Вы находитесь на странице: 1из 8

Proiect educativ: Mai întâi caracterul

Argument

Ce să facem pentru copii? O întrebare frecventă într-o lume în care mereu auzim „nu am timp”.
Trăim vremuri în care părinții nu mai înțeleg că educarea, împlinirea trebuințelor de bază (fiziologice,
dragoste, securitate), formarea caracterelor copiilor au o mai mare importanță decât cultivarea pământului,
clădirea caselor, cariera profesională.
Pe de altă parte, influențele societății de azi nu mai transmit valorile morale care le dorim în
caracterele copiilor noștri. Cu toate acestea, un lucru rămâne neschimbat și anume faptul că preșcolarul are
aceleași nevoi de dragoste, securitate, educație.
Educaţia preşcolară este importantă deoarece în această perioadă de viaţă se pun bazele viitorului
adult, iar grădinița reprezintă unul din mediile educative cu impact esențial asupra copilului. (Mihaela
Lăzărescu, Laborator preșcolar, Editura V & I Integral, București, 2002, p. 10).
Un alt autor subliniază același adevăr spunând despre copii că aceștia „calcă pe urmele celor care i-
au educat” indiferent dacă aceste modele sunt bune sau rele. Astfel, atât familia cât şi grădiniţa reprezintă
mediile educative cu impact esenţial asupra procesului de formare a personalităţii preşcolarilor. (Ken Davis,
Cum sã trãieşti cu pãrinţii fãrã sã-ţi pierzi minţile, Editura Aqua Forte, Cluj-Napoca, 1998, p. 30).
Pornind de la aceste premise grădinița noastră și-a propus ca prioritate în procesul de educare a
copiilor caracterele acestora, urmărind formarea și dezvoltarea trăsăturilor de caracter pozitive prin activități
didactice specifice vârstei preșcolarității. Aceste activități sunt cuprinse în proiectul educativ ”Mai întâi
caracterul” și se desfășoară în partenerial cu alte trei grădinițe din județul Arad.

Tema proiectului: Mai întâi caracterul


Organizator: Grădinița Samariteanul nr. 23 Buteni
Parteneri:

 Centrul Cultural Județean Arad (finanțator)


 A. C. C. ”Bartimeu” Buteni (finanțator)
 Inspectoratul Școlar Județean Arad
 Primăria Comunei Buteni
 Grădinița „Gosen„ Arad
 Grădinița P. N. Păiușeni
 Grădinița „Samariteanul„ nr 11 Sâmbăteni

Coordonatori: Emilia Sorițeu - Inspector învățământul preșcolar ISJ Arad


Rauca Elisabeta – Director Grădinița Samariteanul nr. 23 Buteni

Perioada de desfășurare: Mai – Decembrie 2010

Grupul țintă: Copiii din unitățile implicate în proiect

Scopul proiectului:
 Formarea caracterului copiilor preșcolari prin acțiuni educativ-cultural-recreative la nivelul unităților
de învățământ pilot și diseminarea acțiunii de formare a personalității ca model de bună practică în
societatea noastră.

Obiective privind preșcolarii:


 Să-și formeze unele trăsături pozitive de voință și caracter și o atitudine pozitivă față de sine și de
ceilalți
 Să participe afectiv, activ, la activitățile desfășurate în cadrul proiectului
Obiective privind cadrele didactice:
 Să implice părinții și alți factori educaționali în vederea realizării obiectivelor propuse în proiect
 Să organizeze și să desfășoare activități instructiv-educative diverse și atractive pentru atingerea
scopului propus
 Să aibă în vedere dezvoltarea la copii a unor comportamente și atitudini morale care să aibă valoare
de model
 Să asigiure resurse materiale, temporale și umane necesare pentru desfășurarea activităților
planificate
 Să redacteze materiale didactice în vederea atingerii obiectivelor propuse
 Să dea dovadă de spirit de echipă în realizarea obiectivelor propuse

Obiective privind părinții:


 Să colaboreze cu cadrele didactice pentru realizarea obiectivelor proiectului
 Să conștientizeze necesitatea promovării în familie a valorilor moral-creștine

Despre proiect:

 Proiectul promovează formarea și dezvoltarea trăsăturilor de caracter pozitive prin activități


didactice specifice vârstei preșcolarității
 Proiectul este finațat parțial de Centrul Cultural Județean Arad și Asociația Creștină Caritabilă
Bartimeu Buteni
 În proiect sunt implicați 200 de preșcolari din cele patru grădinițe, Inspectoarea de la învățământul
preșcolar, 10 educatoare, 400 de părinți, reprezentanți ai ACC Bartimeu, instituții din comunitatea
locală cu care colaborăm în diferite acivități (primării, dispensare medicale, biserici).
 În cadrul proiectului se redactează caiete de activități pentru preșcolari care să sprijine și să asigure
continuitatea proiectului și în anul 2011.

Desfășurarea proiectului

În fiecare etapă a proiectului vom urmări dezvoltarea unor trăsături de caracter (valori), cărora le este
atribuit un titlu sugestiv şi presupun desfăşurarea mai multor activităţi educativ -instructive după cum
urmează:

 Mai 2010:
Tema lunii: Și eu ocrotesc natura
Trăsături de caracter urmărite: grija față de mediul înconjurător, respectul,
sensibilitatea, hărnicia
Activități:
 Realizarea și îngrijirea unor spații verzi
 Activități de ecologizare
 Excursie la Valea Hurezului - Chisindia

 Iunie 2010:
Tema lunii: Prietenia
Trăsături de caracter urmărite: prietenia, sinceritatera, încrederea, curajul
Activități:
 Spectacolul talentelor “Eu sunt unic”
 Tombola prieteniei
 Expoziție „Am și eu ceva de spus”

 Septembrie/ Octombrie 2010:


Tema lunii: Știu să fiu mulțumitor
Trăsături de caracter urmărite: mulțumirea, recunoștința, hărnicia, dărnicia
Activități:
 Elaborarea caietelor de activități pentru preșcolari
 Să cresc mare și voinic – întîlnire cu specialiști nutriționiști
 Ziua Recoltei/Ziua Mulțumirii
 Tabloul mulțumirii – colaj

 Noiembrie 2010:
Tema lunii: Nu-s prea mic ca să fiu de ajutor
Trăsături de caracter urmărite: altruismul, ordinea, ascultarea, hărnicia
Activități:
 Șezători cu povești
 Vizionare “În căutarea lui Nemo”
 Vizionare „Samariteanul milostiv”
 Activități didactice Așa da! Așa nu!

 Decembrie 2010:
Tema lunii: Dăruind altora
Trăsături de caracter urmărite: dragostea, bucuria, dărnicia
Activități:
 Concert de colinde “S-a născut Mesia”
 „Dăruind altora” colectarea și dăruirea de bunuri copiilor orfani și din familii nevoiașe
 Activități artistico-plastice ”Bucuriile Crăciunului”

În continuare vom prezenta imagini din cadrul activităților desfășurate în cadrul proiectului:

Și eu ocrotesc natura- excursie pe Valea Hurezului

Educatoarele grădinițelor din cadrul proiectului au realizat caiete de activități interdisciplinare care
să sprijine formarea trăsăturilor pozitive de caracter a preșcolarilor. Fiecare capitol al caietului este structurat
în jurul unor trăsături de caracter, copiii trebuind să rezolve mai multe sarcini de lucru cu privire la acestea.
Iată câteva exemple din aceste activități cuprinse în caiete:
Cum pot să mulţumesc?m!
Să discutăm!Ce fac copiii din imagini? Cum îşi exprimă ei mulţumirea faţă de
alţii?
S

văm şi să discutăm!
Hărnicie, vrednicie
Să observăm şi să discutăm!
Cu ce se ocupă oamenii în anotimpul toamna? Ce face copilul din imagine? Cum sunt
răsplătiţi oamenii harnici?

Omul harnic
Dumitru Matcovschi

Dintr-o prună creşte un prun


Din alună un alun.
Dintr-o ghindă un stejar
Din arţar tot un arţar.
Dintr-o nucă, nuc răsare
Drumul creşte din cărare.
Din izvor, fântâna, râul,
Iar din bob răsare grâul.
Omul harnic din ce creşte?
Din copilul ce munceşte.
Aşa da! Aşa nu!
Să discutăm! Să lucrăm!
SĂ DISCUTĂM! SĂ LUCRĂM!
Din ce poveste fac parte personajele din imagini? Ce face Scufiţa Roşie în fiecare
imagine?
Lipeşte câte o bulină roşie în dreptul imaginilor unde Scufiţa Roşie a dat dovadă de
ascultare şi câte o bulină albastră în dreptul imaginilor unde ea nu a ascultat.
Să ocrotim mediul înconjurătorscutăm!
SĂ DISCUTĂM!
Ionică şi prietenii lui au fost la picnic. Priviţi cum a rămas natura în urma lor! Ce au greşit
aceşti copii? Cum este bine să procedăm când mergem în excursii?

Să lucrăm!
Descrie imaginile şi spune ce reprezintă fiecare, apoi colorează-le.
Educația este un proces complex, prin care se urmărește dezvoltarea personalității copiilor din toate
punctele de vedere. Accentul proiectului nostru este pe educația formativă din punct de vedere moral, dorind
ca micuții noștri prin situațiile de învățare și experiențele deosebite, să adune valori și comportamente
pozitive pentru formarea caracterului lor.
Mulțumim tuturor partenerilor din cadrul acestui proiect și încurajăm cât mai multe cadre didactice
să fie parte la formarea tinerei generații într-o societate care are nevoie de modele demne de urmat.

Bibliografie

Ken Davis, Cum sã trãieşti cu pãrinţii fãrã sã-ţi pierzi minţile, Editura Aqua Forte,
Cluj-Napoca, 1998

Lăzărescu Mihaela , Laborator preșcolar, Editura V & I Integral, București, 2002

*** Curriculum pentru învățământul preșcolar, Editura Didactica Publishing House,


București, 2009