You are on page 1of 5

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Cluj Napoca

Specializarea Tehnician Optometrist

Documentatia necesara dezvoltarii unei


afaceri

Iolanda Ecaterina Radut


An II

19.01.2019
Cuprins

1. Etapele initierii unei afaceri


 Pregatirea procesului de creare a intreprinderii
 Procesul propriu-zis de creare
1. Etapele initierii unei afaceri

In conditiile actuale, criza economica si-a pus amprenta pe mediul afacerilor si majoritatea
oamenilor declara ca este foarte dificil sa inregistrezi azstazi o firma ,in special din cauza lipsei resurselor
financiare, a banilor necesari pentru demararea unei afaceri precum si din cauza birocratiei excesive.
Cu toate ca pentru studenti au fost introduse anumite facilitati care sa duca la inlesnirea infiintarii
unei societati comerciale, in prezent multi tineri manifesta o atitudine pesimista fata de posibilitatea
inceperii unei afaceri pe cont propriu.
Initierea si derularea unei afaceri presupune un risc considerabil si un efort sustinut pentru a
invinge inertia impotriva noului.1 Efortul necesar pentru initierea unei afaceri noi reprezinta una din
componentele principale ale „mitului” intreprinzatorului luptator, deschizator de drumuri.
Initierea unei noi afaceri ofera intreprinzatorului satisfactii importante de ordin psihologic si nu
numai. Această metoda de lansare in afaceri are o serie de avantaje importante:
- Libertate maxima de actiune pentru intreprinzator, care isi poate pune in aplicare planurile asa
cum doreste.
- Prestanta sociala. Initierea unei afaceri noi presupune un efort important si solicita foarte mult
abilitatile intreprinzatorului, insa el este cel care va primi recunoasterea pentru reusita afacerii si pentru
efectele pozitive asupra comunitatii.
- Lipsa unor „pietre de moara”: intreprinzatorul nu este obligat sa corecteze greselile facute de
predecesorii sai in cadrul afacerii, nu trebuie sa onoreze obligatii contractuale la a caror negociere nu a
participat.
- Investitia financiara initiala mai redusa prin comparatie cu achizitionarea unei afaceri funcţionale.
Decizia de initiere a unei afaceri noi trebuie să tină cont de o serie de dezavantaje:
- Interval de timp indelungat pana la lansarea efectiva a produsului sau serviciului.
- Credibilitate mai mica in ochii partenerilor de afaceri, finantatorilor, clientilor, furnizorilor.
- Dificultati in atragerea de finantari initiale.
- Obisnuintele de consum ale clientilor potentiali. In cazul intrarii pe o piata deja formata, va exista
o perioada de retinere din partea cumparatorilor.
- Reactia concurentei.
- Subevaluarea resurselor si a eforturilor necesare.

1
Din punct de vedere legal, infiintarea unei firme presupune parcurgerea urmatoarelor etape:2
- Pregatirea dosarului de inregistrare si autorizare. Intreprinzatorul trebuie sa realizeze o serie de
activitati obligatorii:
 Verificarea si/sau rezervarea denumirii firmei si/sau emblemei;
 Pregatirea actelor doveditoare pentru sediu;
 Redactarea declaratiei pe proprie raspundere pentru inregistrare;
 Obtinerea autorizatiei emise de administratia publica locala;
 Redactarea actului constitutiv;
 Depunerea capitalului social;
 Acordarea imputernicirii;
 Redactarea declaratiei de avere;
 Pregatirea actelor privind activitatea comerciala anterioara;
 Depunerea specimenului de semnatura;
 Depunerea garantiei de catre administratori;
 Pregatirea copiilor de pe actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii
comerciale;
 Redactarea contractului de administrare;
 Pregatirea copiilor de pe actele de identitate;
 Pregatirea actului de inregistrare a fondatorilor persoane juridice;
 Redactarea mandatului persoanei care va semna actul constitutiv in numele si pe seama
fondatorului persoana juridica;
 Obtinerea certificatului de bonitate;
 Certificarea copiilor;
 Obtinerea avizelor prealabile prevăzute de lege.
 Inregistrarea firmei.
Dupa depunerea dosarului, se realizeaza următoarele activitati:
- Autorizarea constituirii comerciantului de catre judecatorul delegat;
- Obtinerea, pe cale electronica, a codului unic de inregistrare de la Ministerul Finantelor Publice;
- Inregistrarea comerciantului in registrul comertului;
- Editarea certificatului de inregistrare.
-Autorizarea functionarii firmei, respectiv activitatile necesare pentru autorizarea functionarii unei
firme de catre institutiile publice abilitate. Aceste activitati sunt realizate dupa data depunerii dosarului la
2
Biroul Unic si pana la data eliberarii anexei continand avizele/ autorizatiile/ acordurile necesare
functionarii: sanitara, sanitar-veterinara, pentru protectia muncii, pentru protectia mediului etc.
Efectele juridice ale etapelor obligatorii din procedura de inregistrare a unei firme sunt:
- Semnarea actului constitutiv de catre asociati, reprezinta etapa consensuala, care produce efecte
intre partile semnatare.
- Autorizarea legalitatii constituirii unei societati comerciale revine judecatorului delegat. Acesta
autorizeaza constituirea comerciantului persoana juridica si dispune inregistrarea in registrul comertului.
- Inregistrarea (inmatricularea) societatii comerciale in registrul comertului are rol constitutiv. De
la data inregistrarii in registrul comertului societatea a dobandit personalitate juridica.
- Publicarea in Monitorul Oficial a infiintarii societatii.

Bibliografie:

1
Sasu, C. Iniţierea şi dezvoltarea afacerilor, Editura Polirom, Iaşi, 2003
www.onrc.ro
2 Hapenciuc Valentin – Economia intreprinderii, Suceava, 2008, p. 71