Вы находитесь на странице: 1из 1

Lobwi Rwchabo

Written and arranged by Monson Kalai

INTRO:
Emaj7 | Emaj7 | Bmaj7 | Bmaj7 |

Verse 1

Emaj9 Emaj7
Khapang swrwngwi phai o
Emaj9 Emaj7 Bmaj7
Nini kokthai rokno muito manwi ang.
Emaj9 Emaj7
Nini khuriwo se Ang
Emaj9 Emaj7 Bmaj7
Khakchangma tei lenglama mano subrai.

Pre-chorus:

C#min7
Nwng khairokma bagwise
Emaj7 F#/E Bmaj7
Ano nini hinwi yachago.
C#min7
Ano hamjagwi nwng,
Emaj9 F#/E Bmaj7
Nini kiching hinwi ringhoro

Chorus:

Emaj7 Dmin7 C#min7


Ani langma ang bebak nono yapharo,
F# F#/A# D# G#min7
Khakuphur bai khe nini samo phai o.
C#min7 Emaj9
Phola tei kwbui bai nono ang
F#/E Emaj9
lobwi rwchabo, lobwi rwchabo.

Verse 2:

Emaj9 Emaj7
Ang sabai kulpaya
Emaj9 Emaj7 Bmaj7
Nwng kruso thwibai swilangmani kothoma
Emaj9 Emaj7
Apha nini O maya,
Emaj9 Emaj7 Bmaj7
Nwngbai hamjaknani angle chukjaya.