Вы находитесь на странице: 1из 3

[img]https://i.imgur.com/hyXnE37.

jpg[/img]

[b][color=red][size=4]���������� �� ������ ��� �� �� ������ ��� ����� ���� ��


���������� ��� ��� �� �� ������ ���. � ������ ��� TRACKER ����� TO SEED[/size]
[/color][/b]

[size=4][b]�������� �������� & ����� ��������� - ������ ����� ��� ����� �� ��� ��
�, �, (2018) (2cd) (mp3-320kbs)[/b][/size]

O �������� �������� �����������


�� ��� ��� ������� ���� ��� ���� ���� �� ����� �� �� ��, �� ������ �.�. ������ ��
������������
��� ��������� (����������) ��������, �� ��� �������� �������� ��� ������ ���������.

[size=3][b]TA MPONUS ���� ������ UPLOADER[/b][/size]

[img]http://i.imgur.com/A5yOZak.gif[/img]

[size=2][b]01.Makrya

02.Tou magaziou

03.Epestrefe

04.Krymmena

05.Enas Geros

06.Keria

07.To spiti tis psychis

08.Gia na 'rthoun

09.Monotonia

10.Syghysis
11.Thalassa tou proiou

12.Ta parathyra

CD 2

01.Epithymies

02.Troes

03.Thymisou, soma

04.Ionikon

05.Fones

06.Meres tou 1903

07.Sapfeirino Mavi

08.Apoleipein o Theos Antonion

09.29.4.1933 � 2 a.m.[/b][/size]

[size=2][b]�����������; �������� �������� � ����� ���������

�������: ������ ����� ��� ����� �� ��� �� �,�

����������; 4-2018

�����: �������

������� ���������: 20

Format ����: mp3

�������� ����: mp3-320kbs

�������: N��[/b][/size]

[url=https://peeratiko.org/browse.php?cats1%5B
%5D=58&cats1%5B%5D=4&cats1%5B%5D=54&cats1%5B%5D=2&cats1%5B%5D=3&cats2%5B
%5D=39&cats2%5B%5D=56&cats2%5B%5D=47&cats3%5B%5D=57&cats3%5B%5D=5&cats3%5B
%5D=8&cats3%5B%5D=6&cats3%5B%5D=7&cats4%5B%5D=60&cats4%5B%5D=1&cats4%5B
%5D=9&cats4%5B%5D=62&cats4%5B%5D=15&cats4%5B%5D=16&cats4%5B%5D=18&cats4%5B
%5D=19&cats4%5B%5D=17&cats4%5B%5D=21&cats4%5B%5D=22&cats4%5B%5D=10&cats4%5B
%5D=13&cats4%5B%5D=14&cats5%5B%5D=23&cats5%5B%5D=26&cats5%5B%5D=24&cats5%5B
%5D=25&cats5%5B%5D=27&cats5%5B%5D=28&cats5%5B%5D=29&cats5%5B%5D=36&cats6%5B
%5D=61&cats6%5B%5D=40&cats6%5B%5D=59&cats7%5B%5D=11&cats7%5B%5D=12&cats7%5B
%5D=63&cats7%5B%5D=53&cats7%5B%5D=31&cats7%5B
%5D=32&search=djathanasia&searchin=all&incldead=1][b][size=5][color=#CC0000]�������
�� �� ����� �� ������� ���[/color][/size][/b][/url]
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
------
[b][color=orange][size=3]���������� �� ������ ��� ������� ��� ������ �����. ��
������ ��� ���� ��� ���� seeders ������� ��� p.m. �� �� ������.[/size][/color][/b]
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
------
���� �� ������ ��� ���������� ���, ������� �� ������ �� �� ���������� �� �����
�������! ��� �� ����� ����...��� ������ �� ��������� ���� ��� ���������� ����� ��
������ ���� ���� ��� ������ � ��� ��������! ��� ������� ��� ��� �� �������� ��
����������� �� ����� ��������� ������ ���� �� ������� ���� ����������� ��� �������,
���� ��� ��� �� ������ ���� uploader �� �������� ��� ��� ������ ����� ��� �������
���� ��� ���� ����������� ����. �� �����, ���� ���������� ��� �� ratio ���!
������������ ��� ��� ���������� ���!
[b][color=orange][size=5]��� ������� �� ���� �������� ��� �� seed�����!![/size]
[/color][/b]
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------

Оценить