You are on page 1of 2

NAMA : ______________________________ KELAS : _____________

SEKOLAH KEBANGSAAN WANGSA MAJU SEKSYEN 2


53300 SETAPAK KUALA LUMPUR

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


(2019)

PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 5
1 JAM

Arahan :
1. Kertas soalan mengandungi 8 halaman bercetak.
2. Jawab semua soalan.
3. Jawapan hendaklah ditulis di ruang yang disediakan.

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

………………………………………. ……………………………………… ………………………………………


(SHILA BT ZAINAL ) (NAJMI HANIF BIN AHMAD SHUBRI)
Guru PK Tahun 5 K.Panitia PJPK SKWM 2
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul (6 markah)

malam melihat objek gelap jelas Cahaya

1. Cahaya sangat penting dalam hidup kita. Kita memerlukan


cahaya untuk _____________________ .

2. Cahaya membolehkan kita melihat pelbagai


_________________ di sekeliling kita.

3. Kita boleh melihat dengan _____________________ apabila


ada cahaya.

4. Cahaya boleh menerangi keadaan yang


____________________.

5. Cahaya lampu membantu kita melihat pada waktu


__________.

6. Tanpa ____________________ kita sukar melakukan aktiviti


dengan sempurna.

*************************selamat
menjawab*************************