You are on page 1of 21

THCS ToHoang

Lớp Học Sinh SĐT Phụ Huynh


6A Phùng Duy Anh 1295203111
6A Đinh Quế Hà Anh 906211626
6A Lê Quỳnh Anh A (16/12/2002) 975421345
6A Lê Phi Anh 902268814
6A Nguyễn Phương Anh B (5/3/200975075453
6A Lê Quỳnh Anh B (19/12/2002) 983667951
6A Đoàn Vũ Việt Anh 912030959
6A Nguyễn Quang Anh 1667538184
6A Nguyễn Phương Anh A (21/4/20915505028
6A Nguyễn Phương Anh C (14/12/2904863588
6A Trần Ngọc Anh 915003578
6A Nguyễn Đức Anh 912087459
6A Đinh Lê Gia Bảo 983716633
6A Phạm Đức Chính 912048000
6A Nguyễn Tiến Cường 1252445916
6A Nguyễn Anh Duy 944595667
6A Nguyễn Thị Hương Giang 914345081
6A Nguyễn Thu Hằng 904584338
6A Đỗ Quốc Hiếu 987641659
6A Ngô Tuấn Hòa 989140856
6A Phạm Quốc Huy 975355878
6A Vũ Quang Huy 903214031
6A Đỗ Quang Huy 1669016643
6A Vũ Thị Ngọc Huyền 982608739
6A Đặng Ngọc Huyền 975871773
6A Phạm Quang Hưng 1665501927
6A Vũ Mạnh Hùng 904598476
6A Hoàng Huy Hùng 1639163734
6A Lê Thu Hương 1232505399
6A Nguyễn Huy Khôi 1237679189
6A Nguyễn Mai Lâm 912803918
6A Trịnh Huyền Linh 982754129
6A Nguyễn Diệu Linh 904372496
6A Nguyễn Việt Long 913033198
6A Nguyễn Thành Luân
6A Đỗ Hương Ly 1688339767
6A Nguyễn Đức Mạnh 942351975
6A Đinh Dức Mạnh 989643778
6A Lê Hoàng Minh 903214489
6A Phùng Trang Ngân 988455316
6A Phương Thị Ngạn GVCN 6A 946752235
6A Lê Hồng Nhung 942967720
6A Doãn Hà Phương 982692108
6A Lê Thị Ngọc Phương 1276134056
6A Tạ Minh Quang 912906622
6A Nguyễn Tùng Sơn 1643513531
6A Trần Thủy Tiên 1646539981
6A Trần Minh Trang 936005473
6A Nguyễn Thùy Trang 934628362
6A Phạm Hồng Vân 935382233
6A Hoàng Thanh Vy 916598088
6B Bùi Nam Anh 1255969999
6B Nguyễn Việt Anh 903416391
6B Nguyễn Hà Anh 976367012
6B Bùi Việt Anh 976383339
6B Lương Kiều Anh 913530031
6B Nguyễn Phương Anh 915005539
6B Ngô Việt Anh 989901274
6B Đặng Gia Bách 904124208
6B Nguyễn Viết Bách 1633856999
6B Trịnh Linh Chi 916158717
6B Đào Kim Chi 943721069
6B Đỗ Bích Hà 1695568768
6B Trần Ngọc Hải 1649565685
6B Nguyễn Thu Hiền 975805504
6B Trần Giang Hiếu 1272599686
6B Hà Xuân Huy 975284266
6B Đỗ Đức Huy 1674096138
6B Đặng Quốc Hùng 973134737
6B Nguyễn Mạnh Hùng 902065852
6B Nguyễn Thị Kiều 947256772
6B Phạm Trung Kiên 989644889
6B Lã Tiến Kiên 903483463
6B Nguyễn Thị Nhật Linh 975269439
6B Khuất Khánh Linh 903439024
6B Vũ Việt Linh 913581862
6B Đặng Diệu Linh 1665459682
6B Nguyễn Thành Long 904328730
6B Lã Văn Mạnh 1266336078
6B Nguyễn Quang Minh 972815732
6B Vũ Hiểu My 928008105
6B Hàn Phương My 989090963
6B Bùi Vân Nga 912214298
6B Nguyễn Hoàng Phúc 986812326
6B Phạm Thu Phương 984915668
6B Lã Mạnh Quyền 983311238
6B Lê Ngọc Sơn 1679790809
6B Trịnh Thanh Tân 985746845
6B Phạm Minh Thành 982164566
6B Đỗ Minh Thành 989055019
6B Trần Quỳnh Trang 1642270682
6B Vũ Ngọc Trang 912474612
6B Đồng Thanh Tuấn 1664881826
6B Lê Tuấn GVCN 6B 904803484
6B Vũ Duy Tùng 984214185
6B Hoàng Bích Vân 936471358
6B Nguyễn Quốc Việt 912422691
6B Đào Uy Vũ 933045653
6B Trịnh Hữu Đan 902090176
6B Nguyễn Tiến Đạt 929039750
6C Nguyễn Thị Thanh Thu 913039968
6C Triệu Hà An 1697617134
6C Hà Vũ Thiên An 1697164161
6C Lê Trung Anh 909077007
6C Nguyễn Châu Anh 903209186
6C Nguyễn Quỳnh Anh 943122318
6C Nguyễn Ngọc Minh ánh
6C Bùi Ngọc Quỳnh Chi 918536573
6C Lê Anh Cường 932321099
6C Nguyễn Vũ Duy 984968282
6C Vũ Tiến Dũng 918044196
6C Bùi Thuỳ Dương 983899448
6C Phan Hương Giang 916169693
6C Phạm Thu Hà 948383555
6C Nguyễn Nhật Hà 912461296
6C Nguyễn Khánh Hà 983443618
6C Vũ Thu Hà 915341032
6C Phó Tuệ Hà 916092656
6C Trần Thuý Hạnh 949160451
6C Nguyễn Thị Hồng Hạnh 978611469
6C Nguyễn Thị Thu Hà GVCN 6C 968119358
6C Nguyễn Hoàng 907206168
6C Nguyễn Nam Khánh 983600172
6C Nguyễn Tùng Lâm 1669078295
6C Thân Hà Linh 906073083
6C Nguyễn Ngọc Khánh Linh 965084227
6C Lã Thị Thuỳ Linh 917428806
6C Nguyễn Tuyết Minh 1699194099
6C Nguyễn Hải Minh 934372200
6C Nguyễn Bạch Giang Nam 936647665
6C Nguyễn Thị Thanh Nga 912573438
6C Nguyễn Bảo Ngân 912906472
6C Trần Đỗ KhôI Nguyên 912882442
6C Hoàng Tuấn Phong 903410696
6C Nguyễn Hồng Quân 978811805
6C Trần Anh Quân 912502323
6C Ngô Trung Quân 944589288
6C Vũ Diệu Quỳnh 915343895
6C Phạm Huy Hà Thái 936665969
6C Lục Đình Chí Thành 904409399
6C Trần Phương Thảo 982014006
6C Phan Phương Thảo 935171212
6C Phạm Gia Thiệu 982150119
6C Lê Thu Thuỷ 974018112
6C Đặng Đức Trung 912862603
6C Nguyễn Huy Tuấn 948161919
6C Phạm Lê Văn 903447600
6C Phạm Lê Võ 903447600
6C Nguyễn Như Đạo 914990033
6C Trần Tiến Đạt 982976498
6C Nguyễn Minh Đức 913204131
6D * Nguyễn Ngọc Linh (them so Me
915396022
6D Bùi Nam Anh 912474004
6D Nguyễn Hải Anh 904499272
6D Hồ Minh Anh 903228709
6D Lê Khả Minh Anh 1666572772
6D Trần Hà Huy Anh 962075252
6D Lê Minh Anh 906247414
6D Nguyễn Phương Anh 976754988
6D Lê Xuận Bách 977259348
6D Mai Thị Thúy Bình GVCN 6D 1628292996
6D Lê Kim Chi 986267588
6D Trần Đức Dũng 1253055888
6D Ng Hoàng B. Dương 989197775
6D Phạm Thuỳ Dương 973780976
6D Lê Minh Dương 902246438
6D Phạm T Minh Hạnh 943383167
6D Nguyễn Quang Huy 913246341
6D Phùng Khánh Huy 904123158
6D Ng Thu Hường 1685577946
6D Lương Quốc Khanh 913625553
6D Đào Tùng Kiên 946674839
6D Nguyễn Ngọc Linh 914376635
6D Phạm Phi Long 972551881
6D Nguyễn Hùng Long 902011173
6D Nguyễn Trang Ly 943938138
6D Trần Khánh Ly 984998126
6D Ng. T. Xuân Mai 903249163
6D Đỗ Đức Mạnh 913567799
6D Đào Quang Minh 979746462
6D Tô Minh 946728728
6D Nguyễn Thuý Ngân 918310587
6D Nguyễn Thu Ngân 904413568
6D Nguyễn Bảo Ngọc 1644967466
6D Trần Vũ Nhân 914241332
6D Hà Thành Phong 904733991
6D Ng Minh Phương 914114649
6D Thành Minh Phương 983637960
6D Bùi Thu Phương 932392838
6D Hoàng Tùng Quân 912723579
6D Vũ Mạnh Quân 1695242496
6D Phan Công Thành 948116675
6D Văn Vũ Ph. Thảo 904506899
6D Nguyễn Thu Trang 986086446
6D Vũ Tuân 908559361
6D Lê Phúc Vinh 982199244
6D Lê Long Vũ 903221969
6D Phạm Thị Khánh Vy 1237566359
6D Đỗ Tường Vy 937226689
6D Nguyễn Hữu Đức (E thu Ngan) 976048558
6D Trương Anh Đức 983151962
6E Nguyễn Thu An 945308374
6E Nguyễn Hùng Anh 989706989
6E Đặng Phương Anh 915221935
6E Nguyễn Thị Kiều Anh 988590593
6E Vũ Thị Quỳnh Anh 942219439
6E Trần Duy Anh 984556238
6E Đào Duy Anh 904907272
6E Khúc Quỳnh Anh 915221556
6E Dương Lan Anh 912212290
6E Tạ Hồng Ánh 904320452
6E Lê Như Quỳnh Chi 913307181
6E Trần Ngọc Diệp 936090981
6E Nguyễn Khánh Duy 912760929
6E Phạm Anh Dũng 936126055
6E Nguyễn Thùy Dương 914347676
6E Mai Tùng Dương 983298569
6E Nguyễn Minh Hà 906191910
6E Nguyễn Ngân Hà 936234225
6E Nguyễn Đan Hà 974974357
6E Lê Nguyệt Hà 988709651
6E Nguyễn An Hà 974974357
6E Vũ Hoàng Hải 982084618
6E Nguyễn Thị Thu Hằng 1256487948
6E Lưu Minh Hiếu 979973363
6E Phạm Quang Huy 989903784
6E Nguyễn Việt Huy 902288899
6E Nguyễn Trương Thành Hưng 903208988
6E Hoàng Lê Hưng 1698066666
6E Lê Mạnh Khang 904545397
6E Phạm Cao Kỳ 982323246
6E Lê Phúc Lai 903278998
6E Phạm Minh Ngọc 983056301
6E Nguyễn Quang Nhân 904141518
6E Đỗ Gia Phúc 916932628
6E Doãn Thu Phương 988755474
6E Nguyễn Mai Phương 912491424
6E Ngô Như Phương 985062019
6E Đào Nhật Quang 904126979
6E Nguyễn Đàm Quân 932398539
6E Đặng Quang Thảo 913223974
6E Nguyễn Hương Thủy Tiên 904325855
6E Nguyễn Thùy Trang 934559911
6E Nguyễn Thu Đài Trang 912390967
6E Nguyễn Xuân Trung 915562387
6E Nguyễn Phương Uyên 904154405
6E Nguyễn Tường Vy 988726666
6E Trần Minh Đức 984481838
6E Nguyễn Anh Đức 912255350
7A Nguyễn Thành An 904662442
7A Nguyễn Quang Anh 1653331165
7A Trần Ngọc Anh 989610976
7A Trần Đức Anh 1695564365
7A Đặng Châu Anh 985908105
7A Nguyễn Thị Mỹ Duyên 973603458
7A Hoàng Đức Dũng 989539973
7A Nguyễn Nam Dương 912464446
7A Vũ Hoàng Dương 913540408
7A Đỗ Bá Hoàng Dương 913540408
7A Lê Hương Giang 916926326
7A Hoàng Bích Hạnh 983527908
7A Trần Minh Hiếu 947359111
7A Lê Minh Hiếu 966728245
7A Trịnh Đức Hiếu 1253039512
7A Trần Việt Hoàng 1234781826
7A Nguyễn Việt Hoàng 1677224810
7A Lê Quang Huy 1693424118
7A Vũ Minh Khánh 976541099
7A Nguyễn Thùy Linh 904929755
7A Nguyễn Phương Linh 962597526
7A Đinh Nhật Linh 905868338
7A Lê Cẩm Linh 973358158
7A Cao Sĩ Minh 912122468
7A Nguyễn Tiến Nhật Minh 1627736653
7A * Hoàng Vũ Trà My 904346915
7A Nguyễn Hoàng Nam 1247871259
7A Vũ Thị Bích Ngọc 982608739
7A Bùi Tuấn Nghĩa 942928885
7A * Vũ Hồng Nhung 904551976
7A Triệu Thanh Phong 948381981
7A Nguyễn Đăng Phong 1698300427
7A Lê Như Quỳnh 915914876
7A * Lê Hồng Sơn 988148362
7A GVCN 7A Vũ Thị Kim Sơn 946401968
7A Nguyễn Đức Thắng 973614430
7A Đặng Thu Thảo 983149520
7A * Nguyễn Huy Tô 904655665
7A Hà Thu Trang 912263138
7A Nguyễn Thu Trà 1234366227
7A Bùi Xuân Trí 903480050
7A Lê Quang Tuấn 904707337
7A Trịnh Xuân Đức 925592006
7B Nguyễn Quỳnh Anh 902145278
7B Vũ Ngọc Anh 1663006930
7B Đỗ Duy Anh 946868357
7B Trần Thúy Cần 1258812708
7B Lê Hoài Chi 974548386
7B Nguyễn Hồng Ngọc Diệp 912570416
7B Nguyễn Quang Duy 1679597199
7B Vũ Ngọc Duy 1685111600
7B Đinh Đại Dương 1662153877
7B Nguyễn Hương Giang 934486656
7B Ngô Duy Hiếu 936268066
7B Nguyễn Thanh Hoa 1659685991
7B Phùng Như Hoa 914523819
7B Nguyễn Vinh Huy 1679936366
7B Nguyễn Diệu Huyền 982241057
7B Nguyễn Mai Hương 912366944
7B Đặng Quang Khải 1657681979
7B Nguyễn Khánh Linh 1634227172
7B Nguyễn Đức Minh 936825926
7B Chu Nhật Minh 989838363
7B * Vũ Ngọc Minh 945367679
7B Vũ Cao Minh 912486968
7B Đỗ Trà My 912905611
7B Đinh Trà My 914242332
7B Quách Hoài Nam 918517238
7B Lý Hải Nam 903221157
7B Nguyễn Thị Mỹ Ngền 912484769
7B Bùi Minh Ngọc 1256376999
7B Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1666597011
7B Đỗ Ngọc Quỳnh 912422088
7B Vũ Thu Thảo 965151586
7B Đỗ Phương Thảo 1669016643
7B Lê Thị Thơm 978189092
7B * Trần Thanh Thủy 943881850
7B Trịnh Bá Toàn 1256601198
7B Hoàng Thị Huyền Trang 1633979070
7B Phạm Anh Tuấn 902054795
7B Đặng Thanh Tùng 979983642
7B * Nguyễn Tố Uyên 986680485
7B Vũ Ngọc Uyên 936123627
7B Nguyễn Xuân Vinh 1234024069
7B * Đinh Tuấn Vũ 985690228
7B Nguyễn Hà Vy 936096009
7B GVCN6B(2012-2013) Vương Thị 982530087
7B Nguyễn Minh Đạt 1287054559
7B Trịnh Quốc Đạt 912126510
7C Âu Hương Giang 913320888
7C Đào Kiều Khánh 947557788
7C Nguyễn Minh Đức 915341740
7C Vũ Lê An 982261060
7C Đào Minh Anh 942586367
7C Vũ Quỳnh Anh 1672397624
7C * Lê Phương Anh 934410955
7C Ngô Công Anh 982119938
7C Ngô Quang Chính 916080830
7C Hoàng Mạnh Duy 1686421972
7C Giáp Vũ Nam Dương 934417577
7C Lưu Trường Giang 1694276976
7C Nguyễn Thu Hà 1699406802
7C Nguyễn Huy Hoàng 985791798
7C Nguyễn Tường Huy 944413883
7C Phạm Thị Thu Hương 1682645228
7C Nguyễn Thu Hương 1685774986
7C Đỗ Thanh Hương 987076021
7C Mai Ngọc Lan Hương 912881895
7C * Nguyễn Minh Khuê 915340279
7C Lê Quang Linh 1665782987
7C Nguyễn Phương Linh 945540393
7C Lê Ngọc Linh 982870474
7C Phạm Mai Linh 916855675
7C Trần Khánh Linh 1652408568
7C Lê Khánh Linh 1664703051
7C Nguyễn Hà Linh 975120954
7C Nguyễn Diệu Linh 1657782312
7C Đỗ Thanh Long 975766416
7C Nguyễn Quang Long 1667538184
7C Phạm Doãn Trường Minh 1663108868
7C Khúc Hải Nam 983545023
7C Ngô Mỹ Ngân 945066638
7C Khuất Hồng Ngọc 936143618
7C Lê Thu Phương 916626994
7C * Nguyễn Thị Lâm Phương 904205896
7C Vương Vũ Minh Quang 903298329
7C Doãn Văn Thắng 1663072492
7C Trịnh Quang Thắng 912071335
7C Nguyễn Đức Thịnh 983655758
7C Mai Anh Thư 1695936896
7C Võ Thị Huyền Trang 1266283063
7C Nguyễn Bích Trà 944548681
7C Phùng Thị Ngọc Trâm 1232880898
7C Nguyễn Huy Trọng 949599966
7C Nguyễn Quốc Trung 904234898
7C Nguyễn Minh Vũ 1277785556
7C GVCN6C(2012-2013) Le Hai Ha z982468485
7D Bùi Vân Anh 989318364
7D * Lê Thị Kim Anh 988001010
7D Nguyễn Hiền Anh 932288385
7D Đặng Hà Anh 904072393
7D Phạm Gia Bảo 934404660
7D Nguyễn Xuân Chiến 1664460880
7D Phạm Hoàng Dương 943888298
7D Nguyễn Hải Dương 913051460
7D Phạm Châu Giang 912327272
7D Nguyễn Thu Hằng 913307867
7D Nguyễn Thị Minh Hằng 1639135459
7D Từ Nguyên Hạnh 903293958
7D Nguyễn Ngọc Hiếu 1278926668
7D Đinh Đức Hiếu 983616156
7D Nguyễn Linh Hoa 975728663
7D Lê Bá Huy 912172061
7D Vũ Thanh Huyền 904322104
7D Trần Minh Hưng 1685473275
7D Trần Gia Hưng 903260451
7D Nguyễn Thanh Hương 943483886
7D Vũ Minh Hương 982209842
7D Nguyễn Đức Khoa 913514635
7D Bùi Hồng Linh 976665256
7D Trần Tuyết Mai 983151502
7D Nguyễn Huyền Minh 983512480
7D Phạm Đức Minh 915947086
7D * Trịnh Đàm Nhân 982019866
7D Vũ Linh Nhi 1679949799
7D Trịnh Lệ Nhi 936056937
7D Phạm Hồng Nhung 983762609
7D Trần Văn Quang 1684808128
7D Lê Hồng Quyên 1697086691
7D Nguyễn Thanh Sơn 912636325
7D Trần Thái Sơn 912606952
7D Nguyễn Hồng Sơn 988264057
7D Nguyễn Hoàng Sơn 912280715
7D Nguyễn Thị Thanh Thanh 904203262
7D Nguyễn Phương Thảo 906289109
7D Lại Phương Thúy 948771773
7D Hồ Thu Thủy 943998482
7D Lê Thủy Tiên 987900203
7D Đỗ Anh Tuấn 962781138
7D Cao Thanh Vân 1234180880
7D Nguyễn Gia Viễn 904907540
7D Bùi Huy Việt 988424542
7D GVCN 7D Nguyễn Thị Thùy 982350299
7D Vũ Thành Đạt 904373186
7D Lê Phúc Đạt 982199244
7D Nguyễn Trung Đức 1262103069
7D Lê Minh Đức 923969898
8A Nguyễn Thanh An 948772771
8A Nguyễn Thị Vân Anh 984957292
8A Nguyễn Tuấn Anh 1258733401
8A Lê Trang Anh 973736172
8A Nguyễn Minh Anh 976242494
8A Nguyễn Cao Kỳ Anh 986297918
8A Nguyễn Thành Công 975805504
8A Hoàng Thị Bạch Diệp 1676289689
8A Nguyễn Thùy Dương 1249122237
8A Lê Đại Dương 904388481
8A Nguyễn Hương Giang 989572552 Hoàng Hữu Việt
8A Nguyễn Thị Nhật Hạ 975269439 Nguyễn Ngọc Tuấn
8A Đỗ Trung Hiếu 989322721 Cao Minh Hương
8A Phạm Hồng Hiếu 942345388 YANA Sompecth
8A Trần Việt Hoàng 984903089 Hà Tiến Phong
8A Nguyễn Hoàng Lâm 1666639097 Đặng Hoàng Long
8A Trương Phương Linh 914525889
8A Lê Phương Linh(luu y khong dc 972765959 Bùi Quang Minh
8A Đinh Duy Long 975116092 Đặng Quốc Hoan
8A Nguyễn Thái Phương Mai 1675912894 Nguyễn Bùi Ngoc Chung
8A Nguyễn Phan Diễm My 919222358 Vũ Trọng Hoàn
8A Dương Hạ Nhi 912255021 Nguyễn Hữu Cao
8A Nguyễn Lan Phương 1656540771 Phạm Ngọc Hùng
8A Phạm Hà Tú Quyên 904383339 Nguyễn Văn Thuyên
8A Nguyễn Đình Quý 902106576 Nghiêm Đình Tú
8A Nguyễn Minh Thanh 943918424 Đỗ Vũ Cường
8A * Nguyễn Ngọc Thảo 986680485
8A Trần Thanh Thúy 975725468 Vũ Quốc Hùng
8A Phạm Thị Thu Thủy 974399065 Hoàng Quốc Cường
8A Trịnh Thanh Thủy 916925922 Đặng Trần Hải
8A Nguyễn Thị Thanh Thủy 1664111960 Nguyễn Phương Hải
8A Nguyễn Thế Tiệp 972201421 Trần Anh Tuấn
8A Nguyễn Thủy Tiên 948953095 Lê Đình Thiện
8A Phùng Thị Thu Trà 934297979 Đoàn Anh Thủy
8A Bùi Quang Vinh 912419738
8A GVCN 8A Bùi Kim Chúc zz 934671851 Nguyễn Ngọc Khôi
8A Quách Tuấn Đạt 988599411 Nguyễn Quang Vịnh
8A Nguyễn Khắc Phúc Định 984460463 Nguyễn Trọng Thuật
8A Phạm Huy Đức 979043443 Nguyễn Hữu Hưng
8B Vũ Kim An 983078768 Trần Xuân Trường
8B Nguyễn Tuấn Anh 1256487948 Nguyễn Mạnh Tuấn
8B Nguyễn Tiến Anh 947572851 Nguyễn Huyền Đức
8B Nguyễn Minh Anh 1648060235 Ngô Đức Dân
8B Lê Hoàng Huyền Anh 976301976
8B Nguyễn Nữ Hoàng Anh 1258482333 Hoàng Anh Tuấn
8B Nguyễn Hữu Hải Anh 984967512
8B Hoàng Lan Chi 1249653940 Nguyễn Quang Hải
8B Nguyễn Thành Công 1699634138
8B Nguyễn Thành Duy 946489686 Nguyễn Giao Linh
8B Nguyễn Đức Duy 917270972 Vũ Hoa Long
8B Phạm Thùy Dương 1686927082 Nguyễn Văn Giang
8B Lê Phúc Hiếu 945708660
8B * Nguyễn Khắc Huy Hoàng 943911276
8B Vũ Quang Huy 1239353329 Lê Anh Tuấn
8B Phạm Quang Huy 1665501927 Đặng Trần Phan
8B Nguyễn Quang Huy 989196466
8B Đỗ Ngọc Huyền 912699047 Lê Vũ Tuyến
8B Trịnh Anh Khoa 916926976 Nguyễn Đức Thịnh
8B Phạm Hoàng Lan 968993375
8B Trần Hoàng Linh 978166236
8B Nguyễn Duy Long 972165278 Nguyễn Đức Thành
8B Nguyễn Ngọc Bảo Long 902145327 Lê Đặng Dũng
8B Vũ Trà My 914846845 Phan Đình Phùng
8B Nguyễn Minh Nam 949917194
8B Trần Hải Nam 903434939 Trần Trang
8B Nguyễn Hiếu Ngân 1683009462 Nguyễn Thanh Hải
8B **Lâm Thanh Nghĩa 977456392 Đỗ Minh Tuấn
8B Nguyễn Xuân Nguyên 915552543 Trần Trung Cường
8B Nguyễn Tài Phát 902180376 Hoàng Minh Hải
8B Trịnh Minh Phương 916447075 Nguyễn Xuân Điều
8B Đỗ Minh Quân 976010026 Đỗ Thủ Khoa
8B Dương Minh Quân 1672583632 Nguyễn Quốc Đoàn
8B Phạm Mạnh Quân 972908295 Trần Ngọc Sơn
8B Lê Minh Thành 972316199 Nguyễn Tiến Vinh
8B Lưu Anh Thi 915004906
8B Trần Minh Thư 989123758 Trần Ngọc Anh
8B Nguyễn Thanh Thủy 904377881 Cao Quang Đại
8B Đặng Phương Trang 915344674
8B Đồng Huyền Trang 1272074168 Nguyễn Trọng Thủy
8B Nguyễn Thu Trà 977000887 Ngô Viết Quốc
8B Trương Thanh Tú 983651473 Lục Thanh Sơn
8B Nguyễn Thanh Tùng 903420714
8B Ngô Hoàng Việt 1237558895 Nguyễn Văn Hậu
8B Nguyễn Long Vũ 912713595 Nguyễn Mạnh Hùng
8B GVCN 8B Đàm Thị Minh Nguyệt 988709651
8B Nông Thành Đoàn 904497435
8C Nguyễn Việt Anh 912153931 Doãn Văn Biên
8C Hoàng Ngọc Vân Anh 939145888 Phạm Văn Học
8C Trịnh Tú Anh 985746845 Trần Minh Tín
8C Nguyễn Thục Anh 928288488
8C Lê Thị Tâm Anh 913277595 Quản Anh Tuấn
8C Phạm Phương Anh 983704404 Nguyễn Xuân Nam
8C **Trần Huyền Anh 904201073 Nguyễn Quang Huy
8C Phạm Hoàng Anh 918258088 Trần Anh Tú
8C Hạng Triệu Đức Anh 902210166 Hoàng Đạo Huy
8C Tôn Sơn Bách 904155227 Nguyễn Chính Dũng
8C Nguyễn Khắc Bách 988651780 Hoàng Công Vinh
8C Văn Đình Bách 903247172 Phạm Trọng Hùng
8C Hoàng Thế Dương 1674366427 Nguyễn Ngọc Huy
8C Trần Thị Thúy Hà 986441372
8C Lê Hoàng Hà 912364779
8C Trịnh Thanh Hằng 915678574
8C Nguyễn Minh Hoàng 912815503 Nguyễn Trần Thành
8C Đặng Minh Huyền 904124208 Nguyễn Thái Bình
8C Trần Hữu Hưng 983680800 Nguyễn Hải Đăng
8C Lê Đức Hưng 904375863 Trần Đoàn
8C Nguyễn Đình Khanh 988129579 Nguyễn Quốc Hùng
8C Ngô Tuấn Khải 948816888
8C Vũ Trọng Khánh 913581862 Lê Tuấn Anh
8C Hoàng Lâm 912319789 Huỳnh Ngọc
8C Dương Yến Linh 982126236
8C Đỗ Thùy Linh 912726872 Hoàng Anh Tuấn
8C * Dương Ngọc Long 915107062 Lê Văn Việt
8C Trần Mạnh Long 913539222 Phạm Văn Sơn
8C Phạm Đức Long 1692718888 Trịnh Tiến Hưng
8C * Nguyễn Ngọc Ly 904655665 Lê Trần Hùng
8C Trần Khánh Ly 983348799
8C Nguyễn Khánh Ly 912266942 Nguyễn Thế Sơn
8C Lê Tuấn Minh 915868844 Ngô Đăng Hiển
8C Trần Thị Bích Ngọc 982860255 Phi Quốc Hùng
8C Phạm Tiến Thành 912519814 Nguyễn Văn Hưng
8C Bùi Thảo Thảo 989535085 Cấn Quang Thắng
8C Nguyễn Thạch Thảo 982071267
8C Trần Anh Tiến 988755272 Nguyễn Tấn Hoan
8C Nguyễn Đăng Tín 948894975 Hoàng Hải
8C Phan Thùy Trang 943651970 Vũ Đình Văn
8C Lê Minh Trang 912228708 Nguyễn Văn Bình
8C Đỗ Huyền Trang 913542802 Nguyễn Tiến Lực
8C Trần Nhật Trường 917517373 Nguyễn Đình Tuấn
8C Nguyễn Ngọc Sơn Tùng 942757661 Ngô Văn Thắng
8C Đặng Hoàng Việt 914363443 Phạm Văn Anh
8C Nguyễn Hải Yến 906055120 Phạm Thanh Sơn
8C GVCN 8C Nguyễn Thị Minh Thu z948435888 Nguyễn Ngọc Quang
8C Nguyễn Minh Đức 936289789 Đặng Thanh Tùng
8D Nguyễn Vân Anh 915225007 Nguyễn Hữu Hùng
8D Nguyễn Tùng Anh 1666296876 Nguyễn Văn Hoạt
8D Lê Tuấn Anh 986815412 Nguyễn Chí Thành
8D **Dương Tuấn Anh 946762288
8D Bùi Phương Anh 989992361
8D Vũ Lê Minh Anh 984605027
8D Nguyễn Hải Anh 904949768
8D Nguyễn Thanh Bình 978811805 Nguyễn Trung Tiến
8D Nguyễn Ngọc Châu 1693592432 Nguyễn Anh Tuấn
8D Lý Khánh Chi 986889588 Hà Văn Lợi
8D Phạm Hoàng Dương 913270574 Hoàng Trường Sơn
8D Nguyễn Hương Giang 979985532 Phạm Văn Thái
8D Nguyễn Phạm Nam Hải 904284844 Nguyễn Thư Hiền
8D Nguyễn Võ Phụng Long Hải 912461003 Nguyễn Anh Tuấn
8D Nguyễn Mỹ Hạnh 904344493 Đặng Xuân Trung
8D Đỗ Thu Hiền 917290247 Lê Đông Bình
8D Lê Đức Gia Huy 912736793 Vũ Quốc Dũng
8D Nguyễn Tuấn Hùng 986897211 Phạm Hoàng Nam
8D Trần Minh Hương 986969661
8D Võ Tùng Lâm 912345969 Vũ Tùng
8D **Phạm Thùy Linh 904418240 Dương Mạnh Hùng
8D La Thị Phương Loan 978549696 Hoàng Trọng Nghĩa
8D Trần Việt Long 976764804 Nguyễn Hồng Khanh
8D **Trần Quang Minh 903445952 Nguyễn Hồng Thái
8D Nguyễn Phương Nam 904247067 Nguyễn Công Hưng
8D Trần Thu Ngân 912774423 Nguyễn Hữu Nam
8D Vũ Nguyên 912649461 Nguyễn Bá Sơn
8D Lê Trọng Ninh 979749968 Phan Tùng Giang Anh
8D Bùi Bích Phương 1234155085 Trần Văn Tài
8D Lê Minh Quân 934661974 Nguyễn Quang Huy
8D Bùi Thanh Thảo 916518806 Hoàng Viết Thắng
8D Phạm Phương Thảo 946199158 Trần Văn Hải
8D Lê Phương Thảo 976811961 Trần Ngọc Hội
8D Vũ Minh Thu 913224019 Lê Hữu Trường
8D Nguyễn Thị Uyển Thương 984281594 Phan Anh Tuấn
8D Nguyễn Hữu Tơn 988066299 Vũ Nguyễn Thành
8D * Phan Thu Trang 1642039850 Nguyễn Anh Quân
8D Nguyễn Vân Trà 977084830 Nguyễn Đăng Tuấn
8D Phan Quang Tuấn 947252178 Nguyễn Nhật Quang
8D Nguyễn Anh Tuấn 988466058 Nguyễn Hồng Nghĩa
8D Nguyễn Khánh Vy 912645165 Trần Văn Trọng
8D GVCN 8D Quảng Thị Hải Yến 977332069 Dương Phong
8D Lê Hoàng Yến 974048706 Nguyễn Công Nhân
8D Phạm Thành Đạt 903216658 Phạm Trung Độ
8D Chu Tuấn Đức 979041454 Nguyễn Văn Hoàn
8D Nguyễn Hồng Đức 904218960 Phạm Tuấn Anh
8E Lê Tuấn Anh 975569193 Lê Ngọc Tuyển
8E Nguyễn Tiến Anh 989893883
8E Lê Quang Anh 903421189 Phạm Ngọc Thắng
8E Lê Ngọc Anh 918460908 Quách Văn Dũng
8E Nguyễn Lan Anh 915678002 Triệu Quốc Thái
8E Vũ Thị Kim Anh 904431882 Nguyễn Thăng Long
8E Phan Kim Chi 1697194977 Đặng Trường Thọ
8E Nguyễn Quang Duy 948687677 Nguyễn Văn Thắng
8E Mai Tiến Dũng 949905975 Trần Dũng
8E Đỗ Mạnh Hà 1676591939 Đỗ Thanh Hải
8E Trần Đình Hoàng Hải 988553779 Nguyễn Xuân Tiến
8E Nguyễn Đức Huy 914825977 Bùi Quang Minh
8E GVCN 8E Lưu Thị Huyền z 943194165 Đỗ Văn Hưng
8E Bùi Lan Hương 1239942346 Bùi Đức Thành
8E Nguyễn Hoàng Lân 982997065 Đỗ Ngọc Phú
8E Thân Văn Lợi 1652016816 Tôn Anh Ngọc
8E Hoàng Trúc Linh 943301270 Phan Tuấn Anh
8E Nguyễn Ngọc Linh 1628001138
8E Vũ Diệu Linh 974324197 Đặng Hoàng Quân
8E Thái Vũ Long 1679952673 Thái Văn Trung
8E Nguyễn Duy Long 1654126820
8E Nguyễn Chí Long 988929278
8E Trần Duy Minh 906244236 Nguyễn Ngọc Thạch
8E Nguyễn Hải Nam 1252781965 Hoàng Quốc Tuấn
8E Đỗ Trung Nghĩa 1224345072 Ngô Hoài Nam
8E Đỗ Trọng Nghĩa 908809669 Lê Đình Tú
8E * Đinh Thị Tuyết Nhung 985690228 Đỗ Huy Hoàng
8E Đinh Tuyết Nhung 973030758 Nguyễn Anh Dũng
8E Nguyễn Thị Hồng Nhung 944725404
8E Trương Thiệu Phong 904855210
8E Nguyễn Lương Sinh 1699939999
8E * Phan Thị Thu Thảo 1689734923 Nguyễn Văn Thông
8E Nguyễn Quốc Thịnh 936867769 Nguyễn Hùng Sơn
8E Đỗ Thu Trang 944523322 Đặng Xuân Trình
8E Phạm Thu Trà 936891939 Nguyễn Anh Thắng
8E * Phạm Văn Tuấn Việt 989123762 Hoàng Văn Kiên
8E Trần Tiến Đạt 947867255 Quách Tuấn Anh
8E Trần Quốc Đạt 903229341 Nguyễn Hồng Thái
8G số khác Phạm Minh Quân 914119608 Lê Mạnh Cường
8G Nguyễn Huyền Linh 1674943200 Vũ Mạnh Hùng
8G Nguyễn Hằng Ly 979671992 Lê Tuấn Vĩnh
8G Đặng Duy Anh 1644971166 Lê Nam Tiến
8G Vũ Diệu An 976611974 Ngô Quốc Duy
8G Nguyễn Trang Anh 945594471 Nguyễn Ngọc Tuấn
8G Phạm Quang Anh 1666197202
8G Nguyễn Thị Lan Anh 973614495 Trần Ngọc Thành
8G Vũ Đức Anh 1645438216 Vũ Ngọc Quang
8G Trần Thị Ngọc Ánh 984915179 Nguyễn Trọng Khương
8G Nguyễn Ngọc Minh Chi 1234970039 Dương Đức Long
8G Nguyễn Văn Cường 986115130 Nguyễn Ngọc Sang
8G Nguyễn Thị Ngọc Diệp 912134152 Phan Tiến Dũng
8G Nguyễn Ngọc Diệp 983188215 Kiều Văn Định
8G Đinh Quang Dũng 983189924 Nguyễn Tuấn Chi
8G Hoàng Văn Dương 982475205 Trần Tuấn Anh
8G Phạm Trường Vỹ Hoàng 1659596802 Trần Duy Vui
8G Nguyễn Minh Hoàng 1646158715 Phạm Quý Thành
8G Lã Quang Huy 948062666 Phạm Quý Dương
8G Lê Thanh Huyền 1656164930 Trần Minh Đức
8G * Phạm Ngọc Huyền 912836679 Vũ Quang Lợi
8G Phạm Tiến Hưng 906013536 Lê Mạnh Cường
8G Lê Khánh Linh 972421978 Phạm Văn Chung
8G Nguyễn Thị Diệu Linh 904346274
8G Lê Duy Long 942121699
8G Nguyễn Thảo Ly 968593436 Đinh Hồng
8G Bùi Hữu Nghĩa 1692508889 Nguyễn Văn Mạnh
8G Nguyễn Phương Nhi 912218776 Đỗ Đình Đông
8G Nguyễn Việt Phú 912787393
8G Nguyễn Ngọc Phượng 984769866 Đào Anh Sơn
8G Nguyễn Việt Phương 1656978154 Nguyễn Anh Tuấn
8G Dương Minh Phương 982796233 Nguyễn Văn Dũng
8G Phạm Minh Quân 1297684117
8G Trần Mạnh Quân 913574019 Trần Kiếm Ba
8G Nguyễn Thúy Quỳnh 904965065 Đào Duy Quân
8G Phạm Hữu Tiến 986926566 Trần Bình Minh
8G * Nguyễn Thu Trang 982181975 Nguyễn Sỹ Bằng
8G * Vũ Huyền Trang 904551976 Vũ Đức Anh
8G Mai Quang Tùng 972124890
8G * Nguyễn Quốc Việt 978333846
8G * Trần Quang Vinh 942290691 Nguyễn Minh Đức
8G GVCN 8G Vũ Thị Hồng Nhung 936062119 Nguyễn Tiến Hòa
8G Nguyễn Linh Đan 919665331 Hoàng Hữu Việt
8G Nguyễn Quốc Đại 1688164579 Hoàng Tùng Giang
8G Lê Minh Đức 913221773 Ngô Ngọc Minh
8G Đoàn Trọng Đức 936686669 Bùi Văn Hiển
8G Lê Huy Đức 979494509 Nguyễn Thế Phong
9A Trần Ngọc Minh Anh 948435888 Cao Quốc Khánh
9A Bùi Phương Anh 976383339 Bùi Ngọc Thụy
9A Trần Minh Anh 904220768 Phạm Văn Hiệp
9A Phạm Huyền Anh 904662399
9A Đỗ Đức Anh 904681070 Lê Minh Tân
9A Đào Đức Anh 934551066 Vũ Ngọc Tùng
9A Vũ Thế Bảo 903298956 Dương Anh Tuấn
9A Nguyễn Lê Hà Châu 963351368 Phạm Đức Hải
9A Nguyễn Tuấn Dương 982111208 Chu Quang Lộc
9A Đỗ Thùy Dương 904261616 Trần Hùng Dũng
9A **Trần Hoàng Hải 913056556
9A Nguyễn Khắc Hiếu 979731575 Phạm Quang Minh
9A GVCN 9A Trần Thị Hoa z 988722883
9A Nguyễn Hương Mỹ Hoa 1668509084 Trịnh Ngọc Bích
9A Nguyễn Tuấn Hoàng 906119126 Phạm Thế Bình
9A Đào Đức Huy 934551066
9A Trần Hữu Hưng 1664571988 Đinh Văn Long
9A Đỗ Lan Hương 913760325
9A * Vũ Tùng Lâm 982084618 Trần Quang Thọ
9A * Trần Khánh Linh 988558336 Phan Trọng Hiếu
9A Phạm Thị Khánh Linh 983718529 Lê Văn Nam
9A Tăng Khánh Linh 947128288
9A Vũ Thu Trà My 904089219
9A Nguyễn Trung Nghĩa 1683158305 Lưu Quang Khải
9A Dương Hồng Nhung 977516006
9A * Lê Thu Phương 909623688 Nguyễn Thế Lữ
9A Vũ Nhật Quang 987771895 Đỗ Trọng Hưng
9A Nguyễn Minh Quân 989661036
9A Vũ Đức Quý 982244575
9A Nguyễn Thị Thu Quỳnh 1652357284 Trần Việt Thắng
9A * Nguyễn Phương Thanh 943911276 Nguyễn Lạc Hoan
9A Nguyễn Minh Thái 988146878 Phùng Quang Hà
9A Nguyễn Duy Thái 904051628 Hoàng Quang Dũng
9A Vũ Phương Thảo 904571868
9A B(…/…) Lê Phương Thảo 1679321663
9A A(…/…) Lê Phương Thảo 987678558
9A Trần Thị Thu Thủy 1686979922 Chu Gia Hưng
9A Lê Bích Thủy 912638839 Nguyễn Trường Mạnh Hưng
9A Nguyễn Thị Thủy Tiên 936800860
9A **Lê Thủy Tiên 988709651 Nguyễn Tuấn Việt
9A Nguyễn Quỳnh Trang 912756218 Nguyễn Anh Tuấn
9A **Phạm Phương Trang 988722883 Vũ Triệu Hoàng
9A Nguyễn Hương Trang 1688321393
9A Nguyễn Bảo Trung 983441965 Nguyễn Hà Minh
9A Nguyễn Phan Trường 943398277
9A Đàm Minh Đức 1686219386 Phan Thanh Hà
9B Nguyễn Binh An 945693054 Phạm Kim Mã
9B Nguyễn Thị Thục Anh 1673499009 Nguyễn Trung Phượng
9B Dương Trần Quế Anh 988751458 Nguyễn Trung Thanh
9B Trương Ngọc Anh 982271388 Nguyễn Anh Tuấn
9B Nguyễn Ngọc Anh 962505604 Đỗ Mạnh Trung
9B Doãn Hoàng Đức Anh 912622776 Phạm Mạnh Hùng
9B Nguyễn Khánh Duy Anh 988391188 Nguyễn Quốc Giao
9B Phạm Đức Duy 913275922 Vũ Quốc Huy
9B Đặng Thu Hà 904188914 Nguyễn Văn An
9B Trần Thanh Hà 972862531 Lê Quốc Tuấn
9B Lâm Thúy Hằng 968625628 Lưu Đức Hải
9B Vũ Quốc Huy 1677672859 Nguyễn Văn Tám
9B Văn Vũ Đức Hùng 904506899
9B Đinh Tú Linh 904701042 Nguyễn Đình Cường
9B Đào Thùy Linh 978309999 Vũ Hoàng Hải
9B Nguyễn Nhật Minh 987361372 Trịnh Quang Phú
9B Lã Thị Trà My 912584429 Ngô Tùng Lâm
9B Phạm Ngọc Nam 989126645 Hoàng Tiến Dũng
9B Kim Kim Ngọc 942910009 Vương Ngọc Hòa
9B Tô Uyên Phương 932221113 Đỗ Tấn Bình
9B Nguyễn Đức Thiện Quang 1664252488 Phan Việt Anh
9B Ngô Anh Quân 913215404 Nguyễn Văn Long
9B Lê Hồng Ngọc Thạch 904645089
9B Đinh Đức Thọ 979979975 Nguyễn Đình Thi
9B Nguyễn Ngọc Thu 1632557302 Đậu Phi Thuần
9B Nguyễn Phạm Đăng Thụy 986676612 Phạm Thế Bình
9B Đỗ Thanh Tú 1237171345 Nguyễn Chí Thành
9B * Hoàng Thanh Tùng 904346915 Phạm Văn Liên
9B Nguyễn Hùng Việt 1662093877 Nguyễn Mạnh Hiển
9B Phạm Tường Vy 1236828833 Vũ Huy Ngọc
9B Nguyễn Huyền Vy 988524998 Nguyễn Tất Hinh
9B GVCN 9B Trương Diệu Mỹ zz 944589288 Nguyễn Thành Linh
9B Nguyễn Quốc Đạt 1272893868 Nguyễn Chí Thành
9C Phạm Trường An 986869668 Nguyễn Xuân Dũng
9C Nguyễn Tiến Anh 945380000 Đàm Quốc Phong
9C Tạ Quang Anh 1666249615 Trần Văn Quân
9C Nguyễn Thị Nguyệt Anh 936154686
9C Nguyễn Mai Anh 1686916055 Trần Đăng Cường
9C Nguyễn Ngọc Huy Anh 982766468
9C Phạm Hoàng Huệ Anh 1684183396 Trương Quốc Quân
9C Nguyễn Hồng Anh 964866629
9C Nguyễn Chí Công 913508550 Nguyễn Quang Thắng
9C Nghiêm Đức Duy 934504300
9C Lưu Đức Dũng 979870589 Nguyễn Phong
9C * Vũ Trường Hải 945367679
9C Lê Thị Hằng 1658432359 Nguyễn Tuấn Anh
9C Trần Thanh Hiền 936322011 Lê Ngạn Cẩn
9C Phạm Ngọc Hiếu 1248375055 Võ Thanh Cần
9C Vũ Hồng Hoa 904336418
9C Nguyễn Khánh Hoà 916447969
9C Lê Việt Hoàng 1652089931 Nguyễn Văn Tiến
9C Bùi Việt Hoàng 946765871 Nguyễn Ngọc Bảo
9C Nguyễn Minh Hoàng 934536339 Nguyễn Viết Trung
9C Lại Duy Hưng 916999109 Nguyễn Quốc Toản
9C Lưu Thị Mai Hương 1255300272 Nguyễn Văn Minh
9C Trần Quang Khánh 984998126 Đinh Hồng Phong
9C GVCN 9C Đoàn Kim Khánh z 989417822
9C Nguyễn Diệu Linh 984131760 Bùi Ngọc Trung
9C Lê Diệu Linh 1665885178 Vương Thanh Trường
9C Đào Hải Long 986531393 Lê Thanh Tùng
9C Thân Văn Lợi 1682233223 Phạm Đức Chiến
9C Phạm Xuân Thái Minh 988755067 Hoàng Đức Khoa
9C Trần Trung Nghĩa 1696246566
9C Trang Công Phú 912523580 Nguyễn Minh Huyền
9C Phùng Thu Phương 1634103102 Nguyễn Ngọc Trung
9C Đoàn Ngân Phương 943170408 Nguyễn Bằng Giang
9C Trần Đức Thanh 1633109630 Đinh Gia Khiêm
9C Nguyễn Toàn Thắng 1674120936 Trương Mạnh Cường
9C La Phương Thảo 972458874 Võ Trí Hải
9C Nguyễn Thùy Trang 1677147628 Nguyễn Quốc Tuấn
9C Lê Thu Trà 942493768 Triệu Khánh Minh
9C Phạm Quang Tuấn 936680373 Nguyễn Tiến Dũng
9C Phạm Thanh Tùng 936050856 Cù Long Hà
9C Phạm Hoàng Việt 983600791 Ngô Ngọc Phúc
9C Nguyễn Ngọc Diệp Yến 936668361 Nguyễn Hồng Sơn
9C Đỗ Thị Linh Đan 979487552 An Văn Hồng
9C Cao Lê Anh Đức 986736709 Nguyễn Nam Bình
9D Nguyễn Việt Anh 987820622 Nguyễn Ngọc Vân
9D Nguyễn Đình Hải Anh 1685121945 Lê Quốc Tuấn
9D Nguyễn Bá Bảo 976327988 Nguyễn Văn Hoài
9D Nguyễn Đặng Đức Duy 906022838 Trần Văn Kim
9D Vũ Thị Hồng Dương 946731010 Lê Văn Nghiêm
9D Nguyễn Trường Giang 913315717 Nguyễn Tuấn Anh
9D Nguyễn Trung Hiếu 906551156 Nguyễn Thu Hằng
9D * Bùi Quang Hiếu 986809626 Phan Anh Dũng
9D Bùi Việt Hoàng 912655261 Đào Minh Hòa
9D Thái Minh Hoàng 913590246 Đinh Nguyên Quyền
9D * Lê Huy Hoàng 912297876 Đinh Gia Khiêm
9D Trần Quang Huy 903402426 Nguyễn Minh
9D Trương Ngọc Huyền 1666799237 Phạm Tiến Dũng
9D * Lê Tuấn Hùng 1233024801 Trần Văn Hiển
9D Nguyễn Minh Khoa 916110942 Nguyễn Đức Minh
9D Nguyễn Quốc Kiên 1686498870 Hoàng Vạn Thọ
9D * Bùi Thị Kim Liên 1253171515
9D Nguyễn Phương Linh 904292928
9D Dương Minh Lương 966057367 Đã mất
9D Trần Thanh Mai 915003578 Phạm Văn Phấn
9D Bùi Đức Mạnh 983436465 Đỗ Văn Hiền
9D * Đỗ Tuấn Minh 934410955 Bùi Đức Oanh
9D * Bùi Quang Nam 1253171515 Nguyễn Tiến Dũng
9D Hoàng Như Ngọc 912570783 Nguyễn Văn Oánh
9D Trần Đức Ngọc 936098268 Lương Hồng Hải
9D Trần Bích Ngọc 979122427 Nguyễn Hùng Tráng
9D Nguyễn Yến Nhi 902228033 Vũ Trung Kiên
9D Vũ Tuấn Phong 1255258677 Nguyễn Tuấn Anh
9D Nguyễn Lan Phương 942562442 Nguyễn Duy Vũ
9D Hoàng Sang 913521963 Lê Văn Phương
9D Đào Hà Thanh 987396686 Hoàng Minh Đức
9D Lê Thị Thanh Thúy 914343557 Nguyễn Nam
9D Nguyễn Thành Trung 1228260769 Nguyễn Minh Đức
9D Nguyễn Quang Trung 1689618815 Đinh Quang Hà
9D Nguyễn Anh Tú 915330265 Lê Thanh Hải
9D Nguyễn Tú Uyên 918761856 Vũ Hồng Chuyên
9D GVCN 9D Lê Thị Thanh Huyền zz989530578 Nguyễn Trung Hiệp
9D Phạm Hồng Đức 974665360 Kiều Quang Vinh
9D Nguyễn Anh Đức 913062155 Cao Thế Trường Thành
9H Phạm Quang Hà 983086874 Vũ Bá Cường
9H Ngô Thế An 963483883 Đỗ Văn Bách
9H Cao Việt Anh 1666734831 Lương Đông Phong
9H Mạc Thị Kim Anh 914635204 Dương Anh Tuấn
9H Kiều Quang Anh 988163799 Trần Văn Vinh
9H Nguyễn Minh Anh 904113655 Nguyễn Công Sơn
9H Lê Đoàn Ngọc Anh 904922410 Bùi Duy Hiển
9H Nguyễn Mạnh Cương 1663002134 Nguyễn Văn Hòa
9H Nguyễn Thị Thùy Dương 1654787383 Nguyễn Cao Sơn
9H Đinh Thị Hương Giang 986623051 Trần Văn Sương
9H Nguyễn Thị Thanh Hà 904645670 Nguyễn Xuân Cường
9H Nguyễn Ngọc Hải 976926232 Nguyễn Minh Hoàn
9H Nguyễn Minh Hằng 1696274921 Phan Thanh Hải
9H Nguyễn Hồng Hạnh 904584338 Phan Tuấn Long
9H Nguyễn Minh Hiền 1664172639 Thẩm Thế Dân
9H Đào Thanh Hòa 902106036 Nghiêm Tiến Dũng
9H Nguyễn Đức Huy 966289991 Nguyễn Mạnh Cường
9H Lê Đức Huy 983612898 Nguyễn Văn Thọ
9H Đoàn Ngọc Huyền 1662753586 Nguyễn Duy Anh
9H Nguyễn Mỹ Huyền 904190485 Vũ Hoài Thương
9H Lê Khánh Huyền 904190485 Nguyễn Thanh Bình
9H Nguyễn Thu Hương 1675256190 Nguyễn Hoàng Tiến
9H Phạm Yến Linh 1272302910 Nguyễn Quang Anh
9H Đào Tuyết Mai - GVCN 9H 945957870 Đoàn Văn Cử
9H Tào Quang Minh 1645718567 Nguyễn Tiến Dũng
9H Tạ Quang Minh 942372224 Trần Đình Hòa
9H Tô Ngọc Minh 948678256 Nguyễn Trung Lợi
9H Trần Lê Minh 982596865 Hoàng Trọng Kền
9H Nguyễn Hoàng Nam 1697219851 (Ông) Đặng Quang Đàm
9H Lê Thị Hồng Ngọc 983023862 Bùi Quang Triệu
9H Nguyễn Văn Phúc 1237121871
9H Nguyễn Minh Phúc 936465172 Lê Chí Thanh
9H Nguyễn Hồng Sơn 1292804089
9H Phạm Đức Thắng 915222278 Vũ Phan Dũng
9H Hoàng Thị Hương Trà 986706080 Lưu Huy Nam
9H Nguyễn Tấn Đức 903251960 Lê Văn Dũng