You are on page 1of 3

Lien Debaene

Leerkracht ASV BO De Regenboog Koekelare


Student Banaba Buitengewoon onderwijs

Taal: spreken en luisteren Klasgroep niveau eind 1ste leerjaar (9 lln.)


maandag 18/03/2019
Tijdsaanduiding: 10:40-11:30

Vertellen a.d.h.v. coöperatieve werkvorm ‘denken-delen-uitwisselen’

Leerplan :
Wij werken met ontwikkelingsdoelen van type 1 en type 8. De werkgroep taal zal volgend schooljaar een
doelenkader opstellen voor de ontwikkelingsdoelen die bij onze school en doelgroep past (type basisaanbod en
type 9). Voor het vertelmoment gebruik ik de ontwikkelingsdoelen van type 1.

Doelen :
T1/OD14: De leerling toont een adequate luisterbereidheid.
T1/OD15:De leerling reageert gepast op wat hij hoort.
T1/OD35: De leerling vertelt relevant over zichzelf.
T1/OD41: De leerling heeft spreekdurf.

Lesdoelen:
De lln. kunnen vertellen in een logisch geheel en met goede volzinnen.
De lln. hebben spreekdurf.
De lln. kunnen actief luisteren naar een ander.
De lln. kunnen gepast reageren op wat hij hoort.
De lln. kunnen vragen stellen aan elkaar, wanneer iets niet duidelijk is.

Algemene beginsituatie :

De taalgroep is gelijk aan de leerlingen die in de klas zitten. Deze leerlingen zitten allemaal op het taalniveau van
eind 1ste leerjaar. Toch zijn er grote niveauverschillen tussen de leerlingen.
Arwin, Faith, Sander, Liam en Jaimy kunnen het vlotst vertellen.
Leandro vertelt heel erg weinig. Hij is mondeling heel zwak en beleeft weinig in het weekend.
Brent, Kjento en Iben vertellen niet altijd logisch en de zinnen kloppen ook niet altijd.

Media :
Op het televisiescherm: digitale time timer

Klasschikking :
De leerlingen zitten elk aan een bank. De banken staan per twee of per drie tegen elkaar.
Niet alle leerlingen zitten aan hun eigen bank doordat ik met heterogene groepjes werk.

Bronnen :
FORRER, M. e.a., Coöperatief leren in de basisschool. Amersfoort, CPS, 2000. KAGAN,S., Cooperative learning. San
Clemente. CA: Kagan Publishing. 1994. (van Toledo en uit de les SOB)

Essentie van de les :


De leerlingen kunnen aan de hele klas over het weekend van een andere leerling vertellen.
BORDSCHEMA

Geen bordschema van toepassing,


enkel digitale time timer op televisiescherm om de tijdsafbakening
visueel weer te geven.
DS INHOUD EN DIDACTISCHE WERKVORMEN tijd
media
Taal/spreken en luisteren:
organisatie: 10’
1. Organisatie: Televisiescherm met digitale
T1/OD14 De leerlingen worden in heterogene groepjes, rekening houdend met hun mondeling taalniveau en hun time timer
T1/OD15 karakters, samengezet.
Groepsverdeling:
Arwin (+), Leandro (-) en Jaimy (+)
Faith (+) en Brent (+-)
Sander (+) en Kjento (+-)
Liam (+) en Iben (+-)

Je gaat na mijn uitleg in je groepje tegen elkaar over het weekend vertellen. Je moet goed naar de ander
luisteren, want op het einde van de les zal jij het weekend van jouw partner vertellen aan de klas.
Begrijpt iedereen de opdracht?

2. Individuele bedenktijd: 5’
Je krijgt even de tijd om na te denken wat je zal vertellen aan jouw partner.
T1/OD14
T1/OD15 3. Overleg in tweetal: 15’
T1/OD35 De leerlingen vertellen aan elkaar over het weekend. Bij onduidelijkheden kunnen ze vragen aan elkaar stellen.
T1/OD41
Ze proberen te onthouden wat hun partner beleefd heeft in het weekend.

T1/OD14 20’
4. Uitwisselen:
T1/OD15
T1/OD41 De leerlingen vertellen nu aan de hele klas over het weekend van hun partner.