Вы находитесь на странице: 1из 25

Microsoft Power Point

U poslovnom savremenom svijetu prezentacije su postale uobičajen način za izvođenje


nastave, predstavljanja poslova, projekata, rješenja, ideja, itd. Način na koji se nešto
prezentuje je veoma važan. Upravo zbog toga postoje razne aplikacije za kreiranje prezentacije
koje omogućavaju efektno i dopadljivo prezentiranje raznih informacija. Popularna aplikacija
za kreiranje računarskih prezentacija je Microsoft PowerPoint (MS PowerPoint).
Microsoft PowerPoint je program koji omogućava korisniku da dizajnira
prezentaciju koja sadrži višestruke slajdove. Ovi slajdovi mogu da sadrže slike, tekst, video
klipove i slične vrste informacija. MSPowerPoint je koristan za održavanje nastave, držanje
seminara, konferencija i drugih javnih nastupa zato što korisnik može upotrijebiti tekst na
ekranu da se podsjeti o informacijama koje se prenose publici kao i da prenese i objasni
grafike, dijagrame i sl. podatke.
Default-ni tip PowerPoint fajlova je .ppt. PowerPoint omogućava da se prezentacija
snimi i u drugim formatima. Često se koristi “show” format koji omogućava pokretanje
prezentacije bez otvaranja radnog okruženja PowerPoint-a (.pps format).

Start MSPowerPoint

Aplikaciju za kreiranje računarskih prezentacija pokrećete klikom na Start, klikom na


Programs i izborom Microsoft PowerPoint. (Može se desiti da kada otvorite Programs
morate prvo otvoriti Microsoft Office a zatim kliknuti na Microsoft
PowerPoint.

Standardni izgled PowerPoint prozora prikazan je na slici. Prezentacija se sastoji iz slajdova


koji sadrže podatke i informacije za predstavljanje.

Izbor
Slajdovi šablona

Prikazi (View)
Osnovni djelovi prezentacije

Prezentacija je skup slajdova (Slide), bilješki (Notes Page- namijenjeno prezentatoru


za lakše prezentiranje) i ispisa slajdova u raznim formatima. Slajd je jedna stranica
prezentacije koja sadrži
informacije i podatke koje želite da prezentirate i oni se raspoređuju u slajdu prema šemi
slajda (Slide Layout). Na slajdu se mogu nalaziti kombinovani tekst, grafici, tabele, slike,
crteži, audio objekti, video i animirani efekti. Šabloni (Design Templates) su gotovi dizajni
slajdova koji su ugrađeni u PowerPoint-u. Osnovni element šablona je Glavni slajd (Slide
Master) i on sadrži informacije o šablonu (tip fonta, veličinu i poziciju elemente slajda,
izgled pozadine i boje). Svaki element slajda pojavljuje se u sopstvenom okviru. Okvir
(Placeholder) je nevidljivi pravougaonik koji definiše poziciju, veličinu i opšti format
elemenata koji se nalaze u njemu.Prezentaciju u PowerPoint-u možete raditi u nekoliko
različitih prikaza.

PowerPoint Views

PowerPoint vam nudi mogućnost da pogledate Vašu prezentaciju u nekoliko različitih


prikaza. Da mijenjate različite prikaze koristite meni View ili kliknite na dugmad koja se
nalaze u donjem lijevom uglu ekrana.

Slide Show – prikaz koji koristite da prezentujete


Vašu prezentaciju i to je neizmjenjiv
način.(F5)
Slide Sorter – prikaz za pregled većeg broja slajdova ili svih
slajdova u prezentaciji. U ovom prikazu ne
može se raditi na tekstu ili vizuelnim elementima ali
se slajdovi u njemu mogu brisati, premještati, kopirati
i dodavati.
Da izbrišete slajd kliknite na njega i pritisnite dugme
Delete.
Da premjestite slajd kliknite na njega i vucite ga do
željenog mjesta i kada slajd bude u pravoj poziciji
pojaviće se vertikalna linija.
Da iskopirate slajd izaberite iz pomoćnog menija
naredbu Copy.
Da dodate slajd kliknite na dugme New Slide na
toolbar-u ili na naredbu New Slide u okviru Insert
komande. Na ovaj način se kreira novi slajd istog
dizajna ali mu se šema može promijeniti zavisno od
sadržaja.
Normal – glavni način prikaza u kome vršite kreiranje slajdova.

Slide View - prikaz u kojem možete uređivati


slajdove, dodavati grafike i druge
objekte, mijenjati tekst ili
primjenjivati razne efekte.

Outline View- možete organizovati i razvijati sadržaj u uokvirenom pregledu


(outline
view). Samo glavni tekst i naslov svakog slajda su vidjivi.

Kreiranje prezentacije

Novu prezentaciju možete otvoriti klikom na meni File i izaberete naredbu New.
Prezentaciju možete kreirati na jedan od tri načina.

- Blank presentation (praznu prezentaciju). Ovaj


način nudi korisniku mogućnost da krene od
početka sa potpuno praznom prezentacijom koju
sam kreira.
- From design template (iz dizajna šablona). Nudi
standardizovanu grupu slajdova koji imaju isti
izgled pozadine i boju te šeme. Svaki slajd
uključuje placeholders za različite objekte koji se
mogu insertovati na slajd. Ovo je i najpopularniji
metod i često najlakši za korišćenje.
- AutoContent wizard (uz pomoć čarobnjaka). Nudi
korak po korak u kreiranju prezentacije tako da na
osnovu vaših odgovora kreira čitavu prezentaciju.
Korisnicima kojima može trebati pomoć za
počinjanje sa njihovom prezentacijom ovo može biti
korisno.
Ako izaberete opciju Blank presentation
nakon toga možete izabrati šemu slajdova koje
želite da prezentirate. Šeme su slikovito
prikazane i grupisane u kategorije. Birate je
prostim klikom na izgled slajda.
Text Layouts – ako će na slajdu biti samo
tekst.
Content Layouts – ako će na slajdu biti
različiti sadržaju kao što su: slike, zvuk,
grafikoni, tablice.
Text and Content Layouts - ako će na
slajdu biti tekst i neki sadržaj.
Other Layouts – ako će na slajdu tekst biti
u obliku tablica, dijagrama, grafika...
Glavni slajdovi

Ako želite da koristite gotove dizajne slajdova izaberite opciju From design
template. U Slide Design pogledajte ponuđene šablone i izaberite odgovarajući. Slide
Master (glavni slajd) tog šablona će se dodati prezentaciji. Kliknite na dugme View i kad ga
otvorite kliknite na Master i izaberete Slide Master( ili Handout Master, Notes Master). A
ako želite promijeniti šemu slajda otvorite meni Format i izaberite Slide Layouts. Kliknite
mišem na okvir sa uputstvom:

 Click to add title - upišite tekst naslova.


 Click to add subtitle - upišite tekst podnaslova.
 Click to add text - upišite tekst slajda.
 Click icon to add content - izaberite neki od ponuđenih sadržaja
okvira (tabela, grafik, slika, clip-art, dijagram ili video).

Kada popunite prvi slajd (obično je to samo naslov prezentacije i ime prezentatora)
treba uzeti novi. Detaljnije objašnjenje o Slide Master-u je dato u Dodatku.
Nakon kreiranja prezentacije
potrebno je snimiti. Otvoriti meni
File i izaberite Save As. U Save In
izaberite lokaciju na kojoj želite da
sačuvate prezentaciju i u polju File
Name unesite naziv prezentacije i
kliknite na Save.

Pokretanje prezentacije

Prezentaciju možete pokrenuti iz PowerPoint-a. Otvorite fajl sa prezentacijom i


kliknite na naredbu View Show iz menija Slide Show. Prezentacija se može startovati i
pritiskom na taster F5.
Ako ne želite da otvorite PowerPoint, iz kontekst menija fajla izaberite opciju Show.
Način prikazivanja prezentacije možete još prilagoditi zavisno od toga hoće li autor
prezentacije mijenjati slajdove ili će to raditi sami korisnici. Možete postaviti da se
prezentacija sama prikazuje tako da se poslije zadnjeg slajda ponovno pokaže prvi slajd. Sve
ovo možete namjestiti tako da iz Slide Show odaberete Set Up Show.
U polju Show type određujete način prikazivanja
prezentacije:
Presented by a speaker(full screen)-ako će se prezentacija
prikazivati preko čitavog ekrana ili
Browsed by an individual(window)- samo u određenom
prozoru, dok opcija Browsed at a kiosk (full screen)
prikazuje prezentaciju preko čitavog ekrana i onemogućava
promjene od strane gledaoca.
Ako želite da se prezentacija prikazuje neprestano u petlji,
onda odaberete Loop continuously until 'Esc', odnosno do
pritiska na dugme Esc. Prezentacija se može prikazivati bez
govornika (Show without narration) ili bez animacije
(Show without animation). U polju Show slides
određujete hoće li se prikazivati svi slajdove (All) ili samo
određeni (upišite broj slajda u polje From .. to).

U polju Advance slides ako želite da se način izmjene slajda izvršava ručno kliknite
Manually ili na osnovu vremenskih razmaka kliknite Using timings, if present.

Kontrola slajdova

Tokom prezentacije treba kontrolisati prelazak sa slajda na sledeći i prethodni slajd.


Za prelazak na sledeći slajd se koristi: lijevi klik, razmaknica, Enter ili tasteri za pomjeranje
kursora (dolje ili desno). Za prelazak na prethodni slajd se koristi: Backspace ili tasteri za
pomjeranje kursora (gore ili lijevo).

Promjene šeme i šablona prezentacije

Promjena šeme slajda

Često prezentaciju treba mijenjati ili joj nešto dodavati nakon unosa sadržaja u
okvire (Placeholder). Prvo se selektuju svi slajdovi kojima želite promijeniti šemu (klik na
njih + Ctrl). Iz menija Format izaberite Slide Layout .U okviru Slide Layout, kliknite na
željenu šemu, a zatim na strelicu za padajući meni desno od te šeme i izaberete.
 Apply to Selected Slides-ako želite da
primijenite šemu na izabrane slajdove.
 Insert New Slide-ako želite da dodate novi
slajd sa izabranom šemom.
 Reapply Layout-ako želite da izabranim
slajdovima vratite karakteristike originalne
šeme, ako su promijenjene.

Promjena dizajna slajda

Selektujte sve slajdove kojima želite promijeniti dizajn. Iz menija Format izaberite
Slide Design. Klikom odaberete željeni šablon i zatim kliknete na strelicu na sličici šablona i
izaberete način primjene.

 Apply to Selected Slides-ako želite da


šablon primijenite na selektovane
slajdove.
 Apply to All Slides-ako želite da
šablon primijenite na sve slajdove.
 Apply to Master-ako želite da šablon
primijenite na slajdove koji koriste
šablon selektovanog slajda.

Unos bilješki

Prostor za
bilješke

Notes Page su stranice bilješki koje autor prezentacije može upisati ispod svakog
slajda. Dobra prezentacija nema previše teksta po slajdu. Preporučuje se par riječi po slajdu sa
po nekom slikom, dijagramom ili tabelom. Potrebno je prikazati prezentaciju u Normal
pogledu. Prostor gdje se unose bilješke možemo proširiti povlačenjem gornje ivice okna ispod
slajda. Tekst unosimo klikom na polje za bilješke. Bilješke se ne vide tokom prikazivanja
prezentacije. Ako želite da vidite kako će izgledati odštampane bilješke otvorite File, zatim
Print Preview pa iz Print View izaberete Notes Pages.

Promjena šeme boja (Color Schemes)

Šeme boja su set koordiniranih boja koje možete koristiti u Vašoj prezentaciji i sastoji
se od osam boja i to za: pozadinu, tekst i linije, sjenke, tekst naslova, popunjavanje površina,
akcente i veze. Svaki dizajn šablona dolazi sa setom šema boja.

Kliknemo na prekidač Design na toolbar-u ili na naredbu Slide Design


iz menija Format. U desnom dijelu prozora pojaviće se prozor Slide Design. U vrhu prozora
je komanda Color Schemes na koju treba kliknuti. Selektujte slajdove da bi novu šemu boja
primijenili na njih. Nakon klika na izabranu šemu boja, kliknite na strelicu u desnom dijelu
šeme. Iz menija možete izabrati sledeće opcije:

 Apply to Selected Slides – ako


želite da šemu primijenite samo
na selektovane slajdove.
 Apply to All Slides – ako želite
da izabranu šemu primijenite na
sve slajdove.
 Apply to Master – ako želite da
promijenite šemu svih slajdova
baziranih na istom šablonu, kao i
izabrani slajdovi.

Ako Vam se ne sviđaju predhodno programirane boje određenih elemenata u šemi boja,
kliknite na Edit Color Schemes, pri dnu radnog okna.

Pritisnite dugme Custom i izaberite element čiju boju želite da promijenite. Kliknite na
Change Color (promijeni boju). Željenu boju selektujete iz prozora i kliknite na OK.
Ponovite prethodne korake za svaki element šeme. Na kraju kliknite na dugme Apply. Ovo, u
stvari može postati neophodno zbog korišćenja opreme i osvijetljenja u prostoriji gdje
prikazujete svoju prezentaciju.
Promjena boje pozadine slajda

Pozadinsku boja slajda možete promijeniti tako što otvorite meni Format i izaberete
naredbu Background ili jednostavno desnim klikom izvan okvira (placeholder).
Ako kliknete na strelicu desno od polja u prostoru
Background fill (ispuniti pozadinu) možete izabrati neku
od ponuđenih boja ili izabrati naredbu More Colors i
potvrditi sa OK. Da primijenite boju samo na aktivan slajd
klinite Apply a na sve slajdove na Apply to All. Opcija Fill
Effects sadrži četiri mogućnosti Gradient, Texture,
Pattern, and Picture. To su efekti za pozadinu: prelivanje
boja, teksture, razne šare i slike.

Rad sa tekstom

Skica teksta prezentacije (Outline)

Tekst se u PowerPoint-u unosi isto kao i u Word-u. Možete koristiti gotove stilove
ili mijenjati elemente teksta posebno. Sav tekst unosite u okvire predviđene za unos teksta. U
toku unosa teksta možete da radite i na njegovom formatiranju. Prije i prilikom uređivanja
teksta oko okvira se pojavljuje rub koji nestaje završetkom uređivanja teksta i ne vidi se
prilikom prikaza slajdova na ekranu. Skica teksta prezentacije (Outline) omogućava korisniku
da unese sadržaj i ne brine o njegovom formatu.
Otvorite meni View i kliknite na prikaz Normal a zatim izaberite Outline. U njemu
su numerisani slajdovi sa naslovom i tekstom koji sadrže. Prvo se unese naslov. Sadržaj slajda
se uglavnom unosi u obliku listi (Bullets) ili nabrajanja (Numbering).
Nakon toga se pritisne Ctrl +Enter i počne unos teksta. Može i klikom na okvir
(Click to add text) i počne unos liste. Ako želite da započnete sljedeći nivo kliknite na Tab, a
ako hoćete da se vratite na predhodni nivo liste pritisnite digmad Shift+Tab.
U tekstu možete uređivati razmak između redova tako što kliknete na meni Format
i izaberete Line Spacing i u okviru za dijalog Line Spacing podesite parametre.

upišite vrijednost razmaka između


dvije linije teksta.
upišite veličinu praznog prostora
prije početka svakog paragrafa.
upišite veličinu praznog prostora
nakon završetka svakog paragrafa.

Da u tekstu promijenite parametre fonta otvorite meni Format i kliknite na Font.

Možete mijenjati:

- sami font u neki drugi(Font).


- veličinu (Font size).
- boju ( Font color).

Ako želite da poravnate tekst označite ga i otvorite Format a zatim naredbu Alignment i
izaberite jednu od četiri opcije:

1. poravnati lijevo ( Align Left )


2. sredina ( Center )
3. poravnati desno ( Align Right )
4. poravnati s obje strane ( Justify )

Ako želite da kopirate i premještate tekst naredbom Copy iskopirajte tekst pa ga ubacite na
drugo mjesto naredbom Paste. Ako tekst ima drugaciji format od objekta slajda na koji ste
izvršili kopiranje pojaviće se Paste Options.

da zadržite originalni format teksta koji kopirate.


opcija koja se podrazumijeva, da tekst koji kopirate bude
formata šablona.
da zadržite format elementa na koji kopirate.

Iz menija Window izaberite naredbu Arrange All ako želite da kopirate tekst iz neke druge
prezentacije.Da uključite ili isključite opciju Paste Options otvorite Tools zatim Options i na
kartici Edit potvrdite ili poništite opciju Show Paste Options buttons.

Ako želite da automatski formatirate tekst otvorite meni Tools zatim AutoCorrect Options
i izaberite karticu AutoCorrect As You Type.

Ako želite da znake navoda “ “ zamijenite


usmjerenim << >>.

Ako želite da se simbol koji ste započeli


automatski primijeni format liste.
Ako želite da se veličina naslova prilagodi okviru.
Ako želite da se veličina teksta prilagodi okviru.
Ako želite da se nakon stavljanja novog elementa
raspored na slajdu prilagodi jednoj od ugrađenih
šema.
Uređivanje slajdova

Unos novih okvira i manipulisanje njima

Iako koristi šablone, korisnik često ima potrebu za određenim promjenama. Promjene
broja, pozicije i veličine okvira značajno mijenja izgled slajda. Novi okvir se unosi naredbom
Text Box iz menija Insert. Zatim se povlačenjem lijevim klikom na
slajdu obilježi okvir za tekst . Nakon puštanja tastera kursor će blinkati u okviru. Dakle, samo
treba unijeti tekst. Sva pravila za unos teksta važe i ovdje.
Da biste podesili veličinu okvira prvo ga selektujete a to radite tako što kliknete na
ivicu okvira i kad pokazivač dobije oblik dvosmjerne strelice, povucite ga na novu poziciju.

Da bi premjestili okvir, selektujte ga i postavite pokazivač na njegovu ivicu. Kad


pokazivač dobije oblik četvorosmjerne strelice, povucite ga na novu poziciju.

Desnim klikom na ivicu okvira otvorićete njegov kontekst meni. Prepoznaćete naredbe
za manipulisanje okvirom (Cut, Copy, Paste itd). Kad je okvir selektovan dovoljno je
pritisnuti taster Delete i on će nestati. Naredba Undo može povratiti izgubljeno kao i u Word-
u.

Dodavanje raznih objekata

1. Linije

Na traci sa alatima Drawing kliknete na dugme linije koju želite nacrtati.


Postavite pokazivač miša na mjesto početne tačke i držeći pritisnuti taster miša povucite
pokazivač do završne tačke do koje želite staviti kraj linije i kada otpustite taster miša
pojaviće se linija.

2. Figure

Kliknite dugme AutoShapes na paleti Drawing.


Odaberete vrstu objekta kojoj pripada odgovarajuća figura i
kliknuti na nju. Postavite pokazivač miša na mjesto na
kojem želite da bude ugao ili središte figure. Držeći
pritisnuti taster miša i povucite do mjesta na koje želite
staviti suprotni ugao figure. Otpustite taster miša i pojavit
će se figura. U figuri možete upisti tekst tako što ćete
kliknuti desnim tasterom miša i odabrati naredbu Add
Text. Da osjenčite figuru kliknite na nju i pritisnite
Shadow Style pa izaberite neki od gotovih osjenčenja
ili naredbu Shadow Settings i sami definišete sjenku.
Da dodate treću dimenziju figure kliknite na
nju i pritisnite 3-D Style pa izaberite neki od gotovih
efekata ili naredbu 3-D Settings i sami definišite osobine.

3. Dijagrami

Pored teksta, prezentacije često sadrže razne dijagrame. Unosimo tekst u


slajd i kad nam je potreban dijagram kliknemo na naredbu Diagram iz menija Insert. Zatim
izaberemo odgovarajući tip dijagrama i kliknemo na OK. Ako želite da dodate ili promijenite
tekst u elementu dijagrama kliknite u unutrašnjost elementa i upišite tekst
Pri radu sa organizacionim dijagramom
otvoriće se Organization Chart.

U slučaju rada sa drugim dijagramima


otvoriće se Diagram.

U okviru ovih toolbar-a se nalaze prekidači:


 Insert Shape – ako želite da dodate nove elemente dijagramu.
Svakom polju u organizacionom dijagramu možete dodavati jedan od ponuđenih
oblika:Subordinate (podređeni), Coworker (saradnik) ili Assistent (pomoćnik).
 Layout – za izbor šeme dijagrama kroz ponuđene opcije.
 Select – za selektovanje djelova dijagrama.
 Fit text – za popunjavanje dijagrama unesenim tekstom.
 AutoFormat – za izbor stila dijagrama iz skupa Diagram Style Gallery.
 Move shape backward ili Move shape forward – ako želite da izabrani
element dijagrama pomjerite unazad ili unaprijed.
 Reverse Diagram – ako želite da ispremještate pozicije elemenata dijagrama.
Kad završite kreiranje dijagrama kliknite bilo gdje van okvira dijagrama
4. Tabele

Dodavanje tabela je potpuno isto kao i u Word-u.Koristi se naredba Table iz


menija Insert ili klikom na odgovarajući prekidač na toolbar-u( sličica kao i u Word-u ). Ako

želite da nacrtate tabelu pririsnite dugme Tables and Borders na paleti


Standard.Pritisnite dugme Draw table.Pritisnuti lijevi taster miša i povucite miša
dijagonalno da biste odredili ivice tabele pa nacrtajte redove i kolone.Mada umjesto crtanja
tabele možete upotrijebiti šemu slajda koja ima okvir za tabelu.

5. Funkcionalna dugmad

Kliknite na meni Slide Show, izaberite naredbu Action Buttons i kliknite na određeno
funkcionalno dugme, odredite mjesto i kliknite lijevi taster miša. Otvoriće se Action
Settings i izaberite Mouse Click u kojoj se nalaze sledeće opcije:

 None – ako želite da se ne pokrene ni jedna radnja kada pritisnete mišem


na dugme.
 Hyperlink to – izaberite određenju radnju.
 Run program – ako želite da pokrenete određeni program klikom na
dugme.To možete uraditi klikom na Browse i izaberite program koji
želite.
 Play sound – ako želite da klik na dugme bude propraćen nekim
zvukom.

6. Video i audio zapisi

Efektna prezentacija treba da sadrži i multimedijalne elemente. Uključivanje


fotografija, audio i video zapisa je neophodan dio PowerPoint funkcija. Za ovaj dio je
zadužen komandni meni Insert. Dodavanje slika je isto kao i u Word-u (opcija Picture).
Dodavanje audio-video zapisa na slajd se ostvaruje izborom opcije Movies and Sounds. Ovaj
podmeni nudi unos sledećih vrsta multimedijalnog sadržaja:
 Movies From File – video zapis iz
postojećeg fajla,
 Sounds From File – audio zapis iz
postojećeg fajla,
 Play CD Audio Track – audio zapis
sa muzičkog CD-a i
 Record Sound – snimljeni audio
zapis.

Nakon izbora željene vrste zapisa i fajla u kojem se nalazi


treba odrediti način na koji će taj faj startovati. Pojavljuje
se dijalog boks koji nudi dva načina starta; automatski
(automatically) i nakon klika na ikonicu (when clicked).
Audio zapis se prikaže kao ikonica, a video kao slika prve
pokretne slike. Video zapis, uglavnom sadrži i zvuk.

7. Zaglavlje i podnožje

Izaberite slajdove na koje želite da stavite zaglavlje i podnožje. Kliknite na


meni View i izaberite Header and Footer.

Ako želite da dodate datum i vrijeme kliknite


na Date and time i potvrdite opciju Update
automatically, a ako želite da budu fiksirani
kliknite na Fixed. Za dodavanje broja slajda
kliknite na Slide number a za dodavanje
teksta podnožja kliknite na Footer i upišite. I
da biste sve ovo dodali slajdu ili na svaki slajd
kliknite Apply ili Apply to All. Da uklonite
zaglavlje i podnožje poništite ove opcije i
kliknite na Don’t show on title slide.

Animacija slajdova

Kreiranje sopstvene animacije


Jedna od velikih prednosti koje PowerPoint prezentacija nudi je mogućnost
dodavanja prelaza i animacija koje doprinose vizualnom izgledu stranice i dodatno privlače
pažnju. U tome ne treba pretjerivati, jer previše animacija i efekata može i dosaditi i skrenuti
publici pažnju od sadržaja Pravilo je da se jedan isti skup animacija koristi za sve slajdove
prezentacije. Ako vam nijesu dovoljne gotove animacije, možete ih kreirati za svaki slajd
Ako želite da dodate animacijski efekat nekom elementu kliknite na Slide Show
zatim Custom Animation. Izaberite element slajda koji želite da animirate. U prozoru
Custom Animation, kliknite na Add Effect.

Izaberete jednu od stavki:


 Entrance – ako želite da se izabrani element pojavi uz animaciju.
 Emphasis – ako želite da animacijom naglasite izabrani element.
 Exit – ako želite da element nestane sa slajda.
 Motion Path – ako želite da se izabrani element kreće po slajdu za vrijeme
prezentacije, po unaprijed definisanoj ili proizvoljnoj putanji.
Iz liste ponuđenih, izaberite željeni efekat ili kliknite na More Effects, da biste
otvorili dijalog sa proširenim skupom mogućih efekata. Zatim kliknite na Play
da biste pokrenuli animaciju.
Animaciji koju postavite možete odrediti kako će ona započeti i brzinu izvođenja.

Prelaz između slajdova


U gornjem dijelu prozora Slide Transition ( Apply to
Posebno je važan prelazselected
izmeđuslides ) pobrojani
slajdova. Prelazi su
su svi prelazni
efekti efekti koje između
koji funkcionišu Power
Point poznaje. Kliknite na efekat koji želite primijeniti
pojedinih slajdova prezentacije tj. načini na koje će se slajdovi smjenjivati tokom prezentacije na
i kojom brzinom. Svakom prelazu odabrane slajdove.
možete dodati iKad kliknete
zvuk. prikazaće
Kada pravite vam
novu se efekat tog
prezentaciju za
prelaza (ako je uključena opcija AutoPreview).
prelaz između dva slajda ne koristi se nijedan efekat, slajdovi se jednostavno zamijene jedan
sa drugim. Modify transition omogućava promjenu brzine izvođenja
tranzicije i eventualno dodavanje zvukova.
U prikazu Normal, Iz liste Speed,
kliknite izaberite
na meni Slide odgovarajuću
Show i izaberite brzinu
Slidetranzicije:
Transition.
sporo,
Selektujte slajd na koji želite da umjereno
primijenite i brzo
efekte (Slow,(transition).
prelaska Medium i Fast).
Iz liste Sound, izaberite zvuk koji će pratiti otvaranje slajda.
Ako želite da se zvuk ponavlja do pojave sledećeg zvučnog
efekta, potvrdite polje Loop until next sound (ponavljaj do
novog zvuka).
U dnu prozora se nalazi Advance slide koji omogućava da se
odredi način prelaska na novi slajd.
Ako je uključena opcija On mouse click, klikom na lijevi
taster miša moći ćete preći na sladeći slajd.
Ako je uključena opcija Automatically after, sljedeći slajd
će se pojaviti automatski nakon isteka zadatog vremena
(upišete vrijeme trajanja slajda).
Obje opcije mogu biti uključene i tada će PowerPoint prije
automatskog prelaza na sljedeći slajd čekati navedenu količinu vremena, ali u toku tog
vremena možete i sami inicirati prelaženje klikom na taster miša.
Kliknite na prekidač Play, da biste vidjeli kompletnu animaciju slajda. Ovo možete
ponoviti za svaki slajd posebno ili za sve klikom na Apply to All Slides (primijeniti na sve
slajdove).

Dodavanje gotove animacije


PowerPoint ima svoje ugrađene šeme animacije.
Selektujemo slajd koji želimo da animiramo. Kliknite na meni
Slide Show, i izaberite stavku Animation Schemes. U prozoru
Slide Design, izaberite željenu animacionu šemu. Kliknite na
Play, da biste pokrenuli animaciju.Tako ponovite za svaki slajd
posebno ili za sve ukupno klikom na Apply to All Slides.

Redosljed animacijskih efekata

Redosljed izvođenja animacija na slajdu možete provjeriti na samom slajdu, osim


izvođenja prezentacije.Primijetićete da se uz pojedine objekte nalaze brojčane oznake 0,1,2,3 i
po njima vidite kojim će se redom pojedini objekti pojavljivati na slajdu tj. kako će biti
izvedeni animacijski efekti.
Da biste promijenili redoslijed animacijskih efekata kliknite na slajd i otvorite prozor
Custom Animation.
promjena efekta
uklanjanje efekta

naziv efekta
trenutak pokretanja efekta

brzina izvođenja efekta

redoslijed efekta na slajdu


pokretanje nakon klika mišem

Da biste neki efekat pomjerili na gore ili na dolje kliknite na njega. Kliknite na
dugme Re-Order . Pritisnite dugme sa strelicom na gore da biste pomjerili
efekat prema vrhu tj. strelicu prema dolje za pomjeranje efekta prema dnu. Pomjeranjem
efekta na slajdu automatski su se promijenile brojčane oznake redoslijeda.
Izbor efekata je veoma veliki ali ne treba pretjerivati u samoj prezentaciji sa efektima jer često
odvlače pažnju od same suštine prezentacije.

Upravljanje prezentacijom
PowerPoint podrazumijeva da je prezentacija koju ste napravili namijenjena
prikazivanju na ekranu ili platnu. Audio-vizuelnom prikazu možete dodati štampani materijal
i podijeliti ga publici radi lakšeg praćenja prezentacije.

Štampanje propratnog materijala

Da biste vidjeli kako će izgledati štampani materijal otvorite File pa kliknite na


Print Preview.
Da izaberete uspravnu (Portrait) ili položenu (Landscape) orjentaciju stranice za
štampu slajdova i bilješki otvorite meni File a zatim Page Setup.

Štampanje prezentacije je slično štampanju dokumenta urađenog u Word-u. Jedina je


razlika u opciji Print What:

 Slides – ako štampate slajdove,


 Outline View – ako štampate skicu prezentacije,
 Handouts – ako štampate priručnik sa više slajdova po
stranici,
 Notes Pages – ako štampate bilješke.

Iz liste Options izaberite:


 Header and Footer – ako želite da se prilikom
štampanja pojave zaglavlje i podnožje i definišite ih,
 Frame Slide – ako želite da slajdovi na štampi budu
uokvireni,
 Scale to Fit – ako želite da se veličina prikaza prilagodi
veličini stranice za štampu.

Kad završite sva podešavanja kliknite na Print a da biste se vratili u prikaz Normal
kliknite na Close.

Postavljanje veza u prezentaciji

U ovom poglavlju možete naučiti kako će se ako kliknete na određenu riječ na slajdu u
PowerPoint prezentaciji, recimo naziv nekog mjesta, pojaviti slajd koji govori o tom mjestu.
Takvo postavljanje veza unutar nekog teksta zovemo hiperveze (hyperlink). Hiperlink je veza
postavljena na dio teksta koja nas vodi na drugo mjesto u istoj prezentaciji ili otvara novi
dokument ili aplikaciju. Kada prilikom izvođenja prezentacije kliknete na tekst na kojem je
postavljena veza preći ćete na slajd na kojem je postavljena veza ili će se otvoriti novi
dokument ili aplikacija.

Postavljanje hiperveza unutar PowerPoint prezentacije

Prvo označimo tekst koji želimo povezati s drugim slajdom. Iz menija Insert
odaberemo Hyperlink. Otvoriće se prozor Insert Hiperlink.

U polju Link to odaberimo Place in This Document


(mjesto u ovom dokumentu) što znači da ćemo vezu
postaviti na neki slajd unutar dokumenta, a zatim u
polju Select a place in this document (odaberi
mjesto u ovom dokumentu) odaberimo slajd i
kliknimo OK.
Tekst na koji ste postavili vezu je podcrtan i druge
boje, a kada kliknemo na link i ponovo se vratimo na
taj slajd linkovi koje smo ranije posjetili promijenili
su boju. Boja linka i posjećenog linka sastavni su dio
standardne šeme boja i tamo ih možemo mijenjati.

Veze možete postavljati unutar slajda, ili na neki drugi dokument ili možete postaviti
vezu na neku stranicu na Internetu. U zavisnosti od toga u lijevom polju Link to možemo
odabrati jednu od 4 mogućnosti:

 Existing File or Web Page – ako želite da postavite veze na neki dokumet koji
imate na svojem računaru ili na nekoj web stranici kojoj znate adresu. Ime
dokumenta ili adresu stranice morate upisati u polje Address. Ako ne znate tačno
ime (ili nijeste sigurni kako tačno opisati put do željene datoteke možete ga birate
između mogućnosti: Recent Files (daje popis datoteka koje ste u posljednje
vrijeme koristili), Browsed Pages (daje popis html datoteka koje ste posjetili
ranije), i Current Folder (tekući folder).
 Place in This Document – ako želite da postavite veze unutar dokumenta koji
upravo stvarate, s time da u desnom polju morate odabrati na koji slajd želite preći.

 Create New Document - omogućava da kreirate novi dokument s kojim će se tada


postaviti veza na tom mjestu u prezentaciji.

 E-mail Address – možete upisati adresu elektronske pošte i ako prilikom


prezentacije kliknete na tu vezu odmah će se otvoriti alat za elektronsku poštu, a
adresa koju ste upisali biti će upisana u polju primaoca E-mail-a.

Prilagođeni prikazi prezentacije

Ako Vaša prezentacija ima veliki broj slajdova i ne želite da prikažete sve slajdove
prilikom prikazivanja prezentacije, PowerPoint vam omogućava da iz čitave prezentacije
odaberete samo jedan dio koji želite prikazati.
Iz menija Slide Show izaberemo Custom Shows pa kliknete na New i pojaviće se prozor
Define Custom Show.
U polju Slide show name upišite ime prezentacije a u
Slides in presentation odaberete slajd i klikom na
dugme Add slajd dodajete u polje Slides in custom
show. A ako želite izbrisati neki slajd iz desnog polja
klikom na dugme Remove ta će se radnja izvršiti. I
kada sve postavite kliknite na OK.

Prilagođeni prikaz prezentacije pokrećete tako što iz menija Slide Show izaberete
Custom Shows i otvoriće se prozor:

Klikom na dugme Show pokreće se korisnički


prikaz prezentacije.

Slide Master

Koristite li slajd ili šablon koji ste sami dizajnirali, izmjene će te uglavnom vršiti na
glavnom slajdu (Slide Master) prezentacije. Izabraćete ga tako što otvorite meni View
zatim Master i izaberete Slide Master.
Otvara se paleta Slide Master View koja sadrži sledeće opcije:

Ako želite da se vratite u pogled Normal.

Insert New Slide Master – ako želite da umetnete glavni slajd šablona dizajna.

Insert New Title Master – ako želite da glavnom slajdu dodate glavni
naslovni slajd koji je vezan za njega.
Delete Master – ako želite da izbrišete šablon koji je baziran na glavnom
slajdu.

Preserve Master–ako želite da spriječite automatsko brisanje glavnog


slajda ako se desi da izbrišete sve slajdove istog
šablona.
Rename Master – ako želite da promijenite ime šablona.

Master Layout – ako želite da ponovo umetnete elemente


glavnog slajda koje ste obrisali.
Ako ne želite da prezentacija ima više glavnih
slajdova kliknite na Tools, zatim izaberite Options i
na kartici Edit kliknite na opciju Multiple Masters.

Kreiranje zbirnog slajda (Summary slide)

U prikazu Slide Sorter možete dodavati slajdove, premještati ih ili brisati. Još jedna
mogućnost u ovom prikazu je da na jednom slajdu imate zbirni pregled (naslove) selektovanih
slajdova.

Zatim pritisnite dugme Summary Slide na


toolbar-u i sadržaj je kreiran. Zbirni slajd je
obično na početku prezentacije kako bi publika
znala sadržaj prezentacije.

Na slici je dat jedan primjer u prikazu Slide Sorter.

Selektujte slajdove čije naslove želite na sumarnom slajdu i kliknete na Summary Slide.
Dobićete slajd kao na slici.
Podešavanje izgleda okvira

Izgled svakog okvira na slajdovima se može promijeniti (boja pozadine, debljina i


boja linija, tačne dimenzije itd). Otvorite meni Format i izaberete naredbu Placeholder.
Otvoriće se prozor Format Placeholder koji ima više tabova.

Tab Colors and Lines (boje i linije) omogućava podešavanje boja i linija okvira.
Okvir može da ima: boju pozadine (Fill) koja može biti “providna” (Transparency -
transparentno) u određenom procentu, boju okvirne linije, njenu debljinu i izgled.
Tab Size omogućava precizno podešavanje veličine okvira.
Tab Text Box sadrži sljedeće elemente za manipulisanje okvirom. Iz Text anchor
point izaberite poziciju teksta u okviru a zatim potvrdite polja:
 Internal margin su veličine internih margina teksta u okviru,
 Word wrap text in Autoshape – omogućava prelamanje teksta unutar okvira,
 Resize Autoshape to fit text – omogućava automatsko podešavanje veličine teksta
unutar okvira prema veličini okvira
 Rotate text within Autoshape by 90º – daje mogućnost okretanja teksta za 90º.
Klikom na Preview možet vidjeti efekat unesenih promjena, a klikom na OK ih primijeniti.
Kao i uvijek klik na Cancel znači da odustajete od promjena na okviru.