You are on page 1of 2

Ενώπιον του ……………………

ΑΓΩΓΗ

Α, Β, … κατοίκου ………………, ………………..

ΚΑΤΑ

Γ, Δ, κατοίκου …………………, ………………………………

Δυνάμει του υπ' αριθ. ……./…, συμβολαίου του Συμβολαιογράφου


Αθηνών Ε.Ζ., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του
Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο … με αριθ. … δώρησα στον
εναγόμενο με δωρεά εν ζωή ένα ισόγειο κατάστημα επιφανείας ……. τ.μ.
που αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία
εμφαινόμενη υπό στοιχ. Κ-1 και περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. …..
πράξη συστάσεως οριζόντιων ιδιοκτησιών της Συμβ/φου Αθηνών …. που
έχει μεταγραφεί νόμιμα. Το εν λόγω κατάστημα βρίσκεται στην Αθήνα
επί της οδού ……. αρ. 31, περιοχής Θησείου. Η δωρεά έγινε υπό τον όρο
(τρόπο) όπως ο εναγόμενος δωρεοδόχος παρέχει σε εμένα από τις
προσόδους του καταστήματος αυτού πόσο ……… δραχμών μηνιαίως,
λόγω διατροφής.
Πλην όμως ο εναγόμενος από του μηνός ….. έτους ……. έπαυσε να
μου καταβάλει το ανωτέρω μηνιαίο χρηματικό ποσό, παρά το γεγονός ότι
εξασφάλιζε υπερεπαρκή εισοδήματα από την εκμίσθωση του δωρηθέντος
καταστήματος, κατόπιν δε αυτής της συμπεριφοράς του προέβην σε
ανάκληση της δωρεάς με σχετική δήλωσή μου σύμφωνα με τα άρθρα 507
και 509 ΑΚ, την οποία κοινοποίησα σε αυτόν την ……….
Επειδή η δήλωση ανακλήσεως είναι διαπλαστικό δικαίωμα και με
αυτήν ανατρέπονται αυτοδικαίως ex nunc τα έννομα αποτελέσματα της
ενοχικής συμβάσεως της δωρεάς και υποχρεούται ο δωρεοδόχος να
επιστρέψει το αντικείμενο της δωρεάς, αναμεταβιβάζων τούτο στον
δωρητή, άλλως ενέχεται σε απόδοση κατά τις διατάξεις περί
αδικαιολογήτου πλουτισμού.
Επειδή συνεπώς μετά την ανάκληση της δωρεάς όφειλε ο εναγόμενος
να μου αποδώσει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή το δωρηθέν ακίνητο,
καθόσον τούτο παραμένει πλέον σε αυτόν άνευ αιτίας και ειδικώτερα
λόγω λήξεως της αιτίας, αρνούμενος δε να συμμορφωθεί δέον όπως
υποχρεωθεί προς τούτο δικαστικώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αγωγή μου.


Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου μεταβιβάσει και αποδώσει το
περιγραφόμενο στο ιστορικό ακίνητο. Να διαταχθεί η αποβολή του
εναγομένου εκ του ακινήτου αυτού και η εγκατάσταση εμού σε αυτό, και
Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα, …/…/….
Ο Πληρεξούσιος δικηγόρος