You are on page 1of 3

FORMAT PENILAIAN INDIVIDU

No Jenis Pelanggaran Poin


1. Keterlambatan Datang 15
2. Tidak Membawa Persyaratan 20
3. 5S 20
4. Tidak Mengerjakan Tugas 25
5. Berpakaian Tidak Sopan 20

No Warna Pelanggaraan Poin


1. Kuning 20
2. Merah 30
3. Hitam 100

No Jenis Penilaian Presentase


1. Kehadiraan 50 %
2. Makalah 30%
3. Evaluasi Performance 20%
No Nama Jumlah Poin Yang
Dikurangi
1. Alika Adiliya Suganda
2. Atifah Ariyanti
3. Arin Siti Nur Halifah
4. Allya Azzahra
5. Dede Deni Sunarya
6. Deden Supardinar
7. Diki Santika
8. Eka Riandini
9. Elsa Julia Putri
10. Fina Apriliani
11. Ifa Adelia
12. Karina Putri Juaningsih
13. Luvita Novela Ananda
14. Marina Rizky Fauziah
15. Maelani SetiaWati
16. Meylani Rahayu
17. Mila Amalia
18. Nurhanifah
19. Nia Hartika Rahayu
20. Novi Katika Indriani
21. Nita Nur Khoerunnisa
22. Nining Purwanti
23. Putri Anugrah
24. Putri Ayu Quraniah
25. Rini Rahayu
26. Riska
27. Rizka Rahmawati
28. Riska Nurjan’nah
29. Regita Pratiwi
30. Ria Wati
31. Rianti
32. Retno Asih Ardiyana Wanti
33. Rohmayanti
34. Rhega Nuryati
35. Shinta Dewi
36. Syfa Tasya Kamila
37. Siti Ifah Lathifah
38. Shiti Fadliah Nurarofah
39. Siti Amanah Puadatunnizar
40. Suryadi
41. Siti Aisyah
42. Tiara Suci Maharani
43. Vivien Vonnic Charolyn
44. Widia Novianti
45. Zam Zam Nurzaman
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.