You are on page 1of 8

ANALISA KAJIAN KEBERKESANAN PENGGUNAAN TELEFON PINTAR

DALAM KALANGAN PELAJAR MRSM KUALA KUBU BHARU

1. Pelajar tingkatan satu

 Jantina

 Memilikki telefon pintar


 Jenama telefon pintar

 Mengetahui penggunaan peraturan telefon


2. Pelajar tingkatan 2

 Jantina

 Memiliki telefon pintar


 1 = Ya;

 Jenama telefon pintar


 Mengetahui peraturan penggunaan telefon

3. Pelajar tingkatan 3

 Jantina

 Mempunyai telefon pintar


 Jenama telefon pintar

 Mengetahui peraturan penggunaan telefon


4. Pelajar tingkatan 4

 Jantina

 Memilikki telefon pintar

 Jenama telefon pintar


 Mengetahui peraturan penggunaan telefon

5. Pelajar tingkatan 5
 Jantina

 Memilikki telefon pintar


 Jenama telefon pintar

 Mengetahui peraturan penggunaan telefon