAK ETA HOBETZEKO ERAK

IDATZ EZAZU SAIOARI BURUZKO ZURE IRITZIA

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


haur hezkuntza

GARAPEN EMOZIONALA HAUR


HEZKUNTZAN

Jaioberriek barre egin, eta nazka eta ondoeza adierazten dute; hilabete bete ondoren, ezustekoa,
interesa, alaitasuna eta tristura eta beldurraren “seinaleak” ere azaltzen dituzte.

- Lehen hilabetean, haurrak irribarre edo gogobetetze espresioekin erreakzionatzen du


gurasoen tonu emozional eta maitasunaren aurrean.

ikaskuntza emozionala eta soziala


- Laugarren eta zazpigarren hilabete artean, ondoeza sortu dien pertsona edo objektuari
zuzendutako angustia espresioak egiten ditu haurrak. Normalean amak erregulatzen
ditu seme-alabaren espresio emozional horiek, jolasen bidez eta alaitasun, interes edo
ezustekoa azaltzen duten espresioen bidez, eta beraz, haurrak amaren eredua imitatzen
du.
- Laugarren eta zazpigarren hilabete artean, haurra gai da espresio emozionalak eta beren
esanahi emozionala lotzeko, eta afektuaren bidez erantzun egokia emateko.
- Jaioberriak ez du ia beldurrik, baina zortzigarren hilabetetik aurrera beldurra handitu
27
egiten da. Izan ere, memoriaren egitura garatuagoa du haurrak, eta beraz, aurrez bizitako
gertakariekin erlazionatzeko gai da.

gipuzkoa
- Sei hilabete inguru dituenean, haurra gai da bere burua bere inguruko pertsona eta
objektuengandik bereizteko.
- Sei eta hamalau hilabete artean, antsietate handia sentitzen du amarengandik urruntzen
denean.
- Zazpi eta hamabi hilabete artean, haurra ondoeza sortzen dionaz jabetzen hasten
da, eta honekin batera, emozio negatiboak erregulatzen dituzten jarreren
eraginkortasunak ere gora egiten du. Hurrupaketa eta kulunkada bezalako
jarrerak areagotu egiten dira, eta baita estimuluaren urruntzea edo kontsolamendu
iturriaren (ama) hurbiltzea ere, nolabaiteko mugikortasuna duenean.
- Lehen urtea amaitzear dagoenean, mugimenduaren areagotzeak –lau hankatan ibiltzea
edo oinez ibiltzea- emozioak eraginkortasun handiagoz erregulatzeko aukera ematen dio
haurrari, estimuluetara hurbildu edo urrundu baitaiteke.
- Norbere buruaren kontzientzia garatzean, eta hizkuntza eta gizarte-elkarreragina
garatzean –hemezortzi eta hogeita lau hilabete artean- inkontzienteak edo soziomoralak
diren emozioak sortzen dira: lotsa, harrotasuna, inbidia, errua…

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


- Hemezortzigarren hilabetetik aurrera, bere gogo-aldarteari edo besteen emozioei buruz
hitz egiteko gaitasuna du haurrak.
- Lehen urtetik aurrera, autokontzientzia garatzen da. Haurrak kontsolatzeko jarrerak
adierazten dizkio triste dagoen pertsonari. Garapen kognitiboaren eta hizkuntzaren
garapenari esker, jarrera enpatiko hauek gero eta konplexuagoak bihurtzen dira. Ahozko
ikaskuntza emozionala eta soziala

hizkuntzak jolas sinbolikoa ahalbidetzen du.


- Ulermen emozionalaren garapenak norbere kontzientzia garatzea ahalbidetzen du;
honek, garapen sozialarekin batera –hemezortzi eta hogeita lau hilabete artean-,
emozio soziomoral edo autokontzienteak bultzatuko ditu. Epe honetan haurrak, emozioak
sentitu eta adierazteaz gain, bere egoera emozionalak interpretatu eta ebaluatzeko
gaitasuna du, eta beraz, bere jarrerak sustatzen dituzten alderdiak balora ditzake.
- Normalean haserrea bi hilabete ingururekin agertu arren, zazpi eta hemeretzi hilabete
28 artean antzematen da intentsitate handienarekin. Epe honetan, beldur, antsietate
eta haserre ezberdinak agertzen dira, ondoeza sortzen duten arrazoiak bereizteko
gipuzkoa

gaitasun handiagoari esker.


- Bi urte betetzen dituenean, haurrak bizitza mentalaren eta jarreraren arteko
ezberdintasunaren ulermen mugatua du.
- Hiru edo lau urte inguruan, buruaren funtzionamenduari buruzko ideiak nahiko antolatu e
ta bereiztuta ditu haurrak, teoria antzekoa duela esan daitekeelarik.

AURRETIKO GOGOETAK

Hezkuntza-berrikuntzarako programa bat martxan jartzeak hainbat ondorio sor ditzake, hala nola:
ezustekoak, jarrera negatiboak, gaizkiulertuak… horrek guztiak programaren martxan jartzea
eta garapena zaildu dezake. Hori dela eta, zailtasun hauen aurrean erabilgarriak izan daitezkeen
estrategiak proposatzen ditugu:

- Irakasleei hezkuntza emozionalaren oinarrizko kontzeptuak eskaintzeak erronka handi


baten aurrean daudela eta erronka horri aurre egiteko gaitasun gutxi daukatela pentsatzeak
sor dakiekeen antsietatea gutxitzen lagun diezaieke. Beste irakasleak eta Orientazio
Departamentuko langileak laguntza handikoak izan daitezke.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


haur hezkuntza

- Hezkuntza emozionalean parte hartzen duten irakasleak eroso sentitu behar dira emozioez
hitz egiterakoan. Irakasle batek hezkuntza emozionalari buruzko zenbait ezagutza eskaintzeko
gaitasunik ez duela sentitzen duenean, komenigarria da orientatzaile psikopedagogikoa gelan
berarekin batera egotea, prozesu honetan lagun diezaion.

ikaskuntza emozionala eta soziala


- Programa hau aplikatzeko, lehenik eta behin testuinguruaren analisia egin behar da, ehentasuna
duten beharrak identifikatzeko. Ezinbestekoa da, lan honetan, irakasleek parte hartzea.

- Programaren garapenak arrakasta izan dezan, oinarrizkoa da parte hartuko duen langileriaren
lankidetza.

- Hezkuntza emozionaleko programaren garapena prebentzio ez-zehatzeko estrategia gisa


ulertu behar da, hau da, gizartean eragina duten arazoei aurre egiteko prebentzio gisa erabil
daitezkeen ezaugarri pertsonalak indartzera dago bideratuta: droga-kontsumoa, indarkeria, 29

anorexia…

gipuzkoa
- Programaren garapena ez da jolas batzuk burutzea edo “errezeta” jakin bat; harantzago joan
behar dugu eta programa ikastetxearen beharretara, bertako langileetara eta lortu nahi diren
helburuetara egokitu.

- Ondoren aurkezten ditugun jarduerak martxan daude gaur egun eta Hirukide eta Laskorain
ikastetxeek garatutako hezkuntza emozionaleko programen parte dira. Tutoretzako orduan
burutzen ari dira, baina eskola arruntetan ere egin daiteke. Programa batek alderdi ezberdinak
dituela gogoratu behar dugu: testuinguruaren analisia, helburuak, aurkezten ditugun jarduerak,
aplikazioa eta ebaluazioa.

- Programa garatzen ari den bitartean, edozein egunetan gerta daitekeen bezala, zailtasunak,
arazoak eta krisiak izango dira, eta aldi berean, alaitasuna eta benetako aurrerapenaren
ziurtasuna ere sentituko da. Hori dela eta, talde-lana oinarrizkoa izango da, zailtasunei aurre
egin eta esperientzia atseginak partekatzen laguntzen duelako.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.

adimen
haur hezkuntza
2. zikloa 5
urte
GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

AURKIBIDEA
1. NOR NAIZ NI? (KONTZIENTZIA EMOZIONALA)
1.1. Zer sentitzen dut?
1.1.1. Emozioak asmatu 35 orr.
1.1.2. Emozioen bikoteak 37 orr.
1.2. Nolakoa naiz?
1.2.1. Nire burua deskribatzen ari naiz 39 orr.
1.3. Egunero sentitzen ditut emozio desberdinak
1.3.1. Emozioen egunerokoa 41 orr.
1.4. Hobetu dezaket
1.4.1. Hazten ari naiz 43 orr.
1.5. Nola ikusten naute besteek?
1.5.1. Asma ezazu nor den 45 orr.

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

2. NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK (EMOZIOEN ERREGULAZIOA)


2.1. Emozioak boteretsuak dira
2.1.1. Nahi dut-behar dut 47 orr.
2.2. Emozioek lagundu edo kalte egiten digute
32
2.2.1. Antzezpenak 49 orr.
2.3. Zer egin dezaket emozioek lagun nazaten?
adimen emozionala

2.3.1. Bonboi-kaxa 51 orr.


2.4. Emozioak bideratzen ditut
2.4.1. Nola moldatzen naiz nire emozioekin? 53 orr.
2.4.2. Aulki magikoa 55 orr.
2.5. Lasaitzen ikasten ari naiz
2.5.1. Panpina mugikorra 57 orr.
2.5.2. Bidaia magikoa 59 orr.
2.5.3. Sabelaren gorabeherak 61 orr.

3. GUSTUKO DUT NIRE BURUA (AUTONOMIA EMOZIONALA)


3.1. Baikorra naiz
3.1.1. Momentu hoberenak 63 orr.
3.1.2. Arduraduna naiz 65 orr.
3.2. Neure buruan konfiantza dut
3.2.1. Erregea edo erregina naiz 67 orr.
3.3. Gai naiz
3.3.1. Gaitasunaren trena 69 orr.
3.4. Nire iritzi propioa dut
3.4.1. Gogoko dut-ez dut gogoko 71 orr.
3.5. Nik erabakitzen dut
3.5.1. Ostiraleko bilera 73 orr.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

4. LAGUN ONA NAIZ (GIZA ABILEZIAK)


4.1. Entzuten dizut
4.1.1. Mikrofonoz hitz egiten ari gara 75 orr.
4.2. Ulertzen dizut
4.2.1. Aurpegiak aztertzen ari gara 77 orr.
4.3. Elkarrekin egiten dugu
4.3.1. Kidetze plana 79 orr.
4.4. Hori ez zait gustatzen
4.4.1. Adostokia 81 orr.
4.4.2. Zer egin dezaket? 83 orr.
4.5. Nire iritzia era egokian azaltzen dut
4.5.1. Gustatzen zaidana aukeratzen dut 85 orr.

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
4.5.2. Bizikidetzaren trena 87 orr.


5. NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ (BIZITZEKO TREBETASUNAK)

5.1. Amesteko eskubidea dut 33

5.1.1. Gelako ametsen liburua 89 orr.

adimen emozionala
5.2. Ametsak helburu bihurtuko ditut
5.2.1. Lortu nahi nuke 91 orr.
5.3. Has gaitezen
5.3.1.Gela atsegina 95 orr.
5.4. Ohitura onuragarrien garapena
5.4.1. Lanerako ohitura
a) Langilea naiz 99 orr.
5.4.2. Txukuntasun-ohitura
a) Txukuna izateak lagundu egiten dit 101 orr.
5.4.3. Osasunaren inguruko ohiturak
a) Sagar bat egunero, medikutan gutxiago 105 orr.
b) Hamaiketako osasuntsua 109 orr.
5.5. Laguntza jaso eta emateko ohitura
5.5.1. Laguntzea eta laguntza eskatzea gustatzen zait. 111 orr.

GEHIGARRIA: IPUINAK
Txakiren bidaia 113 orr.
Katagorriak laguntza behar dut 117 orr.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

34
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

1. NOR NAIZ NI?

1.1. Zer sentitzen dut?

1.1.1. Emozioak asmatu

Sarrera
Emozioei eta sentimenduei izena jartzen badiegu, haurrei hauez jabetzen lagunduko diegu.
Aurpegiko keinuak aztertzen ikasten dutenean, sentimendu eta emozioak ezagutzeko gai

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
izango dira. Honenbestez, gizabanakoen aurpegi eta keinuen atzean zein sentimendu
dagoen jakingo dugu.

Helburuak
35
- Emozioez jabetzea.
- Emozioei izena jartzea: poza-tristura-haserrea-beldurra.

adimen emozionala
- Besteen sentimenduak eta emozioak identifikatzea.

Metodologia
Etxetik, emozio ezberdinak adierazten dituzten argazkiak ekar ditzaten eskatuko diegu.
Argazkiak guztien aurrean erakutsiko ditugu eta denon artean erabakiko dugu zein
emozio adierazten duen argazki bakoitzak, eta baita horren zergatia ere. Emozio bakoitza
adierazteko erabiltzen diren keinuak aztertuko ditugu (begiak, bekainak, ahoa……).

Poza, tristura, haserrea eta beldurra adierazten duten argazkiak kolore ezberdinetako
kartulinetan erantsi eta gelako horman zintzilikatuko ditugu.

Baliabideak

- Argazkiak.
- Kolore ezberdinetako kartulinak.
- Guraizeak.
- Kola.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NOR NAIZ NI?


Zer sentitzen dut?

Iraupena
- 20 minutuko saio bat argazkiak aztertzeko.
- 15 minutuko saioa kartulinetan jartzeko.

Orientazioak
Argazki multzo bat dugunean hasiko gara jarduera hau egiten.

Beste aukera bat:


Eguna hasten dugunean, ikasleei nola sentitzen diren galdetuko diegu eta emozioak adierazten
dituzten kartulinen azpian jarriko ditugu.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

36
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NOR NAIZ NI?


Zer sentitzen dut?

1.1.2. Emozioen bikoteak

Sarrera
Emozioei izenak jartzea norbere eta besteen emozioak ezagutzeko lagungarria izan
daiteke.

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
Helburuak
Umeen hiztegi emozionala aberastea.

Metodologia 37

- Kartetan jolastuko gara (Amona Zaharraren jokoa).

adimen emozionala
- Karta horietan lau emozio islatzen dituzten aurpegiak azalduko dira (poza,
tristura, haserrea eta beldurra).
- Launaka jarriko dira eta bakoitzari zortzi karta banatuko dizkiogu. Guztira, 32.
- Beste karten artean emozioekin zerikusia ez duen karta bat sartuko dugu.
- Batak besteari karta bat eskainiko dio eta bi emozio berdinen aurpegiak lortzen
baditu, alde batean utziko ditu.
- Kartarik gabe gelditzea lortzen duenak partida irabaziko du.

Baliabideak
32 karta eta “emozionala ez den” beste karta bat.

Iraupena
Norbaitek irabazi arte.

Orientazioak
Egun bakoitzeko talde bana egin daiteke. Lau emozioen familia osatzea ere beste aukera
bat izan daiteke.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

38
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NOR NAIZ NI?

1.2. Nolakoa naiz?

1.2.1. Nire burua deskribatzen ari naiz

Sarrera
Gure burua ezagutzeak besteak ezagutzea ahalbidetzen digu. Gure burua maitatzeak
besteak maitatzera bultzatzen gaitu.

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
Helburuak
- Gure burua ezagutzea eta onartzea.
- Gure burua berezia eta bakarra dela ulertzea.
39
- Besteak ezagutzea eta onartzea.

adimen emozionala
Metodologia
Ikasle bakoitzak bere buruaren marrazkia egingo du, ahalik eta zehaztasun handienarekin
(begien kolorea, ilearen kolorea, altuera…).
Marrazkia egin ondoren, bere ezaugarri fisikoak azalduko ditu beste ikasleen aurrean.
Honez gain, bere buruarekin pozik dauden edo ezaugarriren bat aldatuko luketen
galdetuko diegu.
Azkenean, ikasleek egindako marrazkiak gelako hormetan itsatsiko ditugu.

Baliabideak
- Papera
- Arkatza eta margoak.

Iraupena
- Marrazkia egiteko ordu erdiko saio bat.
- Ikasle bakoitzak 5-10 minutuko saioa izango du besteen aurrean bere ezaugarriak
adierazteko.
- Egunero ikasle bat aukeratuko dugu bere buruaren aurkezpena egin dezan (gelako
arduraduna izan daiteke).

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NOR NAIZ NI?


Nolakoa naiz?

Orientazioak
Pertsonen artean dauden ezberdintasun eta berezitasunez hitz egingo dugu ikasleekin. Baita
haurren eta helduen arteko ezberdintasunez ere.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

40
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NOR NAIZ NI?

1.3. Egunero sentitzen ditut emozio


desberdinak

1.3.1. Emozioen egunerokoa

Sarrera
Ume bati nola sentitzen den maiz galdetzeak bere buruaren ezagutzan laguntzen dio.
Honenbestez, emozioak bideratzeko eta kontrolatzeko aukera izango du, desberdin

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
sentitzea bidezkoa dela ikasiz.

Helburuak
- Egunero azaleratzen diren sentimenduak eta emozioak kontuan izatea.
41
- Emozioak onartzea.
- Emozioen zergatia eta kontrola barneratzea.

adimen emozionala
- Emozioak era egokian adieraztea.

Metodologia
Emozioen egunerokoa prestatuko dugu.
Eguneroko bat izango balitz bezala erabiliko dugu eta elkarrekin aztertuko dugu, bertan
agertzen diren emozioak komentatuz.
Ikasleak beharra sentitzen duenean, sentitzen duena eta sentimendu hori zerk edo nork
bultzatu duen adieraziko du liburuan marrazki baten bidez.
Ondoren, marraztu duenari buruz hitz egingo du irakaslearekin.
Komenigarria izan daiteke ikasleekin batera emozioei aurre egiteko irtenbideak pentsatzea.

Baliabideak

- Papera.
- Kartulina.
- Grapak.
- Arkatza eta margoak.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NOR NAIZ NI?


Egunero sentitzen ditut emozio desberdinak

Iraupena
- 15 minutuko saioa egunerokoaren eginkizuna azaltzeko.
- Ordu erdiko saioa egunerokoa apaintzeko.
- Beharra sentitzen dutenean.

Orientazioak
- Emozioak adierazteko beharra sentitzen dutenean erabiliko dute egunerokoa.
- Ikasleek bere apalean gordeko dute egunerokoa.
- Egunerokoa osatzen dutenean etxera eramango dute eta gurasoekin batera komentatuko
dute.

Beste aukera bat:


haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

Gelako arduradunak bere burua aurkeztuko du, nola sentitzen den eta horren zergatia bere
ikaskideei adieraziz. Egunero arduradun ezberdina aukeratuko dugu, gela osoak parte har dezan.
Honenbestez, bere emozioak adierazten ohituko dira eta besteek ere antzeko emozioak dituztela
42 konturatuko dira.
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NOR NAIZ NI?

1.4. Hobetu dezaket

1.4.1. Hazten ari naiz

Sarrera
Gelan, giro lasai eta irekia sortzea beharrezkoa da, norbere gaitasunetan konfiantza izateko
eta sentimendu eta emozioez libreki hitz egiteko.

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
Irakasleak gaitasunak edo mugak hobetzeko aukera dutela azaldu eta horretan bultzatu
eta lagunduko die.

Helburuak
43
- Eguneroko ohituretan autonomia lortzea.
- Ohiturak barneratzea.

adimen emozionala
- Norbere gaitasunetan konfiantza izatea.
- Erantzukizun errazak hartzea.

Metodologia
Fotokopia baten bidez, eguneroko ohiturekin zerikusia duten 4 edo 5 egoera azalduko
dizkiegu, (botoiak lotu, bakarrik lo egin, bakarrik jan, garbitasunaren ardura hartu…).Talde
handian bakoitzaren autonomiari buruzko gogoeta egingo dugu eta hausnarketa egin
ondoren, zertan hobetu nahi duten adieraziko dute.
Ikasleek askatasun osoz aukeratuko dituzte hobetu nahi dituzten ekintzak.
Egoerak margotu eta moztu ondoren, kartulina batean erantsiko dituzte eta ondoan
bakoitzak bere izena jarriko du.

Baliabideak
- Lauzpabost egoera islatzen dituen fotokopia.
- Margoak.
- Guraizeak.
- Kola.
- Kartulina handi bat.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NOR NAIZ NI?


Hobetu dezaket

Iraupena
- 20 minutuko saioa talde handian hitz egiteko.
- 20 minutu egoerak margotzeko eta mozteko.

Orientazioak
- Ez da beharrezkoa ikasle guztiek hobetzeko konpromisoa hartzea. Askatasun osoa
emango zaie eta norbaitek hobetzeko asmorik ez badu errespetatu egingo zaio.
- Irakasleak, aurrerapen txikiena bada ere, aintzatetsi eta txalotu egingo du.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

44
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NOR NAIZ NI?

1.5. Nola ikusten naute besteek?

1.5.1. Asma ezazu nor den

Sarrera
Ikasleek garrantzi handia ematen diote kideen iritzi eta jarrerei. Besteek nola ikusten
dituzten jakiteak bere burua ezagutzen laguntzen die.

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
Helburuak
- Norbere burua eta besteena ondo ezagutzea.
- Besteen gaitasun eta mugak errespetatzea.
45

Metodologia

adimen emozionala
Gelako umeen izenak poltsa batean sartu eta ikasle bakoitzak izen bat aukeratu beharko
du. 5 minutuz, tokatu zaion ikaskidearen ezaugarrietan pentsatuko du haur bakoitzak,
eta gelakideei adieraziko dizkie, nor den asma dezaten. Izena asmatzen duen ikasleak
egin beharko du berari tokatu zaion pertsonaren ezaugarrien azalpena. Ikasle guztiek
aurkezpena egin ondoren amaituko dugu ariketa.

Baliabideak
- Ikasleen izenak, txartel batzuetan idatzita.
- Poltsa bat.

Iraupena
Ordu beteko saioa.

Orientazioak
Lehenengoan asmatzen ez badute, ezaugarri gehiago pentsatuko ditugu (irakaslearen
laguntzarekin).
Kontuan hartu behar da ikasle guztiek parte hartu behar dutela, izenik asmatu ez arren.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

46
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

2. NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK

2.1. Emozioak boteretsuak dira

2.1.1. Nahi dut-behar dut

Sarrera
Emozioak erabiltzen ikasi behar dugu, baina ez ditugu inolaz ere menderatu behar, horrek

haur hezkuntza
emozioak erreprimitzera bultzatuko baikintuzke, eta ez da gure osasun emozionalarentzat

2.zikloa • 5 urte
batere ona. Ariketa honetan haurrek, besteen jostailu, arropa edo bestelako gauzak lortu
ezin badituzte, inbidia eta haserrea sentitzen dute.

Helburuak 47

- Beharra eta nahiaren arteko diferentzia aztertzea.

adimen emozionala
- Emozioak erantzun konstruktibo egoki baterantz gidatzea.
- Emozioak ematen digun informazioa ezagutzea.

Metodologia
- Ikasle bakoitzak zerbait ekarri behar du etxetik: jostailu bat, fruta bat, liburu bat,
arropa…
- Haurrei sagarra eta jostailua erakutsiko diegu. Bi gauzen artean zein behar duten
eta zein nahi duten bereizi beharko dute. Gauza batzuk benetan behar ditugula
azalduko diegu: arropa, etxea, janaria… eta beste batzuk, berriz, nahi ditugun
arren ez ditugu benetan behar: jostailuak, bideoak, gozokiak…
- Aldizkarietako argazki batzuk hartu eta bi kartulinatan erantsiko ditugu, batean
beharrak eta bestean nahiak. Ondoren, gelako hormatan kokatuko ditugu.
- Haurrek zerbait nahi dutenean eta erosten edo ematen ez dietenean zer sentitzen
duten adieraziko dute.
- Gero, denon artean ideiak emango ditugu emozio horiek gainditzeko egin
dezaketenarekin.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK


Emozioak boteretsuak dira

Baliabideak
- Talde handia.
- Aldizkariak.
- Guraizeak.
- Kola.
- Bi kartulina.

Iraupena
Ordu erdiko saioa.

Orientazioak
Sentitzen dituzten emozioak errespetatzen (inbidia, haserrea…) baina horiei aurre egiteko
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

irtenbidea lortzen lagunduko diegu.

48
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK

2.2. Emozioek lagundu edo kalte egiten digute

2.2.1. Antzezpenak

Sarrera
Batzutan ezin dugu emoziorik adierazi. Une edo leku jakin batzuetan, emozio batzuk
kontrolatu eta eutsi egin behar dira. Emozioen kontrola izateak segurtasun handia emango

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
digu gure bizitzan.

Helburuak
- Egoera bati aurre egiteko irtenbideak aurkitzeko gaitasuna lantzea.
49
- Egoera horren aurrean sentitzen dugun emozioa identifikatzea.
- Emozio baikorrak eta kaltegarriak bereiztea.

adimen emozionala
- Kalte egiten diguten emozioak kontrolatzea eta hauei irtenbide egokia aurkitzea.

Metodologia
- Ikasleak binaka jarriko dira eta egoera ezberdinak banatuko dizkiegu (horietako
batzuk errepikatu egingo dira), eta gero gelan antzeztuko dituzte.
- Egoera horietan emozioak era batera edo bestera adierazteko aukera izango dute
eta egokiena zein den erabaki beharko dute.

Adibidez:
- Aitor eta bere anai gazteena merkataritza-zentro batean galdu dira. Zer egin
beharko luke Aitorrek egoerari aurre egiteko?
- Amaia telebista ikusten ari da etxeko egongelan. Bere arreba bertan sartu eta
telebistaren mandoa kendu dio. Zer egingo du Amaiak?
- Pablo eta bere izeba film bat ikustera joan dira Donostiara. Filma bukatzeko gutxi
gelditzen da, baina Pablo aspertuta dago eta bere izebari txisteak kontatzen eta
eskolan ikasitako abestiak kantatzen hasi da. Zer egin beharko luke Pablok?

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK


Emozioek lagundu edo kalte egiten digute

- Antzerki bat antolatu dugu eskolako gurasoentzat. Andoni eta Mikel oso lotsatiak dira eta
ez dute antzerkian parte hartu nahi. Zer egingo dute Andoni eta Mikelek?

Erantzun guztien artean egokienak aukeratuko ditugu.

Baliabideak
Antzezteko egoera ezberdinak.

Iraupena
Ordu erdiko saioa.

Orientazioak
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

Irakasleak lagundu egin beharko die egoerak antzeztean. Egoera horien gidoi sinplea ere eman
liezaieke ikasleei. Erantzun guztiak errespetatuko dira, baina irakasleak egokienak direnak
azpimarratuko ditu.

50
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK

2.3. Zer egin dezaket emozioek lagun nazaten?

2.3.1. Bonboi-kaxa

Sarrera
Adin hauetan ikasleak oso oldarkorrak izaten dira eta asko kostatzen zaie inpultsibotasuna
menderatzea. Itxaroteko gaitasuna asko landu behar da haur hezkuntzan. Beraien

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
gustukoak edo beraientzat atsegingarriak diren gauzak lortzeko ahalegina egiten badute,
gogobetetze handiagoa lortuko dute.

Helburuak
- Zerbait lortu baino lehen itxaroteko gaitasuna lantzea. 51

- Inpultsibotasuna kontrolatzea.

adimen emozionala
- Ikasleekin esfortzuaren hezkuntza lantzea.

Metodologia
- Ikasleak launaka eseriko dira mahai baten inguruan.
- Mahai erdian, bonboi kaxa bat edo gustuko duten zerbait jarriko zaie.
- Harea-erloju bat hartuko dugu denbora neurtzeko eta bi aukera emango zaizkie
ikasleei: harea pasa arte itxaronez gero, bi bonboi hartuko dituzte; bestela, bonboi
bat hartzeko aukera izango dute bakarrik.

Baliabideak
-Ikasleak, launakako taldetan.
-Bonboi kaxa.
-Harea-erlojua.

Iraupena
- 5 minutuko saioa jokoa esplikatzeko.
- Talde bakoitzarekin 5 minutuko saioa jarduera egiteko.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK


Zer egin dezaket emozioek lagun nazaten?

Orientazioak
Garrantzizkoa da oso oldarkorrak diren ikasleek bulkada kontrolatzeak duen ondorioa sari hobea
dela frogatzea.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

52
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK

2.4. Emozioak bideratzen ditut

2.4.1. Nola moldatzen naiz nire emozioekin?


(beldurra-tristura-haserrea)

Sarrera
Batzuetan, triste edo haserre sentitzen garenean, kosta egiten zaigu egoera horri aurre

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
egitea. Garrantzizkoa da egoera honetan zer egin dezakegun jakitea eta irtenbide egokiak
aurkitzea.

Helburuak
- Triste jartzen gaituzten egoerak identifikatzea. 53

- Guretzako kaltegarriak diren emozioak era egoki batean bideratzea.

adimen emozionala
Metodologia
- Ikasleak lurrean eseriko dira borobil erdi bat osatuz.
- Irakasleak istorio bat kontatuko die umeei. Istorio horretan, gelako edo eskolako
maskota agertuko da eta zein egoeratan atsekabetzen den kontatuko digu. Baina
arazo larria du. Maskotak ez daki tristura horri aurre egiteko zer egin. Lagunduko
nauzue, mesedez? Eskatu die maskotak.
- Denon artean, irtenbideak bilatzen lagunduko diogu gure maskotari.
- Azkenik, irakasleak, zein egoeratan nahigabetzen diren eta tristura hori gainditzeko
zer egin dezaketen adieraziko die haurrei. Horretarako, tristura adierazten duen
mozorroa jarriko dute aurpegian.
- Denon artean, tristurari aurre egiteko baliagarrienak diren aukerak azpimarratuko
ditugu.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK


Emozioak bideratzen ditut

Baliabideak
- Talde handia.
- Maskota.
- Istorioa.
- Mozorroak.

Iraupena
30 minutuko saioa.

Orientazioak
Jarduera bera egingo dugu baina beste emozio batzuk aipatuz: haserrea eta beldurra.
Adin hauetan haurrek beldurrak sentitzen dituzte; hori onartzeak eta besteei beldur horiek
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

adierazteak hobeto sentitzen lagunduko die.

54
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK


Emozioak bideratzen ditut

2.4.2. Aulki magikoa

Sarrera
Gizabanakook bakarrik eta bakean egoteko beharra sentitzen dugu askotan. Horretarako,
komenigarria litzateke gelan lasaitzeko txoko bat prestatzea.

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
Helburuak
- Emozio ezkorrak identifikatzea.
- Kalte egiten diguten emozioak ondo bideratzea.
55

Metodologia

adimen emozionala
- Txoko berezi bat prestatuko dugu gelan, bakarrik eta lasai egoteko.
- Aulki bat, kuxin polit bat eta horman paisai lasai baten posterra jarriko dugu.
- Txoko hau pertsona bakar batentzat izango da, gehienez birentzat.
- Haserrea edo tristura sentitzen dutenean eta bakarrik egoteko gogoa sentitzen
dutenean txokora joateko aukera izango dute haurrek.
- Txokotik ateratzen direnean, hausnarketa bat egingo dute irakaslearekin batera.

Baliabideak
- Gela barruko bazter edo txoko bat.
- Aulki bat edo bi.
- Kuxin bat.
- Posterra.

Iraupena
- Beharra sentitzen dutenean.
- Ez diegu utziko txokoan denbora gehiegi egoten.
- Gehienez 10 minutuko saioa.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK


Emozioak bideratzen ditut

Orientazioak
- Txokoak bata bestearengandik aldenduta egon beharko lirateke.
- Bionbo bat edo zokoratzeko zerbait erabili daiteke.
- Ikaslea txokotik irteten denean, nola sentitu den eta zergatik adieraziko die beste haurrei
edo irakasleari.
- Irakasleak txokoaren erabilgarritasuna zehaztu beharko du, ikasleek txokoa jolasa dela
kontsidera ez dezaten.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

56
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK

2.5. Lasaitzen ikasten ari naiz

2.5.1. Panpina mugikorra

Sarrera
Komenigarria da tentsioari aurre egiteko teknika ezberdinak ezagutzea. Beldurrari,
urduritasunari edo blokeatzen gaituzten emozioei aurre egiten ikasi behar dute ikasleek.

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
Helburuak
- Kalte egiten diguten emozioak identifikatzea eta aurre egiteko irtenbide egokia
aurkitzea.
57
- Tentsioei aurre egitea.

adimen emozionala
Metodologia
- Ikasleak talde handian oinutsik eta zutik jarriko dira.
- Gerritik gora, gorputza trapuzko panpina bat balira bezala utziko dute. Besoak alde
batera eta bestera mugituko dituzte. Gorputza erlaxatuta izango dute.
- “Gogor” hitza entzuten dutenean tente jarriko dira eta gorputza erabat gogortuko
dute.
- “Bigun” hitza entzuten dutenean trapuzko panpinak bihurtuko dira.

Baliabideak
Galtzerdiak, oinutsik egoteko.

Iraupena
10 minutuko saioa.

Orientazioak
Ariketa hau egin ondoren, lurrean etzanda, lasai arnasteko ariketak egingo ditugu.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

58
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK


Lasaitzen ikasten ari naiz

2.5.2. Bidaia magikoa

Sarrera
Ikasleek amets egiteko aukera izango dute eta horrek lasaitu eta erlaxatzeko aukera
emango die. Erlaxatzeko ohitura hartuz gero, umeen kontzentrazioa handitu egingo da eta

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
inpultsibotasunari eutsi ahal izango diote.

Helburuak
- Ikasleak erlaxazio teknikak menperatzea.
59
- Irudikapena lantzea.

adimen emozionala
Metodologia
- Ikasleak etzanda edo eserita egoteko aukera izango dute.
- Musika atsegina jarri ondoren, begiak itxi ditzaten eskatuko diegu.
- Bidai magiko bat egiteko gonbita luzatuko zaie: zoriontsu egingo dituen tokira
eramango ditu bidaiak.
- 5 minutu pasa ondoren, poliki-poliki bidaiatik itzul daitezen eskatuko diegu.
- Musika itzali eta begiak irekitzeko eta gorputza mugitzeko eskatuko diegu.
- Ikasleak non egon den eta nola sentitu den kontatuko digute.

Baliabideak
- Psikomotrizitateko gela.
- Musika atsegina.

Iraupena
10 edo 15 minutuko saioa.

Orientazioak
Ahoz adierazteaz gain, bidaia plastikaren bidez ere adieraz daiteke: marrazki baten bidez,
pintzelekin margotuz, plastilinaz…

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

60
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK


Lasaitzen ikasten ari naiz

2.5.3. Sabelaren gorabeherak

Sarrera
Arnasketa lasai eta abdominala oso egokia da ikasleak mugimendu-jarduerak egin
ondoren lasai daitezen. Arnasketan pentsatzen dugunean horretan kontzentratuta gaude,

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
eta tentsio eta urduritasunek indarra galtzen dute.

Helburuak
- Erlaxatzeko teknika ezberdinak menperatzea.
61
- Kontzentratzeko gaitasuna lantzea.

adimen emozionala
Metodologia
Jarduera hau psikomotrizitateko gelan egingo dugu. Ikasleak koltxonetan etzango dira.
Esku bat sabel gainean jarriko dute, eta bestea koltxonetan. Musika lasaia jarriko dugu eta
arnasa sudurretik hartu eta bota dezaten eskatuko diegu. Haurrek sabelaren eta eskuaren
mugimenduan jarriko dute arreta.

Baliabideak
- Psikomotrizitateko gela.
- Koltxonetak edo tatamiak.
- Galtzerdiak, oinutsik egoteko, eta arropa erosoa.

Iraupena
10 minutuko saioa.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIK BIDERATZEN DITUT NIRE EMOZIOAK


Lasaitzen ikasten ari naiz

Orientazioak
Gelan ere egin daiteke: oso urduri daudenean edo beraien arreta lortu nahi dugunean.
Aulkietan eserita eta besoak mahai gainean jarrita, arnasketa lasaia egingo dute.
Beste aukera bat da lurrean eserita jartzea, hankak gurutzatuta, eta eskuak belaun gainean eta
bizkarra tente dutelarik, arnasketa ariketak egitea.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

62
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

3. GUSTUKO DUT NIRE BURUA

3.1. Baikorra naiz

3.1.1. Momentu hoberenak

Sarrera
Berez, gizabanakoak baikorrak edo ezkorrak izan gaitezke. Baina gizabanakoak, praktikari
esker eta jarrera egokituz, berez duen ezaugarri hori alda dezake. Ikasleekin, egoera

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
baikorrak azpimarratzeko ohitura sortu behar dugu.

Helburuak
- Eguneroko bizitzan sortzen diren egoera baikorrez jabetzea.
63
- Pentsamendu ezkorrak baikor bihurtzeko ohitura hartzea.
- Pentsamendu baikorrak izateko ohitura hartzea.

adimen emozionala
Metodologia
Asteari amaiera emateko, ostiraleko bilera egingo dugu.
- Ikasleak borobilean eseriko dira eta musika atsegina jarriko dugu gelan.
- Begiak ixtea, eskuak belaun gainean jartzea eta astiro arnastea eskatuko zaie.
- Astean zehar izan dituzten une atseginetan pentsa dezaten eskatuko die
irakasleak.
- Banaka-banaka, asteko une onena zein den adieraziko dute, eta aukera horren
zergatia azalduko dute.
- Amaitzeko, marrazkia egingo dute momentu onenak marrazteko duten
koadernotxoan.
- Koadernoa gelan osatuko dugu eta haurrek nahi bezala apainduko dute.
- Koadernoa bukatzean etxera eramango dute gurasoei erakuts diezaieten.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

GUSTUKO DUT NIRE BURUA


Baikorra naiz

Baliabideak
- Talde handia.
- Musika atsegina.
- Koadernoa.
- Arkatza eta margoak.

Iraupena
- Ostiralero, 20 minutuko saioa beste haurrei une onenak kontatzeko.
- Gero, 15 minutuko saioa marrazkia egiteko.

Orientazioak
- Jarduera hau hiruhilekoan zehar egingo da.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

- Astean zehar bizitzen dituzten une atseginak ere kontuan hartu eta gogorarazi
egingo dizkiegu, ostiraletan horiek ere adieraz ditzaten.
- Gero eta zehaztasun handiagoa eskatuko zaie une atsegin hori adieraztean.
64 - Koadernotxoa eskolan bertan egingo dute eta beraiek nahi bezala apainduko dute.
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

GUSTUKO DUT NIRE BURUA


Baikorra naiz

3.1.2. Arduraduna naiz

Sarrera
Autoestimua duten haurrek erraztasun handiagoa izango dute eguneroko hainbat egoerei
aurre egiteko. Geure buruan konfiantza izateak poza eta emozio baikorrak eragiteko

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
ahalmena emango digu.

Helburuak
- Norbere burua onartzea eta maitatzea.
65
- Zailtasunak gainditzeko konfiantza izatea.
- Norbere gaitasunak eta mugak ezagutzea eta onartzea.

adimen emozionala
Metodologia
- Egunero, gelak arduradun ezberdina izango du.
- Gelakideen zerrendan, pegatina bat jarriko diogu arduraduna den ikaslearen
izenari.
- Arduradunak eginbehar ezberdinak izango ditu: arbelean eguna idatzi, enkarguak
egin, gela jasota egoteaz arduratu, lanak banatu… Abantailak ere izango ditu:
besteengandik hitz goxoak entzun, goizetan arduradunaren domina jarri, irteteko
orduan ilarako lehena izan, besteei txiste bat edo ipuin bat kontatzeko aukera
izan…
- Arduradunak bere burua aurkeztuko du eta nola sentitzen den eta zergatik
adieraziko die beste ikasleei.
- Bere gaitasun propioak adieraziko dizkie beste ikasleei; horrez gain, zer hobetu
nahiko lukeen azalduko die. Adibidez: trebea naiz marrazten, eta hobeto igeri
egitea gustatuko litzaidake.
- Ondoren, ikasleek, gelako arduradunari bere alderdi on edo positiboak adieraziko
dizkiote (bai fisikoak, bai izaerarekin zerikusia dutenak).

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

GUSTUKO DUT NIRE BURUA


Baikorra naiz

Baliabideak
- Talde handia.
- Arduradunaren domina.
- Gelakideen zerrenda.
- Pegatina bat.

Iraupena
15 minutuko saioa, goizez.

Orientazioak
- Ezinbestekoa da haurrei adieraztea arduradunaren zeregina oso berezia eta garrantzitsua
dela.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

- Arduradunari argi utzi behar diogu bere eginbehar eta abantailak zeintzuk diren.
- Jarduera hau lehenengo hiruhilabetean egingo da.
- Mugak hobetzeko aukera bihurtzen lagunduko diegu haurrei.
66

ARDURADUNA
adimen emozionala

Eneko Huarte
Amaia Balda
Uxue Garin

Alfredo Alvarez

Ekaitz Auzmendi

Lorea Uribe

Camino Aranzabal

Hegoa Herrador

Diego Zarrabeitia

Mikel Huarte

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

GUSTUKO DUT NIRE BURUA

3.2. Neure buruan konfiantza dut

3.2.1. Erregea edo erregina naiz

Sarrera
Giro emozional positiboa sortuko dugu gelan, ikasleek konfiantza handiagoa izan dezaten.
Ikasleen urtebetetze egunari garrantzi handia emango diogu gelan, eta urteak egiten dituen

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
haurra gelako protagonista bihurtuko da egun horretan.

Helburuak
- Norbere burua onartzea eta maitatzea.
67
- Talde baten partaide sentitzea.

adimen emozionala
Metodologia
- Ikasleen urtebetetze egunean koroa bat prestatuko dugu gelan.
- Ikasle bakoitzak bere koroa apainduko du nahi bezala.
- Ikasleari koroa jarriko diogu buruan eta aurpegia apainduko diogu.
- Beste ikasleen aurrean, egun garrantzitsu honetan nola sentitzen den azalduko du,
eta urte berrirako dituen ametsen berri emango du.
- Urtebetetze eguna ospatzeak dituen alderdi onak ikusaraziko dizkiegu.
- Denen artean Zorionak zuri abestuko diogu. Gezurrezko tarta batean kandelak
itzaliko ditu eta desira bat eskatzeko aukera izango du haurrak.
- Ondoren, ikasle bakoitzak polita edo positiboa den zerbait esango dio urteak
betetzen dituen haurrari.
- Koroa egun osoan eramango du buruan, eta eguna bukatzen denean etxera
eramango du.

Baliabideak
- Kartulinaz egindako koroa.
- Guraizeak.
- Margoak, errotulagailuak, tenperak…
- Plastilinaz egindako tarta bat.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

GUSTUKO DUT NIRE BURUA


Neure buruan konfiantza dut

- Kandelak.
- Pospoloak.

Iraupena
- 15 minutuko saioa eguna hastean.
- 15 minutu koroa apaintzeko.

Orientazioak
Gelako egutegian ikasle guztien urtebetetze eguna azpimarratuko dugu eta, hilero, hil horri
dagozkion urtebetetze egun guztiak errepasatuko ditugu.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

68
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

GUSTUKO DUT NIRE BURUA

3.3. Gai naiz

3.3.1. Gaitasunaren trena

Sarrera
Giro emozional positiboa sortuko dugu gelan, ikasleek beren buruan konfiantza handiagoa
izan dezaten. Norberak dituen muga eta zailtasunak hobetzeko aukera gisa ikusten

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
lagunduko diegu. Haurrek, euren gaitasunez ohartzen direnean, autonomia gehiagorekin
jokatzen dute zailtasunen aurrean. “Ni hori egiteko gai naiz” pentsatzeak segurtasun
handia ematen die.

69
Helburuak
- Norbere gaitasunez ohartzea eta gaitasun horiek ezagutzea.

adimen emozionala
- Norbere mugak ezagutu eta onartzea.
- Mugak hobetzeko aukera gisa ikustea.
- Esfortzuaren garrantziaz jabetzea.

Metodologia
- Denon artean, zenbat gauza egiten dakizkigun pentsatuko dugu, eta horri buruzko
gogoeta egingo dugu.
- Arbelean, egiten dakizkigun jarduerekin erlazionaturiko esaldiak idatziko ditugu.
- Ondoren, ikasleek esaldi batzuk aukeratuko dituzte eta esaldi horiek trenaren
bagoiak kontsideratuko ditugu.
- Hilero, lortu nahi dugun gaitasun bat erantsiko diogu trenari, bagoi berri baten
bidez.
- Ikastaroan zehar lortu nahi ditugun gaitasunak jarriz, tren luze bat osatuko dugu.
Gaitasun horiek jarrerarekin erlazionaturikoak izan daitezke, eta baita eguneroko
ohiturak edo autonomia gehiago lortzea ere, besteak beste. Adibidez: mesedez
eta eskerrik asko hitzak erabiliko ditugu gauzak eskatzeko, txokoa erabiliko dugu
arazoak konpontzeko, zapatilak lotzen ikasiko dugu psikomotrizitatea bukatu

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

GUSTUKO DUT NIRE BURUA


Gai naiz

ondoren.
- 5 urtekoen trena gelako hormetan jarriko dugu.
- Goizero, ikasleek trenaren esaldiak irakurriko dituzte.

Baliabideak
- Kolorezko kartulinak, bagoiak egiteko.
- Bagoiak apaintzeko errotulagailuak.
- Guraizeak.
- Kola.
- Arbela.
- Arbelerako errotulagailu berezia.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

Iraupena
- 30 minutuko saioa ariketa egiteko.
- 5 minutuko saioa esaldiak irakurtzeko.
70
Orientazioak
adimen emozionala

Sarritan, haurrak ez dira ohartzen egiten dakizkiten gauza guztiez, eta beraz, komenigarria da
hori ikusaraztea eta ariketa horretan laguntza eskaintzea. Hasieran, eskolako ekintzak edo kirolak
besterik ez dituzte aipatuko. Baina garrantzitsua da jarrera eta ohitura baikorrez ere ohartzea.
Haurrei ikusaraziko diegu gizabanako guztiek alderdi positibo asko dituztela eta horiek ezagutu
eta aintzatetsi behar direla.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

GUSTUKO DUT NIRE BURUA

3.4. Nire iritzi propioa dut

3.4.1. Gogoko dut-ez dut gogoko

Sarrera
Autoestimua duten haurrak gustura sentitzen dira euren buruarekin, eta baita ingurukoekin
ere. Haurrak libre sentitzen dira beren buruarekin eta atsegin ez dituzten gauzak besteei

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
adierazteko gai dira, besteekin bat ez etorri arren. Garrantzizkoa da gustuko dituzten edo
ez dituzten ekintzak zeintzuk diren argi izatea, eta gure emozioentzat ekintza horiek aurrera
eramateak zein eragin duen jakitea.

71
Helburuak
- Bakoitzak gustuko dituen edo ez dituen ekintzak argi izatea.

adimen emozionala
- Beste ikasleei iritzi propioak libreki adierazteko gaitasuna izatea.
- Ikasleen iritzi ezberdinak errespetatzea (ez dugu denok iritzi bera izan behar).
- “Ez” esaten ikastea eta ezetzaren alderdi positiboez ohartzea.

Metodologia
- Ikasleei aurpegi bana margotuko zaie eskuetan. Aurpegi bakoitzak emozio bat
adieraziko digu.
- “Gustuko dut” atala adierazteko, aurpegi alai bat marraztuko dugu.
- “Ez dut gustuko” atala adierazteko, berriz, aurpegi tristea marraztuko dugu.
- Talde handian, haur bakoitzak, banaka, eskuak altxatuz, gustuko duena eta ez
duena azalduko die besteei.
- Gelako ekintzei edo lagunei buruz ere ekintza bera egin daiteke.
- Adibidez: gustuko dut abestiak eta dantzak ikastea, eta ez dut gustuko andereñoa
haserretzea.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

GUSTUKO DUT NIRE BURUA


Nire iritzi propioa dut

Baliabideak
- Talde handia.
- Errotulagailua, emozioen aurpegia margotzeko.

Iraupena
Ordu erdiko saioa.

Orientazioak
- Garrantzitsua da ikasleen iritzi eta gustu ezberdinak errespetatzea. Horretarako, gelan giro
emozional positiboa sortzea komeni da, ikasleek konfiantza izan dezaten.
- Jarduera hau bost urteko ikasleekin egingo da. Txikiagoekin ere egin daiteke, baina
kasu honetan irakasleak ekintza ezberdinak aipatuko dizkie eta beraiek esku bat edo
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

bestea altxatuko dute.

72
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

GUSTUKO DUT NIRE BURUA

3.5. Nik erabakitzen dut

3.5.1. Ostiraleko bilera

Sarrera
Ikasleei erabakiak hartu eta erantzukizunak izateko gaitasuna azaltzea izango da gure
helburu garrantzitsuena. Txikitandik trebatu behar dugu erabaki errazak hartzeko

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
gaitasuna. Baina irakasleari interesatzen zaizkion aukerak azalduko zaizkie soilik.

Helburuak
- Ikasleek dituzten gaitasunak azpimarratzea.
73
- Eguneroko bizitzan erabakiak hartzeko ohitura lantzea.
- Ikasleei helburu pertsonalak finkatzen laguntzea.

adimen emozionala
- Eguneroko bizitzak sortzen dizkigun atsekabeak gainditzen jakitea.

Metodologia
- Ostiralero, etxera joan aurretik, bilera txiki bat antolatuko dugu gelan.
- Bileraren helburua ikasleen artean piruleta bat banatzea izango da.
- Ikasleek, banaka, piruleta nori emango lioketen adieraziko dute, eta baita horren
zergatia ere.
- Piruleta emateko arrazoiak bereziak izango dira: gelakideen aurrean txiste bat
kontatzean lotsa eta urduritasuna gainditu duelako eta ausartu egin delako;
bakarrik janzten saiatu delako, biberoia utzi duelako, edo gelakide berri bati
jangelan lagundu diolako, besteak beste.
- Balore ezberdinak azpimarratuko ditugu: autonomia, ausardia, oztopoak
gainditzeko gaitasuna, jarrera baikorrak izatea…
- Norbere izena ere esan daiteke.
- Arrazoi guztiak entzun ondoren, denen artean piruleta nori eman erabakiko da.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

GUSTUKO DUT NIRE BURUA


Nik erabakitzen dut

Baliabideak
- Talde handia.
- Piruleta bat edo gustuko duten beste zerbait.

Iraupena
15 edo 20 minutuko saioa.

Orientazioak
- Komenigarria da irakasleak interesatzen zaizkion baloreak azpimarratzea; praktikari esker,
haurrak ere konturatu egiten dira balore berezi horiez.
- Hasieran, haur bakoitzak bere izena esango du ziur aski, saria lortzeko gogo handia
izango dutelako.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

- Atsekabea ere sentitzen dute piruleta lortzen ez badute, baina pixkanaka atsekabea
gainditzen ikasten dute.
- Bigarren fase batean, lagunaren izena esango dute ziur aski, baina zergatia adierazi
74 beharko dute.
- Azkenean inpartzialagoak bihurtzen dira eta balore edo jarreretan jartzen dute arreta
adimen emozionala

(propioetan edo besteenetan).


- Jarduera oso motibatzailea da ikasleentzat, eta astean zehar ekintza baikorrak bilatzen
saiatzen dira praktikan jartzeko.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

4. LAGUN ONA NAIZ

4.1. Entzuten dizut

4.1.1. Mikrofonoz hitz egiten ari gara

Sarrera
Entzuteko gaitasuna landuz, beste gizabanakoak eta ingurunea ezagutzeko aukera
ematen diegu ikasleei. Entzuten ikastea beharrezkoa da gatazkak kudeatzeko.Gatazken

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
kudeaketa, ideien eta sentimenduen komunikazioan oinarritzen da.

Helburuak
- Beste haurrekiko errespetua izatea.
75
- Beste haurren ikuspuntuak ezagutu eta errespetatzea.
- Hitz egiterakoan txandak errespetatzeko ohitura sortzea.

adimen emozionala
- Beste haurrek adierazi nahi digutena ulertzea.

Metodologia
- Gelan mikrofono bat egingo dugu. Horretarako, makila bat eta plastilinaz egindako
bolatxo bat egingo ditugu.
- Goizero, borobilean eserita, gelako arduradunak bere burua aurkeztuko du eta
ipuin, abesti, olerki, txiste edo kontakizun txiki bat aurkeztuko die besteei.
- Galderak egin nahi badituzte, eskua altxatuz mikrofonoa eskatu beharko dute.
Mikrofonorik gabe ezingo da hitz egin.
- Haurrei azpimarratuko diegu mikrofonoa hartzen duen pertsonak hitz egiteko
isiltasuna behar duela, eta adi egon daitezen eskatuko diegu.
- Beste aukera bat da astelehenetan, aste bukaeran zer egin duten eta nola sentitu
diren kontatzea. Horretarako, txanda errespetatuz, mikrofonoa eskuz esku pasako
dugu.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

LAGUN ONA NAIZ


Entzuten dizut

- Ikasleen arteko elkarrizketak egitea izango da beste aukera bat. Ikasle bakoitzak
arduradunari egingo dion galdera bat pentsatuko du. Irakasleak ideiak emango
ditu: lagun minena zein den, gustukoen duten jakia zein den, aiton- amonen izena zein
den…

Baliabideak
Makila bat eta plastilina, mikrofonoa egiteko.

Iraupena
20 minutuko saioak.

Orientazioak
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

Pertsona batek hitz egitean entzuteak eta isilik egoteak duen garrantzia balioztatu egin behar da.
Haurrei asko kostatzen zaie txanda errespetatzea eta isilik egotea.

76
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

LAGUN ONA NAIZ

4.2. Ulertzen dizut

4.2.1. Aurpegiak aztertzen ari gara

Sarrera
Besteen emozioen seinaleak interpretatzearekin du zerikusia. Beraien egoera emozionalez
ohartzea, egoera horiek ulertzea eta besteekiko enpatia lortzea da eskolan landu behar

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
dena.

Helburuak
- Beste haurrek egoera zehatz batean zer sentitzen duten irudikatzea.
77
- Beste haurren emozioen seinaleak interpretatzeko gaitasuna lantzea.
- Aurpegiko keinuak aztertuz, beste haurren emozioak eta sentimenduak

adimen emozionala
ezagutzea.

Metodologia
- Gelan lantzen ari garen unitate didaktikoaren ipuinetan eta muraletan, pertsonaiek
dituzten aurpegien keinuak aztertuko ditugu, sentitzen ari diren emozioak
asmatzeko.
- Pertsonaia horrek pentsatzen eta sentitzen duena aztertuko dugu, eta sentitzen
duen horren zergatia azalduko dugu.
- Horri buruz hitz egin eta imitatu egingo dugu.
- Ikasleei egoera horri aurre egiteko zer egin daitekeen galdetuko diegu eta
irakasleak aukera egokienak azpimarratuko ditu.

Baliabideak
- Ipuinak.
- Muralak.
- Talde handia.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

LAGUN ONA NAIZ


Ulertzen dizut

Iraupena
30 minutuko saioa.

Orientazioak
Unitate didaktikoaren ipuina ondo landuta dugunean izango da jarduera hau egiteko momentu
egokia. Ipuina ondo ezagutu beharko dute pertsonaien egoera emozionalak aztertu eta
asmatzeko.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

78
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

LAGUN ONA NAIZ

4.3. Elkarrekin egiten dugu

4.3. Kidetze plana

Sarrera
Bi pertsonen arteko lankidetzak esan nahi du eguneroko bizitzan sortzen diren
gatazka, kezka, zalantza eta pozak bien artean elkarbanatzea eta sortzen diren arazoei

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
konponbidea aurkitzen laguntzea. Egoera emozionalak bata bestearekin konpartitzea eta
ikasketetan sortzen diren zalantzekin ere laguntzea.

Helburuak
79
- Besteekin elkarlanean aritzeko eta laguntzeko gaitasuna lantzea.

adimen emozionala
- Ikasleen arteko elkarbanatzea bultzatzea.
- Giza erlazioak aberastea.

Metodologia
- Astero gelako bi ikasle kidetuko dira. Irakasleak aukeratuko ditu bi pertsona
horiek.
- Kidetu diren ikasleek medaila bat eramango dute, beren bikotea den pertsonaren
argazkiarekin.
- Aste horretan elkarrekin eseriko dira gelan, irteeran, autobusean, ilaran, eta abar.
- Gelan edo jolastokian sortzen diren haserre edo kezkak bien artean konpontzen
saiatuko dira eta bestela andereñoarengana joango dira laguntza bila.
- Gelako gaien inguruan sortzen diren zalantzekin, batak besteari laguntza emango
dio.
- Ostiraletan bilera bat egingo dugu eta, bertan, astean zehar nola sentitu diren
eta batak besteari zertan lagundu dion azalduko dute. Hobetzeko gauzak ere
komentatuko dira.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

LAGUN ONA NAIZ


Elkarrekin egiten dugu

Iraupena
- Hirugarren hiruhilekoan egingo dugu.
- Hiruhileko batean zehar.

Baliabideak
Medaila egiteko: ikasleen argazkiak, kartulina, plastifikatzailea eta haria.

Orientazioak
Lehenengo aldiz egiten dugunean, irakasleak aukeratuko du bikotea; bigarrenean, berriz,
interesgarria izango litzateke ikasleek berek aukeratzea. Hirugarrenean berriro ere irakasleak
aukeratuko du, eta segida hori jarraituko dugu aurreratzean.
Irakasleak honako hau galde dezake ikasleek konpromisoa har dezaten: zertan lagun dezakezu
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

zure laguna?

80
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

LAGUN ONA NAIZ

4.4. Hori ez zait gustatzen

4.4.1. Adostokia

Sarrera
Umeen zalantza eta arazoei konponbidea aurkitzeko tresna gisa erabil daiteke. Haurrek
jakin behar dute gelan txoko berezi bat dagoela, eta bertan hitz eginez arazoak

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
konpontzeko aukera izango dutela. Indarkeria erabili beharrean hitzak erabiltzea hobe dela
ikasiko dute.

Helburuak
81
- Batak besteari hitz egin eta entzuteko ohitura sortzea.
- Indarkeria erabili beharrean estrategia ezberdinak lantzea.

adimen emozionala
- Txokoa konponbide gisa ikustea.

Metodologia
- Une lasai eta goxoa aukeratuko dugu gelan.
- Txokoa apaintzeko, ikasleak bihotz bat margotu eta erdian bere izena idatziko du.
Ikasle guztien bihotzak txoko horretan jarriko ditugu.
- Denen artean, hizketan ari diren bi haur marraztu eta horman erantsiko ditugu.
- Kartulina erabiliz, belarri bat eta aho bat egingo ditugu, hitz egiteko eta entzuteko
momentuak bereizteko.
- Gatazkak ebazteko urratsak errepasatuko ditugu denen artean: lasaitu, historiaren
bertsioa eman, konpontzeko bideak bilatu, erabaki onena aukeratu…
- Beharraren arabera, irakaslea bitartekaria izango da. Haurrek ere izan dezakete
zeregin hori.

Iraupena
Ikasturte osoan.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

LAGUN ONA NAIZ


Hori ez zait gustatzen

Baliabideak
- Kartulinak.
- Margoak.
- Guraizeak.
- Bi aulki.

Orientazioak
Hasieran kostatu egiten zaie txokora joatea. Gure eginkizuna izango da gatazka sortzen denean
txokora joateko gonbita luzatzea. Ez ditugu haurrak txokora joatera behartuko, gonbita besterik ez
diegu luzatuko.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

82
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

LAGUN ONA NAIZ


Hori ez zait gustatzen

4.4.2. Zer egin dezaket?

Sarrera
Eguneroko bizitzan ezinbestekoa da sortzen diren gatazkei irtenbide egokia aurkitzen
jakitea. Gatazkei nola aurre egin diezaiekegun irakastea izango da gure helburua. Egoera

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
jakin baten aurrean konponbideak eta irtenbideak bilatzen jakin behar dute haurrek.

Helburuak
- Gatazkak eta egoera ezberdinak gainditzeko estrategiak ikastea.
83
- Giza harremanetan indarkeria ez erabiltzearen garrantzia erakustea.
- Sentitzen duguna beldurrik gabe adieraztea.

adimen emozionala
Metodologia
- Parkean, gelan eta beste edozein lekutan haurren artean sortzen diren gatazkei
buruzko antzezpenak egingo ditugu.
- Ikasleek egoera ezberdinak antzeztuko dituzte binaka edo taldeka: parkean jotzen
bazaituzte, hamaiketakoa kentzen badizute, futbolean ostiko bat ematen badizute,
bi haurrek jostailu bera aukeratzen badute, zure anaiak telebistaren mandoa
kentzen badizu..
- Egoera hauei aurre egiteko laguntza eskatuko diegu gelako ikasleei.

Iraupena
30 minutuko saioa.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

LAGUN ONA NAIZ


Hori ez zait gustatzen

Orientazioak
- Aukera guztiak onartuko dira, baina irakasleak egokienak direnak azpimarratuko ditugu.
- Indarkeria erabili gabe, egoera hauei nola aurre egin erakutsi behar zaie haurrei.
- Haur bakoitzak argi adierazi beharko die besteei egoera horretan zer sentitu duen
eta zer ez zaion gustatu, betiere hitz mingarririk erabili gabe eta besteen sentimenduak
kontuan hartuz.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

84
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

LAGUN ONA NAIZ

4.5. Nire iritzia era egokian azaltzen dut

4.5.1. Gustatzen zaidana aukeratzen dut

Sarrera
Norbere iritziak besteen aurrean askatasunez eta beldurrik gabe adierazteko ohitura landu
behar da eskolan. Pentsamendu baikorrak eta ezkorrak lotsarik gabe adierazteko ohitura

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
sortu behar diegu ikasleei. Pertsona guztien iritziak errespetatzen erakutsiko diegu.

Helburuak
- Norbere iritzi eta nahiak besten aurrean adierazten ikastea.
85
- Aukeraketaren zergatia besteen aurrean azaltzen ikastea.

adimen emozionala
Metodologia
- Aldizkarietan bilatuko ditugun argazkiak moztu eta plastifikatu egingo ditugu
(animalia, paisaia, pertsona, egoera edo janari ezberdinak islatzen dituzten
argazkiak, adibidez).
- Gelan argazkien erakusketa antolatuko dugu.
- Bakarka, argazkiak behatu eta gehien gustatzen zaiena aukeratuko dute ikasleek.
- Argazki bakarra aukeratu eta gero, besteen aurrean aukeraketa horren zergatia
azaldu beharko du haur bakoitzak.
- Zergatik gustatu zaizu argazki hori? Garrantzizkoa da haur bakoitzak atsegin
duena besteen aurrean adieraztea.
- Irakasleak ez du ikasleak emandako azalpenaren inguruko iritzirik emango.
Azalpen hori indartzea edo bultzatzea izango da bere helburua.

Iraupena
30 minutuko saioa.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

LAGUN ONA NAIZ


Nire iritzia era egokian azaltzen dut

Baliabideak
- Aldizkarietako argazkiak.
- Plastifikatzailea.

Orientazioak
Komenigarria litzateke ariketa hau unitate didaktiko bakoitzarekin egitea. Horretarako, argazkien
ordez beste material batzuk erabil litezke:
- Etxetik ekarritako jostailuak.
- Margolari famatuen (Picasso, Velázquez, Dalí...) koadroei buruz Internetenetik ateratako
materiala.
- Gelan dauden jostailu edo ipuinak...
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

86
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

LAGUN ONA NAIZ


Nire iritzia era egokian azaltzen dut

4.5.2. Bizikidetzaren trena

Sarrera
Giza abileziaren oinarrizko arau bat besteak errespetatzea da. Horretarako, ikasleak
besteen lekuan jartzen ikasi behar dute, enpatia zer den ikasi behar dute. Besteen

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
errespetua nahi badugu, guk ere hori bera eskaini beharko diegu besteei.

Helburuak
- Giza erlazioak hobetzea eta aberastea.
87
- Gizartean hobeto bizitzeko arauak errespetatzen ikastea.

adimen emozionala
Metodologia
- Ikasleak taldeka jarriko ditugu eta egoerak islatzen dituzten marrazkiak banatuko
dizkiegu. Batez ere eskolan sortzen diren egoerak agertuko dira marrazkietan:
egokiak eta desegokiak diren jarrerak erakutsiko dizkiegu.
- Taldeka, egokiak eta desegokiak diren jarrerei buruz hitz egingo dute.
- Ondoren, bizikidetzarako jarrera egokiak aukeratuko dituzte.
- Apaindu, margotu eta moztu ondoren, taldeko muralean itsatsiko dituzte.
- Mural hauek pasilloetan jarriko ditugu, bizikidetza onaren adibide gisa.

Iraupena
Ordu beteko saioa.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

LAGUN ONA NAIZ


Nire iritzia era egokian azaltzen dut

Baliabideak
- Fotokopiak.
- Margoak.
- Guraizeak.
- Kartulinak.
- Kola.

Orientazioak
Ikasleek taldeka azalduko dute jarrera edo egoera horiek zergatik aukeratu dituzten.
Denon artean aukeratuko ditugu egokienak diren eta errespetua sortzen duten jarrerak.

Beste aukera bat “Bizikidetzaren trena” osatzea da. Trenaren bagoi bakoitzean bizikidetzaren
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

jarrerak idatzi eta marraztuko ditugu. Hau ere pasilloetan edo gelan jar daiteke.

88
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

5. NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ

5.1. Amesteko eskubidea dut

5.1.1. Gelako ametsen liburua

Sarrera
Motibatzailea da, bizitzan, nahiak eta ametsak izatea. Mugitzeko eta aurrera jarraitzeko
indarra ematen digute. Oztopoen aurrean, atsekabea sentitu arren aurrera jarraitzea da

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
giltza. Amets horiek besteekin konpartitzeak ere poz handia ematen digu.

Helburuak
- Haur bakoitzak bere gaitasun eta ahalmen propioetan konfiantza izatea.
89
- Helburu pertsonalak finkatzen ikastea.
- Helburuak lortzeko motibazioa ez galtzea.

adimen emozionala
Metodologia
- Gelan, amets baikorren liburu bat osatuko dugu eta beste gelatako umeei
erakutsiko diegu.
- Ume bakoitzak desira bat edo lortzea gustatuko litzaioken zerbait adieraziko du
marrazki baten bidez.
- Marrazki horren gainean umearen izena eta argazki txiki bat jarriko dugu.
- Beste aukera bat izango da ekintza ezberdinen marrazkiak aurkeztea eta beraiek
bat aukeratzea (bizikletan ibiltzen ikastea, irakurtzen ikastea, igeri egiten ikastea,
lokarriak lotzen ikastea...) edo aldizkarietan argazkiak aukeratzea.
- Gelako marrazki guztiak jasoko ditugu eta liburuxka polit bat osatuko dugu.
- Lehenengo, liburua gelan aurkeztuko dugu eta, ondoren, beste gelatara joango
gara ametsak eta nahiak besteekin konpartitzera.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Amesteko eskubidea dut

- Liburua etxera eramateko aukera emango diegu haurrei, eta gurasoei gelako ametsak
erakuts diezazkieten. Txandaka eramango dute liburua etxera, eta bi egunen buruan
itzultzeko konpromisoa hartuko dute.

Baliabideak
- Papera.
- Margoak.
- Guraizeak.
- Kola.
- Kartulina.
- Aldizkariak.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

- Fotokopiak.

Iraupena
- Gaia azaltzeko ordu erdiko saioa.
90 - Marrazkiak egiteko ordu erdiko saioa.
- Beste momentu batean, gelan aurkezteko, ordu erdiko saioa.
adimen emozionala

- Beste gelatara joateko, 20 minutuko saioa.

Orientazioak
Komenigarria litzateke amets horiez hitz egitea, gogoeta egitea eta ametsak bideragarriak diren
neurtzea.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ

5.2. Ametsak helburu bihurtuko ditut

5.2.1. Lortu nahi nuke

Sarrera
Garrantzitsua da ikasleek lortu nahi duten helburu edo amets batean pentsatzea eta hori
lortzeko eman behar dituzten urratsak gure laguntzarekin finkatzea. Haurrak animatu

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
egin behar ditugu helburuak jar ditzaten, eta irakaslearen zeregina zailtasunak gainditzen
laguntzea eta prozesu honetan haurrak sustatzea izango da.

Helburuak
91
- Helburu pertsonalak finkatzen laguntzea.
- Gauza berriak lortzeko ausardia izatea.

adimen emozionala
- Beraiengan, beren ahalmenetan, konfiantza sortzea.
- Atsekabea sentitu arren aurrera jarraitzen ikastea.

Metodologia
- Lehenengo, erronka edo helburu bat zer den azalduko diegu.
- Horretarako, kirolariek olinpiadetara joateko zenbat entrenatu behar diren, nola
zaindu behar diren eta zenbat helburu jartzen dituzten azalduko diegu ikasleei.
- Ikasle bakoitzari zer lortu edo hobetu nahi duen galdetuko diogu.
- Ondoren, amets edo helburu hori hodei baten barruan marraztuko dute eta,
irakaslearen laguntzaz, marrazkiaren azpian lortu nahi duten helburua idatziko
dute.
- Gelan ametsen zerua jarriko dugu eta, bertan, ikasle bakoitzaren hodeia erantsiko
dugu.
- Ikasle bakoitzarekin, helburu hori lortzeko eman behar dituen urratsak aztertuko
ditugu.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Ametsak helburu bihurtuko ditut

- Helburua lortzen dutenean hodeia etxera eraman eta sari bat jasoko dute (etxekoekin hitz
egingo dugu eta sariaren garrantzia azpimarratuko diegu).

Ametsak edo helburuak lortzeko, garrantzitsua da zein urrats eman behar diren jakitea.
Ondorengo hauek izango dira urratsak:

1. Argi izan behar dugu zer lortu nahi dugun (helburu hori lortzea posible den aztertuko
dugu lehenik).
2. Hori lortzeko zer egin behar den pentsatuko dugu (gurasoei edo irakasleei laguntza
eskatu, asko entrenatu edo saiatu…).
3. Lehenengo urratsa ematen hasiko gara (familiakoekin hitz egin beharko dugu agian).
4. Zailtasunak daudenean zer egin daitekeen pentsatuko dugu (laguntza eskatu, negar
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

egin, helburua alde batera utzi…).

Urrats hauek ulertzeko adibide zehatz batzuk aipatuko ditugu gelan.

92
Adibidez:
adimen emozionala

Enekori igeri egiten ikastea gustatuko litzaioke. Bere gelako lagun batzuk ikastaro bat egingo
dute hurrengo hilabetean. Enekok ikastaroan apunta dezaten eskatu die gurasoei. Lehenengo
egunetan oso urduri jartzen da eta negarrez hasten da. Zer egin beharko du Enekok? Zer egingo
zenukete zuek?

Martak oinetakoen lokarriak lotzen ikasi nahi du. Bere lagunari laguntza eskatzen dio baina
lagunak ez daki nola erakutsi. Nori eskatuko dio laguntza? Noiz praktikatuko du? Lehenengo
saiakeran ikasten ez badu, zer egingo du Martak?

Baliabideak
- Kartulinaz egindako hodeiak.
- Guraizeak.
- Margoak.
- Arkatza.

Iraupena
Ordu beteko saioa.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Ametsak helburu bihurtuko ditut

Orientazioak
Ikasleak motibatzeko, egunero galdetuko diegu helburua lortzen saiatu ote diren. Honela
egingo dugu neurketa:

Asko saiatzen badira, hiru gometsa jarriko dituzte hodeiaren inguruan.


Pixka bat saiatzen badira, bi gometsa.
Gutxi saiatzen badira, gometsa bakarra jarriko dute.

Helburua lortzen dutenean sari bat jasoko dute (muxu bat, txaloak, gozokiren bat,
panpinatxo bat...). Beste ikasleen eta irakasleen aintzatespenak garrantzi handia du eta
helburuak lortzen direnean festa egingo dugu gelan.

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
93

adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

94
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ

5.3. Has gaitezen

5.3.1. Gela atsegina

Sarrera

Gelan helburu bat jarriko dugu jarduera honetarako. Denon artean gela atseginagoa egitea

haur hezkuntza
erabakiko dugu. Hau da, gelan esker oneko esamoldeak erabiltzea izango da helburua

2.zikloa • 5 urte
(gauzak mesedez eskatzen eta eskerrak ematen ikastea). Garrantzi handia du, beste
haurrekin erlazio atseginak edo baikorrak izateko, gauzak esateko moduak.

Helburuak 95

- Talde-helburuak finkatzea.

adimen emozionala
- Norbere buruan konfiantza izatea.
- Kortesiazko esamoldeak erabiltzearen abantailez ohartzea.
- Giza erlazioak aberastea.

Metodologia
- Taldean erabakiko dugu helburua (aipatutakoa ez den beste helburu bat ere izan
daiteke).
- Helburua atseginagoak izatea izango da.
- Horretarako, kortesiazko esamoldeak erabiliko ditugu: mesedez, eskerrik asko,
barkatu…
- Behi atseginaren jokoa egingo dugu: gelan daukagun trapuzko behia hartuko
dugu eta, borobilean eserita, nahi dugun pertsonari behia bota eta eskaera
bat egingo diogu, mesedez hitza erabiliz. Beste pertsonak ekintza hori egiten
duenean, eskerrak emanez erantzungo diogu.
- Behia etxera eramateko aukera izango dute eta han ere esker oneko esamoldeak
erabiliko dituzte gurasoekin.
- Jolas horretaz gain, gelan erabilera hori bultzatuko dugu eta gauzak nola eskatzen

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Has gaitezen

ditugun aztertuko dugu. Gauzak era batera edo bestera eskatzen zaizkienean zer
sentitzen duten adieraziko dute. Gustukoen duten era zein den galdetuko diegu.
- Helburua neurtzeko, ilargi beltz bat jarriko dugu gelan. Esamoldeak edo hitz atseginak
erabiltzen dituztenean, paper zuriak erantsiko dituzte. Ilargia zuri bihurtzen denean,
ospatzeko askari handia antolatuko dugu gelan.
- Ilargiari buruzko istorio bat kontatuko diegu:

IL ARGI ZATARRA
z tratatzen zituen,
Es pa zio an biz i zir en planetak zakarkeria
haur hezkuntza

tar bat.
Ba zen behin ilargi za
2.zikloa • 5 urte

n zen beti.
zakarrak esanez aritze
eta garrasika eta hitz
Eguzkiari esaten zion: berotzen nauzu eta.
u ho ri, ez za ite z nir e inguruan jarri, asko
- Ar tabur
96
Izarrei esaten zien: erregea.
en ba ile hen, ni bainaiz zeruko
- Alde he me nd ik leh un batean zuritasuna
karrik zegoen beti. Eg
adimen emozionala

un a iza n na hi eta ba n
Inork ez zuen bere lag sentitu zuen eta lurrea
ur tze n ari ze la ko nturatu zen. Beldurra
ltz bih
galtzen zuela eta be rtatzen zitzaion galde
tzera.
M er lin ma go are ng ana joan zen, zer ge
bizi zen
an ez
tzen ari naiz eta gaue
da kit ze r ge rta tze n zaidan, beltz bihur
- Kezkaturik nago, ez
ingo dut orain?
naute ikusiko. Zer eg re ondoan egon nahi.
o ge rta tu za izu ho ri, gauak ere ez du zu
- Oso zakarra zarelak atu beharko duzu.
rrik za ud e, ez du zu lagunik… zerbait pents
Baka
t?
dez; zer egin dezake o dituzu
- Lagun na za zu mese en . Be ste ak errespetuz tratatuk
za ra zu ritz
heinean hasiko
- Atseginagoa zaren rrik asko, barkatu…).
k er ab iltz en ha sik o zara (mesedez, eske
eta esker oneko hitza
ion
asko kostatzen zitza
iar en jar rer a as ko aldatu zen. Hala ere,
Handik aurrera, ila rg
tratatzea.
ingurukoak errespetuz
n atseginagoa
lag un tza es ka tu zuen eta denen ar tea
diren haur ren
Merlinek lurrean bizi izatea lor tu zuen eta gauarek
in oso ondo
, ila rg iak zu ri
. Azkenean
izaten erakutsi zioten pozik sentitzen zen.
ue ro eg ote n ze n ze ru erdian, eta harro eta
moldatu zen. Ga

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Has gaitezen

Baliabideak
- Trapuzko maskota bat.
- Ilargia egiteko kartulina beltza.
- Paper zuriak collagea egiteko.
- Kola.
- Guraizeak.
- Askari handia egiteko, ikasle bakoitzak zerbait ekarriko du etxetik.

Iraupena
- Jokoa egiteko, 15 minutuko saioak.
- Ilargia betetzeko, hilabete oso bat.

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
- Askaria egiteko, arratsalde bat.

Orientazioak
Haurrei atsegin izatearen abantailak gogorarazteko, ilargia gelan jarrita utziko dugu.
97

adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

98
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ

5.4. Ohitura onuragarrien garapena

5.4.1. Lanerako ohitura

Langilea naiz

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
Sarrera
Gelan, ikasleekin, lanaren garrantziaz hitz egingo dugu. Gaia aurkezteko inurria eta
Txirritaren ipuina kontatuko diegu; Hiru Txerrikumeen istorioa ere aproposa da.

Helburuak 99

- Lanaren alderdi positiboak ikusaraztea.

adimen emozionala
- Esfortzuaren kontzeptuaz jabetzen hastea eta honek dakarren onuraz jabetzea.

Metodologia
Gelan, ikasleekin, lanaren garrantziaz hitz egingo dugu. Galdera batzuk egingo dizkiegu:
zuen ustez zer gauza on ditu langilea izateak? Eta alferra izateak? Zuek gustura etortzen al
zarete eskolara? Zer da gehien gustatzen zaizuena? Zer aldatuko zenukete? Zer antolatuko
zenukete ondo pasatzeko? Aukera ezberdinak aztertuko ditugu, eta baita Orientazioak ere.

Gurasoen lanbideak zeintzuk diren galdetuko diegu haurrei eta, etxean, gurasoak lan
horietan pozik sentitzen diren galde dezaten eskatuko diegu. Ondoren, ikasle bakoitzak
gurasoek esandakoa azalduko du.

Beraien gustuak ere adieraziko dituzte. Zein lan gustatuko litzaiekeen esango digute. Haur
bakoitzak marrazki bat egingo du aukeratzen duen lanari buruz. Haurra lan hori egiten
islatuko du marrazkiak, eta gelan kokatuko dugu.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Ohitura onuragarrien garapena

Langilearen eta alferraren gaiarekin, esaera zaharrak ere ikasiko ditugu. Etxean ezagutzen dituzten
esaerak ere jasoko ditugu.

Adibidez:
- Alferkeria, arazo askoren ama.
- Geroa, alferraren leloa.
- Alferrarentzat lana eta langilearentzat jana ez da inoiz faltako.

Baliabideak
- Ipuinak.
- Papera.
- Arkatza eta margoak.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

Iraupena
Ordu erdiko hiru saio.

100
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Ohitura onuragarrien garapena

5.4.2. Txukuntasun-ohitura

Txukuna izateak lagundu egiten dit

Sarrera

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
Jarduera hau ikasleak gelaren txukuntasunaz arduratzeko egingo dugu.

Helburuak
- Erantzukizunak hartzen ikastea.
- Txukuntasuna baloratzea. 101

- Ordenatua izatearen abantailak ezagutzea.

adimen emozionala
Metodologia
Gela txokotan banatuko dugu: plastikarako txokoa, jokoen txokoa, liburutegia, eta denda
edo matematikaren txokoa.
- Haur jakin bat arduratuko da txoko horien txukuntasunaz. Arduradun ezberdina
izango dugu egunero eta arduradunaren lana ariketa hau egiteko aprobetxa
daiteke.
- Arduradunak, egunero, gela eta txokoak txukun dauden ala ez begiratu beharko
du.
- Bere eginkizun nagusiena gela txukuntzea izango da.
- Ondoren, garbitasuna neurtzeko daukagun kartulinan gometsak jarriko ditu.
- Kartulina horretan lau txokoen marrazkiak egingo dira eta, marrazki bakoitzaren
azpian, arduradunak gometsak jarri beharko ditu.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Ohitura onuragarrien garapena

Baliabideak
- Kartulina.
- Gometsak.

Iraupena
Ikasturte osoa.

Orientazioak
Denen artean txukuntasunari buruz hitz egingo dugu. Txukuna izateak zertan laguntzen digun
aztertuko dugu. Bi zerrenda osatuko ditugu, batean txukuntasunaren abantailak jarriko ditugu eta,
bestean, desabantailak.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

102
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Ohitura onuragarrien garapena

Beste aukera bat:

Txukuna izaten laguntzen dit

Sarrera
Errazagoa da gauzak aurkitzea txukunak bagara, eta are gehiago talde batean gaudenean.

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
Ordenatuak izateak eta denon artean arau batzuk erabakitzeak asko lagunduko digu gelan.

Helburuak
- Ikasleei txukuntasunaren abantailak ikusaraztea.
103
- Taldean bizitzen ikastea.

adimen emozionala
Metodologia
- Ikasturte hasieran, haurren mantal eta berokiak kutxa handi batean utziko ditugu,
denak nahastuta.
- Etxera joan aurretik, bakoitzak bere txamarra edo berokia hartu beharko ditu
kutxatik, baina ez da erraza izango, beroki guztiak nahastuta egongo baitira.
- Bakoitzak berokia edo mantala aurkitzeko denbora asko behar duela
konturatzean, pertxetan jartzeko gonbita luzatuko zaie.
- Egun batzuk pasa ondoren, egoera hori hobetzeko zer egin dezakegun galdetuko
diegu. Gustura dauden ala ez galdetuko diegu.
- Ondoren, denon artean, hobetzeko aukerak pentsatuko ditugu: pertxatan haur
bakoitzaren izena eta sinbolo bat marraztea aukera bat izango litzateke. Baina
sinboloa ezingo da haur guztientzat berbera izan, eta beraz, ikasle bakoitzak
sinbolo propio bat asmatu beharko du.
- Pertxaren gainean ikaslearen sinboloa eta izena jarriko dugu.
- Ikaslearen apalean ere sinbolo bera jarriko dugu.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Ohitura onuragarrien garapena

Baliabideak
- Papera.
- Margoak.
- Plastifikatzailea (sinboloa plastifikatuko dugu).
- Kutxa handi bat.

Iraupena
Ikasturte osoa.

Orientazioak
Garrantzitsua da txukunak ez izateak zertan kaltetzen gaituen ikustea.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

104
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Ohitura onuragarrien garapena

5.4.3. Osasunaren inguruko ohiturak

a) Sagar bat egunero, medikutan gutxiago

Sarrera

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
Sagar baten irudia erabiliko dugu, frutaren garrantzia aipatzeko eta ahoaren eta hortzen
garbitasunak duen garrantziaz hitz egiteko. Jan ondoren eta oheratu aurretik ahoa
garbitzeko ohitura hartzea garrantzitsua da gure osasunerako. Azukrearen kontsumoa
gutxiagotu egin behar dela azpimarratuko diegu. 105

adimen emozionala
Helburuak
- Elikadura-ohitura osasuntsuak garatzea.
- Ahoa eta hortzak garbitzeko ohitura sortzea.
- Hortzetako eskuila eta pastaren erabilera bultzatzea.

Metodologia
- Aho eta hortzentzako onuragarriak eta kaltegarriak diren elementu eta ekintzak
bereiztuko ditugu: gozoki asko jatea, janaria hortzetan gelditzea, hortzak ez
garbitzea…
- Maskota gisa, hortzak garbitzen ari den sagar bat izango dugu gelan.
- Eskuila eta pasta-hodi baten artean sortzen den arazo bati buruzko gidoi txiki bat
asmatuko dugu eta umeek besteen aurrean antzeztu beharko dute.
- Kartulina erabiliz, hortzak garbitzen ari den sagar bat egingo dugu etxera
eramateko eta komunean jartzeko (hortzak garbitu behar direla gogoraraziko die
umeei).
- Sagarraren esaldia hau izango da: Sagar bat egunero, medikutan gutxiago.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Ohitura onuragarrien garapena

IPUINA
Amaia oso neska
desatsegina zen,
izugarrizko kasket
hortzak garbitzea ak izaten zituen.
gustatzen, eta ez Ez zitzaion
ta aurpegia eta es
Ba zkaltzeko ordu kuak garbitzea er
an ere izugarrizko e.
kasketak harrapa
ez zitzaiolako. tzen zituen ba zkar
ia gustatzen
Bere ur tebetetze
egunean hortz-e
haur hezkuntza

skuila eta pasta op


2.zikloa • 5 urte

baina Amaiari ez aritu zizkioten be


zitzaion oparia ba re gurasoek,
tere gustatu.
Han gelditu ziren
komuneko edalon
tziaren barruan as
erabiltzen eta, eg pertuta. Amaiak
unak joan eta eg ez zituen
unak etorri, leku
106 berean jarraitzen
“Zein bizimodu as zuten.
pergarria” -esate
n zuen hortz-esk
dugu etxe honeta uilak-. “Zerbait pe
adimen emozionala

tik ihes egiteko, he ntsatu behar


men ez gaituzte
maite !”.
“Txorakeriarik ez
esan mesedez” -e
saten zuen pastak
Lortu behar dugu . “Hemendik ezin
na, Amaiak esku gara mugitu.
ila erabiltzea da”.
Egun batean, Am
aiari hagineko m
inez esnatu zen et
komunera. Hor tz a negar batean jo
-eskuila eta past an zen
a esnatu egin zir
honela esan ziote en Am aiaren oihuen on
n: dorioz, eta
- “Erabiltzen ez ga
ituzulako duzu m
abestuko dugu zu ina. Egunero, go
saldu eta gero, ab
k entzuteko eta gu esti bat
rekin gogoratzek
hemen bakarrik.” o, oso triste sent
itzen baikara
- “Barkatu, oso bu
rugogorra naiz et
badakit niretzat ok a nire gurasoei zir
erragoa dela. Ah ikatzeko egiten du
aleginduko naiz zu t. Baina
ek esandakoa eg
iten.”

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Ohitura onuragarrien garapena

esten zuten:
pastak goize ro bertso hau ab
ho rtz-eskuilak eta
Ordutik aurrera,
Horrela gosaria
tzen
Duzu zuk buka
gatik
Hona etor tzea
zen
Dizuegu eskert
Ea beste batean
zen
Garen gu elkart
be
Eta besterik ga

haur hezkuntza
.

2.zikloa • 5 urte
Lagunak izaten

re kin)
en ab estiaren doinua
(Astoa ikusi nu ldu ondoren,
nt irzen nu en . Goizero, gosa
rregura se en zuen
a entzutean, ba benetan sentitz
Amaiari, bertso ng an a. B en e-
an bere lagune
107
en zen ziztu bizi n, hortzak
komunera joat eg un er o jo an zen, jan ondore
handik aurrera

adimen emozionala
in ez izana, eta rugogorra eta
lehen kasurik eg da be re gu ra soekin hain bu
aia ez u
uz geroztik, Am mina desagert
garbitzera. Ord er ab ilt ze n zi tu enez, hagineko
egunero
kuila eta pasta
mizkina izan. Es
egin zitzaion.

Baliabideak
- Kartulina.
- Margoak.
- Guraizeak.
- Ipuina

Iraupena
30 minutuko bi saio.

Orientazioak
Hortzak garbitzen ari den sagarra jangelako komunean ere erantsiko dugu. Jangelakoek ere
eskuila eta pasta ekarriko dituzte bazkaldu ondoren hortzak garbitzeko.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

108
adimen emozionala

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Ohitura onuragarrien garapena

b) Hamaiketako osasuntsua

Sarrera
Osasun-hezkuntza garrantzitsua da gaixotasunei aurre egiteko. Elikadura-ohitura
osasuntsuak finkatu nahi ditugu ikasleen artean. Horretarako, ezinbestekoa da familien

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
laguntza.

Helburuak
- Elikadura-ohitura osasuntsuak garatzea.
109
- Elikadura-ohitura osasuntsuen sorreran gurasoek parte hartzea.

adimen emozionala
- Janari batzuen ezaugarriak, jatorria eta janari motak ezagutzea.

Metodologia
- Astean zehar hamaiketako osasuntsua egingo dugu gelan.
- Astelehenetik ostiralera zein elikagai jango ditugun aztertuko dugu.
- Honako hauek dira eman nahi diren mezuak: azukrearen kontsumoa gutxitu egin
behar dela eta gaixotasunei aurre egiteko elikadurak garrantzi handia duela.
- Elikagaiak naturalak izan behar direla eta gehiegi prestatutako elikagairik ez dela
hartu behar esango diegu haurrei. Horretarako, osagaiak aztertzea eskatuko
diegu.
- Hori guztia landu eta gero, asteko menua egingo dugu:
- Astelehena – zerealak
- Asteartea – ogitartekoa
- Asteazkena – fruta
- Osteguna – esnekiak
- Ostirala – gailetak
- Ikasleek etxetik ekarriko dituzte elikagai hauek.
- Elikagai hauen jatorria landuko dugu eta, ondoren, fitxa bat prestatuko dugu janari
ezberdinak sailkatzeko eta nondik datozen jakiteko (zerealen, barazkien, frutaren,
esnekien eta haragien jatorria…).

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Ohitura onuragarrien garapena

Baliabideak
- Etxetik ekarritako elikagaiak.
- Fitxa prestatzeko papera.
- Guraizeak.
- Kola.

Iraupena
- Ikasturtean zehar, egunero, jolastokira joan aurretik 10 minutuko saioa.
- Egun batzuk janarien jatorria lantzeko.

Orientazioak
Ikasleei elikagai berriak proba ditzaten eskatuko zaie. Haur batzuei asko kostatzen zaie fruta jatea.
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

Janari osasuntsu bat egitea zertan datzan azalduko diegu: zerealak, barazkiak, fruta, arraina,
esnekiak… jatea, gure osasunarentzat garrantzizkoa dela esango diegu.

110
Komenigarria izango litzateke familiakoentzat ikasturte hasieran egiten den bileran gai hau
adimen emozionala

planteatzea eta gure asmoa adieraztea.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ

5.5. Laguntza jaso eta emateko ohitura

5.5.1. Laguntzea eta laguntza eskatzea gustatzen zait

Sarrera
Egoera batzuen aurrean laguntza eskatzeak duen garrantzia irakatsiko diegu ikasleei.
Zerbait ulertzen ez dugunean edo zaila egiten zaienean laguntza eskatzeko eta emateko

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
ohitura sortu nahi diegu ikasleei.

Helburuak
Laguntza eskatzeko eta emateko ohitura sortzea.
111

Metodologia

adimen emozionala
- Taldea borobilean eseriko da.
- Irakasleak laguntza eskatuko die, kontatzeko ipuin bat duela eta ulertzen ez duela
esanez. Ipuinak gauza arraroak kontatzen dituela eta zentzua emateko beraien
laguntza behar duela esango die ikasleei.
- Edozein ipuin hartuko dugu eta zentzurik gabeko gauzak esaten hasiko gara. Zer
da ipuin honetan zentzurik ez duena? Zer adierazi nahiko du? Nola aldatuko
zenukete zuek istorioa?
- Prozesu honen bidez, denon artean ipuin berri bat asmatuko dugu.
- Irakasleak eskerrak emango dizkie laguntzagatik eta laguntza eskaintzeak ondo
sentiarazten digula azpimarratuko du.
- Beste saio batean, haur bakoitzak laguntza zein egoeratan behar duen adieraziko
du.
- Laguntza zeini eskatuko liokeen eta nola adieraziko du haurrak.
- Beste saio batean, egoera ezberdinak planteatuko ditugu eta horiei aurre egiteko
laguntza eskatzea beharrezkoa den ala ez pentsatuko dute. Batzutan bakarrik
egiteko aukera dute, baina laguntza eskatzen dute hala ere. Zergatik?

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Laguntza jaso eta emateko ohitura

Adibidez: zer egingo zenuke egoera hauetan?

- Ama zure bila etortzen ez bada.


- Fitxaren bat egiten ez badakizu.
- Irakasleak giltza bila joateko eskatzen badizu.
- Zure laguna parkean erortzen bada.
- Eskolan, zerbait gaizki ateratzen bazaizu.
- Eskolara joateko arropa jantzi behar baduzu.
- Supermerkatu batean galtzen bazara.
- Gelakide bati liburuak eskaileratatik erotzen bazaizkio.

Egoerak aztertu eta irtenbide egokienak azpimarratuko ditugu. Laguntza eskatu eta emateak zer
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

sentiarazten digun pentsatu eta horren inguruko gogoeta egingo dugu.

Beste aukera bat da paper batean egoera azaltzea. Bakarrik egiteko gai diren egoerak berdez

112
margotuko dituzte, eta laguntza eskatu behar dutela islatzen duten egoerak, berriz, gorriz.
adimen emozionala

Baliabideak
- Papera.
- Margoak.
- Ipuina.

Iraupena
20 edo 30 minutuko hiru saio.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Laguntza jaso eta emateko ohitura

TX AKIREN BIDAIA

herrialde bat
alaren bestaldean, Taro izeneko
Orain dela urte asko, itsaso zab te guztiek Uña
berezi bat zuten.16 urteko gaz
zegoen. Herrialde har tan ohitura na, herrialde
n eta, dragoia hiltzea lortzen zue
dragoia aurkitzera joan behar zute horretarako
Urteak pasatzen zituzten egun
har tako errege bihurtzen zen.
prestaketak egiten.

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
herrixka txiki
eko gaz tea aito na- am ona rek in bizi zen mendiartean zegoen
Txaki izen
er, aitonak esan zion:
batean. 16 urte egin bezain last ai luzea izango
a aurkitzera joan behar duzu. Bid
- Iritsi da zure garaia. Uña dragoi dia ematen duen
u. Amonak, bidaiarako, indar han
da eta kontuz ibili beharko duz n har tu nekatuta
eza zu gose zarenean eta atsede
113
janari berezia prestatu dizu. Jan
lortuko duzu, Txaki.
zaudenean. Zu ausarta zara eta

adimen emozionala
sentitzen zuen eta
ngo dut-, baina beldur handia
- Bai aitona, zuk esandakoa egi
rean beldur hori adiera ztea.
lotsa ematen zion aitonaren aur
durrez.
irten zen, atzera begiratzeko bel
Goizean goiz, burumakur, etxetik arrez hasi zen.
n eta, tristurak jota, bera ere neg
Amonaren negarra entzuten zue
n zuen topo.
ntzan zegoen txakur batekin egi
Bide luzea egin ondoren, beti zala iratzen zuen
rutz e batean ese rita zeg oen eta alde batera eta bestera beg
Bidegu
etengabe.
k, txakur jauna?
- Zer egiten duzu hemen bakarri - galdetu zion Txakik.
. Nahi ahal duzu nirekin etorri?
- Bidai luze bat egin behar dut n eserita eta
it zer egi n, zala ntza dut . Asp alditik nago bidegurutze honeta
- Ez dak
ko litzaidake.
bide onena aukeratzea gustatu n zion Txakik.
tea utzi egin beharko duzu- esa
- Aukera bat har tzen baduzu, bes
.
- Beti ibiltzen naiz duda-mudatan honetan
tela zure bizitza guztia bidegurutze
- Nik aukeratu egingo nuke, bes
n zuen Txakik.
eserita pasa beharko duzu- esa

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Laguntza jaso eta emateko ohitura

- Bai, arra zoi duzu, asperturik nag


o honezkero, eta asko gustatuko
toki batzuk ezagutzea-, erantzu litzaidake beste
n zion txakurrak.

Azkenean, egun batzuk pentsat


zen pasa ondoren, Txakiren bid
zuela erabaki zuen, eta aurrera e berbera har tuko
ntzean elkarrekin egin zuten bid
aia.
Gau ilargitsu batean, tximu bat
ekin egin zuten topo. Tximua bel
artean ezkutatuta zegoen, oso ar handi batzuen
gauza arraroak egiten zituen eta
antzematen zitzaion. beldurtuta zegoela

Beldurrez dardarka zegoela ikus


tean, Txakik zera galdetu zion:
haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

- Gabon, tximu jauna. Zer zabiltza


hemen bakarrik? Gu bidaia luze
Nahi al duzu gurekin etorri?- gald bat egitera goa z.
etu zion Txakik.
- Isilik, mesedez! Ikusten al duz
ue zeruan dagoen baloi zuri hor
Gordeleku honetatik ateratzen i? Horren beldur naiz.
114 banaiz buru gainera eroriko zait
.
Txakiri eta txakurrak barregura
adimen emozionala

sentitu zuten, tximua ilargiaren


errespetuz isildu egin ziren eta beldur zen, baina
zera esan zioten:

- Han goian dagoen baloi zuri hor


i ilargia da eta, ez kezkatu, ez da
mugitzen. inoiz hor tik
- Ez, ez dizut sinisten.
- Baina sinisten ez baduzu, ezin
go duzu inoiz jakin egia ala gez
gurekin. Zerbait ger tatuz gero urra den. Etor zaitez
ez zara bakarrik egongo eta gur
duzu. e laguntza izango
- Bai, arra zoi duzu, baina beldur
handia sentitzen dudanean ezin
jarraitu- erantzun zion tximuak dut aurrera
.
- Ez kezkatu, denok sentitzen dug
u beldurra noizean behin, bain
gainditzeko plan bat dut. Entzun a nik beldurra
adi: hiru aldiz, arnasa sakon har
“Beldurra nik? ” Galdetu behar tu ondoren,
diozu zure buruari. “Bai, beldurtu
aurrera beti, beti aurrera” esango ta nago, hala ere
duzu, ukabila gorantz botatzen
duzun bitartean.
Tximuak Txakik esandako guztia
egin zuen eta, beldurra sentitu
jarraitzeko gogoa sentitu zuen. arren, aurrera

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Laguntza jaso eta emateko ohitura

Horrek poz handia ematen zion


- Orain ausar ta sentitzen naiz- esan zuen tximuak.
eta elkarrekin bidaiatzea erabaki zuten.

an zegoen hontza batekin egin


Handik egun batzuetara, haritz zahar baten gaine
Hala ikustean, Txakik galdetu zion
zuten topo. Hontza burumakur zegoen, oso triste.
n bakarrik? Gu bidai luze bat
- Arratsalde on hontza jauna, zer egiten duzu heme
egitera goaz. Nahi ahal duzu gurekin etorri?
tza gaixo jarri da eta hilzorian
- Triste nago, orain arte nire bizitoki izan den zuhai
dago.
ditugunei zerbait gertatutakoan.
- Ulertzen dut. Normala da triste egotea guk maite
zen dut eta beste animalien

haur hezkuntza
- Baina tristurak jotzen nauenean negargura sentit

2.zikloa • 5 urte
aurrean indar tsu azaldu nahi dut.
- Baina triste zaudenean normala da negar egitea.
n banaute, ume bat naizela
- Ni baso honetako zaindaria naiz eta, negarrez ikuste
pentsatuko dute-, erantzun zion hontzak. 115
a umeek bakarrik egiten dutela
- Ez lotsatu negar egiteagatik, eta ez ezazu pents

adimen emozionala
negar, helduek ere egiten baitute.

eta hil egin zen. Hontza oso triste


Aste batzuk pasa ondoren haritza erabat lehor tu
an, Txaki, txakurra eta tximua ere
sentitzen zen eta negarrez hasi zen. Horrela ikuste
triste jarri ziren eta elkarrekin egin zuten negar.
erabaki dut. Ea beste haritz sendo
- Nirekin lagun onak izan zarete eta zuekin joatea
bat aurkitzen dudan-, esan zuen hontzak lasaiago.

en elkarrekin. Ez zuten Uña


Bidaia luzea izan zen eta egun atseginak pasa zituzt
lagunak, eta herrialde guztia
dragoia aurkitzeko gogorik. Oso pozik bizi ziren gure
mendiak, ur jauziak, errekak,
zeharkatu ondoren, leku zoragarri batera heldu ziren:
eta han gelditzea erabaki zuten.
zuhaitz mota ezberdinak, loreak… zeuden bertan,

gozo bat entzun zuten egun


Mendiaren goialdeko koba zuloetatik zetorren ahots
tzaien barnea gure lagunei.
batean. Hain zen ederra, non alaitasunez bete baitzi
ak dirudite. Goazen ikustera-,
- Nork abesten du hain zoragarri? Aingeruaren ahots
esan zuen Txakik.
3

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Laguntza jaso eta emateko ohitura

Kobazulora heldu zirenean Uña dragoia aurkitu zuten aingeruak bezala abesten. Ez
zirudien hain beldurgarri eta gaiztoa zenik.
- Kaixo koadrila, zertara zatozte hona?
- Baina zu al zara nire aitonak esaten duen dragoi beldurgarri eta gaiztoa?-,
galdetu zuen Txakik erabat harrituta.
- Bai, ni naiz. Denek pentsatzen dute hori eta horregatik bizi naiz kobazulo
haur hezkuntza

honetan baztertuta eta lagunik gabe. Baina ez da egia, ez zait batere gustatzen
2.zikloa • 5 urte

borrokatzea-, erantzun zuen dragoiak burumakur.


- Nahi ahal duzu gurekin etorri? Bihotz onekoa zarela erakutsiko diogu munduari-,
esan zion Txakik.
116
- Bai, eskerrik asko zuen laguna izateko aukera emateagatik. Oso aspergarria eta
tristea da bakar bakarrik egotea.
adimen emozionala

Azkenean, Txaki, txakurra, tximua, hontza eta dragoia lagun minak bihurtu ziren eta
herriz herri joan ziren Uña dragoiaren historia kontatzera.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Laguntza jaso eta emateko ohitura

ZA BEHAR DU
KATAGORRIAK LAGUNT
eta
u ziren jolasean. Untxiak
an ima liak esk ola tik irte n eta han inguruan geldit
Basok o gainean zebilen
jola ste n ari zire n zul oe tan, katagorria oreinaren
satorrak ezkutaketan
zik zeuden denak.
errekan, bainatzen. Oso po n zion katagorriari eta hone
k
ret ik, etx eratze ko ord ua iritsi zen. Oreinak agur esa
Ilundu aur
n.
etxerako bidea hartu zue
urrun baitago-,
, ni bizi naizen pinudia oso

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
en irits i be ha r du t etx era
- Ilundu baino leh ndik banandu zenetik,
n katag orr iak . Os o be ldurtuta zegoen lagunenga
pentsatu zue
bakarrik sentitzen baitzen.
:
o, eta hau galdetu zion azeriak
Azeri batekin egin zuen top 117
ekin egingo dugu
bakarrik? Nirekin eto r zaitez nahi baduzu, elkarr

adimen emozionala
- Zer egiten duzu hemen
bidea.
n ezezagunekin ez hitz
eg in zen aze riak ho ri esa tean. Amak beti esaten zio
Katagorria izutu u arte egin zuen korrika.
em an eta kor rika has i zen. Arnasarik gabe geldit
egiteko. Bu elta
ren,
eta, ingurua aztertu ondo
hikoa urr un du zen ean , katagorria gelditu egin zen zuh aitz
Na inoiz hain
un ba tea n aur kitz en zel a konturatu zen. Ez zuen
basoko leku ezezag
handirik ikusi.
e batera eta
n den-, pentsatu zuen ald
Ez dakit etxerako bidea zei
- Ai ene, galdu egin naiz!
artean.
bestera begiratzen zuen bit
tasunaren beldur zen eta
n eta negarre z hasi zen. Katagorria ilun
Beldur handia sentitu zue
zuen.
geldirik geratzea erabaki
ezkutatu eta be rtan
rba it zetorr ela kontur atu zen. Zuhaitz baten atzean
Halako batean, no
1

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Laguntza jaso eta emateko ohitura

pozik jarri zen


ote zen iku ste ko. Un txia zela ikustean, lasaitu eta
itxaron zuen no r
ngo ziola pentsatu zuen.
Un txia azk arr a zen ez, etxerako bidea zein zen esa
katagorria.
u egin zen bat batean.
Galdetzera zihoala, geldit
Basoko animaliei
un txia k um e txik i ba t naizela pentsatzen badu?
- A zer lotsa! Eta animaliatxoak.
ga ldu ta eta be ldu rtu ta nagoela-, pentsatu zuen n
esango die urruti zaudela? -esan zio
iten du zu he me n ba kar rik? Ba al dakizu etxetik oso
- Zer eg
egongo, ezta?
untxiak-. Ez zara galduta rtzeko gelditu naiz
go en , ba ina ne kat uta nago eta atsedentxo bat ha
- Badakit non na
zuhaitz honen azpian.
haur hezkuntza

urik egin eta bere bidea


2.zikloa • 5 urte

da . Ba no a, pre sak a na bil eta-, untxiak ez zion kas


-Ondo
jarraitu zuen.
rri zitzaizkion burura
oen. Pents amendu beldurgarriak eto
Basoa gero eta ilunago zeg
118
eta negarrez hasi zen.
bat buru-jota.
adimen emozionala

in zuen oihu katagorriak era


- Laguntza, mesedez! -eg
zion:
oihuak entzun eta galdetu
Han zebilen ipurtargi batek
rrez?
- Zer dela eta ari zara nega ea aurkitzen.
lag un ek ald e eg in du te eta ez dut etxerako bid
- Galduta nago, nire oz nirekin.
gu ! Nik gidatuko zaitut, zat
- Ez kezkatu, aurkituko du .
a!- esan zion katagorriak
- Baina zu oso motela zar moldatzen naiz gauean. Eto
r
eta mo tela na iz, ba ina nire argiarekin oso ondo
- Txikia dugu- esan zion ipurtargi
ak.
ean zeure etxea aurkituko
zaitez nirekin eta bion art
rak sor tzen zuen argiak
in txik ia zen ez, kat ag orr iaren gainean jarri zen. Be
Ipurtargia, ha Denbora asko
eta kat ag orr ia ask oz ere lasaiago sentitu zen.
baso osoa argiztatzen zen
ea aurkitu zuten arte.
pasa zen katagorriaren etx

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Laguntza jaso eta emateko ohitura

- Begira, hor dago zure


etxea, bakarrik joan zaitez
ora in-, esan zion ipurtargiak.
- Mila esker laguntzagatik.
Oso lagun ona zara-, lot
zelako. sa sentitu zuen iluntasun
aren beldur

- Beno, hementxe geldit


uko naiz argia ematen zu
normala da beldurra senti etxera iritsi arte. Ez zaitez
tzea, baina laguntza eskat lotsatu,
eskatu behar izan dut lag zen ikasi behar da. Nik ask
untza, oso txikia bainaiz. otan

haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
Katagorriak ondo ulertu
zuen bere mezua, eta os
laguntza ez eskatzeagatik. o burugogorra izan zela
konturatu zen

Katagorriaren gurasoak
kezkaturik zeuden. Bere
ziren eta besarkada bat semetxoa iritsi orduko os 119
eman zioten katagorriar o pozik jarri
i.

adimen emozionala
- Ama, aita! Oso beldurtu
ta nengoen eta bakarrik
ipurtargiaren laguntzarek sentitzen nintzen. Baina
in etxea aurkitu dut. Zein
denean laguntza eskatzea garrantzitsua den beharra
eta guk gure lagunei lag sentitzen
untza eskaintzea.
- Beno, egoera txarrekin
ere gauza asko ikasten dir
a- esan zuen aitak.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


GIPUZKOA, IKASKUNTZA emozionala ETA SOZIALA

NIRE HELBURUAK LORTZEN ARI NAIZ


Laguntza jaso eta emateko ohitura

UMEEKIN LANTZEKO GALDERAK

• Nola sentitu da katagorria baso erdian galdu denean?

• Animaliek etxea aurkitzen lagundu diote. Arazoren bat duzunean laguntza

eskatzen al duzu?

• Beldurra pasa zaionean eta lasaiago geratu denean katagorria pozik


haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte

sentitu da. Lortu al duzu, inoiz, beldurra gainditu ondoren, ondo sentitzea?

• Laguntza eskatu behar duzunean edozeini eskatuko zenioke? Nori?

• Beldurra sentitzen dugunean, zer sentitzen dugu gure gorputzean (hanketan,

120 sabelean, buruan, bizkarrean)?

• Zein egoeratan eskatu izan duzu laguntza?


adimen emozionala

• Zer sentitzen duzu egoera horretan?

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.


haur hezkuntza
2.zikloa • 5 urte
121

adimen emozionala

ERABILITAKO BIBLIOGRAFIA:

“Sentir y Pensar. Programa de Educación Emocional para Educación Infantil” SM.

“Sentir y Pensar. Programa de Educación Emocional para Educación Primaria (6-8 años)” SM.

GROP. Bisquerra, R. (Coord.) “Educación Emocional. Programa para la Educación Infantil). Praxis.

GROP. Bisquerra, R. (Coord.) “Educación Emocional. Programa para la Educación Primaria).


Praxis.

Eusko Jaurlaritza; Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. “Bizitzarako Gaitasunak eta
Balioak. Bizikidetza eta Tutoretza. Lehen Hezkuntza”.

GIPUZKOAN emozioak: EZAGUTU, IKASI, LANDU, BIZI.