You are on page 1of 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CURRICULUM ȘI EVALUARE


Premianții Olimpiadei Republicane la Limba și literatura română (limba de instruire)
Chișinău, 15-17 aprilie 2019
Clasa

Nr. Prenume Raionul/ Prenume Proba Proba


Nume elev Instituția Localitatea Nume profesor Total Premiu
d/o elev Municipiul profesor orală scrisă
1 9 Rotari Arina Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu” Chișinău Chișinău Plămădeală Larisa 35 50 85 I

2 9 Cugut Beatrice Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Chișinău Chișinău Ciobanu Rodica 33 46 79 II

3 9 Jangă Alexandru Liceul Teoretic „Dante Alighieri” Chișinău Chișinău Ghedea Eudochia 33 46 79 II

4 9 Mihăilă Dana Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Ungheni Ungheni Burlacu Vera 30 49 79 II

5 9 Carapirea Virineia Instituția Publică Liceul Teoretic „Constantin Stere” Abaclia Basarabeasca Sajin Rodica 31 47 78 III

6 9 Chirpicinic Mădălina Instituția Publică Gimnaziul „Ștefan cel Mare” Nisporeni Nisporeni Negru Eugenia 32 46 78 III

7 9 Jumir Alina Gimnaziul „Mihai Eminescu” Ulmu Ialoveni Bivol Vera 28 50 78 III

8 9 Conea Camelia Instituția Publică Gimnaziul Țarigrad Țarigrad Drochia Lefter Marina 29 48 77 M

9 9 Moisei Irina Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Chișinău Chișinău Climașevschi Nadea 31 46 77 M

10 10 Lopatețchi Cristina Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Ungheni Ungheni Filipovici Lionora 36 55 91 I

11 10 Lipcan Alina Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” Chișinău Chișinău Sandu-Grosu Svetlana 33 55 88 II
Instituția Publică Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu
12 10 Irodoi Camelia Drochia Drochia Lefter Marina 38 43 81 III
Hasdeu”
13 10 Matei Dana-Maria Liceul Teoretic „Dragoș Vodă” Stăuceni Chișinău Simerețchi Margareta 27 54 81 III

14 10 Cernov Ecaterina Liceul Teoretic „Boris Dînga” Criuleni Criuleni Porubin Ecaterina 37 42 79 III

15 10 Cobîlaș Cornelia Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-PRIM” Chișinău Chișinău Melnic Tatiana 37 41 78 III
ÎPT - zona
16 10 Lisnic Cristina Colegiul „Mihai Eminescu” Soroca Vovc Mariana 27 50 77 M
Nord
17 10 Stanţieru Mădălina Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bălţi Bălți Cecan Lilia 38 38 76 M
18 10 Tîmbur Cristina Instituția Publică Liceul Teoretic „Boris Cazacu” Nisporeni Nisporeni Eșanu Valentina 37 39 76 M

19 10 Țugulschi Ana Maria Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” Chișinău Chișinău Sandu-Grosu Svetlana 37 39 76 M

20 11 Trocin Cristina Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” Chișinău Chișinău Șchiopu Constantin 90 90 I

21 11 Eșanu Alina Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” Chișinău Chișinău Grubîi Lidia 85 85 II

22 11 Baran Ana Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale” Orhei Orhei Gmîrea Maria 83 83 II
Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii ÎPT - zona
23 11 Cojocaru Felicia Chişinău Botnariuc Larisa 81 81 III
Informaţionale Centru
24 11 Florea Darius Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra” Chișinău Chișinău Ciobanu Ecaterina 81 81 III

25 11 Ţuşca Livia Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” Bălţi Bălți Cojocari Alina 81 81 III

26 11 Gulea Daniela Liceul Teoretic „Prometeu” Baraboi Dondușeni Cilibic Loreta 80 80 M

27 11 Școlnic Dina Liceul Teoretic „Liviu Damian” Rîșcani Rîșcani Calistru Ulea 79 79 M

28 11 Rusu Gabriela Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bălţi Bălți Dumitraş Ina 77 77 M

29 11 Odobescu Ana-Maria Instituţia Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă” Cuizăuca Rezina Odobescu Mariana 75 75 M
Daniela
30 12 Covali Liceul Teoretic „Dante Alighieri” Chișinău Chișinău Ceaicovschi Aurelia 97 97 I
Patricia
31 12 Barbaroş Cătălina Liceul Teoretic „Ion Creangă” Floreşti Floreşti Sulima Veronica 93 93 II

32 12 Rotaru Daniela Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” Dondușeni Dondușeni Cucuetu Inna 90 90 II

33 12 Brîncă Carmen Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Chișinău Chișinău Bolocan Viorica 88 88 III
Instituția Publică Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu
34 12 Conea Valeria Drochia Drochia Lefter Marina 88 88 III
Hasdeu”

35 12 Gavrilița Anastasia Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Călărași Călărași Gavrilița Raisa 87 87 III

36 12 Eșanu Mihaela Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” Chișinău Chișinău Ojog Angela 71 87 III

37 12 Dorogan Violina Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” Chișinău Chișinău Ojog Angela 81 81 M

38 12 Codreanu Dan Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bălţi Bălți Cociu Tatiana 80 81 M

39 12 Colibă Mihaela Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Ungheni Ungheni Burlacu Vera 80 80 M