You are on page 1of 1

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN SAMPUL ...................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1


BAB II PEMBAHASAN
2.1 Landasan Teori ........................................................................... 2
2.1.1 Hubungan Perdagangan ............................................................ 2
2.1.2 Dilema Perdagangan .................................................................. 3
2.1.3 Manfaat dari Sistem ................................................................... 4
2.1.4 Dokumen Kunci ......................................................................... 5
2.1.5 Contoh: Dokumentasi dalam Transaksi Perdagangan Umum ... 5
2.2 Contoh Kasus................................................ .............................. 9
2.2.1 Analisis Kasus ......................................................................... 9
2.2.2 Penyelesaian Kasus .................................................................. 10
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan................................................ ................................... 14
3.2 Standing Position ......................................................................... 14
DAFTAR PUSTAKA