You are on page 1of 81

DATA MADRASAH

Nama Madrasah : MA NEGERI PARON


NPSN/NSM : Err:504
Alamat Madrasah : Jalan Raya Paron N0. 02 Paron
Ngawi
Kode Pos 63253 Telp. (0351) 749772
Kelurahan : Paron
Kecamatan : Paron
Kabupaten/Kota : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
Website : http://manparon.wordpress.com
E-mail : manparonkabngawi@gmail.com

Nama Kepala Madrasah : Drs. Abdul Choliq, M.Pd


NIP : 195707251979031003
Nama Wali Kelas : Chusnul Chotimah, S.Ag
NIP : 1234578901234560000

Kelas : X-IIS-1
Semester : 1 (SATU)
Tahun Pelajaran : 2014-2015
Tanggal Rapor : 20 Desember 2014
Tanggal Rapor UTS : 21 Oktober 2014
STRUKTUR KURIKULUM KELAS X-IIS-1 MA NEGERI PARON
KELOMPOK NO MATA PELAJARAN KKM

1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti


a Al-Qur'an Hadis 2.66
b Akidah Akhlak 2.66
c Fikih 2.66
d Sejarah Kebudayaan Islam 2.66
Kelompok A (Wajib) 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2.66
3 Bahasa Indonesia 2.66
4 Bahasa Arab 2.66
5 Matematika 2.66
6 Sejarah Indonesia 2.66
7 Bahasa Inggris 2.66
1 Seni Budaya 2.66
Kelompok B (Wajib) 2 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 2.66
3 Prakarya dan Kewirausahaan 2.66
1 Geografi 2.66
2 Sejarah 2.66
Kelompok C 3 Sosiologi 2.66
Peminatan Akademik 4 Ekonomi 2.66
5
6
Kelompok C 1 Bahasa dan Sastra Inggris 2.66
Lintas Akademik 2 Matematika (P) 2.66
1 Bahasa Jawa 2.66
Muatan Lokal 2 Elektro 2.66
3 Tartil 2.66
1 Pramuka (Wajib) B
Ekstrakurikuler 2 Ekstrakurikuler Pilihan 1 B
3 Ekstrakurikuler Pilihan 2 B
1 beriman
2 bertakwa
3 taat beribadah
4 bersyukur
5 toleransi beribadah
6 jujur
7 disiplin
Sikap Spiritual dan
8 tanggung jawab
Sosial antar Mapel
9 responsif
10 peduli
11 percaya diri
12 kerjasama
13 teliti
14 kreatif
15 tekun
RIKULUM KELAS X-IIS-1 MA NEGERI PARON
NAMA GURU

Dra. Ruwi Indrati WH


Chusnul Chotimah, S.Ag
Dra. Nurrokhmiati Haniah
Sri Muryani, S.PdI
Hesti Susiana, S.Si
Siti Mufatonah, S.Pd
Siti Nasikah, S.Ag
Hut Sri Gumiyarwati, S.Pd
Abdul Aziz, S.Pd
Titik Mariatul Khifiah, S.Pd
Christian Hendry W, S.Pd
Fahmi Rofiudin, S.Pd
Ir. Sudaryati.
Yaskinul Anwar, S.Pd
Munirul Ikhwan, S.Pd
Teguh Budi Santoso, S.Pd
Teguh Budi Santoso, S.Pd

Titik Mariatul Khifiah, S.Pd


Dwi Murtiningsih, S.Pd
Erna Agustiani S, S.Pd
Tri Hadi Ampuniati, S.Si
Farida Muflihah, S.PdI
DATA SISWA KELAS X-IIS-1
JUMLAH SISWA : 35

No. Status dalam


NIS NISN Nama Peserta Didik (Lengkap) Tempat Lahir Tanggal lahir Jenis Kelamin Agama Anak Ke Alamat
Urut Keluarga

1 5493 9980490789 AINUN USWATUN KHASANAH Ngawi 12/26/1998 Perempuan Islam Anak Kandung 1 Dsn. Winong, Ds. Jambangan
2 5494 9990450693 DUROTUL KHAMIDAH Ngawi 6/15/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 1 Dsn. Ngijo, Ds. Macanan, Jogorogo
3 5495 9990436914 DWI AYU AGUSTIN Ngawi 8/14/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 2 Dsn.Sanan Macanan,Jogorogo
4 5496 9992362398 ERNI KHOIRIYAH Ngawi 1/7/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 3 Dsn.Babadan wetan, Ds. Babadan, Paron
5 5497 9992386645 FITRIYANI ULYA INAS NAFISAH Ngawi 1/18/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 1 Jl. Raya Paron Rt 07/Rw 01, Paron
6 5498 9990450087 HILWA HANIN ZAKIYA Ngawi 8/9/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 1 Pehnangka, Paron
7 5499 9980492403 INDAH NURAINI Lampung utara 10/22/1998 Perempuan Islam Anak Kandung 1 Sambungan, Jogorogo
8 5500 9984989582 KHOMARIYATUN Sijunjung 9/22/1998 Perempuan Islam Anak Kandung 2 Krandegan, Ngrambe
9 5501 LILIK KHOIRIYAH Ngawi 3/21/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 4 Dsn. Sendang Rejolor Ds. Wonokerto, Kedunggalar
10 5502 9990453037 LINDA SULISTIA NINGSIH Ngawi 8/25/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 1 Dsn. Sidorejo, Ds.Jeblogan,Paron
11 5503 9990450697 MILATUN NAFI'AH Ngawi 2/8/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 4 Ngijo, Ds.Macanan, Kec. Jogorogo
12 5504 9990450862 NIKEN BUDI LESTARI Ngawi 11/13/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 2 Wonokerto, Kedunggalar
13 5505 NOPIANA RUMITASARI Ngawi 11/5/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 2 Ngijo, Ds.Macanan, Kec. Jogorogo
14 5506 9981588869 NURUL HIDAYAH Ogan Komering Ulu 4/28/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 2 Pohjenggel, Katikan, Kedunggalar
15 5507 9970476643 NUTFAH NING ARUM Ngawi 12/25/1997 Perempuan Islam Anak Kandung 1 Jalan Tirtomoyo, Paron
16 5508 9992362978 PUJA RUKMIATI Ngawi 6/4/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 1 Ds.Gelung, Dsn. Gelung Timur, Rt 05 Rw 02, Paron
17 5509 9990436485 PUTRI IMROATUS SHOLIKAH Ngawi 12/27/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 1 Jl.Kamboja Ds. Teguhan, Paron
18 5510 0000272390 REFI ENDRIYANI RATNASARI Ngawi 2/28/2000 Perempuan Islam Anak Kandung 1 Dsn.Basri RT 05/01 Ds.Sidorejo, Kendal
19 5511 9990450004 RILA FAIDZUNNISA' Ngawi 5/22/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 2 Dsn Tempurejo RT 02/ RW 06 Ds. Tempuran, Paron
20 5512 999043341 SELLA RATNA KIKI YUHANA Ngawi 9/9/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 1 Dsn. Bandung, Ds. Semen, Paron, Ngawi
21 5513 9990436325 SINTIYA YUNITA SARI Ngawi 6/26/1999 Perempuan Islam Anak Kandung Dsn. Kuncen, Ds. Semen, Paron
22 5514 9990450709 YULIANA DEWI Ngawi 7/9/1999 Perempuan Islam Anak Kandung 2 Ngijo, Ds. Macanan, Kec. Jogorogo
23 5515 999236761 AGUS TRIYANI Ngawi 8/19/1999 Laki-laki Islam Anak Kandung 1 Ds. Kedungputri, Paron
24 5516 9980490990 AZIZ SYAHRONI Ngawi 2/13/1998 Laki-laki Islam Anak Kandung 3 Ds. Gelung, Kec. Paron
25 5517 9980490803 GESY FAJAR ANANDA Ngawi 8/8/1998 Laki-laki Islam Anak Kandung 1 Ds. Jambangan, Paron, Ngawi
26 5518 GILANG NUR ROMADHON Ngawi 12/9/1999 Laki-laki Islam Anak Kandung 2 Dsn. Grojogan, Ds. Kalang, Kec. Pitu, Ngawi
27 5519 9990450601 HABIB QOIRUL TABI'IN Ngawi 11/2/1999 Laki-laki Islam Anak Kandung 6 Tanjung, Ds. Semen, Paron
28 5520 9980492489 JUTIN PRADIKA WIDY Ngawi 6/13/1998 Laki-laki Islam Anak Kandung 2 Gg.Nakula No 17, Jl.Panjaitan, Ngawi
29 5521 9990450194 M.WAKHID AZHARI Ngawi 2/28/1999 Laki-laki Islam Anak Kandung 1 Gandu, Ds. Jambangan, Paron
30 5522 9990450696 MA'RUF HANAFI Ngawi 6/12/1999 Laki-laki Islam Anak Kandung 3 Ngijo, Ds.Macanan, Kec. Jogorogo
31 5523 MARWAN EKO SAPUTRA Wonogiri 6/13/1999 Laki-laki Islam Anak Kandung 1 Dsn. Ngasinan, Ds.Setrorejo, Wonogiri, Jawa Tengah
32 5524 9982089805 MOHAMMAD FAISAL NURDIANSYAH Ngawi 5/31/1998 Laki-laki Islam Anak Kandung 3 Dsn.Gandu, Ds. Jambangan, Paron
33 5525 9990439119 REZA MAULANA IBRAHIM Ngawi 11/11/1998 Laki-laki Islam Anak Kandung 1 Ds.Babatan, Kec. Paron
34 5526 9981649076 SEPTIAN KRISMADI Ngawi 9/18/1998 Laki-laki Islam Anak Kandung 1 Ds. Gelung, Kec. Paron
35 5527 9980491609 YAHYA DITAMA ALLMADANI Ngawi 11/7/1998 Laki-laki Islam Anak Kandung 1 Dsn. Dawungan, Ds. Gentong, Paron
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Tanggal diterima
No. Telp. Rumah Sekolah Asal Di Kelas Nama Ayah Pekerjaan Ayah Nama Ibu Pekerjaan Ibu
di sekolah ini

085708239923 MTsN Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Darno Buruh tani Warsini Buruh tani
085736831176 MTsN Jogorogo 14 Juli 2014 X-IIS-1 Muh.Khamdani Wiraswasta Uluful Izah Wiraswasta
085708205486 MTs Walisongo, Jogorogo 14 Juli 2014 X-IIS-1 Bandi Petani Suratmi Petani
085604457913 MTsN Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Abdul Hasan Petani Siti Martini Petani
085735903213 MTsN Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Agus Pramukanto Swasta Sri Endang Wahyuningsih Pedagang
081914878506 SMP Al-Islam Pehnangka 14 Juli 2014 X-IIS-1 Gatot Subagio PHK Marsuti Guru Honorer
087841361163 SMPN 1 Jogorogo 14 Juli 2014 X-IIS-1 Sutarno Swasta Tasinah Ibu Rumah tangga
082169083977 SMP Al-Azhar, Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Sunar Buruh tani Kasni Ibu Rumah tangga
- MTsN Kedunggalar 14 Juli 2014 X-IIS-1 As'ad Petani Mardiyah Ibu Rumah tangga
085330141528 MTsN Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Sukijan Petani Siti Aminah Ibu Rumah tangga
087858307423 MTs Walisongo, Jogorogo 14 Juli 2014 X-IIS-1 Ahmad Shoim Petani Nur Samsiyah Ibu Rumah tangga
- MTsN Kedunggalar 14 Juli 2014 X-IIS-1 Sumingan Wiraswasta Sri Seh Lestari Swasta
- MTs Walisongo, Jogorogo 14 Juli 2014 X-IIS-1 Sulaji Petani Sumiati Petani
085736611993 MTsN Jogorogo 14 Juli 2014 X-IIS-1 Sutar diyanto Petani Sukiyem Petani
085736376858 MTsN Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Riman Dagang Misiatun Dagang
- SMPN 1 Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Suwardi Buruh tani Sutiyem Ibu Rumah tangga
- SMPN 2 Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Samsudin Buruh tani Samiati Ibu Rumah tangga
085784491730 MTsN Panekan 14 Juli 2014 X-IIS-1 Sugimun Wiraswasta Rubiati Wiraswasta
081913087901 MTsN Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Sukatno Buruh tani Tukinem Ibu Rumah tangga
085736451803 SMPN 2 Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Jumangin Buruh tani Susi Supani Buruh tani
085791226862 SMPN 1 Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Nurudin Petani Sumirah Petani
- MTs Walisongo, Jogorogo 14 Juli 2014 X-IIS-1 Sumiran (Alm) - Suparmiati Petani
- MTsN Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Sarimin Petani Tukinem Petani
- MTsN Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Imam Sujono (Alm) - Umiatun Wiraswasta
081946047686 SMPN 1 Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Djoko S Buruh tani Lastri Buruh tani
- SMPN 4 Ngawi 14 Juli 2014 X-IIS-1 Nurdin Petani Siti Rukayah Buruh tani
- MTsN 2 Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Ali Safrudin Petani Sarni Pedagang
085708175820 MTsN Ngawi 14 Juli 2014 X-IIS-1 Edy Setyono Swasta Dwi Suryaningsih Ibu Rumah tangga
- SMPN 1 Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Marsono Petani Koni' Ibu Rumah tangga
085735800876 MTs Walisongo, Jogorogo 14 Juli 2014 X-IIS-1 Akhsanudin Swasta Partini Pembantu Rumah Tangga
- SMPN 2 Batuwarno 14 Juli 2014 X-IIS-1 Narmo Swasta Sumarni Swasta
- SMPN 1 Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Khoiri (Alm) - Khosidah Ibu Rumah tangga
- SMPN 2 Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Marjuki Swasta Gunasri Swasta
085715553130 SMPN 1 Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Sardi (Alm) - Marmi Petani
- MTsN 2 Paron 14 Juli 2014 X-IIS-1 Panut Sudarto Petani Siti Zubaidah Petani
Alamat Orang Tua No. Telp. Orang Tua Nama Wali Alamat Wali No. Telp Wali Pekerjaan Wali

Dsn. Winong, Ds. Jambangan 085708239923 Darno Dsn. Winong, Ds. Jambangan 085708239923 Buruh tani
Dsn. Ngijo RT 03/Rw 04, Ds. Macanan, Jogorogo 085736831176 Muh.Khamdani Dsn. Ngijo RT 03/Rw 04, Ds. Macanan, Jogorogo 085736831176 Wiraswasta
Dsn.Sanan RT03/RW03, Ds.Macanan, Jogorogo 085708205486 Bandi Dsn.Sanan RT03/RW03, Ds.Macanan, Jogorogo 085708205486 Petani
Dsn.Babadan wetan, Ds. Babadan, Paron 085604457913 Abdul Hasan Dsn.Babadan wetan, Ds. Babadan, Paron 085604457913 Petani
Jl. Raya Paron Rt 07/Rw 01, Paron 085732819668 Agus Pramukanto Jl. Raya Paron Rt 07/Rw 01, Paron 085732819668 Pedagang
Pehnangka RT 03/RW 05, Ds. Gentong, Paron 085235988466 Marsuti Pehnangka RT 03/RW 05, Ds. Gentong, Paron 085235988466 Guru Honorer
Sambungan, Jogorogo 087788392839 Sutarno Sambungan, Jogorogo 087788392839 Swasta
Krandegan, Ngrambe - Sunar Krandegan, Ngrambe - Buruh tani
Dsn. Sendang Rejolor Ds. Wonokerto, Kedunggalar - As'ad Dsn. Sendang Rejolor Ds. Wonokerto, Kedunggalar - Petani
Dsn. Sidorejo, Ds.Jeblogan,Paron 085330141528 Sukijan Dsn. Sidorejo, Ds.Jeblogan,Paron 085330141528 Petani
Ngijo, Ds.Macanan, Kec. Jogorogo 087858307423 Ahmad Shoim Ngijo, Ds.Macanan, Kec. Jogorogo 087858307423 Petani
Wonokerto, Kedunggalar - Sumingan Wonokerto, Kedunggalar - Wiraswasta
Ngijo, Ds.Macanan, Kec. Jogorogo 0857545453143 Sulaji Ngijo, Ds.Macanan, Kec. Jogorogo 0857545453143 Petani
Pohjenggel, Katikan, Kedunggalar 085784340447 Rina Khoiriyah Pohjenggel, Katikan, Kedunggalar 082177322511 Swasta
Jalan Tirtomoyo Rt 08/Rw 01, Paron 085736376858 Riman Jalan Tirtomoyo Rt 08/Rw 01, Paron 085736376858 Wiraswasta
Dsn. Gelung Timur, Rt 05 Rw 02, Ds.Gelung, Paron 089662444220 Suwardi Ds.Gelung, Dsn. Gelung Timur, Rt 05 Rw 02, Paron 089662444220 Pedagang
Jl.Kamboja Ds. Teguhan, Paron - Norhadi Dsn. Cungbelut, Ds. Semen,Paron - Buruh tani
Dsn.Basri RT 05/01 Ds.Sidorejo, Kendal 085784491730 Sugimun Dsn.Basri RT 05/01 Ds.Sidorejo, Kendal 085784491730 Wiraswasta
Dsn Tempurejo RT 02/ RW 06 Ds. Tempuran, Paron 089679318073 Sukatno Dsn Tempurejo RT 02/ RW 06 Ds. Tempuran, Paron 089679318073 Buruh tani
Dsn. Bandung, Ds. Semen, Paron, Ngawi 085736451803 Jumangin Dsn. Bandung, Ds. Semen, Paron, Ngawi 085736451803 Buruh tani
Dsn. Kuncen, Ds. Semen, Paron 085791226862 Nurudin Dsn. Kuncen, Ds. Semen, Paron 085791226862 Petani
Ngijo, Ds. Macanan, Kec. Jogorogo - Suparmiati Ngijo, Ds. Macanan, Kec. Jogorogo - Petani
Ds. Kedungputri, Paron 081973243510 Sarimin Ds. Kedungputri, Paron 081973243510 Petani
Ds. Gelung, Kec. Paron - Umiatun Ds. Gelung, Kec. Paron 0351746942 Wiraswasta
Ds. Jambangan, Paron, Ngawi 081946047686 Djoko S Ds. Jambangan, Paron, Ngawi 081946047686 Buruh tani
Dsn. Grojogan, Ds. Kalang, Kec. Pitu, Ngawi - Nurdin Dsn. Grojogan, Ds. Kalang, Kec. Pitu, Ngawi - Buruh tani
Tanjung, Ds. Semen, Paron - Ali Safrudin Tanjung, Ds. Semen, Paron - Petani
Gg.Nakula No 17, Jl.Panjaitan, Ngawi - Edy Setyono Gg.Nakula No 17, Jl.Panjaitan, Ngawi - Petani
Gandu, Ds. Jambangan, Paron - M. Ali Gandu, Ds. Jambangan, Paron - Swasta
Ngijo, Ds.Macanan, Kec. Jogorogo 085735800876 Akhsanudin Ngijo, Ds.Macanan, Kec. Jogorogo 085735800876 Swasta
Dsn. Ngasinan, Ds.Setrorejo, Wonogiri, Jawa Tengah - Sukardi Ds. Njangir, Kec. Sine, Ngawi - Swasta
Dsn.Gandu, Ds. Jambangan, Paron - Lia Rukmana D Dsn.Gandu, Ds. Jambangan, Paron - Ibu Rumah tangga
Ds.Babatan, Kec. Paron - Agus Setiawan Ds.Babatan, Kec. Paron - Swasta
Ds. Gelung, Kec. Paron - Patmi Ds. Gelung, Kec. Paron - Buruh tani
Dsn. Dawungan, Ds. Gentong, Paron - Panut Sudarto Dsn. Dawungan, Ds. Gentong, Paron - Petani
DAFTAR NILAI SEMESTER 1 (SATU)
MA NEGERI PARON
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
MATA PELAJARAN : AL-QUR'AN HADIS GURU MATA PELAJARAN : Dra. Ruwi Indrati WH

NAMA SISWA NILAI KI1


NO BENTUK PENILAIAN OBSERVASI 1
KOMPETENSI DASAR KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2
1 AINUN USWATUN KHASANAH 4 4 4 4 4 4 4
2 DUROTUL KHAMIDAH 3 3 3 3 3 3 3
3 DWI AYU AGUSTIN 4 4 4 4 4 4 4
4 ERNI KHOIRIYAH 3 3 3 3 3 3 3
5 FITRIYANI ULYA INAS NAFISAH 4 4 4 4 4 4 4
6 HILWA HANIN ZAKIYA 4 4 4 4 4 4 4
7 INDAH NURAINI 4 4 4 4 4 4 4
8 KHOMARIYATUN 3 3 3 3 3 3 3
9 LILIK KHOIRIYAH 3 3 3 3 3 3 3
10 LINDA SULISTIA NINGSIH 3 3 3 3 3 3 3
11 MILATUN NAFI'AH 3 3 3 3 3 3 3
12 NIKEN BUDI LESTARI 3 3 3 3 3 3 3
13 NOPIANA RUMITASARI 3 3 3 3 3 3 3
14 NURUL HIDAYAH 3 3 3 3 3 3 3
15 NUTFAH NING ARUM 3 3 3 3 3 3 3
16 PUJA RUKMIATI 3 3 3 3 3 3 3
17 PUTRI IMROATUS SHOLIKAH 3 3 3 3 3 3 3
18 REFI ENDRIYANI RATNASARI 3 3 3 3 3 3 3
19 RILA FAIDZUNNISA' 3 3 3 3 3 3 3
20 SELLA RATNA KIKI YUHANA 3 3 3 3 3 3 3
21 SINTIYA YUNITA SARI 3 3 3 3 3 3 3
22 YULIANA DEWI 3 3 3 3 3 3 3
23 AGUS TRIYANI 3 3 3 3 3 3 3
24 AZIZ SYAHRONI 3 3 3 3 3 3 3
25 GESY FAJAR ANANDA 3 3 3 3 3 3 3
26 GILANG NUR ROMADHON 3 3 3 3 3 3 3
27 HABIB QOIRUL TABI'IN 3 3 3 3 3 3 3
28 JUTIN PRADIKA WIDY 3 3 3 3 3 3 3
29 M.WAKHID AZHARI 3 3 3 3 3 3 3
30 MA'RUF HANAFI 3 3 3 3 3 3 3
31 MARWAN EKO SAPUTRA 3 3 3 3 3 3 3
32 MOHAMMAD FAISAL NURDIANSYAH 3 3 3 3 3 3 3
33 REZA MAULANA IBRAHIM 3 3 3 3 3 3 3
34 SEPTIAN KRISMADI 3 3 3 3 3 3 3
35 YAHYA DITAMA ALLMADANI 3 3 3 3 3 3 3
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0
56 0
57 0
58 0
59 0
60 0
NILAI KI1 NILAI KI1
OBSERVASI 2 OBSERVASI 3
KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11
4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
AI KI1 NILAI KI1
RVASI 3 PENILAIAN DIRI 1
KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
NILAI KI1 NILAI
PENILAIAN DIRI 2 PENILAIAN ANT
KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
NILAI KI1 NILAI KI1
PENILAIAN ANTAR TEMAN 1 PENILAIAN ANTAR TEMAN 2
KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
NILAI KI1
JURNAL GURU
KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
NILAI RAPOR KI1
KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAFTAR NILAI SEMESTER 1 (SATU)
MA NEGERI PARON
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
MATA PELAJARAN : AL-QUR'AN HADIS GURU MATA PELAJARAN : Dra. Ruwi Indrati WH

NAMA SISWA NILAI KI2


NO BENTUK PENILAIAN OBSERVASI 1
KOMPETENSI DASAR KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2
1 AINUN USWATUN KHASANAH 4 4 4 4 4 4 4
2 DUROTUL KHAMIDAH 3 3 3 3 3 3 3
3 DWI AYU AGUSTIN 4 4 4 4 4 4 4
4 ERNI KHOIRIYAH 3 3 3 3 3 3 3
5 FITRIYANI ULYA INAS NAFISAH 4 4 4 4 4 4 4
6 HILWA HANIN ZAKIYA 4 4 4 4 4 4 4
7 INDAH NURAINI 4 4 4 4 4 4 4
8 KHOMARIYATUN 3 3 3 3 3 3 3
9 LILIK KHOIRIYAH 3 3 3 3 3 3 3
10 LINDA SULISTIA NINGSIH 3 3 3 3 3 3 3
11 MILATUN NAFI'AH 3 3 3 3 3 3 3
12 NIKEN BUDI LESTARI 3 3 3 3 3 3 3
13 NOPIANA RUMITASARI 3 3 3 3 3 3 3
14 NURUL HIDAYAH 3 3 3 3 3 3 3
15 NUTFAH NING ARUM 3 3 3 3 3 3 3
16 PUJA RUKMIATI 3 3 3 3 3 3 3
17 PUTRI IMROATUS SHOLIKAH 3 3 3 3 3 3 3
18 REFI ENDRIYANI RATNASARI 3 3 3 3 3 3 3
19 RILA FAIDZUNNISA' 3 3 3 3 3 3 3
20 SELLA RATNA KIKI YUHANA 3 3 3 3 3 3 3
21 SINTIYA YUNITA SARI 3 3 3 3 3 3 3
22 YULIANA DEWI 3 3 3 3 3 3 3
23 AGUS TRIYANI 3 3 3 3 3 3 3
24 AZIZ SYAHRONI 3 3 3 3 3 3 3
25 GESY FAJAR ANANDA 3 3 3 3 3 3 3
26 GILANG NUR ROMADHON 3 3 3 3 3 3 3
27 HABIB QOIRUL TABI'IN 3 3 3 3 3 3 3
28 JUTIN PRADIKA WIDY 3 3 3 3 3 3 3
29 M.WAKHID AZHARI 3 3 3 3 3 3 3
30 MA'RUF HANAFI 3 3 3 3 3 3 3
31 MARWAN EKO SAPUTRA 3 3 3 3 3 3 3
32 MOHAMMAD FAISAL NURDIANSYAH 3 3 3 3 3 3 3
33 REZA MAULANA IBRAHIM 3 3 3 3 3 3 3
34 SEPTIAN KRISMADI 3 3 3 3 3 3 3
35 YAHYA DITAMA ALLMADANI 3 3 3 3 3 3 3
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0
56 0
57 0
58 0
59 0
60 0
NILAI KI2 NILAI KI2
OBSERVASI 2 OBSERVASI 3
KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11
4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
AI KI2 NILAI KI2
RVASI 3 PENILAIAN DIRI 1
KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
NILAI KI2 NILAI
PENILAIAN DIRI 2 PENILAIAN ANT
KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
NILAI KI2 NILAI KI2
PENILAIAN ANTAR TEMAN 1 PENILAIAN ANTAR TEMAN 2
KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
NILAI KI2
JURNAL GURU
KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
NILAI RAPOR KI2
KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAFTAR NILAI SEMESTER 1 (SATU)
MA NEGERI PARON
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
MATA PELAJARAN : AL-QUR'AN HADIS GURU MATA PELAJARAN : Dra. Ruwi Indrati WH
KKM : 2.66

NAMA SISWA NILAI KI3


NO BENTUK PENILAIAN TULIS/ULANGAN HARIAN 1
KOMPETENSI DASAR KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2
1 AINUN USWATUN KHASANAH 78 78 78 78 78 78 78
2 DUROTUL KHAMIDAH 80 80 80 80 80 80 80
3 DWI AYU AGUSTIN 90 90 90 90 90 90 90
4 ERNI KHOIRIYAH 90 90 90 90 90 90 90
5 FITRIYANI ULYA INAS NAFISAH 78 78 78 78 78 78 78
6 HILWA HANIN ZAKIYA 80 80 80 80 80 80 80
7 INDAH NURAINI 90 90 90 90 90 90 90
8 KHOMARIYATUN 90 90 90 90 90 90 90
9 LILIK KHOIRIYAH 78 78 78 78 78 78 78
10 LINDA SULISTIA NINGSIH 80 80 80 80 80 80 80
11 MILATUN NAFI'AH 90 90 90 90 90 90 90
12 NIKEN BUDI LESTARI 90 90 90 90 90 90 90
13 NOPIANA RUMITASARI 78 78 78 78 78 78 78
14 NURUL HIDAYAH 80 80 80 80 80 80 80
15 NUTFAH NING ARUM 90 90 90 90 90 90 90
16 PUJA RUKMIATI 90 90 90 90 90 90 90
17 PUTRI IMROATUS SHOLIKAH 78 78 78 78 78 78 78
18 REFI ENDRIYANI RATNASARI 80 80 80 80 80 80 80
19 RILA FAIDZUNNISA' 90 90 90 90 90 90 90
20 SELLA RATNA KIKI YUHANA 90 90 90 90 90 90 90
21 SINTIYA YUNITA SARI 78 78 78 78 78 78 78
22 YULIANA DEWI 80 80 80 80 80 80 80
23 AGUS TRIYANI 90 90 90 90 90 90 90
24 AZIZ SYAHRONI 90 90 90 90 90 90 90
25 GESY FAJAR ANANDA 78 78 78 78 78 78 78
26 GILANG NUR ROMADHON 80 80 80 80 80 80 80
27 HABIB QOIRUL TABI'IN 90 90 90 90 90 90 90
28 JUTIN PRADIKA WIDY 90 90 90 90 90 90 90
29 M.WAKHID AZHARI 78 78 78 78 78 78 78
30 MA'RUF HANAFI 80 80 80 80 80 80 80
31 MARWAN EKO SAPUTRA 90 90 90 90 90 90 90
32 MOHAMMAD FAISAL NURDIANSYAH 90 90 90 90 90 90 90
33 REZA MAULANA IBRAHIM 70 70 70 70 70 70 70
34 SEPTIAN KRISMADI 80 80 80 80 80 80 80
35 YAHYA DITAMA ALLMADANI 90 90 90 90 90 90 90
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0
56 0
57 0
58 0
59 0
60 0
NILAI KI3 NILAI KI3
TULIS/ULANGAN HARIAN 2 TULIS/ULANGAN HARIAN 3
KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
70 70 70 70 70 70 70 70
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
AI KI3 NILAI KI3
GAN HARIAN 3 LISAN 1
KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
70 70 70 70 70
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
NILAI KI3 NILAI
LISAN 2 LISAN
KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
NILAI KI3 NILAI KI3
LISAN 3 PENUGASAN 1
KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
70 70 70 70 70
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
NILAI KI3
PENUGASAN 2
KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
NILAI KI3
NILAI RAPOR KI3
PENUGASAN 3
KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 UTS UAS
0 0 0 0 89 85
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
DAFTAR NILAI SEMESTER 1 (SATU)
MA NEGERI PARON
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
MATA PELAJARAN : AL-QUR'AN HADIS GURU MATA PELAJARAN : Dra. Ruwi Indrati WH
KKM : 2.66

NAMA SISWA NILAI KI4


NO BENTUK PENILAIAN UNJUK KERJA/PRAKTEK 1
KOMPETENSI DASAR KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2
1 AINUN USWATUN KHASANAH 78 78 78 78 78 78 78
2 DUROTUL KHAMIDAH 80 80 80 80 80 80 80
3 DWI AYU AGUSTIN 90 90 90 90 90 90 90
4 ERNI KHOIRIYAH 90 90 90 90 90 90 90
5 FITRIYANI ULYA INAS NAFISAH 78 78 78 78 78 78 78
6 HILWA HANIN ZAKIYA 80 80 80 80 80 80 80
7 INDAH NURAINI 90 90 90 90 90 90 90
8 KHOMARIYATUN 90 90 90 90 90 90 90
9 LILIK KHOIRIYAH 78 78 78 78 78 78 78
10 LINDA SULISTIA NINGSIH 80 80 80 80 80 80 80
11 MILATUN NAFI'AH 90 90 90 90 90 90 90
12 NIKEN BUDI LESTARI 90 90 90 90 90 90 90
13 NOPIANA RUMITASARI 78 78 78 78 78 78 78
14 NURUL HIDAYAH 80 80 80 80 80 80 80
15 NUTFAH NING ARUM 90 90 90 90 90 90 90
16 PUJA RUKMIATI 90 90 90 90 90 90 90
17 PUTRI IMROATUS SHOLIKAH 78 78 78 78 78 78 78
18 REFI ENDRIYANI RATNASARI 80 80 80 80 80 80 80
19 RILA FAIDZUNNISA' 90 90 90 90 90 90 90
20 SELLA RATNA KIKI YUHANA 90 90 90 90 90 90 90
21 SINTIYA YUNITA SARI 78 78 78 78 78 78 78
22 YULIANA DEWI 80 80 80 80 80 80 80
23 AGUS TRIYANI 90 90 90 90 90 90 90
24 AZIZ SYAHRONI 90 90 90 90 90 90 90
25 GESY FAJAR ANANDA 78 78 78 78 78 78 78
26 GILANG NUR ROMADHON 80 80 80 80 80 80 80
27 HABIB QOIRUL TABI'IN 90 90 90 90 90 90 90
28 JUTIN PRADIKA WIDY 90 90 90 90 90 90 90
29 M.WAKHID AZHARI 78 78 78 78 78 78 78
30 MA'RUF HANAFI 80 80 80 80 80 80 80
31 MARWAN EKO SAPUTRA 90 90 90 90 90 90 90
32 MOHAMMAD FAISAL NURDIANSYAH 90 90 90 90 90 90 90
33 REZA MAULANA IBRAHIM 70 70 70 70 70 70 70
34 SEPTIAN KRISMADI 80 80 80 80 80 80 80
35 YAHYA DITAMA ALLMADANI 90 90 90 90 90 90 90
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0
56 0
57 0
58 0
59 0
60 0
NILAI KI4 NILAI KI4
UNJUK KERJA/PRAKTEK 2 UNJUK KERJA/PRAKTEK 3
KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90
70 70 70 70 70 70 70 70
80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90
AI KI4 NILAI KI4
A/PRAKTEK 3 PROJEK 1
KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
70 70 70 70 70
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
NILAI KI4 NILAI
PROJEK 2 PROJE
KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
NILAI KI4 NILAI KI4
PROJEK 3 PORTOFOLIO 1
KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
78 78 78 78 78
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
90 90 90 90 90
70 70 70 70 70
80 80 80 80 80
90 90 90 90 90
NILAI KI4
PORTOFOLIO 2
KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
NILAI KI4
NILAI RAPOR KI4
PORTOFOLIO 3
KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16 KD-17 KD-18 KD-19 KD-20 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 KD-10 KD-11 KD-12 KD-13 KD-14 KD-15 KD-16
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KD-17 KD-18 KD-19 KD-20
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
MATA PELAJARAN : AL-QUR'AN HADIS GURU MATA PELAJARAN : Dra. Ruwi Indrati WH

NAMA SISWA NILAI KI12


BENTUK PENILAIAN DAFTAR SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL (ANTAR MAPEL)
NO
taat toleransi tanggung
ASPEK PENILAIAN beriman bertakwa bersyukur jujur disiplin responsif peduli percaya diri kerjasama teliti
beribadah beribadah jawab

1 AINUN USWATUN KHASANAH 4


2 DUROTUL KHAMIDAH
3 DWI AYU AGUSTIN
4 ERNI KHOIRIYAH
5 FITRIYANI ULYA INAS NAFISAH
6 HILWA HANIN ZAKIYA
7 INDAH NURAINI
8 KHOMARIYATUN
9 LILIK KHOIRIYAH
10 LINDA SULISTIA NINGSIH
11 MILATUN NAFI'AH
12 NIKEN BUDI LESTARI
13 NOPIANA RUMITASARI
14 NURUL HIDAYAH
15 NUTFAH NING ARUM
16 PUJA RUKMIATI
17 PUTRI IMROATUS SHOLIKAH
18 REFI ENDRIYANI RATNASARI
19 RILA FAIDZUNNISA'
20 SELLA RATNA KIKI YUHANA
21 SINTIYA YUNITA SARI
22 YULIANA DEWI
23 AGUS TRIYANI
24 AZIZ SYAHRONI
25 GESY FAJAR ANANDA
26 GILANG NUR ROMADHON
27 HABIB QOIRUL TABI'IN
28 JUTIN PRADIKA WIDY
29 M.WAKHID AZHARI
30 MA'RUF HANAFI
31 MARWAN EKO SAPUTRA
32 MOHAMMAD FAISAL NURDIANSYAH
33 REZA MAULANA IBRAHIM
34 SEPTIAN KRISMADI
35 YAHYA DITAMA ALLMADANI
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0
56 0
57 0
58 0
59 0
60 0
NILAI KI12
DAFTAR SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL (ANTAR MAPEL)

kreatif tekun
DAFTAR KOMPETENSI DASAR
MA NEGERI PARON
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
MATA PELAJARAN : AL-QUR'AN HADIS

NO KD - KI1 KD - KI2 KD - KI3


menghayati keoutentikan al-Qur’an sebagai wahyu Allah, menunjukkan sikap yang berpegang teguh untuk memahami pengertian Al-Qur’an menurut para ulama,
1 mengamalkan ajaran al-Qur'an,
meyakini al-Qur’an sebagai pedoman hidup, menunjukkan perilaku cermat terhadap dalil syar’i memahami bukti keoutentikan Al-Qur’an,
2 sebagai implementasi dari belajar tentang bukti
keotentikan al-Qur’an,
mengfungsikan al-Qur’an secara tepat dan benar dalam menunjukkan prilaku yang mengamalkan ajaran Al- memahami tujuan dan fungsi Al-Qur’an,
3 kehidupan sehari-hari, Qur’an,
meyakini kebenaran nilai-nilai yang terdapat pada pokok- menunjukkan perilaku yang menjadikan Al-Qur’an memahami pokok-pokok isi Al-Qur’an,
4 pokok isi al-Qur’an, sebagai sumber hukum dalam kehidupan sehari-hari,

beramal sesuai dengan kandungan Surat al- memiliki sikap yang mencerminkan fungsi manusia baik memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang manusia dan
Mu’minuun:12-14; Surat al-Nahl:78; Surat al-Baqarah:30- sebagai hamba Allah maupun khalifahNya di bumi tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi pada
32; dan Surat adz-Dzaariyat: 56 (dalam kehidupan sehari- sebagaimana yang terkandung dalam Surat al- QS al-Mu’minuun:12-14; QS al-Nahl:78; QS al-
5 hari), Mu’minuun:12-14; Surat al-Nahl:78; Surat al-Baqarah:30- Baqarah:30-32; dan QS adz-Dzaariyat: 57,
32; dan Surat adz-Dzaariyat: 56,

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
FTAR KOMPETENSI DASAR
MA NEGERI PARON
UN PELAJARAN 2014-2015

KD - KI4
menyajikan pengertian al-Qur'an yang disampaikan para
ulama,
menunjukkan contoh bukti-bukti keautentikan Al-Qur’an,

menceritakan kisah orang yang menjadikan al-Qur’an


sesuai dengan tujuan dan fungsinya,
memaparkan pokok-pokok ajaran al-Qur’an beserta
contoh-contohnya dalam ayat,

mendemonstrasikan hafalan dan arti per kata ayat-ayat


al-Qur’an tentang manusia dan tugasnya sebagai hamba
Allah dan khalifah di bumi pada Surat al-Mu’minuun:12-
14; Surat al-Nahl:78; Surat al-Baqarah:30-32; dan Surat
adz-Dzaariyat: 56,
DAFTAR KOMPETENSI DASAR MUATAN LOKAL
1 MA NEGERI PARON
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
MUATAN LOKAL : Bahasa Jawa
NO KD - KI1 KD - KI2 KD - KI3 KD - KI4

NO Bahasa Jawa Bahasa Jawa Bahasa Jawa Bahasa Jawa


mensyukuri anugerah Tuhan akan menunjukkan sikap tanggung jawab, memahami teks pengumuman, membuat teks pengumuman dengan
keberadaan bahasa daerah dan peduli, responsif dan santun dalam berbagai jenis dengan tingkatan
menggunakannya sesuai kaidah dan menggunakan bahasa daerah untuk bahasa Jawa yaitu, ngoko, dan krama
konteks untuk berkomunikasi, mendengarkan pengumuman, inggil,
menanggapi informasi dari media
1 elektronik (berita dan nonberita),

memahami hal-hal yang menarik membaca cerita pendek dan


tokoh cerita pendek yang menandai tokoh-tokoh yang ada pada
disampaikan secara langsung, cerkak,
2

menceritakan berbagai pengalaman bercerita berbagai pengalaman lucu,


dengan pilihan kata dan ekspresi yang pengalaman menyenangkan,
tepat,mendiskusikan masalah yang pengalaman menyedihkan,
3 ditemukan dari berbagai berita, pengalaman menakutkan,
artikel, atau buku,

mamahami ide pokok berbagai teks menemukan ide pokok berbagai teks
nonsastra dengan teknik membaca nonsastra dengan teknik membaca
cepat, cepat 250 kata/menit,
mengidentifikasi ide pokok teks
nonsastra dari berbagai sumber
melalui teknik membaca ekstensif,
4 merangkum seluruh isi informasi teks
buku ke dalam beberapa kalimat
dengan membaca memindai,
memahami dan membedakan menulis gagasan dengan
paragraf deskriptif, paragraf eksposisi, menggunakan pola urutan waktu dan
paragraf argumentatif, tempat dalam bentuk paragraf,
menulis paragraf deskriptif, menulis
5 paragraf eksposisi, menulis paragraf
argumentatif,

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DAFTAR KOMPETENSI DASAR MUATAN LOKAL
2 MA NEGERI PARON
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
MUATAN LOKAL : Elektro
NO KD - KI1 KD - KI2 KD - KI3 KD - KI4

NO Elektro Elektro Elektro Elektro


menghayati dan mengamalkan ajaran menunjukkan perilaku jujur, disiplin, mendeskripsikan dan menganalisis menyajikan data macam bahan
agama yang dianutnya, bertanggung jawab, peduli (gotong pengetahuan faktual, konsep dan pertukangan listrik dan besar satuan
royong, kerjasama, toleran, damai), prinsip karakteristik atom, sebagai –satuan dalam teknik listrik,
santun, dalam menyelesaikan dasar bahan pertukangan listrik,
berbagai permasalahan nyata,
1

memiliki rasa ingin tahu, responsive menganalisis data jenis dan bentuk menyajikan data dan menganalisis
dan proaktif sebagai bagian dari fisik alat-alat prtukangan listrik yang menggunakan alat-alat pertukangan
solusi dalam interaksi dengan spesifik sesuai dengan fungsinya listrik dan menemukan fungsi
2 lingkungan sosial dan alam, dalam memecahkan masalah, kerjanya,

berinteraksi secara efektif dengan mengolah, menalar dan menyajikan menerapkan dan menyajikan hasil
lingkungan sosial dan alam serta dalam ranah konkrit dan abstrak pemecahan masalah nyata dengan
dalam menempatkan diri sebagai terkait dengan perbaikan peralatan cara perawatan, perbaikan,
3 cerminan bangsa dalam pergaulan rumah tangga listrik baik di sekolah pemeriksaan peralatan rumah tangga
dunia, maupun dirumah secara mandiri, listrik,

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DAFTAR KOMPETENSI DASAR MUATAN LOKAL
3 MA NEGERI PARON
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
MUATAN LOKAL : Tartil
NO KD - KI1 KD - KI2 KD - KI3 KD - KI4

NO Tartil Tartil Tartil Tartil


menghayati keoutentikan al-Qur’an menunjukkan sikap yang berpegang mengenal huruf hijaiyah asli dan melafalkan huruf hijaiyah berharokat
sebagai wahyu Allah, teguh untuk mengamalkan ajaran al- angka arab, fathah tidak sambung, berharokat
Qur an, fathah sambung,

meyakini al-Qur’an sebagai pedoman menunjukkan perilaku cermat mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah melafalkan huruf hijaiyah berharokat
hidup, terhadap dalil syar’i sebagai berharokat fathah tidak sambung, fathah, kasroh, dlommah, fathatain,
implementasi dari belajar tentang berharokat fathah sambung, kasrotain, dlommatain,
2 bukti keoutentikan al-Qur’an,

mensyukuri kesempatan dapat menunjukkan prilaku yang mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah melafalkan bacaan panjang satu alif,
mempelajari cara membaca Al-Qur’an mengamalkan ajaran Al-Qur’an, berharokat fathah, kasroh, dlommah, fathah panjang, kasroh panjang,
secara tepat dan benar, fathatain, kasrotain, dlommatain, dlommah panjang,
3

menunjukkan perilaku yang mengidentifikasi bacaan panjang satu


menjadikan Al-Qur’an sebagai alif, fathah panjang, kasroh panjang,
sumber hukum dalam kehidupan dlommah panjang,
sehari-hari,

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20