You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANGAN PAITAN,

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH,


PETISURAT 27, 90107 BELURAN,
SABAH
____________________________________________________________________________________

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016


BAHASA INGGERIS
TAHUN 2
1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEBELUM DIBERITAHU

NAMA MURID :________________________________________________


KELAS : Tahun 2

Arahan soalan:
1. Sila tulis nama penuh dan kelas pada ruang yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan.
3. Ingat ! sebelum menanda jawapan fikir dahulu, jangan menghampakan guru dan ibubapa kamu.

Prepared by : Cheecked by : Clarified by :

…………………….............................. .......................................... .................................................................

(M. SHAIRUL AZRI SHAFAEE ) ( JESPER TANGAU ) (MOHD HATTA B ABDULLAH)


Guru subjek Ketua Panitia Guru Besar