You are on page 1of 1

Sapu Nyere Pegat urang rek pajauh

Simpai Meumpeung deukeut hayu urang


sosonoan
Kembali ke Reff
Ririungan urang karumpul
...........................................2x
Mempeng deukeut hayu urang
sosonoan Pileuleuyan
Mancakrama bari ngawadul
Urang silih tempas silih eledan Hayu batur hayu batur
Urang kumpul sarerea

Moal lila jeung babaturan Hayu batur hayu batur

Hiji wanci anu geus ditangtukeun Urang Sosonoan heula

Bakal pisah, bakal pajauh


Bakal mopohokeun katineung Pileuleuyan pileuleuyan
urang Sapu nyere pegat simpai
Pileuleuyan pileuleuyan
Reff : Paturay patepang deui
Sapu nyere pegat simpai
bakal kasorang Amit mundur amit mundur
Takdir ti Gusti Hyang Widi Amit ka jalma nu rea
pasti kalakon Amit mundur amit mundur
Urang rek papisah Da kuring bade ngumbara