You are on page 1of 1
GRUPOautostar ee oe Mr ALDO = oaTA reoeznts [We BEPRORAS 1 = as bees iB co eaDaE [ase wa enor | cana [Rectan a Swat a a Fa Tastes [Ri : a Tar oe inate Es 1 fg ls ease | iar [ie F Tita [a 1 en a “i si 2 ae : Pape 1s 1 30: DONOE OANA F-FSGALZAGAD —P-PROWECTITA €-EWPAETERO Se SUREWPRETERO a TASSRATURA 00S PRESENTS come Cesk TeooPrie Tite {Ws Branaao de Melo ‘eto one 7 oe TFORIAGOES Teka Toa 7 saa os alo oar PESOS soars 1.2 |Aprovada a aiteragao do recobrimento para Sim nos elementos em que nio’é possivel manter Scm por émensdes insufcientes, — |FISCALIAACA | 15.04 2013 a TESONTOS NOES foam anceps vada 12ae Aap pov prs unc an pa cova ae alco Wars Emm [apo ony 21 |pepn tro enue, woo aon sate pe Pecaesaseeetopoutte sows peer A Peco cau nate oe [PBCAGEK | 104018 rss as Asters Se be lomorocne 22 |roumacace peta Fscatzago a data ae 18 ae Att pea enrege aos enmbsdours em cra JSCALZAGK | iaog 2013 aia [AM Consuelo 8 Feces qn dent unl com o Doro de Oba una soto de stuate vst 6 ot cons | isotaors Acar asco ou vaabos ce canto ca nove aaa l.rscazato deensiou peocpato relat ao rang de cca deeded tras, sateno pla Ao | oo cong, | 20420 25 | Construgtes a dicukdade em encontrar fornecedores para © materal preconizado em Projecto PARENT. | (PSE = TSSNTOS PENDENTES a1 [coins peri a oracas daa won etep coins wn dom cradwanioingee remote |nsea.aagaal eomnaore Jno teotocesomer erecta edn dod nmap ivan as ns sitesinde ph aw agar a 32 |metdiica, assim como o envio de amosta [AL CONST. | 02.04.2013 rere oer cortecto do paganeno cu carretera lmeoneno ce hope cost, en env fscALzAcA 33 |Fiscaizacto a facture pro-torma no dia 9 de Abe. lo capeaas 24 |escormse anne envio ds lanai corte Go Plano de neta Ein d etre etice J.cocensr| coaeaors ea PREVSAO DE TRAGAINO PARA A SEMANA 1 | sods ages dose mere erage = cosego de urbedSaoH cor PROKDA REDNAO Daswwaois a0 pagea